Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voiko museo olla ketterä

503 views

Published on

Esitys Museoalan Teemapäivillä 2015

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voiko museo olla ketterä

  1. 1. Voiko museo olla Ketterä? Antti Karjalainen Museoliiton teemapäivät 2015
  2. 2. Valinnat ja riski • Organisaatiomme usein mielletään jäykiksi ja byrokraattisiksi • Osaltaan tämä mielikuva helposti syntyy kun koetaan, että valintoja ei tehdä kyllin nopeasti ja rohkeasti • Usein valintojemme tekemistä estää tai hidastaa (heikko) riskinsietokyky
  3. 3. Kuka tai mikä on ketterä • Termi tulee ohjelmistokehityksen kuvauksesta (eng. agile) • Sillä viitataan kimppuun ominaisuuksia joihin kuuluvat: suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi • Nykyhallituksen viestinnästä tuttu ’iterointi’ tulee tästä termien perheestä. • Kehitysprojektin riskit pyritään hallitsemaan jakamalla projekti useisiin iterointeihin. Jokaisen iteraation lopussa on tavoitteena periaatteessa valmis tuote
  4. 4. Onko ketteryys tavoittelemisen arvoista? • Haasteet: – Taloudellinen tilanne – Kävijöiden odotukset – Digitaalisesti välitetyt kokemukset – Muuttuvat odotukset • Voiko museon ketterä kehittäminen vastata näihin haasteisiin?
  5. 5. Mistä - Mihin • Perinteisessä (Tayloristisessa) prosessi/projekti ajattelussa ketteryys vaatii aika ison liikkeen. A B C A A* A**
  6. 6. Kuinka ketterä museo voisi toimia? • Kaksi tapaa olla ketterä: (I) Mindset – ajatellaan ketterästi. Tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että museoidemme tiimit parantavat samaa tuotetta (koko museota!) ja että asiakaskokemus on keskiössä (II) Konkreettinen. Viedään esim. scrum tyyppinen menetelmä käytäntöön näyttelynuudistuksessa tai muissa kehityshankkeissa.
  7. 7. Millaiset edellykset? • Suurin haaste on menestyksen seuraaminen. Vrt. peliteollisuus ja analytiikka. Tarvitaan tarkka lähtötason määrittäminen. • Ihmiset, ihmiset, ihmiset – miten innostetaan ja voimaannutetaan itsemme ja muut tekemään valintoja.
  8. 8. Jänis auton valoissa? • Ketteryys vieroksuu tarkkaan sovittuja strategioita ja softan kehityksessä dokumentaatiota • Tästä voisi syntyä kuvitelma, että ketterä tiimi hyppii sinne tänne kuin jänis auton valoissa • Tämä on kuitenkin epäreilu väite: ketterässä tiimissä on joko asiakas tai syvästi heidät tunteva mukana koko kehityksen ajan – that’s the whole point!

×