Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Design, innovaatio ja impakti 
Esitelmä 
Uxus Planning and Result Days 7‐8.10.2014 
Antti Hautamäki 
Professori emeritus, ...
Teollisuuden uudistuminen 
• Toimialarajat ovat de facto hävinneet 
• Tuotteista on tullut tuote-palvelu-yhdistelmiä 
• Ti...
Innovaation vaiheet: 4i-malli 
Idea 
Inventio 
Implemen-taatio 
Vaikutusten 
arviointi ja 
käyttö-kokemukset 
Impakti 
Ide...
Impaktikeskeinen innovaatiotoiminta
Palvelukomponentin tärkeys 
Tuote-osio 
(Back-stage-toiminnot) 
Palvelu-osio 
(Front-stage-toiminnot) 
Laatu ja skaala 
Ra...
Muotoilu 
• Tuotteiden tulee palvella ihmistä ja asettua osaksi 
laaja-alaisempia palvelukonsepteja 
• Innovaatiotaloudess...
Designin asteet
Käyttökokemuksen syntyminen 
KKääyytttätäjäjä KKääyytttötöliliitittytymmää KKääyytttötö/t/otoimiminintata VVaaikikuututukk...
Tuote fysiikan ja mielen yhdistelmänä 
Toiminnot 
(teknologia) 
Tuote 
Mieli 
(kieli) 
Ihmiset 
(tarpeet) 
Suorituskyky 
O...
Design-driven innovation as radical 
change of meanings 
Market pull 
(user-centered) 
Design-driven 
Technology push 
Mea...
Merkityksellisyys tuotteissa 
• Ihmiset antavat jokaiselle esineelle ja prosessille 
oman tulkintansa, joka voi olla tiedo...
Käyttäjätutkimuksesta elämänkontekstin 
tutkimiseen 
Elämisen nykyinen 
konteksti 
Nykyiset käyttäjät 
Tutkimuskohteet: 
K...
Teknologia innovaatioissa 
Tarve 
Ongelma KKoonnsseepptiti 
Tarve 
Ongelma 
LLuuoonnnnoonn i limlmiöiö 
Teknologia 
Rakenn...
Teknologian rakenne 
W. Brian Arthur: Teknologian luonne, 2010
Laws of Simplicity 
1. Reduce: vähennä ominaisuuksia 
2. Organize: järjestämällä asiat niistä tulee yksinkertaisempia 
3. ...
Laws of simplicity 
Kuinka yksinkertaiseksi 
asia (tuote, palvelu) 
voidaan tehdä? 
Kuinka monimutkainen 
asian täytyy oll...
Complexity 1 
• On erotettava objektiivinen monimutkaisuus 
(complexity) subjektiivisesta 
monimutkaisuudesta (complicated...
Complexity 2 
• Monimutkaisuus on suhteessa ihmisen käyttämiin käsitteellisiin 
malleihin 
• Mitä monimutkaisimmat asiat o...
Käyttäjät innovaattoreina 
• Innovaation demokratisointi 
• Käyttäjät innovaatiosta hyötyjinä 
• Käyttökokemuksen keräämin...
Käyttäjä keskiöön B2B tuotannossa 
V+A+K kokonaisarvo 
Hinta Laatu 
!?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Design, innovaatio ja impakti

594 views

Published on

Innovaatiotoiminnan menetelmät ja periaatteet ovat muuttuneet merkittävästi 2000-luvulla. Designista on tullut yleinen viitekehys innovaatiolle. Design ymmärretään kuintekin usein pelkästään käyttäjäkokemuksen muotoiluksi. Mutta innovaation menestyksen ydin on kuitenkin sen kyvyssä luoda kestävää arvoa asiakkaille ja käyttäjille.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design, innovaatio ja impakti

 1. 1. Design, innovaatio ja impakti Esitelmä Uxus Planning and Result Days 7‐8.10.2014 Antti Hautamäki Professori emeritus, JY Dosentti, Hy Konsultointi Kestävä Innovaatio
 2. 2. Teollisuuden uudistuminen • Toimialarajat ovat de facto hävinneet • Tuotteista on tullut tuote-palvelu-yhdistelmiä • Tietotekniikka on läsnä kaikkialla • Teknologia kehittyy kombinatorisina systeemeinä • Tuotteita arvioidaan moniulotteisesti: • Toiminnallisuus • Käytettävyys • Merkitykset • Vaikutukset • Design ja käyttäjät astuvat etualalle
 3. 3. Innovaation vaiheet: 4i-malli Idea Inventio Implemen-taatio Vaikutusten arviointi ja käyttö-kokemukset Impakti Idean kehittely ja testaus Tuotteistaminen Keksinnön käyttöönotto Tuotteen käyttö ja sen leviäminen Sinnikäs ongelma Uuden arvon ja uusien käytäntöjen luominen Hautamäki & Oksanen: Suuntana innovaatiokeskittymä, 2012
 4. 4. Impaktikeskeinen innovaatiotoiminta
 5. 5. Palvelukomponentin tärkeys Tuote-osio (Back-stage-toiminnot) Palvelu-osio (Front-stage-toiminnot) Laatu ja skaala Ratkaisut Teollistaminen Kokemus Teollisuus Palvelut Tavarat Varsinaiset tuotteet (teräs, paperi, koneet) Palvelu-intensiiviset tuotteet ja kestokulutustuotteet (autot, tietokoneet) Tavara- ja informaatio- Intensiiviset palvelut (pankit, hotellit, ravintolat) Varsinaiset (henkilö)palvelut (konsultointi, lakiasiat, hoivapalvelut) James Teboul: Service is Front Stage, Insead 2006
 6. 6. Muotoilu • Tuotteiden tulee palvella ihmistä ja asettua osaksi laaja-alaisempia palvelukonsepteja • Innovaatiotaloudessa siirrytään tuloksen arvottamisesta (ROI = return on investment) ihmisten käyttäytymisen muutoksen arvottamiseksi (ROB = return on behaviour) • Muotoilussa toimintamallina on co-creation ja co-production: käyttäjät ja asiakkaat ovat luomassa uusia konsepteja • Muotoilija toimii tulkin ja kääntäjän roolissa yhdistäen tuottamisen ja merkityksien rakentumisen näkökohdat K.Lahtinen teoksessa A. Hautamäki&K.Oksanen: Suuntana innovaatiokeskittymä, 2012, s. 93-98.
 7. 7. Designin asteet
 8. 8. Käyttökokemuksen syntyminen KKääyytttätäjäjä KKääyytttötöliliitittytymmää KKääyytttötö/t/otoimiminintata VVaaikikuututukksseett Kokemukset Merkitykset Feedback
 9. 9. Tuote fysiikan ja mielen yhdistelmänä Toiminnot (teknologia) Tuote Mieli (kieli) Ihmiset (tarpeet) Suorituskyky Ominaisuudet Merkitys Mukaillen R.Verganti: Design-Driven Innovation, 2009
 10. 10. Design-driven innovation as radical change of meanings Market pull (user-centered) Design-driven Technology push Meaning Radical change Technology Incremental change Radical change Incremental change Mukaillen R.Verganti: Design-Driven Innovation, 2009
 11. 11. Merkityksellisyys tuotteissa • Ihmiset antavat jokaiselle esineelle ja prosessille oman tulkintansa, joka voi olla tiedostamaton ja transsendentti • Tuotteisiin liittyy halu, joka ei saa tyydytystä tuotteen omistamisesta vaan sen haluamisesta • Tuotteeseen projisioidaan haluja, unelmia, fantasioita, pelkoja • Esimerkkejä: omakotitalo, urheiluaito, iPhone, Vuitton, Coca Cola Taustalukemista: Slavoj Zizek
 12. 12. Käyttäjätutkimuksesta elämänkontekstin tutkimiseen Elämisen nykyinen konteksti Nykyiset käyttäjät Tutkimuskohteet: Käyttäjäkokemukset Käyttäjäpalautteet Markkinat ”Design diskurssi” Emergoituvat elämän kontekstit Tulevat käyttäjät Tutkimuskohteet: Kulttuurin ja elämäntapojen muutokset Tukee vähittäisiä parannuksia Synnyttää radikaaleja innovaatioita © Antti Hautamäki 2012
 13. 13. Teknologia innovaatioissa Tarve Ongelma KKoonnsseepptiti Tarve Ongelma LLuuoonnnnoonn i limlmiöiö Teknologia Rakenne Teknologia Rakenne Toiminnal-lisuus Toiminnal-lisuus Ratkaisu Brian Arthur: Teknologian luonne, 2010
 14. 14. Teknologian rakenne W. Brian Arthur: Teknologian luonne, 2010
 15. 15. Laws of Simplicity 1. Reduce: vähennä ominaisuuksia 2. Organize: järjestämällä asiat niistä tulee yksinkertaisempia 3. Time: ajan säästäminen tuntuu yksinkertaistamiselta 4. Learn: tieto tekee kaikesta yksinkertaisempaa 5. Differences: yksinkertaisuus ja monimutkaisuus tarvitsevat toisiaan 6. Context: yksinkertaisuuden periferiassa oleva ei ole periferiaa, älä anna fokuksen kätkeä ulkopuolella olevaa (vrt. tacit knowledge) 7. Emotions: enemmän tunteita on parempi kuin vähemmän; ”feeling follows form” 8. Trust: me luotamme yksinkertaisuuteen 9. Failure: joitakin asioita ei voi tehdä yksinkertaiseksi 10. The one: yksinkertaisuus on ilmeisen vähentämistä ja merkityksellisen lisäämistä Mukaillen J. Maeda: The Laws of Simplicity, 2006.
 16. 16. Laws of simplicity Kuinka yksinkertaiseksi asia (tuote, palvelu) voidaan tehdä? Kuinka monimutkainen asian täytyy olla? Kuinka paljon käyttäjän täytyy tietää järjestelmästä? Kuinka paljon järjestelmä tietää käyttäjästä? Mukaillen J. Maeda: The Laws of Simplicity, 2006.
 17. 17. Complexity 1 • On erotettava objektiivinen monimutkaisuus (complexity) subjektiivisesta monimutkaisuudesta (complicated) tai hämmennyksestä • Monimutkaisuus voi olla nautittavaa, kuten musiikissa, romaanissa tai tieteessä • Liian yksinkertainen on kyllästyttävää • Monimutkaisuus sallii tehdä enemmän asioita D.A.Norman: Living with Complexity, 2011.
 18. 18. Complexity 2 • Monimutkaisuus on suhteessa ihmisen käyttämiin käsitteellisiin malleihin • Mitä monimutkaisimmat asiat ovat yksinkertaisia niille, jotka hallitsevat niiden rakenteen ja toimintatavat ja joilla on niille hyvä käsitteellinen malli • Oppiminen vähentää epävarmuutta ja hämmennystä • Yksinkertaisuutta voidaan lisätä käyttäjälle tekemällä teknologiasta ja järjestelmästä monimutkaisempaa ja tämä lisää järjestelmätason virheitä vaikka vähentääkin käyttäjän virheitä (automaation ongelma) • Tarvitaan muotoilijoiden ja käyttäjien kumppanuutta, ei vain suunnitteluvaiheessa vaan todellisessa käytössä: järjestelmät toimivat hyvin, jos käyttäjät tekevät kotiläksynsä ja kehittävät toimivia mentaalisia malleja D.A.Norman: Living with Complexity, 2011.
 19. 19. Käyttäjät innovaattoreina • Innovaation demokratisointi • Käyttäjät innovaatiosta hyötyjinä • Käyttökokemuksen kerääminen • Edelläkävijä (lead users) parannusten tekijöinä • Käyttäjät tuotekehityksessä • Kehittämistyökalut (toolbox) E. Von Hippel: Democratizing innovation, 2005.
 20. 20. Käyttäjä keskiöön B2B tuotannossa V+A+K kokonaisarvo Hinta Laatu !?

×