Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uudistumisen merkitys Suomelle ja PK-sektorille

204 views

Published on

Uudistuminen on uusien tuotteiden ja palvelujen innovointia ja uusien toimintamallien omaksumista. Ilman uudistumista yritykset jäävät "tavaraloukkuun".

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uudistumisen merkitys Suomelle ja PK-sektorille

  1. 1. Mikä merkitys Uudistumisella on Suomelle ja pk-sektorille? Vuoden Uudistaja 2013 –julkistustilaisuus 7.2.2014 FT Antti Hautamäki
  2. 2. Yhteiskunnan uusi logiikka • Teollisen ajan vertikaalinen logiikka ei enää toimi. Sitä luonnehtivat suuret investoinnit, korporaatiot ja ylhäältä ohjaus • Olemme siirtyneet horisontaaliseen yhteiskuntaan, jossa suuruuden ekonomia korvautuu • Osaamisella ja oppimisella • Verkottumisella ja yhteistyöllä • Nopeudella ja joustavuudella • Innovaatioilla ja uudistumiskyvyllä • Pk-yritykset ovat tämän kehityksen etujoukoissa
  3. 3. Miksi pitää uudistua? • Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja taloudessa jyllää luova tuho. • Vaarna on ajautua ”tavaraloukkoon” eli juuttua tuotteisiin, joita kaikki tuottavat ja joiden katteet pienenevät (peruspuhelimet). • Samalla monet olemassa olevat toiminnot ”disruptoituvat”, eli uudet teknologiat ja toimintamallit ajavat niiden ohi (eKauppa).
  4. 4. Sopeutuminen vs. uudistuminen • Muutospuhe on ollut kriisin lietsontaa • On painotettu kilpailuun sopeutumista, tehostamista ja kustannusten alentamista • Uusi viesti on, että markkinat ovat rajattomat sille, joka uudistuu ja tarttuu avautuviin mahdollisuuksiin innovatiivisilla tuotteilla, palveluilla ja toimintamalleilla • Suomen ongelma ei ole korkea kustannustaso vaan ”intohimovaje”
  5. 5. PK-sektorin mahdollisuudet Suomessa • Valtaosalla suomalaisista pk-yrityksistä osaaminen on kunnossa mutta sen kääntäminen innovaatioiksi takertelee • Uudistumisen halu kasvaa koko ajan, mutta uudistumiskykyä on vielä vahvistettava • Kustannustaso ei heikennä kilpailukykyä kun • Lähdetään uusista markkinamahdollisuuksista • Panostetaan osaamiseen arvonluonnissa • Toimitaan verkostoissa kumppanien kanssa • Hyödynnetään uutta teknologiaa
  6. 6. PK-sektorin vahvuutena markkinalähtöinen yrittäjyys Tarve Kysyntä Ongelma Yrittäjä oivaltaa liiketoiminta- mahdollisuudet ja kokoaa resurssit niihin tarttumiseksi Tuotannon orkestrointi Tuote/palvelu Uudet jakelukanavat Kumppanit Aineeton pääoma

×