Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sote - ideaalinen malli versio 2

292 views

Published on

Sote mallin viimeistely on käynnissä. Asiaa tutkineena olen päätynyt kuvassa olevaan ideaalimalliin. Sen toteuttaminen on kuitenkin erittäin vaikeaa ja jopa epätodennäkäistä. Olen tuonnut tilaaja-tuottajamallia esiin jo 90-luvun alussa. Nyt 20 vuotta myöhemmin olosuhteet ovat kypsyneet sen omaksumiseen. Laitoin muukaan muutavan viitteen omiin kirjoituksiini, joista osan olen tehnyt Vesa Paavolan kanssa.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sote - ideaalinen malli versio 2

  1. 1. SOTE-UUDISTUKSEN IDEAALINEN MALLI 5 Sote-elintä Kunnat Kuntayhtymät Järjestöt Yritykset Tuottajat Järjestäjä Tilaaja Asiakas valitsee Valtio Rahoittaja Kilpailutus Tuottaja- sopimukset © Antti Hautamäki 2014
  2. 2. Sote-mallin keskeiset kysymykset • Rahoittajana on valtio, osa valtionavuista suunnattava sote-elinten käyttöön • Tilaajan ja tuottajan roolien selkeä erottaminen • Tuottajien avoin ja tasavertainen kilpailuttaminen • Kilpailutus koskee palvelukokonaisuuksia • Asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen • Asiakasmäärät ja toimenpiteet lopullisen rahoituksen perustana © Antti Hautamäki 2014
  3. 3. Taustamateriaalia • Hautamäki Antti ja Vesa Paavola: Palvelustrategiat ja organisaation ohjaaminen, Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1992:3, Helsinki 1992. • Hautamäki Antti: Tehokkaat palveluorganisaatiot, Palvelustrategioiden suunnittelumenetelmä ja työkirja, VAPK, Helsinki 1992. • Hautamäki Antti: "Tilaaja-tuottajamalli kuntien palvelujen ohjauskeinona", Kunnallistieteellinen aikakauskirja, Vol. 21, 4/1993, s. 359-364. • Antti Hautamäki ja Vesa Paavola: Tuottaa vai tilata? Palvelujen järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista, Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993:2, Helsinki 1993. • Hautamäki Antti: Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta, Kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat, Sisäasiainministeriö, Kuntaosaston julkaisu 1/1995, Helsinki 1995. • Hautamäki Antti: Kaupunkiko yritys? Kaupungin strateginen johtaminen ja konserniajattelu, Helsingin kaupungin tietokeskus, Keskustelualoitteita 1995:4, Helsinki 1995. • Hautamäki Antti: ”Saako asiakas itse valita omat palvelunsa?”, teoksessa Tuula Salmela (toim.), Autetaanko asiakasta - palvellaanko potilasta?, Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1997, s. 96-108.

×