Successfully reported this slideshow.
Temps de lectura a l’institut
Institut de Cubelles
Enric Queralt i Catà
Cubelles, 12 de març de 2014
http://imatgies.blogs...
Per donar una oportunitat a l’hàbit lector
L’hàbit lector és un luxe o un dret?Perquè la “qüestió” és aquesta:
http://www.government.se/sb/d/14471/a/193761
12/03/2014 - EQC -
Consideracions prèvies
. La sessió fa referència a l’educació secundària
obligatòria.
. Se centra, nomé...
12/03/2014 - EQC -
Estructura de la sessió
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com ...
12/03/2014 - EQC -
Per què es planteja?
Comprendre i emprar els textos escrits i a
reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els
objectius propis, desenvolupar e...
Saber llegir
Relacions grafia-so (EI/CI)
Percepció visual
Consciència fonològica
Reconeixement de paraules
Treball de fras...
- EQC -
Llegir per
Participar en
la societat
Assolir objectius
particulars
Desenvolupar el
potencial personal
Desenvolupar...
12/03/2014 - EQC -
Un concepte...
. Bastant més que instrumental
. Vinculat als projectes de vida:
.Desenvolupament person...
Perquè la lectura és “el camí”...
Léon Blum (1872 - 1950) Primer ministre francès
Per construir una democràcia
Una ciutada...
12/03/2014 - EQC -
L’assoliment de la CL ... és un prerequisit per
participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la vida
a...
12/03/2014
. Millora de la comprensió i la competència lectora
. Millora de l’expressió escrita
. Resultats escolars
. Niv...
Les persones amb més competència lectora...
12/03/2014
· Es mouen més fàcilment en institucions complexes:
sistemes de sal...
12/03/2014 - EQC -
http://blog.adw.org
Per tant, es pot parlar de DRET!
de TOT l’alumnat
http://msbonzosppselcrew2011.blog...
12/03/2014 - EQC -
Perquè en això també hi ha dues “Europes”
5
12/03/2014 - EQC -
De “qui és” la lectura?
12/03/2014 - EQC -
Si volem...
“Se'ns gira feina”
POSSIBLE!
http://footage.shutterstock.com
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014
Reading at the park
- EQC -
12/03/2014
Reading at home
- EQC -
Pleasure reading
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
The Reading Weekend
Estada de cap de setmana només per llegir i
llegir a altres persones. Una casa maca...
12/03/2014-EQC-
http://readingweekend.co.uk
12/03/2014 - EQC -
I per això...
Des la dècada dels 70 programes de lectura en temps
escolar
12/03/2014
http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014
Des 1960 programes de lectura lliure i
silenciosa a les aules de la majoria d’instituts
http://www.vermontcounc...
12/03/2014 - EQC -
http://www.essentialschools.org/resources/450 Lectura silenciosa sostinguda
El més estès!
Institucions i empreses s’hi dediquen
http://www.readingrevolution.co.uk
http://www.untrainedhousewife.com
12/03/2014 - EQ...
12/03/2014
19731960
Programes de
Biblioteques
Escolars
- EQC -
1966
. Es creen els Serveis de documentació i informació (SDI)
adreçats a professors i alumnes.
1973
. Es dota a les escol...
1876
. Es crea l’Associació Americana de Bibliotecaris Escolars
(Melvil Dewey)
1920
. Es publica “l'Informe Certain” que e...
12/03/2014 - EQC -
Actualment, els són instal·lacions i serveis
IMPRESCINDIBLES!
12/03/2014 - EQC -
Comprovin-ho!
12/03/2014 - EQC -
Reading at the secondary
12/03/2014
www.barbsbooks.com www.smartshopbuy.com www.mheonline.com
Per això tenen molta literatura professional
- EQC -
12/03/2014
També per a la secundària!!
http://www.stanford.edu
- EQC -
12/03/2014
Què és la lectura?
www.racocatala.cat
www.aulavirtual.iesotura.es
Ensenyar a llegir ? Fer lectors ?
Tenen MOLT ...
El 2012 substitueix els deures per lectura lliure a casa
El 72% dels alumnes tenen mitjana acadèmica més alta que la de la...
12/03/2014 - EQC -
I per tot això és llei, des fa 5 anys!!
6
12/03/2014 - EQC -
DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primàri...
12/03/2014 - EQC -
DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primàri...
12/03/2014 - EQC -
LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
(«BOE» 106, de 4-5-2006.)
Educació secundària
Article 2...
12/03/2014 - EQC -
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secund...
12/03/2014 - EQC -
Són ARTICLES dels Decrets
No formen part de l’annex 2 (Currículums)
Qüestió de centre!
12/03/2014 - EQC -
Ciències de la naturalesa
Biologia i Geologia
Física i Química
Ciències socials
Geografia
Història
Cata...
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014
PISA 2000
(OCDE, 2002)
Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència
suposa un avantatge més gran que tenir uns
p...
12/03/2014
“El plaer és una precondició
important per esdevenir un
lector efectiu. Així, per reforçar
el rendiment en lect...
Sap llegir
Relacions grafia-so (EI/CI)
Percepció visaul
Consciència fonològica
Reconeixement de paraules
Treball de frase
...
12/03/2014 - EQC -
A PISA 2009 es va “veure” que hi havia
alumnes implicats en la lectura
. Llegien coses amb sentit (Rell...
12/03/2014 - EQC -
I més concretament, un lector implicat...
. Té interessos definits
. Té temes de lectura preferits
. Ll...
Ara bé...
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Aidan Chambers (1973)
Els lectors ES FAN, no naixen
http://culture-et-debats.over-blog.com
Però els NO ...
L’autoconcepte lector
12/03/2014 - EQC -
Repercuteix directament en el desenvolupament de la
competència lectora.
Es const...
12/03/2014 - EQC -
Com es promou, millor, aquest hàbit?
Pràctica Gust Hàbit ?
Pràctica GustHàbit ?
PràcticaGustHàbit ?
Prà...
12/03/2014 - EQC -
Llegir i aprendre’n haurien de ser bons
records!
12/03/2014 - EQC -
Però no tots els alumnes tenen, o han tingut,
experiències de lectura gratificants
12/03/2014 - EQC -
http://www.bergactual.com
Contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció
profunda: només es pot aconseguir, o millor intent...
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
“Hàbit”
12/03/2014 - EQC -
habitud
f. [PS] [LC] [PE] Costum, disposició adquirida per la
repetició d’un mateix acte. Contreure una...
Els hàbits són pautes comportament apreses per
repetició i que acaben predisposant i animant a un
determinat tipus d’acte....
12/03/2014 - EQC -
Per promoure hàbits: regularitat i temps fix
12/03/2014 - EQC -
ON?
L’ambient Activitats
Models
Companys Mestres
Entorn social
INSTITUTFAMÍLIA
http://www.parentsconnec...
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
De “qui és” la lectura?
12/03/2014
http://www.forosperu.net
- EQC -
12/03/2014
Llegint al parc
- EQC -
12/03/2014
Llegir a casa
- EQC -
Llegir per gust
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
A l’11è Conseller!!
Per què?
12/03/2014
61,9%٧
- EQC -
Tenim una pila d’adolescents que no
volen saber res de la lectura
(després de 13 anys d’escolarització)
Però en tenim que ...
12/03/2014 - EQC -
Biblioteques
12/03/2014 - EQC -
2005
256 instituts (± 50%)
Però encara ens falta camí!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
On és la lectura?
12/03/2014 - EQC -
Llegir a primària
Qüestió escolar! (llibres de text)
12/03/2014 - EQC -
Mestre, què faig, ja he acabat.
. has fet els tres problemes de matemàtiques?
. i el mapa conceptual de...
12/03/2014 - EQC -
http://uifoto.ning.com
12/03/2014 - EQC -
Toquen un llibre i...
Fitxa?
Resums?
Ressenya?
Examen?
A secundària...
12/03/2014
Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura
obligatòria?
Control escrit 64%
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014
Què els agradaria fer als alumnes després de llegir?
Jeroni Moya- EQC -
12/03/2014
Llegir a la secundària
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
En general, són un problema!
MATA, J. Animación a la lectura: hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable.
Barcelona: Graó, 2008. (...
12/03/2014 - EQC -
Agradar llegir, per força?
12/03/2014 - EQC -
Que t’agradi llegir
no admet l’imperatiu!!
Daniel Pennac Com una novel·la
Com estimar, somiar, respecta...
12/03/2014 - EQC -
Què se’n treu d’aquesta obligatorietat?
http://www.slideshare.net/mireiamanresa/els-hbits-lectors-dels-
adolescents
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -thehalftimeblog.com
De 1r a 3r d’ESO
es perden el 30%
de lectors literaris
Manresa (2009)
12/03/2014 - EQC -
http://www.slideshare.net/mireiamanresa/els-hbits-lectors-dels-adolescents
Algunes explicacions
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Aquí teníem una altra
“feina”
12/03/2014 - EQC -
1970: Ensenyament General Bàsic
Algú els va parlar de llegir i de llibres?
12/03/2014 - EQC - 100
Formació de la població adulta:
bàsica secundària superior
1998: 69% 10% 20%
2008: 49% 22% 29%
OCDE...
12/03/2014 - EQC -
Jaume Cela
No em pregunteu què podem fer per aconseguir que els
alumnes llegeixin més.
Preguntem-nos, m...
12/03/2014 - EQC -
Què es gratifica més?
Què escandalitza menys?
Els bons gramàtics o els bons lectors
William Faulkner
ht...
12/03/2014 - EQC -
Llegir, o llegir literatura?
12/03/2014 - EQC -
Passió futbolística:!
Per què no els deixem “entrar” per aquí?
12/03/2014 - EQC -
Lectura literària
Qui dictamina la validesa de les
interpretacions?
Sally: He estat llegint poemes a l’...
12/03/2014 - EQC -
Què és més important?
La qualitat del llibre?
La qualitat de l’experiència lectora?
12/03/2014 - EQC -
Què es prioritza?
El gust per una lectura entretinguda o bé la lectura
d’una obra de prestigi?
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
Tres activitats bàsiques
Models de lectura
Lectura autònoma
Parlar del llegit
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
ON?
L’ambient Activitats
Models
Companys Mestres
Entorn social
INSTITUTFAMÍLIA
http://www.parentsconnec...
12/03/2014 - EQC -
Els éssers humans tendeixen a imitar les
persones que estimen, que admiren o per
les quals volen ser ac...
12/03/2014 - EQC -
A casa nostra, costa trobar-ne
www.painetworks.com
12/03/2014 - EQC -
Però no “de la ratlla per amunt”
http://willvaus.blogspot.com.es/
12/03/2014 - EQC -
“L’única i més important activitat per construir
la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit
e...
12/03/2014 - EQC -
Els alumnes han de saber que llegeixen, què
llegeixen, què els agrada, quan ho fan, com...
No ho saben ...
12/03/2014 - EQC -
Expliquin-los coses del seu “llegir”
. Què han llegit fa poc
. Què estan llegint
. Quan els agrada més ...
12/03/2014 - EQC -
Parlin-los dels seus drets com a lectors
Daniel Pennac
Com una novel·la
Quants els en donen als alumnes?
Però, sobretot, els han de llegir per què...
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Han de tenir una idea precisa del que és llegir
amb fluïdesa.
Aquesta idea només els la pot transmetre-...
12/03/2014 - EQC -
Cada dia un tros!
http://matildamjel.blogspot.com
http://brayan-brayanguti.blogspot.com
12/03/2014 - EQC -
www.casaviva.cat
Deixin el llibre en un lloc important!
12/03/2014
Charles Dickens
No es deixin els clàssics
- EQC -
12/03/2014
Oliver Twist
http://www.xtec.cat/web/projectes//lectura/materialseso
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
d’Homer a Jaume Cabré, quins? Per què?
12/03/2014 - EQC -
Al seu centre ho serien?
12/03/2014 - EQC -
Harold Bloom
Cal triar-los bé, altrament poden provocar bulímia lectora amb
conseqüències dramàtiques p...
12/03/2014 - EQC -
Sentir llegir BÉ permet...
. Seguir satisfactòriament un argument extens durant un
temps.
. Experimenta...
Siguin, TAMBÉ, model de lectora silenciosa
Tots els alumnes no el tenen!
Sentir llegir els companys, també!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Audiollibres
Modelatge lector!!
• Servei gratuït de la Xarxa de Biblioteques
• Descàrregues en mp3
• Ve...
Tres activitats bàsiques
Models de lectura
Lectura autònoma
Parlar del llegit
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
ON?
L’ambient Activitats
Models
Companys Mestres
Entorn social
INSTITUTFAMÍLIA
http://www.parentsconnec...
12/03/2014 - EQC -
Lectura autònoma
12/03/2014 - EQC -
http://www.docstoc.com/docs/37164120/Sustained-Silent-Reading
1.110.000 resultats (31.10.2013 / 16:27)
12/03/2014 - EQC -
No l’aturin, fa anys que la fan!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Lectura autònoma: justificació
. Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la
comprensió.
. El...
• És efectiva per augmentar i millorar la lectura
• Millora els resultats en els coneixements generals
• Millora l'ortogra...
12/03/2014 - EQC -
Un exemple: El vocabulari
. Entre els 10 i els 14 anys s’adquireixen entre 750 i 825 mots per
any.
. El...
12/03/2014 - EQC -
. La lectura autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació
immediata i d’elecció lliure és imprescindi...
12/03/2014 - EQC -
http://blogs.ajc.com/get-schooled-blog/files/2011/08/reading-Medium.JPG
Lectura autònoma, condicions:
....
12/03/2014 - EQC -
S’identifiquen vuit factors organitzatius bàsics
Característiques dels programes de SSR
(Sustained Sile...
1. Assegurar el model del professor
2. Garantir als estudiants l'accés a una àmplia gamma de materials
de lectura
3. Aprof...
Dels vuit, 4 de fonamentals
1. Que els estudiants puguin triar la seva lectura
2. Assegurar el model dels professors mitja...
Un altre indicador de l'èxit de
l’SSR prové dels propis docents .
Molts professors que eren
reticents o escèptics sobre
es...
12/03/2014 - EQC -Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
Un logo per identificar-la
12/03/2014 - EQC -
Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
12/03/2014 - EQC -
Donin valor a aquest temps
http://laowriters.blogspot.com.es
Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Guàrdies!
Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
12/03/2014 - EQC -
Molts “no lectors” no saben què els agrada!
http://www.insbruguers.cat
Ajudin-los a trobar “Què” els ag...
12/03/2014 - EQC -
Segons PISA 2009, un lector implicat
. Té interessos definits
. Té temes de lectura preferits
. Llegeix...
12/03/2014 - EQC -
Daniel Pennac
Com una novel·la. Barcelona: Editorial Empúries, 1992 (pàg. 104- 107)
feu la prova arribe...
12/03/2014 - EQC -
No els agrada llegir! En adolescents hi ha un cert desig
de provocació en aquesta resposta. D’acord don...
12/03/2014 - EQC -
Aneu començant lectures. Ells, un nombre important, més
dels que us penseu, no s’esperaran a la setmana...
12/03/2014 - EQC -
Experiències de centres
12/03/2014 - EQC -
Carme Alcoverro
(Institut Sant Josep de Calasanç/Moisès Broggi)
http://www.omnium.cat
1a.
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet
12/03/2014 - EQC -
Des fa 7 anys
12/03/2014 - EQC -
Institut Pla Marcell de Cardedeu
Des del curs 2006-2007!!
12/03/2014 - EQC -
Experiències de centres
12/03/2014 - EQC -
Institut Pau Claris de Barcelona
12/03/2014 - EQC -
Primer es plantegen el temps i l’horariMolts han començat amb un dia a la setmana
12/03/2014 - EQC -
1 a s e t m a n a
2 a s e t m a n a
3 a s e t m a n a
4 a s e t m a n a
Institut Torre Roja de Santa Coloma de Gramanet
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Institut J.V. Foix de Rubí
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Institut Josep Tapiró de Reus
12/03/2014 - EQC -
1 hora setmanal
12/03/2014 - EQC -
Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès
1 h./setmanal
12/03/2014 - EQC -
Primer es plantegen el temps i l’horariAltres, tres dies a la setmana
Institut Joan Oró de Lleida
12/03/2014 - EQC -
30’ tres dies a la setmana
12/03/2014 - EQC -
La majoria, 30’ diaris
12/03/2014
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
30’
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
- EQC -
Costum, d...
12/03/2014
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
55’
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
30’
- EQC -
Costum, d...
12/03/2014
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
55’
55’
55’
20’ Esbarjo
30’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
- EQC -
Costum, d...
12/03/2014 - EQC -
Lectura diària a la SES Badalona
12/03/2014 - EQC -
http://www.institutbroggi.org/centre.php?ref=30
Institut Moianès
12/03/2014 - EQC -
http://prezi.com/t1emwepjgp9p/projecte-dinclusio-i-pla-lector-ins-
moianes/?auth_key=d...
12/03/2014 - EQC -
Institut Tarradell de Barcelona
12/03/2014 - EQC -
Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
12/03/2014 - EQC -
Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
12/03/2014 - EQC -
Institut Pla Marcell de Cardedeu
12/03/2014 - EQC -
Institut de Torrelles de Llobregat
Mitja hora diària
http://reporteducacio.cat/archives/3104
12/03/2014 - EQC -
Institut de Polinyà
30’ de lectura diària
Institut Barri Besòs
12/03/2014 - EQC -
50’ minuts diaris de lectura
Franja fixa: 9:40 a 10:30
Totes les classes (sessions...
12/03/2014 - EQC -
I alguns 1h. diària
12/03/2014 - EQC -
1h. de lectura diària a tots els nivells
http://inscanroca.com/projecte-educatiu/gust-per-la-lectura/
I...
Tres activitats bàsiques
Models de lectura
Lectura autònoma
Parlar del llegit
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Perquè les bones pràctiques de lectura tenen
dues dimensions
. Dimensió psicològica, personal i privada...
12/03/2014 - EQC -
Facin-los parlar molt del llegit
http://www.francescribalta.cat/
12/03/2014 - EQC -
http://ptlibraryteens.blogspot.com.es/
Igual que amb el cinema, l’esport, la cuina,
el viatjar, l’art...
“Parlars”
12/03/2014 - EQC -
Recomanacions
Presentacions
Opinions
Votacions
Cal que els n'ensenyin però
. Cal fer de models de com parlar del llibre que
s’està llegint.
. Cal modelar el pensament qu...
Mantinguin-los informats!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
“Parlin” de les lectures obligatòries...
12/03/2014 - EQC -
Institut de Ponts
Lectures obligatòries a 3r i 4t
12/03/2014 - EQC -
En modalitats “reals”
http://travesia.mcu.es/receta.asp
http://library.escondido.org
12/03/2014
El noi del pijama de ratlles
La setmana vinent el 1r capítol i en PARLAREM, amb calma!
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
Força centres ja en fan!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Institut del Morell
12/03/2014 - EQC -
Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta
12/03/2014 - EQC -
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/05/programa-de-foment-i-dinamitzacio-de-la.html
In...
12/03/2014 - EQC -
Institut Bernat Metge de Barcelona
Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès
12/03/2014 - EQC -
Alumnes de 3r i 4t d’ESO
Amb un moodle per intercanviar opinions
12/03/2014 - EQC -
Club de lectura
Institut Pau Claris de...
Molt recomanables, tots dos
Com?
Quan?
Qui?
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Però el més bàsic serà SEMPRE que...
12/03/2014 - EQC -
Els alumnes se sentin segurs, i importants, quan
contin “la seva lectura” perquè...
“Parlar bé sobre el...
12/03/2014
Pots parlar sobre el
que llegeixes i
defensar les teves
preferències de
lectura.
És un dret bàsic dels lectors!...
12/03/2014 - EQC -
No “parlar” amb preguntes de comprensió!!
12/03/2014 - EQC -
Una bona manera de fer-ho
http://educarkbe.blogspot.com.es
“Conversa literària”
12/03/2014 - EQC -
Aidan Chambers: Dime
.Preguntes bàsiques
.Preguntes generals
.Preguntes específiques
L'enfocament Dime ...
12/03/2014 - EQC -
. Què és el que t'ha cridat més l'atenció d'aquesta
història?
. Hi has trobat a faltar alguna cosa?
. H...
12/03/2014 - EQC -
. Havies llegit alguna història com aquesta?
. Quan has vist el llibre, abans de començar-lo a llegir,
...
12/03/2014
El noi del pijama de ratlles
Preguntes específiques
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
Perquè compartir lectures permet...
. Experimentar la lectura com una construcció
compartida que permet...
12/03/2014 - EQC -
Que s’apropen, de gust, al llibres i hi cerquen
propòsits ben diversos: respostes, arguments,
plaer, co...
12/03/2014 - EQC -
Segons PISA 2009, un lector implicat
. Té interessos definits
. Té temes de lectura preferits
. Llegeix...
SES Pla Marcell de Cardedeu
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Ells ho fan, més del que ens pensem
El fòrum de la Laura Gallego, http://www.lauragallego.com
El del Jo...
12/03/2014 - EQC -
Comprovint-ho!
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
ON?
L’ambient Activitats
Models
Companys Mestres
Entorn social
INSTITUTFAMÍLIA
http://www.parentsconnec...
12/03/2014 - EQC -
Biblioteques d’aula
perquè els llibres han d’estar a prop!
Classroom library
En això també ens falta avançar
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
L’espai “parla”
- -
http://www.kassblog.com/
12/03/2014 - EQC -
On és la lectura?
- -
http://www.kassblog.com/
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
http://dev.nlmusd.k12.ca.us
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -http://www.dailyherald.com
12/03/2014 - EQC -
http://www.ac-nice.fr
12/03/2014 - EQC -
http://www.colourbox.com
http://meish.org
http://www.pestcontrolrx.com
Paradoxal!
12/03/2014 - EQC -
Escola 25 de setembre de Rubí
A primària fa temps que hi són
12/03/2014 - EQC -
Institut Josep Brugulat de Banyoles
Biblioteques a totes les aules de 1r a 4t
http://www.iesbrugulat.ne...
12/03/2014 - EQC -
Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos
http://www.youtube.com/watch?v=vweWexOwOEA&feature=em-...
12/03/2014 - EQC -
Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
12/03/2014 - EQC -http://www.scribd.com/doc/47816266/PLEC-fitxa-2009-10-INS-CASTELLO-D-EMPURIES
12/03/2014 - EQC -
Institut J.V. Foix de Rubí
12/03/2014 - EQC -
Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
12/03/2014 - EQC -
http://www.santgervasi.org/activitats/biblioteques.htm#bibsec
12/03/2014 - EQC -
A partir del dilluns 3 d’octubre s’inicia la LECTURA A
L’AULA.
És un projecte de Centre que comença ja ...
12/03/2014 - EQC -
Institut del Morell
12/03/2014 - EQC -http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/05/programa-de-foment-i-dinamitzacio-de-la.html
Biblioteques d’aula
Per Sant Jordi en faran la inauguració oficial, i
el tercer trimestre faran proves pilot d’estones de
...
12/03/2014 - EQC -
http://kplacido.files.wordpress.com/2012/01/photo-4.jpg
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
Fons: característiques selecció i procedència
12/03/2014 - EQC -
A. Chambers (1990)
Els lectors joves “volen que el llibre s’adapti
a ells, tendeixen a preferir que l’a...
12/03/2014 - EQC -
Històries que els parlin de personatges amb qui
es puguin identificar, però que visquin en un
món difer...
12/03/2014 - EQC -
Ajudin-los a trobar el que els agrada
12/03/2014 - EQC -
Diversifiquin l’oferta de lectures, també les
obligatòries
Els relats de vida no els agraden, tant
http...
12/03/2014 - EQC -
Llibres de física, química, biologia, tecnologia, art,
naturalisme...
Biografies
Relats històrics
Relat...
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Implícits culturals
12/03/2014 - EQC -
Llibres il·lustrats
. Àlbums
. Còmics
. Novel·les gràfiques
. Poesia il·lustrada
. Poesia visual
12/03/2014 - EQC -
Els àlbums
. Són textos molt oberts que afavoreixen la compensació
de llacunes i la interpretació.
. Po...
12/03/2014 - EQC -
Ja està decidit, et casaràs amb...
12/03/2014 - EQC -
Àlbums?
http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/dinamitzacio-lectora/
Institut La Roca
12/03/2014 - EQC -
Còmics
(Steve Krashen)
. Tradicionalment, no canònics
. Prejudicis inicials: històries mal construïdes,...
El poder de la lectura
Descobertes de la recerca
Per Stephen Krashen
Observacions and Refleccions de
BEHS Staff, October 2...
12/03/2014 - EQC -
“Watchmen” ha estat un dels
còmics més influents de la Història.
Amb ell, s’inaugura la novel·la
gràfic...
12/03/2014 - EQC -
Institut Lliçà de Lliçà d’Amunt
12/03/2014 - EQC -
Novel·la gràfica
Hi ha reticència del professorat respecte la introducció decidida de la
literatura juv...
12/03/2014 - EQC -
Novel·les gràfiques
. El préstec a biblioteca de l’institut va créixer un 82%
quan les vam incorporar.
...
12/03/2014 - EQC -
Poesia visual
Peter Schössow
Editorial Joventut
http://marchervas.wordpress.com/
12/03/2014 - EQC -
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secund...
12/03/2014 - EQC -
Els departaments diuen...
Departament de ciències naturals
Departament de matemàtiques
InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí
12/03/2014 - EQC -
Departament de ciències socials
Departament de llengua estrangera
InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí
12/03/2014 - EQC -
Departament d'expressió
Departament d'educació física
InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí
12/03/2014 - EQC -
Departament de visual i plàstica
Departament de tecnologia
InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí
12/03/2014 - EQC -
Sí que podria ser “obligatori”
. Triar entre vuit o més llibres (clàssics i no)
. Aconseguir un exemplar del llibre que ha...
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
Fons: característiques selecció i procedència
12/03/2014 - EQC -
Algunes conclusions
. Llegir de gust decreix amb l’edat (+ en nois).
. Baixa la imatge de lector associ...
12/03/2014 - EQC -
Les "edats lectores" només són orientatives,
sempre
http://toronjasdeluna.blogspot.com/
12/03/2014 - EQC -
Quan anem a una llibreria per comprar un
llibre a un amic, pensarem què li pot fer el pes.
Si és un lec...
Qui pot ajudar-los a seleccionar?
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
La bibliotecària escolar
http://asfdiari.wordpress.com
Institut Agustí Serra de Sabadell
12/03/2014 - EQC -
Biblioteca Paco Candel
La biblioteca pública
12/03/2014 - EQC -
http://www.quellegeixes.cat/
12/03/2014 - EQC -
GRETEL: Grup de recerca de literatura
infantil i juvenil de la UB (Teresa Colomer)
12/03/2014 - EQC -
Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil
de l’AM Rosa Sensat
12/03/2014 - EQC -
Les seccions de crítica de literatura juvenil
www.omnium.
cat
12/03/2014 - EQC -
La millor, des fa anys!
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
Fons: característiques selecció i procedència
12/03/2014 - EQC -
De la biblioteca escolar
12/03/2014 - EQC -
Inverteixin en la biblioteca, prioritzin-la
12/03/2014 - EQC -
Inverteixin en la biblioteca, prioritzin-la
12/03/2014 - EQC -
Perquè un centre sense una bona
biblioteca és com una piscina sense aigua
Institut Gabriel Ferrater de Reus
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Institut d’Alella
12/03/2014 - EQC -
Institut Moisès Broggi de BCN
12/03/2014 - EQC -
Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet
Biblioteca de centre
. S’ha recuperat!
. Ha sorgit espontàniament!
12/03/2014 - EQC -
Institut Pau Claris de Barcelona
12/03/2014 - EQC -
Cal renovar els fons de les biblioteques d’aula
12/03/2014 - EQC -
Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos
12/03/2014 - EQC -
Els poden deixar MOLTS llibres
Signin convenis de préstec interbibliotecari
12/03/2014 - EQC -
LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de
Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993)
Article 5...
12/03/2014 - EQC -
Biblioteca Pública de Torreforta
TARRAGONA
Moltes escoles ja ho fan!
12/03/2014 - EQC -
I també l’institut J.V. Foix de Rubí
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER
Rubí
12/03/2014 - EQC -
Seguim...
. Per què temps de lectura?
. Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors
. Com es construeixe...
12/03/2014 - EQC -
ON?
L’ambient Activitats
Models
Companys Mestres
Entorn social
INSTITUTFAMÍLIA
http://www.parentsconnec...
Festes, fires, concursos, celebracions i
viatges
12/03/2014 - EQC -
A totes les festes!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Enguany, per Sant Jordi...
Sant Jordi
. Tallers de lectura en veu alta
. Bookcrossing
. Profes lectors
. Recomanacions de llibres
. Llegida de poesie...
12/03/2014 - EQC -
Vorleser Tag
(Alemanya)
Dia del lector/a
Es convida a participar a famosos i
persones importants (perio...
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
24 d’octubre
Dia internacional de la biblioteca escolar
http://biblioweb.blogspot.com
12/03/2014 - EQC -
Facin-ne!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Sr. Ferran Bel (Alcalde Tortosa)
12/03/2014 - EQC -
Escola Andorrana de Batxillerat /TV3
12/03/2014 - EQC -
Institut Lliçà de Lliçà d’Amunt
2 de novembre: dia dels difunts
12/03/2014 - EQC -
Per Tots Sants
Lectures terrorífiques!
Institut Antoni de Martí i Franquès de TGNA
Institut Berenguer I...
12/03/2014 - EQC -
Aquest mes...
12/03/2014 - EQC -
InstitutErnestLluchdeBCN
Reconeixem els millors
12/03/2014 - EQC -
Els millors lectors, també?
12/03/2014 - EQC -
Institut La Ferreria de Montcada i Reixac.
3r i 4t ?
12/03/2014 - EQC -
Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell
Concurs fotogràfic: Un món de lectors
Per què no?
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Cornellà
Lectura arreu
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014
Fins arribar aquí, han vist “lectura”?
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
http://www.vilanova.cat
Trobar llibres de camí cap a l’aula
12/03/2014 - EQC -
http://blocs.xtec.cat/ieslaroca
C0NT3S 1 P4554T3MP5 M4T3M4T1C5
12/03/2014 - EQC -
Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Cartelleres amb lectura
12/03/2014 - EQC -
Institut Lacetània de Manresa
12/03/2014 - EQC -
Institut Josep Tapiró de Reus
12/03/2014 - EQC -
Quina classe llegeix més?
12/03/2014 - EQC -
http://www.vilanova.cat
Patis interiors
Aprofitin-los!
Recomanacions de llibres
12/03/2014 - EQC -
http://blog.growingleaders.com
Llistes dels més llegits, a cada classe
http://www.weareteachers.com/hot...
Insititut Castellet de Sant Vicenç de castellet.
12/03/2014 - EQC -
El llibre del mes
12/03/2014 - EQC -
Els 5 + del mes
12/03/2014 - EQC -
Diaris personals de lectura
(Institut Moisès Broggi)
Autor:
Títol:
Col·lecció:
Editorial:
Ciutat:
Any:
...
12/03/2014 - EQC -
Posin els llibres i la lectura a les mans del
professorat de VIP, veuran!!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
http://centrodenuevasprofesiones.blogspot.com.es
El “pati” no agrada a tothom!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
Bibliopati
Institut Joan Ballester de Mont-roig del Camp
Sortides i viatges
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
No se la perdin, a l’Imax ja hi aniran sols
12/03/2014 - EQC -
Portin-los-hi
http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bm...
12/03/2014
Ja hi ha escoles d’educació primària que ho fan!
- EQC -
Posin Mollerussa a l’agenda!
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
http://joanantonibaron.blogspot.com.es
Mataró
Ho coneixen?
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
I quan vagin a París...
http://www.photosparis.fr/
12/03/2014 - EQC -
Portin-los-hi!
http://poppinsontheroad.blogspot.com.es
http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/archit...
12/03/2014 - EQC -
i a Londres també!
iaMilà
12/03/2014-EQC-
Biblioteca Braidense, salone Maria Teresa
a Parma
12/03/2014 - EQC -
BibliotecaPalatina
12/03/2014 - EQC -
i a Pristina!! (Kosovo)
http://archimostri.wordpress.com
o a Porto
12/03/2014 - EQC -
Edifici de la Llibreria
Chardron, ara Llibreria
Lello & Irmão, és a la
Rua de les Carmelitas
nº 144, de Porto.
12/03/2014 ...
12/03/2014 - EQC -
En aquest establiment es van
rodar diverses escenes de les
pel·lícules d’en Harry Potter
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
http://www.facebook.com/pages/Bookcrossing-en-català-els-llibres-Lliures
A Berlín, procurin veure el...
12/03/2014 - EQC -
http://catberlin.blog.cat
Bookcrossing
12/03/2014 - EQC -
Però tampoc cal cal anar tan lluny!
12/03/2014 - EQC -
Biblioteca Municipal Mn. Joan Avinyó
https://www.google.com/search?q=Biblioteca+Pública+Cubelles&source...
12/03/2014 - EQC -
Divulguin-ne les activitats
Animin-los a anar-hi!
Parlin-ne a l’aula
12/03/2014 - EQC -
http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com
Perquè ens interessa un HÀBIT DE VIDA!
http://demisapun...
12/03/2014
Fem-ho possible!
- EQC -
12/03/2014 - EQC -
Una certesa
Uns recordatoris
“Quatre” recomanacions
Un epíleg
12/03/2014 - EQC -
Ho és MOLT!
És possible?
La certesa:
12/03/2014 - EQC -
La coherència pedagògica és un dels factors que
permeten explicar l’èxit acadèmic de les
institucions e...
12/03/2014 - EQC -
Mateixa zona geogràfica i econòmica
Diferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà)
Diferències de...
12/03/2014 - EQC -
La
meva
classe
El meu
departament
Els meus
alumnes
El
meu
horari
La meva
especialitat
El meu
seminari
E...
12/03/2014 - EQC -
http://ielesvinyes.net/
Portin l’hàbit lector a les reunions!
La certesa:
12/03/2014 - EQC -
Poden transformar el seu Institut en una
COMUNITAT DE LECTORS i LECTORES
http://www.catalunyapress.cat/...
12/03/2014 - EQC -
Eurostar terminal, St Pancras railway station London
http://www.fotopedia.com
El viatge s’ho val, els h...
12/03/2014 - EQC -- EQC -12.03.14
S’HO MEREIXEN TOTS!
La certesa:
12/03/2014 - EQC -
Quentin Blake
Com?
Els recordatoris:
12/03/2014 - EQC -
Característiques d’un centre que promou
l’hàbit de la lectura
(Linda Grambell, 1996; Turner, 1997; Guth...
12/03/2014 - EQC -
Els lectors ES FAN, no naixen
Els NO lectors també!!
http://culture-et-debats.over-blog.com
Aidan Chamb...
12/03/2014 - EQC -
Poden llegir, senten llegir i parlen del que han llegit
Desenvoluparan l’hàbit si…
Els recordatoris:
12/03/2014 - EQC -
Daniel Pennac
http://joanabagur.blogspot.com
Ed. Empúries
Les recomanacions:
12/03/2014 - EQC -
Michèle Petit Aidan Chambers
Ed. Fondo de Cultura Económica
Les recomanacions:
L’univers lector adolescent
12/03/2014 - EQC -
Mireia Manresa
Octubre de 2013
Ed. Rosa Sensat
Les recomanacions:
12/03/2014 - EQC -
Guadalupe Jover Teresa Colomer (coord.) Teresa Colomer
Ed. Rosa Sensat Ed. Graó Ed. Síntesis
Les recoma...
12/03/2014 - EQC -
Ho trobarà!!
Posin“lectura”alaxarxa
PRAT, A. “El que he après de la lectura ara que no sé llegir”.
Perspectiva Escolar, núm. 359, nov. 2011. (p. 70)
12/03/201...
12/03/2014 - EQC -
Ha costat molt arribar fins on som i
queda molt per fer...
llegir és sommiar lliurament
J.P. Sartre
12/03/2014 - EQC -
12/03/2014 - EQC -
equeral2@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/
http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació de la xerrada d'Enric Queralt a l'institut Cubelles

353 views

Published on

Conferència d'Enric Queralt amb el títol "Temps de lectura a l'institut. Una oportunitat a l'hàbit lector" donada a l'Institut Cubelles el dimecres 12 de març de 2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentació de la xerrada d'Enric Queralt a l'institut Cubelles

 1. 1. Temps de lectura a l’institut Institut de Cubelles Enric Queralt i Catà Cubelles, 12 de març de 2014 http://imatgies.blogspot.com.es/2012/04/de-salses-guardamar-dia-del-llibre.html
 2. 2. Per donar una oportunitat a l’hàbit lector
 3. 3. L’hàbit lector és un luxe o un dret?Perquè la “qüestió” és aquesta: http://www.government.se/sb/d/14471/a/193761
 4. 4. 12/03/2014 - EQC - Consideracions prèvies . La sessió fa referència a l’educació secundària obligatòria. . Se centra, només, en la promoció de l’hàbit lector. . La varietat de propostes recollides posa de manifest que els centres són diversos en models organitzatius, en relacions interdepartamentals, en exercici de l’autonomia pedagògica i en la cultura de treball col·legiat. . Totes les propostes “ de casa” s’han extret de la xarxa i, per tant, algunes, o moltes, poden haver quedat ocultes.
 5. 5. 12/03/2014 - EQC - Estructura de la sessió . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 6. 6. 12/03/2014 - EQC - Per què es planteja?
 7. 7. Comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009) Perquè el “llegir” ha canviat Comprensió lectora És molt més que entendre! 1
 8. 8. Saber llegir Relacions grafia-so (EI/CI) Percepció visual Consciència fonològica Reconeixement de paraules Treball de frase (EP/ESO) Idees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Estratègies de comprensió Llegir per gust Saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO) Lectura crítica Competència informacional Lectura d’estudi Perquè l’hàbit lector forma part de la competència lectora 2
 9. 9. - EQC - Llegir per Participar en la societat Assolir objectius particulars Desenvolupar el potencial personal Desenvolupar coneixement Perquè llegir, avui, és un concepte complex 12/03/2014 3
 10. 10. 12/03/2014 - EQC - Un concepte... . Bastant més que instrumental . Vinculat als projectes de vida: .Desenvolupament personal .Inserció social .Gaudi
 11. 11. Perquè la lectura és “el camí”... Léon Blum (1872 - 1950) Primer ministre francès Per construir una democràcia Una ciutadania democràtica 3
 12. 12. 12/03/2014 - EQC - L’assoliment de la CL ... és un prerequisit per participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la vida adulta (Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)
 13. 13. 12/03/2014 . Millora de la comprensió i la competència lectora . Millora de l’expressió escrita . Resultats escolars . Nivell de coneixements generals . Comprensió d’altres cultures . Comprensió de la naturalesa humana . Capacitat de presa de decisions Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006 Socialment, valuós! Per què tenir aquest hàbit correlaciona amb... Èxit acadèmic - EQC - 4
 14. 14. Les persones amb més competència lectora... 12/03/2014 · Es mouen més fàcilment en institucions complexes: sistemes de salut, organismes oficials i serveis jurídics. · Participen més plenament de les societats democràtiques. · Els resulta més fàcil prendre decisions fonamentades. · Saben adoptar una postura crítica i personal. Linnakyla, 1992; Lundberg, 1991, 1997; MacCarthey & Raphael, 1989 - EQC - 4
 15. 15. 12/03/2014 - EQC - http://blog.adw.org Per tant, es pot parlar de DRET! de TOT l’alumnat http://msbonzosppselcrew2011.blogspot.com.es 4
 16. 16. 12/03/2014 - EQC - Perquè en això també hi ha dues “Europes” 5
 17. 17. 12/03/2014 - EQC - De “qui és” la lectura?
 18. 18. 12/03/2014 - EQC - Si volem... “Se'ns gira feina” POSSIBLE! http://footage.shutterstock.com
 19. 19. 12/03/2014 - EQC -
 20. 20. 12/03/2014 Reading at the park - EQC -
 21. 21. 12/03/2014 Reading at home - EQC -
 22. 22. Pleasure reading 12/03/2014 - EQC -
 23. 23. 12/03/2014 - EQC - The Reading Weekend Estada de cap de setmana només per llegir i llegir a altres persones. Una casa maca, sense televisió, amb xemeneies, sofàs i molts llibres escampats per ser agafats en qualsevol moment. Ana Garralón. Boolino http://www.shef.ac.uk
 24. 24. 12/03/2014-EQC- http://readingweekend.co.uk
 25. 25. 12/03/2014 - EQC - I per això... Des la dècada dels 70 programes de lectura en temps escolar
 26. 26. 12/03/2014 http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198 - EQC -
 27. 27. 12/03/2014 - EQC -
 28. 28. 12/03/2014 Des 1960 programes de lectura lliure i silenciosa a les aules de la majoria d’instituts http://www.vermontcouncilonreading.com http://www.docstoc.com/docs/37164120/Sustained-Silent-Reading- EQC -
 29. 29. 12/03/2014 - EQC - http://www.essentialschools.org/resources/450 Lectura silenciosa sostinguda El més estès!
 30. 30. Institucions i empreses s’hi dediquen http://www.readingrevolution.co.uk http://www.untrainedhousewife.com 12/03/2014 - EQC -
 31. 31. 12/03/2014 19731960 Programes de Biblioteques Escolars - EQC -
 32. 32. 1966 . Es creen els Serveis de documentació i informació (SDI) adreçats a professors i alumnes. 1973 . Es dota a les escoles i els instituts de centres de documentació i informació (CDI) 1990 (Lionel Jospin) . El concepte “centre” és reemplaçat pel de “servei” . Es doten els centres amb professors documentalistes. . El servei està obert permanentment i l'assistència dels alumnes és lliure 12/03/2014 - EQC -
 33. 33. 1876 . Es crea l’Associació Americana de Bibliotecaris Escolars (Melvil Dewey) 1920 . Es publica “l'Informe Certain” que establia el primer criteri per a l'avaluació de les biblioteques escolars. 1937 . Es crea l’Associació de Biblioteques Escolars (Anglaterra) 1960 . Dècada de major creixement i desenvolupament de les biblioteques escolars 12/03/2014 - EQC -
 34. 34. 12/03/2014 - EQC - Actualment, els són instal·lacions i serveis IMPRESCINDIBLES!
 35. 35. 12/03/2014 - EQC - Comprovin-ho!
 36. 36. 12/03/2014 - EQC - Reading at the secondary
 37. 37. 12/03/2014 www.barbsbooks.com www.smartshopbuy.com www.mheonline.com Per això tenen molta literatura professional - EQC -
 38. 38. 12/03/2014 També per a la secundària!! http://www.stanford.edu - EQC -
 39. 39. 12/03/2014 Què és la lectura? www.racocatala.cat www.aulavirtual.iesotura.es Ensenyar a llegir ? Fer lectors ? Tenen MOLT clara quina és la seva feina - EQC - +
 40. 40. El 2012 substitueix els deures per lectura lliure a casa El 72% dels alumnes tenen mitjana acadèmica més alta que la de la resta de l’estat 12/03/2014 - EQC - El PUNT AVUI 26.01.2014 http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburges/ 70% d’alumnat de famílies amb pocs recursos
 41. 41. 12/03/2014 - EQC - I per tot això és llei, des fa 5 anys!! 6
 42. 42. 12/03/2014 - EQC - DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Capítol I Disposicions de caràcter general Article 3 Objectius de l'educació primària L'educació primària ha de contribuir a: e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la llengua castellana i, si s'escau, l'aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.
 43. 43. 12/03/2014 - EQC - DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Article 8. Competències bàsiques 8.5 La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les Cb i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.
 44. 44. 12/03/2014 - EQC - LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.) Educació secundària Article 26.2 ...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà un temps a totes les matèries.
 45. 45. 12/03/2014 - EQC - DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Article 7.5 Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa. Article 8.2 En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.
 46. 46. 12/03/2014 - EQC - Són ARTICLES dels Decrets No formen part de l’annex 2 (Currículums) Qüestió de centre!
 47. 47. 12/03/2014 - EQC - Ciències de la naturalesa Biologia i Geologia Física i Química Ciències socials Geografia Història Català Llengua estrangera Primera llengua Segona llengua Llengua castellana Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania Educació física Educació visual i plàstica Tecnologies Tecnologia Informàtica Matemàtiques
 48. 48. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 49. 49. 12/03/2014 PISA 2000 (OCDE, 2002) Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un avantatge més gran que tenir uns pares amb un nivell educatiu superior i millor categoria professional www.igcla.wordpress.com - EQC -
 50. 50. 12/03/2014 “El plaer és una precondició important per esdevenir un lector efectiu. Així, per reforçar el rendiment en lectura, les escoles poden tant instruir en tècniques lectores com fomentar l’interès per la lectura”. Traduït del document PISA 2009 at a Glance, a : FERRER, F. et alt. PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Fundació Bofill. - EQC -
 51. 51. Sap llegir Relacions grafia-so (EI/CI) Percepció visaul Consciència fonològica Reconeixement de paraules Treball de frase (EP/ESO) Idees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Estratègies de comprensió Llegeix per gust Sap llegir per aprendre (CM/CS/ESO) Competència informacional Lectura d’estudi L’hàbit de llegir és una precondició
 52. 52. 12/03/2014 - EQC - A PISA 2009 es va “veure” que hi havia alumnes implicats en la lectura . Llegien coses amb sentit (Rellevància) . Podien decidir què llegir (Autonomia) . Llegien junts i parlaven del llegit (Interacció) . Tenien temps i entorns de lectura (Oportunitats de llegir) Què feien?
 53. 53. 12/03/2014 - EQC - I més concretament, un lector implicat... . Té interessos definits . Té temes de lectura preferits . Llegeix per iniciativa pròpia . Llegeix molt i amb freqüència . Llegeix textos impresos i electrònics, variats . Té una xarxa social per compartir
 54. 54. Ara bé... 12/03/2014 - EQC -
 55. 55. 12/03/2014 - EQC - Aidan Chambers (1973) Els lectors ES FAN, no naixen http://culture-et-debats.over-blog.com Però els NO lectors també!!
 56. 56. L’autoconcepte lector 12/03/2014 - EQC - Repercuteix directament en el desenvolupament de la competència lectora. Es construeix a partir de les pròpies percepcions provinents de valoracions personals i d’altres paràmetres externs.
 57. 57. 12/03/2014 - EQC - Com es promou, millor, aquest hàbit? Pràctica Gust Hàbit ? Pràctica GustHàbit ? PràcticaGustHàbit ? Pràctica GustHàbit ? PràcticaGust Hàbit ?
 58. 58. 12/03/2014 - EQC - Llegir i aprendre’n haurien de ser bons records!
 59. 59. 12/03/2014 - EQC - Però no tots els alumnes tenen, o han tingut, experiències de lectura gratificants
 60. 60. 12/03/2014 - EQC - http://www.bergactual.com
 61. 61. Contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació o seducció. Emili Teixidor12/03/2014 - EQC -
 62. 62. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 63. 63. 12/03/2014 - EQC - “Hàbit”
 64. 64. 12/03/2014 - EQC - habitud f. [PS] [LC] [PE] Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte. Contreure una habitud. Perdre una habitud. Això esdevingué en ell una habitud. Aquest estiu anirem a Ribes com d’habitud. hàbit 1 1 m. [RE] [ED] Vestit que denota una professió, un grau, especialment el que usen els religiosos i les religioses. 1 2 [RE] posar-se hàbit Vestir hàbit religiós durant un temps determinat en compliment d’una prometença. 2 m. [LC] HABITUD
 65. 65. Els hàbits són pautes comportament apreses per repetició i que acaben predisposant i animant a un determinat tipus d’acte. (...) Els hàbits són grans eines psicològiques, fonamentals en els processos educatius. Inclinen a fer determinades accions i en faciliten l’execució. Hi ha hàbits alliberadors i hàbits que esclavitzen. Formen l’estructura bàsica de la nostra personalitat... 12/03/2014 - EQC - MARINA, J.A.; VÁLGOMA, M. (2006). La màgia de llegir. BCN: Random House Mondadori, S.A. (p.85)
 66. 66. 12/03/2014 - EQC - Per promoure hàbits: regularitat i temps fix
 67. 67. 12/03/2014 - EQC - ON? L’ambient Activitats Models Companys Mestres Entorn social INSTITUTFAMÍLIA http://www.parentsconnect.com
 68. 68. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 69. 69. 12/03/2014 - EQC - De “qui és” la lectura?
 70. 70. 12/03/2014 http://www.forosperu.net - EQC -
 71. 71. 12/03/2014 Llegint al parc - EQC -
 72. 72. 12/03/2014 Llegir a casa - EQC -
 73. 73. Llegir per gust 12/03/2014 - EQC -
 74. 74. 12/03/2014 - EQC - A l’11è Conseller!! Per què?
 75. 75. 12/03/2014 61,9%٧ - EQC -
 76. 76. Tenim una pila d’adolescents que no volen saber res de la lectura (després de 13 anys d’escolarització) Però en tenim que llegeixen molt!! yourkidsed.com.au oswego.org MÉS QUE MAI!
 77. 77. 12/03/2014 - EQC - Biblioteques
 78. 78. 12/03/2014 - EQC - 2005 256 instituts (± 50%)
 79. 79. Però encara ens falta camí! 12/03/2014 - EQC -
 80. 80. 12/03/2014 - EQC - On és la lectura?
 81. 81. 12/03/2014 - EQC - Llegir a primària Qüestió escolar! (llibres de text)
 82. 82. 12/03/2014 - EQC - Mestre, què faig, ja he acabat. . has fet els tres problemes de matemàtiques? . i el mapa conceptual de medi? . les dades de la biografia de... les has trobat? . ah! i aquells exercicis del quadernet d'ortografia, d’ahir? . sí! Ho tinc tot fet. . què faig ara? DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!!
 83. 83. 12/03/2014 - EQC - http://uifoto.ning.com
 84. 84. 12/03/2014 - EQC - Toquen un llibre i... Fitxa? Resums? Ressenya? Examen? A secundària...
 85. 85. 12/03/2014 Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria? Control escrit 64% - EQC -
 86. 86. 12/03/2014 - EQC -
 87. 87. 12/03/2014 Què els agradaria fer als alumnes després de llegir? Jeroni Moya- EQC -
 88. 88. 12/03/2014 Llegir a la secundària - EQC -
 89. 89. 12/03/2014 - EQC - En general, són un problema!
 90. 90. MATA, J. Animación a la lectura: hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable. Barcelona: Graó, 2008. (10 ideas clave; 9) “Amenaza que gravita sobre los alumnos de los diversos niveles educativos. Muy a menudo, la oposición a leer forzosamente un libro recomendado no reside en su volumen o escasa calidad sino en los procedimientos que se emplean para su promoción. Leer determinador libro puedes ser algo valioso e inolvidable, pero los lectores jóvenes se resisten a hacerlo si lo relacionan con plazos, trabajos o controles.” Lectura obligatòria: 12/03/2014 - EQC -
 91. 91. 12/03/2014 - EQC - Agradar llegir, per força?
 92. 92. 12/03/2014 - EQC - Que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!! Daniel Pennac Com una novel·la Com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la imposició. Les actituds entren per “una altra porta http://joanabagur.blogspot.co m
 93. 93. 12/03/2014 - EQC - Què se’n treu d’aquesta obligatorietat?
 94. 94. http://www.slideshare.net/mireiamanresa/els-hbits-lectors-dels- adolescents 12/03/2014 - EQC -
 95. 95. 12/03/2014 - EQC -thehalftimeblog.com De 1r a 3r d’ESO es perden el 30% de lectors literaris Manresa (2009)
 96. 96. 12/03/2014 - EQC - http://www.slideshare.net/mireiamanresa/els-hbits-lectors-dels-adolescents
 97. 97. Algunes explicacions 12/03/2014 - EQC -
 98. 98. 12/03/2014 - EQC - Aquí teníem una altra “feina”
 99. 99. 12/03/2014 - EQC - 1970: Ensenyament General Bàsic Algú els va parlar de llegir i de llibres?
 100. 100. 12/03/2014 - EQC - 100 Formació de la població adulta: bàsica secundària superior 1998: 69% 10% 20% 2008: 49% 22% 29% OCDE: 29% EU: 28% USA: 11% Hi ha molt a fer, encara!
 101. 101. 12/03/2014 - EQC - Jaume Cela No em pregunteu què podem fer per aconseguir que els alumnes llegeixin més. Preguntem-nos, més aviat, què podem fer per aconseguir que vegin més adults llegint http://conversesfluvia.blogspot.com.es
 102. 102. 12/03/2014 - EQC - Què es gratifica més? Què escandalitza menys? Els bons gramàtics o els bons lectors William Faulkner http://www.lavanguardia.com http://www.santquirzevalles.cat
 103. 103. 12/03/2014 - EQC - Llegir, o llegir literatura?
 104. 104. 12/03/2014 - EQC - Passió futbolística:! Per què no els deixem “entrar” per aquí?
 105. 105. 12/03/2014 - EQC - Lectura literària Qui dictamina la validesa de les interpretacions? Sally: He estat llegint poemes a l’escola però no els entenc. Com ho puc saber si un poema m’agrada? Charlie Brown: Ja t’ho diuen! http://peanuts.wikia.com
 106. 106. 12/03/2014 - EQC - Què és més important? La qualitat del llibre? La qualitat de l’experiència lectora?
 107. 107. 12/03/2014 - EQC - Què es prioritza? El gust per una lectura entretinguda o bé la lectura d’una obra de prestigi?
 108. 108. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 109. 109. Tres activitats bàsiques Models de lectura Lectura autònoma Parlar del llegit 12/03/2014 - EQC -
 110. 110. 12/03/2014 - EQC - ON? L’ambient Activitats Models Companys Mestres Entorn social INSTITUTFAMÍLIA http://www.parentsconnect.com
 111. 111. 12/03/2014 - EQC - Els éssers humans tendeixen a imitar les persones que estimen, que admiren o per les quals volen ser acceptats. Proporcionar exemples adequats és un mètode eficaç de concretar els desigs. J.A. Marina MARINA, J.A.; VÁLGOMA, M. (2006). La màgia de llegir. BCN: Random House Mondadori, S.A.
 112. 112. 12/03/2014 - EQC - A casa nostra, costa trobar-ne www.painetworks.com
 113. 113. 12/03/2014 - EQC - Però no “de la ratlla per amunt” http://willvaus.blogspot.com.es/
 114. 114. 12/03/2014 - EQC - “L’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998): “Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216.
 115. 115. 12/03/2014 - EQC - Els alumnes han de saber que llegeixen, què llegeixen, què els agrada, quan ho fan, com... No ho saben perquè jo llegeixo a casa!! ?
 116. 116. 12/03/2014 - EQC - Expliquin-los coses del seu “llegir” . Què han llegit fa poc . Què estan llegint . Quan els agrada més llegir . On els agrada més fer-ho . En quina postura . D’on treuen el que llegeixen . A quina biblioteca van . Quina és la seva llibreria preferida . Què fan quan un llibre no els agrada . ...
 117. 117. 12/03/2014 - EQC - Parlin-los dels seus drets com a lectors Daniel Pennac Com una novel·la Quants els en donen als alumnes?
 118. 118. Però, sobretot, els han de llegir per què... 12/03/2014 - EQC -
 119. 119. 12/03/2014 - EQC - Han de tenir una idea precisa del que és llegir amb fluïdesa. Aquesta idea només els la pot transmetre-la un lector expert, un model real de lectura fluïda Els calen models!
 120. 120. 12/03/2014 - EQC - Cada dia un tros! http://matildamjel.blogspot.com http://brayan-brayanguti.blogspot.com
 121. 121. 12/03/2014 - EQC - www.casaviva.cat Deixin el llibre en un lloc important!
 122. 122. 12/03/2014 Charles Dickens No es deixin els clàssics - EQC -
 123. 123. 12/03/2014 Oliver Twist http://www.xtec.cat/web/projectes//lectura/materialseso - EQC -
 124. 124. 12/03/2014 - EQC - d’Homer a Jaume Cabré, quins? Per què?
 125. 125. 12/03/2014 - EQC - Al seu centre ho serien?
 126. 126. 12/03/2014 - EQC - Harold Bloom Cal triar-los bé, altrament poden provocar bulímia lectora amb conseqüències dramàtiques perquè només faran que allunyar-los dels llibres i la lectura
 127. 127. 12/03/2014 - EQC - Sentir llegir BÉ permet... . Seguir satisfactòriament un argument extens durant un temps. . Experimentar empatia amb un ampli grup de personatges. . Apreciar el plaer del llenguatge ben emprat: diàlegs, accions i descripcions. . Pair adequadament, una estructura narrativa complexa, ben construïda. . Compartir impressions i prediccions amb els companys. . Que els lectors “dèbils” escoltin un llibre complet, una meravella per a ells!
 128. 128. Siguin, TAMBÉ, model de lectora silenciosa Tots els alumnes no el tenen!
 129. 129. Sentir llegir els companys, també! 12/03/2014 - EQC -
 130. 130. 12/03/2014 - EQC -
 131. 131. 12/03/2014 - EQC -
 132. 132. 12/03/2014 - EQC - Audiollibres Modelatge lector!! • Servei gratuït de la Xarxa de Biblioteques • Descàrregues en mp3 • Versió íntegra d’obres originals • Locutors/res i narradors/res professionals • Una sola veu i sense música de fons • Obres clàssiques i actuals: agrupades en sis categories: autoajuda, novel·la per a adults, novel·la juvenil, assaig, relats i obres clàssiques. • També s’ofereix un préstec d'audiollibres en format CD.
 133. 133. Tres activitats bàsiques Models de lectura Lectura autònoma Parlar del llegit 12/03/2014 - EQC -
 134. 134. 12/03/2014 - EQC - ON? L’ambient Activitats Models Companys Mestres Entorn social INSTITUTFAMÍLIA http://www.parentsconnect.com
 135. 135. 12/03/2014 - EQC - Lectura autònoma
 136. 136. 12/03/2014 - EQC - http://www.docstoc.com/docs/37164120/Sustained-Silent-Reading 1.110.000 resultats (31.10.2013 / 16:27)
 137. 137. 12/03/2014 - EQC - No l’aturin, fa anys que la fan!
 138. 138. 12/03/2014 - EQC -
 139. 139. 12/03/2014 - EQC -
 140. 140. 12/03/2014 - EQC -
 141. 141. 12/03/2014 - EQC - Lectura autònoma: justificació . Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la comprensió. . Elimina pressió emocional en no haver-hi judici social. . Permet adaptar-la al propi ritme de lectura. . Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi. . El lector pot executar tècniques i estratègies treballades anteriorment. . Millora l’ortografia (per la pràctica de la via lèxica). Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile
 142. 142. • És efectiva per augmentar i millorar la lectura • Millora els resultats en els coneixements generals • Millora l'ortografia, l'escriptura i la gramàtica • Ajuda els alumnes que estan aprenent llengua anglesa • Milloren els resultats de les proves de lectura i d'altres matèries • Fa millors pensadors Funciona quan els alumnes tenen l'oportunitat real de llegir, quan el programa és persistent i continuat i quan els mestres també llegeixen. El poder de la lectura lliure i voluntària Stephen krashen
 143. 143. 12/03/2014 - EQC - Un exemple: El vocabulari . Entre els 10 i els 14 anys s’adquireixen entre 750 i 825 mots per any. . El 80% del vocabulari d’un lector s’assimila en les lectures autònomes . L’ensenyament explícit de vocabulari sembla que aporta unes 350 paraules per curs Giasson, Jocelyne (3ª ed.): 2007: La compréhension en lecture. Bruxelles, De Boeck http://www.thayerpubliclibrary.net
 144. 144. 12/03/2014 - EQC - . La lectura autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és imprescindible per desenvolupar la competència i l’hàbit lector. . Resulta fonamental per als alumnes per formar-se un autoimatge de lectors que aprenen a avaluar anticipadament els llibres, creen expectatives, s’arrisquen a seleccionar, acostumant-se a abandonar un llibre que decep i a prendre en préstec aquells que els resulten atractius. Teresa Colomer (UAB) http://bibliotecasescolaresargentinas.wordpress.com
 145. 145. 12/03/2014 - EQC - http://blogs.ajc.com/get-schooled-blog/files/2011/08/reading-Medium.JPG Lectura autònoma, condicions: . Donar-li valor (horaris i símbols). . El professorat també ha de llegir. . Cal fer-ho sense interrupcions per permetre l’aprofundiment i la integració de la informació. . Cal poder seleccionar les pròpies lectures. . Els materials han de ser complets i coherents. Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile
 146. 146. 12/03/2014 - EQC - S’identifiquen vuit factors organitzatius bàsics Característiques dels programes de SSR (Sustained Silent Reading)
 147. 147. 1. Assegurar el model del professor 2. Garantir als estudiants l'accés a una àmplia gamma de materials de lectura 3. Aprofitar els interessos de lectura dels estudiants i permetre'ls triar els seus propis materials. 4. Proporcionar un ambient de lectura còmode. 5. Aplicar estratègies diverses per ajudar als estudiants a desenvolupar hàbits de lectura eficaços. 6. No connectar el treball de lectura amb cap mena d’activitat escolar. 7. Oferir oportunitats per llegir de forma regular (Distribuir temps per llegir al llarg de l’horari lectiu) 8. Desenvolupar activitats que permetin compartir lectures 12/03/2014 - EQC -
 148. 148. Dels vuit, 4 de fonamentals 1. Que els estudiants puguin triar la seva lectura 2. Assegurar el model dels professors mitjançant la lectura amb els estudiants 3. No assignar cap treball específic a aquestes lectures 4. Assegurar-se que els estudiants puguin trobar coses interessants per llegir . 12/03/2014 - EQC -
 149. 149. Un altre indicador de l'èxit de l’SSR prové dels propis docents . Molts professors que eren reticents o escèptics sobre escurçar les classes per donar cabuda a un bloc de SSR en el seu programa s'han convertit en els principals defensors . Molts també han compartit que l’SSR és un dels canvis més importants que es duran a terme a Noble High School en molts anys 12/03/2014 - EQC - Escola de 1.100 alumnes de 14 a 18 anys del Comptat de Maine als EU.
 150. 150. 12/03/2014 - EQC -Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
 151. 151. Un logo per identificar-la 12/03/2014 - EQC - Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
 152. 152. 12/03/2014 - EQC - Donin valor a aquest temps http://laowriters.blogspot.com.es
 153. 153. Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès 12/03/2014 - EQC -
 154. 154. 12/03/2014 - EQC - Guàrdies! Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
 155. 155. 12/03/2014 - EQC - Molts “no lectors” no saben què els agrada! http://www.insbruguers.cat Ajudin-los a trobar “Què” els agrada
 156. 156. 12/03/2014 - EQC - Segons PISA 2009, un lector implicat . Té interessos definits . Té temes de lectura preferits . Llegeix per iniciativa pròpia . Llegeix molt i amb freqüència . Llegeix textos impresos i electrònics, variats . Té una xarxa social per compartir
 157. 157. 12/03/2014 - EQC - Daniel Pennac Com una novel·la. Barcelona: Editorial Empúries, 1992 (pàg. 104- 107) feu la prova arribeu a la classe amb la vostra cartera habitual amb llibres, bolígrafs , el quadern de qualificacions, el diari, la PDA, les claus, potser tabac, plena de llibres, aneu-los presentant, parleu-ne als estudiants, llegiu-ne algun fragment ... mireu-los de fit a fit mentre feu alguna pausa intencionada fins arribar a buidar-la i deixeu l’escampall damunt la vostra taula. http://es.wikipedia.org
 158. 158. 12/03/2014 - EQC - No els agrada llegir! En adolescents hi ha un cert desig de provocació en aquesta resposta. D’acord doncs, com que no us agrada llegir, llegiré jo! Esteu preparats? El seu desconcert serà enorme. Què haurem de fer? (pensaran): interpretar la llista de vocabulari, fer un resum, explicar el que hem entès, etc.? Alguns per si de cas agafaran bolígraf i llibreta. Vosaltres els dieu: no, no cal que agafeu apunts, poseu-vos còmodes (els adolescents, en aquest punt pensaran: nosaltres ja no tenim edat per això prejudici molt estès entre aquells a qui ningú no ha fet mai el regal d’una lectura). Els dieu: “Si d’aquí a deu minuts encara us sembla que no teniu edat per això, aixequeu el dit i passem a una altra cosa.
 159. 159. 12/03/2014 - EQC - Aneu començant lectures. Ells, un nombre important, més dels que us penseu, no s’esperaran a la setmana entrant per saber com continua o com acaba, segur... Els adolescents tenen moltes pors, una de les quals és la por a no entendre. Han oblidat que abans que res un llibre, una novel·la, explica una història i que només es pot llegir com a tal i no com llegim una monografia de coneixements. Una altra fòbia que caldrà vèncer. http://es.wikipedia.org
 160. 160. 12/03/2014 - EQC - Experiències de centres
 161. 161. 12/03/2014 - EQC - Carme Alcoverro (Institut Sant Josep de Calasanç/Moisès Broggi) http://www.omnium.cat 1a.
 162. 162. 12/03/2014 - EQC -
 163. 163. 12/03/2014 - EQC -
 164. 164. Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet 12/03/2014 - EQC - Des fa 7 anys
 165. 165. 12/03/2014 - EQC - Institut Pla Marcell de Cardedeu Des del curs 2006-2007!!
 166. 166. 12/03/2014 - EQC - Experiències de centres
 167. 167. 12/03/2014 - EQC - Institut Pau Claris de Barcelona
 168. 168. 12/03/2014 - EQC - Primer es plantegen el temps i l’horariMolts han començat amb un dia a la setmana
 169. 169. 12/03/2014 - EQC - 1 a s e t m a n a 2 a s e t m a n a 3 a s e t m a n a 4 a s e t m a n a
 170. 170. Institut Torre Roja de Santa Coloma de Gramanet 12/03/2014 - EQC -
 171. 171. 12/03/2014 - EQC - Institut J.V. Foix de Rubí
 172. 172. 12/03/2014 - EQC -
 173. 173. 12/03/2014 - EQC -
 174. 174. Institut Josep Tapiró de Reus 12/03/2014 - EQC - 1 hora setmanal
 175. 175. 12/03/2014 - EQC - Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès 1 h./setmanal
 176. 176. 12/03/2014 - EQC - Primer es plantegen el temps i l’horariAltres, tres dies a la setmana
 177. 177. Institut Joan Oró de Lleida 12/03/2014 - EQC - 30’ tres dies a la setmana
 178. 178. 12/03/2014 - EQC - La majoria, 30’ diaris
 179. 179. 12/03/2014 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 30’ 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ - EQC - Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte
 180. 180. 12/03/2014 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 55’ 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 30’ - EQC - Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte
 181. 181. 12/03/2014 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 55’ 55’ 55’ 20’ Esbarjo 30’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ - EQC - Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte
 182. 182. 12/03/2014 - EQC - Lectura diària a la SES Badalona
 183. 183. 12/03/2014 - EQC - http://www.institutbroggi.org/centre.php?ref=30
 184. 184. Institut Moianès 12/03/2014 - EQC - http://prezi.com/t1emwepjgp9p/projecte-dinclusio-i-pla-lector-ins- moianes/?auth_key=d8ea7effbd38b2f9bd6d4a550d46ec922b8b41df
 185. 185. 12/03/2014 - EQC - Institut Tarradell de Barcelona
 186. 186. 12/03/2014 - EQC - Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
 187. 187. 12/03/2014 - EQC - Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
 188. 188. 12/03/2014 - EQC - Institut Pla Marcell de Cardedeu
 189. 189. 12/03/2014 - EQC - Institut de Torrelles de Llobregat Mitja hora diària http://reporteducacio.cat/archives/3104
 190. 190. 12/03/2014 - EQC - Institut de Polinyà 30’ de lectura diària
 191. 191. Institut Barri Besòs 12/03/2014 - EQC - 50’ minuts diaris de lectura Franja fixa: 9:40 a 10:30 Totes les classes (sessions) són de 50’
 192. 192. 12/03/2014 - EQC - I alguns 1h. diària
 193. 193. 12/03/2014 - EQC - 1h. de lectura diària a tots els nivells http://inscanroca.com/projecte-educatiu/gust-per-la-lectura/ Institut Can Roca de Terrassa
 194. 194. Tres activitats bàsiques Models de lectura Lectura autònoma Parlar del llegit 12/03/2014 - EQC -
 195. 195. 12/03/2014 - EQC - Perquè les bones pràctiques de lectura tenen dues dimensions . Dimensió psicològica, personal i privada que implica anticipacions, formulació d’hipòtesis, verificacions, reformulacions, salts, reculades, interès, desinterès, identificacions... . Dimensió interpersonal i pública que implica interaccions: comentar, recomanar, compartir lectures, confrontar interpretacions, discutir sobre els implícits. I cal atendre-les, les dues!
 196. 196. 12/03/2014 - EQC - Facin-los parlar molt del llegit http://www.francescribalta.cat/
 197. 197. 12/03/2014 - EQC - http://ptlibraryteens.blogspot.com.es/ Igual que amb el cinema, l’esport, la cuina, el viatjar, l’art...
 198. 198. “Parlars” 12/03/2014 - EQC - Recomanacions Presentacions Opinions Votacions
 199. 199. Cal que els n'ensenyin però . Cal fer de models de com parlar del llibre que s’està llegint. . Cal modelar el pensament que acompanya la lectura parlant sobre com el protagonista evoluciona al llarg del llibre, sobre el llenguatge que s'utilitza, sobre les sorpreses que ha anat trobant, sobre allò que no li ha agradat, etc. 12/03/2014 - EQC -
 200. 200. Mantinguin-los informats! 12/03/2014 - EQC -
 201. 201. 12/03/2014 - EQC - “Parlin” de les lectures obligatòries...
 202. 202. 12/03/2014 - EQC - Institut de Ponts Lectures obligatòries a 3r i 4t
 203. 203. 12/03/2014 - EQC - En modalitats “reals” http://travesia.mcu.es/receta.asp http://library.escondido.org
 204. 204. 12/03/2014 El noi del pijama de ratlles La setmana vinent el 1r capítol i en PARLAREM, amb calma! - EQC -
 205. 205. 12/03/2014 - EQC - Força centres ja en fan!
 206. 206. 12/03/2014 - EQC -
 207. 207. 12/03/2014 - EQC - Institut del Morell
 208. 208. 12/03/2014 - EQC - Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta
 209. 209. 12/03/2014 - EQC - http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/05/programa-de-foment-i-dinamitzacio-de-la.html Institut Can Jofresa de Terrassa
 210. 210. 12/03/2014 - EQC - Institut Bernat Metge de Barcelona
 211. 211. Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès 12/03/2014 - EQC -
 212. 212. Alumnes de 3r i 4t d’ESO Amb un moodle per intercanviar opinions 12/03/2014 - EQC - Club de lectura Institut Pau Claris de Barcelona
 213. 213. Molt recomanables, tots dos Com? Quan? Qui? 12/03/2014 - EQC -
 214. 214. 12/03/2014 - EQC - Però el més bàsic serà SEMPRE que...
 215. 215. 12/03/2014 - EQC - Els alumnes se sentin segurs, i importants, quan contin “la seva lectura” perquè... “Parlar bé sobre els llibres és el millor entrenament que existeix per parlar bé sobre altres coses. Parlar de les seves lectures, els ajuda a expressar-se sobre tot allò altre que hi ha en les seves vides.” i perquè...
 216. 216. 12/03/2014 Pots parlar sobre el que llegeixes i defensar les teves preferències de lectura. És un dret bàsic dels lectors! - EQC -
 217. 217. 12/03/2014 - EQC - No “parlar” amb preguntes de comprensió!!
 218. 218. 12/03/2014 - EQC - Una bona manera de fer-ho http://educarkbe.blogspot.com.es “Conversa literària”
 219. 219. 12/03/2014 - EQC - Aidan Chambers: Dime .Preguntes bàsiques .Preguntes generals .Preguntes específiques L'enfocament Dime (Tell me) consisteix, bàsicament, a formular cert tipus de preguntes i a establir un veritable diàleg amb i entre els alumnes.
 220. 220. 12/03/2014 - EQC - . Què és el que t'ha cridat més l'atenció d'aquesta història? . Hi has trobat a faltar alguna cosa? . Hi has trobat alguna cosa estranya? . Ha passat algun fet que t'hagi deixat parat? . Has trobat en aquesta història alguna cosa que no haguessis trobat mai, fins ara, en un llibre? Preguntes bàsiques TOTHOM hi podrà dir la seva!
 221. 221. 12/03/2014 - EQC - . Havies llegit alguna història com aquesta? . Quan has vist el llibre, abans de començar-lo a llegir, què n’has pensat? Quina mena de llibre creies que era? . Ara que ja l'has llegit, penses el mateix? . Has pensat abans de llegir-lo que es tractava d'un llibre de més petits? Per què? . Què et suggeria el títol del llibre, abans de començar? . El recomanaries a un nen o nena petit perquè el llegís? Per què? Preguntes generals TOTHOM hi podrà dir la seva!
 222. 222. 12/03/2014 El noi del pijama de ratlles Preguntes específiques - EQC -
 223. 223. 12/03/2014 - EQC - Perquè compartir lectures permet... . Experimentar la lectura com una construcció compartida que permet anar “més enllà”. . Aprendre estratègies d’interpretació, veient com ho fan els companys. . Observar els matisos interpretatius que pot provocar un mateix text. . Percebre’s com a lector en una comunitat de lectors. Teresa Colomer. UAB
 224. 224. 12/03/2014 - EQC - Que s’apropen, de gust, al llibres i hi cerquen propòsits ben diversos: respostes, arguments, plaer, contrarguments, coneixements d’altres estils de vida, identificació o diferenciació amb personatges de relats, etc. http://www.northark.edu Una comunitat de lectors que...
 225. 225. 12/03/2014 - EQC - Segons PISA 2009, un lector implicat . Té interessos definits . Té temes de lectura preferits . Llegeix per iniciativa pròpia . Llegeix molt i amb freqüència . Llegeix textos impresos i electrònics, variats . Té una xarxa social per compartir
 226. 226. SES Pla Marcell de Cardedeu 12/03/2014 - EQC -
 227. 227. 12/03/2014 - EQC -
 228. 228. 12/03/2014 - EQC - Ells ho fan, més del que ens pensem El fòrum de la Laura Gallego, http://www.lauragallego.com El del Jordi Sierra i Fabra, http://elforo.de/foroficialjsif Harry Potter, http://www.harrypottercat.cat/forums/viewforum.php?f=16 Crepuscle, de Meyer http://www.crepusculoes.com/foro Novel·les romàntiques http://www.elrinconromantico.com/ Gènere fantàstic http://www.librarything.es Manga, http://www.elrincondelmanga.com/) Què llegeixes? http://www.quellegeixes.cat/ Manresa, 2009
 229. 229. 12/03/2014 - EQC - Comprovint-ho!
 230. 230. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centre . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 231. 231. 12/03/2014 - EQC - ON? L’ambient Activitats Models Companys Mestres Entorn social INSTITUTFAMÍLIA http://www.parentsconnect.com
 232. 232. 12/03/2014 - EQC - Biblioteques d’aula perquè els llibres han d’estar a prop!
 233. 233. Classroom library En això també ens falta avançar 12/03/2014 - EQC -
 234. 234. 12/03/2014 - EQC - L’espai “parla” - - http://www.kassblog.com/
 235. 235. 12/03/2014 - EQC - On és la lectura? - - http://www.kassblog.com/
 236. 236. 12/03/2014 - EQC -
 237. 237. 12/03/2014 - EQC - http://dev.nlmusd.k12.ca.us
 238. 238. 12/03/2014 - EQC -
 239. 239. 12/03/2014 - EQC -http://www.dailyherald.com
 240. 240. 12/03/2014 - EQC - http://www.ac-nice.fr
 241. 241. 12/03/2014 - EQC - http://www.colourbox.com http://meish.org http://www.pestcontrolrx.com Paradoxal!
 242. 242. 12/03/2014 - EQC - Escola 25 de setembre de Rubí A primària fa temps que hi són
 243. 243. 12/03/2014 - EQC - Institut Josep Brugulat de Banyoles Biblioteques a totes les aules de 1r a 4t http://www.iesbrugulat.net/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=70 Ara en comencem a tenir als instituts
 244. 244. 12/03/2014 - EQC - Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos http://www.youtube.com/watch?v=vweWexOwOEA&feature=em-share_video_user
 245. 245. 12/03/2014 - EQC - Institut Ridaura de Castell-Platja d´Aro
 246. 246. 12/03/2014 - EQC -http://www.scribd.com/doc/47816266/PLEC-fitxa-2009-10-INS-CASTELLO-D-EMPURIES
 247. 247. 12/03/2014 - EQC - Institut J.V. Foix de Rubí
 248. 248. 12/03/2014 - EQC - Institut Joaquima Pla i Farreras de3 Sant Cugat del Vallès
 249. 249. 12/03/2014 - EQC - http://www.santgervasi.org/activitats/biblioteques.htm#bibsec
 250. 250. 12/03/2014 - EQC - A partir del dilluns 3 d’octubre s’inicia la LECTURA A L’AULA. És un projecte de Centre que comença ja a tenir una certa trajectòria dins la dinàmica de l’institut. Amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura, totes les aules dels cursos d’ESO disposen d’una biblioteca que conté uns 120 títols diferents. Cada alumne dedica mitja hora diària, quatre dies per setmana, a la lectura silenciosa del llibre que lliurement ha triat.
 251. 251. 12/03/2014 - EQC - Institut del Morell
 252. 252. 12/03/2014 - EQC -http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/2011/05/programa-de-foment-i-dinamitzacio-de-la.html
 253. 253. Biblioteques d’aula Per Sant Jordi en faran la inauguració oficial, i el tercer trimestre faran proves pilot d’estones de lectura lliure. 12/03/2014 - EQC - Institut Pau Claris de Barcelona
 254. 254. 12/03/2014 - EQC - http://kplacido.files.wordpress.com/2012/01/photo-4.jpg
 255. 255. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 256. 256. 12/03/2014 - EQC - Fons: característiques selecció i procedència
 257. 257. 12/03/2014 - EQC - A. Chambers (1990) Els lectors joves “volen que el llibre s’adapti a ells, tendeixen a preferir que l’autor els prengui com són ells, enlloc de prendre, ells, el llibre de la manera que se’ls presenta”.
 258. 258. 12/03/2014 - EQC - Històries que els parlin de personatges amb qui es puguin identificar, però que visquin en un món diferent al seu (que els facin somiar i allunyar-se de la seva circumstància) Els adolescents volen... Jeroni Moya
 259. 259. 12/03/2014 - EQC - Ajudin-los a trobar el que els agrada
 260. 260. 12/03/2014 - EQC - Diversifiquin l’oferta de lectures, també les obligatòries Els relats de vida no els agraden, tant http://www.west.org.nz
 261. 261. 12/03/2014 - EQC - Llibres de física, química, biologia, tecnologia, art, naturalisme... Biografies Relats històrics Relats de novel·la negra Llibres de viatges Poesia visual Àlbums d’adults Novel·la gràfica Reculls de columnes d’opinió A ells, també els agraden…
 262. 262. 12/03/2014 - EQC -
 263. 263. 12/03/2014 - EQC -
 264. 264. 12/03/2014 - EQC -
 265. 265. 12/03/2014 - EQC - Implícits culturals
 266. 266. 12/03/2014 - EQC - Llibres il·lustrats . Àlbums . Còmics . Novel·les gràfiques . Poesia il·lustrada . Poesia visual
 267. 267. 12/03/2014 - EQC - Els àlbums . Són textos molt oberts que afavoreixen la compensació de llacunes i la interpretació. . Poden llegir-los alumnes amb diferents nivells lectors. . Descobrir-los, o redescobrir-los, suposa un efecte espectacular en alumnes grans.
 268. 268. 12/03/2014 - EQC - Ja està decidit, et casaràs amb...
 269. 269. 12/03/2014 - EQC - Àlbums? http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/dinamitzacio-lectora/ Institut La Roca
 270. 270. 12/03/2014 - EQC - Còmics (Steve Krashen) . Tradicionalment, no canònics . Prejudicis inicials: històries mal construïdes, simplistes, adreçades a les masses, farcides de sexe i violència. . Encapçalen les preferències de lectures voluntàries . Tenen tres vegades més vocabulari que no pas una conversa amb un adult.
 271. 271. El poder de la lectura Descobertes de la recerca Per Stephen Krashen Observacions and Refleccions de BEHS Staff, October 2004 • La lectura de llibres lleugers condueix a lectures més profundes. • Qui llegeix més còmics, després llegirà més llibres. • La lectura de còmics s'associa més a la lectura per plaer, en general. • Els còmics ajuden molt als lectors, donant-los confiança i ensenyant-los a llegir per plaer. • Els còmics sovint introdueixen vocabulari nou i sofisticat. 12/03/2014 - EQC - La recerca diu que:
 272. 272. 12/03/2014 - EQC - “Watchmen” ha estat un dels còmics més influents de la Història. Amb ell, s’inaugura la novel·la gràfica, es transgredeixen les convencions del gènere de superherois i es demostra que el còmic pot ser per als adults, una eina per pensar i Art en majúscules. Alan Moore desenvolupa un guió extraordinari, ple de referències literàries, històriques i filosòfiques i el dibuix està plenament al servei de l’escriptor. Institut Lliçà de Lliçà d’Amunt
 273. 273. 12/03/2014 - EQC - Institut Lliçà de Lliçà d’Amunt
 274. 274. 12/03/2014 - EQC - Novel·la gràfica Hi ha reticència del professorat respecte la introducció decidida de la literatura juvenil a l’aula (per poc coneixement, per poca valoració…)
 275. 275. 12/03/2014 - EQC - Novel·les gràfiques . El préstec a biblioteca de l’institut va créixer un 82% quan les vam incorporar. . La generació actual se sent més còmoda amb la combinació dels dos llenguatges. . Serveixen de transició entre els ordinadors, la televisió i el mitjà imprès. . Enganxen els lectors reticents a la lectura. . Format que beneficia als alumnes que aprenen la llengua. . Alleugen les frustracions dels lectors que tenen dificultats. Michel Gorman a Manresa, 2009
 276. 276. 12/03/2014 - EQC - Poesia visual Peter Schössow Editorial Joventut http://marchervas.wordpress.com/
 277. 277. 12/03/2014 - EQC - DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Article 7.5 Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa. Quins llibres es llegiran a cada àrea?
 278. 278. 12/03/2014 - EQC - Els departaments diuen...
 279. 279. Departament de ciències naturals Departament de matemàtiques InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí 12/03/2014 - EQC -
 280. 280. Departament de ciències socials Departament de llengua estrangera InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí 12/03/2014 - EQC -
 281. 281. Departament d'expressió Departament d'educació física InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí 12/03/2014 - EQC -
 282. 282. Departament de visual i plàstica Departament de tecnologia InstitutJoanAmigódel’EsplugadeFrancolí 12/03/2014 - EQC -
 283. 283. Sí que podria ser “obligatori” . Triar entre vuit o més llibres (clàssics i no) . Aconseguir un exemplar del llibre que han seleccionat . Començar a tastar-lo... i anar parlant-ne a mesura que s’avança en la lectura i, sobretot, al final 12/03/2014 - EQC - B.F Canviïn “Obligatòria” per “recomanada”
 284. 284. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 285. 285. 12/03/2014 - EQC - Fons: característiques selecció i procedència
 286. 286. 12/03/2014 - EQC - Algunes conclusions . Llegir de gust decreix amb l’edat (+ en nois). . Baixa la imatge de lector associada a persona antisocial. . La lectura es manté com a preferència d’oci. . 1r i 2n d’ESO es deixen guiar per pares i mestres. . 3r i 4t d’ESO: recomanacions d’amics i dels mèdia. . És baix encara el % d’usuaris de BP. . Augmenta concepte de lectura com a eina útil CLIJCAT: hàbits lectura infants i joves (febrer 2010)
 287. 287. 12/03/2014 - EQC - Les "edats lectores" només són orientatives, sempre http://toronjasdeluna.blogspot.com/
 288. 288. 12/03/2014 - EQC - Quan anem a una llibreria per comprar un llibre a un amic, pensarem què li pot fer el pes. Si és un lector adult ens plantejarem si li agradarà el tema, la forma de narrar o el protagonista, si la tipografia fa de bon llegir o si l’edició és elegant o innovadora. Quan el lector és infantil o adolescent, hi afegirem sempre una altra preocupació: serà adequat per a la seva edat? Anna Díaz-Plaja. “Les edats lectores abans i ara”. Faristol (2011) núm 71.
 289. 289. Qui pot ajudar-los a seleccionar? 12/03/2014 - EQC -
 290. 290. 12/03/2014 - EQC - La bibliotecària escolar http://asfdiari.wordpress.com Institut Agustí Serra de Sabadell
 291. 291. 12/03/2014 - EQC - Biblioteca Paco Candel La biblioteca pública
 292. 292. 12/03/2014 - EQC - http://www.quellegeixes.cat/
 293. 293. 12/03/2014 - EQC - GRETEL: Grup de recerca de literatura infantil i juvenil de la UB (Teresa Colomer)
 294. 294. 12/03/2014 - EQC - Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’AM Rosa Sensat
 295. 295. 12/03/2014 - EQC - Les seccions de crítica de literatura juvenil www.omnium. cat
 296. 296. 12/03/2014 - EQC - La millor, des fa anys!
 297. 297. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 298. 298. 12/03/2014 - EQC - Fons: característiques selecció i procedència
 299. 299. 12/03/2014 - EQC - De la biblioteca escolar
 300. 300. 12/03/2014 - EQC - Inverteixin en la biblioteca, prioritzin-la
 301. 301. 12/03/2014 - EQC - Inverteixin en la biblioteca, prioritzin-la
 302. 302. 12/03/2014 - EQC - Perquè un centre sense una bona biblioteca és com una piscina sense aigua
 303. 303. Institut Gabriel Ferrater de Reus 12/03/2014 - EQC -
 304. 304. 12/03/2014 - EQC - Institut d’Alella
 305. 305. 12/03/2014 - EQC - Institut Moisès Broggi de BCN
 306. 306. 12/03/2014 - EQC - Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet
 307. 307. Biblioteca de centre . S’ha recuperat! . Ha sorgit espontàniament! 12/03/2014 - EQC - Institut Pau Claris de Barcelona
 308. 308. 12/03/2014 - EQC - Cal renovar els fons de les biblioteques d’aula
 309. 309. 12/03/2014 - EQC - Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos
 310. 310. 12/03/2014 - EQC - Els poden deixar MOLTS llibres Signin convenis de préstec interbibliotecari
 311. 311. 12/03/2014 - EQC - LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993) Article 5: Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya: a) La biblioteca nacional de Catalunya. b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades. Perquè la llei ho permet, des fa prop de 20 anys!!
 312. 312. 12/03/2014 - EQC - Biblioteca Pública de Torreforta TARRAGONA Moltes escoles ja ho fan!
 313. 313. 12/03/2014 - EQC - I també l’institut J.V. Foix de Rubí
 314. 314. BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER Rubí
 315. 315. 12/03/2014 - EQC - Seguim... . Per què temps de lectura? . Què se sap: gust, pràctica i hàbit lectors . Com es construeixen els hàbits? . L’hàbit lector a casa nostra . Activitats bàsiques i experiències de centres . Biblioteques d’aula i fons bibliogràfic: característiques, selecció i procedència . Activitats de suport al foment de l’hàbit lector http://www.laprensa.com.ni
 316. 316. 12/03/2014 - EQC - ON? L’ambient Activitats Models Companys Mestres Entorn social INSTITUTFAMÍLIA http://www.parentsconnect.com
 317. 317. Festes, fires, concursos, celebracions i viatges 12/03/2014 - EQC -
 318. 318. A totes les festes! 12/03/2014 - EQC -
 319. 319. 12/03/2014 - EQC - Enguany, per Sant Jordi...
 320. 320. Sant Jordi . Tallers de lectura en veu alta . Bookcrossing . Profes lectors . Recomanacions de llibres . Llegida de poesies 12/03/2014 - EQC - Institut Pau Claris de Barcelona
 321. 321. 12/03/2014 - EQC - Vorleser Tag (Alemanya) Dia del lector/a Es convida a participar a famosos i persones importants (periodistes, banquers, polítics,...) a llegir en veu alta davant dels alumnes. Ana Garralón. Boolino http://roedelheim.blogspot.com.es http://www.alexander-von-humboldt-schule.de
 322. 322. 12/03/2014 - EQC -
 323. 323. 12/03/2014 - EQC - 24 d’octubre Dia internacional de la biblioteca escolar http://biblioweb.blogspot.com
 324. 324. 12/03/2014 - EQC - Facin-ne!
 325. 325. 12/03/2014 - EQC -
 326. 326. 12/03/2014 - EQC - Sr. Ferran Bel (Alcalde Tortosa)
 327. 327. 12/03/2014 - EQC - Escola Andorrana de Batxillerat /TV3
 328. 328. 12/03/2014 - EQC - Institut Lliçà de Lliçà d’Amunt 2 de novembre: dia dels difunts
 329. 329. 12/03/2014 - EQC - Per Tots Sants Lectures terrorífiques! Institut Antoni de Martí i Franquès de TGNA Institut Berenguer IV d’Amposta
 330. 330. 12/03/2014 - EQC -
 331. 331. Aquest mes... 12/03/2014 - EQC - InstitutErnestLluchdeBCN
 332. 332. Reconeixem els millors 12/03/2014 - EQC -
 333. 333. Els millors lectors, també? 12/03/2014 - EQC - Institut La Ferreria de Montcada i Reixac. 3r i 4t ?
 334. 334. 12/03/2014 - EQC - Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell Concurs fotogràfic: Un món de lectors
 335. 335. Per què no? 12/03/2014 - EQC -
 336. 336. 12/03/2014 - EQC - Cornellà
 337. 337. Lectura arreu 12/03/2014 - EQC -
 338. 338. 12/03/2014 Fins arribar aquí, han vist “lectura”? - EQC -
 339. 339. 12/03/2014 - EQC - http://www.vilanova.cat Trobar llibres de camí cap a l’aula
 340. 340. 12/03/2014 - EQC - http://blocs.xtec.cat/ieslaroca
 341. 341. C0NT3S 1 P4554T3MP5 M4T3M4T1C5 12/03/2014 - EQC - Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès
 342. 342. 12/03/2014 - EQC -
 343. 343. 12/03/2014 - EQC -
 344. 344. 12/03/2014 - EQC - Cartelleres amb lectura
 345. 345. 12/03/2014 - EQC - Institut Lacetània de Manresa
 346. 346. 12/03/2014 - EQC -
 347. 347. Institut Josep Tapiró de Reus 12/03/2014 - EQC - Quina classe llegeix més?
 348. 348. 12/03/2014 - EQC - http://www.vilanova.cat Patis interiors Aprofitin-los! Recomanacions de llibres
 349. 349. 12/03/2014 - EQC - http://blog.growingleaders.com Llistes dels més llegits, a cada classe http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/building-your-classroom-library/the-best-books-for-grades-6-8
 350. 350. Insititut Castellet de Sant Vicenç de castellet. 12/03/2014 - EQC - El llibre del mes
 351. 351. 12/03/2014 - EQC - Els 5 + del mes
 352. 352. 12/03/2014 - EQC - Diaris personals de lectura (Institut Moisès Broggi) Autor: Títol: Col·lecció: Editorial: Ciutat: Any: He triat el llibre per: He abandonat la lectura per: Recomanaria la lectura per: Data... Pàgines llegides
 353. 353. 12/03/2014 - EQC - Posin els llibres i la lectura a les mans del professorat de VIP, veuran!!
 354. 354. 12/03/2014 - EQC -
 355. 355. 12/03/2014 - EQC -
 356. 356. 12/03/2014 - EQC -
 357. 357. 12/03/2014 - EQC -
 358. 358. 12/03/2014 - EQC - http://centrodenuevasprofesiones.blogspot.com.es
 359. 359. El “pati” no agrada a tothom! 12/03/2014 - EQC -
 360. 360. 12/03/2014 - EQC - Bibliopati Institut Joan Ballester de Mont-roig del Camp
 361. 361. Sortides i viatges 12/03/2014 - EQC -
 362. 362. 12/03/2014 - EQC - No se la perdin, a l’Imax ja hi aniran sols
 363. 363. 12/03/2014 - EQC - Portin-los-hi http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp SOVINT!
 364. 364. 12/03/2014 Ja hi ha escoles d’educació primària que ho fan! - EQC -
 365. 365. Posin Mollerussa a l’agenda! 12/03/2014 - EQC -
 366. 366. 12/03/2014 - EQC - http://joanantonibaron.blogspot.com.es Mataró Ho coneixen?
 367. 367. 12/03/2014 - EQC -
 368. 368. 12/03/2014 - EQC - I quan vagin a París... http://www.photosparis.fr/
 369. 369. 12/03/2014 - EQC - Portin-los-hi! http://poppinsontheroad.blogspot.com.es http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/architecture
 370. 370. 12/03/2014 - EQC - i a Londres també!
 371. 371. iaMilà 12/03/2014-EQC- Biblioteca Braidense, salone Maria Teresa
 372. 372. a Parma 12/03/2014 - EQC - BibliotecaPalatina
 373. 373. 12/03/2014 - EQC - i a Pristina!! (Kosovo) http://archimostri.wordpress.com
 374. 374. o a Porto 12/03/2014 - EQC -
 375. 375. Edifici de la Llibreria Chardron, ara Llibreria Lello & Irmão, és a la Rua de les Carmelitas nº 144, de Porto. 12/03/2014 - EQC -
 376. 376. 12/03/2014 - EQC -
 377. 377. En aquest establiment es van rodar diverses escenes de les pel·lícules d’en Harry Potter 12/03/2014 - EQC -
 378. 378. 12/03/2014 - EQC - http://www.facebook.com/pages/Bookcrossing-en-català-els-llibres-Lliures A Berlín, procurin veure el...
 379. 379. 12/03/2014 - EQC - http://catberlin.blog.cat Bookcrossing
 380. 380. 12/03/2014 - EQC - Però tampoc cal cal anar tan lluny!
 381. 381. 12/03/2014 - EQC - Biblioteca Municipal Mn. Joan Avinyó https://www.google.com/search?q=Biblioteca+Pública+Cubelles&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZiIgU8mPEaTt0gWm9ICADA&ved=0CAoQ_ AUoAg&biw=1280&bih=880#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rhuYwBlsUyR9kM%253A%3BmIg5O6z0xGnILM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cubell es.cat%252Fimgs%2
 382. 382. 12/03/2014 - EQC - Divulguin-ne les activitats Animin-los a anar-hi! Parlin-ne a l’aula
 383. 383. 12/03/2014 - EQC - http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com Perquè ens interessa un HÀBIT DE VIDA! http://demisapuntes.over-blog.eshttp://www.guardian.co.uk
 384. 384. 12/03/2014 Fem-ho possible! - EQC -
 385. 385. 12/03/2014 - EQC - Una certesa Uns recordatoris “Quatre” recomanacions Un epíleg
 386. 386. 12/03/2014 - EQC - Ho és MOLT! És possible? La certesa:
 387. 387. 12/03/2014 - EQC - La coherència pedagògica és un dels factors que permeten explicar l’èxit acadèmic de les institucions educatives. (1995) La certesa:
 388. 388. 12/03/2014 - EQC - Mateixa zona geogràfica i econòmica Diferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà) Diferències de > 16 punts (sector econòmic baix) La seva feina pot ser MOLT efectiva Proves de Cb EP i ESO La certesa:
 389. 389. 12/03/2014 - EQC - La meva classe El meu departament Els meus alumnes El meu horari La meva especialitat El meu seminari EE La meva classe El meu departamen t La meva matèria El meu cicle La meva tutoria El NOSTRE Institut EE Són equips que ho entenen! La certesa:
 390. 390. 12/03/2014 - EQC - http://ielesvinyes.net/ Portin l’hàbit lector a les reunions! La certesa:
 391. 391. 12/03/2014 - EQC - Poden transformar el seu Institut en una COMUNITAT DE LECTORS i LECTORES http://www.catalunyapress.cat/ La certesa:
 392. 392. 12/03/2014 - EQC - Eurostar terminal, St Pancras railway station London http://www.fotopedia.com El viatge s’ho val, els ho asseguro! La certesa:
 393. 393. 12/03/2014 - EQC -- EQC -12.03.14 S’HO MEREIXEN TOTS! La certesa:
 394. 394. 12/03/2014 - EQC - Quentin Blake Com? Els recordatoris:
 395. 395. 12/03/2014 - EQC - Característiques d’un centre que promou l’hàbit de la lectura (Linda Grambell, 1996; Turner, 1997; Guthrie i cools., 1996; OECD, 2002) . Hi ha docents que són models de lectura . És un entorn ric en llibres . Els alumnes poden escollir lliurement les lectures . Hi ha moltes interaccions socials, sobre llibres i lectura . Es construeixen socialment els significats . La lectura interacciona amb el món real . Es donen incentius que reflecteixin el valor de la lectura . S’emfasitza la metacognició (què he fet, com i per què?) . Hi ha expectatives elevades per a tots els alumnes . Es proposen tasques obertes (de solució personal) Els recordatoris:
 396. 396. 12/03/2014 - EQC - Els lectors ES FAN, no naixen Els NO lectors també!! http://culture-et-debats.over-blog.com Aidan Chambers (1973) Els recordatoris:
 397. 397. 12/03/2014 - EQC - Poden llegir, senten llegir i parlen del que han llegit Desenvoluparan l’hàbit si… Els recordatoris:
 398. 398. 12/03/2014 - EQC - Daniel Pennac http://joanabagur.blogspot.com Ed. Empúries Les recomanacions:
 399. 399. 12/03/2014 - EQC - Michèle Petit Aidan Chambers Ed. Fondo de Cultura Económica Les recomanacions:
 400. 400. L’univers lector adolescent 12/03/2014 - EQC - Mireia Manresa Octubre de 2013 Ed. Rosa Sensat Les recomanacions:
 401. 401. 12/03/2014 - EQC - Guadalupe Jover Teresa Colomer (coord.) Teresa Colomer Ed. Rosa Sensat Ed. Graó Ed. Síntesis Les recomanacions:
 402. 402. 12/03/2014 - EQC - Ho trobarà!! Posin“lectura”alaxarxa
 403. 403. PRAT, A. “El que he après de la lectura ara que no sé llegir”. Perspectiva Escolar, núm. 359, nov. 2011. (p. 70) 12/03/2014 - EQC - M’he fet conscient que els lectors experimentats no es poden imaginar la tristesa i la soledat dels no lectors. Miro la gent que llegeix a l’autobús; intento endevinar el títol del llibre i de l’autor, miro l’expressió de la cara per imaginar-me què deuen sentir. A través dels vidres, veig botigues, rètols, carrers i places, tot convida a llegir. Aquesta melangia crec que deu abastar infants i adults.
 404. 404. 12/03/2014 - EQC - Ha costat molt arribar fins on som i queda molt per fer... llegir és sommiar lliurament J.P. Sartre
 405. 405. 12/03/2014 - EQC -
 406. 406. 12/03/2014 - EQC - equeral2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/ http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra

×