Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació revista col·laborativa

354 views

Published on

Presentació revista col·laborativa

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació revista col·laborativa

 1. 2. Objectiu general: Edició i publicació d’una revista de forma col·laborativa per a Alumnat de Segon Cicle d'ESO I Batxillerat
 2. 3. <ul><li>Els objectius de l'activitat són: </li></ul><ul><li>Participar en les interaccions escrites a través de les TIC en l’entorn social: publicació d’una revista. </li></ul><ul><li>Introduir els mitjans de comunicació en el procés d'ensenyança - aprenentatge. </li></ul><ul><li>Conèixer el procés d'elaboració i difusió d'un mitjà de comunicació: la premsa digital. </li></ul><ul><li>Fomentar la iniciativa, la creativitat i l'autonomia de l'alumnat. </li></ul><ul><li>Utilitzar la revista com a mitjà i fi motivador de l'ensenyança. </li></ul>
 3. 4. Els objectius de l'activitat són (II): - Potenciar la capacitat de treballar el grup, propiciant un major sentiment de pertinença al centre educatiu. La forma de treball de l'activitat exigeix cooperació i implicació en la tasca comuna. - Ampliar els canals de comunicació entre tots els sectors que componen la comunitat educativa: família, alumnat i professorat. - Crear un recurs educatiu alternatiu on l'alumnat desenvolupi les seves capacitats. - Conèixer el procés d'elaboració i les parts que componen un diari. - Valorar la llibertat d'expressió respectant la integritat dels altres.
 4. 5. PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT Durant el curs escolar 2010-2011 amb una càrrega docent de 4 hores setmanals durant el segon trimestre de curs. DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT - Creació de grups - Adaptació dels acords grupals. - Familiarització amb l'entorn wiki o blog - Familiarització amb altres eines d'edició mitjançant l'aula virtual. - Desenvolupament de l'activitat amb la supervisió del professorat coordinador
 5. 6. LES EINES QUE UTILITZAREM: - Per a la formació prèvia: Moodle - Per al desenvolupament del treball: Wikispaces - Per a l'edició del contingut: Free Audio Editor 2010 7.2.1 (àudio); Videospin 2.0 (vídeo); Gimp 2.4.0 (imatge); Office/OpenOffice - Per a la gestió de la documentació: Diigo - Per a la correcció lingüística: Correctors ortogràfics i gramaticals per a Office o OpenOffice
 6. 7. LA METODOLOGIA QUE UTILITZAREM: - Assignació de tasques - Selecció de texts - Confeccionar la portada - Maquetar la revista - Publicació i difusió de publicitat de la revista Retroalimentació ràpida Motivació Rol docent facilitador Reflexió final Valoració experiència general
 7. 8. AVALUAREM - L’avaluació de l’activitat. - L’autoavaluació dels alumnes i del professor. - La coavaluació.
 8. 9. CRITERIS D´AVALUACIÓ - Coneix el procés d'elaboració i difusió d'un mitjà de comunicació com la premsa digital. - L'alumne Ha fomentat la iniciativa, la creativitat i l'autonomia. - L’alumne ha potenciat la capacitat de treballar en grup, propiciant un major sentiment de pertinença al centre educatiu. - Ha ampliat els canals de comunicació entre tots els sectors que componen la comunitat educativa: família, alumnat i professorat. - Utilitza la revista com a mitjà i fi motivador de l'ensenyança. - Participa de forma activa en el disseny, elaboració, difusió i avaluació de la revista digital. - Coneix el procés d'elaboració i les parts que componen un periòdic. - L’alumne ha potenciat l'autonomia, la capacitat d'expressió i la creativitat. - Valora la llibertat d'expressió respectant la integritat dels altres. - Potencia el treball en equip. - Fomenta la investigació autònoma d'estratègies de resolució de problemes.
 9. 10. Si voleu veure una maqueta de com quedaria la revista en format de blog, cliqueu en la imatge o aneu a: http://ieselsalernews.wordpress.com/

×