Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació moodle. Antonio puig.

307 views

Published on

Presentació Moodle

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació moodle. Antonio puig.

 1. 1. Introducció a Moodle Moodle és una plataforma que té com a objectiu produir i gestionar cursos basats en internet. Es distribueix gratuitamente sota la llicència Open Source. Aquests sistemes també reben el nom de Sistemes de Gestió de l’Aprenentatge (Learning Management Systems, LMS) o Entorns Virtuals d’Aprenentantge (EVA; Virtual Learning Environment, VLE).
 2. 2. <ul>El mot Moodle (originàriament un acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), descriu el procés de vagarejar ociosament, fent les coses a mesura que se us acudeixen. S’aplica, així, tant a l’estil de desenvolupament de Moodle, en constant transformació, com a una possible manera d’apropar-se l’estudiant a l’aprenentatge, o el professor a l’ensenyament, en un curs en línia. </ul>
 3. 3. <ul>... aprenem en interacció </ul><ul>La visió de l’aprenentatge que va inspirar la génesi de Moodle es podia resumir en aquesta idea: ... aprenem en interacció amb l’entorn i amb els altres, aprenem quan construïm, especialment per als altres. Així doncs, les eines per a la comunicació són fonamentals i no només han de permetre, sinó que han d’afavorir i fomentar la interacció entre tots els membres del grup de manera que possibilitin la construcció conjunta, que ha de ser la base de l’aprenentatge. </ul>
 4. 4. Constructivisme <ul><li>Inicialment, Moodle va ser creat com a eina i marc que donés suport a una visió de l’aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics:
 5. 5. - Constructivisme (les persones construïm nou coneixement en interacció amb l’entorn).
 6. 6. - Construccionisme (l’aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que els altres l’experimentin).
 7. 7. - Constructivisme social (amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que interactuen constueixen de manera conjunta i cooperativa). </li></ul>
 8. 8. Moodle <ul><li>A més, un altre concepte important que està al rerefons de Moodle és la idea del coneixement (o comportament) connectat/separat: les persones que tenen un comportament separat tendeixen a defensar les seves idees pròpies utilitzant arguments lògics i cercant els punts febles dels altres; les persones amb comportament connectat són més empàtiques, tracten d’escoltar i les seves preguntes van dirigides a comprendre el punt de vista de l’altre. </li></ul>
 9. 9. Centrat en l'alumne El Moodle és particularment eficaç en: el subministrament d'informació (recursos, documents, imatges, etc), les oportunitats per discutir aquesta informació (fòrums en un clic, xats), i cooperar en el subministrament de informació (per exemple, els recursos pujats pel estudiant, arxius produïts amb cooperació de tots en el wiki). D'aquesta manera, Moodle està centrat en l'alumne, cooperativament i interactivament, transparent i orientada cap al desenvolupament de la motivació intrínseca a través d'aquests mitjans.
 10. 10. Moodle té un disseny modular Els estudiants poden pujar tasques perquè el professorat les avalue. El professorat obté un avís automàtic quan una nova tasca arriba. Totes les tasques es poden emmagatzemar en el llibre de qualificacions de Moodle. El xat és una eina molt pràctica d'ensenyament per als estudiants treballant amb o sense el professor, discutir un problema o respondre a les preguntes proposades pel professor. La enquesta proporciona una opció de consulta simple, que es podria utilitzar per saber les opinions dels estudiants: per exemple, quins temes volen estudiar o què pensen d'un curs. El fòrum permet als estudiants tenir seminaris virtuals. El professor proporciona un arxiu de text o audiovisual, al qual els alumnes responen i no és només reaccionar al fitxer d'estímul, sinó que també estan responent uns als altres.
 11. 11. Moodle té un disseny modular La base de dades és molt bona per a la construcció de dipòsits de recursos. Un ús comú d'aquest mòdul és per a l'emmagatzematge de documents d'exàmens passats, de les activitats dels estudiants, o de col·leccions de treball dels estudiants. El glossari és com la base de dades, excepte que pot permetre als usuaris valorar a cadascun les contribucions dels altres. Les paraules poden ser hipervincles als textos en el lloc. Així que els estudiants poden fer clic en una paraula difícil d'un text i que automàticament es portat a l'explicació que es va donar en el glossari. El qüestionari ofereix una àmplia gamma de proves i exàmens amb els quals els professors poden crear activitats de revisió. Moodle emmagatzema preguntes per al seu ús en altres qüestionaris, fins i tot amb altres cursos. Moodle té el seu propi simple Wiki , que pot ser utilitzat per a la escriptura en col·laboració, com ara la planificació de projectes en conjunt o exercicis d'escriptura grupal.

×