ПМК (5 курс)_ спроба перегляду.pdf

A

Oncology.Tests

20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 1/21
Особистий кабінет / Мої курси / Онкологія / Oncology / Онкология / ПМК (5 курс) / ПМК (5 курс)
Розпочато середа 20 вересня 2023 07:14
Стан Завершено
Завершено середа 20 вересня 2023 08:24
Витрачено часу 1 година 10 хв
Оцінка 97,00 з 100,00 можливих
Властивістю змінювати свою конфігурацію в фазі максимального вдиху і максимального видиху, що виявляються при
рентгеноскопії, мають такі новоутворення середостіння:
a. Фіброми
b. Ліпоми
c. Тератоми
d. Тимоми
e. Великі однокамерні перикардіальні кісти 
Біопсію сторожового лімфатичного вузла проводять при наступній клінічній ситуації:
a. За бажанням пацієнта.
b. Перед початком спеціального лікування у випадках підозри про наявність метастазів в реґіонарних лімфатичних
вузлах.

c. Перед хірургічним втручанням незалежно від стану реґіонарних лімфатичних вузлів.
d. Інтраопераційно у випадку відсутності клініко-інструментальних даних про наявність метастазів в реґіонарних
лімфатичних вузлах
e. Перед початком неоад’ювантного лікування незалежно від клінічних даних про статус реґіонарних лімфатичних вузлів.
У випадку поєднання раку яєчників з якою онкопатологією може йти мова про генетичну схильність?
Виберіть одну відповідь:
a. Рак ободової кишки
b. Мієломна хвороба
c. Меланома
d. Рак молочної залози 
e. Хвороба Ходжкіна
Гістологічна верифікація діагнозу у хворих на рак товстої кишки
Виберіть одну відповідь:
a. Не має принципового значення
b. Не обов’язкова при пізніх стадіях;
c. Обов’язкова завжди 
d. Необхідна тільки при плануванні оперативного втручання;
e. Бажана на ранніх стадіях;
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 2/21
Головний критерій інвазивної карциноми:
Виберіть одну відповідь:
a. Порушення базальної мембрани епітелію 
b. Атипія ядер клітин
c. Наявність безмежного росту
d. Анаплазія
e. Метастазування
На частоту місцевих променевих реакцій не впливає:
a. літній вік
b. вірної відповіді немає 
c. цукровий діабет
d. тиреотоксикоз
e. алергічні захворювання
З приводу раку низхідної ободової кишки показана радикальна операція:
Виберіть одну відповідь:
a. Резекція низхідної і сигмоподібної ободової кишки;
b. Правобічна геміколектомія
c. Операцію Кеню-Майлса
d. Резекція низхідної ободової кишки;
e. Лівобічна геміколектомія 
З якими захворюваннями слід диференціювати рак тіла матки?
Виберіть одну відповідь:
a. Лейоміома матки
b. Апендикулярний інфільтрат
c. Вагітність
d. Поліп ендометрія 
e. Піометра
Тільца Мейснера розташовані:
Виберіть одну відповідь:
a. В кожній дольці грудної залози
b. На кінчику соска
c. В сосочках шкіри 
d. На ареолі
e. В секреторній ампулі
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 3/21
Хворий віком 27 рокіB. 6 міс тому виконано правобічну орxiфунікулектомію з приводу несеміномної пухлини (ембріональний
рак у поеднанн із пухлиною жовточного мішкA.. Враховуючи лімфаденопатію, ад'ювантно проведено 4 курси ПХТ. Через 6 міс
при контрольному обстеженнi у хворого онкомаркери в нормі, відсутність резидуальних лімфовузліB. Яка оптимальна тактика
ведення хворого?
Виберіть одну відповідь:
a. Спостереження 
b. Хіміотерапія
c. Хіміопрменеве лікування
d. Променевої терапії
e. Імунотерапія
Хвора віком 37 років обстежується в обласному онкодиспансeрі з приводу раку шлунку. Під час обстеження виявлено
збільшення обох яєчників, невелику кількість випоту в малому тазу. Яка причина вказаних змін найімовірніша:
Виберіть одну відповідь:
a. реактивний аднексит
b. рак обох яєчників
c. рак тіла матки з переходом на яєчник
d. позаматкова вагітність
e. рак шлунку, метастази в яєчники 
Доцільний вибір лікування доброякісних пухлин це:
a. Променева терапія
b. хіміотерапія
c. комбінований
d. хірургічне лікування 
Основними рентгенологічними ознаками раку молочної залози при мамографії є:
Виберіть одну відповідь:
a. тінь з чіткими контурами і однорідною структурою
b. тінь з нерівними, променистими контурами, вапняні включення в пухлині 
c. тінь з чіткими контурами, вапняні включення
d. розширення судин навколо пухлини
e. тінь з нерівними контурами і неоднорідною структурою
Критерії ІІІ ступеню токсичності протипухлинної терапії:
Виберіть одну відповідь:
a. Незначні зміни самопочуття і лабораторних показників, які не потребують втручання
b. Різкі порушення, які потребують перерви чи припинення хіміотерапії 
c. Небезпека для життя, яка потребує негайної відміни хіміотерапії
d. Помірні зміни самопочуття, які порушують життєдіяльність хворого, і зміни лабораторних даних, які потребують корекції
e. Хворий практично здоровий, не пред’являє скарг
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 4/21
Ураження шийних лімфовузлів справа, медіастинальних лімфовузлів і пахвових лімфовузлів зліва при лімфогранулематозі
трактується як:
Виберіть одну відповідь:
a. IIІ Б стадія
b. IV стадія
c. III А стадія
d. I стадія
e. II стадія 
Найбільш частими локалізаціями хондросаркоми є :
Виберіть одну відповідь:
a. лопатка, ребра
b. кістки тазу, стегнова кістка 
c. кістки хребта
d. кістки черепа
e. плечова кістка та кістки передпліччя
Під поняттям "прихований" рак щитовидної залози мається на увазі:
Виберіть одну відповідь:
a. наявність метастазів раку щитовидної залози в лімфовузли шиї без клінічних ознак первинної пухлини 
b. пухлина, не проростає капсулу щитовидної залози
c. наявність малих розмірів пухлини в тканини щитовидної залози, без клінічних її проявів
d. наявність метастазів раку щитовидної залози в лімфовузли шиї
e. всі відповіді правильні
Лікування пухлин шиї:
a. хірургічне
b. комбіноване 
c. консервативне
d. променева терапія
Найефективніший метод усунення дисфагії у хворих на неоперабельний рак стравоходу:
Виберіть одну відповідь:
a. Стентування стравоходу 
b. Фотодинамічна терапія
c. Хіміотерапія
d. Електрокоагуляція пухлини
e. Бужування пухлинної стриктури
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 5/21
Межею між переднім і заднім середостінням служить фронтальна площина, що проходить:
Виберіть одну відповідь:
a. Через передню поверхню кореня легень
b. Через умовну лінію, яка проходить по середині між передньою та задньою поверхнею кореня легень
c. Через стравохід
d. Через задню поверхню кореня легень та розгалуження трахеї 
e. Через верхню порожнисту вену
До симптоматичних операцій відносять:
Виберіть одну відповідь:
a. дистальна субтотальна резекція шлунку
b. клиноподібну резекцію шлунку
c. гастро-ентеро-анастомоз 
d. гастректомію
e. проксимальна субтотальна резекція шлунку
До злоякісних пухлин слинних залоз належать всі, КРІМ:
Виберіть одну відповідь:
a. Плеоморфних аденом 
b. Недиференційованої карциноми
c. Циліндром
d. Плоскоклітинного раку
e. Мукоепідермоїдних пухлин
В які органи найбільш часто метастазують саркоми м’яких тканин?
Виберіть одну відповідь:
a. кістки
b. легені 
c. печінку
d. головний мозок
e. лімфатичні вузли
Розширена лімфодисекція з приводу раку шлунку передбачає видалення лімфатичних вузлів:
Виберіть одну відповідь:
a. малого сальника
b. Дугласового простору
c. великого сальника
d. шлунково-підшлункової зв’язки
e. парааортальних 
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 6/21
Символом N1 відповідно до класифікації раку легень за системою ТNМ позначаються
Виберіть одну відповідь:
a. Іпсілатеральні медіастинальні і/або бронхопульмональні лімфатичні вузли
b. Іпсілатеральні перибронхіальні лімфовузли і/або іпсілатеральні лімфовузли кореня легені 
c. Іпсілатеральні біфуркаційні та іпсілатеральні бронхопульмональні лімфатичні вузли
d. Іпсілатеральні медіастинальні і/або іпсілатеральні біфуркаційні лімфатичні вузли
e. Іпсілатеральні медіастинальні і/або іпсілатеральні надключичні лімфовузли
Хвору 53 років госпіталізовано в онкологічний стаціонар з діагнозом раку шлунку. При лапаротомії виявлена виразкова пухлина
малої кривини шлунку, яка не проростає стінку шлунку до 4см діаметром. У малому сальнику пальпуються ущільнені лімфовузли
до 1,0 см до стравоходу. Віддалених метастазів не виявлено. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна:
Виберіть одну відповідь:
a. «проста» резекція шлунку
b. гастроентероанастомоз
c. проксимальна субтотальна резекція шлунку
d. дистальна субтотальна резекція шлунку
e. гастректомія 
Біохімічний атипізм пухлини проявляється:
Виберіть одну відповідь:
a. Переважанням анаеробного окиснення глюкози 
b. Відсутністю власного тканинного дихання
c. Переважанням окиснення піровиноградної кислоти
d. Наявністю біохімічних процесів, що нагадують обмін бактерій-екстермофілів
e. Залежністю біохімічних процесів пухлини від біохімічних особливостей організму
При раку шлунку в крові спостерігаються наступні зміни:
Виберіть одну відповідь:
a. лейкопенія
b. анемія 
c. підвищення рівня трансаміназ
d. гіперпротеїнемія
e. поліцитемія
У хворого 35 років виявлено асиметрію обличчя за рахунок припухлості в ділянці привушної залози справA. Пальпаторно в цій
ділянці визначається ущільнення роміром 3*3 см з нечіткими краями. Регіонарні лімфовузли не змінені. По даним пункційної
тонкоголкової аспіраційної біопсії новоутворення виявлено клітини аденокарциноми. Сформулюйте діагноз:
Виберіть одну відповідь:
a. Рак лівої привушної слинної залози ст ІІ Т2NхMх кл.гр.ІІ
b. Рак правої привушної слинної залози ст ІІ Т2N0Mх кл.гр.ІІ.
c. Рак лівої привушної слинної залози ст І Т1N0M0 кл.гр.ІІ
d. Рак правої привушної слинної залози ст ІІ Т2N0M0 кл.гр.ІІ 
e. Рак правої привушної слинної залози ст І Т2N0M0 кл.гр.ІІ
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 7/21
Змішана форми раку стравоходу, що складається із залозистих і плоскоклітинних структур, називається:
Виберіть одну відповідь:
a. акантомою 
b. папіломою
c. поліпом
d. лейкоплакією
e. кератомою
Для базальноклітинного раку шкіри характерно:
a. переважна локалізація на шкірі кінцівок;
b. місцево-деструктивний ріст; 
c. імплантаційне метастазування.
d. лімфогенне метастазування;
e. гематогенне метастазування;
У хворого Т. вiком 61 рiк при профоглядi виконано аналiз кровi на ПСА, результат- 20,9 нг/мл. ваша тактика?
Виберіть одну відповідь:
a. Виконати бiопсiю передмiхуровоi залози 
b. Динамiчне спостереження
c. Призначити антиандрогенну терапiю
d. Аденомектомiя
e. Гамма-терапiя на передмiхурову залозу та кастрацiя
Для лікування раку язика III стадії проводиться:
Виберіть одну відповідь:
a. дистанційна променева терапія в поєднанні з близькофокусною
b. комплексна терапія
c. комбіноване лікування 
d. реґіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія
e. операція Крайля
Хвору 63 років госпіталізовано в хірургічний стаціонар зі скаргами на кишкову непрохідність, яка виникла 5 днів потому. Жінка 2
роки страждає на рак сигмоподібної кишки, відмовлялась від лікування. Під час огляду — живіт напружений, перистальтичні
шуми не вислуховуються, симптом Валя позитивний. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна:
Виберіть одну відповідь:
a. Виведення трансверзостоми;
b. Операція Гартмана 
c. Сифонна клізма
d. Введення спазмолітиків та анальгетикіB.
e. Лівобічна геміколектомія;
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 8/21
Основною гістологічною формою раку шлунка є:
Виберіть одну відповідь:
a. недиференційований
b. карциноїд
c. плоскоклітинний
d. аденокарцинома 
e. дрібноклітиний
Лімфатичний відтік від молочної залози відбувається по наступним шляхам лімфовідтоку:
Виберіть одну відповідь:
a. 9
b. 7
c. 8 
d. 5
e. 6
Форма № 027-1/о повинна бути надіслана в онкологічний диспансер за місцем проживання хворого з моменту виписки хворого
в термін:
Виберіть одну відповідь:
a. 5 діб
b. 3 доби
c. 10 діб 
d. 1 тиждень
e. 1 місяць
У хворого 50 років рак стравоходу на рівні нижньогрудного відділу, протяжністю 4 см з початковими проявами дисфагії.
Визначте тактику лікування:
Виберіть одну відповідь:
a. самостійний курс променевої терапії за радикальною програмою
b. комбіноване лікування з пролонгованим курсом променевої терапії
c. оперативне лікування
d. комбіноване лікування з інтенсивним курсом передопераційної променевої терапії 
e. курс хіміотерапії
У пацієнтки встановлено діагноз рак лівої молочної залози ІІБ стадії, лікування необхідно починати з:
Виберіть одну відповідь:
a. Імунотерапія
b. Операції
c. Хіміотерапії 
d. Гормонотерапії
e. Променевої терапії
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 9/21
Хірургічна класифікація регіонарних, по відношенню до молочної залози, лімфатичних вузлів передбачає їх поділ на:
Виберіть одну відповідь:
a. Лімфовузли І, ІІ, и ІІІ порядка 
b. Вірні всі відповіді
c. Лімфовузли Зоргіуса та Роттера
d. Немає правильної відповіді
e. Пахвові, підлопаткові, підключичні та міжм’язеві
Яка основна ознака центрального раку легень, якщо пухлина виникла в одному з часткових бронхів та обумовила повне
перекриття просвіту бронха?
Виберіть одну відповідь:
a. Ателектаз легень
b. Синдром гіповентиляції відповідної частки
c. Ателектаз сегмента
d. Ателектаз частки 
e. Синдром округлої тіні у відповідній частці
За локалізацією новоутворення слинних залоз найчастіше зустрічаються в:
Виберіть одну відповідь:
a. малих слинних залоз
b. піднижньощелепних слинних залоз
c. з однаковою частотою
d. під′язикової слинної залози
e. привушних слинних залоз 
До симптомів інтоксикації при лімфогранулематозі відносяться:
Виберіть одну відповідь:
a. втрата маси тіла, фебрильна лихоманка, лімфопенія
b. втрата маси тіла, фебрильна лихоманка, профузна пітливість, лейкоцитоз
c. втрата маси тіла, профузна пітливість, лімфоцитоз
d. свербіж шкіри, втрата ваги, профузна пітливість, фебрильна лихоманка, лейкопенія
e. свербіж шкіри, втрата ваги, профузна пітливість, фебрильна лихоманка 
У випадку поєднання раку ендометрія з якою онкопатологією може йти мова про сімейну форму захворювання?
Виберіть одну відповідь:
a. Меланома
b. Рак ободової кишки 
c. Мієломна хвороба
d. Рак молочної залози
e. Хвороба Ходжкіна
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 10/21
Тимома (карцинома тимуса) з мікроскопічною інвазією капсули відповідає стадії:
Виберіть одну відповідь:
a. ІІ 
b. ІА
c. ІВ
d. ІІІ
e. ІV
У пацієнтки встановлено діагноз рак лівої молочної залози І стадія, лікування необхідно починати з:
Виберіть одну відповідь:
a. Променевої терапії
b. Гормонотерапії
c. Імунотерапія
d. Хіміотерапії
e. Операції 
Ураження пахвових лімфовузлів з двох сторін при лімфогранулематозі трактується як:
Виберіть одну відповідь:
a. II стадія 
b. IV стадія
c. III А стадія
d. I стадія
e. IIІ Б стадія
Для ендопротезування молочних залоз застосовують переважно:
Виберіть одну відповідь:
a. Гелеві протези
b. Силіконові імплантати 
c. Поліурітанові імпланти
d. Вікрилові імплантати
e. Поліхлорвінілові імплантати
Який біологічний агент відіграє ключову роль в етіопатогенезі раку шийки матки?
Виберіть одну відповідь:
a. Бактерії
b. Гриби
c. Гельмінти
d. Віруси 
e. Комахи
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 11/21
Через 3 місяці після видалення саркоми м’яких тканин кисті з наступною променевою терапією виник рецидив захворювання.
До якої клінічної групи слід віднести хворого?
Виберіть одну відповідь:
a. II
b. Іб
c. IV 
d. III
e. Іа
Яке морфологічне походження характерне для 80-90% пухлин яєчників?
Виберіть одну відповідь:
a. Герміноклітинне
b. Епітеліальне 
c. Гонадобластомне
d. Вторинне (метастатичне)
e. Строма статевого тяжу
Хвора на рак вульви 1 стадії потребує паліативного лікування в зв’язку з супутньою патологією. До якої клінічної групи вона
належить?
Виберіть одну відповідь:
a. ІV 
b. Іа
c. ІІ
d. ІІІ
e. Іб
Яка основна рентгенологічна ознака периферичного раку легень?
Виберіть одну відповідь:
a. Синдром гіповентиляції
b. Синдром округлої тіні
c. Синдром посилення легеневого малюнка 
d. Синдром збіднення легеневого малюнка
e. Синдром сегментарного ателектазу
Найменш прогностично сприятливими варіантами лімфогранулематозу є:
Виберіть одну відповідь:
a. змішано-клітинний варіант, лімфоїдне виснаження
b. лімфоїдне переважання, лімфоїдне виснаження
c. лімфоїдне переважання, змішано-клітинний варіант
d. лімфоїдне переважання, нодулярний склероз
e. нодулярний склероз, лімфоїдне виснаження 
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 12/21
Хворий віком 32 роки. 6 містому виконано орхіфунікулектомію зліва з приводу пухлини яєчка T2N0M0 S2 Stib (гістологічне
дослідження-ембpioнальний рак яєчка з інвазією в судини). Від ПХТ відмовився. Через 1 pік звернувся зі скаргами на біль у
животі, схуднення, яка подальша тактика?
Виберіть одну відповідь:
a. Визначення онкомаркерів, КТ черевної порожнини та органів грудної клітки, консультація онкоуролога 
b. Рентгенографія органів грудної клітки
c. Рентгенографія органів грудної клітки, УЗД ОЧП, АФП
d. Протизапальна антибактерiальна терапія
e. Спостереження та хороша інформованість пацієнта
При раку статевого члена зоною регіонарного метастазування являються лімфовузли:
Виберіть одну відповідь:
a. Пахові 
b. Підколінні
c. Пахвинні
d. Заочеревинні
e. Медіастінальні
Найчастіша злоякісна пухлина сечового міхура
Виберіть одну відповідь:
a. Аденокарцинома
b. Перехідноклітинний рак 
c. Плоскоклітинний рак
d. Світлоклітинний рак
e. Тератома
Основним етіологічним фактором виникнення мезотеліоми плеври вважається:
Виберіть одну відповідь:
a. Інкорпорація радіонуклідів
b. Вірусна інфекція
c. Генетичні фактори
d. Спадкова схильність
e. Контакт з азбестом 
Порушення проліферації та диференціаціації епітелію з розвитком клітинної атипії та порушенням гістоархітектоніки це:
Виберіть одну відповідь:
a. Дисплазія 
b. Неоплазія
c. Гіперплазія
d. Метаплазія
e. Анаплазія
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 13/21
Яка найчастіша гістологічна форма зустрічається при раку вульви?
Виберіть одну відповідь:
a. Низькодиференційований рак
b. Верукозна карцинома
c. Базальноклітинний рак
d. Плосоклітинний рак 
e. Аденокарцинома
Хвора 39 років, при огляді молочна залоза інфільтрована, набрякла, різко ущільнена і збільшена в розмірі, шкіра залози покрита
червоними плямами з нерівними «язикоподібними» краями, сосок втягнутий і деформований. Який діагноз найбільш вірогідний:
a. панцирний рак;
b. бешихоподібний рак; 
c. рак Педжета;
d. гострий мастит;
e. солідний рак
Хвору 73 років госпіталізовано в хірургічний стаціонар зі скаргами на кишкову непрохідність, яка виникла 3 дніB. Жінка 10 років
страждає на закрепи. Під час огляду — живіт напружений, перистальтичні шуми не вислуховуються, симптом Валя позитивний.
Яка лікувальна тактика найбільш доцільна:
Виберіть одну відповідь:
a. Лапароскопія
b. Сифонна клізма 
c. Ургентне оперативне втручання
d. Динамічне спостереження
e. Введення спазмолітиків та анальгетиків
Серед злоякісних пухлин легень перше місце займає:
Виберіть одну відповідь:
a. Рак легені 
b. Карциносаркома легень
c. Атиповий карциноїд
d. Саркома легені
e. Хвороба Ходжкіна
Одним із проявів раку Панкоста є:
Виберіть одну відповідь:
a. Зниження апетиту
b. Кровохаркання
c. Кашель
d. Синдром Горнера 
e. Остеоартропатія
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 14/21
При виконанні органозберігаючої операції необхідно:
Виберіть одну відповідь:
a. Відступити від краю пухлини 1 см
b. Досягти гістологічної чистоти країв резекції 
c. Відступити від краю пухлини 4 см
d. Відступити від краю пухлини 2 см
e. Відступити від краю пухлини 3 см
Паліативне лікування – це:
a. це лікування, що забезпечує оптимальний комфорт, функціональність та соціальну підтримку пацієнтів (та членів сімей)
на стадії захворювання

b. одночасне або послідовне застосування методів локального лікування з методами системної дії
c. усунення симптомів, викликаних основним захворюванням, що загрожують життю пацієнта, без впливу на первинне
вогнище чи метастази
d. сукупність заходів, спрямованих на повне видалення пухлинного вогнища, з метою досягнення повної ремісії (клінічне
видужання)
Хворий Т., 64 р., поступив в терапевтичне відділення з скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення ритму
сну, біль в правому підребер’ї, нудоту, збільшення животA. Об-но: свідомість затьмарена, шкіра та склери істеричні, t-37,0˚C,
тремор рук, печінка на 3 см нижче краю реберної дуги, асцит. З анамнезу відомо, що хворий 1,5 роки тому переніс лівобічну
геміколектомію з приводу аденокарциноми сигмоподібної кишки. Яке дослідження найбільш інформативне в даному випадку?
Виберіть одну відповідь:
a. Остеосцинтіграфія
b. Оглядова рентгенографія ОЧП
c. Колоноскопія
d. КТ ОЧП 
e. Ірригоскопія
Серед новоутворень, що зустрічаються в області шиї, злоякісним є:
Виберіть одну відповідь:
a. ретикулосаркома 
b. фіброма
c. атерома
d. невринома
e. хвороба Маделунга
Оптимальною тактикою при наявності у пацієнта 5 згрупованих поліпів поперечно-ободової кишки буде:
Виберіть одну відповідь:
a. Динамічний контроль рівня онкомаркеру СА 125
b. Ендоскопічне видалення з терміновим гістологічним дослідженням 
c. Щорічне проведення колоноскопії та диспансерне спостереження
d. Ексцизійна біопсія з подальшою колектомією
e. Проведення рентгенологічного дослідження методом подвійного контрастування
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 15/21
Реєстрація кожного випадку в клініко-статистичному дослідженні здійснюється:
a. на спеціальній вибірковій мапі
b. з використанням первинних документів (історія хвороби, виписка з амбулаторної картки та ін.. 
c. амбулаторній карті хворого
d. статистичній карті хворого.
e. на контрольній карті
Стандартною схемою хіміотерапії в лікуванні злоякісної мезотеліоми плеври є:
Виберіть одну відповідь:
a. Паклітаксел + цисплатин
b. Пеметрексед + цисплатин 
c. Вінорелбін + цисплатин
d. Доксорубіцин + цисплатин
e. Гемцитабін + цисплатин
Основним шляхом відтоку лімфи від молочної залози є:
a. перехресний
b. міжреберний
c. пахвовий 
d. підключичний
e. парастернальний
До доброякісних захворювань молочної залози відносять наступні крім:
Виберіть одну відповідь:
a. Вірна відповідь відсутня
b. Хвороби Мінца
c. Кісти
d. Хвороби Педжета 
e. Фіброаденоми
До первинних або місцевих симптомів раку легень можуть бути віднесені всі перераховані, КРІМ
Виберіть одну відповідь:
a. Підвищення температури тіла
b. Болю в грудях
c. Кровохаркання
d. Кашлю
e. Зниження маси тіла 
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 16/21
Лімфатичний вузол Зоргіуса розташований:
Виберіть одну відповідь:
a. Над підключичною веною
b. В місці поділу підключичної вени на аксілярну та підлопаточну вени
c. Між великим та малим грудним м’язами
d. В місці грудинно-ключичного з’єднання
e. В точці перетину 3-го ребра та зовнішнього краю великого грудного м’яза 
Метастази в надключичні лімфатичні вузли при раку легень відповідно до класифікації ТNМ позначаються символом
Виберіть одну відповідь:
a. N2
b. Nх
c. N3 
d. М1
e. N1
До якої групи інструментальних методів відноситься іригоскопія?
Виберіть одну відповідь:
a. Рентгенологічні 
b. Морфологічні
c. Ендоскопічні
d. Ультрасонографічні
e. Радіоізотопні
До хірурга звернувся хворий 60 років з приводу виразки на лівій бічній поверхні язикA. Хворіє протягом 3 років, коли виникла
виразка, що швидко збільшувалася. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва є виразка розміром 1,8 см з горбистими краями.
По краю виразки інфільтрат, дно виразки нерівнE. В лівій підщелепній ділянці пальпуються збільшені, рухливі лімфатичні вузли
до 3 см в діаметрі. Який план лікування буде доцільним?:
Виберіть одну відповідь:
a. передопераційний курс хіміотерапії+ гемірезекція язика + шийна лімфодисекція 
b. гемірезекція язика + шийна лімфодисекція
c. Передопераційний курс променевої терапії + гемірезекція язика + шийна лімфодисекція
d. Хіміо-променева терапія
e. Самостійний курс променевої терапії
Саркома метастазує переважно в:
Виберіть одну відповідь:
a. Нирки
b. Головний мозок
c. Плоскі кістки
d. Печінку
e. Легені 
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 17/21
Найбільш інформативним методом ранної діагностики раку молочної залози є:
a. МРТ
b. мамографія 
c. термографія
d. пальпація
e. великокадрова флюорографія
До якої клінічної групи слід віднести хвору з діагнозом: Підозра на рак лівої молочної залози?
Виберіть одну відповідь:
a. ІV
b. ІІ
c. ІА 
d. ІІІ
e. ІБ
Обсяг хіруpгічного лікування ЗН м'яких тканин визначається такими показниками, КРІМ:
Виберіть одну відповідь:
a. Стадії захворювання
b. Biку хворого 
c. Ступеня диференціації пухлини
d. Стать хворого
e. Локалізації пухлини
Основною причиною виникнення больового синдром в онкохворих є:
Виберіть одну відповідь:
a. Біль спричинений наслідками хірургічного лікування
b. Біль спричинений пухлиною 
c. Біль спричинений супутніми захворюваннями
d. Біль спричинений специфічною протипухлинною терапією
e. Біль спричинений метастатичною хворобою
У жінки віком 40 років встановлено діагноз «рак шийки матки, IIB стадії, 2-га клінічна група». Який метод лікування слід
використати на першому етапi?
Виберіть одну відповідь:
a. Πроменева терапія 
b. Діатермоконізація шийки матки
c. Імунотерапія
d. Пангістеретомія
e. Хіміотерапія
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 18/21
Який основний вид оперативного втручання застосовують при РШМ ІВ стадії у пацієнток віком старше 45 років?
Виберіть одну відповідь:
a. Розширена пангістеректомія за Бохманом
b. Розширена пангістеректомія за Вертгеймом 
c. Трахелектомія
d. Екстирпація матки без придатків, резекція чепця
e. Екстирпація матки з придатками, біопсія зовнішніх здухвинних лімфатичний вузлів
Типовою ознакою якого захворювання є швидке повторне накопичення рідини в порожнині плеври?
a. Хронічній недостатності кровообігу
b. Мезотеліоми плеври 
c. Туберкульозу легенів
d. Аденокарциноми бронха
e. Кожного з перерахованого
До хірурга звернувся хворий 50 років, зі скаргами на наявність виразки нижньої губи. 25 років працює на будівництві, з 16 років
палить. Раніше відзначав, що на губі була пляма білого кольору, після чого виникла виразка неправильної форми, з нерівними
інфільтрованими краями, до 2,0 см в діаметрі, безболіснA. Пальпується збільшений, рухливий, безболісний підщелепний
лімфатичний вузол. Визначте, який етіологічний фактор є основним у виникненні раку нижньої губи:
Виберіть одну відповідь:
a. лейкоплакія 
b. професійні шкідливості
c. сонячна радіація
d. хронічний запальний процес
e. паління
Методом вибору лікування І стадії недрібноклітинного раку легені є:
Виберіть одну відповідь:
a. Променева терапія
b. Динамічне спостереження
c. Хіміопроменеве лікування
d. Хірургічне лікування 
e. Імунотерапія
Черевно-промежинна екстирпація прямої кишки проводиться у хворих на рак:
Виберіть одну відповідь:
a. Верхньоампулярного відділу
b. Рак шийки матки зрозповсюдженням на пряму кишку
c. Нижньоампулярного відділу прямої кишки 
d. Рак сигмовидної кишки з метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли
e. Ректосигмоїдного відділу
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 19/21
Найбiльшу iнформативнiсть у клінічній онкологiї мають:
Виберіть одну відповідь:
a. Ультасонографічні методи діагностики
b. Радiоiзотопнi методи дослiдження
c. Морфологiчнi методи дослiдження 
d. Ендоскопiчнi методи дослiдження
e. Рентгенологiчнi методи дослiдження
Хворий віком 83 роки. Скаржиться на різко затруднене сечовипускання, підтікання сечі по каплях, біль у кістках. Діагноз: РПЗ
ТЗNхМ1, стадія IV. Baшa тактика лікування?
Виберіть одну відповідь:
a. Встановити уретральний катетер, призначити антибiотикотерапію, направити до хiрурга
b. Виконати УЗД передмiхурової залози, направити до онколога
c. Встановити пункцiйну цистостому, направити до онколога 
d. Виконати УЗД i КТ органiв малого таза, направити до хiрурга
e. Призначити симптоматичну терапiю, пiсля полегшення стану направити до онколога
Клінічними формами раку щитоподібної залози є:?
a. Струмоподібна
b. усе перераховане 
c. тиреоїдитоподібна
d. пухлина
Згідно з критеріями ВООЗ, комплексне лікування болю має включати:
Виберіть одну відповідь:
a. Оцінку болю, планування стратегії лікування, призначення наркотичних анальгетиків
b. Оцінку болю, планування відповідної стратегії лікування, забезпечення безперервності лікування 
c. Оцінку болю, оцінку якості життя пацієнта, планування стратегії лікування, оцінку ефективності терапії
d. Призначення наркотичних анальгетиків
e. Оцінку болю, планування стратегії лікування, вибір анальгетика
Трансторакальна пункційна біопсія протипоказана при:
a. приляганні пухлини до грудної стінці
b. орієнтовний діагноз «тератобластома»
c. орієнтовний діагноз «пухлина вилочкової залози»
d. підозрі на паразитарну кісту переднього середостіння 
e. розмірах пухлини легені менше 15 мм
До інвазивних методів рентгенологічного дослідження відносять:
a. мамографія
b. ангіографія 
c. іригоскопія
d. комп'ютерна томографія
e. флюорографія
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 20/21
Саркоми м’яких тканин рідше всього зустрічаються:
Виберіть одну відповідь:
a. в заочеревинному просторі
b. верхні кінцівки
c. нижні кінцівки
d. на голові та шиї 
e. на тулубі
На сьогоднішній день найчастіше використовують такий вид мастектомії:
Виберіть одну відповідь:
a. за Ванахом
b. за Пейті
c. за Холстедом
d. за Дюкеном
e. за Мадденом 
Механізм дії алкілуючих препаратів:
Виберіть одну відповідь:
a. Порушують синтез ДНК шляхом руйнування всередининиткових та міжниткових зшивок ДНК, а також шляхом
зв’язуванням з клітинними мембранами
b. Інгібітори мітозу
c. Приєднуються до багатьох речовин шляхом реакції алкілування 
d. Інгібують ферменти необхідні для синтезу нуклеїнових кислот, і можуть включатися в ДНК і РНК
e. Утворюють з ДНК комплекси, що перешкоджають просуванню ферментів вздовж ДНК-матриці
Виберіть власне передраковий процес:
Виберіть одну відповідь:
a. Катаплазія
b. «Рак на місці»
c. Анаплазія
d. Дистрофія
e. Метаплазія 
В системі ТNМ символ «Т» визначає:
Виберіть одну відповідь:
a. Розміри пухлини 
b. Ступінь диференціювання пухлини
c. Локалізацію первинної пухлини
d. Розповсюдженість первинної пухлини
e. Проростання пухлини у магістральні судини
◄ Тест до ПРЗ №7
Перейти до...
Чат ПМК ►
20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду
https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 21/21

Recommended

yaremche_012 by
yaremche_012yaremche_012
yaremche_012Игорь Шадеркин
243 views46 slides
ПОПЕРЕДНЯ БІОПСІЯ, ЧИ ТУР -РЕЗЕКЦІЯ ГІПЕРПЛАЗОВАНИХ ТКАНИН ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛ... by
ПОПЕРЕДНЯ БІОПСІЯ, ЧИ ТУР -РЕЗЕКЦІЯ ГІПЕРПЛАЗОВАНИХ ТКАНИН ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛ...ПОПЕРЕДНЯ БІОПСІЯ, ЧИ ТУР -РЕЗЕКЦІЯ ГІПЕРПЛАЗОВАНИХ ТКАНИН ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛ...
ПОПЕРЕДНЯ БІОПСІЯ, ЧИ ТУР -РЕЗЕКЦІЯ ГІПЕРПЛАЗОВАНИХ ТКАНИН ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛ...Игорь Шадеркин
515 views14 slides
РАК СЕЧОВОГО МІХУРА – СТУПЕНІ РИЗИКУ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ by
РАК СЕЧОВОГО МІХУРА – СТУПЕНІ РИЗИКУ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯРАК СЕЧОВОГО МІХУРА – СТУПЕНІ РИЗИКУ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ
РАК СЕЧОВОГО МІХУРА – СТУПЕНІ РИЗИКУ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯИгорь Шадеркин
927 views52 slides
yaremche_0121 by
yaremche_0121yaremche_0121
yaremche_0121Игорь Шадеркин
243 views43 slides
Nakaz №554 moz_ukraine_dodatok by
Nakaz №554 moz_ukraine_dodatokNakaz №554 moz_ukraine_dodatok
Nakaz №554 moz_ukraine_dodatokVista MediClub
415 views175 slides
Збірник завдань для підготовки до ПМК для 2 стомат. by
Збірник завдань для підготовки до ПМК для 2 стомат.Збірник завдань для підготовки до ПМК для 2 стомат.
Збірник завдань для підготовки до ПМК для 2 стомат.Тарас Кирик
2.6K views43 slides

More Related Content

Similar to ПМК (5 курс)_ спроба перегляду.pdf

yaremche_006 by
yaremche_006yaremche_006
yaremche_006Игорь Шадеркин
409 views20 slides
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з... by
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...oncoportal.net
4.6K views27 slides
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020) by
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)Igor Nitsovych
1.8K views166 slides
спец онколог by
спец онколог спец онколог
спец онколог moc_uz_ua
1.2K views14 slides
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.) by
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Dmitriy Shamrai
565 views13 slides
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло... by
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...AlinaPokhilko
117 views8 slides

Similar to ПМК (5 курс)_ спроба перегляду.pdf(20)

наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з... by oncoportal.net
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги з...
oncoportal.net4.6K views
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020) by Igor Nitsovych
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)
Konsult krok-2 (buclet 2016-2020)
Igor Nitsovych1.8K views
спец онколог by moc_uz_ua
спец онколог спец онколог
спец онколог
moc_uz_ua1.2K views
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.) by Dmitriy Shamrai
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Dmitriy Shamrai565 views
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло... by AlinaPokhilko
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...
Лівшун С.С. - Визначення статусу генів KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT при коло...
AlinaPokhilko117 views
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика by agusya
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактикакес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика
agusya648 views
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика by agusya
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактикакес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика
кес розтин 1 никифор л.в. техніка аб прфілактика
agusya455 views
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту by Игорь Шадеркин
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту by Игорь Шадеркин
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Доповідь ззот by Igor Lakhno
Доповідь ззотДоповідь ззот
Доповідь ззот
Igor Lakhno78 views
СИМУЛЬТАНТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ УРОЛОГІЧНОЇ, ХІРУРГІЧНОЇ ТА ГІН... by Игорь Шадеркин
СИМУЛЬТАНТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ УРОЛОГІЧНОЇ, ХІРУРГІЧНОЇ ТА ГІН...СИМУЛЬТАНТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ УРОЛОГІЧНОЇ, ХІРУРГІЧНОЇ ТА ГІН...
СИМУЛЬТАНТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ УРОЛОГІЧНОЇ, ХІРУРГІЧНОЇ ТА ГІН...
кесарів розтин аб профілактика by agusya
кесарів розтин аб профілактикакесарів розтин аб профілактика
кесарів розтин аб профілактика
agusya946 views
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий by Благомед Луцк
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевийендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий by Благомед Луцк
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевийендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий
ендоскопічна діагностика патології шлунково кишкового тракту кінцевий
Лекція Захворювання органів травлення.pptx by Tetianaitova
Лекція Захворювання органів травлення.pptxЛекція Захворювання органів травлення.pptx
Лекція Захворювання органів травлення.pptx
Tetianaitova12 views

Recently uploaded

Літературні дати 2024 року by
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
129 views30 slides
ІКТ Захарчун.pdf by
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 views6 slides
гопчук а.а.pptx by
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 slides
Академічна доброчесність by
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
77 views15 slides
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 slides
ІКТ .pptx by
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
7 views6 slides

Recently uploaded(20)

Літературні дати 2024 року by ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891129 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Академічна доброчесність by tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195877 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... by tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195875 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891178 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891177 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195846 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views

ПМК (5 курс)_ спроба перегляду.pdf

 • 1. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 1/21 Особистий кабінет / Мої курси / Онкологія / Oncology / Онкология / ПМК (5 курс) / ПМК (5 курс) Розпочато середа 20 вересня 2023 07:14 Стан Завершено Завершено середа 20 вересня 2023 08:24 Витрачено часу 1 година 10 хв Оцінка 97,00 з 100,00 можливих Властивістю змінювати свою конфігурацію в фазі максимального вдиху і максимального видиху, що виявляються при рентгеноскопії, мають такі новоутворення середостіння: a. Фіброми b. Ліпоми c. Тератоми d. Тимоми e. Великі однокамерні перикардіальні кісти  Біопсію сторожового лімфатичного вузла проводять при наступній клінічній ситуації: a. За бажанням пацієнта. b. Перед початком спеціального лікування у випадках підозри про наявність метастазів в реґіонарних лімфатичних вузлах.  c. Перед хірургічним втручанням незалежно від стану реґіонарних лімфатичних вузлів. d. Інтраопераційно у випадку відсутності клініко-інструментальних даних про наявність метастазів в реґіонарних лімфатичних вузлах e. Перед початком неоад’ювантного лікування незалежно від клінічних даних про статус реґіонарних лімфатичних вузлів. У випадку поєднання раку яєчників з якою онкопатологією може йти мова про генетичну схильність? Виберіть одну відповідь: a. Рак ободової кишки b. Мієломна хвороба c. Меланома d. Рак молочної залози  e. Хвороба Ходжкіна Гістологічна верифікація діагнозу у хворих на рак товстої кишки Виберіть одну відповідь: a. Не має принципового значення b. Не обов’язкова при пізніх стадіях; c. Обов’язкова завжди  d. Необхідна тільки при плануванні оперативного втручання; e. Бажана на ранніх стадіях;
 • 2. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 2/21 Головний критерій інвазивної карциноми: Виберіть одну відповідь: a. Порушення базальної мембрани епітелію  b. Атипія ядер клітин c. Наявність безмежного росту d. Анаплазія e. Метастазування На частоту місцевих променевих реакцій не впливає: a. літній вік b. вірної відповіді немає  c. цукровий діабет d. тиреотоксикоз e. алергічні захворювання З приводу раку низхідної ободової кишки показана радикальна операція: Виберіть одну відповідь: a. Резекція низхідної і сигмоподібної ободової кишки; b. Правобічна геміколектомія c. Операцію Кеню-Майлса d. Резекція низхідної ободової кишки; e. Лівобічна геміколектомія  З якими захворюваннями слід диференціювати рак тіла матки? Виберіть одну відповідь: a. Лейоміома матки b. Апендикулярний інфільтрат c. Вагітність d. Поліп ендометрія  e. Піометра Тільца Мейснера розташовані: Виберіть одну відповідь: a. В кожній дольці грудної залози b. На кінчику соска c. В сосочках шкіри  d. На ареолі e. В секреторній ампулі
 • 3. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 3/21 Хворий віком 27 рокіB. 6 міс тому виконано правобічну орxiфунікулектомію з приводу несеміномної пухлини (ембріональний рак у поеднанн із пухлиною жовточного мішкA.. Враховуючи лімфаденопатію, ад'ювантно проведено 4 курси ПХТ. Через 6 міс при контрольному обстеженнi у хворого онкомаркери в нормі, відсутність резидуальних лімфовузліB. Яка оптимальна тактика ведення хворого? Виберіть одну відповідь: a. Спостереження  b. Хіміотерапія c. Хіміопрменеве лікування d. Променевої терапії e. Імунотерапія Хвора віком 37 років обстежується в обласному онкодиспансeрі з приводу раку шлунку. Під час обстеження виявлено збільшення обох яєчників, невелику кількість випоту в малому тазу. Яка причина вказаних змін найімовірніша: Виберіть одну відповідь: a. реактивний аднексит b. рак обох яєчників c. рак тіла матки з переходом на яєчник d. позаматкова вагітність e. рак шлунку, метастази в яєчники  Доцільний вибір лікування доброякісних пухлин це: a. Променева терапія b. хіміотерапія c. комбінований d. хірургічне лікування  Основними рентгенологічними ознаками раку молочної залози при мамографії є: Виберіть одну відповідь: a. тінь з чіткими контурами і однорідною структурою b. тінь з нерівними, променистими контурами, вапняні включення в пухлині  c. тінь з чіткими контурами, вапняні включення d. розширення судин навколо пухлини e. тінь з нерівними контурами і неоднорідною структурою Критерії ІІІ ступеню токсичності протипухлинної терапії: Виберіть одну відповідь: a. Незначні зміни самопочуття і лабораторних показників, які не потребують втручання b. Різкі порушення, які потребують перерви чи припинення хіміотерапії  c. Небезпека для життя, яка потребує негайної відміни хіміотерапії d. Помірні зміни самопочуття, які порушують життєдіяльність хворого, і зміни лабораторних даних, які потребують корекції e. Хворий практично здоровий, не пред’являє скарг
 • 4. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 4/21 Ураження шийних лімфовузлів справа, медіастинальних лімфовузлів і пахвових лімфовузлів зліва при лімфогранулематозі трактується як: Виберіть одну відповідь: a. IIІ Б стадія b. IV стадія c. III А стадія d. I стадія e. II стадія  Найбільш частими локалізаціями хондросаркоми є : Виберіть одну відповідь: a. лопатка, ребра b. кістки тазу, стегнова кістка  c. кістки хребта d. кістки черепа e. плечова кістка та кістки передпліччя Під поняттям "прихований" рак щитовидної залози мається на увазі: Виберіть одну відповідь: a. наявність метастазів раку щитовидної залози в лімфовузли шиї без клінічних ознак первинної пухлини  b. пухлина, не проростає капсулу щитовидної залози c. наявність малих розмірів пухлини в тканини щитовидної залози, без клінічних її проявів d. наявність метастазів раку щитовидної залози в лімфовузли шиї e. всі відповіді правильні Лікування пухлин шиї: a. хірургічне b. комбіноване  c. консервативне d. променева терапія Найефективніший метод усунення дисфагії у хворих на неоперабельний рак стравоходу: Виберіть одну відповідь: a. Стентування стравоходу  b. Фотодинамічна терапія c. Хіміотерапія d. Електрокоагуляція пухлини e. Бужування пухлинної стриктури
 • 5. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 5/21 Межею між переднім і заднім середостінням служить фронтальна площина, що проходить: Виберіть одну відповідь: a. Через передню поверхню кореня легень b. Через умовну лінію, яка проходить по середині між передньою та задньою поверхнею кореня легень c. Через стравохід d. Через задню поверхню кореня легень та розгалуження трахеї  e. Через верхню порожнисту вену До симптоматичних операцій відносять: Виберіть одну відповідь: a. дистальна субтотальна резекція шлунку b. клиноподібну резекцію шлунку c. гастро-ентеро-анастомоз  d. гастректомію e. проксимальна субтотальна резекція шлунку До злоякісних пухлин слинних залоз належать всі, КРІМ: Виберіть одну відповідь: a. Плеоморфних аденом  b. Недиференційованої карциноми c. Циліндром d. Плоскоклітинного раку e. Мукоепідермоїдних пухлин В які органи найбільш часто метастазують саркоми м’яких тканин? Виберіть одну відповідь: a. кістки b. легені  c. печінку d. головний мозок e. лімфатичні вузли Розширена лімфодисекція з приводу раку шлунку передбачає видалення лімфатичних вузлів: Виберіть одну відповідь: a. малого сальника b. Дугласового простору c. великого сальника d. шлунково-підшлункової зв’язки e. парааортальних 
 • 6. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 6/21 Символом N1 відповідно до класифікації раку легень за системою ТNМ позначаються Виберіть одну відповідь: a. Іпсілатеральні медіастинальні і/або бронхопульмональні лімфатичні вузли b. Іпсілатеральні перибронхіальні лімфовузли і/або іпсілатеральні лімфовузли кореня легені  c. Іпсілатеральні біфуркаційні та іпсілатеральні бронхопульмональні лімфатичні вузли d. Іпсілатеральні медіастинальні і/або іпсілатеральні біфуркаційні лімфатичні вузли e. Іпсілатеральні медіастинальні і/або іпсілатеральні надключичні лімфовузли Хвору 53 років госпіталізовано в онкологічний стаціонар з діагнозом раку шлунку. При лапаротомії виявлена виразкова пухлина малої кривини шлунку, яка не проростає стінку шлунку до 4см діаметром. У малому сальнику пальпуються ущільнені лімфовузли до 1,0 см до стравоходу. Віддалених метастазів не виявлено. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна: Виберіть одну відповідь: a. «проста» резекція шлунку b. гастроентероанастомоз c. проксимальна субтотальна резекція шлунку d. дистальна субтотальна резекція шлунку e. гастректомія  Біохімічний атипізм пухлини проявляється: Виберіть одну відповідь: a. Переважанням анаеробного окиснення глюкози  b. Відсутністю власного тканинного дихання c. Переважанням окиснення піровиноградної кислоти d. Наявністю біохімічних процесів, що нагадують обмін бактерій-екстермофілів e. Залежністю біохімічних процесів пухлини від біохімічних особливостей організму При раку шлунку в крові спостерігаються наступні зміни: Виберіть одну відповідь: a. лейкопенія b. анемія  c. підвищення рівня трансаміназ d. гіперпротеїнемія e. поліцитемія У хворого 35 років виявлено асиметрію обличчя за рахунок припухлості в ділянці привушної залози справA. Пальпаторно в цій ділянці визначається ущільнення роміром 3*3 см з нечіткими краями. Регіонарні лімфовузли не змінені. По даним пункційної тонкоголкової аспіраційної біопсії новоутворення виявлено клітини аденокарциноми. Сформулюйте діагноз: Виберіть одну відповідь: a. Рак лівої привушної слинної залози ст ІІ Т2NхMх кл.гр.ІІ b. Рак правої привушної слинної залози ст ІІ Т2N0Mх кл.гр.ІІ. c. Рак лівої привушної слинної залози ст І Т1N0M0 кл.гр.ІІ d. Рак правої привушної слинної залози ст ІІ Т2N0M0 кл.гр.ІІ  e. Рак правої привушної слинної залози ст І Т2N0M0 кл.гр.ІІ
 • 7. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 7/21 Змішана форми раку стравоходу, що складається із залозистих і плоскоклітинних структур, називається: Виберіть одну відповідь: a. акантомою  b. папіломою c. поліпом d. лейкоплакією e. кератомою Для базальноклітинного раку шкіри характерно: a. переважна локалізація на шкірі кінцівок; b. місцево-деструктивний ріст;  c. імплантаційне метастазування. d. лімфогенне метастазування; e. гематогенне метастазування; У хворого Т. вiком 61 рiк при профоглядi виконано аналiз кровi на ПСА, результат- 20,9 нг/мл. ваша тактика? Виберіть одну відповідь: a. Виконати бiопсiю передмiхуровоi залози  b. Динамiчне спостереження c. Призначити антиандрогенну терапiю d. Аденомектомiя e. Гамма-терапiя на передмiхурову залозу та кастрацiя Для лікування раку язика III стадії проводиться: Виберіть одну відповідь: a. дистанційна променева терапія в поєднанні з близькофокусною b. комплексна терапія c. комбіноване лікування  d. реґіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія e. операція Крайля Хвору 63 років госпіталізовано в хірургічний стаціонар зі скаргами на кишкову непрохідність, яка виникла 5 днів потому. Жінка 2 роки страждає на рак сигмоподібної кишки, відмовлялась від лікування. Під час огляду — живіт напружений, перистальтичні шуми не вислуховуються, симптом Валя позитивний. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна: Виберіть одну відповідь: a. Виведення трансверзостоми; b. Операція Гартмана  c. Сифонна клізма d. Введення спазмолітиків та анальгетикіB. e. Лівобічна геміколектомія;
 • 8. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 8/21 Основною гістологічною формою раку шлунка є: Виберіть одну відповідь: a. недиференційований b. карциноїд c. плоскоклітинний d. аденокарцинома  e. дрібноклітиний Лімфатичний відтік від молочної залози відбувається по наступним шляхам лімфовідтоку: Виберіть одну відповідь: a. 9 b. 7 c. 8  d. 5 e. 6 Форма № 027-1/о повинна бути надіслана в онкологічний диспансер за місцем проживання хворого з моменту виписки хворого в термін: Виберіть одну відповідь: a. 5 діб b. 3 доби c. 10 діб  d. 1 тиждень e. 1 місяць У хворого 50 років рак стравоходу на рівні нижньогрудного відділу, протяжністю 4 см з початковими проявами дисфагії. Визначте тактику лікування: Виберіть одну відповідь: a. самостійний курс променевої терапії за радикальною програмою b. комбіноване лікування з пролонгованим курсом променевої терапії c. оперативне лікування d. комбіноване лікування з інтенсивним курсом передопераційної променевої терапії  e. курс хіміотерапії У пацієнтки встановлено діагноз рак лівої молочної залози ІІБ стадії, лікування необхідно починати з: Виберіть одну відповідь: a. Імунотерапія b. Операції c. Хіміотерапії  d. Гормонотерапії e. Променевої терапії
 • 9. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 9/21 Хірургічна класифікація регіонарних, по відношенню до молочної залози, лімфатичних вузлів передбачає їх поділ на: Виберіть одну відповідь: a. Лімфовузли І, ІІ, и ІІІ порядка  b. Вірні всі відповіді c. Лімфовузли Зоргіуса та Роттера d. Немає правильної відповіді e. Пахвові, підлопаткові, підключичні та міжм’язеві Яка основна ознака центрального раку легень, якщо пухлина виникла в одному з часткових бронхів та обумовила повне перекриття просвіту бронха? Виберіть одну відповідь: a. Ателектаз легень b. Синдром гіповентиляції відповідної частки c. Ателектаз сегмента d. Ателектаз частки  e. Синдром округлої тіні у відповідній частці За локалізацією новоутворення слинних залоз найчастіше зустрічаються в: Виберіть одну відповідь: a. малих слинних залоз b. піднижньощелепних слинних залоз c. з однаковою частотою d. під′язикової слинної залози e. привушних слинних залоз  До симптомів інтоксикації при лімфогранулематозі відносяться: Виберіть одну відповідь: a. втрата маси тіла, фебрильна лихоманка, лімфопенія b. втрата маси тіла, фебрильна лихоманка, профузна пітливість, лейкоцитоз c. втрата маси тіла, профузна пітливість, лімфоцитоз d. свербіж шкіри, втрата ваги, профузна пітливість, фебрильна лихоманка, лейкопенія e. свербіж шкіри, втрата ваги, профузна пітливість, фебрильна лихоманка  У випадку поєднання раку ендометрія з якою онкопатологією може йти мова про сімейну форму захворювання? Виберіть одну відповідь: a. Меланома b. Рак ободової кишки  c. Мієломна хвороба d. Рак молочної залози e. Хвороба Ходжкіна
 • 10. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 10/21 Тимома (карцинома тимуса) з мікроскопічною інвазією капсули відповідає стадії: Виберіть одну відповідь: a. ІІ  b. ІА c. ІВ d. ІІІ e. ІV У пацієнтки встановлено діагноз рак лівої молочної залози І стадія, лікування необхідно починати з: Виберіть одну відповідь: a. Променевої терапії b. Гормонотерапії c. Імунотерапія d. Хіміотерапії e. Операції  Ураження пахвових лімфовузлів з двох сторін при лімфогранулематозі трактується як: Виберіть одну відповідь: a. II стадія  b. IV стадія c. III А стадія d. I стадія e. IIІ Б стадія Для ендопротезування молочних залоз застосовують переважно: Виберіть одну відповідь: a. Гелеві протези b. Силіконові імплантати  c. Поліурітанові імпланти d. Вікрилові імплантати e. Поліхлорвінілові імплантати Який біологічний агент відіграє ключову роль в етіопатогенезі раку шийки матки? Виберіть одну відповідь: a. Бактерії b. Гриби c. Гельмінти d. Віруси  e. Комахи
 • 11. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 11/21 Через 3 місяці після видалення саркоми м’яких тканин кисті з наступною променевою терапією виник рецидив захворювання. До якої клінічної групи слід віднести хворого? Виберіть одну відповідь: a. II b. Іб c. IV  d. III e. Іа Яке морфологічне походження характерне для 80-90% пухлин яєчників? Виберіть одну відповідь: a. Герміноклітинне b. Епітеліальне  c. Гонадобластомне d. Вторинне (метастатичне) e. Строма статевого тяжу Хвора на рак вульви 1 стадії потребує паліативного лікування в зв’язку з супутньою патологією. До якої клінічної групи вона належить? Виберіть одну відповідь: a. ІV  b. Іа c. ІІ d. ІІІ e. Іб Яка основна рентгенологічна ознака периферичного раку легень? Виберіть одну відповідь: a. Синдром гіповентиляції b. Синдром округлої тіні c. Синдром посилення легеневого малюнка  d. Синдром збіднення легеневого малюнка e. Синдром сегментарного ателектазу Найменш прогностично сприятливими варіантами лімфогранулематозу є: Виберіть одну відповідь: a. змішано-клітинний варіант, лімфоїдне виснаження b. лімфоїдне переважання, лімфоїдне виснаження c. лімфоїдне переважання, змішано-клітинний варіант d. лімфоїдне переважання, нодулярний склероз e. нодулярний склероз, лімфоїдне виснаження 
 • 12. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 12/21 Хворий віком 32 роки. 6 містому виконано орхіфунікулектомію зліва з приводу пухлини яєчка T2N0M0 S2 Stib (гістологічне дослідження-ембpioнальний рак яєчка з інвазією в судини). Від ПХТ відмовився. Через 1 pік звернувся зі скаргами на біль у животі, схуднення, яка подальша тактика? Виберіть одну відповідь: a. Визначення онкомаркерів, КТ черевної порожнини та органів грудної клітки, консультація онкоуролога  b. Рентгенографія органів грудної клітки c. Рентгенографія органів грудної клітки, УЗД ОЧП, АФП d. Протизапальна антибактерiальна терапія e. Спостереження та хороша інформованість пацієнта При раку статевого члена зоною регіонарного метастазування являються лімфовузли: Виберіть одну відповідь: a. Пахові  b. Підколінні c. Пахвинні d. Заочеревинні e. Медіастінальні Найчастіша злоякісна пухлина сечового міхура Виберіть одну відповідь: a. Аденокарцинома b. Перехідноклітинний рак  c. Плоскоклітинний рак d. Світлоклітинний рак e. Тератома Основним етіологічним фактором виникнення мезотеліоми плеври вважається: Виберіть одну відповідь: a. Інкорпорація радіонуклідів b. Вірусна інфекція c. Генетичні фактори d. Спадкова схильність e. Контакт з азбестом  Порушення проліферації та диференціаціації епітелію з розвитком клітинної атипії та порушенням гістоархітектоніки це: Виберіть одну відповідь: a. Дисплазія  b. Неоплазія c. Гіперплазія d. Метаплазія e. Анаплазія
 • 13. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 13/21 Яка найчастіша гістологічна форма зустрічається при раку вульви? Виберіть одну відповідь: a. Низькодиференційований рак b. Верукозна карцинома c. Базальноклітинний рак d. Плосоклітинний рак  e. Аденокарцинома Хвора 39 років, при огляді молочна залоза інфільтрована, набрякла, різко ущільнена і збільшена в розмірі, шкіра залози покрита червоними плямами з нерівними «язикоподібними» краями, сосок втягнутий і деформований. Який діагноз найбільш вірогідний: a. панцирний рак; b. бешихоподібний рак;  c. рак Педжета; d. гострий мастит; e. солідний рак Хвору 73 років госпіталізовано в хірургічний стаціонар зі скаргами на кишкову непрохідність, яка виникла 3 дніB. Жінка 10 років страждає на закрепи. Під час огляду — живіт напружений, перистальтичні шуми не вислуховуються, симптом Валя позитивний. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна: Виберіть одну відповідь: a. Лапароскопія b. Сифонна клізма  c. Ургентне оперативне втручання d. Динамічне спостереження e. Введення спазмолітиків та анальгетиків Серед злоякісних пухлин легень перше місце займає: Виберіть одну відповідь: a. Рак легені  b. Карциносаркома легень c. Атиповий карциноїд d. Саркома легені e. Хвороба Ходжкіна Одним із проявів раку Панкоста є: Виберіть одну відповідь: a. Зниження апетиту b. Кровохаркання c. Кашель d. Синдром Горнера  e. Остеоартропатія
 • 14. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 14/21 При виконанні органозберігаючої операції необхідно: Виберіть одну відповідь: a. Відступити від краю пухлини 1 см b. Досягти гістологічної чистоти країв резекції  c. Відступити від краю пухлини 4 см d. Відступити від краю пухлини 2 см e. Відступити від краю пухлини 3 см Паліативне лікування – це: a. це лікування, що забезпечує оптимальний комфорт, функціональність та соціальну підтримку пацієнтів (та членів сімей) на стадії захворювання  b. одночасне або послідовне застосування методів локального лікування з методами системної дії c. усунення симптомів, викликаних основним захворюванням, що загрожують життю пацієнта, без впливу на первинне вогнище чи метастази d. сукупність заходів, спрямованих на повне видалення пухлинного вогнища, з метою досягнення повної ремісії (клінічне видужання) Хворий Т., 64 р., поступив в терапевтичне відділення з скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення ритму сну, біль в правому підребер’ї, нудоту, збільшення животA. Об-но: свідомість затьмарена, шкіра та склери істеричні, t-37,0˚C, тремор рук, печінка на 3 см нижче краю реберної дуги, асцит. З анамнезу відомо, що хворий 1,5 роки тому переніс лівобічну геміколектомію з приводу аденокарциноми сигмоподібної кишки. Яке дослідження найбільш інформативне в даному випадку? Виберіть одну відповідь: a. Остеосцинтіграфія b. Оглядова рентгенографія ОЧП c. Колоноскопія d. КТ ОЧП  e. Ірригоскопія Серед новоутворень, що зустрічаються в області шиї, злоякісним є: Виберіть одну відповідь: a. ретикулосаркома  b. фіброма c. атерома d. невринома e. хвороба Маделунга Оптимальною тактикою при наявності у пацієнта 5 згрупованих поліпів поперечно-ободової кишки буде: Виберіть одну відповідь: a. Динамічний контроль рівня онкомаркеру СА 125 b. Ендоскопічне видалення з терміновим гістологічним дослідженням  c. Щорічне проведення колоноскопії та диспансерне спостереження d. Ексцизійна біопсія з подальшою колектомією e. Проведення рентгенологічного дослідження методом подвійного контрастування
 • 15. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 15/21 Реєстрація кожного випадку в клініко-статистичному дослідженні здійснюється: a. на спеціальній вибірковій мапі b. з використанням первинних документів (історія хвороби, виписка з амбулаторної картки та ін..  c. амбулаторній карті хворого d. статистичній карті хворого. e. на контрольній карті Стандартною схемою хіміотерапії в лікуванні злоякісної мезотеліоми плеври є: Виберіть одну відповідь: a. Паклітаксел + цисплатин b. Пеметрексед + цисплатин  c. Вінорелбін + цисплатин d. Доксорубіцин + цисплатин e. Гемцитабін + цисплатин Основним шляхом відтоку лімфи від молочної залози є: a. перехресний b. міжреберний c. пахвовий  d. підключичний e. парастернальний До доброякісних захворювань молочної залози відносять наступні крім: Виберіть одну відповідь: a. Вірна відповідь відсутня b. Хвороби Мінца c. Кісти d. Хвороби Педжета  e. Фіброаденоми До первинних або місцевих симптомів раку легень можуть бути віднесені всі перераховані, КРІМ Виберіть одну відповідь: a. Підвищення температури тіла b. Болю в грудях c. Кровохаркання d. Кашлю e. Зниження маси тіла 
 • 16. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 16/21 Лімфатичний вузол Зоргіуса розташований: Виберіть одну відповідь: a. Над підключичною веною b. В місці поділу підключичної вени на аксілярну та підлопаточну вени c. Між великим та малим грудним м’язами d. В місці грудинно-ключичного з’єднання e. В точці перетину 3-го ребра та зовнішнього краю великого грудного м’яза  Метастази в надключичні лімфатичні вузли при раку легень відповідно до класифікації ТNМ позначаються символом Виберіть одну відповідь: a. N2 b. Nх c. N3  d. М1 e. N1 До якої групи інструментальних методів відноситься іригоскопія? Виберіть одну відповідь: a. Рентгенологічні  b. Морфологічні c. Ендоскопічні d. Ультрасонографічні e. Радіоізотопні До хірурга звернувся хворий 60 років з приводу виразки на лівій бічній поверхні язикA. Хворіє протягом 3 років, коли виникла виразка, що швидко збільшувалася. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва є виразка розміром 1,8 см з горбистими краями. По краю виразки інфільтрат, дно виразки нерівнE. В лівій підщелепній ділянці пальпуються збільшені, рухливі лімфатичні вузли до 3 см в діаметрі. Який план лікування буде доцільним?: Виберіть одну відповідь: a. передопераційний курс хіміотерапії+ гемірезекція язика + шийна лімфодисекція  b. гемірезекція язика + шийна лімфодисекція c. Передопераційний курс променевої терапії + гемірезекція язика + шийна лімфодисекція d. Хіміо-променева терапія e. Самостійний курс променевої терапії Саркома метастазує переважно в: Виберіть одну відповідь: a. Нирки b. Головний мозок c. Плоскі кістки d. Печінку e. Легені 
 • 17. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 17/21 Найбільш інформативним методом ранної діагностики раку молочної залози є: a. МРТ b. мамографія  c. термографія d. пальпація e. великокадрова флюорографія До якої клінічної групи слід віднести хвору з діагнозом: Підозра на рак лівої молочної залози? Виберіть одну відповідь: a. ІV b. ІІ c. ІА  d. ІІІ e. ІБ Обсяг хіруpгічного лікування ЗН м'яких тканин визначається такими показниками, КРІМ: Виберіть одну відповідь: a. Стадії захворювання b. Biку хворого  c. Ступеня диференціації пухлини d. Стать хворого e. Локалізації пухлини Основною причиною виникнення больового синдром в онкохворих є: Виберіть одну відповідь: a. Біль спричинений наслідками хірургічного лікування b. Біль спричинений пухлиною  c. Біль спричинений супутніми захворюваннями d. Біль спричинений специфічною протипухлинною терапією e. Біль спричинений метастатичною хворобою У жінки віком 40 років встановлено діагноз «рак шийки матки, IIB стадії, 2-га клінічна група». Який метод лікування слід використати на першому етапi? Виберіть одну відповідь: a. Πроменева терапія  b. Діатермоконізація шийки матки c. Імунотерапія d. Пангістеретомія e. Хіміотерапія
 • 18. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 18/21 Який основний вид оперативного втручання застосовують при РШМ ІВ стадії у пацієнток віком старше 45 років? Виберіть одну відповідь: a. Розширена пангістеректомія за Бохманом b. Розширена пангістеректомія за Вертгеймом  c. Трахелектомія d. Екстирпація матки без придатків, резекція чепця e. Екстирпація матки з придатками, біопсія зовнішніх здухвинних лімфатичний вузлів Типовою ознакою якого захворювання є швидке повторне накопичення рідини в порожнині плеври? a. Хронічній недостатності кровообігу b. Мезотеліоми плеври  c. Туберкульозу легенів d. Аденокарциноми бронха e. Кожного з перерахованого До хірурга звернувся хворий 50 років, зі скаргами на наявність виразки нижньої губи. 25 років працює на будівництві, з 16 років палить. Раніше відзначав, що на губі була пляма білого кольору, після чого виникла виразка неправильної форми, з нерівними інфільтрованими краями, до 2,0 см в діаметрі, безболіснA. Пальпується збільшений, рухливий, безболісний підщелепний лімфатичний вузол. Визначте, який етіологічний фактор є основним у виникненні раку нижньої губи: Виберіть одну відповідь: a. лейкоплакія  b. професійні шкідливості c. сонячна радіація d. хронічний запальний процес e. паління Методом вибору лікування І стадії недрібноклітинного раку легені є: Виберіть одну відповідь: a. Променева терапія b. Динамічне спостереження c. Хіміопроменеве лікування d. Хірургічне лікування  e. Імунотерапія Черевно-промежинна екстирпація прямої кишки проводиться у хворих на рак: Виберіть одну відповідь: a. Верхньоампулярного відділу b. Рак шийки матки зрозповсюдженням на пряму кишку c. Нижньоампулярного відділу прямої кишки  d. Рак сигмовидної кишки з метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли e. Ректосигмоїдного відділу
 • 19. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 19/21 Найбiльшу iнформативнiсть у клінічній онкологiї мають: Виберіть одну відповідь: a. Ультасонографічні методи діагностики b. Радiоiзотопнi методи дослiдження c. Морфологiчнi методи дослiдження  d. Ендоскопiчнi методи дослiдження e. Рентгенологiчнi методи дослiдження Хворий віком 83 роки. Скаржиться на різко затруднене сечовипускання, підтікання сечі по каплях, біль у кістках. Діагноз: РПЗ ТЗNхМ1, стадія IV. Baшa тактика лікування? Виберіть одну відповідь: a. Встановити уретральний катетер, призначити антибiотикотерапію, направити до хiрурга b. Виконати УЗД передмiхурової залози, направити до онколога c. Встановити пункцiйну цистостому, направити до онколога  d. Виконати УЗД i КТ органiв малого таза, направити до хiрурга e. Призначити симптоматичну терапiю, пiсля полегшення стану направити до онколога Клінічними формами раку щитоподібної залози є:? a. Струмоподібна b. усе перераховане  c. тиреоїдитоподібна d. пухлина Згідно з критеріями ВООЗ, комплексне лікування болю має включати: Виберіть одну відповідь: a. Оцінку болю, планування стратегії лікування, призначення наркотичних анальгетиків b. Оцінку болю, планування відповідної стратегії лікування, забезпечення безперервності лікування  c. Оцінку болю, оцінку якості життя пацієнта, планування стратегії лікування, оцінку ефективності терапії d. Призначення наркотичних анальгетиків e. Оцінку болю, планування стратегії лікування, вибір анальгетика Трансторакальна пункційна біопсія протипоказана при: a. приляганні пухлини до грудної стінці b. орієнтовний діагноз «тератобластома» c. орієнтовний діагноз «пухлина вилочкової залози» d. підозрі на паразитарну кісту переднього середостіння  e. розмірах пухлини легені менше 15 мм До інвазивних методів рентгенологічного дослідження відносять: a. мамографія b. ангіографія  c. іригоскопія d. комп'ютерна томографія e. флюорографія
 • 20. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 20/21 Саркоми м’яких тканин рідше всього зустрічаються: Виберіть одну відповідь: a. в заочеревинному просторі b. верхні кінцівки c. нижні кінцівки d. на голові та шиї  e. на тулубі На сьогоднішній день найчастіше використовують такий вид мастектомії: Виберіть одну відповідь: a. за Ванахом b. за Пейті c. за Холстедом d. за Дюкеном e. за Мадденом  Механізм дії алкілуючих препаратів: Виберіть одну відповідь: a. Порушують синтез ДНК шляхом руйнування всередининиткових та міжниткових зшивок ДНК, а також шляхом зв’язуванням з клітинними мембранами b. Інгібітори мітозу c. Приєднуються до багатьох речовин шляхом реакції алкілування  d. Інгібують ферменти необхідні для синтезу нуклеїнових кислот, і можуть включатися в ДНК і РНК e. Утворюють з ДНК комплекси, що перешкоджають просуванню ферментів вздовж ДНК-матриці Виберіть власне передраковий процес: Виберіть одну відповідь: a. Катаплазія b. «Рак на місці» c. Анаплазія d. Дистрофія e. Метаплазія  В системі ТNМ символ «Т» визначає: Виберіть одну відповідь: a. Розміри пухлини  b. Ступінь диференціювання пухлини c. Локалізацію первинної пухлини d. Розповсюдженість первинної пухлини e. Проростання пухлини у магістральні судини ◄ Тест до ПРЗ №7 Перейти до... Чат ПМК ►
 • 21. 20.09.23, 08:25 ПМК (5 курс): спроба перегляду https://likar.nmu.kiev.ua/md/mod/quiz/review.php?attempt=6136400&cmid=23288&showall=1 21/21