Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wywieranie wpływu - prezentacja

Prezentacja z:
https://www.youtube.com/watch?v=LuAmmem5Oc

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wywieranie wpływu - prezentacja

  1. 1. ETHOS PATHOS LOGOS
  2. 2. 9 taktyk wywierania wpływu Taktyki miękkie Taktyki twarde Używanie pochwały, pochlebstwa i ciepła przed lub podczas próby wpłynięcia na osobę, zwykle poprzez identyfikację podobieństw Upodobnienie Wymiana Oferowanie czegoś, czego dana osoba chce, lub oferuje odwzajemnienie w późniejszym czasie Konsultacja Poproszenie osoby o zasugerowanie ulepszeń lub pomoc w zaplanowaniu proponowanego działania, na przykład poprzez odwołanie się do jego wiedzy specjalistycznej Żądania, groźby, częste sprawdzanie lub uporczywe przypomnienia, aby wpłynąć na osobę, by coś zrobiła Presja Koalicja Pozyskanie pomocy lub wsparcia innych, jako sposób na rozszerzenie swojej bazy władzy przez sieć w celu wywierania wpływu Autorytet Odniesienie do autorytetu lub poświadczeń, polityki, prawa i / lub danych dotyczących władzy w celu ustalenia zasadności wniosku Przysługa Poproszenie osoby o wykonanie prośby lub poparcie propozycji z przyjaźni, prośba o osobistą przysługę przed powiedzeniem, co to jest Taktyka Opis Racjonalizacja Logiczne argumenty i dowody faktyczne potwierdzające, że wniosek lub propozycja jest wykonalna i istotna z punktu widzenia ważnych celów zadania Inspiracja Odwoływanie się do wartości i ideałów danej osoby lub stara się wzbudzić emocje tej osoby, aby zyskać zaangażowanie w realizacji prośby
  3. 3. a Racjonalizacja (“Są ku temu 3 powody. Po pierwsze…” b Konsultacja (”Moja propozycja to XYZ. Co Ty byś zrobił? c Inspiracja (“Jeśli to zrobimy, będziemy mogli…'') d Upodobnienie (“Też tak myślałem…'') e Wymiana (“Jeśli zgodzisz się na … Ja zgodzę się na…'') f Przysługa (“Mogę prosić Cię o przysługę? g Autorytet (“Szef prosił żebyś…'') h Koalicja (“Zespołowo zdecydowaliśmy, że…” Presja (“Skończyłeś już pracę nad…?”) i
  4. 4. Ilość badanych, n = 504 Źródło: Falbe and Yukl (1992) 90 55 42 35 31 23 3 3 10 27 33 41 28 30 44 41 18 25 24 41 47 53 56 56 44 Konsultacja Inspiracja Presja Koalicja Autorytet Racjonalizacja Upodobnienie Przysługa Wymiana Chęć Zaangażowanie Opór Taktyki miękkie Taktyki Twarde

×