Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les ciutats

156 views

Published on

Intervenció en una de les sessions de Mestratge organitzada per l'Ajuntament de Barcelona (23.05.2019)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les ciutats

 1. 1. GeocitiZens Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les ciutats Antoni Gutiérrez-Rubí @antonigr
 2. 2. 2 de març de 2017 Sessió de Mestratge Ajuntament de Barcelona Primer els mapes, les noves cartografies. Després la visualització, segon pas del pensament visual (visual thinking). Sense mapes mentals no hi ha orografia d’allò social. Sense mapa mental, la política no té brúixola. És imprescindible un empelt del pensament visual en la cultura política tradicional.
 3. 3. 2017 Presentació a l’Smart City Expo World Congress, amb la intervenció de Joan Subirats.
 4. 4. De l’Smart City a l’Smart Citizen Les ciutats seran protagonistes de l'agenda política, econòmica i social dels propers anys. S'han tornat un actor imprescindible per donar resposta als principals reptes que tenim com a societat.
 5. 5. De l’Smart City a l’Smart Citizen La intervenció dels ciutadans en la gestió i la planificació s’ha convertit en un aspecte diferencial del món local, és la seva resposta política.
 6. 6. De l’Smart City a l’Smart Citizen Una ciutat serà Intel·ligent en la mesura en que sàpiga integrar la sobirania tecnològica i la participació ciutadana.
 7. 7. De l’Smart City a l’Smart Citizen Pensar el futur urbà sense la implicació dels ciutadans ja no és una opció. Per això, avui podem (i hem) de parlar de ciutadania intel·ligent, d’Smart Citizens.
 8. 8. De l’Smart City a l’Smart Citizen «Necessitem un nou model de relacions entre ciutat i tecnologia: que doni prioritat a l’empoderament ciutadà».
 9. 9. De l’Smart City a l’Smart Citizen «El ciutadà passiu ha deixat pas a un subjecte informat, mobilitzat i exigent, per a qui la gestió dels assumptes urbans no pot estar aïllada del seu context».
 10. 10. De l’Smart City a l’Smart Citizen «La tecnologia ha d’entendre el seu paper com a canalitzadora d’aquesta voluntat participativa i reivindicativa, i no com un simple agent de canvi aliè a la voluntat de la ciutadania».
 11. 11. Dels Smart Citizens als Geocitizens La ciutat és l'escenari en el qual emergeixen els reptes globals i és la principal eina per a la millora de la democràcia.
 12. 12. Dels Smart Citizens als Geocitizens Cada cop més veus, i des de diferents sectors, qüestionen el concepte exclusivament tecnològic de les ciutats intel·ligents i els seus retorns en termes d’eficàcia econòmica (al millorar la gestió de la ciutat) i, també, en termes de governança ciutadana.
 13. 13. Dels Smart Citizens als Geocitizens Els entorns urbans són els escenaris idonis per provar noves tecnologies —fins i tot condicionant la trama urbana des de l’origen—, per instal·lar seus amb projecció global i, òbviament, un gran mercat en el qual seguir creixent.
 14. 14. Dels Smart Citizens als Geocitizens Els canvis socials no els genera la tecnologia, sino les idees. Aquest és l’ordre correcte.
 15. 15. Geocitizens: trencant la idea clàssica de territori Avui, els territoris urbans ja no tenen fronteres. La porositat és total. La interdependència, una realitat inevitable… i desitjable. No es pot gestionar la ciutat des dels vells mapes. Noves realitats, per sota del que és evident i per sobre dels seus límits, ens obren camps d’actuació nous i creatius.
 16. 16. https://bit.ly/2QHNYuf
 17. 17. La tecnologia està canviant les geografies urbanes
 18. 18. Empoderament La ciutadania pensa i transforma la ciutat
 19. 19. Psicologia econòmica Té a veure amb la idea de com les dades influeixen en la manera de veure el món
 20. 20. 10 conceptes per parlar de GeocitiZens
 21. 21. On viu la gent? Del districte postal al districte digital 1
 22. 22. Les ciutats com a fàbriques de dades
 23. 23. ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE VISUAL CAPITALIST
 24. 24. Disrupcions a les ciutats
 25. 25. El motor del canvi: la revolució del 5G
 26. 26. http://bit.ly/2yspUa1 Ens confondrem si veiem el 5G com un pas més en l'evolució de la connectivitat. Les conseqüències d'aquest nou paradigma es podrien comparar més amb el pas de la màquina d'escriure a l'ordinador, que no tant amb el pas del 3G al 4G.
 27. 27. http://bit.ly/2yspUa1 5G de la política 1. Governabilitat 2. Gestió 3. Garanties 4. Gigabyte 5. Grassroots
 28. 28. Compartició de dades en temps real entre ciutats. Internet de les Coses per a elements i actors urbans. Govern obert, en directe. Una nova connectivitat
 29. 29. El 5G i l’Internet de les Coses ens exigeixen fiscalitzar algoritmes i sistemes intel·ligents. La IA aplicada a les ciutats pot generar biaixos que s'han de tenir en compte en les normatives de transparència. Si hi ha nous elements que prenen decisions, hem de saber en què es basen per prendre-les. Noves fronteres de la transparència
 30. 30. A l'espai urbà es materialitzen les principals amenaces a les que ens enfrontem com a societat, però també és l'entorn en el qual s'hauran d'implementar les solucions a aquests reptes.
 31. 31. Cases i causes Aprendre a entendre per atendre 2
 32. 32. Davant la crisi de les estructures de poder tradicionals, els moviments socials han emergit com la resposta ciutadana a la manca de legitimitat del sistema. De les estructures a les causes, de les seus a les xarxes i de la litúrgia a l'experiència política.
 33. 33. Les xarxes globals són cada vegada més locals. L’activisme necessita la ciutat com a entorn d'interacció i desenvolupament. És el seu hàbitat natural.
 34. 34. Perímetres i límits La tecnologia ens permet repensar el perímetre i explorar altres límits 3
 35. 35. Repensar el centre i la centralitat Ampliar les maneres de veure l’espai físic ens ajudarà a augmentar la capacitat de pensar 4
 36. 36. El creixement demogràfic, la concentració de riquesa, la capacitat de generar innovació tecnològica, l'augment en el consum energètic i de recursos, o la segregació urbana s'han disparat en els últims anys. Una tendència que a dia d'avui sembla irreversible.
 37. 37. Repensar el concepte de trama urbana La tecnologia ha d’entendre el seu paper com a canalitzadora de la voluntat participativa i reivindicativa 5
 38. 38. Una nova concepció de la sensorització Repensar la senyalització física, identitària de la ciutat, des d’una nova sensibilitat 6
 39. 39. Les ciutats s'estan convertint en l'escenari en el qual es concentren els fenòmens més determinants de la nostra època.
 40. 40. Noves visualitzacions de la ciutat (cartodata) Noves cartografies basades en dades, que ens permetin entendre les relacions causals a la ciutat 7
 41. 41. «L’important d’un mapa no és el que mostra, és el que amaga».
 42. 42. «Obrir camí és descobrir el que hi era però ningú veu». Javier Sansó (Explorador. Primera persona en fer la volta al món en un vaixell sense combustible fòssil)
 43. 43. Canvi en la manera d’entendre el govern de les ciutats 8
 44. 44. La nova agenda urbana està relacionada amb donar resposta als reptes que sorgeixen, però també amb la governança.
 45. 45. A priori, un municipi és l’entorn perfecte per a desenvolupar nous sistemes de participació i col·laboració entre els ciutadans i les institucions.
 46. 46. Informació permanent Visualitzacions Rendició de comptes
 47. 47. Informació permanent Visualitzacions Rendició de comptes Monitorització Fiscalització i vigilància Fact Checking Activisme
 48. 48. Un nou concepte de servei públic La dada com a agregador de valor. Cal repensar com construir valor públic, construir propòsit públic per al servei públic 9
 49. 49. Cal un model compartit entre institucions, ciutadania i corporacions, que tingui clar que l’element transversal no és altre que el de la tecnologia cívica.
 50. 50. L’impacte de la presència de grans corporacions empresarials 10
 51. 51. L’impacte urbà de la tecnologia
 52. 52. El rol de la tecnologia no està exempt de suspicàcies. La mateixa eina que facilita i incentiva la col·laboració amb la ciutadania pot ser utilitzada per vulnerar la privacitat i les llibertats.
 53. 53. Fins a quin punt la sobirania tecnològica dels ens locals ha de ser un requisit més dels seus mecanismes de govern ?
 54. 54. L’eina al servei dels interessos de l’entorn urbà i no al revés. Fer-ho amb la prioritat de fer emergir el valor afegit de la ciutadania intel·ligent.
 55. 55. La ciutat és avui, més que mai, la contradicció que resulta de combinar oportunitats i amenaces en una escala cada vegada més gran.
 56. 56. DADA PÚBLICA● Creixement exponencial del perímetre d’allò que considerem públic. ● Les dades conformen un nou espai públic, generen interès públic, formen part de l’agenda de les polítiques públiques i les considerem un bé públic. Nova frontera de l’ÀMBIT PÚBLIC
 57. 57. OBERT CVS, XLS, HTML, XML TANCAT paper, imatges, .PDF…. Bé públic: llenguatge públic
 58. 58. Facilitat amb que les persones poden utilitzar una dada en particular per tal d'assolir un objectiu concret. Usabilitat de la informació
 59. 59. Les ciutats com a espais d’innovació
 60. 60. En definitiva, reimaginar la ciutat democràtica situant el ciutadà en el centre, construint una relació amistosa i mútuament beneficiosa amb la tecnologia i aprendre a actuar des de la ciutat com el que és, un actor globalment rellevant amb una influència cada vegada més gran.
 61. 61. Antoni Gutiérrez-Rubí @antonigr

×