Advertisement

HT19 - DA361A - OOP med Python (2)

Lecturer at Malmö University
Oct. 1, 2019
Advertisement

More Related Content

Advertisement

HT19 - DA361A - OOP med Python (2)

 1. OOP MED Del 2
 2. Dagens föreläsning Dagens agenda • Repetition: Klasser och objekt • Inkapsling • Arv • Relationer mellan klasser i OOP • Exempel på koncepten
 3. REPETITION - OOP Vad vi gjorde senast
 4. EXEMPEL En taxibil
 5. Att beskriva en taxibil Attribut ■ Namn på chaufför Sträng ■ I tjänst Bool ■ Antal passagerare Nummer ■ Städer Lista Metoder ■ Plocka upp passagerare ■ Släppa av passagerare ■ Aktivera taxibilen för körningar ■ Avaktivera taxibilen för körningar ■ Ange namn på taxichaufför ■ Hämta namn på taxichaufför ■ …
 6. Skapa ett objekt av klassen
 7. KLASSATTRIBUT & KLASSVARIABLER
 8. FRÅN LABORATIONEN
 9. INKAPSLING Vem har tillgång till en klass attribut och metoder?
 10. Varför inkapsling? 1. Vi vill ha kontroll på vem som får använda våra funktioner / attribut 2. Vi vill kontrollera hur våra attribut modifieras, t.ex. 1. Validera ett värde 2. Välja hur våra attribut får användas 1. Läs / skrivbara attribut 2. Välja hur attribut ska returneras ■ Objektet har ett gränssnitt — en tydlig definition över vad som kan göras. ■ Exakt hur saker och ting utförs spelar ingen roll utifrån. ■ Men objektet måste ha kontroll över sitt tillstånd.
 11. EXEMPEL När kan detta vara vettigt att använda?
 12. EXEMPEL - BANKKONTO
 13. SPECIALMETODER I KLASSER
 14. ATTRIBUT I KLASSER Alla attribut måste inte anges i konstruktor
 15. HÄMTA FLERA ATTRIBUT
 16. KLASSATTRIBUT
 17. Skillnad mellan attribut (instans) och klassattribut
 18. KLASSMETODER
 19. STATISKA METODER
 20. LÄGGA TILL FUNKTIONER SOM ”EXTRA” ATTRIBUT
 21. ARV
 22. Arv En klass ärver attribut/metoder från en annan klass Vi kan på så sätt återanvända kod ”is a”-relation
 23. RELATION MELLAN OBJEKT
 24. MER OM *ARGS, **KWARGS http://stackoverflow.com/questions/3394835/args-and- kwargs
 25. FRÅGOR?
Advertisement