Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

HT19 - DA354A - Listor och lexikon

 1. Introduktion till programmering Listor och lexikon
 2. Dagens föreläsning • Vad består ett program av • … och hur lagrar vi data? • Listor • Lagring i sekvenser • … i form av strängar • … i form av värdesekvenser • Lexikon… • Lagring genom nyckel/värde-principen
 3. Frågor innan vi börjar?
 4. Kursens uppbyggnad Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul Webb Variabler, utskrifter Funktioner, argument, parametrar, returvärden If-satser, for-loopar, while-loopar Listor, lexikon Filhantering, felhantering Webbtjänst
 5. Informationsarkitekt, 180 hp Introduktion till webbutveckling Introduktion till programmering Systemutveckling och projekt I Introduktion till datavetenskap Introduktion till interaktionsdesign Databasteknik Informationsarkitektur I Informationsarkitektur II Informationsdesign Metodik för mätning av användbarhet Objektorienterad programmering och modellering för IA Webbtjänster Informationssäkerhet Flerplattformsapplikationer med webbtekniker Examensprojekt IA Examensarbete Valbar Valbar Valbar Valbar År 1 År 2 År 3 https://edu.mah.se/tgiaa
 6. Modulerna hittills
 7. Vad gör ett program egentligen? Input Output Beräkningar Konditional exekvering Repetition Från användare Till användare Beräkningar If-satser Iterationer Spara data när programmet körs?
 8. Men vi har ju sparat data innan?
 9. Ex. 1 – Min filmsamling
 10. Vi vill bygga ett program som sparar filmer, hur gör vi? Låt säga 10st till en början
 11. Vi vill bygga ett program som sparar 50 filmer, hur gör vi?
 12. Om jag vill skriva ut mina 10st filmer, hur gör vi då?
 13. Vad finns det för problem med detta?
 14. Vad finns det för problem med detta? 1) Jag måste in i källkoden för att lägga till en ny film • Vi vill ju att användaren ska kunna lägga in under programmets körning 2) Jag måste in i källkoden för att skriva ut den nya filmen • Vi vill ju att filmen automatiskt ska skrivas ut när användaren lagt till den 3) Jag behöver individuellt för varje film skriva ”print()” • Vi vill ju skriva ut hela filmsamlingen, snarare än varje film individuellt 4) Den blir en variabel, en rad kod, per film • Vi vill ju automatisera processen så att alla filmen ligger i samma variabel 5) Hur hanterar vi 100st filmer?
 15. Andra sätt att spara data? Än som värde: strängar / boolean / nummer
 16. Listor!
 17. Listor – Sekvens av data
 18. En sekvens är ett objekt som innehåller flera värden, som lagras en efter den andra. Du kan utföra operationer på en sekvens, för att undersöka och manipulera de värden som lagrats i sekvensen.
 19. Strängar, listor, (tupler) Olika typer av sekvenser
 20. Strängar som sekvenser – med index
 21. Metoder för strängar - test
 22. Metoder för strängar - modifieringar
 23. Strängformatering Bonus!
 24. Exempel på strängar
 25. Listor i Python • Hittills har vi bara sparat ett värde i varje variabel, t.ex. nr_1 = 5 nr_2 = 3 nr_3 = 6 • Vi skulle istället kunna spara dessa som en lista: numbers = [5, 3, 6] • På detta sätt kan vi enkelt spara flera värden på samma plats
 26. Listor • En lista är en datatyp som kan innehålla flera värden • Listor är förändringsbara, vilket gör att vi kan modifiera dem under ett programs körning • (Tupler är inte detta) • Listor är en dynamisk datastruktur, vilket gör att vi kan: • Lägga till värden • Modifiera värden • Ta bort värden • Man kan använda: • Indexering • ”slicing” • + mång fler metoder när man arbetar med listor
 27. Exempel på listor
 28. Uppdelning (slicing) av listor Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 0 1 2 3 4 5 6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
 29. Lägga ihop listor (konkatenering)
 30. In <sekvens> • Vi kan kontrollera om ett värde finns i en lista genom in
 31. Funktioner för listor
 32. Lägga till saker i en lista ( ( ) )
 33. Att gå igenom listor med data Nu blir for-loopen väldigt händig!
 34. ) ) )( ( (
 35. En lista på böcker
 36. Lexikon • Vi använder lexikon för att strukturer upp våra värden genom nycklar • Ett tydligt exempel på detta är en klassisk kontaktlista:
 37. Demo på lexikon
 38. VG? På kommande inlämningsuppgifter
 39. På fredag

Editor's Notes

 1. Liam Neeson
Advertisement