Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop inspiratiemiddag HAN Pabo Arnhem 25 janauri 2012

679 views

Published on

Presentatie inspiratiemiddag HAN Pabo Arnhem voor po-leerkrachten en directies, Pabo docenten en studenten.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop inspiratiemiddag HAN Pabo Arnhem 25 janauri 2012

 1. 1. Interactieve media en onderwijs: de spanning tussen informeel en institutie <ul><li>Antoine van den Beemt </li></ul><ul><li>Inspiratiemiddag </li></ul><ul><li>HAN Pabo Arnhem </li></ul><ul><li>25 januari 2012 </li></ul><ul><li>@avdbmt </li></ul>
 2. 2. Introductie
 3. 3. Conclusie <ul><li>Beginvraag: Hoe kan je vanuit een specifieke leervraag aansluiten bij de diversiteit aan ervaringen en voorkeuren van studenten? </li></ul><ul><li>In plaats van: welke technologie gebruik ik als leermiddel? </li></ul>
 4. 4. Inhoud <ul><li>De jeugd van tegenwoordig </li></ul><ul><li>Aansluiten bij diversiteit </li></ul><ul><li>Drempels overwinnen </li></ul>
 5. 5. De jeugd van tegenwoordig
 6. 6. De jeugd van tegenwoordig <ul><li>snel en ongeduldig, korte aandachtsspanne </li></ul><ul><li>altijd online en verbonden </li></ul><ul><li>networking als lifestyle </li></ul><ul><li>learning by doing, zonder boeken </li></ul><ul><li>doelgericht en praktisch </li></ul><ul><li>multitasking </li></ul>
 7. 7. Onderzoek
 8. 8. Onderzoek <ul><li>intensief gebruik ≠ vaardig gebruik </li></ul><ul><li>diversiteit in gebruik </li></ul><ul><li>specifieke sets van toepassingen </li></ul><ul><li>peers </li></ul><ul><li>affinity spaces </li></ul><ul><li>(Van den Beemt, 2010) </li></ul><ul><li>(Kutteroff & Behrens, 2009; Schulmeister, 2008; Van den Beemt, et al, 2011) </li></ul>
 9. 9. Affinity spaces <ul><li>gebaseerd op gedeelde interesse, </li></ul><ul><li>vaak online, </li></ul><ul><li>niet geinstitutionaliseerd, </li></ul><ul><li>tijdelijk, </li></ul><ul><li>plaatsen waar geleerd wordt </li></ul><ul><ul><li>vanuit een interne motivatie, </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfstandig, </li></ul></ul><ul><ul><li>op aangeven van peers </li></ul></ul>
 10. 10. Praktijk <ul><li>Diversiteit in: </li></ul><ul><ul><li>ervaringen, </li></ul></ul><ul><ul><li>vaardigheden en </li></ul></ul><ul><ul><li>voorkeuren </li></ul></ul><ul><li>966) </li></ul>
 11. 11. Diversiteit <ul><li>4 categorieën van gebruik: </li></ul><ul><li>- Interacting (consumeren) </li></ul><ul><li>- Performing (spelen) </li></ul><ul><li>- Interchanging(uitwisselen) </li></ul><ul><li>- Authoring (creëren) </li></ul><ul><li>(Van den Beemt, Akkerman, & Simons, 2010, 2011) </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 12. 12. Diversiteit <ul><li>4 categorieën van gebruikers: </li></ul><ul><li>- Traditionalists </li></ul><ul><li>- Gamers </li></ul><ul><li>- Networkers </li></ul><ul><li>- Producers </li></ul><ul><li>(Van den Beemt, Akkerman, & Simons, 2010, 2011) </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 13. 13. Diversiteit <ul><li>Traditionalists </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 14. 14. Diversiteit <ul><li>Gamers </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 15. 15. Diversiteit <ul><li>Networkers </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 16. 16. Diversiteit <ul><li>Producers </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 17. 17. Diversiteit <ul><li>966) </li></ul>
 18. 18. Diversiteit <ul><li>966) </li></ul>
 19. 19. Praktijk <ul><li>Hoe kan je als leerkracht aansluiten bij de diversiteit aan ervaringen en voorkeuren van leerlingen, opgedaan in affinity spaces? </li></ul>
 20. 20. Praktijk <ul><li>Wat zijn de drempels? </li></ul><ul><li>Hoe kan je die overwinnen? </li></ul>
 21. 21. Praktijk <ul><li>Mogelijke oplossing: delen </li></ul><ul><li>966) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Mogelijke oplossing: ‘playground period’ </li></ul><ul><li>966) </li></ul>Praktijk
 23. 23. <ul><li>Mogelijke oplossing: gedragscode </li></ul><ul><li>966) </li></ul>Praktijk
 24. 24. <ul><li>1. Medewerkers van de school delen kennis en andere waardevolle informatie. 2. Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens de school publiceren. 3. Medewerkers van de school publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media. </li></ul><ul><li>4. Ga niet in discussie met een leerling of ouder op social media. </li></ul><ul><li>5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van de school – ook als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren. </li></ul><ul><li>bron: CNV.nl </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>966) </li></ul>Praktijk
 25. 25. <ul><li>- Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. </li></ul><ul><li>- Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven; </li></ul><ul><li>- Het is medewerkers niet toegestaan om ‘ vrienden ’ te worden met leerlingen op sociale media. </li></ul><ul><li>bron: Besturenraad centrum voor Christelijk onderwijs </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>966) </li></ul>Praktijk
 26. 26. Conclusie <ul><li>Beginvraag: Hoe kan je vanuit een specifieke leervraag aansluiten bij de diversiteit aan ervaringen en voorkeuren van studenten? </li></ul><ul><li>In plaats van: welke technologie gebruik ik als leermiddel? </li></ul><ul><li>ICT moet, de vraag is telkens: hoe? </li></ul><ul><li>Wees je bewust van de spanning tussen informeel en institutie </li></ul>
 27. 27. <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>@avdbmt </li></ul><ul><li>resgamedu.blogspot </li></ul>

×