Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Környezeti és eneriga demokrácia Magyarországon

3,799 views

Published on

A 2015. november 5-i munkahelyi vitára készített diasor.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Környezeti és eneriga demokrácia Magyarországon

 1. 1. Környezeti és energia-demokráciaKörnyezeti és energia-demokrácia MagyarországonMagyarországon Kutatóhelyi vita ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet 2015. november 5. Antal Attila
 2. 2. TémakörökTémakörök I. Kiindulópont: a kutatási téma megalapozása II. Módszertan III. A disszertáció felépítése IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai V. További kutatási irányok
 3. 3. „A környezeti demokrácia célja a polgári önrendelkezés és persze az egyéni önmegvalósítás ökológiai és társadalmi feltételeinek kommunikációja. Az egyik jele annak, hogy ez a kapcsolat egyre centrálisabb elme demokratikus önértelmezésünknek éppen az, hogy nem vagyunk többé hajlandóak elfogadni azt a »demokratikus« politikai rendszert, amelyik szándékosan vagy véletlenül aláássa az alapvető szociális és környezeti jogokat, szabadságokat.” (Michael Mason) I. Kiindulópont: a kutatási téma megalapozásaI. Kiindulópont: a kutatási téma megalapozása
 4. 4. I. Kiindulópont: a kutatási téma megalapozásaI. Kiindulópont: a kutatási téma megalapozása  „Ahogyan a demokratáknak el kell ítélniük azokat, akik más embereket elhallgattatnak, ugyanúgy kellene elítélniük azokat is, akik a természetet hallgattatják el azáltal, hogy elpusztítják.” (Dryzek)  A 21. század demokráciája elválaszthatatlan a környezetvédelem és energetika kérdéseitől  Társadalmi igazságosság – környezeti igazságosság
 5. 5. II. MódszertanII. Módszertan
 6. 6. II. MódszertanII. Módszertan EsettanulmányEsettanulmány (Paks II.)(Paks II.)
 7. 7. III. A disszertáció felépítéseIII. A disszertáció felépítése Első Fejezet: A környezeti demokrácia elmélete és intézményesülése Második Fejezet: A környezeti demokrácia gyakorlata Magyarországon Harmadik Fejezet: Energia-demokrácia
 8. 8. III. A disszertáció felépítéseIII. A disszertáció felépítése Első Fejezet: A környezeti demokrácia elmélete és intézményesülése Első Rész: A környezeti demokrácia politikaelméleti alapjai I. Demokráciaelméleti kiindulópontok II. A környezeti demokrácia(elméleti) pillérei Második Rész: A környezeti demokrácia intézményesülése I. Az intézményesedett környezeti demokrácia pillérei II. A környezeti demokrácia nemzetközi alapja III. Környezetvédelmi szabályok az alkotmányokban IV. A környezeti demokrácia Magyarországon
 9. 9. III. A disszertáció felépítéseIII. A disszertáció felépítése Második Fejezet: A környezeti demokrácia gyakorlata Magyarországon Első Rész: A környezeti demokrácia érvényesülése Második Rész: A környezetvédelem és környezetpolitika meggyengítése Harmadik Rész: A környezeti demokrácia korlátozása Negyedik Rész: Következetések
 10. 10. II. A disszertáció felépítéseII. A disszertáció felépítése Harmadik Fejezet: Energia-demokrácia Első Rész: Mit jelent a demokrácia az energetikában? Második Rész: A környezeti demokrácia érvényesülése az energetikában Harmadik Rész: Paks II. hatása az energia-demokráciára (esettanulmány)
 11. 11. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) H.1. A környezeti demokrácia egy önálló normatív-empirikus demokráciaelméleti irányzatnak, illetve a demokrácia egy önálló normatív-empirikus értelmezési keretrendszerének tekinthető.
 12. 12. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Buchstein-Jörke, 2011 Coppedge-Alvarez-Maldonado, 2011 Első F.Első F. Első r. I.Első r. I.
 13. 13. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Buchstein-Jörke, 2011 Coppedge-Alvarez-Maldonado, 2011 Első F.Első F. Első r. I.Első r. I.
 14. 14. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Hebermas, 1984 és 1987 Első F.Első F. Első r.Első r. II.II.
 15. 15. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Első F.Első F. Első r.Első r. II.II.
 16. 16. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Első F.Első F. Második r.Második r.
 17. 17. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.1.)(H.1.) Első F.Első F. Második r.Második r.
 18. 18. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.) H.2. A politikai alkotmányosság paradigmája alapvető hatást gyakorolt a környezeti demokráciára és számos ponton korlátozta a környezeti demokráciának a jogi alkotmányosság védőernyője alatt kiérlelt megoldását.
 19. 19. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.) Bellamy, 2007 Első F. Második r.Első F. Második r. IV.4.-5.IV.4.-5.
 20. 20. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.) Első F. Második r.Első F. Második r. IV.4.-5.IV.4.-5.
 21. 21. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.)
 22. 22. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.)
 23. 23. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.)
 24. 24. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.)
 25. 25. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.2.)(H.2.)
 26. 26. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.3.)(H.3.) H.3. A környezeti demokrácia együtt tud működni a politikai alkotmányossággal, sőt bizonyos szempontból a kettő egymásra hatását nélkülözhetetlennek is tekinthetjük. Ezt nevezem a környezeti demokrácia politizálásának. A környezeti demokrácia és a politikai alkotmányosság együttműködéséhez az szükséges, hogy egyensúlyi helyzet alakuljon ki a környezeti demokráciához kapcsolódó alkotmányos és procedurális jogok között. Második F.Második F. Negyedik r.Negyedik r.
 27. 27. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.3.)(H.3.) „A összes procedurális jog hatékony implementálását tekinthetjük a megfelelő szintű környezethez fűződő anyagi jog megvalósítása előfeltételének.” (Mason, 2010) Második F.Második F. Negyedik r.Negyedik r.
 28. 28. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.4.)(H.4.) H.4. Magyarország példája bizonyítja, hogy a jogi alkotmányosság keretrendszerében az anyagi jogosítványok egészen jól tudnak működni, s kialakíthatóak a környezeti demokrácia procedurális feltételei is. E kettő együttműködését, amelyen végtére is áll vagy bukik a környezeti demokrácia, már nem képes koordinálni önmagában a jogi alkotmányosság. S itt jön a képbe a politikai alkotmányosság procedurális irányultsága, amelynek a környezeti demokráciával kapcsolatos feladata az lehet, hogy a gyakorlatban működteti a környezeti demokrácia anyagi és eljárási aspektusait, egyszerre kielégítve és formálva a társadalmi elvárásokat. Második F.Második F. Negyedik r.Negyedik r.
 29. 29. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.5.)(H.5.) H.5. A környezeti demokrácia alkalmazható az energetikára, s erre használom az energia-demokrácia (energy democracy, Energiademokratie) fogalmat. Energia-demokrácia alatt természetesen nem egy teljesen új normatív-empirikus elméletet értek, hanem sokkal inkább a környezeti demokrácia alapvető, elméleti és gyakorlati implikációinak az energetikára, illetve energiapolitikára való vetítését.
 30. 30. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.5.)(H.5.)  A 21. század környezeti váláságát és környezeti igazságtalanságait a nagy, centralizált és gyakran demokratikus kontroll nélküli energiarendszerek okozták  Az energiatermelés decentralizálása  A profitérdek másodlagos  Társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés  Közösségi tulajdon Kunze-Sören, 2014b Harmadik F.Harmadik F. Első r.Első r.
 31. 31. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.5.)(H.5.) Harmadik F.Harmadik F. Második r.Második r.
 32. 32. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.6.)(H.6.) H.6. Az energia-demokráciát fenyegető tényezők a környezeti demokráciát veszélyeztető intézkedésekből következnek: vagyis az energia-demokrácia diszfunkciói a környezeti demokráciát ért támadásokból vezethetőek le. Ugyanakkor egy ezzel ellentétes tendencia is kibontakozott Magyarországon: 2010-től kezdve ugyanis a politikai alkotmányosság felfogásával felvértezett alkotmányozó, jogalkotó és kormányzati hatalom az energetika területéről kiindulva korlátozza szisztematikusan magát az általános értelemben vett környezeti demokráciát. Ennek pedig az egyik legfontosabb célja nem más, mint a Paks II- beruházás politikai megalapozása.
 33. 33. IV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításaiIV. A disszertáció fő hipotézisei és megállapításai (H.6.)(H.6.) Harmadik F.Harmadik F. Harmadik r.Harmadik r.
 34. 34. V. További kutatási irányokV. További kutatási irányok  Dilemma: „a nem emberi világ tud kommunikálni és az emberi döntéshozási folyamatok is strukturálhatóak úgy, hogy többé-kevésbé meghalljuk ezt a kommunikációt” (Dryzek, 1997 200. p)  Elképzelhető-e nem antropogén környezeti demokrácia?  A környezeti demokrácia kritikai továbbfejlesztése
 35. 35. Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet! antal.attila@ajk.elte.hu

×