Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A képviseleti demokrácia
válsága és a közvetlen
demokrácia
Antal Attila, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Energiaklub
h...
Témakörök
I. Mi van válságban?
II. Demokráciaelméletek
III. Normatív elméletek
IV. Részvételi, közvetlen demokrácia
V. Del...
I. Mi van válságban?
demokrácia
dêmos krátos
II. Demokráciaelméletek
 Pozitív demokráciaelméletek – a létező demokráciák
leírása(pl. racionális választás, vezérdemokr...
II. Demokráciaelméletek
 Pozitív demokráciaelméletek – milyen?
 Empirikus demokráciaelméletek – milyen minőségű?
 Norma...
III. Normatív elméletek
Kik? Milyen módon?
Milyen
intézményekkel?
III. Normatív elméletek
Minimalista-elektorális képviseleti
elmélet (Schumpeter)
liberális konszociális deliberatív egalit...
III. Normatív elméletek
Minimalista-elektorális elmélet
(Schumpeter)
liberális konszociális deliberatív egalitárius
részvé...
IV. Részvételi, közvetlen demokrácia
 A képviseleti demokrácia válságára adott válaszkísérlet
 A politikai részvétel, pa...
V. Deliberatív demokrácia
 A döntéshozatal módjára vonatkozik
 A döntés megfelelő diszkussziót követően, érvek és
ellené...
VI. Eszközök, intézmények
Direkt, közvetlen:
 Népszavazások, népi kezdeményezések
 Városi gyűlés (New England)
 Chicago...
VI. Eszközök, intézmények
Town meeting
 A helyi önkormányzás fontos intézménye az USA-ban a 17. századtól
kezdve
 New En...
VI. Eszközök, intézmények
Chicago Alternative Policing Strategy
 1993 egy alternatív pilot-programként indult
 1994-re e...
VI. Eszközök, intézmények
Részvételi költségvetés
 A részvételi költségvetést a brazíliai Porto Alegre-ben találták ki és...
VI. Eszközök, intézmények
Részvételi költségvetés
 Téma: pénzügyi és/vagy költségvetési kérdésekről kell tárgyalniuk a
ré...
VI. Eszközök, intézmények
Részvételi költségvetés
 A Védegylet projektje
 Érvek a részvételi költségvetés mellett:
Növel...
VII. Demokrácia és alkotmányosság
Liberális demokrácia
Jogi
alkotmányosság
Többségi demokrácia
Politikai
alkotmányosság
Ré...
VII. Demokrácia és alkotmányosság
Jogi alkotmányosság
Középpontban az
Alkotmánybíróság
A törvényhozás és a
kormányzat dönt...
VII. Demokrácia és alkotmányosság
Jogi alkotmányosság
Középpontban az
Alkotmánybíróság
A törvényhozás és a
kormányzat dönt...
VII. Demokrácia és alkotmányosság
Jogi alkotmányosság
Túlságosan
elitista
Politikai alkotmányosság
A (vélt)
többség
zsarno...
VIII. Lehetséges megoldás
Kik? Milyen módon?
Milyen
intézményekkel?
VIII. Lehetséges megoldás
 A demokrácia megreformáláshoz nem pusztán (új)
technikákat, intézményeket kell kidolgozni
 A ...
Felhasznált irodalom
Bellamy, Richard (2007): Political Constitutionalism. A Republican Defence of the
Constitutionality o...
Köszönöm a figyelmet!
antal.attila@ajk.elte.hu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A képviseleti demokrácia válsga és a közvetlen demokrácia

2,898 views

Published on

A 21. század egyik alapvető jelensége a képviseleti demokráciák válsága. E válságnak az az egyik legjelentősebb kísérőjelensége, hogy a képviseleti intézményrendszer újraértelmezése és a közvetlen (direkt) demokrácia megoldásai folyamatosan napirenden vannak. Az előadás gyakorlati példák segítségével felvázolja a képviseleti rendszer gyengeségeit, s ráirányítja a figyelmet a direkt demokrácia legjelentősebb tendenciáira: városi tanácsok, deliberatív közvélemény-kutatás, részvételi költségvetés. Az előadás során arra keressük a választ, hogy a közvetlen/direkt megoldások magának a képviseleti demokráciának a reformját jelentik vagy pedig - ha a jövőt fenntartható helyi közösségekben képzeljük el - egy egészen új demokrácia képét vetítik elénk.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A képviseleti demokrácia válsga és a közvetlen demokrácia

 1. 1. A képviseleti demokrácia válsága és a közvetlen demokrácia Antal Attila, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Energiaklub http://antalattila.blogspot.hu/
 2. 2. Témakörök I. Mi van válságban? II. Demokráciaelméletek III. Normatív elméletek IV. Részvételi, közvetlen demokrácia V. Deliberatív demokrácia VI. Eszközök, intézmények VII.Demokrácia és alkotmányosság VIII.Lehetséges megoldás
 3. 3. I. Mi van válságban? demokrácia dêmos krátos
 4. 4. II. Demokráciaelméletek  Pozitív demokráciaelméletek – a létező demokráciák leírása(pl. racionális választás, vezérdemokrácia)  Empirikus demokráciaelméletek – a létező demokráciák értékelése, mérése, teljesítményük értékelése  Normatív demokráciaelméletek – normatív elvárásokat fogalmaznak meg
 5. 5. II. Demokráciaelméletek  Pozitív demokráciaelméletek – milyen?  Empirikus demokráciaelméletek – milyen minőségű?  Normatív demokráciaelméletek – milyennek kell lennie?
 6. 6. III. Normatív elméletek Kik? Milyen módon? Milyen intézményekkel?
 7. 7. III. Normatív elméletek Minimalista-elektorális képviseleti elmélet (Schumpeter) liberális konszociális deliberatív egalitárius részvételi, közvetlen többségi
 8. 8. III. Normatív elméletek Minimalista-elektorális elmélet (Schumpeter) liberális konszociális deliberatív egalitárius részvételi, közvetlen többségi
 9. 9. IV. Részvételi, közvetlen demokrácia  A képviseleti demokrácia válságára adott válaszkísérlet  A politikai részvétel, participáció növelésének igénye  Választók mobilizálása és bevonása  Az állampolgárok közvetlen részvétele  Minél nagyobb arányú részvétel
 10. 10. V. Deliberatív demokrácia  A döntéshozatal módjára vonatkozik  A döntés megfelelő diszkussziót követően, érvek és ellenérvek ütköztetésének eredményeképpen hozható  Diszkurzív tér  Nyilvános vita (arguing)  Racionális kompromisszum  Nincs kifejezett intézményi preferenciája
 11. 11. VI. Eszközök, intézmények Direkt, közvetlen:  Népszavazások, népi kezdeményezések  Városi gyűlés (New England)  Chicago Alternative Policing Strategy  Részvételi költségvetés Deliberatív:  Konszenzusos konferencia, deliberatív közvélemény-kutatás  ICT-megoldások: internetes vitafórum, on-line deliberatív közvélemény-kutatás
 12. 12. VI. Eszközök, intézmények Town meeting  A helyi önkormányzás fontos intézménye az USA-ban a 17. századtól kezdve  New England, Connecticut, Maine, Massachusetts  Feladatkörök: jogalkotás, költségvetés elfogadása, adminisztratív döntések  Összehívható konzultatív (reprezentatív) jelleggel is  Fajtái: nyilvános, reprezentatív, speciális, regionális (együttes)
 13. 13. VI. Eszközök, intézmények Chicago Alternative Policing Strategy  1993 egy alternatív pilot-programként indult  1994-re egész Chicago-ban bevezették  Felismerés: a közösség és a rendőrség egyre jobban elszigetelődik egymástól  Cél: a közösség tagjainak és a rendőröknek az együttműködése  Növekvő kommunikációs csatornák, közös megoldások kidolgozása („Együtt meg tudjuk csinálni!”)
 14. 14. VI. Eszközök, intézmények Részvételi költségvetés  A részvételi költségvetést a brazíliai Porto Alegre-ben találták ki és alkalmazták először 1989-ben  Azóta lényegesen kibővült és sokkal szabályozottabbá vált az eredeti formájához képest  A részvételi költségvetés gondolatát átültették a gyakorlatba több száz helyi önkormányzatban Latin Amerikától Európáig; sőt néhány esetben a regionális szintű költségvetés tervezéséhez is felhasználják  Lényeg: bevonja az állampolgárok szélesebb rétegeit a költségvetési folyamatba, a szűkös közösségi erőforrások elosztásába
 15. 15. VI. Eszközök, intézmények Részvételi költségvetés  Téma: pénzügyi és/vagy költségvetési kérdésekről kell tárgyalniuk a résztvevőknek  Kiterjedés: olyan városi vagy kerületi szinten kell megszerveződnie, ahol van választott képviselőtestület, és a helyi adminisztráció önálló hatalommal rendelkezik a költségvetési kérdések legalább egy része fölött  Ismétlődés: rendszeresen ismétlődő folyamatnak kell lennie, legalább évente egy alkalommal  Folyamat: magában kell foglalnia nyilvános eszmecserét (deliberációt), amely gyűléseken vagy online fórumokon zajlik  Eredmény: számonkérhetővé kell tennie a helyi állami intézményeket a nyilvános eszmecserék javaslatai alapján
 16. 16. VI. Eszközök, intézmények Részvételi költségvetés  A Védegylet projektje  Érvek a részvételi költségvetés mellett: Növeli a kormányzat és a kormányzati intézkedések támogatottságát Növeli a részt vevő politikai erők támogatottságát Segíti a helyi szintű tervezést Csökkenti a rejtett gazdaságot Csökkenti a korrupciót és a közpénzek elpocsékolását Hozzájárul a demokrácia minőségének javulásához
 17. 17. VII. Demokrácia és alkotmányosság Liberális demokrácia Jogi alkotmányosság Többségi demokrácia Politikai alkotmányosság Részvételi/deliberatív Állampolgári/nép alkotmányosság
 18. 18. VII. Demokrácia és alkotmányosság Jogi alkotmányosság Középpontban az Alkotmánybíróság A törvényhozás és a kormányzat döntése felülírható Mindent eljogiasít Elitista, antipopulista Lehetséges konszenzus Politikai alkotmányosság Középpontban a törvényhozás és a kormányzat (a többség) A(z Alkotmány)bíróság döntése felülírható Mindent átpolitizál Populista Feloldhatatlan véleménykülönbségek Állampolgári/népi alkotmányosság A legfontosabb kérdésekben az állampolgárok döntenek Minden megvitatható, megvitatandó Mindent átpolitizál Populista, antielitista Feloldhatatlan véleménykülönbségek
 19. 19. VII. Demokrácia és alkotmányosság Jogi alkotmányosság Középpontban az Alkotmánybíróság A törvényhozás és a kormányzat döntése felülírható Mindent eljogiasít Elitista, antipopulista Lehetséges konszenzus Politikai alkotmányosság Középpontban a törvényhozás és a kormányzat (a többség) A(z Alkotmány)bíróság döntése felülírható Mindent átpolitizál Populista Feloldhatatlan véleménykülönbségek Állampolgári/népi alkotmányosság A legfontosabb kérdésekben az állampolgárok döntenek Minden megvitatható, megvitatandó Mindent átpolitizál Populista, antielitista Feloldhatatlan véleménykülönbségek 1989 2012
 20. 20. VII. Demokrácia és alkotmányosság Jogi alkotmányosság Túlságosan elitista Politikai alkotmányosság A (vélt) többség zsarnoksága Állampolgári/népi alkotmányosság Aktív démosz kell hozzá 1989 2012
 21. 21. VIII. Lehetséges megoldás Kik? Milyen módon? Milyen intézményekkel?
 22. 22. VIII. Lehetséges megoldás  A demokrácia megreformáláshoz nem pusztán (új) technikákat, intézményeket kell kidolgozni  A társadalmat kell érdekeltté tenni a deliberációban és közvetlen részvételben  Mindez elsősorban a helyi/lokális demokrácia megerősítésével lehetséges  Olyan ügyek kellenek, amelyek átérezhetőek és átélhetőek: energiaszövetkezetek, városi kerületek rekultivációja, landshare, közösségi kocsma
 23. 23. Felhasznált irodalom Bellamy, Richard (2007): Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy. Cambridge, Cambridge University Press Blokker, Paul (2013): New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia. New York, Routledge Kramer, Larry (2004): The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. Oxford, Oxford University Press Pócza Kálmán (2015): Alkotmánybíráskodás es demokráciaelmélet. In: Századvég, 75. 137-181. pp
 24. 24. Köszönöm a figyelmet! antal.attila@ajk.elte.hu

×