Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UX for Growth Hackers training

1,207 views

Published on

3,5 hours training for Growth Hacker students at The Talent Institute at B.Amsterdam. Teaching the UX basics; being user-centered and iterative + exercises interviewing and usability testing techniques.

Published in: Design
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

UX for Growth Hackers training

 1. 1. userneeds! @anous UX & growth hacking! a human business 2 mei 2016 " " 3,5 hour Training" by Anouschka Scholten userneeds
 2. 2. userneeds! @anous Growth Hacking
 UX = User Experience
 3. 3. userneeds! @anous Anouschka Scholten Interaction designer en UX consultant
 Eigenaar Userneeds
 20+ jaar ervaring, onafhankelijk vanaf 2009
 Triodos Bank, Gemeente Den Haag en Amsterdam, Philips, Sanoma, SNS Bank, Vodafone, ICS, Greenchoice, Start ups 
 UX Research, concept en design 
 Webapplicaties, commerciële en informatieve sites, intranetten, mobiele apps UX Strategie & Consultancy 
 Mensen en organisaties in beweging brengen, helpen innoveren en groeien, gericht op leveren van waarde UX Workshops en mentoring Learning by doing
 In house; trainer bij SRM en StartUp School Focus op gebruikersbehoeften en de rest volgt
 4. 4. userneeds! @anous In deze workshop leer je •  Wat UX en usability is •  Hoe je inzichten in de UX van jouw product verkrijgt •  Oefenen met de 2 belangrijkste technieken voor UX inzichten
 5. 5. userneeds! @anous Wat is User Experience? 
 En Usability?
 6. 6. userneeds! @anous https://www.youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI
 7. 7. userneeds! @anous User Experience De ervaring die jij hebt met een organisatie, dienst of product op de momenten dat je daarmee in aanraking komt. Bijv. een telefoongesprek, face to face in een winkel, reclame die je op TV of een billboard ziet, het bezoek aan een website op mobiel of tablet, tijdens het gebruiken van een app of fysiek product, een instructie…
 8. 8. userneeds! @anous “User experience behelst alle aspecten van de interactie van een eindgebruiker met een bedrijf, haar diensten en producten. “ http://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/
 9. 9. userneeds! @anous Usability In hoeverre je een product of dienst kunt en wilt gebruiken 
 
 effectief (bereik je je doel)
 efficiënt (gaat dat eenvoudig of snel genoeg)
 naar tevredenheid (aangenaam) Nederlandse vertaling van usability is gebruiksvriendelijkheid of bruikbaarheid
 10. 10. userneeds! @anous ≠ usability
 11. 11. userneeds! @anous Usability is kritische succesfactor Juist op het web of in een app is usability een kritische factor om te overleven. Is een website onvoldoende bruikbaar dan zijn mensen weg, ze vertrekken! • Een homepage of landingspagina waar niet direct duidelijk is wat ze te bieden hebben of wat een bezoeker er kan doen? 
 Je gebruiker is weg! • Iets niet vinden of verdwaald? Je gebruiker is weg! • Slecht leesbaar (door te kleine lettertjes bijv.), moeilijk taalgebruik (begrijpt het niet): weg! • De hoofdvragen worden niet beantwoord? Weg!
 12. 12. userneeds! @anous Oefening
 
 5 SEC TEST
 13. 13. userneeds! @anous 5 test •  Wat is dit voor site? •  Wat kan ik hier doen? •  Waarom moet ik hier zijn en niet ergens anders?
 14. 14. userneeds! @anous
 15. 15. userneeds! @anous Betekenisvol Plezierig Handig Bruikbaar Betrouwbaar Functioneel Bron: Seductive Interaction Design – Stephen Anderson
 16. 16. userneeds! @anous Voorbeelden goede UX
 17. 17. userneeds! @anous
 18. 18. userneeds! @anous
 19. 19. userneeds! @anous Probleem
 20. 20. userneeds! @anous Oplossing
 21. 21. userneeds! @anous Wikipedia reader
 22. 22. userneeds! @anous
 23. 23. userneeds! @anous What Really Matters: Focusing on Top Tasks (Gerry Mc Govern)
 24. 24. userneeds! @anous
 25. 25. userneeds! @anous
 26. 26. userneeds! @anous
 27. 27. userneeds! @anous
 28. 28. userneeds! @anous Micro interactions – Google Autofill
 29. 29. userneeds! @anous Don’t make me think!
 30. 30. userneeds! @anous Don’t make me think •  Daar is over nagedacht •  Ze begrijpen mij •  Er wordt naar mij geluisterd •  Dit is wat ik verwachtte •  Het is beter dan ik had verwacht Kortom: •  Nuttig •  Bruikbaar •  Fijn om te gebruiken
 31. 31. userneeds! @anous Voorbeelden slechte UX
 32. 32. userneeds! @anous
 33. 33. userneeds! @anous
 34. 34. userneeds! @anous
 35. 35. userneeds! @anous
 36. 36. userneeds! @anous
 37. 37. userneeds! @anous
 38. 38. userneeds! @anous
 39. 39. userneeds! @anous
 40. 40. userneeds! @anous
 41. 41. userneeds! @anous UX is Human Business
 42. 42. userneeds! @anous Hordes weghalen (usability) Rode lopers leggen (user experience) Problemen oplossen & Innoveren Bron: uxworks UX is
 43. 43. userneeds! @anous User Experience inzichten verkrijgen
 44. 44. userneeds! @anous Doel growth hacking Bron: http://www.slideshare.net/greylockpartners/the-hierarchy-of-engagement/23-Level_2_Retaining_UsersLevel_2Product
 45. 45. userneeds! @anous
 46. 46. userneeds! @anous Bron: http://www.slideshare.net/greylockpartners/the-hierarchy-of-engagement/23-Level_2_Retaining_UsersLevel_2Product
 47. 47. userneeds! @anous Meten = Weten Bron Kaliber: https://kaliber.net/inventors/measure-your-darlings
 48. 48. userneeds! @anous Meten = weten Wat gebeurt er 
 Waar Hoe vaak Waarom?
 Hoe beter?
 49. 49. userneeds! @anous or 
 what the UX/Conversion expert says?
 50. 50. userneeds! @anous You can’t possibly predict/find/be aware of all the issues
 51. 51. userneeds! @anous People do not always do what ! you think ! you tell them ! they think ! they say ! they do! ! ! Observing and asking why makes you find out what people really ! do and need!
 52. 52. userneeds! @anous UX inzichten verzamelen https://vimeo.com/137711641 Leer je gebruiker kennen, outside in! 
 Dé UX onderzoekstechnieken voor UX inzichten: •  Observeren •  Interviewen •  Usability testen
 53. 53. userneeds! @anous Focus groep Enquête
 Verify
 test Remote tracking
 Usability testing Gebruikers
 gedreven
 Marketing gedreven
 Marketing of gebruikers gericht
 54. 54. userneeds! @anous Geen UX Wel UX •  Expert review of uitgaan van best practices •  Enquête afnemen •  Focusgroep organiseren •  Aannemen dat je je gebruikers kent omdat je de statistieken in de gaten houdt •  Leren over het gedrag van je gebruikers •  Leren over emoties, houding en motivaties van je gebruikers •  Blijvend observeren van je gebruikers tijdens ontwerp en optimalisatie Elk van deze 4 
 leveren suboptimale UX op! Alle 3 leveren goede UX op! Het verschil maken
 55. 55. userneeds! @anous Aansluiten bij gebruikers 
 is key
 
 UX – U = X
 UX zonder users is een no go
 56. 56. userneeds! @anous
 57. 57. userneeds! @anous Picture credits: Johan Groenen http://www.jgroenen.nl/ NOT the waterfall way
 58. 58. userneeds! @anous Picture credits: Johan Groenen http://www.jgroenen.nl/ The agile way!
 59. 59. userneeds! @anous Van begin tot eind en opnieuw
 iteratief en
 
 altijd
 gebruikerscentraal
 60. 60. userneeds! @anous Leer – Learn
 UX-, Desk-, Concurrentie-, Data research
 Wat is het probleem, voor wie; Lossen we het juiste probleem op? & 
 Hoe lossen we het probleem optimaal op? Ontwerp/ontwikkel – Build Blijvend verbeteren Startup, van probleem naar oplossing Optimalisatie & Innovatie Meet – Measure Hoe doen we het nu (tav doelen en KPI’s) •  via cijfers: verkoopcijfers, servicedeskcijfers, analytics, NPS... via gebruikers: user research, user checks Leer – Learn Wat kan beter (hypothese)? Verbeter – Build Ontwerp/ontwikkel Meet - Measure Hoe doen we het in de verbeterde situatie? Valideer via cijfers en gebruikers The Lean Startup process, source: http://theleanstartup.com/principles
 61. 61. userneeds! @anous Interviewen
 62. 62. userneeds! @anous 3 interview top tips 1.  Sta open voor ieder resultaat 2.  Echt luisteren 3.  Verleden – heden - toekomst Tips
 63. 63. userneeds! @anous Oefenen in luisteren en stil zijn
 64. 64. userneeds! @anous Oefenen in goed luisteren De interviewer 
 Stelt 1 vraag en vraagt aan de geïnterviewde om hier 2 minuten over te praten (ik geef je zo het onderwerp). Daarna ben je stil.
 De geïnterviewde 
 Geeft 2 minuten antwoord. Blijf praten, wat er ook gebeurt.
 65. 65. userneeds! @anous Waarom deze oefening? Stil zijn kan ongemakkelijk zijn, maar door vooral te luisteren krijg je het verhaal zo puur mogelijk te horen en stop je er minder OMA (overtuigingen, meningen en aannames) in.
 66. 66. userneeds! @anous Je wilt een zo puur mogelijk verhaal Wat kun je doen om dat te krijgen? •  Open vragen stellen •  Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) •  Concrete ervaringen uit het verleden en heden (waarom doen ze het zo?) •  Uitleg en details vragen •  Specifieke voorbeelden geven en laten geven
 67. 67. userneeds! @anous Onderwerp Een weekendje weg (neem even de tijd om een goede vraag te formuleren)
 68. 68. userneeds! @anous pauze
 69. 69. userneeds! @anous Observeren & Usability testen
 70. 70. userneeds! @anous Observatie
 71. 71. userneeds! @anous Usability testen gaat in de basis om observeren van gedrag 
 Bij gebruik van site, app of product, kijk naar wat de gebruiker uit zichzelf doet 
 terwijl hij of zij een taak uitvoert (hardop denkend) 
 Help niet
 Vraag niet om een mening
 72. 72. userneeds! @anous
 73. 73. userneeds! @anous empathy! a key function of usability testing usability testing enables you to really see, hear and find out what moves your users the ability to see an experience through another person’s eyes Getting to
 74. 74. userneeds! @anous Usability Test - traditioneel
 75. 75. userneeds! @anous 75
 76. 76. userneeds! @anous Nadelen traditioneel usablity testen •  Meestal slechts 1 keer, aan het einde ontwerpproces •  Een uitgebreid rapport, weinig of geen redesign •  Geen hertest •  Niet in context gebruiker •  Hoge kosten: lab, eye tracking, speciale UX onderzoeker •  Product team indirect betrokken •  Ruim van tevoren inplannen (minimaal 1 maand) Procesgericht
 77. 77. userneeds! @anous h"p://uxpajournal.org/wp-content/uploads/pdf/JUS_Romano_Bergstrom_November_2011.pdf
 78. 78. userneeds! @anous 7 User Check Opzet
 79. 79. userneeds! @anous Observeren van gebruik
 met echte eindgebruikers
 per gebruiker, sessie van max. 1,5 uur •  Interviewtje vooraf •  Realistische taak observeren (niets zeggen, gang laten gaan) •  Evalueren achteraf (open vragen) Gebruiksgemak
 Vinden, begrijpen, kunnen en willen doen.
 Observeren dat: ze niet van a naar b komen, terminologie niet begrijpen, gefrustreerd raken omdat, blij verrast zijn door… Empathy 
 Oh, zo gebruiken ze dat. Daarom is dat belangrijk, frustreert het, is het niet duidelijk dat…
 80. 80. userneeds! @anous •  Test en hertest binnen 1 tot 3 weken •  In context gebruiker of een kamer, snelle en eenvoudige opzet •  Ontwerper of product owner neemt de test af •  Team is direct betrokken •  Output is een verbeterd ontwerp/ verbeterde site
 
 Waardegericht User Checks - agile usability testen
 81. 81. userneeds! @anous User Checks - agile usability testen 6. Evalueer, Prioriteer Oplossingsrichtingen 2. Ronde 3. Evalueer, Prioriteer Oplossingsrichtinge n 5. Ronde 1. Design / MVP/ live site 4. Verbeterd Design / MVP 7. Verbeterd Design / MVP Herhaal of ontwikkel Based on the RITE-model: https://uxmag.com/articles/the-rite-way-to-prototype USERNEEDS @anous
 82. 82. userneeds! @anous In de praktijk
 83. 83. userneeds! @anous Ontwerp nieuwe site ggdhaaglanden.nl User check met een dokter in zijn praktijk GGD Haaglanden project Angi Studio:" http://angistudio.com/cases/ggd-haaglanden.html
 84. 84. userneeds! @anous GGD Haaglanden project Angi Studio: http://angistudio.com/cases/ggd-haaglanden.html User Checks during completely new design
 85. 85. userneeds! @anous “ Bij Meiden verwacht ik 14 tot 21...oh, ik denk dat ik toch wel in die doelgroep val als ik het zo lees ? “ Pop-up information about LINDA.meiden Project Angi Studio: http://angistudio.com Herontwerp LINDA magazine online abonneren
 86. 86. userneeds! @anous “Zo onder elkaar is duidelijk, je kunt er zo doorheen” Sub home Abonnement met cadeau mobiel Lange lijst om te scrollen vormde geen enkel probleem De footer met menu, werd wel gebruikt Navigeren met hoofdmenu gebeurde eerst ronde niet. Sticky menu bood ook geen oplossing Project van Angi Studio: http://angistudio.com/ 2e ronde
 87. 87. userneeds! @anous User Checks during redesign Greenchoice.nl, project Angi Studio:" http://angistudio.com/cases/greenchoice.html
 88. 88. userneeds! @anous “Elaborate tests are a waste of resources” Source: http://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/ 75% of the problems found with 3 or 4 user tests
 89. 89. userneeds! @anous Aantal respondenten Steve Krug zegt dat 3 testpersonen genoeg zijn, terwijl Jacob Nielsen het over 5 gebruikers heeft. Nielsen gaat ervan uit dat je met 5 testpersonen 75% van de problemen achterhaalt. Daarna zul je niet zoveel nieuwe problemen meer tegenkomen. Bij Agile usability testen, per ronde minimaal 2 en idealiter 3 of 4 gebruikers
 90. 90. userneeds! @anous What to test ?
 91. 91. userneeds! @anous Aan de slag!
 92. 92. userneeds! @anous Basishouding •  Toon: warm, rustig, zachtjes, harmonieus •  Houding: open, uitnodigend, naar voren gebogen, rustig aankijken •  Sfeer: belangstellend, vertrouwd •  Gedrag: vriendelijk, geïnteresseerd, betrokken, nieuwsgierig alles wat gebruiker zegt/doet is goed
 zelf geen oordeel hebben Bron: Training Interviewtechnieken van de Rabobank
 93. 93. userneeds! @anous Test wenselijk gedrag doorbreken •  Niets of heel weinig zeggen
 Waar denk je aan? Wil je blijven praten? •  Niet hardop voor zichzelf, maar tegen jou als proefleider
 ‘Goed om te weten, maar wil je voor jezelf praten, iet tegen mij?’ •  ‘Ik denk dat het voor de meeste mensen heel handig is’
 Oke, maar hoe is het voor jou? Waarom?
 94. 94. userneeds! @anous De kunst van de juiste vragen stellen op het juiste moment •  Taakuitvoering eerst 
 Niet interfereren, laten aanmodderen dus J •  Evaluatievragen na de taakuitvoering - Actief luisteren
 Luisteren, Samenvatten en Doorvragen •  Evt. extra (open) vragen
 Wat kan beter, Hoe benoemen, Aanbevelen?
 95. 95. userneeds! @anous 3 stappen Testopzet & voorbereiding Uitvoer van de test Evaluatie bevindingen 1 2 3
 96. 96. userneeds! @anous Voorbereiding Gebruikers uit de doelgroep (geen family and friends!) •  In je omgeving, via netwerk •  Via service desk, nieuwsbrief inschrijvingen, accountmanagement… •  Via een respondentenbureau (bijv. respondenten.nl) Setting test •  Op locatie gebruiker, in de context van de gebruiker •  Eigen locatie (regel een ruimte waar je niet gestoord wordt) 1 2 3
 97. 97. userneeds! @anous Met betrekking tot het gebruikersdoel
 In welke realistische situatie, welke taak Gebruikersdoel: De druilerige zondag doorkomen met mijn vrienden, naar een leuke film. •  Situatieschets : Het is zondagochtend en het regent, je hebt zin om naar de film te gaan met je vrienden vanmiddag en gaat meteen kijken •  Taak Kijk op <site> voor een film om met je vrienden naartoe te gaan vanmiddag. 
 
 Zeg niet: Gebruik <site> en zoek naar een film om naartoe te gaan vanmiddag. Vertel me waar je op geklikt hebt 1 2 3
 98. 98. userneeds! @anous Testplan template User Check <Onderwerp> User check
 Gewijzigd op < datum > door <persoon> Doelstellingen test
 3-5 doelen van de test
 - Waarom de user check?
 - Wat wil je leren?
 - Welke hypothese heb je opgesteld? Gebruikers 
 De primaire en/of secondaire gebruikersgroep(en) die als respondenten/participanten benaderd worden
 - Welke karakteristieken hebben ze?
 - Waar verschillen gebruikersgroepen in van elkaar?
 
 Situatieschets of scenario
 Korte beschrijving van de gebruiker haar/zijn situatie of context van gebruik voor de taak die wordt uitgevoerd
 - Welke informatie moet je de gebruiker geven zodat hij/zij zich kan inleven in de situatie om de taak uit te kunnen voeren 
 
 Taken
 De taken die uitgevoerd moeten worden
 - Welke taak/taken voeren gebruikers meestal uit?
 - Welke taak/taken zijn relevant voor de testdoelen? ---------- Interview vooraf
 Welke vragen vooraf wil je stellen om meer te weten te komen over de gebruiker en haar /zijn situatie
 mbt jouw dienst/product
 - Hoe pakt de gebruiker het nu aan? (bijv. tav zoeken van een product; uitvoeren van een activiteit ) 
 - Wat vindt de gebruiker belangrijk en waarom?
 <zie ook de Interview Cheatsheet van UX module 2)> 1 2 3
 99. 99. userneeds! @anous 2. Test uitvoer!
 100. 100. userneeds! @anous Test uitvoer in de training publiek observeert!
 101. 101. userneeds! @anous •  1 proefleider •  1 observator (1 is noodzakelijk, jij kunt niet alles vastleggen als proefleider. 2 of meer mag, maar te veel kan de gebruiker afleiden)
 •  Testopstelling: proefleider en observator zitten schuin achter de respondent (kunnen meekijken op device en gezichtsuitdrukking zien)
 •  Audio opname (via je telefoon) ter naslag en evt. live screen capture bijv. Via http://www.airsquirrels.com/reflector/ ofhttp://www.telestream.net/screenflow/overview.htm •  Evt. Video-opname van de gebruiker via laptop. Wat ook kan, maar maakt het minder eenvoudig: Video opname apparatuur 
 Testopstelling en Rollen 1 2 3
 102. 102. userneeds! @anous Hoe observeer je? Alles waarvan je denkt dat het van belang is, interessant is, naleeswaardig is, schrijf je op (ook positieve dingen): •  Wat je ziet dat de gebruiker doet •  Wat je de gebruiker hoort zeggen (ook quotes) •  Wat je ziet dat er gebeurt op de site door een actie van de gebruiker Denk ook aan uitdrukkingen van emoties die de revue passeren Elke observatie op 1 geeltje Oordeel niet, bedenk nog geen oplossingen
 103. 103. userneeds! @anous Uitvoer van de user check a.  Voorgesprek 
 Introductie: doel test en duur + opname toestemming
 Kort interview, wie heb je voor je b.  Situatie en Taakopdracht(en) •  Hardopdenk instructies, niet jij wordt getest •  (Prototype uitleg) •  Taak voorleggen/vertellen •  Taak hardop denkend laten uitvoeren, niet onderbreken c.  Evaluatie taak •  Open vragen, pad doorlopen, verwachtingen checken en doorvragen d.  Afsluitende vragen, 
 bedanken en evt. vergoeding of incentive geven. 1 2 3
 104. 104. userneeds! @anous a. Voorbeeld Voorstellen In spreekstijl
 
 Hallo, hoe is het met u? Fijn dat u tijd voor ons vrijmaakt!
 Mijn naam is Anouschka Scholten. Ik neem dit interview af en met mij is <naam collega> die het interview vastlegt. Ook hebben we <naam> meegenomen, hij werkt sinds kort bij ons en kijkt graag een keertje mee.
 Wij zijn van Userneeds en helpen <organisatie x> met het neerzetten van websites en in dit geval eigenlijk meer een webapplicatie. 
 
 <Organisatie x> vindt het belangrijk dat de webapplicatie gemakkelijk werkt voor degenen die er mee aan de slag gaan. 
 Daarom willen we u een aantal vragen stellen en u de eerste ontwerpschetsen voorleggen. 
 Het interview neemt ongeveer een uur in beslag.
 
 Heeft u er bezwaar tegen als we de sessie opnemen ter naslag ? 
 Alles wat we bespreken en opnemen wordt vertrouwelijk behandeld!
 Heeft u nog vragen?
 105. 105. userneeds! @anous a. Voorbeeld Vragen vooraf Persoon & Context 1.  Wat is uw leeftijd (voor zover onbekend). 2.  Hoe ziet uw (werk)dag er uit? (doorvragen om te achterhalen wat focus heeft/wat niet en hoe, om aan te sluiten bij de taak zo dadelijk) 3.  Zit u vaak op internet, waar gebruikt u het zoal voor: e-mailen, sites bekijken, bankzaken regelen? (Ervaringsvraag) 4.  Gebruikt u internet ook op uw mobiel? Zo ja, welk type/wanneer/ waarvoor/ hoe vaak?
 En op een tablet? Zo ja, welk type/wanneer/waarvoor/ hoe vaak? 5.  Wat maakt dat u met een glimlach op staat (om te gaan werken, dat u er echt zin in heeft)? 6.  Waar ligt u wel eens wakker van, vindt u minder makkelijk (in uw werk)?
 106. 106. userneeds! @anous b. Voorbeeld instructies (1) Prototype instructie
 We testen een ontwerp en daarvoor maken we gebruik van een prototype. Het prototype presenteert webpagina’s zoals het moet gaan worden. Dit betekent dat niet alles klikbaar is of werkt en dat onderdelen niet ingevuld zijn. 
 Schrik dus niet als er iets niet werkt, daar kunt u niets aan doen! <Na voorleggen van de situatieschets en opdracht> Hardopdenk instructie (formeel)
 Tijdens het uitvoeren van de taak wil ik u vragen om hardop te praten terwijl u bezig bent: probeer alles waar u aan denkt, hardop te verwoorden. Dus ook al denkt u tussendoor ‘ik moet niet vergeten nog boodschappen te doen’ ik wil het allemaal horen, niks is fout! Zegt u niets dan zal ik vragen waar u aan denkt.U praat niet tegen mij, maar voor uzelf en ik zal dus ook geen antwoord geven. Hardopdenk instructie (minder formeel)
 
 Ga uw gang en…
 Als u zo de site doorloopt, wilt u proberen hardop te zeggen wat u denkt? 
 Niet tegen mij, maar voor uzelf?
 Niets is fout, alles is goed, bijv. ook ’wat is dit nou weer?!’
 107. 107. userneeds! @anous a en b Voorbeeld Testsessie agenda en instructies (2) Onderdeel Duur in minuten 1 IntroducJe en interview vooraf 10 2 Taakopdrachten (hardopdenkend) + evaluaJe per taak 30 3 Overall evaluaJe/vragen 10 4 AfsluiJng Agenda per testsessie! Elke respondent doorloopt één testsessie van driekwartier tot maximaal een uur. Een sessie bestaat uit de volgende onderdelen:!  ! ! ! ! ! ! ! ! Introductie en interview vooraf (20 min.)! •  Welkom, koffie/thee/water! •  Korte achtergrondschets geven van de doelstellingen van de test (organisatie vindt het belangrijk dat datgene wat wordt ontwikkeld ook te gebruiken is en gewaardeerd wordt…. etc.).! ! Benadrukken: niet de persoon wordt getest maar het ontwerp, hij/zij hoeft zich niet druk te maken over wat anderen ervan vinden, we zijn geïnteresseerd in haar/zijn/ervaringen.! •  Uitleg over hoe lang het ongeveer duurt en wat de respondent te wachten staat (agenda).! •  Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.! •  Toestemming vragen om opname.!
 108. 108. userneeds! @anous d. Voorbeeld Afronding sessie Voorbeeld overall vragen •  Mist u iets? Zou u zo aan de slag kunnen denkt u? Waarom wel/niet? Wat heeft u nog nodig? •  Hoe zou het beter kunnen vindt u? Waarom? •  Als u de website zoals u deze heeft gezien, zou omschrijven in 3 woorden, welke woorden zou u dan noemen? (Bijv. standaard, spannend, warm, saai,… Waarom per woord, in welke mate). •  Zou je deze site/dit product aanbevelen bij anderen? 
 (schaal van 1 Zeer onwaarschijnlijk naar 10 Zeer waarschijnlijk)) Afronding Hartelijk dank voor uw medewerking! Hoe heeft u het interview ervaren? Bent u evt. bereid nogmaals deel te nemen aan een interview? Vindt u het goed als we een fotootje van u nemen voor het verslag dat alleen aan de betrokken projectleden wordt getoond? Uw foto wordt absoluut niet zonder uw toestemming verspreid!
 109. 109. userneeds! @anous Evaluatie en bevindingen 1 2 3 Per groep •  Verzamel de bevindingen op een flipover •  Categoriseer ze (wat hoort bij elkaar) •  Wat zijn de grootste issues (tav doelstellingen van de test)? 
 Geef per groep de top 3 •  Voeg bij elkaar
 110. 110. userneeds! @anous Bevindingen verzamelen en prioriteren!
 111. 111. userneeds! @anous Oplossingsrichtingen verzamelen en prioriteren Per groep
 1 Maak een lijst met mogelijke verbeterpunten 
 (volgorde is nog niet van belang, alles is goed) 2 Per verbeterpunt (in impact/effort matrix) •  Prioriteer de Impact (tav test-/gebruikersdoel): 
 1 Lage impact 
 2 Gemiddelde impact 
 3 Hoge Impact •  Maak een inschatting van de inzet van expertise, tijd en/of geld:
 1 Kost veel moeite
 2 Lastiger door te voeren 
 3 Eenvoudig door te voeren •  Bepaal met de verantwoordelijke belanghebbenden wat verbeterd wordt voor de hertest en voer dat door
 112. 112. userneeds! @anous Impact & Effort matrix 
 Impact: creates high/low value for users 
 effort: high/low effort in terms of time, knowledge, tools, people… Source: http://www.innovationgames.com/impact-effort-matrix/ Doe dit met het hele team
 incl. beslisser(s)
 113. 113. userneeds! @anous Oplossingsrichtingen verzamelen en prioriteren!
 114. 114. userneeds! @anous Hertest hypothese formuleren In de lean startup methode wordt elke validatiemoment via hypotheses getest. Dit zou ook hier toegepast kunnen worden:
 Op basis van de 1e user check ronde, denken we dat de UX verbetert door {een herindeling van..; toevoegen van persoonlijke artikelen; het toevoegen van testimonials; een subtielere manier van feed forward; beter contrast…} We hebben gelijk wanneer in de 2e ronde user checks 
 {dit en dat gebeurt of juist niet gebeurt, gezegd wordt; gezien wordt; op geklikt wordt…} 
 en daardoor {gebruikersdoel x} (beter) bereikt wordt.
 115. 115. userneeds! @anous Check deze video Rocket Surgery Made Easy by Steve Krug:  Usability Test Demo https://youtu.be/QckIzHC99Xc Hoe enthousiasmeer je anderen om usability testen toe te passen
 https://userbrain.net/blog/excite-people-about-usability-testing
 116. 116. userneeds! @anous Tot slot!
 117. 117. userneeds! @anous Een succesvolle UX vraagt om regelmatig gericht contact met klanten
 
 Hoe meer exposure hours met eindgebruikers (offline) hoe meer focus en een optimalere UX – elk teamlid in ieder geval elke 6 weken 2 uur Fast Path to a Great UX — Increased Exposure Hours h"ps://medium.com/@jmspool/fast-path-to-a-great-ux-increased-exposure-hours- afde796f2e43#.fffrrevyw
 118. 118. userneeds! @anous Doeltreffend groeien? Outside in contact en leren van users = usable
 = positieve UX
 = engagement = Growth 1
 119. 119. userneeds! @anous Vragen? Neem gerust contact op! anouschka.scholten@userneeds.nl www.userneeds.nl Twitter: @anous LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/anouschkascholten Slideshare: http://www.slideshare.net/Anous

×