Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19 mei 2011 - OZN congres - De Goed

899 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19 mei 2011 - OZN congres - De Goed

 1. 1. Samen delen is vermenigvuldigen WIN 4 Ariane Hamming, Gezondheidswetenschapper Felix van der Wissel Huisarts
 2. 2. Stand van Zaken <ul><li>Vergrijzing doet zijn intrede per 2010 </li></ul><ul><li>Wat is de conse-quentie voor de zorg? </li></ul><ul><li>Flessenhals </li></ul>
 3. 4. Evenwicht in de zorg <ul><li>Balans tussen kosten en kwaliteit </li></ul><ul><li>Budgetair kader (83 miljard) </li></ul><ul><li>Herverdeling gelden en zorg </li></ul>
 4. 5. Substitutie: De oplossing <ul><li>Tweedelijn ziet bedreiging: </li></ul><ul><li>Is dat ook zo? </li></ul>
 5. 6. Schoenmaker blijf bij je leest! <ul><li>Een specialist voert gespecialiseerde taken uit die een generalist niet kan. </li></ul><ul><li>Taken uitgevoerd door een generalist zijn geen specialistische taken meer. </li></ul>
 6. 7. Angst leidt tot concurrentie <ul><li>Het Wij-Zij denken werkt remmend. </li></ul><ul><li>Negatieve energie werkt verstikkend. </li></ul>
 7. 8. Samen delen is vermenigvuldigen <ul><li>Ketenzorg: iedere zorgaanbieder is een radertje in het geheel. </li></ul><ul><li>Vloeiendelijnzorg: Van eerste t/m tweede-lijnszorg. </li></ul>
 8. 9. Ideale zorgstelsel <ul><li>Uitgangspunt is de ‘Win-4’ nastreven (samenwerkingsmodel): </li></ul><ul><ul><li>De patiënt: Korte lijnen en goede kwaliteit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgaanbieder: Werk satisfactie en financiële prikkel </li></ul></ul><ul><ul><li>De Financier: Doelmatigheid met behoud van kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid: Doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg </li></ul></ul>
 9. 11. Win4 te bereiken door implementatie van: 1 ½ -lijn in de zorgketen
 10. 12. Definitie 1½-lijnszorg: <ul><li>1½-lijnszorg betreft de zorg op het grensvlak van gedifferentieerde eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg die zowel door zorgverleners uit de eerste lijn als tweede lijn uitgevoerd kan worden en die gefinancierd wordt vanuit het principe van functiegerichte bekostiging’. </li></ul>
 11. 13. Wie levert 1½-lijnszorg: <ul><li>1½-lijnszorg kenmerkt zich door bijzondere zorg die geleverd wordt door NP’s, PA’s en gespecialiseerde huisartsen en specialisten, in een transmurale setting, waarin de eerstelijn de regie voert’. </li></ul>
 12. 14. Oneerlijke concurrentie <ul><li>Verevening: Na-calculatie alleen voor tweedelijn </li></ul><ul><li>Risico ZN alleen voor de eerstelijn </li></ul><ul><li>Substitutie-drive wassen neus. </li></ul>
 13. 15. Win-4 Model in Praktijk <ul><li>GOED-Ridderkerk: </li></ul><ul><li>1 ½-lijnszorg Kliniek </li></ul><ul><li>Voorbeeldfunctie voor VWS </li></ul>
 14. 16. Model in Groot-Britannië <ul><li>GPSI: Gespecialiseerde huisartsen </li></ul><ul><li>CATS: Transmurale centra </li></ul><ul><li>Vastgestelde Doelen: </li></ul><ul><ul><li>vermindering wachtlijsten vergrijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermindering kosten 40-50% tov tweedelijn </li></ul></ul><ul><ul><li>80% minder verwijzingen naar tweedelijn </li></ul></ul>
 15. 17. Kosten/Baten 1½-lijnszorg <ul><li>Regio Eemland 400.000 inwoners </li></ul><ul><li>Selectie Overhevelbare DBC’s: 16 milj/jr </li></ul><ul><li>Kosten 4 transmurale centra: 7 milj/jr </li></ul><ul><li>Besparing door substitutie: 9 milj/jr </li></ul>
 16. 18. Concurrentie-Model of Samenwerkings-model? That's The Questio n
 17. 19. 1½-lijnsbedrijf <ul><li>Samenwerking zoeken, waarom?: </li></ul><ul><ul><li>Concurrentie met 1ste-lijn -> verlies marktaandeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurrentie met ziekenhuizen -> als u het niet doet... </li></ul></ul><ul><li>1½-lijn gevormd door NP's/PA's </li></ul><ul><ul><li>NP's opgeleid door 2de-lijn, werkend in 1ste-lijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Declareren via 2de-lijns DBC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fifty-fifty verdeling lusten en lasten. </li></ul></ul>
 18. 20. Wip-Wap bekostiging 1 ½-lijns DBC 1 ½-lijns DBC 1 ½-lijns DBC 2de-lijns DBC
 19. 21. De Verpleegkundig specialist als brug <ul><li>Momenteel werken veel NP-ers in 2de -lijn </li></ul><ul><li>Functie NP-ers is triagist voor specialist. </li></ul><ul><li>Concurrentie in plaats van samenwerking. </li></ul><ul><li>NP-er opleiden in 2de-lijn, werken rond 1ste-lijn </li></ul><ul><li>Voldoet aan win4. </li></ul>
 20. 22. Verpleegkundig Specialist van de toekomst 2de- lijn 1 ½ -lijn 1 ½-lijn 1ste lijn 2de- lijn Verpleegkundig Specialist 2de- lijn

×