Bestuurlijke
verantwoordelijkheid
voor
Kwaliteit en Veiligheid
Flevum
Bolsward
7 oktober 2010
Armand Höppener
2
Introductie: 35 jaar werkzaam in de zorg
9 jaar werkvloer psychiater
23 jaar bestuurder
5 jaar algemeen ziekenhuis
18 ja...
3
Inhoudsopgave
1.Introductie
2.Verbreding K&V en Governance
3.Vertrouwen problematiseren
4.TG en IGZ onderzoek SGZ 2009
5...
4
Verbreding kwaliteit, veiligheid en governance
Professionals Verdieping van kwaliteit CBO - IFMS -KNMG
1979- 2008- 2010
...
5
Veel incidenten met veel publieke aandacht
IGZ en externe onderzoeken
Media vertolken maatschappelijke onrust en
wantrou...
6
TG en IGZ onderzoek SGZ 2009
Stimulerend interventieonderzoek
•Leren van de besten en van degenen die zelf
hebben moeten...
7
Gerechtvaardigd vertrouwen
in verantwoorde zorg
door burgers
Beter leren
toezien
Kunst én kunde
Goede
informatie is
voor...
8
Verantwoordelijkheden: niet langer vrijblijvend!
Professionals: vakmanschap,
samenwerken,
elkaar aanpreken,
verantwoordi...
9
In control zijn
Functionerende verantwoordelijkheidsverdeling
•Raad van Bestuur die knelpunten tijdig signaleert
•Hierop...
10
Rol van de hoger en middelmanagement bij sturen
op K&V
•Stuurt met feeback gegevens van patiënten
•Invullen lijnverantw...
11
Principes en uitgangspunten concept
toezichtskader 2010
•SGZ 2009 en BOZ governance code kaderstellend
en richtinggeven...
12
Bronnen voor informatie over bestuurlijk
verantwoordelijkheid
Breed: Informatie kan op elke mogelijke manier bij
de ins...
13
Kernspelers en hun onderlinge relaties
Patiënt/cliënt perspectief is uitgangspunt
De kernspelers in het intern toezicht...
14
Enkele kern sleutelthema’s
Professionals
•Maken gebruik van klantervaringen
•Patiëntdossier/zorgplan afgestemd met pat/...
15
Vervolg sleutelthema’s Raad van bestuur
•Pat/cliënt is essentiële infobron
•Vraagt en ontvangt resultaten pat/cliëntenz...
16
Vervolg sleutelthema’s Raad van Toezicht
•Heeft zicht op Patiënt/cliënt belang
•Via infoprotocol toezicht op
eindverant...
17
Stellingen
•Als identificatie met patiënten belang - zijn K&V-
voorop staat volgt invulling ervan gemakkelijker
Zijn sc...
18
Stellingen vervolg
De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de
beste van de wereld!Patiënten hebben groot
vertrouwen...
19
Stellingen vervolg
•Bestuurders hebben geen verstand van kwaliteit
en veiligheid: zij moeten op de professionals blijve...
20
Sturen op K&V raakt vele aspecten
Hulpmiddelen voor instelling
Bewustwording aanwezig
•Gebruik maken van patiënten/clië...
21
Vervolg hulpmiddelen
•Verantwoordelijkheid en verantwoording op
orde
•Organisatie voor K&V in lijn en logisch ingepast
...
22
Vervolg hulpmiddelen
Instrumentarium gebruiken
•Simulatiespel/cultuurgame
•Veiligheidsvisitaties en of risicoanalyse
•V...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 oktober 2010- Vision Dinner Armand Hoppener

750 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 oktober 2010- Vision Dinner Armand Hoppener

 1. 1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid Flevum Bolsward 7 oktober 2010 Armand Höppener
 2. 2. 2 Introductie: 35 jaar werkzaam in de zorg 9 jaar werkvloer psychiater 23 jaar bestuurder 5 jaar algemeen ziekenhuis 18 jaar GGZ ( Utrecht, voorzitter Altrecht) 3 jaar adviseur IGZ 2007 Vanaf 1 juni 2010 bestuursadviseur bij Twijnstra Gudde a.hoppener@igz.nl of yah@tg.nl
 3. 3. 3 Inhoudsopgave 1.Introductie 2.Verbreding K&V en Governance 3.Vertrouwen problematiseren 4.TG en IGZ onderzoek SGZ 2009 5.Rol hoger en middenmanagement 6.Concept toezichtskader 2010 7.Stellingen 8.EVt. Hulpmiddelen voor instelling bij sturen op K&V
 4. 4. 4 Verbreding kwaliteit, veiligheid en governance Professionals Verdieping van kwaliteit CBO - IFMS -KNMG 1979- 2008- 2010 Verantwoordelijkheid bestuur Kwaliteitswet 1996 Wet cliëntenrechten 2011? Langs elkaar heen werken van systemen Veiligheid als nieuwe dimensie Willemsen 2004 Belang van Governance Meurs 1999 Verbinding via onderlinge samenhang SGZ 2009 Patiënt, professional, bestuur en raad van toezicht tot elkaar veroordeeld met ieder hun rol. NB Systemen wel ingevuld en zeker nu ook Health 2.0
 5. 5. 5 Veel incidenten met veel publieke aandacht IGZ en externe onderzoeken Media vertolken maatschappelijke onrust en wantrouwen Identificatie met patiënt/cliënt belang staat hier voorop Wantrouwen maskeert de vele goede voorbeelden en inzet Reflex meer controle , meer toezicht en meer wantrouwen Governance en verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur, professionals en toezichthouders
 6. 6. 6 TG en IGZ onderzoek SGZ 2009 Stimulerend interventieonderzoek •Leren van de besten en van degenen die zelf hebben moeten leren: persoonlijke ervaringen •Overzicht van principes, lessen en voorbeeldpraktijken •Spiegel èn appèl voor alle betrokkenen •En… : niet meer vrijblijvend! •Ook voor IGZ consequenties •De inspectie neemt actie
 7. 7. 7 Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg door burgers Beter leren toezien Kunst én kunde Goede informatie is voorwaarde Meten èn (aan-)voelen K&V vereist sturing Bestuurders zijn van betekenis Horizontaal aanspreken én verticaal toezien Verbinden Professionals ‘maken’ K&V samen Vakmanschap & samenwerken In contact met patiënt/ cliënt maak je K&V - professionals zijn de hoeksteen - de eed is anker - Gilde-model; met normen en verantwoording - vakmanschap is ook teamwork en samen- werken - basis ligt in opleiding - herdefiniëring relatie (health 2.0) Bestuurders betrok- ken bij patiënt/cliënt - functie: eindverant- woordelijk zijn, verant- woording willen af- leggen, hygiëne op orde - persoon: heeft visie, is consistent en zicht- baar, toont daadkracht - draagt zorg voor organisatie waarin K&V gedijt Patiënt/cliënt belang staat voorop - toezichthouder heeft goede kennis en competenties - heeft K&V op de agenda - verstaat de kunde én de kunst van het ‘toezien’ - is gekwalificeerd Patiënt/cliënt is essentiële infobron - functies: leren, normeren, prikkelen, verantwoorden - weten én meten: kwalitatief én kwantitatief - wanneer leidt weten tot ingrijpen?! - combineer altijd gedrag én systeem - onderscheidt externe verantwoording en interne bronnen Kernbegrippen Ketenprestatie voor patiënt/cliënt is leidend - heldere taken, verant- woordelijk- en bevoegd- heden nodig - respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid - constructieve relatie - consistent en samen werkend maken - systemen kunnen helpen - herdefiniëring relatie en samenwerking professional en instelling DoelSleutels
 8. 8. 8 Verantwoordelijkheden: niet langer vrijblijvend! Professionals: vakmanschap, samenwerken, elkaar aanpreken, verantwoording afleggen aan bestuur Raad van Bestuur: Q/PV is kerntaak, stimuleren/faciliteren, verantwoording vragen, niet-accepteren van het niet-acceptabele, zo nodig tijdig en hard ingrijpen Raad van Toezicht: Verder professionaliseren/ wakker worden toezicht op eindverantwoordelijkheid van RvB, parttime baan
 9. 9. 9 In control zijn Functionerende verantwoordelijkheidsverdeling •Raad van Bestuur die knelpunten tijdig signaleert •Hierop adequaat (laat) reageren •Professionals die samenwerken en onderling op elkaar toezien/ reageren •Een Raad van Toezicht die toeziet op invulling K&V door raad van bestuur Eerste principe: Leren en verbeteren Bij stagnatie: Snel en daadkrachtig optreden op alle niveau’s
 10. 10. 10 Rol van de hoger en middelmanagement bij sturen op K&V •Stuurt met feeback gegevens van patiënten •Invullen lijnverantwoordelijkheid K&V •Stuurt op naleven professionele verantwoordelijkheid •Vertrouwenwekkende verbinding tussen bestuur en werkvloer en omgekeerd
 11. 11. 11 Principes en uitgangspunten concept toezichtskader 2010 •SGZ 2009 en BOZ governance code kaderstellend en richtinggevend •Respectvolle relatie naar het veld •Een reden als aanleiding •Toezicht op bestuurlijke verantwoordelijkheid is onderdeel regulier toezicht •Toezicht gebaseerd op open normen •Oordeelsvorming binnen zorginhoudelijke context •Een bredere raadpleging geeft beter inzicht •Tijdig en hard ingrijpen als dit nodig is
 12. 12. 12 Bronnen voor informatie over bestuurlijk verantwoordelijkheid Breed: Informatie kan op elke mogelijke manier bij de inspectie komen. •Observaties in relatie tot aanleiding onderzoek •Interne IGZ bronnen •Prestaties •Publieke Bronnen
 13. 13. 13 Kernspelers en hun onderlinge relaties Patiënt/cliënt perspectief is uitgangspunt De kernspelers in het intern toezicht: Professional Raad van Bestuur Raad van Toezicht Per Kernspeler: - sleutelonderwerpen - sleutelvragen
 14. 14. 14 Enkele kern sleutelthema’s Professionals •Maken gebruik van klantervaringen •Patiëntdossier/zorgplan afgestemd met pat/cliënt •Deelname aan professioneel kwaliteitssysteem (richtlijnen/zorgpaden etc etc) •Gebruiken harde en zachte info bij vermoeden op disfunctioneren •Spreken elkaar aan en leggen verantwoording af ook binnen lijn •Raad van toezicht geïnformeerd over wat van belang is
 15. 15. 15 Vervolg sleutelthema’s Raad van bestuur •Pat/cliënt is essentiële infobron •Vraagt en ontvangt resultaten pat/cliëntenzorg •Bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen zorg helder vastgelegd •Risicomanagement op orde •Gebruikt harde en zachte info (pluis/niet pluis) •Zicht op funct/disfunctioneren professionals •Acties op klachten, VIM-meldingen, calamiteiten en vermoeden disfunctioneren •Melden van calamiteiten aan IGZ
 16. 16. 16 Vervolg sleutelthema’s Raad van Toezicht •Heeft zicht op Patiënt/cliënt belang •Via infoprotocol toezicht op eindverantwoordelijkheid K&V raad van bestuur. •Zicht op risico’s,klachten,incidenten en calamiteiten •Weet wat bij professionals speelt •Actieve rol bij infovergaring
 17. 17. 17 Stellingen •Als identificatie met patiënten belang - zijn K&V- voorop staat volgt invulling ervan gemakkelijker Zijn schade en belang staan centraal. •Bij incidenten dient op korte termijn emotie patiënt/cliënt centraal te staan en op lange termijn feiten en verbeteringen in organisatie/professionals
 18. 18. 18 Stellingen vervolg De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste van de wereld!Patiënten hebben groot vertrouwen in de zorg! Het is beter dit te communiceren, dan steeds weer die negatieve verhalen in van de inspectie Het is de schuld van de media dat alle incidenten zo breed uitgemeten worden. Zij ondermijnen het vertrouwen in de zorg. De informatie over de zorg is onbetrouwbaar, niet te vergelijken. Je hebt er als professional, instelling of patiënt niets aan.
 19. 19. 19 Stellingen vervolg •Bestuurders hebben geen verstand van kwaliteit en veiligheid: zij moeten op de professionals blijven vertrouwen • De inspectie moet veel meer op de bestuurders vertrouwen • Raad van Toezicht en kwaliteit/veiligheid: onmogelijke opdracht: de afstand tot de werkvloer is veel te groot • De inspectie heeft niets te maken met Raden van Toezicht
 20. 20. 20 Sturen op K&V raakt vele aspecten Hulpmiddelen voor instelling Bewustwording aanwezig •Gebruik maken van patiënten/cliënten perspectief en ervaringen Duidelijk herkenbare en gedragen inhoudelijke visie Leren vertrouwen op harde en zachte informatie
 21. 21. 21 Vervolg hulpmiddelen •Verantwoordelijkheid en verantwoording op orde •Organisatie voor K&V in lijn en logisch ingepast •Professioneel statuut aanwezig •Helder wie ,wat en waar meet en aanspreekt ( hard en zacht en in functioneringsgesprek) Checklist is BOZ Governance code en IGZ toetsingkader
 22. 22. 22 Vervolg hulpmiddelen Instrumentarium gebruiken •Simulatiespel/cultuurgame •Veiligheidsvisitaties en of risicoanalyse •Veiligheidscoach •Intervisie (elkaar aanspreken) •Intercollegiale toetsing (houding gedrag) •Functioneringsgesprekken inclusief K&V •Professioneel ontwikkelingsprogramma (PD) •Leiderschapsprogramma (MD) •Etc etc

×