Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

31 maart 2011 - Vision Dinner- Jaap van den Heuvel, Reinier de Graaf Groep

527 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

31 maart 2011 - Vision Dinner- Jaap van den Heuvel, Reinier de Graaf Groep

  1. 1. Prestatie-indicatoren zijn hard nodig!!! Kwaliteit Prestatie-indicatorenConcurrentie
  2. 2. 1
  3. 3. Regelkaart met twee uitschieters I Chart 30 1 1 UCL=26,46 25 Individual Value 20 _ X=17,16 15 10 LCL=7,85 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 Observation
  4. 4. Regelkaart met seizoenspatroon (het aantal bezette bedden is injanuari tot april hoog, en in juli en augustus laag) I Chart 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 5 55 5 5 30 55 6 5 55 UCL=30,62 5 5 5 5 5 Individual Value 6 2 62 2 6 6 2 6 2 6 2 25 2 2 2 2 2 22 2 2 _ X=22,51 2 2 2 20 2 2 2 2 6 8 8 86 2 62 6 2 2 5 5 25 2 15 52 5 2 LCL=14,40 22 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 1 1 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1- 2- -3 - -4 - -5 - 7- -8 - -9 - 10 - 11 - 1- 7- 15 21 28 4- 10 16 3- 9- 2 2 Day
  5. 5. Uitkomsten Vergelijking van 3760 patiënten vóór en 3820 patiënten na implementatie van SURPASS checklist bij 6 ziekenhuizen en 5 controle ziekenhuizen• Reductie van postoperatieve complicaties van 27,3 naar 16,7 procent• Reductie van ziekenhuissterfte van 1,5 naar 0,8 procent
  6. 6. Table I: Reporting on different types of quality, relevance and availability Type of Quality Certification Performance Relevance Availability Accreditation Indicators Input Quality XXX X XXX XXXXX Health Care Process XXXXX XXX XXX XXXXX Quality Health Care Product XX XXXX XXXX XXX Quality Health Gain X XXXXX XXXXX X Patient/Client XX XXXX XX XXXX Satisfaction

×