Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stagnation and regulation

25 views

Published on

"הברית בין סטגנציה לרגולציה - שלושת אבות יוקר המחייה: דיור, מזון ותחבורה.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stagnation and regulation

 1. 1. ‫השלטון‬ ‫קיבעון‬ ‫וסטגנציה‬ ‫רגולציה‬
 2. 2. ‫הפגנת‬"‫הצהובים‬ ‫האפודים‬"‫עזריאלי‬ ‫בצומת‬22‫בדצמבר‬2018
 3. 3. "‫לה‬ ‫אין‬ ‫שעמן‬ ‫ממדינות‬ ‫המכסים‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫בחרה‬ ‫ישראל‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬,‫מקצועי‬ ‫לא‬ ‫במהלך‬,‫מבצעת‬ ‫שהיא‬ ‫ותוך‬ ‫מקובל‬ ‫לא‬ ‫הישראלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫מסוכן‬ ‫ניסוי‬,‫התעשיינים‬ ‫אזהרות‬ ‫למרות‬.‫כיום‬ ‫הניסוי‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫כישלונו‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫ניתן‬—‫שהתרענו‬ ‫כפי‬ ‫הממשלה‬ ‫בפני‬ ‫מראש‬.‫ירד‬ ‫לא‬ ‫הטונה‬ ‫של‬ ‫המחיר‬,‫היצרנים‬ ‫אבל‬ ‫ולייצור‬ ‫טונה‬ ‫ליבוא‬ ‫ועוברים‬ ‫בישראל‬ ‫המפעלים‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬.‫והעקיפים‬ ‫הישירים‬ ‫המועסקים‬ ‫כעת‬ ‫משלמים‬ ‫המחיר‬ ‫את‬, ‫כולנו‬ ‫נשלם‬ ‫ובהמשך‬." ‫ברוש‬ ‫שרגא‬,‫נשיא‬‫התעשיינים‬ ‫התאחדות‬,‫יו‬"‫ר‬‫התיאום‬ ‫לשכת‬ ‫הכלכליים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬(‫דהמרקר‬5‫בדצמבר‬2018)
 4. 4. ‫התוצאה‬‫בסעיף‬"‫מעובדים‬ ‫ודגים‬ ‫דגים‬ ‫שימורי‬"‫שנת‬ ‫של‬ ‫המדידות‬ ‫במהלך‬2018‫והדגים‬ ‫הדגים‬ ‫שימורי‬ ‫מחיר‬ ‫ירד‬ ‫ב‬ ‫המעובדים‬-1.3%‫באופן‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫והוריד‬‫יחסי‬(‫הבדיקה‬ ‫במועד‬.)
 5. 5. ‫ב‬-3.7.1944‫ההיצע‬ ‫על‬ ‫לקרח‬ ‫הביקוש‬ ‫עלה‬.‫נמכרו‬ ‫יום‬ ‫מדי‬120‫קרח‬ ‫טון‬ ‫שחקים‬ ‫הרקיע‬ ‫הקרח‬ ‫של‬ ‫ומחירו‬ ‫העיר‬ ‫ברחבי‬.‫בנושא‬ ‫התערבה‬ ‫העירייה‬ ‫היצרנים‬ ‫קואופרטיב‬ ‫עם‬ ‫הקרח‬ ‫מחירי‬ ‫הורדת‬ ‫להסדר‬ ‫והגיעה‬.‫נפתר‬ ‫כך‬ ‫המשבר‬,(‫מימין‬)‫ממונה‬‫העירייה‬ ‫של‬,‫הקרח‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫נשלח‬ ‫אשר‬, 1951(‫צילום‬:‫כהן‬ ‫פריץ‬)
 6. 6. "‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫המדובר‬ ‫מותרות‬ ‫של‬ ‫במצרך‬,‫זה‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫יכניס‬ ‫כבדים‬ ‫לחובות‬"- ‫מעריב‬,‫יולי‬1955
 7. 7. ‫הנרות‬ ‫יצרני‬ ‫עתירת‬ ‫בסטייה‬ ‫פרדריק‬1845
 8. 8. ‫הנרות‬ ‫יצרני‬ ‫עתירת‬ ‫בסטייה‬ ‫פרדריק‬1845
 9. 9. ‫מוגבר‬ ‫וייצוא‬ ‫מוגדל‬ ‫ייבוא‬
 10. 10. ‫התעסוקה‬ ‫ושיפור‬ ‫ייבוא‬ ‫עליית‬
 11. 11. ‫שנת‬1950–‫לנפש‬ ‫בהכנסה‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫ונצואלה‬
 12. 12. ‫מדינות‬ ‫לעומת‬ ‫בישראל‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬OECD‫וארה‬"‫ב‬
 13. 13. ‫בתחבורה‬ ‫והמלחמה‬ ‫התחבורה‬ ‫קרטל‬ ‫שיתופית‬

×