בנק דיסקונט פרידה הורן

1,523 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

בנק דיסקונט פרידה הורן

 1. 1. ‫ניהול סיכונים תפעוליים‬ ‫בראי באזל 2‬ ‫יוני 1102‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 2. 2. ‫ניהול סיכונים - רקע‬ ‫‪ ‬החקיקה, הגלובליזציה של השירותים הפיננסיים וההתפתחות הטכנולוגיה הפיננסית, גורמים לכך‬‫שהפעילות העסקית והתפעולית של התאגידים הבנקאים נעשית מורכבת יותר ורמת הסיכון העסקית,‬ ‫פיננסית ותפעולית גבוה יותר, כאשר מגוון ורמת הסיכונים המשפיעים על התאגידים הבנקים משתנה‬ ‫באופן תדיר‬ ‫‪ ‬התגברות התיאבון לסיכון הביאה להתפתחות מסחר חובק עולם בסיכונים במטרה להגדיל את‬ ‫התשואה לבעלי המניות, בהשוואה לתשואה מהמוצרים הבנקאיים המסורתיים.‬ ‫‪ ‬המשבר הפיננסי העולמי, שהחל בעקבות התממשות סיכון האשראי בשוק ה- ‪( sub prime‬שוק‬ ‫המשכנתאות האמריקאי) הציף אירועי כשל תפעוליים, וחשף מעשי הונאה בקנה מידה שלא הכרנו‬ ‫בעבר.‬ ‫‪ ‬הגלובליזציה בשווקים משפיעה ומגלגלת סיכונים פיננסיים ו/או תפעוליים לפתחיהם של כל‬ ‫התאגידים הבנקאיים בעולם, גם אם אינם קשורים ישירות לאירוע ספציפי. במצב זה, ניהול סיכונים‬ ‫סדור, מובנה ומשולב בפעילות הבנקאית כולה הינו כורח המציאות.‬ ‫2‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 3. 3. ‫מסגרת באזל ‪II‬‬‫‪ ‬ועדת באזל ‪ II‬מבקשת להתוות עקרונות, המסדירים וממסדים‬ ‫את ניהול הסיכונים, כניהול אקטיבי ופרואקטיבי של סיכונים.‬ ‫‪ ‬ניהול אקטיבי חייב להיות מלווה בתהליך פנים ארגוני, אשר‬ ‫ינחיל ויטמיע את תרבות ניהול הסיכונים בכל הבנק.‬ ‫‪ ‬מטרת עקרונות באזל ‪ II‬היא להביא ל:‬ ‫‪ ‬תהליכי ניהול סיכונים נאותים‬ ‫‪ ‬חסכון בהקצאת הון‬ ‫‪ ‬השאת ערך לבעלי מניות‬ ‫‪ ‬חיזוק האיתנות והיציבות של מערכת הבנקאות‬ ‫3‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 4. 4. ‫מסגרת באזל ‪ - II‬המשך‬ ‫‪ ‬אימוץ שיטות עבודה משופרות לניהול סיכונים.‬‫‪ ‬ראייה וניהול אינטגרטיבי ודינאמי של כלל הסיכונים הגלומים‬ ‫בעסקי התאגיד.‬ ‫‪ ‬קביעת יעדים עסקיים במונחי סיכון ותשואה, משמע מדידת‬ ‫תרומתה של היחידה העסקית כפונקציה של הקצאת ההון‬ ‫ועלותו, לצורך השגת היעדים.‬ ‫‪ ‬מדיניות תגמול כפונקציה של תשואה מותאמת סיכון.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 5. 5. ‫מסגרת באזל ‪II‬‬‫נדבך שלישי‬ ‫נדבך שני‬ ‫נדבך ראשון‬ ‫‪I CAAP‬‬ ‫סיכונים הנכללים‬ ‫‪SREP‬‬ ‫זיהוי הסיכונים‬ ‫בנדבך הראשון‬ ‫המהותיים והערכתם‬ ‫מבחני קיצון‬‫דרישות הגילוי‬ ‫ניתוח תרחישים‬ ‫סיכון אשראי‬ ‫הסקירה‬ ‫הפיקוחית‬ ‫של‬ ‫מרכיבי הנדבך‬ ‫בנק‬ ‫השני‬ ‫סיכון שוק‬ ‫ישראל‬ ‫סיכון תפעולי‬ ‫תכנון צופה פני עתיד‬ ‫תכנון הון‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 6. 6. ‫סביבת ניהול סיכונים תפעוליים – באזל ‪II‬‬‫עקרון 1: הדירקטוריון יהיה מודע להיבטים העיקריים של הסיכונים‬ ‫התפעוליים של התאגיד הבנקאי, כקטגורית סיכון נפרדת שיש‬ ‫לנהל ועליו לאשר ולבחון באופן תקופתי את מסגרת העבודה‬ ‫לניהול הסיכון התפעולי.‬ ‫– הדירקטוריון יאשר יישום מסגרת עבודה כלל ארגונית.‬ ‫– מסגרת העבודה לניהול הסיכון התפעולי תתבסס על הגדרה נאותה של הסיכון.‬‫– הדירקטוריון אחראי לבסס מבנה ניהולי שמסוגל ליישם את מסגרת העבודה לניהול‬ ‫הסיכון.‬ ‫עיקרון 2: הדירקטוריון יוודא שמסגרת ניהול הסיכון התפעולי‬ ‫בתאגיד הבנקאי, תהיה נתונה לביקורת פנימית מקיפה‬ ‫ואפקטיבית.‬ ‫– לתאגיד בנקאי יהיה כיסוי הולם של ביקורת פנימית על מנת לוודא שהמדיניות‬ ‫והנהלים התפעוליים מיושמים בצורה אפקטיבית‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 7. 7. ‫סביבת ניהול סיכונים תפעוליים נאותה-‬ ‫המשך‬‫עקרון 3: ההנהלה הבכירה אחראית ליישום מסגרת העבודה לניהול‬‫הסיכון התפעולי אשר אושרה ע"י הדירקטוריון. מסגרת זו תיושם‬ ‫בעקביות בכל רחבי התאגיד הבנקאי.‬‫– ההנהלה תוודא שמדיניות הסיכון התפעולי של התאגיד הוסברה באופן ברור‬ ‫לצוות העובדים בכל הדרגים באותן יחידות החשופות לסיכונים תפעוליים‬ ‫מהותיים.‬ ‫– ההנהלה הבכירה תוודא שהעובדים האחראים לניהול הסיכון התפעולי‬ ‫מקיימים קשר אפקטיבי עם העובדים האחראים לסיכונים האחרים כמו‬ ‫אשראי ושוק.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 8. 8. ‫סביבת ניהול סיכונים תפעוליים נאותה-‬ ‫המשך‬ ‫עיקרון 4: תאגיד בנקאי יזהה ויעריך את הסיכון התפעולי‬ ‫המובנה בכל המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות‬ ‫המהותיים.‬ ‫הכלים המשמשים לזיהוי ולהערכת הסיכון התפעולי:‬ ‫הערכת סיכונים או הערכה עצמית - התאגיד מעריך את‬ ‫–‬ ‫פעולותיו ופעילויותיו.‬ ‫מיפוי הסיכון - יחידות עסקיות שונות, פונקציות ארגוניות או‬ ‫–‬ ‫תהליכים, ממופים לפי סוגי סיכונים.‬‫אינדיקטורים לסיכון - מדדים סטטיסטים ואו מדידות, בדרך כלל‬ ‫–‬ ‫פיננסיים, מספקים תובנות לגבי הסיכון.‬‫מדידה - כימות החשיפה של התאגיד לסיכון התפעולי באמצעות‬ ‫–‬ ‫מגוון גישות.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 9. 9. ‫סיכון התפעולי - הגדרה‬ ‫ועדת באזל ‪ II‬בהנחיותיה שואפת שהגדרת והבנת הסיכון התפעולי‬ ‫תהיה ברורה ומלאה, כתנאי לניהול ובקרה אפקטיביים של סיכון זה.‬‫‪ ‬הועדה מגדירה את הסיכון התפעולי ואת הקטגוריות המרכיבות אותו כדלקמן:‬ ‫"הסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים,‬ ‫אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון‬ ‫משפטי, אך אינה כוללת סיכון אסטרטגי וסיכון תדמיתי"‬ ‫‪ ‬הסיכון התפעולי שלוב בכל פעילות בנקאית ולרוחב הארגון כולו. קיימים‬ ‫מצבים בהם סיכון אשראי, סיכון שוק, סיכון עסקי או סיכון משפטי כמו גם‬ ‫סיכון מוניטין עלולים להתממש כתוצאה מכשל תפעולי.‬ ‫‪ ‬על מנת להתמודד עם הסיכונים התפעוליים ובניסיון למזער את חשיפת הבנק‬ ‫להתרחשות אירועי כשל, על הבנק לפעול כדלקמן:‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 10. 10. ‫הסיכון התפעולי – המשך‬ ‫• לקיים תהליכי זיהוי סיכונים, הערכתם, ניטורם השוטף, מזעור‬ ‫החשיפה ובקרה שוטפת בכל יחידות הבנק.‬‫• לקיים מבנה ארגוני ותפקודי בבנק אשר יתמוך בניהול הסיכונים‬ ‫התפעוליים.‬ ‫• לדווח באופן מלא על אירועי כשל, כולל אירועים מסוג "כמעט‬ ‫ונפגע", ולקיים תהליך של הפקת לקחים יעיל.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 11. 11. ‫מסגרת ניהול הסיכון התפעולי‬ ‫מפת סיכונים‬ ‫סקר סיכונים‬ ‫תפעוליים‬ ‫לא‬‫ניטור‬ ‫האם קיימת תכנית‬ ‫הפחתה?‬ ‫כן‬ ‫תכנית הפחתת סיכונים‬ ‫דיווח רבעוני לאגף ניהול‬ ‫סיכונים‬ ‫11‬ ‫מערכות תשתית‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מאגר‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬ ‫סיכונים‬ ‫סיכונים‬
 12. 12. ‫‪Operational risk work approach‬‬ ‫מפת סיכונים‬ ‫לא‬ ‫ניטור‬ ‫האם קיימת תכנית‬ ‫הפחתה?‬ ‫כן‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫תכנית הפחתת סיכונים‬ ‫אינדיקטורים לסיכון‬ ‫דיווח רבעוני לאגף ניהול‬ ‫סיכונים‬ ‫מאגר‬ ‫21‬ ‫מערכות תשתית‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬ ‫מאגר‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫מאגר‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫סיכונים‬
 13. 13. ‫‪Operational risk work approach‬‬ ‫מפת סיכונים‬ ‫תהליך חדש‬ ‫לא‬ ‫ניטור‬ ‫האם קיימת תכנית‬ ‫הפחתה?‬ ‫כן‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫תכנית הפחתת סיכונים‬ ‫אינדיקטורים לסיכון‬ ‫ניטור אירועי‬ ‫הפסד‬ ‫דיווח רבעוני לאגף ניהול‬ ‫סיכונים‬ ‫תהליכים‬ ‫אירועי‬ ‫מאגר‬ ‫31‬ ‫מערכות תשתית‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬ ‫מאגר‬ ‫כשל‬ ‫מאגר‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫אירועי כשל‬ ‫תהליכים‬ ‫סיכונים‬
 14. 14. ‫‪Operational risk work approach‬‬ ‫מפת סיכונים‬ ‫‪RCSA‬‬ ‫תהליך חדש‬ ‫לא‬ ‫ניטור‬ ‫האם קיימת תכנית‬ ‫הפחתה?‬ ‫כן‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫תכנית הפחתת סיכונים‬ ‫אינדיקטורים לסיכון‬ ‫ניטור אירועי‬ ‫הפסד‬ ‫דיווח רבעוני לאגף ניהול‬ ‫סיכונים‬ ‫‪RCSA‬‬ ‫תהליכים‬ ‫אירועי‬ ‫מאגר‬ ‫41‬ ‫מערכות תשתית‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬ ‫כשל‬ ‫מאגר‬ ‫‪KRIs‬‬ ‫‪RCSA‬‬ ‫סיכונים‬
 15. 15. ‫מערכת תומכת ניהול סיכונים תפעוליים‬ ‫ניהול מפת הסיכונים‬ ‫התפעוליים של הארגון‬ ‫1‬ ‫תמיכה‬‫ממשקים ודוחות‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫במודלים‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫סיכונים תפעולים‬ ‫ניהול ותמיכה‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫תמיכה באירועי‬ ‫במאגרים‬ ‫כשל‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 16. 16. ‫מטרות המערכת‬ ‫ניהול מפת הסיכונים התפעוליים של הארגון‬ ‫1.‬ ‫ניהול פעילויות, תהליכים, תתי תהליכים, סיכונים, הערכות סיכונים, בקרות‬ ‫•‬ ‫ואינדיקאטורים, בהתאם לדרישות באזל 2, כולל מעקב אחרי תוכניות הפחתה.‬ ‫ניהול חשיפות קבוצתי‬ ‫•‬ ‫תמיכה בניהול סיכונים ברמת קווי עסקים.‬ ‫•‬ ‫2. תמיכה במודלים‬ ‫• תמיכה במודל לכימות והערכת החשיפה‬ ‫• חישוב הקצאת הון בגישה הסטנדרטית ובגישות מתקדמות (‪.)AMA‬‬ ‫• תמיכה בהגדרת מודלים שונים להערכת סיכונים‬‫• תמיכה פרמטרית במודלים של אגרגציה של חשיפות לפי קטגוריות וקווי עסקים.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 17. 17. ‫מטרות המערכת - המשך‬ ‫תמיכה באירועי כשל‬ ‫3.‬ ‫דיווח אירועי כשל וקישורם הישיר למפת הסיכונים ברמת מוקד הסיכון.‬ ‫•‬‫שילוב דיווח אירועי כשל מתוך תיקון פעולות שגויות בספרי הבנק (ממשק ישיר‬ ‫•‬ ‫בין המערכות).‬ ‫ממשק ישיר מול כל המערכות המנהלות אירועי כשל.‬ ‫•‬ ‫4. ניהול ותמיכה במאגרים‬ ‫• ניהול מאגרי כשל, אינדיקאטורים, בקרות, סיכונים ותהליכים.‬‫• יכולת התממשקות למאגרים חיצוניים כדוגמת מאגרי כשל בין לאומיים, מאגרי‬ ‫נהלים וכדומה.‬ ‫5. ממשקים ודוחות‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 18. 18. ‫תועלת‬ ‫• התועלת מהמערכת תהיה ניהול סיכונים‬ ‫איכותי כנדרש מהוראות באזל 2.‬ ‫• שימוש במערכת עשוי להביא בעתיד חיסכון‬ ‫בגין הקצאת הון כנגד סיכונים תפעוליים.‬ ‫• ניהול אירועי כשל בצורה איכותית עשוי‬‫לצמצם במידה ניכרת הפסדים מאירועי כשל.‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬
 19. 19. ‫תודה על ההקשבה‬ ‫11.5.51 1102.60.62‬ ‫מערך ניהול סיכונים‬

×