Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצע הרשימה עלה ירוק - הרשימה הליברלית-

188 views

Published on

מצע הרשימה הליברלית - עלה ירוק לכנסת ה-19

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מצע הרשימה עלה ירוק - הרשימה הליברלית-

  1. 1. "​‫ת‬‫​הרשימה הליברלי‬ ­​ ‫​עלה ירוק‬" ‫מצע‬    ‫היא מפלגה ליברלית א­סקטוריאלית שתפעל ליישום רפורמות ליברליות בממשלת ישראל. אנו‬​ ​ ‫הרשימה הליברלית‬​  ­​  ‫עלה ירוק‬  ‫נפעל להעברת סמכויות מהממשלה לפרט ולקהילה על מנת להגדיל את כוחו של האזרח. אנו מאמינים כי בשורשם של רבים‬  ‫מהשסעים בחברה הישראלית עומדת מדיניות ממשלתית מיותרת ומזיקה. לתפיסתנו הדרך לחברה מתוקנת מתחילה מקבלת‬  .‫העיקרון "חייה ותן לחיות" ברוב תחומי החיים‬   ‫עקרונות יסוד‬  ‫ ­ חברה מודרנית, ליברלית ותוססת תלויה בחופש הביטוי והעיתונות, בחופש הדת והחופש מדת, בחופש התנועה‬​‫ם‬‫חירות האד‬  ‫ובחופש ההתאגדות. בחברה מתוקנת כל אדם ריבון על חייו ואינו כפוף לשרירות לבם של פקידי הממשלה כל עוד לא פגע בגופו‬  ‫או ברכושו של אחר. תפקידה המרכזי של הממשלה הוא להגן על חירות אזרחיה כך שיוכלו לנהל את חייהם בשלווה כרצונם, ללא‬  .‫חשש מאלימות וכפייה מצד הממשלה, אזרחים אחרים או איומים חיצוניים‬      ‫ – אנו מאמינים כי רבים מהתפקידים שלקחה על עצמה ממשלת ישראל יכולים להתבצע‬​‫ה‬‫שמים את הקהילה לפני הממשל‬  ‫באופן חכם יותר, רחום יותר ונכון יותר במסגרת קהילתית. לקיחת סמכויות רבות לידי הממשל המרכזי גורמת להיחלשות ואף‬  ‫התפוררות המסגרת הקהילתית ולכך שהבעיות אותן בקשה הממשלה לפתור רק מתעצמות ומתפשטות. אנו נפעל להעברת‬  .‫סמכויות רבות מהממשלה למסגרת הקהילתית‬   ‫חברה‬     ‫ המלחמה בסמים, במיוחד בסמי הקנאביס, היא למעשה‬​."‫​מקשיבים לקול ההיגיון ­ שמים סוף ל"מלחמה בסמים‬    .1  ‫מלחמה בכמיליון אזרחים נורמטיביים. המלחמה בסמים לא הביאה להפחתת צריכת הסמים אלא ליצירתה של תעשיית‬  ‫הברחות והפצת סמים אשר מהווה את הליבה לתרבות פשע נרחבת, מרתקת משאבים מהמשטרה, מצה"ל ומבתי‬  .‫המשפט, פוגעת בכך ביכולת הממשלה להגן על אזרחיה מפני פשעים אלימים ואף מגדילה בעקיפין את יוקר המחייה‬  ‫לתפיסתנו יש לחדול ממדיניות הרסנית זו, ובעקבות מדינות מתוקנות אחרות, לפעול למען מדיניות אי הפללה‬  ‫)"דה­קרימינליזציה"( של סמי הקנאביס, ובטווח הארוך יותר, למען לגליזציה שלהם. בנוסף נחתור לשינוי גישת הטיפול‬  ‫בבעיית הסמים הקשים, מגישה פלילית מיושנת לגישה שיקומית ובריאותית )גישה שנוסתה ונחלה הצלחה חד‬  .‫משמעית בפורטוגל(. בנוסף על כך, נפעל לביטול רישומים פליליים בגין עבירות צריכת קנאביס‬     .‫. דת היא עניין פרטי של כל אדם ואדם‬​‫ה‬‫​מפרידים את מוסדות הדת מהמדינה ומחזירים אותם לפרט ולקהיל‬   .2  ,‫מעורבות הממשלה במוסדות הדת גרמה לכפייה פסולה, לאפליית רווקים, רווקות ולהט"בים לעומת זוגות נשואים‬  ‫לאיסור על תחבורה ציבורית בשבת, לבזבוז כספי מיסים, להכפפת הדת למוסדות המדינה ולרגשות איבה מיותרים בין‬  ‫חילוניים ודתיים. נישואים לתפיסתנו הם עניין פרטי וניתן להסדירם באמצעות חוזים וטקסים שיבחרו מרצון ע"י בני‬  ‫הזוג, בהתאם למסורתם, נטיית ליבם ואמונותיהם, כפי שהיה במשך אלפי שנים. לכן איננו רואים מקום לממשלה‬  .‫בסיפוק שירותי דת; אנו תומכים בנישואים אזרחיים ולבסוף בביטול רישום הנישואים וסגירת משרד הדתות‬     ,‫. צה"ל כיום אינו מקיים שוויון בנטל‬​‫ן‬‫​מקצרים את משך השירות, מפסיקים לגייס חיילים מיותרים ומציעים שכר הוג‬   .3  ‫גם לא בין החיילים שמתגייסים לשורותיו. חלק מהחיילות והחיילים מגויסים לתפקידים קשים ומסוכנים מבלי שיראו‬  ‫תגמול ממשי על כך, וחלק מגויסים למערכים מיותרים המאופיינים באבטלה סמויה וחוסר יעילות משווע. כל הוועדות‬  ‫שבדקו את הנושא, בן­בסט, שפר וברודט, קבעו כי ניתן לקצר את משך השירות בצה"ל מבלי לפגוע בתפקודו. לצערנו‬  ‫הממסד הפוליטי הקיים לא קידם רפורמה זו ולכן אנו נפעל לכך. לצד קיצור השירות והחיסכון במשאבי הצבא יש להפוך‬  ‫יותר ויותר מסלולים בצה"ל למסלולי התנדבות במתכונת מקצועית כששכר הוגן בצדם. צה"ל יוכל לבחור אילו חיילים‬  .‫הוא פוטר מגיוס, ובתנאי שכל חייל שיגויס יזכה לתגמול הוגן בהתאם לתפקידו‬     ‫. אנו מתנגדים מכל וכל לתכנית להקמת מאגר ביומטרי שתכפה על אזרחי ישראל למסור‬​‫י‬‫​אומרים לא למאגר הביומטר‬   .4  ‫את נתוניהם הביומטריים בניגוד לרצונם. זאת על אחת כמה וכמה נוכח דליפתם בעבר של מאגרי מידע ממשלתיים‬ 
  2. 2. ‫דומים והשימוש למטרות זדון שנעשה בהם. אין אלא לשער שגם מאגר זה ידלוף, דבר אשר יפשט, בין השאר, את‬  ‫זיהוים של ישראלים על ידי גורמים עוינים בארץ ובחו"ל. גם מבלי שידלוף, המאגר פגיע לשימוש לרעה. למשל נוכח‬  ‫שיעורי הרשעה בפלילים בישראל המתקרבים ל­%001 המאגר פותח פתח לשחיתות הכוללת שתילת ראיות ו"קיצורי‬  ‫דרך" משטרתיים בחקירה. את כל מטרות המאגר ניתן להשיג בפשטות על ידי תעודות זהות חכמות שאינן פוגעות‬  .‫בפרטיות האזרח ואנו נקדם תכנית זו כחלופה למאגר‬     ‫. פרטיות היא חלק בלתי נפרד מחברה חופשית. אנו נתנגד לכל ניסיון ממשלתי‬​‫ו‬‫​שומרים על החופש הדיגיטלי שלנ‬   .5  ‫לרגל אחר תעבורת האינטרנט של אזרחים ישראלים. אנו נפעל לכך שכל נכסי הקניין הרוחני הממשלתיים ישוחררו‬  ‫לרשות הכלל ויועמדו לשימוש חופשי, ובכלל זאת כל מידע ממשלתי שאינו מסווג. ממשל שקוף הנתון לבחינה ציבורית‬  .‫הוא ממשל מושחת פחות וקשוב יותר לרצון הציבור‬     ‫. לתפיסתנו חינוך שמנוהל במסגרת קהילתית יהיה קשוב‬​‫ך‬‫​מעבירים את החינוך לקהילה ומאפשרים בחירה בחינו‬   .6  ‫יותר לצורכי כל תלמיד והוריו בהשוואה למערכת חינוך ריכוזית המנוהלת על ידי משרד החינוך. אנו תומכים לפיכך‬  ‫ברפורמה מבנית, מהותית במערכת החינוך שתאציל לקהילות ומוסדות חינוך אוטונומיה ניהולית, בניגוד למצב השורר‬  ‫כיום בו תכנון "מלמעלה למטה" נכפה עליהם ע"י משרד החינוך. אנו נפעל לאפשר לכל הורה את החופש לבחור את‬  ‫מוסד הלימודים עבור ילדו. בנוסף נחתור להעניק לבתי הספר השונים חופש רב יותר בקביעת תכנית הלימודים בכדי‬  ‫לאפשר גיוון ופלורליזם בהתאם לצרכים השונים והייחודיים של כל ילד. במקום שיטת ההקצאה הממשלתית של תקציבי‬  ‫החינוך על ידי פקידי העירייה אנו תומכים בשיטת השוברים )וואוצ'רים( המאפשרת לכל הורה לקבוע איזה מוסד יקבל‬  ‫את תקציב החינוך עבור ילדו ובכך להפוך את היחס להורה מ"מטרד" ללקוח. איננו רואים כל פסול בכך שתתאפשר‬  ‫תחרות חופשית בין בתי הספר אלא נהפוך הוא; אנו סבורים כי תחרות תביא לשיפור החינוך ולהפיכתו לקשוב יותר‬  ‫לצרכים השונים העולים מהתלמידים והוריהם. לא ניתן לארגוני המורים להמשיך ולסכל כל רפורמה מבנית במערכת‬  .‫החינוך הכושלת‬     ‫. ממשלת ישראל פצחה במלחמה כנגד כל משחק הכרוך‬​‫ן‬‫​מוציאים את ענף ההימורים מזרועות הפשע המאורג‬   .7  ‫בהימורים, לרבות משחק הפוקר )"חוק הפוקר"( ומגוון משחקי מזל ומשחקים אחרים. מלחמה זו הביאה לכך ששוק זה‬  ‫מנוהל כולו באופן שחור על ידי הפשע המאורגן ומניב לו רווחים נאים בחסות ממשלת ישראל. אנו רואים בעמדה זו‬  .‫צביעות ברורה נוכח מונופול ההימורים הממשלתי בדמות מפעל הפיס והטוטו שמאפשרים, ואף מקדמים הימורים‬  ‫יתרה מכך, איסור זה מונע מאילת ומערים אחרות להצטרף לשורות ערי תיירות מערביות אחרות המציעות שירותי‬  ‫קזינו, ובכך אובד פוטנציאל תיירותי רב. אנו נפעל לפיכך לביטול האיסור על ההימורים, הוצאת התחום מידי הפשע‬  .‫המאורגן והפעלת פיקוח שיימנע מאנשים לאבד את כל ממונם‬     ‫. בדומה לענף ההימורים, המלחמה בזנות גרמה לזונות להתחבא‬​‫ן‬‫​מוציאים את ענף הזנות מזרועות הפשע המאורג‬   .8  ‫מהמשטרה ולכן אלצה אותן לפנות לסרסורים לצורך הגנה ואכיפת חוזים. מצב זה פוגע קודם כל בזונות. אנו נפעל‬  ‫להסדרת הזנות, בראש ובראשונה למען הזונות עצמן; למען שיפור תנאי חייהן ויכולת הקהילה לסייע להן. לצד הסדרת‬  .‫הזנות כחוקית נפעל להגברה משמעותית של האכיפה כנגד תופעות האונס והסחר בנשים‬     ‫. אנו נפעל לניתוקה המוחלט של‬​‫ם‬‫​משחררים את שוק התקשורת ומאפשרים ריבוי ערוצי טלוויזיה וחברות כבלי‬   .9  ‫העיתונות בפרט, והתקשורת בכלל, מהממשלה. תקשורת שקיומה תלוי בגוף שאותו מוטל עליה לבקר אינה מסוגלת‬  ‫למלא את תפקידה כראוי. יש לאפשר לכל אדם להפעיל ערוץ טלוויזיה ללא צורך בזיכיון וללא פיקוח ממשלתי ולאפשר‬  ,‫לכל אדם לספק שירותי טלפון ואינטרנט, בארץ ולחו"ל, ללא צורך ברישוי ממשלתי. יש לסגור את משרד התקשורת‬  ‫את הרשות השנייה, את המועצה לשידורי כבלים ולוויין, את מנהלת הסדרת השידורים לציבור ואת המועצה לביקורת‬  ‫סרטים. יש לבטל את אגרת הטלוויזיה ולהפריט או לסגור את רשות השידור ואת גל"צ; אלו אינם מתפקידיה של‬  .‫המדינה‬  ‫כלכלה‬     ‫. ישנן שתי סיבות עיקריות‬​‫ה‬‫​מוזילים את מחירי הדיור, מחזירים את הקרקעות לעם ומפשטים את הליכי הבניי‬   .1 
  3. 3. ‫למחירי הדיור הגבוהים בארץ. ראשית, ממשלת ישראל שולטת על כ­%39 מקרקעות המדינה באמצעות גוף מושחת‬  ­ ‫ומסורבל בשם מנהל מקרקעי ישראל. המחסור באישורי המנהל גורם להיצע קרקעות נמוך באופן מלאכותי ולכן‬  ‫למחירי דיור מופקעים. אנו נפעל להשיב את קרקעות המדינה לבעליהן האמתיים ­ העם. נקדם את הוצאתם למכרז של‬  ,‫כל קרקעות המנהל )למעט שמורות טבע, תוואי תשתיות, מתקני צבא וממשל וכדומה( במכרזים הוגנים ושקופים‬  ‫, יוקר המגורים בישראל גבוה בשל הליכים בירוקרטים מורכבים‬​‫ת‬‫​שני‬ .‫והדבר יביא להפחתה מידית במחירי הדיור‬  ‫" של הבנק העולמי ישראל מדורגת במקום ה­931 בעולם מתוך‬‫​התמודדות עם אישורי בנייה‬" ‫וחסרי כל הגיון. במדד‬  ‫081 מדינות, אחרי אלג'יריה, טוגו ומוזמביק. כשאי אפשר לצלוח את הבירוקרטיה, מה הפלא שההיצע לא גדל‬  ‫ לרפורמה מקיפה בהליכי התכנון והבנייה, כך שישראל תתקדם‬​"‫תכנית "קו ישר‬​ ​‫ת‬‫והמחירים בשמיים? אנו נאמץ א‬  .‫לסטנדרט בנייה מערבי. כמו כן נפעל לביטול מס השבח, שההכנסות ממנו זניחות אך נזקו גדול‬     ‫ שחרור המשק מחוקים המונעים‬​.‫​משחררים את המשק לתחרות אמיתית ­ פותחים לתחרות מונופולים ממשלתיים‬   .2  .‫כניסת מתחרים, ומדכאים יזמות וחדשנות, הוא הדרך הטובה ביותר להילחם בריכוזיות, באבטלה וביוקר המחייה‬  ‫מקור המונופולים והקרטלים בישראל ­ בחקיקה ממשלתית פרוטקציוניסטית הפוגעת בחופש העיסוק. אנו נפעל לביטול‬  ‫שיטת ה"מועצות" בתחום החקלאות אשר מכתיבות מכסות ייצור, מחירים ועוד: מועצת החלב, מועצת הזיתים, מועצת‬  ‫הצמחים, מועצת הדבש ושאר המועצות. אף נפעל למען ביטול מונופולים כמו מונופול המלט של חברת נשר, ולמען‬  ‫הפרטת מונופולים ממשלתיים כמו חברת החשמל והנמלים. עובדי המונופולים מושכים משכורות מופקעות תחת איומי‬  ‫שביתה, גם נוכח חובות ענק כמו חוב חברת החשמל העולה על 07 מיליארד שקלים. את חברת החשמל יש לפרק‬  ‫לתחנות כוח שונות ולהנפיקן בבורסה באופן שקוף. באופן דומה נפעל לביצוע רפורמה מקיפה ברכבת ישראל. את‬  ‫מונופול הנמלים יש לפרק לעשרות מסופים שונים ולהעמיד כל מסוף למכרז, כך שתתקיים תחרות ביניהם. יש לאפשר‬  ‫כניסה לארץ של בנקים וחברות ביטוח זרות ולאפשר הקמת בנקים חדשים. אנו נפעל להפיכת כלכלת ישראל לכלכלה‬  .‫מערבית ומפותחת. ביטול חסמים מיותרים אלה יביא לעלייה ניכרת בכוח הקנייה בישראל‬     ‫. ביטוח לאומי הוא גוף בירוקרטי, בזבזני ואכזרי שפעמים רבות מידי‬​‫ם‬‫​מעצימים ארגוני צדקה קהילתיים ומקומיי‬    .3  ‫מעניק לאלו שלא מגיע להם, ומונע מאלו שכן. לא רק בנזקקים פוגע ביטוח לאומי, אלא גם במוסדות הערבות ההדדית‬  ‫הקהילתיים, בכך שהוא "מלאים" את תפקידם ודוחק אותם מהשוק. פעמים רבות ארגוני צדקה קהילתיים מספקים‬  ‫פתרונות מותאמים הרבה יותר לבעיות השונות והמקומיות, והם עושים זאת באופן פחות בירוקרטי ובזבזני. אנו נפעל‬  ‫לאפשר לכל משלם מיסים לתרום למוסדות צדקה פרטיים אשר זכו למעמד מאושר על ידי המדינה ולקבל על כך זיכוי‬  ,‫מס, עד רף שיקבע. מכיוון שלאזרח ביקורת ישירה באופן זה על העזרה ההדדית לה משמשים כספי המיסים שלו‬  ‫תהיה לו בקרה אמתית על האופן בו הכסף נתרם. בכך שתיווצר אפשרות בחירה למתן צדקה, תתפתח תרבות‬  ‫קהילתית מאורגנת ומכוונת מטרה למען ערבות הדדית; כל אזרח יראה את תרומתו ויוכל להתגאות בה. אנו נפעל‬  ‫להפנות באופן זה חלק ניכר מהתקציבים של המוסד לביטוח לאומי לארגוני צדקה מוכרים בכל פעילות שיוכח שארגונים‬  ‫קהילתיים מבצעים באופן טוב יותר, כך שהמוסד לביטוח לאומי יעסוק במגוון מצומצם יותר של תכניות סיוע. האזרחים‬  ‫לתפיסתנו מכירים את הבעיות המקומיות יותר טוב מהממשלה ויבחרו מטרות צדקה באופן חכם יותר מהממשלה, מה‬  ‫שיטיב עם מצב העניים ויפחית את תופעות הפרזיטיות. פרט לכך נפעל לקיצוץ משמעותי של קצבאות לאנשים בריאים‬  .‫בגיל העבודה המקובל, לצד קיצוץ בקצבאות הילדים ומענקי הלידה המנופחים לאחר הילד השלישי‬     .4   ‫. מיסוי נמוך משמעו ­ יותר עבודה, משכורות גבוהות יותר, מחירים נמוכים יותר‬​‫ס‬‫מפחיתים משמעותית את נטל המ‬  ‫ורווחה רבה יותר לכל שכבות החברה. אנו נפעל להפחתה אחראית של נטל המס, לצד ייעול והפחתת הוצאות‬  ‫הממשלה. לתפיסתנו, המדינה עושה שימוש לא יעיל בכספי המיסים בהשוואה לשימוש שעושה בהם האזרח ממנו הם‬  ‫נגבו. מיסוי נמוך יאפשר יותר יוזמה, יגדיל את היקף העבודה והייצור במשק, וכך יוביל להתעצמות יכולתם הכלכלית‬  ,‫של אזרחי המדינה לעזור לעצמם ולאחרים. רמת המיסים הגבוהה בישראל פוגעת באזרחים, מעודדת הגירה שלילית‬  ‫מטפחת כלכלה שחורה, גורמת לעליית מחירים ומרתיעה משקיעים זרים מלהשקיע במדינה. אנו נפעל לפישוט מערכת‬  ‫המס. מערכת המיסים בישראל מסובכת ביותר וכוללת שלל סעיפי פטור וזיכוי ממס לקבוצות לחץ שונות אשר מעוותים‬  ‫את המשק. לכן, יש לפשט את קוד המס ולבטל את כל סוגי הפטור ממס במטרה להקטין את המשאבים הנדרשים‬  .‫לגבייה, להקטין את התמריץ להעלים מס, ולאפשר מערכת מיסוי פשוטה ולא פולשנית ומכבידה‬     ‫. אנו נפעל לחוקי שביתה הוגנים. אין כל קשר‬​‫ם‬‫​משחררים את המשק מאחיזת ההסתדרות וועדי העובדים החזקי‬   .5 
  4. 4. ‫בין חוקי השביתה הנוכחיים המקנים כוח אדיר לוועדי עובדים לבין זכות השביתה. חוקי התאגדות הוגנים, שאינם‬  ‫נותנים כוח לא מידתי בידי אחד מהצדדים, חשובים לתפקוד המשק והמגזר הציבורי. תופעת גלי השביתות המשתקות‬  ‫את המשק כל מספר שנים פוגעת ביציבות המשק, הופכת את אזרחי ישראל לבני ערובה ומביאה לתגמול העובדים‬  ‫שלא על פי תרומתם אלא בהתאם ליכולתם לגרום נזקים. המצב בו העובדים השובתים, על הנזק הרב שהם ממיטים‬  ‫על אזרחי ישראל, חסינים לחלוטין מפני תביעה בגין נזקי הפרת חוזה העסקתם, הוא מצב בלתי נסבל. ביטול שיטת‬  ‫החסינות יביא את וועדי העובדים להביא בחשבון את עלויות השביתה ולשקול באופן ראוי את השימוש בה. הקטנת‬  ‫כוחם של ועדי העובדים החזקים תאפשר תפקוד אמין ויעיל יותר של המגזר הציבורי ותגדיל את מספר מקומות‬  .‫העבודה במשק‬     ‫. מנגנון ממשלתי מצומצם ושקוף הוא תנאי מקדים לממשל תקין, לכן נפעל להגביל‬​‫ה‬‫​מצמצמים את משרדי הממשל‬   .6  ,‫במסגרת חוק יסוד הממשלה את מספר השרים. אנו נפעל להגבלת סמכויות לא מידתיות של משרדי הממשלה השונים‬  ‫לביטול משרדי ממשלה מיותרים, ולאיחוד משרדים אחרים. כמו כן, נפעל לביטול האפשרות למנות שרים בלי תיק. זהו‬  ‫לתפיסתנו צעד חשוב לניהול יעיל ושקוף יותר של הממשלה, ולצמצום ניכר בעלות המנגנון הממשלתי לצד שיפור‬  ‫השמירה על עקרון הפרדת הרשויות. כל חריגה משמעותית ממבנה ממשלה פשוט הכולל את 6 משרדי הממשלה‬  ‫העיקריים: משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים ומשרד החוץ מהווה‬  ‫לתפיסתנו ביטוי לניוון מערכת הממשל, בזבוז כספי הציבור וסיבוך ביורוקרטי מיותר. לבסוף, על מדינת ישראל לעבור‬  .‫למשטר נשיאותי יציב ולהתקין חוקה ליברלית שתמסד את מעמדן של זכויות האזרח‬     ‫ חופש המסחר הוא תנאי יסוד בעידן המודרני‬​.‫​ומורידים את מחירי המזון‬ ​‫י‬‫​הופכים את ישראל לאזור סחר חופש‬   .7  ‫לכלכלה איתנה. חסמי המכס, בעיקר בתחום המזון, הביאו לייקור חריף בעלויות מוצרי הצריכה. לתפיסתנו הגבלות‬  ‫המסחר בדמות מכסים, מיסי קנייה והיטלי היצף, מטיבות עם קבוצות בעלי עניין בלבד ופוגעות בכלל האזרחים. אנו‬  ‫נפעל לביטול מדיניות הפרוטקציוניזם הנהוגה כיום בעבור תעשיות "מקורבות", ולמען הפיכתה ההדרגתית של ישראל‬  ,‫לאזור סחר חופשי. כלומר, נפעל לביטולם ההדרגתי של כל המכסים, מכסות הייבוא, מיסי הקנייה, איסורי הייבוא‬  ‫ודרישות התקינה הייחודיות ממכון התקנים הישראלי עבור כל מוצר, גם אם כבר ברשותו אישור מהגופים המקבילים‬  .‫בארה"ב או באיחוד האירופאי‬     ,‫ שוק עבודה גמיש, המכבד את חופש החוזים‬​.‫​דואגים לסביבה אטרקטיבית לעסקים ומפחיתים את האבטלה‬   .8  ‫מגדיל את שכרם של כלל העובדים. בעשור האחרון ממשלות ישראל בתירוצים פופוליסטים הוסיפו חוקים מגוחכים‬  .‫ומכבידים לשוק העבודה; כמעט כולם אינם ברי אכיפה, אך פוגעים במעסיקים קטנים ופוגעים במשכורות העובדים בכך‬  ‫הדבר הביא לאבטלה של כ­%03 בישובים רבים פריפריה. אנו נתנגד לחקיקה פופוליסטית ונפעל לפישוט החוקים‬  ‫וביטולם של חוקים מיותרים לצד שיפור ההגנה על החוזים בישראל. שוק עבודה גמיש יקל על השכבות החלשות‬  ‫באוכלוסייה להשתלב במעגל התעסוקתי ויאפשר להם להשיג משרה ועצמאות רבה יותר במקום להיסמך על הביטוח‬  ‫הלאומי ומעגל הקצבאות. הבעיה חריפה במיוחד בשירות הציבורי. בשוק העבודה בשירות הציבורי נביא לצמצום שכר‬  ‫בחברות כושלות שבהן לעובדים שכר חריג )כמו חברת חשמל(, ונבטל את מושג הקביעות שמונע פיטורים של פקידים‬  .‫שאינם ראויים לשרת את הציבור‬    ‫. איזון תקציבי, מטבע יציב ושערי חליפין חופשיים הם אבני יסוד של‬​‫ת‬‫​מנהיגים מדיניות תקציבית ומוניטרית אחראי‬   .9  ‫צמיחה כלכלית בריאה. לתפיסתנו, ריבית נמוכה באופן קבוע וגירעונות תקציביים אינם הדרך לצמיחה ארוכת טווח והם‬  ‫מביאים לגדילה חסרת אחריות בחוב הלאומי, לשחיקת חסכונות הציבור ולעיוות המשק. אנו נפעל לקידום רפורמה‬  ‫שתפחית את יכולתו של בנק ישראל לחולל אינפלציה ולבצע ספקולציות מט"ח בסכומים המגיעים למיליארדי דולרים על‬  ‫גבו של הציבור, ושתפחית את תלותו של המשק בהחלטותיה של ועדת אנשים מצומצמת. נוסף על כך, נפעל למיסוד‬  ‫מנגנון חוקתי האוסר על מדיניות הרסנית של גירעון כרוני, על ידי חיוב הממשלה בהפחתת הוצאות אוטומטית וצמצום‬  .‫קבוע של נטל החוב עד חיסולו‬     .10 ‫. המערכת האקולוגית בישראל הולכת מדחי אל דחי עקב אימוץ מדיניות קצרת‬​‫ע‬‫​מגנים על הסביבה ומשאבי הטב‬  ‫רואי והרסנית. אנו נפעל לאימוץ מדיניות רציונלית המגנה על הסביבה מפגיעה מחד, אך לא פוסלת מידית יוזמות‬  ‫קדמה ושיפור מאידך. אנו נפעל ליישום מדיניות סביבתית חכמה ובת קיימא הכוללת תמריצים כלכליים ארוכי טווח‬  .‫לשימור הסביבה, ואינה קושרת כל פעולה בהחלטת המערכת הפוליטית, החלטה שנמצאת פעמים רבות מזיקה‬ 
  5. 5.    ‫הסכסוך הישראלי­פלסטיני ותהליך השלום‬  ‫1.    מפלגת עלה ירוק ­ הרשימה הליברלית תפעל להבאתו של כל הסכם שלום למשאל עם, מתוך אמונה בכך ששאלות‬  ‫גורליות ומכריעות חייבות להיות מיושבות בדרך של דמוקרטיה ישירה. אנו נתמוך בפעולות הגנה על אזרחי ישראל‬  .‫מתוך הכרה בכך שחובתה הבסיסית ביותר של המדינה היא הגנה על אזרחיה מפני תוקפנות חיצונית‬   

×