Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬ ‫המלאימה‬ ‫היד‬
‫של‬ ‫ספרו‬ ‫מתוך‬‫לוי‬ ‫דוד‬-‫פאור‬" ,‫בישראל‬ ‫התיעוש‬ ‫של‬ ‫הפוליטיקה‬ : ‫נע...
2
‫הממד‬‫עוס‬ ‫בו‬‫לוי‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫ק‬-‫הינו‬ ‫פאור‬‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫מדיניות‬-‫הפרק‬ ‫על‬ ‫שעמדה‬ ‫.השאלה‬
‫ישראל‬ ‫...
3
‫כ‬ ‫במניות‬ ‫גויסו‬387.000‫דולר‬.‫סולד‬ ‫רוברט‬ ‫מונה‬ ‫החברה‬ ‫לנשיא‬.‫של‬ "‫ו"תלמידו‬ ‫אמונו‬ ‫איש‬
‫ברנדייס‬.‫בשנת‬1...
4
‫כלכלי‬ ‫בסיסי‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬.‫היעילות‬ ; ‫האמריקאית‬ ‫ביכולת‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ .
‫והפרודוקטיביות‬‫האחריות‬ ‫של‬ ‫והרמה‬ ‫...
5
.‫(עמ‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫בדו"ח‬54-53:‫אודותיו‬ ‫נכתב‬ )"‫תפקיד‬ ‫מאוד‬ ‫מרובה‬ ‫במידה‬ ‫היה‬ ‫תפקידו‬
‫חלוצי‬.‫אשלג‬ ‫...
6
.
‫ההלאמה‬
‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫מקימו‬ ,‫נובומייסקי‬ ‫משה‬‫ים‬ ‫אוצרות‬ ‫לניצול‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫החל‬ ,‫כבר‬ ‫המלח‬
‫המא...
7
‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬‫הדריש‬ ‫את‬ ‫שייצגו‬ ,‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ה‬.
‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫ע...
8
‫אלמוג‬",‫בתזכירים‬ ‫ההסתדרות‬ ‫ואת‬ ‫מפא"י‬ ‫מנהיגות‬ ‫את‬ "‫הפציץ‬"‫קפלן‬ ‫האוצר‬ ‫לשר‬ "‫נדנד‬.‫ארב‬
‫הא‬ ‫חברת‬ ‫מטה...
9
‫הניסיו‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫משום‬ ‫בה‬‫באזור‬ ‫היהודית‬ ‫האחיזה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ן‬‫להגן‬ ‫שנדרשו‬ ‫החיילים‬ ‫הפועלים‬ .
‫אחד‬ ‫...
10
(‫קפלן‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫שבין‬ ‫התקופה‬ ) ‫א‬‫מנובמבר‬ ,.1949‫א‬ ‫להקים‬‫לבין‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫ת‬
‫במארס‬ ,‫הכנסת‬ ‫ה...
11
82.‫המפעל‬.‫בשיתוקו‬ ‫להשאירו‬ ‫ואין‬ ‫משותק‬
83‫הפועלת‬ ‫המכריעה‬ ‫הרשות‬ ‫בתור‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫אל‬ ‫באמון‬ ‫להתייחס‬...
12
1949.‫י‬ ‫באותה‬‫החברה‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫והוגבל‬ ‫ההחלטה‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫הסעיף‬ ‫תוקן‬ ‫שיבה‬
‫החברה‬ ‫לבין‬ ‫ק...
13
‫המרכזי‬ ‫טיעונו‬ .‫עמדתם‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫הרוב‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫כדי‬ ‫רב‬ ‫למאמץ‬ ‫קפלן‬ ‫ואליעזר‬ ‫שרת‬ ‫משה‬
‫באינטרס‬ ‫ת...
14
‫הורוביץ‬ ‫ודוד‬ ‫קפלן‬ ‫אליעזר‬ ,‫שרת‬ ‫משה‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫עם‬‫השמיני‬ ‫לסעיף‬ ‫נגע‬ ‫העיקרי‬ ‫השוני‬ ..
‫הבא‬...
15
‫הייצור‬ ‫ולחידוש‬ ‫בררום‬ ‫המפעל‬ ‫לחידוש‬ ‫ל"י‬ ‫מיליון‬ ‫חצי‬ ‫תמציא‬ ‫שהממשלה‬ ‫היתה‬ ‫ההצעה‬
‫בלא‬‫השהיה‬.‫על‬ ‫יו...
16
‫הערות‬
2.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫דוח‬ ‫ראו‬..1949; '‫עמ‬53‫משה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬."‫המלח‬ ‫ים‬ ‫זיכיון‬."‫הארץ‬..4....
היד המלאימה של הכלכלה הישראלית
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Trash Savings Brochure
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

היד המלאימה של הכלכלה הישראלית

Download to read offline

מתוך ספרו של דוד לוי-פאור, " היד הלא נעלמה : הפוליטיקה של התיעוש בישראל"
הוצאת יד יצחק בן-צבי , תשס"א - 2001

על סיפור ההלאמה של מפעלי האשלג שהוקמו ביוזמה פרטית והון פרטי ועל רקע המאבק האידאולוגי בין השקעות והון פרטי לבין בעלות ציבורית.
בשנת 1952 הלאימה מדינת ישראל את חברת האשלג שהוקמה ב-1 בינואר בשנת 1930. זאת היתה חלק מהאסטרטגיה שדחקה השקעות פרטיות אל מחוץ לישראל והובילה לשליטה ממלטית מלאה בענפי הכימיה והמחצבים. מפעל האשלג היה אחראי לכמחצית מכלל הייצוא של מדינת ישראל בתחילת שנותיה ומוכר גם כ"מפעלי ים המלח" הוקם ונוהל על ידי משה נובומייסקי כיזמות קפיטליסטית המבוססת בהון פרטי והשקעות בינלאומיות. לפניכם מסכת האירועים כפי שהיא מתוארת במחקרו של דוד לוי-פאור. מתוך ספרו של דוד לוי-פאור," היד הלא נעלמה: הפוליטיקה של התיעוש בישראל".

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

היד המלאימה של הכלכלה הישראלית

 1. 1. 1 ‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬ ‫המלאימה‬ ‫היד‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫מתוך‬‫לוי‬ ‫דוד‬-‫פאור‬" ,‫בישראל‬ ‫התיעוש‬ ‫של‬ ‫הפוליטיקה‬ : ‫נעלמה‬ ‫הלא‬ ‫היד‬" ‫הוצאת‬‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬-‫צבי‬,‫תשס"א‬-2001 ‫פרטי‬ ‫והון‬ ‫פרטית‬ ‫ביוזמה‬ ‫שהוקמו‬ ‫האשלג‬ ‫מפעלי‬ ‫של‬ ‫ההלאמה‬ ‫סיפור‬ ‫על‬‫ו‬‫על‬ ‫ה‬ ‫רקע‬‫בין‬ ‫האידאולוגי‬ ‫מאבק‬‫ו‬ ‫השקעות‬‫פרטי‬ ‫הון‬‫ציבורית‬ ‫בעלות‬ ‫לבין‬. ‫בשנת‬1952‫את‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הלאימה‬‫ב‬ ‫שהוקמה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬-1‫בשנת‬ ‫בינואר‬1930. ‫היתה‬ ‫זאת‬‫והובילה‬ ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעות‬ ‫שדחקה‬ ‫מהאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ .‫והמחצבים‬ ‫הכימיה‬ ‫בענפי‬ ‫מלאה‬ ‫ממלטית‬ ‫לשליטה‬‫מפעל‬‫האשלג‬‫לכמחצית‬ ‫אחראי‬ ‫היה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הייצוא‬ ‫מכלל‬‫שנותיה‬ ‫בתחילת‬‫גם‬ ‫ומוכר‬‫כ"מפעלי‬‫ונוהל‬ ‫הוקם‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ .‫בינלאומיות‬ ‫והשקעות‬ ‫פרטי‬ ‫בהון‬ ‫המבוססת‬ ‫קפיטליסטית‬ ‫כיזמות‬ ‫נובומייסקי‬ ‫משה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לוי‬ ‫דוד‬ ‫של‬ ‫במחקרו‬ ‫מתוארת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫האירועים‬ ‫מסכת‬ ‫לפניכם‬-.‫פאור‬‫של‬ ‫ספרו‬ ‫מתוך‬‫דוד‬ ‫לוי‬-‫פאור‬,"‫בישראל‬ ‫התיעוש‬ ‫של‬ ‫הפוליטיקה‬ :‫נעלמה‬ ‫הלא‬ ‫היד‬‫(פרקים‬ ."3‫ו‬-5.) ‫קפיטליסטית‬ ‫ציונות‬ ‫מול‬ ‫סוציאליסטית‬ ‫ציונות‬ ‫החמיש‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫הכבדה‬ ‫הכימיה‬ ‫בענף‬ ‫פעלה‬ ‫אחת‬ ‫בעלות‬ ‫קבוצת‬‫ים‬—‫היתה‬ ‫זו‬"‫החברה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬)PEC-Economic Corporation(Palestine."‫בעלת‬ ‫שהיתה‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המניות‬‫האשלג‬ ‫חברת‬‫ה‬ ‫החברות‬ ‫ובין‬ ,‫כימיים‬ ‫וחומרים‬ ‫דשנים‬ ‫של‬ ‫מייסדות‬‫בשני‬ . ‫היה‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫להשתתפותה‬ ‫המקרים‬‫היזמה‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫בהוצאה‬ ‫מכריע‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫להקים‬‫המפעלים‬.‫החברה‬ ‫השתתפה‬ ‫לפלסטיקה‬ ‫ישראל‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫חברת‬ ‫באמצעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫הכלכלית‬10‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫בהקמת‬ ‫אחוזים‬.‫לחברה‬ ‫הציונות‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ ‫הכלכלית‬. ‫של‬ ‫הקמתה‬(27)‫ברנדייס‬ ‫ללואי‬ ‫וייצמן‬ ‫חיים‬ ‫בין‬ ‫במחלוקת‬ ‫נקשרת‬ ‫החברה‬.‫ברנדייס‬( ,Louis s BrandeistDembi‫כ‬ ‫שימש‬ )‫של‬ ‫ממנהיגיה‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שופט‬ ‫וחבריו‬ ‫ברנדייס‬ ‫ניהלו‬ ‫הציונית‬ ‫בפעילותם‬ .‫וילסון‬ ‫לנשיא‬ ‫קרוב‬ ‫ויועץ‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫יהדות‬ ‫הקשורים‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫לשורה‬ ‫בנוגע‬ ‫אירופה‬ ‫מזרח‬ ‫ציוני‬ ‫ועם‬ ‫וייצמן‬ ‫עם‬ ‫ויכוח‬ ‫האמריקנים‬ ‫בפעילות‬‫הת‬‫הציונ‬ ‫נועה‬.‫ית‬‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫בתולדותיה‬ ‫המרכזיים‬ ‫הזעזועים‬ ‫באחד‬— ‫ביוני‬ ‫שהוביל‬ ‫זעזוע‬1921‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫כבוד‬ ‫כנשיא‬ ‫מתפקידו‬ ‫ברנדייס‬ ‫של‬ ‫להתפטרותו‬ ‫הציונית‬.‫שונים‬ ‫ממדים‬ ‫היו‬ ‫ברנדייס‬ ‫לבין‬ ‫וייצמן‬ ‫בין‬ ‫לוויכוח‬—‫אישיים‬.‫כוחניים‬.‫תרבותיים‬ ‫ואידאולוגיים‬.
 2. 2. 2 ‫הממד‬‫עוס‬ ‫בו‬‫לוי‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫ק‬-‫הינו‬ ‫פאור‬‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫מדיניות‬-‫הפרק‬ ‫על‬ ‫שעמדה‬ ‫.השאלה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫איך‬ ‫היתה‬. ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בהקמת‬ ‫לתמוך‬ ‫שיש‬ ‫גרסו‬ ‫אשר‬ ‫האירופאיים‬ ‫הציונים‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫ברנדייס‬ ‫רנטבילי‬ ‫כלכלי‬ ‫משק‬ ‫הוקם‬ ‫בטרם‬ ‫בארץ‬ ‫ואוניברסיטה‬.‫המשאבים‬ ‫להקצאת‬ ‫התנגד‬ ‫הוא‬ ‫ציונית‬ ‫לתעמולה‬ ‫הציונית‬ ‫ההנהלה‬ ‫שבידי‬ ‫המוגבלים‬.‫ולהוצאת‬ ‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫ללימוד‬ ‫וירחונים‬ ‫שבועונים‬,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ריווחי‬ ‫משק‬ ‫והוקם‬ ‫הכלכלית‬ ‫התשתית‬ ‫שהובטחה‬ ‫לפני‬. ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫בין‬ ‫למאבק‬ ‫ביטוי‬ ‫הציונית‬ ‫בהיסטוריוגרפיה‬ ‫משמש‬ ‫לווייצמן‬ ‫ברנדייס‬ ‫בין‬ ‫הוויכוח‬‫להון‬ ‫הארץ‬ ‫בבניין‬ ‫וציבורי‬ ‫לאומי‬.‫ענף‬ ‫בפיתוח‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫במקומה‬ ‫והדיון‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫שנקטה‬ ‫הפיתוח‬ ‫ואסטרטגיית‬ ‫העשרים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫המציאות‬ ‫בין‬ ‫מקשר‬ ‫הכימיה‬, ‫החמישים‬ ‫בשנות‬ ‫המדינה‬ ‫שנקטה‬ ‫הפיתוח‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫לבין‬.‫המאוחר‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫לברנדיי‬ ‫לחזור‬ ‫יש‬‫לווייצמן‬ ‫ברנדייס‬ ‫בין‬ ‫ולוויכוח‬ ‫ולחבריו‬ ‫ס‬. ‫ברנדייס‬ ‫המשיך‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫מראשות‬ ‫והתפטרותו‬ ‫המחלוקת‬ ‫אף‬ ‫על‬.‫קבוצת‬ ‫בתמיכת‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ציוני‬ ‫בקרב‬ ‫מרכזית‬ ‫פעילים‬.‫הציונית‬ ‫בפעילות‬ ‫במעורבות‬.‫ניגשה‬ ‫הקבוצה‬ ‫חלופית‬ ‫דרך‬ ‫לעיצוב‬‫באמצעות‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬‫ב‬‫חלופ‬ ‫גופים‬ ‫ניית‬‫של‬ "‫היסוד‬ ‫ל"קרן‬ ‫יים‬ ‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬.‫ביולי‬ ‫הוקמה‬ ‫היסוד‬ ‫קרן‬1920‫המי‬ ‫כזרוע‬‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫מון‬ ‫העולמית‬‫ועל‬ ‫וולונטרי‬ ‫מס‬ ‫על‬ ‫התבססו‬ ‫הקרן‬ ‫פעולות‬ .‫העולם‬ ‫יהדות‬ ‫בקרב‬ ‫שגויסו‬ ‫תרומות‬. ‫לארגן‬ ‫לחצו‬ ‫וחבריו‬ ‫ברנדייס‬‫עסקי‬ ‫כסיס‬ ‫על‬ ‫הקרן‬ ‫את‬‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬ ‫ששיקולי‬ ‫כך‬ , ‫עסקית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫הארץ‬ ‫בפיתוח‬ ‫העולמית‬. ‫היה‬ ‫הראשון‬ ‫הצעד‬‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לפיתוח‬ ‫המועצה‬ ‫הקמת‬.‫בספטמבר‬1921‫המועצה‬ ‫הקימה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הקואופרטיבית‬ ‫החברה‬ ‫את‬.‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫הגרעין‬ ‫לבסוף‬ ‫שהיתה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬.‫ומטרות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫על‬ ‫הועמד‬ ‫הקואופרטיבית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הרשום‬ ‫המניות‬ ‫הון‬ ‫כך‬ ‫הוגדרו‬ ‫פעולתה‬‫החברה‬ ‫בדו"ח‬: "‫חיוני‬ ‫יהודי‬ ‫עניין‬ ‫היא‬ ‫פלשתינה‬ ‫של‬ ‫הבניה‬.‫מודרגים‬ ‫למתיישבים‬ ‫זקוקה‬ ‫הארץ‬ ‫חרוצים‬.‫שם‬ ‫להתיישב‬ ‫חפצים‬ ‫יהודים‬ ‫אלפי‬.‫חקלאות‬.‫יכולים‬ ‫ותעשייה‬ ‫מסחר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מקודמים‬ ‫להיות‬‫מתאים‬ ‫עיסקי‬ ‫אשראי‬.‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫מתאים‬ ‫ביטוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מואצת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫כפיהם‬ ‫מיגיע‬ ‫המתקיימים‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫ההתיישבות‬ ‫זו‬ ‫כלכלית‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬". ‫דו‬"‫מגלה‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫ח‬.‫באמצעות‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לפיתוח‬ ‫למועצה‬ ‫הוענקה‬ ‫בחברה‬ ‫השליטה‬ ‫כי‬ ‫רגילות‬ ‫מניות‬ ‫הקצאת‬.‫למ‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫למועצה‬ ‫שהעניקו‬‫בחברה‬ ‫דירקטורים‬ ‫של‬ ‫רוב‬ ‫נות‬. ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫לתפיסה‬ ‫בהתאם‬.‫עסקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בארץ‬ ‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫שהעמידה‬. ‫של‬ ‫מצטברת‬ ‫תשואה‬ ‫בחברה‬ ‫המניות‬ ‫לרוכשי‬ ‫הובטחה‬6‫לשנה‬ ‫אחוזים‬.‫דצמבר‬ ‫סוף‬ ‫עד‬1922
 3. 3. 3 ‫כ‬ ‫במניות‬ ‫גויסו‬387.000‫דולר‬.‫סולד‬ ‫רוברט‬ ‫מונה‬ ‫החברה‬ ‫לנשיא‬.‫של‬ "‫ו"תלמידו‬ ‫אמונו‬ ‫איש‬ ‫ברנדייס‬.‫בשנת‬1925‫עם‬ ‫מטעמו‬ ‫לשיקום‬ ‫הוועדה‬ ‫פעולות‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫החלטה‬ ‫הג'וינט‬ ‫קיבל‬ ‫ב‬ ‫נרשמה‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ‫הקואופרטיבית‬ ‫החברה‬ ‫פעולות‬18‫בינואר‬1926‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫ישראל‬.:‫הכלכליות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫לא‬ ‫המחודש‬ ‫הרישום‬"‫לשמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נוסדה‬ ‫זו‬ ‫חברה‬ ‫מכשיר‬‫עסקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מוחשי‬ ‫באופן‬ ‫לעזור‬ ,‫אחרים‬ ‫ומעונינים‬ ‫אמריקניים‬ ‫יהודים‬ ‫יוכלו‬ ‫דרכו‬ ‫גדל‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫וליישובם‬ ‫הקדושה‬ ‫הארץ‬ ‫כלכלת‬ ‫לפיתוח‬ ‫בא"י‬ ‫יצרניים‬ ‫לעסקים‬ ‫טהור‬ ‫עמי‬ , ‫והתנהגות‬ ‫מבנה‬ , ‫אהרוני‬ ( "‫בה‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫והולך‬260.)‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫פעולות‬ ‫לארץ‬-‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נעשו‬ ‫ישראל‬‫והיו‬ ‫עסקי‬.‫בעצם‬.‫תחרות‬‫היסוד‬ ‫לקרן‬."‫סלד‬ ‫שברנדייס‬ ‫הארגון‬ ‫מפניו‬."‫לאומית‬ ‫תעמולה‬ ‫באמצעות‬ ‫היהודים‬ ‫המוני‬ ‫בקרב‬ ‫שנאספו‬ ‫תרומות‬ ‫כקרן‬ ‫תפקד‬ ‫ואשר‬ ‫ענפה‬. ‫השלושים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫במחצית‬.‫כספים‬ ‫לגייס‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫היה‬ ‫כאשר‬ ‫פילנתרופי‬ ‫ולא‬ ‫רווחי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫לפיתוח‬.‫הרעיון‬ ‫לפעם‬ ‫מפעם‬ ‫הועלה‬"‫להפוך‬ ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫ההשקעות‬ ‫לחברת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫את‬." ‫לפעי‬ ‫במקביל‬ ‫פעלה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫והחברה‬ ‫מומש‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הרעיון‬‫ההסתדרות‬ ‫לויות‬ ‫היסוד‬ ‫וקרן‬ ‫הציונית‬. ‫פלורליסטית‬ ‫מציאות‬ ‫בארץ‬ ‫נוצרה‬ ‫בעצם‬.‫זו‬ ‫בצד‬ ‫זו‬ ‫בה‬ ‫תפקדו‬ ‫לפיתוח‬ ‫שונות‬ ‫שגישות‬ ‫מציאות‬ ‫הארץ‬ ‫לפיתוח‬ ‫היא‬ ‫תרומתה‬ ‫את‬ ‫תרמה‬ ‫אחת‬ ‫וכל‬.‫הזו‬ ‫הפלורליסטית‬ ‫המציאות‬.‫כל‬ ‫תרם‬ ‫שבה‬ ‫הארץ‬ ‫לבניית‬ ‫יכולתו‬ ‫כמיטב‬ ‫זרם‬.‫והאקדמ‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫השכיחה‬ ‫לא‬‫בשאלה‬ ‫י‬.‫דרך‬ ‫איזו‬ ‫הארץ‬ ‫בפיתוח‬ ‫יותר‬ ‫ויעילה‬ ‫אפקטיבית‬ ‫מהדרכים‬.‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫של‬ ‫היומרה‬ ‫דווקא‬ ? ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫ממשית‬ ‫חלופה‬ ‫החברה‬ ‫ייצגה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫החברה‬.‫להכניס‬ ‫כדי‬ ‫שנוסדה‬"‫השוק‬ ‫כוחות‬ ‫את‬ ‫ולרתום‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫לפיתוח‬ "‫עסקי‬ ‫רציונל‬ ‫למטרות‬‫הקולקטיביות‬‫הזו‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫מדגישה‬. ‫למשל‬ ‫כך‬.‫הכותרת‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המכתבים‬ ‫נייר‬ ‫נשא‬Private Enterprises for": Public good"‫("יוזמה‬‫הציבור‬ ‫טובת‬ ‫למען‬ ‫פרטית‬)"‫יעדיה‬ ‫על‬ ‫הצהרה‬ ‫כמעין‬‫אלה‬ ‫מטרות‬ . ‫מוטו‬ ‫שימשו‬‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫החברה‬ ‫לפעילות‬‫ביט‬ .‫רוברט‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫נתנו‬ ‫להם‬ ‫וי‬,‫סולד‬ ‫בה‬ ‫החיה‬ ‫והרוח‬ ‫החברה‬ ‫יו"ר‬: ‫הכל‬ ‫הבסיס‬‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫כלי‬‫של‬ ‫לשילובם‬ ‫הגיע‬ ‫הזמן‬ . ‫המאזניים‬ ‫כפות‬ ‫על‬ ‫והנחתם‬ ‫האמריקאי‬ ‫הפרטי‬ ‫וההון‬ ‫השיטות‬ ‫המשאבים‬.‫אנו‬ ‫של‬ ‫החופשי‬ ‫במשחק‬ ‫בשימוש‬ ‫האלתור‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫נמלא‬ ‫ובהדרגה‬ ‫נוסיף‬ ‫עתה‬ ‫הנורמליים‬ ‫הכלכליים‬ ‫הכוחות‬.‫הענ‬‫הפרטי‬ ‫ההון‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫בהבטחת‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫יין‬ —‫האנרגיות‬ ‫שישוחררו‬ ‫כך‬.‫מונעות‬ ‫אשר‬ ‫המודרניות‬ ‫והטכניקות‬ ‫ההמצאה‬ ‫כושר‬ ‫הפרטי‬ ‫המאמץ‬ ‫בידי‬.‫המבינים‬ ‫לאותם‬ ‫היא‬ ‫פנייתנו‬—‫חייבת‬ ‫המודרנית‬ ‫המדינה‬ ‫כי‬
 4. 4. 4 ‫כלכלי‬ ‫בסיסי‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬.‫היעילות‬ ; ‫האמריקאית‬ ‫ביכולת‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ . ‫והפרודוקטיביות‬‫האחריות‬ ‫של‬ ‫והרמה‬ ‫העבודה‬ ‫של‬.‫אשר‬ ‫כלכליים‬ ‫כוחות‬ ‫אותם‬ ‫של‬ .‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫המדינה‬ ‫אמריקה‬ ‫את‬ ‫עשו‬(‫ולדורף‬ ‫במלון‬ ‫סולד‬ ‫רוברט‬ ‫נאום‬ ‫ב‬ , ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫אסטוריה‬2‫בדצמבר‬1953) ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫מבחן‬ ‫בפני‬ ‫החמישים‬ ‫בשנות‬ ‫עמדו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫והחברה‬ ‫סולד‬ ‫רוברט‬ ‫ש‬ ‫של‬ ‫גורלם‬‫ממפעלי‬ ‫ניים‬‫בארץ‬ ‫הגדולים‬ ‫הכימיה‬.‫אך‬‫הכימ‬ ‫בענף‬ ‫שפעלו‬ ‫הדמויות‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬‫יה‬ ‫נובומייסק‬ ‫משה‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫בולטת‬.‫י‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫הקמת‬ ‫על‬‫נובומייסקי‬ ‫משה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משה‬‫מכרות‬ ‫מהנדס‬ ,‫נובומייסקי‬‫וציו‬ ‫יהודי‬ ,‫נ‬‫בשנת‬ ‫בסיביר‬ ‫שנולד‬ ‫י‬1873‫של‬ ‫לייסודם‬ ‫אחראי‬ ‫מפעל‬‫כימיים‬ ‫וחומרים‬ ‫דשנים‬ ‫ושל‬ ‫האשלג‬.‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ראשיתו‬ ‫בהתכתבות‬‫בשנת‬ ‫שניהל‬1906‫רופין‬ ‫ארתור‬ ‫עם‬‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫ובה‬ , ‫מי‬ ‫לניצול‬ ‫העות'מאנית‬ ‫מהממשלה‬‫המלח‬ ‫ים‬‫בשנת‬ .1911‫סדר‬ ‫לעריכת‬ ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫הגיע‬‫של‬ ‫ה‬ ‫כימיות‬ ‫אנליזות‬ ‫ושל‬ ‫ניסויים‬‫מל‬ ‫בשל‬ ‫נקטעו‬ ‫הניסויים‬ .‫וחודשו‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬ ‫חמת‬‫בשנים‬ 1921-1925.‫מ‬ ‫ממושכת‬ ‫שתדלנות‬ ‫פעולת‬ ‫נעשתה‬ ‫הניסויים‬ ‫תוצאות‬ ‫בעקבות‬‫נובומייסקי‬ ‫צד‬ ‫המנדט‬ ‫שלטונות‬ ‫אצל‬‫שמטרתה‬ ,(39)‫ים‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫אוצרות‬ ‫ניצול‬ ‫שיאפשר‬ ‫זיכיון‬ ‫השגת‬ ‫היתה‬ ‫המלח‬.‫באוגוסט‬1929‫מי‬ ‫לניצול‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫הבריטי‬ ‫טולוק‬ ‫והמייג'ור‬ ‫נובומייסקי‬ ‫משה‬ ‫קיבלו‬ ‫וב‬ ‫המלח‬ ‫ים‬-1‫בינואר‬1930‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫הקימו‬‫אפשרה‬ ‫הזיכיון‬ ‫הענקת‬ . ‫בפברואר‬1932‫מאות‬ ‫לשוק‬ ‫נשלחו‬ ‫כבר‬ ‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫סוף‬ ‫ולקראת‬ ‫ההקמה‬ ‫עבודות‬ ‫תחילת‬ ‫את‬ ‫אשלג‬ ‫של‬ ‫טונות‬.‫ערב‬‫ממאה‬ ‫יותר‬ ‫לכדי‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫יכולת‬ ‫הגיעה‬ ‫העצמאות‬ ‫מלחמת‬ ‫אש‬ ‫טונות‬ ‫אלף‬‫לג‬.‫בשנת‬1947‫האש‬ ‫מפעל‬ ‫היה‬( ‫לג‬‫הח‬ ‫חברת‬ ‫לצד‬‫התעשייתי‬ ‫המפעל‬ ) ‫שמל‬ ‫בארץ‬ ‫הגדול‬‫להג‬ ‫קשה‬ .‫מיליון‬ ‫משבעה‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ,‫ייצואו‬ ‫אשר‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫בחשיבותו‬ ‫זים‬ ‫דולר‬‫היה‬ ,‫ההדרים‬ ‫ענף‬ ‫לייצוא‬ ‫רק‬ ‫שני‬‫ה‬ ‫הייצוא‬ ‫ענף‬ ,‫עת‬ ‫באותה‬ ‫הישראלית‬ ‫בחקלאות‬ ‫מוביל‬. ‫בהיסטוריה‬ ‫אחת‬ ‫מקבילה‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫תעשייתי‬ ‫כיזם‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫לפעולתו‬‫היהודי‬ ‫היישוב‬ ‫של‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬—‫ש‬ ‫זאת‬‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫מייסד‬ ‫רוטנברג‬ ‫פנחס‬ ‫ל‬‫המפעלים‬ ‫היו‬ ‫אלה‬ ‫שני‬ . ‫מחוב‬ ‫שהיו‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫היחידים‬ ‫התעשייתיים‬‫בלונדון‬ ‫הגדולים‬ ‫ההון‬ ‫למרכזי‬ ‫רים‬‫שני‬ . ‫ועם‬ ‫וציוניים‬ ‫יהודיים‬ ‫כלכליים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫ענפה‬ ‫קשרים‬ ‫מסכת‬ ‫בעלי‬ ‫היו‬ ‫המייסדים‬ ‫ושני‬ ‫המפעלים‬ ‫גורמי‬‫פוליטיים‬ ‫ם‬‫הברית‬ ‫ובארצות‬ ‫בבריטניה‬ ‫וכלכליים‬‫באה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫הענפית‬ ‫מנהיגותו‬ . ‫הכי‬ ‫בתחום‬ ‫מחקר‬ ‫בפעולות‬ ‫בתמיכה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬‫מיה‬‫נוספים‬ ‫כימיים‬ ‫מוצרים‬ ‫להפיק‬ ‫בניסיונות‬ , ‫מפעל‬ ‫ובייסוד‬ ‫המלח‬ ‫מים‬"‫במפ‬ "‫כימיים‬ ‫וחומרים‬ ‫דשנים‬‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫לאחר‬ ‫חיפה‬ ‫רץ‬. ‫הענפ‬ ‫ההנהגה‬ ‫עמדת‬‫בעקבות‬ ‫בביקורת‬ ‫הועמדה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫ית‬‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫חורבן‬ ‫המפעל‬ ‫בהלאמת‬ ‫צידדו‬ ‫אשר‬ ,‫מתנגדיו‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫העצמאות‬ ‫במלחמת‬‫בזכויותיו‬ ‫להכיר‬ ‫ידעו‬ ,.
 5. 5. 5 .‫(עמ‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫בדו"ח‬54-53:‫אודותיו‬ ‫נכתב‬ )"‫תפקיד‬ ‫מאוד‬ ‫מרובה‬ ‫במידה‬ ‫היה‬ ‫תפקידו‬ ‫חלוצי‬.‫אשלג‬ ‫טמון‬ ‫המלח‬ ‫שבים‬ ‫עצמה‬ ‫העובדה‬‫בכמו‬‫דורות‬ ‫זה‬ ,‫מכבר‬ ‫ידועה‬ ‫היתה‬ ‫גדולות‬ ‫יות‬, ‫שתיכנן‬ ‫הראשון‬ ‫היה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫מר‬ ‫אולם‬‫הים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫מעשי‬ ‫לניצול‬ ‫רציניות‬ ‫תכניות‬.‫לעשר‬ ‫קרוב‬ ‫ולנסיונות‬ ‫לחקירות‬ ‫הקדיש‬ ‫הוא‬ ‫שנים‬.‫עד‬ ‫ופוליטי‬ ‫משפטי‬ ‫כספי‬ ‫ומתן‬ ‫ולמשא‬ ‫תכניות‬ ‫לתיכנון‬ ‫אותה‬ ‫יסד‬ ‫שהוא‬ ‫החברה‬ ‫לידי‬ ‫והעבירו‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫לניצול‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫שהשיג‬.‫ניהל‬ ‫נובומייסקי‬ ‫מר‬ ‫חייו‬ ‫ימי‬ ‫מיטב‬ ‫את‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫למפעל‬ ‫והקדיש‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫פעולותיה‬ ‫את‬.‫יצירתו‬ ‫הוא‬ ‫כולו‬ ‫המפעל‬ ‫לו‬ ‫הקדיש‬ ‫שלא‬ ‫אחד‬ ‫פרט‬ ‫הפעולות‬ ‫מסכת‬ ‫בכל‬ ‫ואין‬‫העמוק‬ ‫עיונו‬ ‫את‬.‫את‬ ‫בו‬ ‫השקיע‬ ‫ושלא‬ ‫הוא‬ ‫רעיונותיו‬ ‫ואת‬ ‫ידיעותיו‬.‫המילה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ ‫חלוצית‬ ‫היתה‬ ‫הפעולה‬.‫שומם‬ ‫במדבר‬.‫בתנאי‬ ‫ומסו‬ ‫קשים‬ ‫פוליטיים‬ ‫בתנאים‬ ‫נוחים‬ ‫בלתי‬ ‫אקלים‬‫בכים‬.‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫רעים‬ ‫הובלה‬ ‫בתנאי‬‫עם‬ , ‫נסיון‬ ‫רכשו‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫שרק‬ ‫פועלים‬.‫כספיים‬ ‫ובאמצעים‬.‫לא‬ ‫תמיד‬ ‫שכמעט‬‫מספיקים‬ ‫היו‬—‫היה‬ ‫את‬ ‫שישא‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫שלא‬ ‫כזה‬ ‫למצב‬ ‫להביאו‬ ‫ולהשתדל‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫נובומייסקי‬ ‫מר‬ ‫על‬ ‫עצמו‬.‫צפייה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫אחרי‬ ‫להן‬ ‫ראויים‬ ‫שהיו‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫יביא‬ ‫שגם‬ ‫אלא‬ "‫בסבלנות‬. ‫בשנת‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מפעלי‬ ‫הלאמת‬1952‫להשתלט‬ ‫שהובילה‬ ‫מקיפה‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ ‫היתה‬‫ות‬ .‫והמחצבים‬ ‫הכימיה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫המדינה‬‫לוי‬ ‫מציג‬ ‫המצורף‬ ‫באיור‬-‫פאור‬‫שלושה‬""‫אירוע‬ ‫חקרי‬ ‫הכ‬ ‫בענף‬ ‫מרכזיים‬ ‫מפעלים‬ ‫למעבר‬ ‫המתייחסים‬‫המדינה‬ ‫לבעלות‬ ‫פרטית‬ ‫מבעלות‬ ‫ימיה‬‫האירוע‬ . ‫הממשלה‬ ‫לידי‬ ‫הפרטי‬ ‫מהסקטור‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫העברת‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬.‫המשפטית‬ ‫מהבחינה‬ ‫ההעברה‬ ‫היתה‬.‫ב‬ ‫שנעשתה‬24‫ביולי‬,1952‫חברת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫מניות‬ ‫במעבר‬ ‫כרוכה‬"‫מפעלי‬ ‫לא"י‬ ‫אשלג‬"‫חברת‬ ‫לידי‬"‫הממשלתית‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מפעלי‬.‫העברת‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫האירוע‬"‫דש‬‫נים‬ ‫הממשלה‬ ‫לידי‬ "‫כימיים‬ ‫וחומרים‬."‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הכימי‬ ‫כמפעל‬ ‫תוכנן‬ "‫כימיים‬ ‫וחומרים‬ ‫דשנים‬ ‫הפרטי‬ ‫הסקטור‬ ‫של‬ ‫כמפעל‬ ‫הקמתו‬ .‫בישראל‬‫על‬ ‫אור‬ ‫שופכת‬ ‫הממשלתי‬ ‫לסקטור‬ ‫והעברתו‬ ‫הממשלתי‬ ‫הסקטור‬ ‫של‬ ‫להיווצרותו‬ ‫הרקע‬.‫בתי‬ ‫העברת‬ ‫הוא‬ ‫כאן‬ ‫הנבדק‬ ‫השלישי‬ ‫האירוע‬ ‫הבריטית‬ ‫הנפט‬ ‫חברת‬ ‫מידי‬ ‫הזיקוק‬"‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לידי‬ "‫פטרוליום‬ ‫בריטיש‬.
 6. 6. 6 . ‫ההלאמה‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫מקימו‬ ,‫נובומייסקי‬ ‫משה‬‫ים‬ ‫אוצרות‬ ‫לניצול‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫החל‬ ,‫כבר‬ ‫המלח‬ ‫המאה‬ ‫בראשית‬.‫מפעל‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫המוצלחת‬ ‫והפעלתו‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫אוצרות‬ ‫לניצול‬ ‫הזיכיון‬ ‫קבלת‬ ‫בארץ‬ ‫הגדול‬ ‫התעשייתי‬ ‫למפעל‬ ‫האשלג‬.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בקצה‬ ‫המפעל‬ ‫הוקם‬ ‫במקורו‬. ‫בשנת‬ ‫אבל‬1934‫העיקרי‬ ‫הייצור‬ ‫מרכז‬ ‫הועבר‬(2)‫לסדום‬.‫העצמאות‬ ‫הכרזת‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫האזור‬ ‫פונה‬.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫בצפון‬ ‫היהודיים‬ ‫המאחזים‬ ‫שני‬—‫הייצור‬ ‫אתר‬ ‫ה‬‫וקיבוץ‬ ‫צפוני‬""‫הערבה‬ ‫בית‬—‫חרבו‬.(3)‫בצפון‬ ( ‫ירדנית‬ ‫בשליטה‬ ‫שטח‬ ‫בין‬ ‫פוצל‬ ‫עצמו‬ ‫המפעל‬ ‫לבין‬ ) ‫המלח‬ ‫ים‬‫המלח‬ ‫ים‬ ‫בדרום‬ ( ‫ישראלית‬ ‫בשליטה‬ ‫שטח‬). ‫המפלגה‬ ‫ואיש‬ "‫החברתי‬ ‫ה"פעיל‬‫וההסתדרות‬‫ו‬ ‫הפרטי‬ ‫ההון‬ ‫נגד‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬‫ה"חברות‬ ."‫הרכושניות‬ ‫ה‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫חלקו‬ ‫באבדן‬ ‫נקשר‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬‫ובטראומה‬ ‫מלח‬ ‫הערבה‬ ‫בית‬ ‫פינוי‬ ‫של‬‫לפחות‬ ‫שנושאים‬ ‫כמי‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫ואת‬ ‫נובומייסקי‬ ‫את‬ ‫שהציגו‬ ‫היו‬ . ‫ל‬ ‫האשמה‬ ‫במקצת‬‫האזור‬ ‫אבדן‬.‫המפעל‬ ‫שיקום‬ ‫את‬ ‫ושותפיו‬ ‫נובומייסקי‬ ‫בידי‬ ‫להניח‬ ‫הסירוב‬ ‫הסתמך‬.‫רבה‬ ‫במידה‬.‫על‬"‫זה‬ "‫היסטורי‬ ‫חשבון‬.‫התנצחו‬ ‫מחנות‬ ‫שני‬‫חברת‬ ‫עתיד‬ ‫על‬ ‫במאבק‬ ‫האשלג‬‫נובומייס‬ ‫ניצבו‬ ‫האחד‬ ‫במחנה‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫וחברי‬ ‫קי‬‫ובה‬ ,‫אנשי‬ ‫ם‬
 7. 7. 7 ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬‫הדריש‬ ‫את‬ ‫שייצגו‬ ,‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ה‬. ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫עמד‬ ‫האחר‬ ‫המחנה‬ ‫בראש‬‫ב‬ ‫הוויכוח‬ .‫אישי‬ ‫מוויכוח‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫השניים‬ ‫ין‬‫זה‬ ‫היה‬ . ‫טיפ‬ ‫אבות‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫ויכוח‬‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫בפיתוח‬ ‫מתחרים‬ ‫וס‬‫טיפוס‬ ‫האב‬ ‫את‬ ‫ייצג‬ ‫נובומייסקי‬ . ‫בכ‬ ‫ותורם‬ ‫והפסד‬ ‫רווח‬ ‫של‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫עסקו‬ ‫את‬ ‫המפעיל‬ ‫פרטי‬ ‫יזם‬ ‫של‬‫הבנייה‬ ‫למפעל‬ ‫ך‬,‫הציוני‬ ‫ייצג‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫ואילו‬‫מפעל‬ ‫על‬ ‫המאבק‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ,‫החלוץ‬ ‫של‬ ‫טיפוס‬ ‫האב‬ ‫את‬ ,‫האשלג‬ ‫הפועלים‬ ‫מפלגות‬ ‫איש‬ ,‫הציוני‬‫פו‬ ‫מעשרות‬ ‫אחד‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫היה‬ ‫להלכה‬ .‫והאחזקה‬ ‫הניקיון‬ ‫עלי‬ ‫האשלג‬ ‫במפעל‬‫ה‬ ‫הוא‬ ‫בפועל‬ .‫ובמיוחד‬ ,‫הפועלים‬ ‫קבוצת‬ ‫בקרב‬ ‫החיה‬ ‫הרוח‬ ‫יה‬"‫הקי‬ ‫פלוגת‬‫בוץ‬ ‫המאוחד‬"‫היהודית‬ ‫האחיזה‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כאמצעי‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫הפעלת‬ ‫את‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫שלקחה‬ , ‫בחבל‬‫אלמוג‬ .‫המלח‬ ‫ים‬‫הניקיון‬ ‫פועל‬ ,‫התעשייתי‬ ‫היזם‬ ,‫נובומייסקי‬ ‫למשה‬ ‫פלוגתא‬ ‫בר‬ ‫שנעשה‬ , ‫הפ‬‫הישראלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫רטי‬‫לא‬ ,‫כלשהו‬ ‫מפלגתי‬ ‫תפקיד‬ ‫נשא‬.‫התבססה‬ ‫עצמתו‬ ‫האידאולוגית‬ ‫מסירותו‬ ‫על‬‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬ ‫ליישוב‬.‫קופלביץ‬ ( ‫אלמוג‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫סיפור‬(‫ורב‬ ‫מרתק‬ ‫אלמוג‬ ‫(יהודה‬ ‫קושניר‬ ‫שכתב‬ ‫בביוגרפיה‬ ‫נפרס‬ ‫חלקו‬ .‫עלילות‬)‫הזמני‬ ‫הוועד‬ ‫ממייסדי‬ ‫היה‬ ‫אלמוג‬ ‫היה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫העבודה‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫לאיחודה‬ ‫שחתר‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫החלוץ‬ ‫של‬‫ציר‬ ‫שונות‬ ‫שליחויות‬ ‫מילא‬ .‫העבודה‬ ‫גדוד‬ ‫של‬ ‫המייסדים‬ ‫ומראשי‬ ‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫הייסוד‬ ‫לוועידת‬ ‫מ‬ ‫גלעדי‬ ‫כפר‬ ‫קיבוץ‬ ‫חבר‬ ‫היה‬ .‫לארץ‬ ‫בחוץ‬ ‫התנועה‬ ‫של‬1934.‫הנגב‬ ‫לחבל‬ ‫כולו‬ ‫כל‬ ‫נתון‬ ‫היה‬ ‫סדום‬ ‫בחבל‬ ‫פיתוח‬ ‫למפעלי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ .‫בסדום‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫למפעלי‬ ‫קודם‬-‫גדי‬ ‫עין‬.‫אישיותו‬ ‫החזקה‬‫כוו‬ "‫ו"זכויותיו‬‫יוקרה‬ ‫לו‬ ‫הוסיפו‬ ‫העבודה‬ ‫גדוד‬ ‫תיק‬‫של‬ ‫התפקיד‬ ‫תפיסת‬ .‫מתבררת‬ ‫אלמוג‬ ‫בשנת‬ ‫שהוציא‬ ‫לספר‬ ‫ההקדמה‬ ‫מן‬1944: ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫לחבל‬ ‫הוקדש‬ ‫ואשר‬ ..."‫עלינו‬ ‫הוטל‬.‫הקיבוץ‬ ‫ואנשי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫פועלי‬.‫המשמר‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬.‫ייהפך‬ ‫שלא‬ ‫הזה‬ ‫המפעל‬—‫המולדת‬ ‫חזון‬ ‫ונושאי‬ ‫ציוניים‬ ‫כוחות‬ ‫פרי‬—‫סתם‬ ‫חרשתי‬ ‫למפעל‬. ‫לרווחיה‬ ‫אלא‬ ‫עיניה‬ ‫שאין‬ ‫נכרית‬ ‫מניות‬ ‫לחברת‬.‫ונחלת‬ ‫זרה‬ ‫לעבודה‬ ‫מקור‬ ‫זרים‬."(8) ‫ספרו‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫ממהדורה‬ ‫להבין‬ ‫אפשר‬ ‫אלמוג‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫המאוחרות‬ ‫מטרותיו‬ ‫את‬.‫התייחס‬ ‫שבה‬ ‫הטלת‬ ‫שלל‬ ‫ובה‬ ‫המפעל‬ ‫לשיקום‬"‫על‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫אזור‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ "‫הכבירה‬ ‫המשימה‬"‫הון‬ ‫בעלי‬ ‫מעטים‬ ‫של‬ ‫לטובתם‬ ‫גדול‬ ‫לאומי‬ ‫חזון‬ ‫ינצלו‬ ‫אשר‬ ‫רכושניות‬ ‫וחברות‬ ‫פרטי‬."‫של‬ ‫לתפיסתו‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫שנות‬ ‫עשרים‬ ‫של‬ ‫הניסיון‬ ‫לימד‬ ‫אלמוג‬."‫מסוגל‬ ‫אינו‬ ‫הרכושני‬ ‫הפרטי‬ ‫ההון‬ ‫כי‬ ‫א‬ ‫תיאום‬ ‫לתאם‬‫וביטחונה‬ ‫הארץ‬ ‫פיתוח‬ ‫צרכי‬ ‫עם‬ ‫הזה‬ ‫המפעל‬ ‫בנין‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫ורגני‬."‫החלופה‬ ‫ציבורית‬ ‫רשות‬ ‫באמצעות‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬ ‫פיתוח‬ ‫היתה‬ ‫בה‬ ‫צידד‬ ‫שאלמוג‬.‫עמק‬ ‫רשות‬ ‫במתכונת‬ ‫הברית‬ ‫שבארצות‬ ‫טנסי‬.‫ממלכתי‬ ‫שהון‬.‫לאומי‬..‫חלק‬ ‫בה‬ ‫יקחו‬ ‫ופרטי‬ ‫הסתדרותי‬ ‫אלמו‬ ‫יהודה‬ ‫החל‬ ‫השחרור‬ ‫מלחמת‬ ‫הסתיימה‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬‫מפעל‬ ‫להעברת‬ ‫נמרצת‬ ‫בפעולה‬ ‫ג‬(10) ‫ה‬‫ההסתדרותי‬ ‫בונה‬ ‫סולל‬ ‫לבעלות‬ ‫אשלג‬‫נעשה‬ ‫ואילך‬ ‫מכאן‬ .‫אלמוג‬ ‫יהודה‬‫מכל‬ ‫מנותק‬ ‫שהיה‬ , ‫ק‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫המדרבן‬ ‫הכוח‬ ,‫פורמלית‬ ‫עצמה‬ ‫עמדת‬‫המפעל‬ ‫של‬ ‫גורלו‬ ‫לגבי‬ ‫ההחלטות‬ ‫בלת‬.
 8. 8. 8 ‫אלמוג‬",‫בתזכירים‬ ‫ההסתדרות‬ ‫ואת‬ ‫מפא"י‬ ‫מנהיגות‬ ‫את‬ "‫הפציץ‬"‫קפלן‬ ‫האוצר‬ ‫לשר‬ "‫נדנד‬.‫ארב‬ ‫הא‬ ‫חברת‬ ‫מטה‬ ‫שהחליף‬ ‫מברקים‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫את‬ ‫להניח‬ ‫הצליח‬ ‫ואף‬ ‫מפגישות‬ ‫בצאתו‬ ‫גוריון‬ ‫לבן‬‫שלג‬ ‫בלונדון‬ ‫הראשי‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫בארץ‬‫אלמוג‬ ‫גייס‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫עתידו‬ ‫סביב‬ ‫הציבורי‬ ‫בוויכוח‬ . ‫בנובומייסקי‬ ‫להטיח‬ ‫יכול‬ ‫שהיה‬ ‫הביקורת‬ ‫מטעני‬ ‫כל‬ ‫את‬.(‫פנימי‬ ‫מכתבים‬ ‫העתקי‬‫חברת‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫מקורם‬ . ‫אלמוג‬ ‫בארכיון‬ ‫נמצאו‬ ‫בלונדון‬ ‫המרכזי‬ ‫למטה‬ ‫בארץ‬ ‫מהמשרד‬ ‫שהועברו‬ ‫האשלג‬ ‫והצנזורה‬ ‫המברקה‬ , ‫החקר‬ ‫באגף‬ ‫ההעתקים‬‫הערה‬ ,11‫פרק‬5.) ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫ושל‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫כשרותם‬ ‫על‬ ‫הערעור‬ ‫בלט‬ ‫בעיקר‬.‫שעשה‬ ‫הסכם‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫לחובתם‬ ‫נזקף‬ ‫עבדאללה‬ ‫הירדני‬ ‫המלך‬ ‫עם‬ ‫זינגר‬ ‫פול‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫נציג‬ ‫כביכול‬ ‫בעיצומם‬ ‫שנעשה‬ ‫ההסכם‬ .‫האשלג‬ ‫וחברת‬‫הצפוני‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫העביר‬ ‫הקרבות‬ ‫של‬,‫ולמעשה‬ ‫הזיכיון‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫את‬.‫הירדן‬ ‫עבר‬ ‫לחסות‬.‫להסכם‬ ‫האחריות‬.‫אינה‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנדחה‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬‫זינגר‬.‫זעיר‬ ‫אמנון‬ ( ‫רודי‬ ‫גם‬ ‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫השתתף‬ ‫זינגר‬ ‫עם‬ ‫יחד‬)‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫נציגו‬. ‫עליו‬ ‫היא‬ ‫הנסיגה‬ ‫הכרעת‬ ‫על‬ ‫שהאחריות‬ ‫בזיכרונותיו‬ ‫ציין‬ ‫אכן‬ ‫והוא‬.(12)‫על‬ ‫שהאחריות‬ ‫בין‬ ‫השאירה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫שהיא‬ ‫ובין‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫ההסכם‬(13)‫כת‬ ‫כולה‬ ‫הפרשה‬‫ם‬‫על‬ ‫ש‬ ‫הציבורי‬ ‫מעמדה‬‫ל‬‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫ועל‬ ‫החברה‬‫הירדנים‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫שהמשא‬ ‫העובדה‬ . ‫תוך‬ ‫נמשך‬ ‫רודוס‬ ‫הסכמי‬ ‫במסגרת‬‫את‬ ‫הגבירה‬ ‫רק‬ ,‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫פעילה‬ ‫מעורבות‬ ‫כדי‬ ‫סביבו‬ ‫הרינונים‬‫המנדט‬ ‫שלטון‬ ‫תחת‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫המבקרות‬ ‫טענות‬ ‫הועלו‬ ‫נובומייסקי‬ ‫כנגד‬ .. ‫ראות‬ ‫מנקודת‬ ‫למדי‬ ‫פרגמטיות‬ ‫שהיו‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫ו‬.‫מבקריו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתפסו‬‫כ‬‫אי‬ ‫הלאומי‬ ‫העניין‬ ‫של‬ ‫בקדימות‬ ‫הכרה‬.‫יישוב‬ ‫הקמת‬ ‫אי‬ ‫היה‬ ‫החברה‬ ‫כלפי‬ ‫הביקורת‬ ‫מנושאי‬ ‫אחד‬ ‫המפעל‬ ‫לפועלי‬ ‫קבע‬ ‫של‬.‫הציונית‬ ‫האידאולוגיה‬ ‫ושל‬ ‫הפרקטיקה‬ ‫של‬ ‫דידה‬ ‫לגבי‬.‫במיוחד‬ ‫שלה‬ ‫הפועלית‬ ‫בתפיסה‬.‫התיישבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נרכשת‬.‫שנו‬ ‫במשך‬‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫קיומה‬ ‫ת‬ ‫לעובדיה‬ ‫יישוב‬ ‫להקים‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬.‫תקופה‬ ‫מדי‬ ‫עולים‬ ‫והיו‬ ‫עבודה‬ ‫במחנה‬ ‫התגוררו‬ ‫אלה‬ ‫משפחתית‬ ‫ל"חופשה‬."‫חרוץ‬ ‫כישלון‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫החברה‬ ‫נכשלה‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫לטענת‬: ,‫אלמוג‬ ‫לדברי‬‫לא‬ ‫המאבק‬ ‫בהתחולל‬‫במבחן‬ ‫לעמוד‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫כוח‬ ‫עצר‬‫שגי‬ .‫בעבר‬ ‫אותיו‬ ‫לו‬ ‫וטפחו‬ ‫באו‬‫פניו‬ ‫על‬‫עובדיו‬ ‫ציבור‬ ‫את‬ ‫מסביבו‬ ‫ללכד‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫קיומו‬ ‫שנות‬ ‫עשרה‬ ‫בשמונה‬ . ‫ביישוב‬‫בה‬ ‫ויאחוז‬ ‫באדמתו‬ ‫מושרש‬ ‫שיהא‬ ‫קבע‬‫להיפך‬ .—‫מרות‬ ‫אכזבות‬ ‫הנחיל‬ ‫הוא‬,‫לעובדיו‬ ‫מקופחים‬ ‫שנמצאו‬‫משפחה‬ ‫מחיי‬ ‫תלושים‬ ,,‫ונד‬ ‫נע‬ ,‫אדם‬ ‫כאבק‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ;‫קבע‬ ‫וממקום‬ ‫מחברה‬, ‫שבו‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫נפשיים‬ ‫קשרים‬ ‫ללא‬‫נלהבים‬ ‫חלומות‬ ‫טוו‬ ‫ושבו‬ ‫כוחותיהם‬ ‫מיטב‬ ‫את‬ ‫השקיעו‬ ‫שנתבדו‬.(14) ‫הצטרף‬ ‫זה‬ ‫לחטא‬.‫אלמוג‬ ‫של‬ ‫דידו‬ ‫לגבי‬."‫צפוי‬ ‫כי‬ ‫לכול‬ ‫ברור‬ ‫שהיה‬ ‫בתקופה‬ "‫הבגידה‬ ‫מעשה‬ ‫מ‬‫היהודית‬ ‫המדינה‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫צבאי‬ ‫אבק‬‫ב‬ .30‫באפריל‬.1948‫המנדט‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫שבועיים‬, ‫החברה‬ ‫הודיעה‬‫כ‬ ‫פיטורי‬ ‫על‬60‫מהפוע‬ ‫אחוזים‬‫לים‬‫הפ‬ ‫כניסת‬ .‫ליום‬ ‫נקבעה‬ ‫לתוקף‬ ‫יטורים‬15 ‫במאי‬‫על‬ ‫החברה‬ ‫הודעת‬ .‫הפועלים‬ ‫על‬ ‫מכה‬ ‫הנחיתה‬ ‫הפיטורים‬‫מורלי‬ ‫הן‬ ,‫מעשית‬ ‫והן‬ ‫ת‬‫והיה‬ ,
 9. 9. 9 ‫הניסיו‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫משום‬ ‫בה‬‫באזור‬ ‫היהודית‬ ‫האחיזה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ן‬‫להגן‬ ‫שנדרשו‬ ‫החיילים‬ ‫הפועלים‬ . ‫אחד‬ ‫את‬ ‫איבדו‬ ) ‫בצפון‬ ‫נשארו‬ ‫משפחותיהם‬ ‫ואשר‬ ( ‫האזור‬ ‫על‬‫להישארו‬ ‫העיקריים‬ ‫המניעים‬‫תם‬ ‫במקום‬—‫עבודתם‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬‫האזור‬ ‫הגנת‬ ‫קשות‬ ‫נפגמה‬ ‫כך‬ .( .15) ‫היתה‬ ‫בחברה‬ ‫שהוטחה‬ ‫אחרת‬ ‫האשמה‬‫ל‬ ‫כי‬ ,‫זו‬ ‫הזנחה‬ .‫המלח‬ ‫ים‬ ‫אוצרות‬ ‫לניצול‬ ‫די‬ ‫פעלה‬ ‫א‬ ‫לעתים‬ ,‫נזקפה‬‫ל‬ ‫ולעתים‬ ‫ידיים‬ ‫רפיון‬ ‫של‬ ‫לחובתו‬ ,‫בחברה‬ ‫בריטיים‬ ‫אינטרסים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬. ‫חס‬ ‫אלה‬ ‫אינטרסים‬‫אחרים‬ ‫ייצור‬ ‫למפעלי‬ ‫מחויבותם‬ ‫בשל‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫מסוימים‬ ‫אוצרות‬ ‫ניצול‬ ‫מו‬ ‫להיפ‬ ‫עלולים‬ ‫שהיו‬‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מצד‬ ‫התחרות‬ ‫מן‬ ‫גע‬.‫הברום‬ ‫עניין‬ ‫הוזכר‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬‫שייצורו‬ , ‫הברי‬ ‫הענק‬ ‫קונצרן‬ ‫התנגדות‬ ‫בשל‬ ‫כביכול‬ ‫נמנע‬‫טי‬""‫אימפריאליות‬ ‫כימיות‬ ‫תעשיות‬(ICL)‫אשר‬ ‫הדוקים‬ ‫מקשרים‬ ‫נהנה‬(16)‫היתה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ .‫בריטניה‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬""‫בריטית‬ ‫חברה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ .‫לחובתה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫נזקפה‬‫בלונדון‬ ‫החברה‬ ‫מושב‬ ‫היה‬ ‫הזיכיון‬‫גורמים‬ ‫צירוף‬ ; ‫בריטיים‬(17)‫בחברה‬ ‫אנגלי‬ ‫ורוב‬‫חדשה‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ .‫הזיכיון‬ ‫למתן‬ ‫מלכתחילה‬ ‫תנאי‬ ‫היו‬, ‫ה‬‫קולוניאלי‬ ‫משלטון‬ ‫עתה‬ ‫זה‬ ‫משתחררת‬‫הי‬ ,‫ג‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לאומיותה‬ ‫תה‬‫בקביעת‬ ‫חשוב‬ ‫ורם‬ ‫הציבורית‬ ‫התדמית‬‫בעיני‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫קולוניאליים‬ ‫אינטרסים‬ ‫כמייצגת‬ ‫נתפסה‬ ‫בריטית‬ ‫חברה‬ . ‫הימין‬ ‫בעיני‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ‫השמאל‬. ‫קשיי‬‫נובומייסקי‬ ‫בפני‬ ‫עתה‬ ‫עמדו‬ ‫רבים‬ ‫ם‬‫בשליטה‬ ‫שטחים‬ ‫בין‬ ‫ופיצולו‬ ‫מהמפעל‬ ‫חלק‬ ‫חורבן‬ . ‫י‬,‫ישראלית‬ ‫בשליטה‬ ‫שטחים‬ ‫לבין‬ ‫רדנית‬‫המלח‬ ‫ים‬ ‫בין‬ ‫הדרך‬ .‫בו‬ ‫ההפקה‬ ‫שיתוק‬ ‫לידי‬ ‫הביאו‬ ‫לירושלים‬‫ונמצאה‬ ‫יריחו‬ ‫דרך‬ ‫שעברה‬ ,‫ירדנ‬ ‫בשלטון‬ ‫עתה‬‫י‬.‫נחסמה‬‫הייצור‬ ‫אתר‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ . ‫לב‬ ‫בסדום‬( ‫ומפותל‬ ‫ארוך‬ ‫נעשה‬ ‫הארץ‬ ‫צפון‬ ‫ין‬‫נושא‬ ‫משאיות‬ ‫מעבר‬ ‫ומנע‬ )‫בערבה‬ ‫חצבה‬ ‫דרך‬‫ות‬ ‫אשלג‬‫בעיית‬ ‫היה‬ ‫העבודה‬ ‫חידוש‬ ‫את‬ ‫שמנע‬ ‫נוסף‬ ‫קושי‬ .‫ב‬ ‫התלות‬‫הירדני‬ ‫מהצד‬ ‫המתוקים‬ ‫מים‬. ‫לצורכי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫שימשו‬ ‫אלה‬ ‫מים‬‫האשלג‬ ‫הפקת‬ ‫לצורכי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫שתייה‬‫היתה‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ . ‫לחבר‬‫המפעל‬ ‫לשיקום‬ ‫כספית‬ ‫בעיה‬ ‫האשלג‬ ‫ת‬‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫הכילה‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫קופתה‬ . ‫בציוד‬ ‫להשקעה‬ ‫דרושים‬ ‫שהיו‬ ‫הניכרים‬‫רחבים‬ ‫בממדים‬ ‫האשלג‬ ‫להפקת‬ ‫מתקדם‬‫של‬ ‫קשייו‬ . ‫בגיו‬ ‫נובומייסקי‬‫בו‬ ‫האמון‬ ‫משבר‬ ‫את‬ ‫הזינו‬ ‫הכספים‬ ‫ס‬‫לגי‬ ‫גם‬ .‫בפני‬ ‫משמעות‬ ‫היתה‬ ‫המתקדם‬ ‫לו‬ ‫עצמה‬‫בשנת‬ .1948‫המפעל‬ ‫חורבן‬ ‫שנת‬.‫וחמש‬ ‫שבעים‬ ‫בן‬ ‫נובומייסקי‬ ‫היה‬‫את‬ ‫לשקם‬ ‫יכולתו‬ . ‫בספק‬ ‫הוטלה‬ ‫מופלג‬ ‫כה‬ ‫בגיל‬ ‫המפעל‬‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫המנהיגות‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫הפנימי‬ ‫הערעור‬ . ‫שנ‬ ‫הסיוע‬ ‫מן‬ ‫גם‬ ‫מתברר‬‫לאלמוג‬ ‫תנו‬‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בכירים‬ ‫פקידים‬ ‫שני‬‫מיולי‬ ‫בתזכירים‬ . 1948‫מת‬‫השניים‬ ‫חו‬.‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ,‫ליאו‬ ‫דה‬ '‫וא‬ ‫כהנר‬ '‫א‬‫כלל‬ ‫כהנר‬ ‫של‬ ‫ומכתבו‬ , ‫הבעלו‬ ‫מבחינת‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫עתידו‬ ‫לבדיקת‬ ‫ברורה‬ ‫המלצה‬ ‫גם‬‫עליו‬ ‫ת‬‫של‬ ‫הבכירים‬ ‫שותפיו‬ ‫גם‬ . ‫נובומייסקי‬.‫יש‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫אנשי‬‫נמרצות‬ ‫בו‬ ‫תמכו‬ ‫לא‬ ,‫ראל‬‫ול‬ ,‫סולד‬ ‫רוברט‬.‫נשיא‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬‫תפקודו‬ ‫על‬ ‫קשה‬ ‫ביקורת‬ ‫היתה‬ ,.‫הפוליטי‬ ‫המאבק‬ ‫נמשך‬ ‫שנים‬ ‫מארבע‬ ‫יותר‬ ‫המפעל‬ ‫גורל‬ ‫על‬.: ‫משנה‬ ‫תקופות‬ ‫לשלוש‬ ‫לחלק‬ ‫אפשר‬ ‫הזאת‬ ‫התקופה‬ ‫את‬
 10. 10. 10 (‫קפלן‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫שבין‬ ‫התקופה‬ ) ‫א‬‫מנובמבר‬ ,.1949‫א‬ ‫להקים‬‫לבין‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫ת‬ ‫במארס‬ ,‫הכנסת‬ ‫החלטת‬,1950‫שלא‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לאשר‬‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ממשלתית‬ ‫לבעלות‬. (‫מארס‬ ‫שבין‬ ‫התקופה‬ ) ‫ב‬1950,‫ליולי‬1952‫הצלחה‬ ‫בלא‬ ,‫נובומייסקי‬ ‫ניסה‬ ‫שבה‬‫לגייס‬ , ‫ה‬ ‫לשיקום‬ ‫כספים‬‫ב‬ ‫הסתיימה‬ ‫זו‬ ‫תקופה‬ .‫מפעל‬4‫באוקטובר‬,1951‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫עם‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬‫האשלג‬ ‫מחברת‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מי‬ ‫לניצול‬. ‫ישרא‬ ‫ממשלת‬ ‫לבין‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫בין‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫תקופת‬ ) ‫ג‬ (‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫פיצוי‬ ‫על‬ ‫ל‬ ‫ומחצה‬ ‫כשנה‬ ‫שנמשך‬ ,‫ומתן‬ ‫המשא‬ .‫החברה‬‫ב‬ ‫הסתיים‬ ,18‫במארס‬1953. .‫האשלג‬ ‫הפקת‬ ‫לחידוש‬ ‫ולפעול‬ ‫המפעל‬ ‫לשטח‬ ‫להיכנס‬ ‫לממשלה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫אישרה‬ ‫כאשר‬ ‫ח‬‫ה‬ ‫המפעל‬ ‫ורבן‬‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫צפוני‬‫של‬ ‫השיקום‬ ‫וקשיי‬ ‫הדרומי‬ ‫במפעל‬ ‫הייצור‬ ‫שיתוק‬ , ‫המפעל‬.‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫ושל‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫הציבורי‬ ‫בדימוי‬ ‫הפגיעה‬ ‫בצד‬.‫נוחה‬ ‫קרקע‬ ‫יצרו‬ ‫לתב‬‫ברור‬ ‫היה‬ ‫אבל‬ ,‫הממשלה‬ ‫לידי‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫יעה‬‫ה‬ ‫כי‬ ,‫המפעל‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫כרעה‬ ‫הממשלה‬ ‫לידי‬‫בונה‬ ‫סולל‬ ‫לידי‬ ‫או‬ ,‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫שדרש‬ ‫כפי‬ ‫ההסתדרותי‬‫להיעשות‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ , ‫מעמיקה‬ ‫בדיקה‬ ‫בלא‬.‫מסקנותיה‬ ‫ואשר‬ ‫בנושא‬ ‫שתדון‬ ‫ועדה‬ ‫להקמת‬ ‫כוונו‬ ‫אלמוג‬ ‫של‬ ‫מאמציו‬ ‫יאפשרו‬.‫קיווה‬ ‫כך‬.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫ופיתוח‬ ‫המפעל‬ ‫הלאמת‬ ‫את‬. ‫ב‬18‫ביולי‬1948‫את‬ ‫בו‬ ‫ונימק‬ ,‫שרת‬ ‫החוץ‬ ‫לשר‬ ‫מכתב‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫שלח‬‫שבצורך‬ ‫הדחיפות‬ ‫לעיל‬ ‫שהוזכר‬ ‫ליאו‬ ‫דה‬ '‫א‬ ‫של‬ ‫התזכיר‬ ‫את‬ ‫אלמוג‬ ‫צירף‬ ‫לשרת‬ ‫למכתב‬ .‫ועדה‬ ‫להקים‬.‫פעולת‬ ‫ב‬ .‫המקווה‬ ‫הוועדה‬ ‫הקמת‬ ‫לידי‬ ‫להביא‬ ‫הצליחה‬ ‫אלמוג‬ ‫של‬ ‫השתדלנות‬13‫באוגוסט‬1948‫הגיש‬ ‫הצעה‬ ‫שרת‬ ‫משה‬ ‫החוץ‬ ‫ולשר‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הממשלה‬ ‫לראש‬ ‫קפלן‬ ‫אליעזר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬22‫להרכב‬ ‫הוועדה‬.‫ברנשטיין‬ ‫פרץ‬ ‫מינה‬ ‫הוועדה‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לאחר‬.‫התעשייה‬ ‫המסחר‬ ‫שר‬ ‫אז‬ ‫והאספקה‬.‫הרפיין‬ ‫א"ז‬ : ‫האלה‬ ‫החברים‬ ‫את‬—‫יו"ר‬.‫ולטר‬ '‫א‬.‫ברגמן‬ '‫א‬ ‫ד"ר‬.‫ליאו‬ ‫דה‬ '‫א‬.‫יהודה‬ ‫אלמוג‬..‫גרינבאום‬ ‫יהושע‬ ‫ד"ר‬(23) ‫המינוי‬ ‫כתב‬.‫ב‬ ‫שנחתם‬13‫באוקטובר‬.: ‫הוועדה‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫קבע‬"‫הבעיות‬ ‫חקירת‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫וחבל‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫בניצול‬ ‫הקשורות‬."(24) ‫בחינת‬ ‫של‬ ‫מומנטום‬ ‫ליצור‬ ‫ההזדמנות‬ ‫בשל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אלמוג‬ ‫יהודה‬ ‫של‬ ‫ניצחון‬ ‫היתה‬ ‫הוועדה‬ ‫הקמת‬ ‫ממלכתית‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫המטרייה‬ ‫תחת‬ ( ‫משאביו‬ ‫וניצול‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫נושא‬ ‫כל‬).‫אלא‬ ‫חבר‬ ‫בין‬ ‫נכלל‬ ‫עצמו‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫גם‬‫הוועדה‬ ‫י‬.‫ליאו‬ ‫דה‬ ‫אי‬ ‫צורף‬ ‫גם‬ ‫לוועדה‬.‫שהיה‬ ‫בעבר‬(25)‫עליה‬ ‫הביקורתית‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫כבר‬ ‫והביע‬ ‫החברה‬ ‫מעובדי‬. ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫פעלה‬ ‫ובמקביל‬ ‫מליאה‬ ‫ישיבות‬ ‫עשרה‬ ‫משמונה‬ ‫יותר‬ ‫קיימה‬ ‫הוועדה‬.‫הוועדה‬ ‫דוח‬ ‫ב‬ ‫נחתם‬8‫באוגוסט‬.1949‫וברורות‬ ‫חותכות‬ ‫היו‬ ‫ממנו‬ ‫שעלו‬ ‫והמסקנות‬:
 11. 11. 11 82.‫המפעל‬.‫בשיתוקו‬ ‫להשאירו‬ ‫ואין‬ ‫משותק‬ 83‫הפועלת‬ ‫המכריעה‬ ‫הרשות‬ ‫בתור‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫אל‬ ‫באמון‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בשאלה‬ ‫כשעיינו‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ושלמה‬ ‫רחבה‬ ‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫ועד‬ ‫ומהירה‬ ‫נמרצת‬ ‫החיאה‬ ‫בכיוון‬ ‫והפעילה‬ ‫הזה‬ ‫האמון‬ ‫לנו‬ ‫חסר‬ ‫כי‬ ‫הכרה‬ ‫לידי‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫באנו‬.. 84‫מלקחת‬ ‫אחרת‬ ‫ברירה‬ ‫לממשלה‬ ‫אין‬‫החברה‬ ‫מידי‬ ‫הזכיון‬ ‫את‬. ‫הממשלה‬ ‫מצד‬ ‫הלאמה‬ ‫פעולת‬ ‫קרובה‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫היה‬ ‫הוועדה‬ ‫מסקנות‬ ‫פרסום‬ ‫עם‬.‫אלא‬ ‫בממשלה‬ ‫הבכירה‬ ‫הכלכלית‬ ‫שהאישיות‬.‫קפלן‬ ‫אליעזר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬.‫החליט‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫שבחן‬ ‫ההלאמה‬ ‫לפעולת‬ ‫להתנגד‬. ‫ב‬ ‫שהתקיימה‬ ‫בישיבה‬27‫בספטמבר‬1949‫גו‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫בביתו‬‫גורל‬ ‫נדון‬ ‫ריון‬‫האשלג‬ ‫מפעל‬. ‫מפא"י‬ ‫של‬ ‫הבכירים‬ ‫השרים‬ ‫שלושת‬ ‫השתתפו‬ ‫בישיבה‬—‫גוריון‬ ‫בן‬.‫קפלן‬ ‫אליעזר‬.‫את‬ ‫שבחן‬ ‫ב‬ ‫שהתקיימה‬ ‫בישיבה‬ .‫ההלאמה‬ ‫לפעולת‬ ‫להתנגד‬ ‫החליט‬ ‫העניין‬27‫בספטמבר‬1949‫בביתו‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫גורל‬ ‫נדון‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫של‬.‫מפא"י‬ ‫של‬ ‫הבכירים‬ ‫השרים‬ ‫שלושת‬ ‫השתתפו‬ ‫בישיבה‬ —‫גוריון‬ ‫בן‬.‫א‬‫שרת‬ ‫ומשה‬ ‫קפלן‬ ‫ליעזר‬—‫הורוביץ‬ ‫דוד‬ ‫וכן‬.‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬.‫ומשה‬ ‫נובומייסקי‬.‫השרים‬ ‫שלושת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫ייצגה‬ ‫זה‬ ‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫בפורום‬ ‫שהתקבלה‬ ‫ההחלטה‬ ‫שלעיצובו‬ ,‫המסמך‬ ‫של‬ ‫הסעיפים‬ ‫שמונת‬ .‫ושותפיו‬ ‫נובומייסקי‬ ‫משה‬ ‫בידי‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫שותף‬ ‫נובומייסקי‬ ‫היה‬.‫הכללי‬ ‫המסגרת‬ ‫את‬ ‫יצרו‬.‫הממשלה‬ ‫לבין‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫בין‬ ‫להסכם‬ ‫ת‬ ‫כי‬ ,‫ברורות‬ ‫הצהיר‬ ‫הראשון‬ ‫הסעיף‬"‫לנובומייסקי‬ ‫הבטיח‬ ‫השני‬ ‫הסעיף‬ ".‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫מבטלים‬ ‫אין‬ :‫שלהם‬ ‫המימון‬ ‫קשיי‬ ‫לנוכח‬ ‫כספי‬ ‫סיוע‬ ‫האשלג‬ ‫ולחברת‬"‫הלואה‬ ‫מתן‬ ‫לאפשר‬ ‫תשתדל‬ ‫הממשלה‬ ‫בסך‬ ,‫ואימפורט‬ ‫לאקספורט‬ ‫מהבנק‬ ,‫האמריקאי‬ ‫מהמלוה‬ ,‫האשלג‬ ‫לחברת‬‫של‬2-3‫מיליון‬ ‫של‬ ‫מקביל‬ ‫סכום‬ ‫לגייס‬ ‫החברה‬ ‫התחייבות‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫השלישי‬ ‫הסעיף‬ ".‫דולרים‬2‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫כי‬ ,‫הבטיח‬ ‫הרביעי‬ ‫הסעיף‬ .‫השני‬ ‫בסעיף‬ ‫שהובטחה‬ ‫ההלוואה‬ ‫לקבלת‬ ‫כתנאי‬"‫האשלג‬ ‫חברת‬ ,‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שדבר‬ ‫מסקנה‬ ‫לידי‬ ‫והחברה‬ ‫הממשלה‬ ‫יגיעו‬ ‫אם‬ .‫ישראלית‬ ‫לחברה‬ ‫תהפך‬ ‫מ‬ ‫לישראל‬ ‫יועבר‬‫עניני‬ ‫הנהלת‬ ‫של‬ ‫המעשיות‬ ‫הפעולות‬ ‫כל‬ ‫לישראל‬ ‫יועברו‬ ‫וכן‬ ‫ההנהלה‬ ‫ושב‬ ".‫החברה‬‫את‬ ‫שיבטיחו‬ ‫הדרך‬ ‫ולסלילת‬ ‫המים‬ ‫לאספקת‬ ‫נגעו‬ ‫השביעי‬ ‫והסעיף‬ ‫החמישי‬ ‫הסעיף‬ ‫שהיה‬ ‫הצפוני‬ ‫הייצור‬ ‫אתר‬ ‫את‬ ‫לשקם‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫חייב‬ ‫השישי‬ ‫הסעיף‬ .‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לנהל‬ ‫עליה‬ ‫אסר‬ ‫ואף‬ ‫ירדנית‬ ‫בשליטה‬‫השמיני‬ ‫הסעיף‬ .‫בעניין‬ ‫ירדן‬ ‫ממשלת‬ ‫נציג‬ ‫הבטיח‬‫באוצרות‬ ‫שראו‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫מיועדת‬ ‫היתה‬ ‫זו‬ ‫נציגות‬ .‫החברה‬ ‫בהנהלת‬ ‫לממשלה‬ .‫אלה‬ ‫אוצרות‬ ‫ניצול‬ ‫על‬ ‫מתאים‬ ‫פיקוח‬ ‫להבטיח‬ ‫ותבעו‬ ‫העם‬ ‫רכוש‬ ‫הטבע‬(29)‫שגיבשו‬ ‫העמדה‬ ‫ה‬ ‫העצמה‬ ‫במוקדי‬ ‫בקלות‬ ‫אושרה‬ ‫לא‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫בישיבה‬ ‫השרים‬ ‫שלושת‬.‫פוליטית‬ ‫קפלן‬.‫בממשלה‬ :‫זירות‬ ‫בארבע‬ ‫עמדתם‬ ‫על‬ ‫להיאבק‬ ‫נאלצו‬ ‫ושרת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬.‫של‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חברת‬ ‫כלפי‬ ,‫העוינת‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ,‫הספקנית‬ ‫העמדה‬ .‫הכנסת‬ ‫ובמליאת‬ ‫מפא"י‬ ‫במזכירות‬ ,‫הכנסת‬ ‫שהוכנסו‬ ‫מהשינויים‬ ‫מתבררת‬ ‫האשלג‬(30)‫מ‬ ‫הממשלה‬ ‫ישיבת‬ ‫בעקבות‬ ‫במסמך‬4‫באוקטובר‬
 12. 12. 12 1949.‫י‬ ‫באותה‬‫החברה‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫והוגבל‬ ‫ההחלטה‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫הסעיף‬ ‫תוקן‬ ‫שיבה‬ ‫החברה‬ ‫לבין‬ ‫קפלן‬ ‫בין‬ ‫להיקבע‬ ‫צריכה‬ ‫היתה‬ ‫הזמן‬ ‫(מסגרת‬ ‫המפעל‬ ‫לשיקום‬ ‫הכספים‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ .): ‫השמיני‬ ‫לסעיף‬ ‫התוספת‬ ‫היה‬ ‫יותר‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬"‫שר‬ ‫ישיג‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫שבמשא‬ ‫רצוי‬ ‫בפיצ‬ ‫המפעל‬ ‫לרכוש‬ ‫הזכות‬ ‫לממשלה‬ ‫האוצר‬'‫שייקבע‬ ‫ובמועד‬ ‫מתאימים‬ ‫ויים‬.‫זה‬ ‫תיקון‬ ‫אף‬ ‫על‬ " ‫נשארה‬.‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬.‫הוחלט‬ .‫כנה‬ ‫על‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להלאים‬ ‫שלא‬ ‫העקרונית‬ ‫ההחלטה‬ ‫אלא‬ .‫זר‬ ‫במטבע‬ ‫ניכר‬ ‫כספי‬ ‫סיוע‬ ‫לה‬ ‫להעניק‬ ‫ואף‬ ‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫האשלג‬ ‫לחברת‬ ‫לאפשר‬ ‫הכ‬ ‫בוועדת‬ ‫הועלה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫ועניין‬ ‫פסוק‬ ‫סוף‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הממשלה‬ ‫שבהחלטת‬‫של‬ ‫ספים‬ ‫להחלטת‬ ‫מנוגדת‬ ‫החלטה‬ ‫צפויה‬ ‫כי‬ ‫דומה‬ ‫והיה‬ ‫בביקורת‬ ‫הממשלה‬ ‫הועמדה‬ ‫שם‬ .‫הכנסת‬ ‫ב‬ ‫מפא"י‬ ‫מזכירות‬ ‫נדרשה‬ ‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .‫הוועדה‬16‫באוקטובר‬1949‫מפעל‬ ‫הפעלת‬ ‫לשאלת‬ ‫האשלג‬.‫דיין‬ ‫שמואל‬ ‫ח"כ‬ ‫של‬ ‫מדבריו‬ ‫מתברר‬ ‫מפא"י‬ ‫למזכירות‬ ‫הזיכיון‬ ‫עניין‬ ‫הובא‬ ‫שבו‬ ‫ההקשר‬. ‫הדיו‬ ‫במהלך‬ ‫טען‬ ‫אשר‬: ‫ן‬ ‫הזו‬ ‫השאלה‬ ‫לפני‬ ‫פתאומי‬ ‫באופן‬ ‫הועמדו‬ ‫הם‬ .‫קשה‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חברינו‬ ‫מצב‬ ‫חברינו‬ ‫הושפעו‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ .‫הענין‬ ‫את‬ ‫שידעו‬ ‫ומבלי‬ ‫אותה‬ ‫שלמדו‬ ‫מבלי‬ ‫למסרם‬ ‫עומדים‬ ‫ואנו‬ ‫גנוזים‬ ‫אוצרות‬ ‫המלח‬ ‫בים‬ ‫כי‬ ,‫אמרו‬ ‫הם‬ .‫המתנגדים‬ ‫מדברי‬ ‫את‬ ‫כבשנו‬ ,‫עתה‬ ‫רב‬ ‫כוחנו‬ .‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ,‫לאחרים‬‫לקחנו‬ ‫רבים‬ ‫ומיפעלים‬ ‫הארץ‬ ‫בינלאומיים‬ ‫לחוקים‬ ‫לשאול‬ ‫מבלי‬ ,‫לידינו‬—‫הוא‬ ‫המיפעל‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ניקח‬ ‫הבה‬ .‫תוקף‬ ‫יש‬ ‫ולפעולתנו‬ ,‫בידינו‬.‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ,‫והשפעה‬ ‫הסברה‬ ‫כאן‬ ‫לקבל‬ ‫רציתי‬ .. ‫ההרגשה‬ ‫לפחות‬ ‫לי‬ ‫ושתהיה‬ ‫והרויזיוניסטים‬ ‫מפ"ם‬ ‫הצעות‬ ‫נגד‬ ‫שלם‬ ‫בלב‬ ‫להצביע‬ ‫עמם‬ ‫איננו‬ ‫שהצדק‬.(33) ‫ד‬ ‫גם‬‫מפא"י‬ ‫מזכירות‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫בריו‬.‫דובדבני‬.‫באופציה‬ ‫הממשלה‬ ‫תמיכת‬ ‫לגבי‬ ‫ספקות‬ ‫ביטאו‬ : ‫הפרטית‬ .‫לו‬ ,‫גויי‬ ‫אלא‬ ,‫יהודי‬ ‫דוקא‬ ‫ולאו‬ ,‫כסף‬ ‫למצוא‬ ‫מצליח‬ ‫היה‬ ‫שנובומייסקי‬ ‫מניח‬ ‫אני‬ .. ‫זהב‬ ‫בתפוחי‬ ‫מבין‬ ‫שאני‬ ‫במידה‬ .‫גדול‬ ‫ברווח‬ ‫כרוך‬ ‫הדבר‬ ‫היה‬‫המלח‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫והממשלה‬ .‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫השקעה‬ ‫בו‬ ‫להשקיע‬ ‫יצטרכו‬ ‫אשר‬ ‫מפעל‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬. ‫תרצה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫תרצה‬ ‫אם‬.‫מוכנה‬ ‫אינה‬ ‫הזאת‬ ‫הקבוצה‬ .‫ולקדם‬ ‫לסייע‬ ‫תצטרך‬ ‫צריך‬ ‫אשר‬ ‫האמריקאי‬ ‫מהמלווה‬ ‫כסף‬ ‫שיתן‬ ‫לקפלן‬ ‫פונה‬ ‫והיא‬ ‫כסף‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ .‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הארץ‬ ‫לפיתוח‬ ‫ללכת‬‫בכל‬ ‫האם‬ :‫בממשלה‬ ‫חברינו‬ ?‫יופעל‬ ‫שהמפעל‬ ‫מבטיחים‬ ‫אתם‬ ‫לנו‬ ‫מציעים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬(34) ‫נובומייסקי‬ ‫בידי‬ ‫המפעל‬ ‫שיקום‬ ‫יכולת‬ ‫כלפי‬ ‫ספקנות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫היה‬ ‫דובדבני‬ ‫של‬ ‫מטענותיו‬ ‫עמו‬ ‫שפעלה‬ ‫המשקיעים‬ ‫וקבוצת‬.‫העבר‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫התבססו‬ ‫לקחיו‬—‫מפעל‬ ‫בהקמת‬ ‫חלקם‬ ".‫האלף‬ ‫ב"התיישבות‬ ‫המים‬(35)‫אי‬ ‫מפני‬ ‫היה‬ ,‫חבריו‬ ‫בדברי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בדבריו‬ ‫שבלט‬ ‫החשש‬ ‫נדרשו‬ ‫מפא"י‬ ‫מזכירות‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫והביקורת‬ ‫הספקנות‬ ‫מול‬ .‫במטלה‬ ‫לעמוד‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬
 13. 13. 13 ‫המרכזי‬ ‫טיעונו‬ .‫עמדתם‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫הרוב‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫כדי‬ ‫רב‬ ‫למאמץ‬ ‫קפלן‬ ‫ואליעזר‬ ‫שרת‬ ‫משה‬ ‫באינטרס‬ ‫תפגע‬ ‫הזיכיון‬ ‫הפקעת‬ ‫כי‬ ‫היה‬ ‫שרת‬ ‫משה‬ ‫של‬‫תראה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫שכן‬ ,‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ים‬ .‫מתחרה‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫שתפעל‬ ‫חשש‬ ‫ויש‬ ‫הזיכיון‬ ‫מתנאי‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫משוחררת‬ ‫ירדן‬ ‫עצמה‬ ‫היו‬ ‫ואשר‬ ‫ירדן‬ ‫בשליטת‬ ‫נמצאו‬ ‫אשר‬ ,‫מתוקים‬ ‫מים‬ ‫להשיג‬ ‫הסיכוי‬ ‫גם‬ ‫נחלש‬ ‫הפקעה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ע‬ ‫ממשלת‬ ‫את‬ ‫לדחוף‬ ‫עלולה‬ ‫היתה‬ ‫האשלג‬ ‫זיכיון‬ ‫הפקעת‬ .‫האשלג‬ ‫ייצור‬ ‫לתהליך‬ ‫חיוניים‬‫בר‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫שליטתה‬ ‫את‬ ‫שהבטיח‬ ‫זיכיון‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫זיכיון‬ ‫לביטול‬ ‫לפעול‬ ‫הירדן‬ ‫האחרונים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אשר‬ ‫מבנה‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ : ‫שרת‬ ‫טען‬ ‫דבריו‬ ‫בסיכום‬ .‫הירדן‬ ‫נהר‬ ‫מי‬ ‫למערב‬ ‫מכורים‬ ‫שאנחנו‬ ‫עלינו‬ ‫שיאמרו‬ ‫מזה‬ ‫נבהלים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ .‫אותו‬ ‫לערער‬ ‫המעונינים‬ ‫לאמפרילי‬ ‫ומשועבדים‬,‫אנגלית‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫שהחברה‬ ‫מפני‬ ‫ואם‬ ,‫הקובע‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫אם‬ ,‫זם‬ ‫השאלה‬ ‫אזי‬ ,‫עצמאיים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מוסקבה‬ ‫בפני‬ ‫להפגין‬ ‫בכדי‬ ‫רק‬ ‫ולהשמיד‬ ‫להרוג‬ ,‫לאבד‬ ‫צריך‬ ‫ויש‬ ‫עצמאית‬ ‫באמת‬ ‫היא‬ ‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫פועלי‬ ‫במפלגת‬ ‫יושבים‬ ‫עכשיו‬ ‫אנחנו‬ ‫אולם‬ .‫אחרת‬ ‫בא‬ ‫היא‬ ‫ואם‬ ,‫עצמאית‬ ‫מדיניות‬ ‫לנקוט‬ ‫לב‬ ‫אומץ‬ ‫לה‬‫לא‬ ‫המחייב‬ ‫ישראלי‬ ‫אינטרס‬ ‫שיש‬ ‫למסקנה‬ ‫ה‬ ‫שיגידו‬ ‫ממה‬ ‫תיבהל‬ ‫ולא‬ ‫תרתע‬ ‫ולא‬ ‫זאת‬ ‫תעשה‬ ‫היא‬ ‫אזי‬ ,‫בריטי‬ ‫זיכיון‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫לנתק‬ ‫אחרים‬.(37) ‫קפלן‬ ‫אליעזר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬.‫כביכול‬ ‫פרגמטית‬ ‫גישה‬ ‫הציג‬ ,‫שרת‬ ‫אחרי‬ ‫שדיבר‬.‫הבררה‬ ‫כי‬ ‫שטענה‬ ‫האשלג‬ ‫להפקת‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לנסות‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬.‫או‬"‫המלח‬ ‫ים‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫מת‬.‫עתה‬ ‫לעת‬.‫את‬ ‫הציג‬ ‫המזכירות‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫במאמץ‬ "(38)‫שהעמידה‬ ‫התנאים‬ ‫רשימת‬ ‫ההלאמה‬ ‫נגד‬ ‫קפלן‬ ‫של‬ ‫המסכם‬ ‫הטיעון‬ .‫החברה‬ ‫להנהלת‬ ‫ועמיתיו‬ ‫נובומייסקי‬ ‫בפני‬ ‫הממשלה‬ ‫מפעל‬ ‫כי‬ ,‫היה‬"‫הבנק‬ ‫מידי‬ ‫הלוואה‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ "‫פרטיים‬ ‫אנשים‬ ‫מידי‬ ‫אותו‬ ‫מקבלת‬ ‫הממשלה‬ ‫אשר‬ ‫הדיון‬ .‫פוליטי‬ ‫בסיס‬ ‫בעל‬ ‫לטיעון‬ ‫קפלן‬ ‫של‬ ‫בדבריו‬ ‫היחיד‬ ‫הרמז‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫וייבוא‬ ‫לייצוא‬ ‫האמריקני‬ ‫שהסתי‬ ,‫מפא"י‬ ‫במזכירות‬‫ושרת‬ ‫קפלן‬ ‫שהציגו‬ ‫הקו‬ ‫בניצחון‬ ‫ים‬‫עמדה‬ ‫להציג‬ ‫למפא"י‬ ‫אפשר‬ , ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫יותר‬ ‫אחידה‬.‫ב‬ ‫שהתקיים‬ ‫בדיון‬17‫באוקטובר‬1949‫שרת‬ ‫הופיע‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬‫הזיכיון‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בזכות‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫והציג‬.‫נימוקים‬ ‫אותם‬ ‫היו‬ ‫נימוקיו‬ ‫שה‬‫מפא"י‬ ‫במזכירות‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫יום‬ ‫עלה‬‫אליעזר‬ ‫גם‬ ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫נדרש‬ ‫הזיכיון‬ ‫לשאלת‬ . ‫ב‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫שהופיע‬ ‫קפלן‬31‫באוקטובר‬.1949‫עם‬ ‫דברים‬ ‫סיכום‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫הציג‬ ‫קפלן‬ ‫נועד‬ ‫זה‬ ‫דברים‬ ‫סיכום‬ .‫נובומייסקי‬‫הדרך‬ ‫את‬ ‫לסלול‬(41)‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫במפעל‬ ‫הייצור‬ ‫לחידוש‬ ‫ולרצות‬‫אחר‬ ‫מצד‬ ‫הזיכיון‬ ‫ביטול‬ ‫מחייבי‬ ‫את‬‫לא‬ ‫קפלן‬ ‫של‬ ‫הופעתו‬ ‫גם‬ ‫ואולם‬ .‫לשכנע‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫היה‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫את‬‫גוריון‬ ‫שבן‬ ‫עד‬ ‫גדולה‬ ‫כה‬ ‫היתה‬ ‫האשלג‬ ‫לחברת‬ ‫ההתנגדות‬ .‫להופיע‬ ‫נדרש‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬(42‫ב‬ )‫לא‬ ‫חבריה‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫ניסיון‬‫בן‬ ‫הופעת‬ .‫הממשלה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫מץ‬ ‫לאישור‬ ‫מאבק‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫זכתה‬ ‫והחלטתה‬ ‫הממשלה‬ ‫עמדת‬ ‫בזכות‬ ‫הכף‬ ‫את‬ ‫הכריעה‬ ‫גוריון‬ ‫הוצגו‬ ‫התנאים‬ .‫האמריקני‬ ‫המלווה‬ ‫לקבלת‬ ‫יותר‬ ‫ברורים‬ ‫תנאים‬ ‫נקבעו‬ ‫זה‬ ‫עם‬ .‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫ב‬ ‫פנקס‬ ‫ד"צ‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫לאישור‬27.‫במארס‬1950‫ה‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫התנאים‬‫בלתי‬ ‫יו‬ ‫נובומייסקי‬ ‫שגיבש‬ ‫לתנאים‬ ‫ברובם‬ ‫זהים‬ ‫היו‬ ‫ולמעשה‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבלים‬‫אחת‬ ‫בעצה‬ ‫עצמו‬
 14. 14. 14 ‫הורוביץ‬ ‫ודוד‬ ‫קפלן‬ ‫אליעזר‬ ,‫שרת‬ ‫משה‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫עם‬‫השמיני‬ ‫לסעיף‬ ‫נגע‬ ‫העיקרי‬ ‫השוני‬ .. ‫הבא‬ ‫התנאי‬ ‫נוסף‬ ‫שאליו‬: ‫לדעת‬ ‫החברה‬ ‫צריכה‬ ‫כן‬.‫לקבל‬ ‫למוטב‬ ‫הממשלה‬ ‫תחשוב‬ ‫מסויים‬ ‫שבמועד‬ ‫שייתכן‬ ‫היא‬ ‫לרשותה‬.‫אותה‬ ‫תציין‬ ‫שהיא‬ ‫חברה‬ ‫לרשות‬ ‫או‬.‫ואת‬ ‫המפעל‬ ‫הנהלת‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫הבעלות‬.‫לחברה‬ ‫נמסר‬ ‫כך‬ ‫משום‬.‫חייבת‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬.‫הודעה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מוקדמת‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לשם‬ ‫אתה‬ ‫בדברים‬ ‫לבוא‬ ‫הממשלה‬ ‫מצד‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫של‬.‫כזה‬ ‫במקרה‬ .. ‫פיצויים‬ ‫ישולמו‬‫המפעל‬ ‫העברת‬ ‫תמורת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מתאימים‬ ‫אחרות‬ ‫לידים‬...43 ‫על‬ ‫אושרו‬ ‫ואשר‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫שהציבה‬ ‫לתנאים‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫תגובת‬ ‫הכנסת‬ ‫ידי‬.‫מ‬ ‫במכתב‬ ‫קפלן‬ ‫לאליעזר‬ ‫הועברה‬5‫באפריל‬.1950‫עצמה‬ ‫על‬ ‫קיבלה‬ ‫המכתב‬ ‫לפי‬ ‫לישראל‬ ‫רישומה‬ ‫מקום‬ ‫ואת‬ ‫מושבה‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫החברה‬.‫להמשיך‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫קיבלה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫בחברה‬ ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬.‫יהודי‬ ‫הון‬ ‫כמשקיעים‬ ‫לקבל‬ ‫וכן‬.‫ונציג‬ ‫ישראלי‬ ‫ממשלתי‬ ‫הון‬ ‫המנהלים‬ ‫במועצת‬ ‫ישראל‬ ‫מממשלת‬.‫בסלילת‬ ‫להשתתף‬ ‫הנכונות‬ ‫גם‬ ‫עלתה‬ ‫החברה‬ ‫ממכתב‬ ‫כ‬‫שבע‬ ‫באר‬ ‫ביש‬-‫המתוקים‬ ‫המים‬ ‫בעיית‬ ‫לפתרון‬ ‫הממשלה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫ולפעול‬ ‫סדום‬.‫גם‬ ‫החברה‬ ‫הזיכיון‬ ‫תנאי‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬ ‫לדון‬ ‫מוכנה‬ ‫היתה‬.‫לתנאים‬ ‫החיובית‬ ‫התגובה‬ ‫מול‬ ‫זר‬ ‫במטבע‬ ‫ל"י‬ ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫לגיוס‬ ‫לדרישה‬ ‫בקשר‬ ‫צופה‬ ‫שהיא‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫ציינה‬ ‫אלה‬.‫כמו‬ ‫לג‬ ‫הסתייגות‬ ‫הובעה‬ ‫כן‬: ‫בי‬"‫ניכרת‬ ‫דאגה‬ ‫לנו‬ ‫שגרם‬ ‫עניין‬ ‫שהוא‬ ‫השמיני‬ ‫הנושא‬.‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫של‬ ‫הערפול‬ ‫בשל‬ ‫מידי‬ ‫באופן‬ ‫הפסק‬ ‫דולר‬ ‫כמיליון‬ ‫של‬ ‫סכום‬ ‫על‬ ‫רציני‬ ‫לשלב‬ ‫שהגיע‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫שהמטרה‬ ‫בחו"ל‬ ‫רק‬ ‫נפוץ‬ ‫הצער‬ ‫שלמרבה‬ ‫הרושם‬ ‫של‬ ‫הסיבה‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫להלאים‬‫בפרט‬ ‫בסיסית‬ ‫ותעשייה‬ ‫בכלל‬ ‫תעשייה‬."(44)‫שהביעה‬ ‫ההסתייגויות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫לחידו‬ ‫סלולה‬ ‫הדרך‬ ‫היתה‬ ‫ומעתה‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬ ‫בסיס‬ ‫עתה‬ ‫נוצר‬ ‫החברה‬‫העבודה‬ ‫ש‬‫במשא‬ ‫ואכן‬ , ‫הוש‬ ‫הממשלה‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬‫הממשלה‬ ‫דרישות‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫סיכומים‬ ‫גו‬.(45)‫הממשלה‬ ‫בין‬ ‫סוכם‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫יוני‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ל"י‬ ‫מיליון‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫סכום‬ ‫לגייס‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫החברה‬ ‫לבין‬1195‫לקבלת‬ ‫כתנאי‬ .‫האמריקני‬ ‫מהמלווה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫וחצי‬ ‫שניים‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫ההלוואה‬(46) ‫סלולה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫לחידוש‬ ‫הדרך‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫היה‬ ‫נדמה‬.‫שמאמציהם‬ ‫אלא‬ ‫בתוהו‬ ‫עלו‬ ‫הכסף‬ ‫לגיוס‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫אנשי‬ ‫ושל‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬.‫של‬ ‫קשייו‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫ברורים‬ ‫נעשו‬ ‫נובומייסקי‬.‫לביטול‬ ‫צעדים‬ ‫הממשלה‬ ‫נקטה‬ ‫לא‬ ‫שחלף‬ ‫הזמן‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אך‬ ‫הזיכיון‬.‫אשלג‬ ‫לייצור‬ ‫בזיכיון‬ ‫ולהחזיק‬ ‫להמשיך‬ ‫לחברה‬ ‫לאפשר‬ ‫הכנסת‬ ‫החלטת‬ ‫לאחר‬ ‫וחצי‬ ‫שנה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫הציע‬.‫הורוביץ‬ ‫דוד‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫בפגישה‬.‫מידי‬ ‫לייצור‬ ‫תיגש‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫לרשותה‬ ‫עומדים‬ ‫שכבר‬ ‫החלקיים‬ ‫הכספים‬ ‫באמצעות‬.‫הודאה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫בעמדה‬ ‫היתה‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫בכישלון‬.‫ב‬7‫באוגוסט‬1951‫קפלן‬ ‫של‬ ‫הנגדית‬ ‫ההצעה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫לפני‬ ‫הוצגה‬.
 15. 15. 15 ‫הייצור‬ ‫ולחידוש‬ ‫בררום‬ ‫המפעל‬ ‫לחידוש‬ ‫ל"י‬ ‫מיליון‬ ‫חצי‬ ‫תמציא‬ ‫שהממשלה‬ ‫היתה‬ ‫ההצעה‬ ‫בלא‬‫השהיה‬.‫על‬ ‫יוצא‬ ‫זה‬ ‫כסף‬‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫חשבונה‬.‫הזה‬ ‫בכסף‬ ‫היעיל‬ ‫השימוש‬ ‫להבטחת‬ ‫הייצור‬ ‫מהלך‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫ועד‬ ‫יוקם‬.‫ציוד‬ ‫הממשלה‬ ‫תקנה‬ ‫וייצוא‬ ‫לייבוא‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫המלווה‬ ‫בכספי‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬."‫הכרחי‬ ‫ופיקוחה‬ ‫מעמדה‬ ‫הזיכיון‬ ‫כבעלת‬ ‫החברה‬ ‫לזכויות‬ ‫הנוגעות‬ ‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫בעתיד‬ ‫אחר‬ ‫למעמד‬ ‫בהן‬ ‫העיון‬ ‫את‬ ‫להניח‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫יתר‬‫ן‬.‫החדשה‬ ‫הממשלה‬ ‫שתגיע‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫יידרש‬ ‫א‬ ‫את‬ ‫שתקבל‬ ‫ועד‬ ‫האלה‬ ‫המסובכות‬ ‫בשאלות‬ ‫סופית‬ ‫להחלטה‬.‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫ישורה‬"(47) ‫הזי‬ ‫ביטול‬ ‫למניעת‬ ‫מכוונת‬ ‫היתה‬ ‫קפלן‬ ‫הצעת‬‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫רגליו‬ ‫ודחיקת‬ ‫כיון‬‫בבד‬ ‫בד‬ ‫אך‬ , ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫שנכשלה‬ ‫בחברה‬ ‫הממשלה‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬.‫זו‬ ‫הצעה‬ ‫קפלן‬ ‫של‬ ‫מבחינתו‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫הצביון‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לרצון‬ ‫ביטוי‬ ‫היתה‬.‫כי‬ ‫ההכרה‬ ‫על‬ ‫גבר‬ ‫זה‬ ‫רצון‬ ‫במטבע‬ ‫ניכרות‬ ‫הכנסות‬ ‫מהמדינה‬ ‫ומונע‬ ‫הייצור‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫בשיקום‬ ‫פוגם‬ ‫המתמשך‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫זר‬.‫בלונדון‬ ‫שהתכנסו‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ‫החליטו‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬.‫ב‬4 ‫בס‬: ‫פטמבר‬1951"‫זכויות‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫להציע‬ ‫הוא‬ ‫המנהלים‬ ‫למועצת‬ ‫שנשאר‬ ‫היחידי‬ ‫המוצא‬ ‫כי‬ ‫של‬ ‫עניניהם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫ובמגמה‬ ‫הוגן‬ ‫במחיר‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫נכסיה‬ ‫ואת‬ ‫הזיכיון‬ ‫כבעלת‬ ‫החברה‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬."‫האשלג‬ ‫בחברת‬ ‫שליטתה‬ ‫על‬ ‫ידיה‬ ‫במו‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫ויתרה‬ ‫בכך‬.‫על‬ ‫ויתור‬ ‫כאופציה‬ ‫נתפס‬ ‫הזיכיון‬‫כשזו‬ ‫גם‬ ‫הממשלה‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עדיפה‬.‫קפלן‬ ‫הצעת‬ ‫לפי‬. ‫החברה‬ ‫על‬ ‫והבעלות‬ ‫ההשפעה‬ ‫במקצת‬ ‫רק‬ ‫החזיקה‬.‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודש‬.‫ב‬4‫באוקטובר‬.1951 ‫החליטה‬‫הממשלה‬"‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫ליפות‬‫המס‬ ‫שר‬ ,‫המשפטים‬ ‫ושר‬ ‫והתעשייה‬ ‫חר‬ ‫הממשלה‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ,‫להחליט‬‫בטול‬ ‫על‬ ‫האשלג‬ ‫לחברת‬ ‫הודעה‬ ‫בדבר‬ ,‫לתנאיו‬ ‫בהתאם‬ ‫הזיכיון‬." ‫יוסף‬ ‫דב‬ ‫והתעשייה‬ ‫המסחר‬ ‫שר‬ ‫במכתב‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫לידיעת‬ ‫הובאה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬.‫מ‬11 ‫באוקטובר‬.1951: ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫ונומקה‬ ‫"א‬.‫ב‬ ; ‫ויעיל‬ ‫נאות‬ ‫באופן‬ ‫הזיכיון‬ ‫את‬ ‫מפעילה‬ ‫אינה‬ ‫החברה‬.‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫יצרה‬ ‫לא‬ ‫שחברתכם‬ ‫פוסטי‬ ‫של‬ ‫המינימלית‬ ‫התוצרת‬ ‫את‬ ‫בממוצע‬ ‫האחרונות‬‫צריכה‬ ‫היתה‬ ‫החברה‬ ‫אשר‬ ‫כלוריד‬ ‫ום‬ ‫ג‬ ; ‫הזיכיון‬ ‫לפי‬ ‫ליצור‬.‫תוך‬ ‫הזיכיון‬ ‫לפי‬ ‫ממנה‬ ‫המגיעים‬ ‫סכומים‬ ‫לממשלה‬ ‫שילמה‬ ‫לא‬ ‫שחברתכם‬ 50".‫פרעונם‬ ‫מזמן‬ ‫חודשים‬ ‫ששה‬ ‫שב‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫פתיחתו‬ ‫לידי‬ ‫הביאה‬ ‫הזיכיון‬ ‫לביטול‬ ‫לפעול‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬‫הם‬ ‫הממשלה‬ ‫לידי‬ ‫האשלג‬ ‫מפעל‬ ‫יועבר‬‫הי‬ ‫זו‬ .‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ ‫להעביר‬ ‫הראשונה‬ ‫ההחלטה‬ ‫תה‬ ‫המדינה‬ ‫לידי‬ ‫פרטי‬—‫הכימיה‬ ‫בתעשיית‬ ‫הממשלתי‬ ‫לסקטור‬ ‫היסוד‬ ‫את‬ ‫שהניחה‬ ‫החלטה‬.
 16. 16. 16 ‫הערות‬ 2.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ועדת‬ ‫דוח‬ ‫ראו‬..1949; '‫עמ‬53‫משה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬."‫המלח‬ ‫ים‬ ‫זיכיון‬."‫הארץ‬..4.9.1951 3.‫הצפוני‬ ‫הייצור‬ ‫באתר‬ ‫הראשונה‬ ‫החבלה‬‫הנסוגים‬ ‫הפועלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫האשלג‬ ‫חברת‬ ‫של‬.‫הסופי‬ ‫החורבן‬ ‫הבדואים‬ ‫בקרב‬ ‫שלל‬ ‫ומחפשי‬ ‫הלגיון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשה‬.‫קורן‬.‫סדום‬.'‫עמ‬.58-59 4."‫החברה‬ ‫עתיד‬ ‫על‬ ‫בדיון‬ ‫מפתח‬ ‫משקל‬ ‫בעלת‬ ‫היתה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ "‫ציוניותו‬.‫הצדדים‬ ‫טיעוני‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫סקירה‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫בתחומי‬ ‫אינה‬.‫הטענות‬ ‫בעקבות‬ ‫מהשניים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫היסטורי‬ ‫משפט‬ ‫לגזור‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ‫כאן‬ ‫המועלות‬. 7‫מסירותו‬‫אלמוג‬ ‫של‬‫בדיבוק‬ ‫היתה‬ ‫האזור‬ ‫לפיתוח‬.‫במכתב‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ ‫המיוחד‬ ‫מעמדו‬ ‫ועל‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫עדות‬ ‫בנטוב‬ ‫מרדכי‬ ‫לו‬ ‫שכתב‬.‫הפיתוחי‬ ‫כמשרד‬ ‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬ ‫עליו‬ ‫הממונה‬ ‫השר‬."‫קל‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫אבוש‬ ‫ולא‬ ‫אודה‬‫לענות‬ ‫מכתביך‬ ‫על‬.‫מצדה‬ ‫צוק‬ ‫על‬ ‫חנוכה‬ ‫נרות‬ ‫הדלקת‬ ‫על‬ ‫לבשורה‬ ‫מאד‬ ‫שמחתי‬ ‫אמנם‬.‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אינני‬ ‫לזה‬ ‫נוסף‬ ‫אך‬ ‫טענותיך‬ ‫על‬ ‫לענות‬.‫מהבירורים‬ ‫אני‬ ‫יוצא‬ ‫תמיד‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אך‬ ‫אתך‬ ‫ולשוחח‬ ‫לך‬ ‫לכתוב‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫ניסיתי‬ ‫בכפי‬ ‫עוול‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫כרימון‬ ‫חטאים‬ ‫מלא‬ ‫האלה‬.‫עצמי‬ ‫את‬ ‫אני‬ ‫שואל‬ ‫ואמנם‬‫פעם‬ ‫כל‬—‫כלום‬ ? ‫אנכי‬ ‫רע‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫כלום‬ ‫לעשות‬ ‫שיכולתי‬ ‫שהמקסימום‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ ? ‫בעבודתך‬ ‫אני‬ ‫מפריע‬ ‫כך‬ ‫כל‬‫ואתה‬ ‫מלא‬ ‫פעולה‬ ‫חופש‬ ‫לך‬ ‫להשאיר‬ ‫זהו‬. ‫לי‬ ‫נדמה‬.‫מהמדינה‬ ‫משכורת‬ ‫המקבל‬ ‫היחידי‬ ‫האדם‬.‫במשמעת‬ ‫לא‬ ,‫במרות‬ ‫לא‬ ‫חייב‬ ‫איננו‬ ‫אשר‬.‫ולא‬ ‫בדיווח‬ ‫לא‬ ‫בהתיעצות‬.‫יותר‬ ‫ממני‬ ‫תדרוש‬ ‫מה‬?"‫מ‬ (‫לאלמוג‬ ‫בנטוב‬ ‫כתב‬.23.1.1959.) 12‫וינה‬ ,‫זעיר‬ ‫אמנון‬ ‫של‬ ‫זיכרונותיו‬ ‫ראו‬-‫שמואל‬ ‫גן‬ ,‫ויסליב‬ ‫אמוץ‬ ‫דליה‬ ‫בעריכת‬ ,‫שמואל‬ ‫גן‬.1980'‫עמ‬.103-108 13.‫זו‬ ‫מעבודה‬ ‫חלק‬ ‫אינה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫הציונית‬ ‫מהימנותו‬ ‫שאלת‬.‫וכן‬ ‫המפעל‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫הציוני‬ ‫המניע‬ ‫ברור‬ ‫הציונית‬ ‫בתנועה‬ ‫ותמיכתו‬ ‫הקרובים‬ ‫יחסיו‬.‫עבדאללה‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫בעניין‬ ‫חמורות‬ ‫טענות‬ ‫כנגדו‬ ‫הועלו‬ ‫זה‬ ‫עם‬. ‫אלמוג‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫ביותר‬ ‫הבוטה‬."‫הסכמה‬ ‫על‬ ‫נובומייסקי‬ ‫חתם‬ ‫הירדן‬ ‫עבר‬ ‫בממשלת‬ ‫גבוה‬ ‫פקיד‬ ‫עם‬ ‫במו"מ‬ ‫עבדאללה‬ ‫לממשל‬ ‫המפעל‬ ‫להעברת‬‫אנשיו‬ ‫ואת‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫הסגיר‬ ‫ובזה‬.‫בסדום‬ ‫וגם‬ ‫בצפון‬ ‫גם‬.'‫הנאמנות‬ ‫'לידים‬ ‫הערבים‬ ‫של‬.‫למפעל‬ ‫להיכנס‬ ‫הירדן‬ ‫מעבר‬ ‫הז'נדרמרים‬ ‫היו‬ ‫צריכים‬ ‫למחרת‬.‫באו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אך‬.‫לא‬ ‫כי‬ ‫זאת‬ ‫אין‬ ‫ואשל‬ ‫אלמוג‬ ( "‫תמרון‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ‫וראו‬ ‫בויתורינו‬ ‫האמינו‬.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬.'‫עמ‬.(406‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫פרשת‬ ‫וספיחי‬‫קורן‬ ‫של‬ ‫בספרו‬ ‫מתוארים‬ ‫ה‬.‫סדום‬.‫לגבי‬ ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫הכחשתו‬ ‫את‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫קיבל‬ ‫קורן‬ ‫של‬ ‫לגרסתו‬ ‫בפרשה‬ ‫חלקו‬.‫זינגר‬ ‫פול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסכם‬ ‫לחתימת‬ ‫ובאשר‬.‫עת‬ ‫באותה‬ ‫אושפז‬ ‫נובומייסקי‬ ( ‫נובומייסקי‬ ‫של‬ ‫נציגו‬ ) ‫ברגלו‬ ‫שבר‬ ‫בשל‬—‫והסוכנות‬ ‫הממשלה‬ ‫נציג‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫החתימה‬ ‫על‬ ‫האחריות‬.‫אמנו‬‫רודי‬ ( ‫זעיר‬ ‫ן‬.‫יותר‬ ‫עוד‬ ( ‫זינגר‬ ‫על‬ ‫מאשר‬.‫בהמשך‬ ‫גם‬.‫ויולי‬ ‫יוני‬ ‫החודשים‬ ‫במהלך‬.1948‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬ ‫להיכנס‬ ‫נובומייסקי‬ ‫ניסה‬ ‫מפעלו‬ ‫את‬ ‫להציל‬ ‫במטרה‬ ‫הירדן‬ ‫עבר‬ ‫שלטונות‬.‫עכורה‬ ‫נובומייסקי‬ ‫סביב‬ ‫האווירה‬ ‫היתה‬ ‫עת‬ ‫אותה‬ ‫כל‬.‫ב‬6 ‫בדצמבר‬1948: ‫מפריס‬ ‫איתן‬ ‫לוולטר‬ ‫שרת‬ ‫משה‬ ‫כתב‬"‫הננ‬‫המלח‬ ‫לים‬ ‫הנוגע‬ ‫ומיוחד‬ ‫יחיד‬ ‫בענין‬ ‫לך‬ ‫כותב‬ ‫י‬. ‫נובומייסקי‬ ‫סביב‬ ‫המתנהלת‬ ‫הלחש‬ ‫תעמולת‬ ‫לכל‬ ‫אוזן‬ ‫להטות‬ ‫לא‬ ‫לך‬ ‫הברקתי‬.( ‫אמיץ‬ ‫בקשר‬ ‫כאן‬ ‫אתו‬ ‫עמדתי‬ ‫ויש‬ ) ‫עלי‬ ‫הטילה‬ ‫זה‬ ‫זקן‬ ‫של‬ ‫שטרדנותו‬ ‫הכבדה‬ ‫מהמעמסה‬ ‫פורתא‬ ‫הקלה‬ ‫בזה‬ ‫היתה‬ ‫כי‬ ‫אמיץ‬ ‫פחות‬ ‫היה‬ ‫הלוואי‬ ‫נוקף‬ ‫הוא‬ ‫שאין‬ ‫גמור‬ ‫ביטחון‬ ‫לי‬‫ציון‬ ‫בלא‬ ‫קורן‬ ‫דוד‬ ‫באדיבות‬ ‫לרשותי‬ ‫הועמד‬ ‫המכתב‬ ( "‫פי‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫מבלי‬ ‫אצבע‬ ‫הארכיוני‬ ‫המקור‬.( 14.‫ואשל‬ ‫אלמוג‬.‫המלח‬ ‫ים‬ ‫חבל‬.‫עמ‬'132. 15.‫שם‬.; '‫עמ‬405-406‫קורן‬.‫סדום‬.‫עמ‬'59.

מתוך ספרו של דוד לוי-פאור, " היד הלא נעלמה : הפוליטיקה של התיעוש בישראל" הוצאת יד יצחק בן-צבי , תשס"א - 2001 על סיפור ההלאמה של מפעלי האשלג שהוקמו ביוזמה פרטית והון פרטי ועל רקע המאבק האידאולוגי בין השקעות והון פרטי לבין בעלות ציבורית. בשנת 1952 הלאימה מדינת ישראל את חברת האשלג שהוקמה ב-1 בינואר בשנת 1930. זאת היתה חלק מהאסטרטגיה שדחקה השקעות פרטיות אל מחוץ לישראל והובילה לשליטה ממלטית מלאה בענפי הכימיה והמחצבים. מפעל האשלג היה אחראי לכמחצית מכלל הייצוא של מדינת ישראל בתחילת שנותיה ומוכר גם כ"מפעלי ים המלח" הוקם ונוהל על ידי משה נובומייסקי כיזמות קפיטליסטית המבוססת בהון פרטי והשקעות בינלאומיות. לפניכם מסכת האירועים כפי שהיא מתוארת במחקרו של דוד לוי-פאור. מתוך ספרו של דוד לוי-פאור," היד הלא נעלמה: הפוליטיקה של התיעוש בישראל".

Views

Total views

271

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×