Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הרצאת אמיר שני כלכלה וחירות

420 views

Published on

הרצאת ד"ר אמיר שני

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הרצאת אמיר שני כלכלה וחירות

 1. 1. ‫חירות‬ ‫של‬ ‫מושגים‬ ‫שני‬ ‫ברלין‬ ‫ישעיה‬ ‫סר‬ (1909-1997)
 2. 2. ‫חרות‬‫שלילית‬ "‫מהו‬‫התחום‬‫אשר‬‫במסגרתו‬‫מניחים‬‫למושא‬(‫אדם‬,‫או‬‫קיבוץ‬‫של‬ ‫בני‬‫אדם‬)‫או‬‫צריך‬‫להניח‬‫לו‬,‫לעשות‬‫או‬‫להיות‬‫מה‬‫שיכול‬‫הוא‬ ‫לעשות‬‫או‬‫להיות‬,‫בלא‬‫התערבות‬‫על‬-‫ידי‬‫זולתו‬?"(‫ישעיה‬‫ברלין‬)
 3. 3. •"‫מפחד‬ ‫חירות‬ ‫הוא‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫עיקרה‬,‫שליט‬ ‫הוא‬ ‫הפחד‬ ‫כי‬ ‫נסתר‬ ‫שהוא‬ ‫מכפי‬ ‫איום‬ ‫פחות‬ ‫לא‬" ‫בגין‬ ‫מנחם‬,‫מתוך‬"‫המרד‬"
 4. 4. ‫חרות‬‫חיובית‬ "‫המשמע‬‫החיובי‬‫של‬‫המילה‬ ‫חרות‬‫נובע‬‫ממשאלתו‬‫של‬ ‫היחיד‬‫להיות‬‫אדון‬‫לעצמו‬" (‫ישעיה‬‫ברלין‬)
 5. 5. /1912-2006 "‫וחרות‬ ‫קפיטליזם‬"/‫פרידמן‬ ‫מילטון‬
 6. 6. ‫הקניין‬ ‫זכות‬ "‫למען‬ ‫מוותרים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שהרי‬[‫החוקים‬ ‫מחוקקי‬]‫על‬ ‫בקשריהם‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫וקושרים‬ ‫הטבעי‬ ‫שבמצב‬ ‫החירות‬,‫לא‬ ‫אילו‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫בדרך‬ ‫לשמור‬ ‫התכוונו‬,‫ועל‬ ‫חירויותיהם‬ ‫על‬ ‫רכושם‬"... "‫המדיני‬ ‫הממשל‬ ‫על‬ ‫השנייה‬ ‫המסכת‬/ "‫ג‬'‫לוק‬ ‫ון‬
 7. 7. "‫אנרכיה‬,‫ואוטופיה‬ ‫מדינה‬" ‫עבדות‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫הם‬ ‫מיסים‬ "‫לפי‬ ‫אחד‬ ‫ולכל‬ ‫רצונו‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫מכל‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫הרצון‬" ‫נוזיק‬ ‫רוברט‬1938-2002
 8. 8. ‫הקניין‬ ‫זכות‬ ‫להפרת‬ ‫דוגמאות‬
 9. 9. ‫מסחר‬ ‫חופש‬ ‫בסטייה‬ ‫פרדריק‬ 1801-1850
 10. 10. "‫הפועל‬ ‫זר‬ ‫יצרן‬ ‫של‬ ‫מצדו‬ ‫הרסנית‬ ‫מתחרות‬ ‫סובלים‬ ‫אנו‬,‫הנראה‬ ‫כפי‬, ‫האור‬ ‫לייצור‬ ‫שלנו‬ ‫על‬ ‫עדיפים‬ ‫כה‬ ‫בתנאים‬,‫השוק‬ ‫את‬ ‫מציף‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫להדהים‬ ‫נמוך‬ ‫במחיר‬ ‫בסחורה‬ ‫הלאומי‬;‫הופעתו‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫פוסקות‬ ‫מכירותינו‬. ‫הצרפתית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫וענף‬ ‫אליו‬ ‫פונים‬ ‫הצרכנים‬ ‫כל‬,‫שהשלכותיו‬ ‫מספור‬ ‫רבות‬,‫מוחלט‬ ‫לקיפאון‬ ‫באחת‬ ‫נידון‬.‫השמש‬ ‫אלא‬ ‫שאינו‬ ‫זה‬ ‫מתחרה‬, ‫אכזרית‬ ‫מלחמה‬ ‫נגדנו‬ ‫מנהל‬..."
 11. 11. ‫יותר‬ ‫חופשי‬ ‫עולם‬ ‫לקראת‬? Moisés Naím
 12. 12. ‫השפע‬ ‫מהפכת‬ THE MORE REVOLUTION ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫העשֹור‬‫ב‬‫האנושות‬ ‫תולדות‬
 13. 13. ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חברתי‬ ‫צדק‬ •"‫כמות‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫אינו‬ ‫סוציאלי‬ ‫צדק‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬,‫איכות‬ ‫של‬ ‫אלא‬...‫אם‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫בביתו‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לאדם‬,‫כאן‬ ‫יש‬ ‫אזי‬ ‫זוגות‬ ‫חמשה‬ ‫יש‬ ‫לחברו‬ ‫ואילו‬ ‫גדול‬ ‫כמותי‬ ‫הבדל‬.‫ברם‬,‫אחד‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לאדם‬ ‫אם‬,‫חברו‬ ‫ואילו‬ ‫יחף‬ ‫מתהלך‬,‫הבדל‬ ‫והופך‬ ‫כמותי‬ ‫להיות‬ ‫חדל‬ ‫ההבדל‬ ‫אזי‬ ‫כלל‬ ‫נעליים‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫איכותי‬...‫קובעים‬ ‫אנו‬,‫צורך‬ ‫יש‬ ‫סוציאלי‬ ‫צדק‬ ‫להשגת‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬ ‫השונות‬ ‫החברה‬ ‫שכבות‬ ‫ובין‬ ‫לאדם‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫האיכותיים‬ ‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫לבער‬" •"‫צודקת‬ ‫חלוקה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫היא‬ ‫שווה‬ ‫שחלוקה‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬.‫מחלקים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫צודק‬ ‫באופן‬ ‫הרעב‬ ‫את‬,‫הרעבים‬ ‫את‬ ‫משביע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫עדיין‬.‫אם‬ ‫מאד‬ ‫מפקפק‬ ‫אני‬ ‫לצדק‬ ‫הרעב‬ ‫את‬ ‫משביע‬ ‫רעב‬ ‫של‬ ‫צדק‬"
 14. 14. ‫ָּדּות‬‫י‬ַ‫נ‬‫ה‬ ‫מהפכת‬–The Mobility Revolution
 15. 15. ‫החשיבה‬ ‫מהפכת‬ The Mentality Revolution

×