Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סקרי בחירות, בעיות בסטטיסטיקה והצעה לפתרונן

382 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

סקרי בחירות, בעיות בסטטיסטיקה והצעה לפתרונן

  1. 1. ‫בניסן‬ '‫י‬‫תשע"ה‬ 30‫במרס‬2015 ‫סקרי‬‫בעיות‬ ,‫בחירות‬‫בסטטיסטיקה‬‫והצעה‬‫לפתרונן‬1 ‫דני‬ '‫פרופ‬‫פפרמן‬2 ‫דוד‬ '‫ופרופ‬‫שטיינברג‬3 ‫אין‬‫ספק‬‫שיום‬‫הבחירות‬‫לא‬‫ייזכר‬‫כשעתו‬‫הגדולה‬‫של‬‫מדע‬.‫הסטטיסטיקה‬‫קמפיין‬‫הבחירות‬‫של‬ ‫החודשים‬‫האחרונים‬‫התאפיין‬‫בסקרים‬‫רבים‬‫שהתפרסמו‬‫בעיתונים‬‫והוצגו‬‫בכלי‬‫בליל‬ .‫התקשורת‬ ‫הציגו‬ ,‫הבחירות‬‫הסוקרים‬‫לאומה‬‫את‬‫התחזיות‬‫שהתבססו‬ ,‫שלהם‬‫על‬‫מדגם‬‫קטן‬‫מכלל‬‫השנה‬ .‫הקלפיות‬ ‫היו‬‫פערים‬‫לא‬‫קטנים‬‫בין‬‫תוצאות‬‫הבחירות‬‫לבין‬‫תוצאות‬‫הסקרים‬‫האחרונים‬‫וגם‬ ,‫שפורסמו‬‫בין‬ ,‫ובעיקר‬ ‫התחזיות‬‫ממדגם‬‫הקלפיות‬‫בשעה‬22:00‫בלילה‬‫ותוצאות‬.‫האמת‬ ‫הגיעו‬‫הדברים‬‫לידי‬‫כך‬‫שבסקרים‬‫שעורכת‬‫הלשכה‬‫המרכזית‬‫לסטטיסטיקה‬‫הידועים‬ (‫)למ"ס‬ ‫ניכרת‬ ,‫במהימנותם‬‫בשבוע‬‫האחרון‬‫ירידה‬‫בשיעור‬‫המשיבים‬‫כאשר‬‫חלק‬‫מהנדגמים‬‫לא‬‫הססו‬‫ללגלג‬‫על‬ ‫יכולת‬‫הסקרים‬‫לספק‬‫אומדנים‬‫מדויקים‬‫של‬‫התופעות‬‫ברצוננו‬ .‫הנחקרות‬‫לדון‬‫כאן‬‫בתפקיד‬‫של‬‫סקרי‬ ‫בחירות‬‫בחברה‬‫הסיבות‬ ,‫שלנו‬‫האמתיות‬‫לפערים‬‫בין‬‫תחזיות‬‫הסקרים‬‫ותוצאות‬‫וגם‬ ,‫האמת‬‫להעלות‬ ‫הצעה‬‫לפתרון‬‫הבעיות‬‫שגרמו‬‫לשגיאות‬‫בתחזיות‬‫ששודרו‬.‫בטלוויזיה‬ ‫ראשית‬‫חשוב‬ ,‫דבר‬‫להבין‬‫מה‬‫המטרה‬‫של‬.‫סקר‬‫סקרים‬‫מתבצעים‬‫כדי‬‫לקבל‬‫תמונת‬‫מצב‬‫של‬‫החברה‬ ‫בנקודת‬‫זמן‬‫נתונה‬‫תמונה‬ .‫זו‬‫יכולה‬‫לשקף‬‫דעות‬‫פוליטיות‬‫)כדוגמה‬‫הסקרים‬‫לקראת‬,(‫הבחירות‬ ‫נושאים‬‫חברתיים‬‫נושאים‬ ,‫וכלכליים‬‫של‬‫איכות‬‫סביבה‬‫חברה‬ .‫וכדומה‬‫מסחרית‬‫המתלבטת‬‫אם‬‫כדאי‬ ‫להשיק‬‫מוצר‬‫חדש‬‫יכולה‬‫לאסוף‬‫מידע‬‫חשוב‬‫על‬‫ידי‬‫ביצוע‬‫סקר‬‫שיבדוק‬‫עד‬‫כמה‬‫המוצר‬‫אטרקטיבי‬ ‫עיריות‬ .‫לצרכנים‬‫מבצעות‬‫סקרים‬‫לקביעת‬‫סדר‬‫עדיפויות‬‫בין‬‫פרויקטים‬‫המתחשב‬ ,‫שונים‬‫ברצון‬ ‫סקרים‬ .‫התושבים‬‫ממלאים‬‫תפקיד‬‫חשוב‬‫ביותר‬‫למנהל‬‫ולמדיניות‬‫הלמ"ס‬ .‫ממשלתית‬‫מבצעת‬‫סקרים‬ ‫רבים‬‫ומגוונים‬‫לפי‬‫על‬ ,‫חוק‬‫מנת‬‫לאפשר‬‫את‬‫ניהול‬‫המדינה‬‫תוך‬‫התבססות‬‫על‬‫מידע‬‫אחד‬ .‫מוצק‬‫מאותם‬ ‫מוסדות‬‫מדינה‬‫המשתמש‬‫באופן‬‫קבוע‬‫בתוצאות‬‫סקרי‬‫הלמ"ס‬‫לקביעת‬‫מדיניות‬‫הוא‬‫בנק‬‫שגם‬ ,‫ישראל‬ ‫מבצע‬‫סקרים‬‫משל‬.‫עצמו‬ ‫האם‬‫סקרים‬‫מסוגלים‬‫לתת‬‫צילום‬‫מצב‬?‫מהימן‬ ‫אנו‬‫משוכנעים‬‫שהתשובה‬‫כל‬ ,‫חיובית‬‫עוד‬‫הסקרים‬‫מתבצעים‬‫ומנותחים‬‫מדע‬ .‫כראוי‬‫הסטטיסטיקה‬ ‫מפותח‬‫דיו‬‫על‬‫מנת‬‫לדגום‬‫ולחשב‬‫אומדנים‬‫מדויקים‬‫תוך‬‫התמודדות‬‫עם‬‫בעיות‬‫כמו‬‫חוסר‬‫טעויות‬ ,‫השבה‬ ‫מדגמים‬ ,‫השבה‬‫קטנים‬‫חשוב‬ .‫ועוד‬‫גם‬‫להדגיש‬‫שיחד‬‫עם‬‫חישוב‬‫מחושבים‬ ,‫האומדנים‬‫גם‬‫מדדים‬ ‫למידת‬‫יחד‬ .‫דיוקם‬‫עם‬‫חשוב‬ ,‫זאת‬‫להצביע‬‫על‬‫מספר‬‫היבטים‬‫על‬ ,‫לדעתנו‬ ,‫הנחוצים‬‫מנת‬‫לקרוא‬ ‫בחכמה‬‫את‬‫תוצאות‬‫הסקרים‬‫ולהבין‬‫את‬‫בביצוע‬ .‫מוגבלויותיהם‬‫הסקרים‬‫יש‬‫צורך‬‫להקפיד‬‫על‬‫כללים‬ ‫סטטיסטים‬‫ידועים‬‫לבחירה‬‫מקרית‬‫של‬‫המשתתפים‬‫כללים‬ .‫בסקר‬‫אלו‬‫דואגים‬‫שהמדגם‬‫לא‬‫יהיה‬ 1 ‫במאמר‬‫זה‬‫ניתנה‬‫חוות‬‫דעת‬‫מקצועית‬‫של‬‫אנשי‬‫ללמ"ס‬ .‫מקצוע‬‫אין‬‫קשר‬‫לסקרי‬‫הבחירות‬‫ולניתוח‬ ‫תוצאות‬.‫המדגם‬ 2 ‫הסטטיסטיקן‬‫הלשכה‬ ,‫הממשלתי‬‫המרכזית‬‫לסטטיסטיקה‬‫והאוניברסיטה‬‫העברית‬ 3 ‫נשיא‬‫האיגוד‬‫הישראלי‬‫לסטטיסטיקה‬‫ואוניברסיטת‬‫תל‬‫אביב‬ ____________________________________________________________________________ '‫כנפי‬ ‫רח‬‫נשרים‬66‫ירושלים‬95464'‫טל‬02-6592666'‫פקס‬02-6521340 : "‫אתר‬ ‫ל‬ ‫דוא‬:‫האינטרנט‬www.cbs.gov.il
  2. 2. ‫עם‬ ,"‫"מוטה‬‫ייצוג‬‫לא‬‫שווה‬‫של‬‫קבוצות‬‫שונות‬‫אם‬ .‫באוכלוסייה‬‫נוצרת‬‫הטיה‬‫עקב‬‫חוסר‬‫יש‬ ,‫השבה‬ ‫שיטות‬‫סטטיסטיות‬‫ידועות‬‫לתיקון‬‫האומדנים‬‫תוך‬‫שימוש‬‫במידע‬‫אם‬ ,‫למשל‬ .‫נוסף‬‫משתתפי‬‫הסקר‬‫כללו‬ ‫פחות‬‫גברים‬‫מאשר‬‫חלקם‬‫ניתן‬ ,‫באוכלוסייה‬‫את‬ "‫"לנפח‬‫המשקל‬‫של‬‫הגברים‬‫בחירה‬ ,‫בנוסף‬ .‫שנסקרו‬ ‫מקרית‬‫של‬‫המשתתפים‬‫מאפשרת‬‫לכמת‬‫את‬‫גודל‬‫הטעות‬‫האפשרית‬‫של‬.‫הסקר‬ ‫איך‬‫אפשר‬‫להסביר‬‫את‬‫הפערים‬‫בין‬‫הסקרים‬‫שלפני‬‫יום‬‫הבחירות‬‫לבין‬‫תוצאות‬?‫הבחירות‬ •‫סקרים‬ ,‫כאמור‬‫מצלמים‬‫מצב‬‫ביום‬‫סקר‬ .‫נתון‬‫שהתבצע‬‫שבוע‬‫לפני‬‫הבחירות‬‫אינו‬‫מתיימר‬ ‫את‬ "‫"לנבא‬‫תוצאות‬‫אלא‬ ,‫הבחירות‬‫לשקף‬‫את‬‫הלך‬‫הרוח‬‫בציבור‬‫אילו‬‫נערכו‬‫הבחירות‬‫ביום‬ ‫שבו‬‫בוצע‬.‫הסקר‬ •‫יתרה‬‫כפי‬ ,‫מכך‬‫שנידון‬‫בהרחבה‬‫רבה‬‫בספרות‬‫תוצאות‬ ,‫המדעית‬‫הסקרים‬‫משפיעות‬‫לא‬‫אחת‬ ‫על‬‫תוצאות‬‫כאשר‬ ,‫הבחירות‬‫בוחרים‬‫מחליטים‬‫למי‬‫להצביע‬‫בהתאם‬‫לתוצאות‬.‫הסקרים‬ ‫בעידן‬ ,‫למעשה‬‫המודרני‬‫לא‬‫תמיד‬‫ברור‬‫האם‬‫הסקרים‬‫מנבאים‬‫את‬‫תוצאות‬‫או‬ ,‫הבחירות‬ ‫שתוצאות‬‫הבחירות‬‫מושפעות‬‫מתחזיות‬‫כך‬ .‫הסקרים‬‫בבחירות‬ ,‫למשל‬2015‫חלק‬ ,‫ניכר‬‫של‬ ‫תוספת‬‫ההצבעה‬‫לליכוד‬‫בא‬‫על‬‫חשבון‬‫הבית‬‫ככל‬ ,‫היהודי‬‫הנראה‬‫בתגובה‬‫לסקרים‬‫האחרונים‬ ‫בהם‬‫התגלה‬‫יתרון‬‫למחנה‬‫הציוני‬‫על‬‫פני‬‫הסקרים‬ .‫הליכוד‬‫שלפני‬‫הבחירות‬‫לא‬‫הצליחו‬‫לבטא‬ ‫שינויים‬‫אלו‬‫במידה‬‫בעיקר‬ ,‫מספקת‬‫בגלל‬‫שהשינויים‬‫התרחשו‬‫בתקופה‬‫מאוד‬‫קצרה‬‫בין‬ ‫הסקרים‬‫האחרונים‬‫לבין‬.‫הבחירות‬ •‫חשוב‬‫גם‬‫לזכור‬‫שלכל‬‫סקר‬‫יש‬‫מידה‬‫לא‬‫מעטה‬‫של‬‫רוב‬ .‫אי-ודאות‬‫סקרי‬‫הבחירות‬‫בנויים‬ ‫ממדגם‬‫של‬-‫כ‬500‫מדגם‬ .‫משיבים‬‫בגודל‬‫כזה‬‫מספיק‬‫על‬‫מנת‬‫לתת‬‫תמונה‬‫מספיק‬‫אמינה‬‫של‬ ‫המנדטים‬‫הצפויים‬‫לכל‬‫אך‬ ,‫מפלגה‬‫עם‬‫טעות‬‫של‬-‫כ‬3-2.‫מנדטים‬ ‫אנו‬‫חוזרים‬‫ומתריעים‬–‫סקר‬‫בחירות‬‫אמור‬‫לשקף‬‫את‬‫המצב‬‫ביום‬‫ולא‬ ,‫הסקר‬‫ביום‬‫אין‬ .‫הבחירות‬ ‫לצפות‬‫מסקרים‬‫הנערכים‬‫לפני‬‫יום‬‫הבחירות‬‫לנבא‬‫נכון‬‫את‬‫תוצאות‬‫בפרט‬ ,‫הבחירות‬‫אם‬‫חלים‬‫שינויים‬ ‫בדפוסי‬‫ההצבעה‬‫ביום‬‫הבחירות‬‫כפי‬ ,‫עצמו‬‫שהתרחשו‬‫בבחירות‬.‫האחרונות‬ ‫ומה‬‫לגבי‬‫התחזיות‬‫של‬‫ליל‬?‫הבחירות‬ ‫כל‬ ,‫לכאורה‬‫המגבלות‬‫שצוינו‬‫לעיל‬‫לגבי‬‫סקרים‬‫הנערכים‬‫לפני‬‫הבחירות‬‫אמורות‬‫חוץ‬ ,‫להיעלם‬‫אולי‬ ‫מגודל‬‫שכן‬ ,‫המדגם‬‫סקרי‬‫הטלוויזיה‬‫נערכים‬‫ביום‬‫הבחירות‬‫התחזיות‬ ,‫ואמנם‬ .‫עצמו‬‫היו‬‫מדויקות‬‫דיין‬ ‫בחיזוי‬‫התוצאות‬‫של‬‫המפלגות‬‫אך‬ ,‫הקטנות‬‫כשלו‬‫בחיזוי‬‫חלוקת‬‫המנדטים‬‫בין‬‫שתי‬‫המפלגות‬,‫הגדולות‬ ‫כאשר‬‫גודל‬‫וכיוון‬‫הטעויות‬‫לגבי‬‫שתי‬‫מפלגות‬‫אלו‬‫נשא‬‫השלכות‬‫פוליטיות‬‫משמעותיות‬‫יחד‬ .‫ביותר‬‫עם‬ ‫חשוב‬ ,‫זאת‬‫לזכור‬‫שהתחזיות‬‫ממדגמי‬‫הטלוויזיה‬‫נשענות‬‫על‬‫מספר‬‫מרכיבים‬‫בחירה‬ :‫חיוניים‬‫נבונה‬‫של‬ ‫קלפיות‬‫מודל‬ ,‫המדגם‬‫סטטיסטי‬‫חכם‬‫המסוגל‬‫להשתמש‬‫בתוצאות‬‫המדגם‬‫לתחזית‬‫כלל‬‫יכולת‬ ,‫ארצית‬ ‫לאבחן‬‫מגמות‬‫לאורך‬‫שעות‬‫היום‬‫)וזאת‬‫כדי‬‫לפצות‬‫על‬‫כך‬‫שההצבעה‬‫ממשיכה‬‫עד‬‫השעה‬22:00‫אך‬ ‫המדגם‬‫חייב‬‫להיסגר‬‫בסביבות‬‫השעה‬20:00‫ובכך‬‫לאפשר‬‫את‬‫חישוב‬‫התחזית‬‫עד‬‫השעה‬22:00,( ‫ואולי‬‫חשוב‬‫שיתוף‬ ,‫מכל‬‫פעולה‬‫של‬‫הציבור‬‫הנסקר‬‫במדגם‬‫שיתוף‬ .‫הקלפיות‬‫הפעולה‬‫מתבטא‬‫בשני‬ ‫הסכמה‬ .‫היבטים‬‫להשתתף‬‫במדגם‬‫והצבעה‬ ,‫הטלוויזיה‬‫זהה‬‫במדגם‬‫הטלוויזיה‬‫ובהצבעת‬.‫האמת‬ ____________________________________________________________________________ '‫כנפי‬ ‫רח‬‫נשרים‬66‫ירושלים‬95464'‫טל‬02-6592666'‫פקס‬02-6521340 : "‫אתר‬ ‫ל‬ ‫דוא‬:‫האינטרנט‬www.cbs.gov.il
  3. 3. ‫מהן‬‫החוליות‬‫החלשות‬‫בשרשרת‬?‫זו‬ ‫ניתוחים‬‫של‬‫הסוקרים‬‫לאחר‬‫יום‬‫הבחירות‬‫הראו‬‫שהמדגמים‬‫והמודלים‬‫בהם‬‫השתמשו‬‫נתנו‬‫תחזיות‬ ‫מאוד‬‫מדויקות‬‫כאשר‬‫הם‬‫התבססו‬‫על‬‫תוצאות‬‫האמת‬‫מקלפיות‬‫המדגם‬‫ולא‬‫על‬‫ההצבעה‬‫הנפרדת‬ ‫בקלפיות‬.‫הטלוויזיה‬ ‫ניתן‬‫להסיק‬‫לכן‬‫כי‬‫הטעות‬‫באומדן‬‫מספר‬‫המנדטים‬‫של‬‫שתי‬‫המפלגות‬‫הגדולות‬‫נבעה‬‫משתי‬‫הבעיות‬ :‫האחרונות‬ •‫שינויים‬‫באופן‬‫ההצבעה‬‫בשתי‬‫השעות‬‫האחרונות‬ •‫חוסר‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫מספק‬‫מצד‬‫הסוקרים‬ .‫הנדגמים‬‫דיווחו‬‫על‬‫היקפי‬‫סירוב‬‫גבוהים‬‫בבחירות‬ ‫האחרונות‬‫בהשוואה‬‫לשנים‬‫חוסר‬ .‫קודמות‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫יכול‬‫להטות‬‫את‬‫המדגם‬‫ואת‬‫תוצאות‬ ‫בניגוד‬ .‫התחזית‬‫לסקרים‬‫בהם‬ ,‫הרגילים‬‫נאסף‬‫מידע‬‫צולב‬‫מהנסקרים‬‫וממקורות‬‫מנהליים‬‫כדי‬ ‫לבחון‬‫ולתקן‬‫הטיות‬‫אין‬ ,‫כאלו‬‫מידע‬‫זמין‬‫ביום‬‫הבחירות‬‫המאפשר‬‫לבצע‬‫תיקונים‬.‫כאלו‬ ‫כיצד‬‫ניתן‬‫להתמודד‬‫עם‬‫בעיות‬?‫אלו‬ ‫אין‬ ,‫לצערנו‬‫סיבה‬‫לחשוב‬‫שמידת‬‫שיתוף‬‫הפעולה‬‫עם‬‫מדגמי‬‫הטלוויזיה‬‫גם‬ .‫תשתפר‬‫דפוס‬‫הצבעה‬‫שונה‬ ‫בשעות‬‫האחרונות‬‫להצבעה‬‫יכול‬‫לחזור‬‫על‬‫כאשר‬ ,‫עצמו‬‫מצד‬‫קשה‬ ,‫שני‬‫להסיק‬‫מבחירות‬‫בשנה‬‫מסוימת‬ ‫לבחירות‬‫בשנה‬‫חשוב‬ .‫אחרת‬‫לציין‬‫בהקשר‬‫זה‬‫שאין‬‫מידע‬‫מספיק‬‫לגבי‬‫פרופיל‬‫המצביעים‬‫בשעות‬ ‫אם‬ ,‫השונות‬‫כי‬‫מידע‬‫כזה‬‫ניתן‬‫לאסוף‬‫כמו‬ .‫ולנתח‬‫איסוף‬ ,‫כן‬‫מידע‬‫צולב‬‫אינו‬‫אפשרי‬‫בלחץ‬‫של‬‫יום‬ ‫המשך‬ ,‫לכן‬ .‫בחירות‬‫קיום‬‫מדגמי‬‫הקלפיות‬‫במתכונת‬‫הנוכחית‬‫עלול‬‫לגרום‬‫לתרחיש‬‫חוזר‬‫של‬‫שוני‬ ‫משמעותי‬‫בין‬‫התחזיות‬‫לבין‬‫תוצאות‬.‫האמת‬ ‫יש‬ ,‫לדעתנו‬‫דרך‬‫ברורה‬‫ואפילו‬‫פשוטה‬‫כדי‬‫להגיע‬‫לתחזיות‬‫מדויקות‬‫ביום‬‫הבחירות‬‫לבסס‬ -‫אותן‬ ‫על‬‫תוצאות‬‫האמת‬‫במדגם‬‫ולא‬ ,‫הקלפיות‬‫על‬‫הצבעה‬‫נפרדת‬‫מאותן‬‫קלפיות‬‫שעורכים‬‫אמצעי‬ .‫התקשורת‬‫בדרך‬‫זו‬‫יהיה‬‫"שיתוף‬‫מלא‬ "‫פעולה‬‫של‬‫המשתתפים‬‫והוא‬ ,‫בסקר‬‫ישקף‬‫את‬‫ההצבעה‬‫בכל‬ ‫שעות‬‫כולל‬ ,‫היום‬‫בשעתיים‬‫על‬ .‫האחרונות‬‫מנת‬‫להתבסס‬‫על‬‫תוצאות‬‫יהיה‬ ,‫אמת‬‫צורך‬‫לספור‬‫במהירות‬ ‫את‬‫הקולות‬‫בקלפיות‬‫שנבחרו‬‫כקלפיות‬‫ולשם‬ ,‫מדגם‬‫כך‬‫יהיה‬‫צורך‬‫בתגבור‬‫צוותי‬‫הספירה‬‫הרשמיים‬ ‫באותן‬‫קלפיות‬‫מועטות‬-‫)כ‬60‫קלפיות‬‫במתכונת‬‫על‬ ,(‫העכשווית‬‫מנת‬‫לזרז‬‫את‬‫ניתן‬ ,‫לחלופין‬ .‫הספירה‬ ‫לדגום‬‫מתוך‬‫קלפיות‬‫לספור‬ ,‫למשל‬ ,‫האמת‬‫כל‬‫פתק‬‫אך‬ ,‫רביעי‬‫ייתכן‬‫שהדגימה‬‫רק‬‫תסרבל‬‫את‬‫תהליך‬ ‫תגבור‬ .‫הספירה‬‫משמעותי‬‫של‬‫צוותי‬‫הספירה‬‫כרוך‬‫בעלות‬‫זניחה‬‫בהשוואה‬‫לעלות‬‫המדגמים‬.‫הנוכחיים‬ ‫המחיר‬‫שייגבה‬‫מהציבור‬‫הוא‬‫שנהיה‬‫חייבים‬‫לחכות‬‫שעה‬‫נוספת‬‫לקבלת‬‫שעה‬ ,‫לדעתנו‬ .‫התחזיות‬‫של‬ ‫איחור‬‫היא‬‫מחיר‬‫ראוי‬‫לתחזית‬‫אנו‬ .‫אמינה‬‫פונים‬‫לאמצעי‬‫התקשורת‬‫לאמץ‬‫את‬‫לדאוג‬ ,‫הצעתנו‬‫לספירה‬ ‫מהירה‬‫בקלפיות‬‫המדגם‬‫תוך‬‫תגבור‬‫צוות‬‫ולחדול‬ ,‫הסופרים‬‫מלפרסם‬‫תחזיות‬‫המתבססות‬‫על‬‫תוצאות‬ ‫מדגמיות‬‫של‬‫הנדגמים‬‫בסקרי‬.‫הטלוויזיה‬ ____________________________________________________________________________ '‫כנפי‬ ‫רח‬‫נשרים‬66‫ירושלים‬95464'‫טל‬02-6592666'‫פקס‬02-6521340 : "‫אתר‬ ‫ל‬ ‫דוא‬:‫האינטרנט‬www.cbs.gov.il

×