Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול

404 views

Published on

בשנת 2009 הפציע פתאום לחיינו "השמאל הלאומי" מתחזה להיות תנועה עממית רחבה ונעלם כלא היה... מאחורי דומיינים אנונימיים, אתרים מעוצבים, דפי אינטרנט וקמפיין עתיר אינטלקטואלים מפרגנים בתקשורת שהתנדף. את "הספר הכחול" שהיה שווה הערך לספר האדום של מאו כבר תתקשו לאתר באינטרנט.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול

 1. 1. ‫המחברים‬ ‫מאת‬ ‫הודעה‬ ‫הצנועות‬ ‫בהוצאות‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫נשאו‬ ‫שאף‬ ,‫המחברים‬ ‫אחריות‬ ‫על‬ – ‫הכתוב‬ .‫להדפסה‬ ‫שנדרשו‬ ‫או‬ ‫לשדר‬ ,‫מידע‬ ‫במאגרי‬ ‫להחסין‬ ‫מומלץ‬ .‫להקליט‬ ,‫לצלם‬ ,‫להעתיק‬ ,‫לשכפל‬ ‫יש‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ – ‫אחר‬ ‫או‬ ,‫מכאני‬ ,‫אופטי‬ ,‫אלקטרוני‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫לקלוט‬ ‫הכלול‬ ‫בחומר‬ ‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫מסחרי‬ ‫שימוש‬ .‫הזה‬ ‫שבספר‬ ‫החומר‬ ‫מן‬ ‫שהוא‬ .‫מהמחברים‬ ‫בכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫ברשות‬ ‫צורך‬ ‫ואין‬ ‫בהחלט‬ ‫מותר‬ ‫זה‬ ‫בספר‬ ‫אוחיון‬ ‫יוסי‬ :‫עיצוב‬ 1 ‫מהדורה‬ .2009 ‫בישראל‬ ‫הודפס‬
 2. 2. ‫יניב‬ ‫אלדד‬ ,‫הספרי‬ ‫שמואל‬ )2009 ‫(קיץ‬ ‫התש“ע‬ ‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫ערב‬ ,‫תל-אביב-יפו‬ (‫להערות‬ ‫ראשונה‬ ‫)טיוטא‬
 3. 3. .‫השמאל‬ .1 ‫של‬ ‫השחר‬ ‫כשעלה‬ .‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫במוצאי‬ ‫מת‬ ‫השמאל‬ .‫הסמול‬ ‫ונולד‬ ‫השמאל‬ ‫של‬ ‫שמשו‬ ‫שקעה‬ – ‫הישראלית‬ ‫האימפריה‬ ,‫ישראל‬ ‫שונא‬ ,‫ערבים‬ ‫אוהב‬ ,‫למשת“פ‬ ‫גנאי‬ ,‫קין‬ ‫אות‬ ‫הוא‬ ‫הסמול‬ ‫זולל‬ ,‫כיפור‬ ‫ביום‬ ‫חזיר‬ ‫אוכל‬ ‫הסמולני‬ .‫פטריוט‬ ‫לא‬ ,‫ישראל‬ ‫עוכר‬ ,‫קאפו‬ ,‫אומו‬ ,‫שאפשר‬ ‫מתי‬ ‫אספרסו‬ ‫שותה‬ ,‫חול‬ ‫ביום‬ ‫שרימפס‬ .‫לא‬ ‫ומה‬ ,‫פלצן‬ ‫מרשימות‬ ‫פעולות‬ ‫כמה‬ ‫לעשות‬ ‫השמאל‬ ‫הספיק‬ ‫דווקא‬ ,1967 ‫עד‬ ‫בנה‬ ,‫המדינה‬ ‫את‬ ‫הקים‬ ,‫קצר‬ ,‫זרע‬ ,‫חרש‬ ,‫הארץ‬ ‫על‬ ‫השתלט‬ – ,‫התנחל‬ ,‫בערבים‬ ‫נלחם‬ ,‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מאפס‬ ‫ייסד‬ ,‫הצבא‬ ‫את‬ ,‫אותם‬ ‫וקלט‬ ‫יהודים‬ ‫מיליוני‬ ‫לארץ‬ ‫הביא‬ ,‫האטומי‬ ‫הכור‬ ‫את‬ ‫בנה‬ ‫מה‬ .‫בן-אדם‬ ‫היה‬ – ‫בקיצור‬ ,‫חקלאות‬ ,‫מושבים‬ ,‫קיבוצים‬ ‫הקים‬ ‫קומץ‬ ‫הוא‬ ‫הציוני‬ ‫מהשמאל‬ ‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫שהיום‬ ‫קרה‬ ‫ואיך‬ ‫קרה‬ ‫גדר‬ ‫ליד‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫את‬ ‫שמטריד‬ ‫אנרכיסטים‬ ?‫בשחור‬ ‫ונשים‬ – ‫במחסומים‬ ‫או‬ ‫ההפרדה‬ 5
 4. 4. .‫הימין‬ .2 .‫משמאל‬ ‫ההיפך‬ ‫הוא‬ ‫ימין‬ ‫הוא‬ ‫ימני‬ .‫שיהיה‬ ‫הוא‬ ‫שהיה‬ ‫שמה‬ .‫ים‬ ‫אותו‬ ‫שהים‬ ‫מאמין‬ ‫ימני‬ ‫זאב‬ .‫שינוי‬ ‫לכל‬ ‫בעיקר‬ .‫מתנגד‬ ,‫פולמוסן‬ ,‫במילים‬ ‫מאוהב‬ ,‫שמרן‬ .‫בהמשך‬ ‫עליו‬ ‫תקראו‬ .‫כזה‬ ‫היה‬ ‫ז‘בוטינסקי‬ ,‫מהפכן‬ ‫הוא‬ ‫שמאלני‬ .‫העולם‬ ‫את‬ ‫נשנה‬ ‫ואתה‬ ‫שאני‬ ‫מאמין‬ ‫השמאל‬ ‫יימשך‬ ‫הקיים‬ ‫שאם‬ ‫מאמין‬ ‫הימין‬ .‫ומנצח‬ ‫מעז‬ ,‫דרך‬ ‫פורץ‬ ,‫מעשי‬ ‫השמאל‬ .‫מזל‬ ‫או‬ ‫עליון‬ ‫כח‬ ‫או‬ ‫שמיים‬ ‫בידי‬ ‫נגאל‬ ‫כולנו‬ ,‫לנצח‬ ‫הוא‬ ‫השמאל‬ .‫בעצמנו‬ ,‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לגאול‬ ‫חייבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מאמין‬ .‫למציאות‬ – ‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ ‫הפנטזיה‬ ‫את‬ ‫שהפך‬ .‫בהמשך‬ ‫תקראו‬ ,‫עליו‬ ‫גם‬ .‫כזה‬ ‫היה‬ ‫בן-גוריון‬ ‫דוד‬ .‫קדימה‬ ‫רצים‬ ‫עכשיו‬ ?‫ז“ל‬ ‫השמאל‬ .3 .‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫זנח‬ ‫כי‬ ,‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫במוצאי‬ ‫מת‬ ‫השמאל‬ ‫הפסיק‬ ‫הוא‬ .‫מופת‬ ‫חברת‬ ,‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫הארץ‬ ‫בניין‬ ,‫פרגמטיזם‬ ‫אותו‬ ‫שהטריד‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫לימין‬ ‫והרקיב‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לחלום‬ ‫את‬ ‫להדק‬ !‫ו-של-טון‬ ‫וכח‬ ‫שליטה‬ ‫לשמר‬ ‫היה‬ ‫המלחמה‬ ‫במוצאי‬ ‫שהיה‬ ‫הציוני‬ ‫המפעל‬ .‫אמיתי‬ ‫שמרן‬ ‫כמו‬ ,‫שורות‬ ‫לצופף‬ ,‫הקיים‬ .‫בכיבוש‬ ‫טבע‬ ,‫להתפאר‬ ‫ידיו‬ ‫מעשה‬ ‫כולו‬ .‫ומשמאל‬‫וממהפכה‬‫משינוי‬‫הפוך‬,‫יציב‬,‫מתמשך‬:‫לימין‬‫מתאים‬‫הכיבוש‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫השמאל‬‫כי‬.‫לימין‬‫רק‬.‫אוויר‬‫נשאר‬‫לא‬‫לשמאל‬,‫כזה‬‫במצב‬ .‫פורח‬ ‫והימין‬ ‫נורא‬ ‫מסריח‬ ,‫עומדים‬ ‫וכשהמים‬ .‫בתנועה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ 6
 5. 5. .‫אנחנו‬ .4 ‫שירתנו‬ ,‫נוער‬ ‫בתנועות‬ ‫היינו‬ ,‫בארץ‬ ‫נולדנו‬ .‫שמאלנים‬ ‫אנחנו‬ ‫ואנחנו‬ ,)‫שבינינו‬ ‫(המבוגר‬ ‫מלחמות‬ ,‫מילואים‬ ‫עשינו‬ ,‫בצבא‬ .‫מחר‬ ‫לא‬ ,‫היום‬ .‫עכשיו‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫שחייבים‬ ‫חושבים‬ ‫הוא‬ ‫התנ“ך‬ ‫כי‬ ‫כאן‬ ‫שאנחנו‬ ,‫צדק‬ ‫שבן-גוריון‬ ‫משוכנעים‬ ‫אנחנו‬ ‫חזירים‬ ‫מתעבים‬ ‫אנחנו‬ .‫שלנו‬ ‫האהובה‬ ‫הארץ‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫הקושאן‬ ‫צה“ל‬ ‫וכשתזמורת‬ ‫מונף‬ ‫כשהדגל‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ ,‫קפיטליסטים‬ ‫ולא‬ ‫ודמוקרטים‬ ‫מוסריים‬ ‫להיות‬ ‫משתדלים‬ ,”‫“התקווה‬ ‫את‬ ‫מנגנת‬ .)...”‫ה“קומץ‬ ‫את‬ ‫רק‬ – ‫(סליחה‬ ‫בית“ר‬ ‫ואוהדי‬ ‫משתמטים‬ ‫סובלים‬ ‫של‬ ‫בהפגנות‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫מוצאים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫אבל‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מוצאים‬ ‫ולא‬ ‫ושמאלה‬ ‫שמאלה‬ ‫מביטים‬ ‫אנחנו‬ .‫השמאל‬ ‫נגדו‬ ‫להפגין‬ ‫הנכון‬ ‫הנושא‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫שלנו‬ ‫מהחברים‬ ,‫ישראל‬ ‫דגל‬ ‫ואיפה‬ ?‫לידנו‬ ‫האלה‬ ‫האנשים‬ ‫בכלל‬ ‫ומי‬ .‫בעדו‬ ‫או‬ ‫איך‬ ?‫ישראל‬ ‫דגל‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫לגנוב‬ ‫לימין‬ ‫הרשינו‬ ‫איך‬ ?‫קיבינימט‬ ?‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫לגנוב‬ ‫להם‬ ‫הרשינו‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫ששמאלני‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איך‬ .‫רבה‬ ‫המבוכה‬ ,‫ובאמת‬ ‫על‬ ‫בזכותנו‬ ‫משוכנעים‬ ‫אנחנו‬ ‫שכשמאלנים‬ ‫יתכן‬ ‫איך‬ ?‫המדינה‬ ?”‫השלום‬ ‫“תהליך‬ ‫עם‬ ‫מה‬ ,‫ורגע‬ ?‫הזאת‬ ‫הארץ‬ .‫הסתירה‬ ‫את‬ ‫ליישב‬ ‫ולנסות‬ ‫נפש‬ ‫חשבון‬ ‫לעשות‬ ‫החלטנו‬ ,‫טוב‬ ‫ניגשנו‬ – ‫מודים‬ ‫אנחנו‬ .‫האמיתית‬ ‫דעתנו‬ ‫מהי‬ ‫לעצמנו‬ ‫לנסח‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫שעמדותינו‬ ‫נגלה‬ ‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ .‫גדול‬ ‫בחשש‬ ‫למשימה‬ ?‫בארון‬ ‫ליכודניקים‬ ‫בעצם‬ ‫ושאנחנו‬ ”‫“שמאל‬ ‫לכל‬ ‫ביחס‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫היא‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫שהדרך‬ ‫החלטנו‬ .‫לימין‬ ‫השמאל‬ ‫בין‬ ‫ההפרדה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫המרכיבות‬ ‫הנקודות‬ ...‫לנו‬ ‫יעזור‬ ‫ושאלוהים‬ 7
 6. 6. .‫הזה‬ ‫בטקסט‬ ‫שימוש‬ ‫הוראות‬ .5 .‫ביבליוגרפיה‬ ‫או‬ ‫שוליים‬ ‫הערות‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ .‫אקדמית‬ ‫עבודה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שמטרידים‬ ‫מהדברים‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫כתבנו‬ .‫שלמה‬ ‫עבודה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫שלא‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ .‫מנוח‬ ‫לנו‬ ‫נותנים‬ ‫שלא‬ ‫עניינים‬ .‫מאד‬ ‫אותנו‬ ‫תטעמו‬ .‫לבלבל‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫כי‬ .‫אחת‬ ‫במכה‬ ,‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תקראו‬ ‫תעכלו‬ .‫קצת‬ ,‫קצת‬ .‫טאפס‬ ,‫טאפס‬ ,‫מאזטים‬ ‫ממגש‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ .‫חופשי‬ – ‫לקלל‬ ‫תרצו‬ ‫ואם‬ ‫להתעצבן‬ ,‫להתווכח‬ ,‫לחשוב‬ ‫ותעצרו‬ .‫ההיפך‬ .‫נעלבים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫בשירותים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫להניח‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ .‫ולקרוא‬ .‫בשקט‬ .‫לחשוב‬ ‫ואפשר‬ ,‫ואסאםאסים‬ ‫פלאפונים‬ ‫אין‬ ‫שם‬ .‫בהכל‬ ‫קשור‬ ‫הכל‬ ‫לדעתנו‬ ‫כי‬ – ‫נושאים‬ ‫לפי‬ ‫מסודר‬ ‫טקסט‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫השלמה‬ ‫חיינו‬ ‫מציאות‬ .‫אחת‬ ‫חתיכה‬ ‫זה‬ ‫הכל‬ ‫חשובים‬ ‫דברים‬ .‫אחרת‬ ‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ .‫עצמנו‬ ‫על‬ ‫נחזור‬ ‫לעיתים‬ .‫יחלחלו‬ ‫שהם‬ ‫כדי‬ ,‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫ועוד‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫לומר‬ ‫צריך‬ ‫לאנשים‬ ‫אלא‬ ,‫אקדמאים‬ ‫או‬ ‫לפוליטיקאים‬ ‫טקסט‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫יותר‬ ‫יכולים‬ ‫שלא‬ ‫כאלה‬ .‫אינטליגנטים‬ ‫לכמה‬ ‫נתנו‬ ,‫שלפניכם‬ ‫הראשונה‬ ‫הטיוטא‬ ‫את‬ ‫שסיימנו‬ ‫אחרי‬ ‫מאד‬ ‫נחשבת‬ ‫שדעתם‬ ‫קוראים‬ .‫ולהעיר‬ ,‫ראשונים‬ ‫לקרוא‬ ‫קוראים‬ ‫“הערות‬ ‫בפרק‬ .‫בסוף‬ ‫תקראו‬ ,‫הערותיהם‬ ‫את‬ .‫ולדעתנו‬ ‫בעיננו‬ – .”‫ראשונה‬ ‫לטיוטא‬ ‫ראשונות‬ ‫ואקטואלי‬ ‫מאד‬ ‫ישן‬ ‫ממאמר‬ ‫קטע‬ ‫הוספנו‬ ,”‫“אחרון‬ ,‫ממש‬ ‫ובסוף‬ ‫כל-כך‬ ‫שראה‬ ,‫מאד‬ ‫חכם‬ ‫אחד‬ ‫איש‬ ‫של‬ ,‫אותנו‬ ‫שמרגש‬ ,‫מתמיד‬ .‫מדי‬ ‫צעיר‬ ‫ונפטר‬ ‫למרחוק‬ .‫ממש‬ ‫זזים‬ ,‫יאללה‬ ‫אז‬ 8
 7. 7. .‫השלום‬ ‫תהליך‬ .6 .‫מיאו‬ ?‫חתול‬ ‫עושה‬ ‫איך‬ .”‫שלום‬ ‫“תהליך‬ – ?‫השמאל‬ ‫רוצה‬ ‫מה‬ ‫שגולדה‬ ‫לנו‬ ‫סיפרו‬ .‫התהליך‬ ‫את‬ ‫מלווים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנה‬ ‫משישים‬ ‫יותר‬ ‫ראש‬ ‫פעם‬ ‫אי‬ ‫שתהיה‬ ‫חלמה‬ ‫ולא‬ ‫מאירסון‬ ‫עוד‬ ‫כשהייתה‬ ,‫מאיר‬ ‫של‬ ‫הסבא‬ ‫של‬ ‫האבא‬ – ‫עבדאללה‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫ניהלה‬ ,‫ממשלה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫שהפכנו‬ ‫זה‬ ‫שיצא‬ ‫מה‬ ?‫יצא‬ ‫מה‬ ,‫נו‬ .‫הנוכחי‬ ‫העבדאללה‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫קם‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ .‫אלוהינו‬ ‫לאחד‬ ‫השלום‬ .”‫שלום‬ ‫“תהליך‬ ‫או‬ ‫שלום‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫אלא‬ ‫המטרה‬ .‫המטרה‬ ‫וזו‬ ‫החזון‬ ‫שזה‬ ‫משוכנעים‬ ‫לא‬ ‫דווקא‬ ‫ואנחנו‬ ‫לחברת‬ ‫כבית‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ביסוס‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ .‫לגמרי‬ ‫שונה‬ ‫הוא‬ – ‫המטרה‬ ‫להשגת‬ ‫האמצעים‬ ‫אחד‬ .‫המטרה‬ ‫זאת‬ .‫מופת‬ ‫בהשגת‬ ‫להתמקד‬ ‫יאפשר‬ ‫הוא‬ .‫היחיד‬ ‫לא‬ ,‫האמצעים‬ ‫אחד‬ .‫השלום‬ ‫יש‬ ,‫המטרה‬ ‫להשגת‬ ‫חשוב‬ ‫תנאי‬ ‫הוא‬ ‫שהשלום‬ ‫מכיוון‬ .‫המטרה‬ ‫מין‬ ‫יהווה‬ ”‫השלום‬ ‫ש“תהליך‬ ‫אסור‬ ‫אבל‬ .‫אותו‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫לפעול‬ ‫אליכם‬ ‫נגיע‬ ‫ועוד‬ – ‫מתמצאים‬ ‫שלא‬ ,‫שביניכם‬ ‫(למשתמטים‬ ‘‫ג‬ ‫מהחתירה‬ ‫פטור‬ ‫מין‬ ,)‫בצבא‬ ‫יומי‬ ‫מנוחה‬ ‫אישור‬ ‫הוא‬ ‘‫ג‬ – ‫בהמשך‬ .‫למטרה‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫מופת‬ ‫חברת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫אינטליגנטית‬ ,‫מוצלחת‬ ,‫חכמה‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫שוויונית‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫למונדיאל‬ ‫לעלות‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫הפיתוח‬ ‫עיירות‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫למתמטיקה‬ ‫באולימפיאדה‬ ‫לזכות‬ ‫בין‬ ‫המפלצתיים‬ ‫הפערים‬ .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫להתפתח‬ ‫לגמור‬ ‫צריכות‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫דרמטית‬ ‫להצטמצם‬ ‫צריכים‬ ‫המנקה‬ ‫לשכר‬ ‫המנכ“ל‬ ‫שכר‬ -‫בתל‬ ‫למועדונים‬ ‫להיכנס‬ ‫צריכים‬ ‫אתיופי‬ ‫ממוצא‬ ‫יהודים‬ .‫שלום‬ 9
 8. 8. .‫שלום‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ – ‫אביב‬ ,‫השמאל‬ ‫זה‬ ‫אותנו‬ .‫אותנו‬ ‫גומר‬ ‫הזה‬ ‫האינסופי‬ ”‫השלום‬ ‫“תהליך‬ ‫כי‬ ‫השמאל‬ ,‫בסדום‬ ‫צדיקים‬ ‫מכמה‬ ‫חוץ‬ ‫כי‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫זו‬ ‫אותנו‬ ‫בהמוניו‬ ‫מפגין‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ – ‫יהודים‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫שכח‬ ‫באמת‬ ‫ברובו‬ ‫את‬ ‫מזיז‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫לרחוב‬ ‫נזרקים‬ ‫ועובדים‬ ‫מתמוטטים‬ ‫כשמפעלים‬ ‫הוא‬ ,‫לדיסקוטקים‬ ‫בכניסה‬ ‫בסלקציות‬ ‫נכשלים‬ ‫עור‬ ‫כשכהי‬ ‫התחת‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ – ‫העוני‬ ‫דוחות‬ ‫כשמתפרסמים‬ ‫באלפיו‬ ‫עפעף‬ ‫מניד‬ ‫לא‬ .‫מגוחך‬ ‫וזה‬ .”‫השלום‬ ‫“תהליך‬ ‫לקידום‬ ‫בסבלנות‬ ‫ממתין‬ ‫שיודע‬ ‫כמו‬ ,‫בנו‬ ‫רק‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ – ‫הזה‬ ‫השלום‬ – ‫להודות‬ ‫צריך‬ ‫כי‬ ‫ש“שלום‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ,‫וכן‬ .‫ערסים‬ ‫עם‬ ‫במכות‬ ‫שהסתבך‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫האויב‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .”‫נחמדים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫ולא‬ ‫אויבים‬ ‫עם‬ ‫עושים‬ ‫מוכן‬ ‫לא‬ ,‫הימים‬ ‫בששת‬ ‫שנכבשו‬ ‫השטחים‬ ‫בהחזרת‬ ‫להסתפק‬ ‫מוכן‬ ‫לעמוד‬ ‫ימשיך‬ ‫הוא‬ – ‫בן-אדם‬ ‫כמו‬ ‫לצידנו‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫להתחיל‬ .‫אותו‬ ‫שמדכאים‬ ‫ולבכות‬ ‫במחסומים‬ ?‫ללכת‬ ‫לא‬ ‫או‬ ”‫השלום‬ ‫“תהליך‬ ‫בעד‬ ‫להפגנה‬ ‫ללכת‬ ,‫רגע‬ ‫אז‬ ‫לקום‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫צריך‬ ‫דמוקרטית‬ ‫בחברה‬ ‫כי‬ .‫רק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫כן‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫להכריח‬ ‫כדי‬ ‫לרחוב‬ ‫ולצאת‬ ‫מהכורסא‬ .”‫שלום‬ ‫“תהליך‬ ‫לא‬ .‫מופת‬ ‫חברת‬ ‫כאמור‬ ‫היא‬ ‫והמטרה‬ .‫המטרה‬ ?‫ללכת‬ ‫אז‬ ‫כדי‬ ,‫השנייה‬ ‫ביד‬ ‫ונבוט‬ ‫אחת‬ ‫ביד‬ ‫ישראל‬ ‫דגל‬ ‫עם‬ .‫ללכת‬ ‫איך‬ ‫ועוד‬ .‫מהשטחים‬ ‫לצאת‬ ‫למהר‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ?‫שלום‬ ‫יבוא‬ – ‫מהשטחים‬ ‫נצא‬ ‫ואם‬ .‫ההתנחלויות‬ ‫על‬ ‫גם‬ .‫בהמשך‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫אבל‬ .‫לא‬ ‫אולי‬ 10
 9. 9. .‫משתמטים‬ .7 ‫משירות‬ ‫שפטורים‬ ‫אזרחים‬ ‫יש‬ ,‫מהימין‬ ‫ויש‬ ‫מהשמאל‬ ‫סרבנים‬ ‫יש‬ – ‫נכים‬ ‫ויש‬ ‫נפש‬ ‫חולי‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ,‫חייבים‬ ‫שלא‬ ‫ערבים‬ ,‫חרדים‬ – .‫משתמטים‬ ‫ויש‬ ‫הם‬ ,‫מוקעים‬ ‫הם‬ .‫השירות‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫מחיר‬ ‫לשלם‬ ‫מוכנים‬ ‫הסרבנים‬ ‫להתנגד‬ ‫אפשר‬ .‫בוחר‬ ‫שהשלטון‬ ‫בדרכים‬ ‫נרדפים‬ ‫הם‬ ,‫נכלאים‬ ‫של‬ ‫הנכונות‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫צריך‬ ‫אבל‬ ,‫להסכים‬ ‫אפשר‬ ,‫לדעתם‬ .‫משתמטים‬ ‫אינם‬ ‫הסרבנים‬ .‫אישי‬ ‫לתשלום‬ ‫הסרבנים‬ ‫מופת‬ ‫חברת‬ ‫שנהיה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫חוק‬ ‫על-פי‬ ‫פטורים‬ ‫והערבים‬ ‫החרדים‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫שירות‬ ‫קהילתם‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫חייבים‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫גם‬ – ‫כשאנחנו‬ .‫פטורים‬ ‫הם‬ ‫כרגע‬ .)‫בנות‬ ‫אתן‬ ‫אם‬ ‫שנתיים‬ ‫(או‬ ‫מלאות‬ .‫אחר‬ ‫למשהו‬ ‫מתכוונים‬ ‫אנחנו‬ – ‫משתמטים‬ ‫אומרים‬ ‫תמיד‬ ‫אבל‬ – ‫אחרים‬ ‫ותירוצים‬ ‫אחר‬ ‫שם‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ודור‬ ‫דור‬ ‫בכל‬ ‫מעדיף‬ ‫שהוא‬ ‫מודיע‬ ‫אחד‬ – ‫להם‬ ‫יש‬ ‫סיבות‬ ‫אלף‬ .‫בטפילים‬ ‫מדובר‬ ,‫פקודות‬ ‫לקבל‬ ‫לו‬ ‫שקשה‬ ‫מוסר‬ ‫השני‬ ,‫ולזיין‬ ‫בעיר‬ ‫להישאר‬ ,”‫ב“פלייבוי‬ ‫להתפשט‬ ‫רצה‬ ‫ואז‬ ‫פיקטיבית‬ ‫מתחתנת‬ ‫השלישית‬ .‫כיפה‬ ‫ושם‬ ‫זקן‬ ‫שמגדל‬ ‫עבריין‬ ‫כמו‬ – ‫לשמאלני‬ ‫מתחזה‬ ‫הרביעי‬ ‫צה“ל‬ ‫חייל‬ ‫לשחק‬ ‫מוכן‬ ‫אבל‬ ‫בצה“ל‬ ‫חייל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫החמישי‬ ‫עד‬ ‫באריכות‬ ‫לך‬ ‫מסבירים‬ ‫הם‬ .‫בתיאטרון‬ ‫נאצי‬ ‫קצין‬ ‫או‬ ‫בקולנוע‬ ‫גילם‬ ‫שבני‬ ‫הארוכות‬ ‫בשנים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫להם‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫הסביבה‬ .‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫וההורים‬ .‫משוויצים‬ ‫גם‬ ‫והם‬ .‫בצבא‬ ‫משרתים‬ ,‫אותם‬ ‫מבינה‬ ,‫צעירים‬ ‫כוכבים‬ ‫כשהם‬ ‫במיוחד‬ ,‫אותם‬ ‫מקבלת‬ .‫במחיצתם‬ ‫בנושא‬ ‫לדוש‬ ‫לא‬ ‫נזהרת‬ ‫אסורים‬ ‫שהם‬ ‫חושבים‬ ‫אנחנו‬ .‫מגעילים‬ ‫שהם‬ ‫חושבים‬ ‫אנחנו‬ ‫את‬ ‫קושי‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫ורואים‬ ‫עליהם‬ ‫מסתכלים‬ ‫אנחנו‬ .‫בקהל‬ ‫לבוא‬ 11
 10. 10. ‫היא‬ ‫האמת‬ .‫שמאלנים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫משתמטים‬ .‫המצח‬ ‫על‬ ‫הקלון‬ ‫אות‬ ‫חארות‬ ‫סתם‬ ‫שהם‬ ‫טוענים‬ ‫אנחנו‬ .‫ימנים‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫שמשתמטים‬ .‫בחוזה‬ ‫חלקם‬ ‫את‬ ‫ממלאים‬ ‫לא‬ ‫ובעיקר‬ .‫החוזה‬ .8 ‫שאומר‬ ‫החוזה‬ .‫החוזה‬ ‫בתנאי‬ ‫עומד‬ ‫אתה‬ ,‫ישר‬ ‫איש‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫תורי‬ ‫היה‬ .‫עלי‬ ‫שומר‬ ‫אתה‬ ‫עכשיו‬ – ‫עליך‬ ‫שמרתי‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שאם‬ ‫בין‬ ‫חוזה‬ .‫לבתה‬ ‫ואם‬ ‫לבנו‬ ‫אב‬ ‫שבין‬ ‫החוזה‬ ‫זה‬ .‫תורך‬ ‫עכשיו‬ – .‫הבית‬ ‫על‬ ‫מתמדת‬ ‫הגנה‬ ‫דורשים‬ ‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫החיים‬ .‫הדורות‬ ‫אחיזה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫פירושה‬ ‫הבית‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ .‫שלום‬ ‫כשיהיה‬ ‫גם‬ ,‫תמיד‬ .‫בקהילה‬ ‫שירות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫לכולם‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫בצה“ל‬ ‫כי‬ ,‫בנשק‬ ‫עזרה‬ ‫ועד‬ ‫בגרעין‬ ‫הגליל‬ ‫מיישוב‬ ‫לנוע‬ ‫יכול‬ ‫בקהילה‬ ‫השירות‬ ‫לחברה‬ ‫הבסיס‬ .‫יערות‬ ‫נטיעת‬ ‫ועד‬ ‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫משירות‬ ,‫לקשיש‬ ‫בערבות‬ ‫חלק‬ ‫נוטל‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ .‫סולידריות‬ ,‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ .‫מכאן‬ ‫שילך‬ – ‫ההדדית‬ .‫המשתמט‬ ‫אומר‬ – ‫כזה‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫שחתמתי‬ ‫זוכר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫זה‬ .‫בסיסי‬ ‫זה‬ .‫אלמנטרי‬ ‫זה‬ .‫כזה‬ ‫חוזה‬ ‫על‬ ‫חתימה‬ ‫דרושה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫חלקך‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫ישר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫ואם‬ .‫הטבעי‬ ‫הצדק‬ ‫לא‬ ‫הרדיו‬ ‫תחנות‬ – ‫החוק‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫אותך‬ ‫יחייב‬ ‫החוק‬ – ‫בחוזה‬ ‫המון‬ ‫היום‬ ‫שמשמיעה‬ ,‫צה“ל‬ ‫גלי‬ ‫לא‬ ‫(גם‬ ‫שלך‬ ‫השירים‬ ‫את‬ ‫ישמיעו‬ ‫לא‬ ‫ערים‬ ‫וראשי‬ ,)‫לשדר‬ ‫למשתמטת‬ ‫נותנת‬ ‫ואפילו‬ ‫משתמטים‬ ‫לא‬ ‫שלך‬ ‫והמשכורת‬ ,‫להופעות‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫לבימות‬ ‫אותך‬ ‫יזמינו‬ ‫ובאוניברסיטה‬ .‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫על-ידי‬ ‫כהוצאה‬ ‫שלך‬ ‫למעביד‬ ‫תוכר‬ ‫ומשהו‬ ‫שנה‬ ‫בקושי‬ ‫היום‬ ‫שמקבל‬ ,‫צבא‬ ‫מיוצא‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫תשלם‬ 12
 11. 11. .‫בחינם‬ ‫חי‬ ‫שהוא‬ ‫בחברה‬ ‫בוגד‬ ‫הוא‬ ‫המשתמט‬ .‫בגידה‬ ‫היא‬ ‫ההשתמטות‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫הכלל‬ ‫מחובת‬ ‫להשתמט‬ .‫לצרכיו‬ ‫ודאגה‬ ‫אותו‬ ‫שגידלה‬ ,‫בה‬ .‫ים‬ ‫בלב‬ ‫בסירה‬ ‫חור‬ ‫לעשות‬ ‫כמו‬ .‫משותפת‬ ‫מקופה‬ ‫לגנוב‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫אלא‬ ‫הצבא‬ ‫עם‬ ‫אינה‬ 18-‫ה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫תשובה‬ ‫לתת‬ ‫צריכה‬ ‫הלאומי‬ ‫השירות‬ ‫מערכת‬ .‫אותם‬ ‫הסובבת‬ ‫לך‬ ‫קשה‬ .‫ולדוגמניות‬ ‫לספורטאים‬ ,‫לאמנים‬ ,‫לרוחניים‬ ,‫לעדינים‬ .‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫מתאים‬ ‫לא‬ – ‫לך‬ ‫מתאים‬ ‫לא‬ .‫קשה‬ ‫לכולם‬ ?‫פקודות‬ ‫עם‬ .‫סיעודיים‬ ‫קשישים‬ ‫של‬ ‫בתים‬ ‫תנקה‬ ‫לך‬ – ‫אותך‬ ‫מדכא‬ ‫הגריז‬ ‫ריח‬ ‫האם‬ – ‫פשוטה‬ ‫היא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫צריך‬ ‫שהמשתמט‬ ‫השאלה‬ ?‫כמוך‬ ‫ישתמטו‬ ‫שכולם‬ ?‫חרא‬ ‫יא‬ ,‫כמוך‬ ‫ינהגו‬ ‫שכולם‬ ‫רוצה‬ ‫היית‬ ‫אנחנו‬ ?‫יחלידו‬ ‫והטנקים‬ ‫ינטשו‬ ‫המטוסים‬ ,‫יתרוקנו‬ ‫צה“ל‬ ‫שמוצבי‬ ‫שעושה‬ ‫מי‬ ‫שיש‬ ‫מאד‬ ‫לך‬ ‫שנוח‬ ‫בטוחים‬ ‫אנחנו‬ .‫שלא‬ ‫מניחים‬ ‫בחרת‬ ‫מאידיאולוגיה‬ ‫שלא‬ ‫מניחים‬ ‫אנחנו‬ .‫במקומך‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ .‫פרזיט‬ ‫סתם‬ ‫אתה‬ .‫להשתמט‬ ‫טובה‬ ‫לנו‬ ‫עשה‬ ,‫הקב“ן‬ ‫לעיני‬ ‫במכנסים‬ ‫מרטיב‬ ‫כשאתה‬ ,‫אחי‬ ‫הוא‬ ‫השמאל‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫העיקרון‬ ‫כי‬ ,‫לשמאלני‬ ‫תתחזה‬ ‫ואל‬ ”‫“ירוק‬ ‫להיות‬ ‫לפני‬ ,”‫שלום‬ ‫“תהליך‬ ‫לפני‬ ,‫שלום‬ ‫לפני‬ .‫סולידריות‬ ‫שאתה‬ ‫ההבנה‬ ‫הוא‬ ‫השמאל‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫העיקרון‬ .”‫“אדום‬ ‫או‬ ‫לחלש‬ ‫עוזר‬ ‫החזק‬ .‫לזה‬ ‫זה‬ ‫ערבים‬ ‫חלקיה‬ ‫שכל‬ ‫מחברה‬ ,‫מגוף‬ ‫חלק‬ .‫יותר‬ ‫לחלש‬ ‫והחלש‬ 13
 12. 12. .‫בתשובה‬ ‫לחוזרים‬ ‫מחילה‬ .9 ‫לא‬ ‫ושזה‬ ‫שטעו‬ ‫הבינו‬ ‫הם‬ ‫והיום‬ ‫שהתבגרו‬ ‫משתמטים‬ ‫יעשו‬ ‫מה‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫לתרום‬ ‫לא‬ ‫שמאלני‬ ‫ולא‬ ‫סולידרי‬ ‫ולא‬ ‫יפה‬ ‫ולא‬ ‫ראוי‬ ?‫כן‬ ‫רובם‬ ‫כשמסביבך‬ – ‫חי‬ ‫אתה‬ ‫יבחין‬ ‫שבסופו‬ ,‫אזרחי‬ ‫או‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מקוצר‬ ‫למסלול‬ ‫יתנדבו‬ .‫עוד‬ ‫איננו‬ ,‫שנים‬ ‫במצחם‬ ‫טבוע‬ ‫שהיה‬ ‫הקין‬ ‫שאות‬ ‫צופה‬ ‫כל‬ .‫למשתמטים‬ ‫חנינה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ,‫תיקון‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ‫צריכה‬ ‫להשתמטות‬ ‫לגיטימציה‬ ‫נתנה‬ ‫שבטיפשותה‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחית‬ ‫מסגרת‬ ‫ליצור‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫חובתה‬ .‫תיקון‬ ‫לעשות‬ ‫היא‬ ‫הם‬ ‫שבה‬ ‫לחברה‬ ‫לתרום‬ ‫למשתמטים‬ ‫שתאפשר‬ ,)‫צבאית‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ .‫והתחרטו‬ ,18 ‫גיל‬ ‫את‬ ‫איחרו‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫חיים‬ .‫קפיטליסטים‬ ‫חזירים‬ .10 ‫רק‬ ,‫סוציאליסט‬ ‫ושהשמאל‬ ‫בימין‬ ‫שהקפיטליסטים‬ ‫יודע‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫שלנו‬ ‫השמאל‬ .‫בשמאל‬ ‫בעיקר‬ .‫בשמאל‬ ‫בעיקר‬ ‫הם‬ ‫החזירים‬ ‫אצלנו‬ ,‫לפועלים‬ ,‫החלשות‬ ‫לשכבות‬ ‫כריתות‬ ‫גט‬ ‫שנתן‬ ‫בעולם‬ ‫היחיד‬ ‫הוא‬ .‫למחייתו‬ ‫המתפרנס‬ ‫הבינוני‬ ‫למעמד‬ ,‫לחוסכים‬ ‫כמה‬ ,‫יכול‬ ‫רק‬ ‫שאני‬ ‫כמה‬ ‫כסף‬ ‫אעשה‬ ‫אני‬ – ‫אומר‬ ‫הקפיטליסט‬ ‫האידיאולוגיה‬ .‫והחלשים‬ ‫העניים‬ ‫שלי‬ ‫הזין‬ ‫ועל‬ ‫גבול‬ ‫בלי‬ ,‫שיותר‬ ‫עם‬ ‫צרות‬ ‫למנוע‬ ‫שכדי‬ ‫מציעה‬ ‫אבל‬ ‫איתו‬ ‫מסכימה‬ ‫הימין‬ ‫של‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ – )‫בקלפי‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫קולם‬ ‫(שאת‬ ‫האלה‬ ‫החלשים‬ ‫העשירים‬ ‫שאם‬ ‫מקווה‬ ‫השמרני‬ ‫הימין‬ .‫ושאריות‬ ‫עצמות‬ ‫קצת‬ ‫להם‬ 14
 13. 13. ‫הימין‬ .‫שלמטה‬ ‫לאלה‬ ‫פירורים‬ ‫יזרקו‬ ‫הם‬ – ‫והטבות‬ ‫זכויות‬ ‫יקבלו‬ ‫פי‬ ‫ירוויח‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫שהבעלים‬ ‫בסדר‬ ‫ממש‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫שיש‬ ‫בכלל‬ ‫תודה‬ ‫יגיד‬ ‫והשומר‬ ‫הבנק‬ ‫בפתח‬ ‫מהשומר‬ ‫מאות‬ ‫שלוש‬ ‫ששלחה‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫לחברת‬ ‫יפנה‬ ‫שלו‬ ‫הזכויות‬ ‫ושבעניין‬ ‫פרנסה‬ ‫לו‬ .‫הנה‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫שצריך‬ ‫גורס‬ ‫השמאל‬ .‫כך‬ ‫לחשוב‬ ‫אמור‬ ‫לא‬ ‫השמאל‬ ,‫הייצור‬‫מפועלי‬‫שלו‬‫הכסף‬‫את‬‫עושה‬‫הבנק‬‫של‬‫הבעלים‬‫כי‬.‫העושר‬ – ‫העיתונאים‬ ,‫הרדיו‬ ‫שדרני‬ ,‫הסלבריטיס‬ ,‫המנקות‬ ,‫מהחקלאים‬ ‫ים‬ ‫מפעלי‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ .‫הבנק‬ ‫בעלי‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫בקיצור‬ .‫כולנו‬ ‫של‬ ‫הים‬ .‫המלח‬ ‫מים‬ ‫כסף‬ ‫עושים‬ ‫למשל‬ ‫המלח‬ ‫חייב‬ ‫שהחזק‬ .‫להתחזק‬ ‫לחלש‬ ‫לעזור‬ ‫צריך‬ ‫שהחזק‬ ‫חושב‬ ‫השמאל‬ .‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫לעזור‬ ,‫בבורסה‬ ‫נסחרת‬ ‫חברה‬ ‫שאם‬ ‫חושבים‬ ‫אנחנו‬ .‫שמאלנים‬ ‫אנחנו‬ ‫מרווחיה‬‫ניכר‬‫חלק‬‫להפריש‬‫חייבת‬‫היא‬–‫מהציבור‬‫עתק‬‫הון‬‫ועושה‬ ‫רווחי‬ ‫על‬ ‫מעשר‬ – ‫למשל‬ .‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫לציבור‬ ‫אותו‬ ‫ולהחזיר‬ ‫כולו‬ ‫שיועבר‬ ,)‫הציבור‬ ‫(של‬ ‫בבורסה‬ ‫הנסחרות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫עתק‬ .‫הקהילתי‬ ‫והשיטור‬ ‫והבריאות‬ ‫החינוך‬ ‫תקציבי‬ ‫להגדלת‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫תבריחו‬ ‫אל‬ – ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫עכשיו‬ ‫יאמר‬ ,‫ואבוי‬ ‫אוי‬ ?‫מעשר‬ ‫גם‬ ‫אז‬ .‫רצח‬ ‫זה‬ ‫בארץ‬ ‫המיסים‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ .‫ההון‬ ‫חזירים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫גם‬ .‫יברחו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫לו‬ ‫נגיד‬ ,‫תירגע‬ ‫אתה‬ !‫הון‬ .‫הון‬ ‫מרוויחים‬ ‫הם‬ .‫בצע‬ ‫תאבי‬ ‫להיקרא‬ ‫מתביישים‬ ‫והם‬ ‫לעשירים‬ ‫שמאפשרת‬ ‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫היחידה‬ ‫המדינה‬ ‫פשוט‬ .‫עיניים‬ ‫משפילים‬ ‫שלא‬ ‫וחמדנים‬ ‫מגעילים‬ ,‫חזירים‬ ‫כל-כך‬ ‫להיות‬ ‫נגד‬ .‫עיניים‬ ‫מנקרי‬ ‫נגד‬ .‫חזירים‬ ‫נגד‬ ‫אנחנו‬ .‫עשירים‬ ‫נגד‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ 15
 14. 14. ‫שגר‬ ,‫סוציאל-דמוקרטית‬ ‫מפלגה‬ ‫מנהיג‬ ‫נגד‬ ‫אנחנו‬ .‫הבשן‬ ‫פרות‬ ‫סאונה‬ ,‫פסנתרים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ,‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ארבעים‬ ‫ששווה‬ ‫בדירה‬ ‫מתגלגלות‬ ‫בעיניים‬ – ‫לו‬ ‫מפריע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ ‫רטובה‬ ‫וסאונה‬ ‫יבשה‬ .‫החזירי‬ ‫הקפיטליזם‬ ‫נגד‬ ‫לדקלם‬ – ?‫לסוציאליזם‬ ‫נחזור‬ ?‫כן‬ ‫מה‬ ‫אז‬ .‫בדיוק‬ ‫שלא‬ .‫זהו‬ ‫אז‬ ?‫כסף‬ ‫שונא‬ ?‫עשירים‬ ‫שונא‬ ‫שמאל‬ .11 .‫טובים‬ ‫חיים‬ ‫אוהב‬ ‫ומאד‬ ‫עשירים‬ ‫שונא‬ ‫ולא‬ ‫כסף‬ ‫שונא‬ ‫לא‬ ‫שמאל‬ ‫שונא‬ ‫שמאל‬ .‫עושק‬ ‫שונא‬ ‫שמאל‬ .‫חזירים‬ ‫שונא‬ ‫שמאל‬ ,‫אמרנו‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ?‫הונו‬ ‫את‬ ‫הקפיטליסט‬ ‫עושה‬ ‫איך‬ .‫לשמאל‬ ‫שמתחזים‬ ‫חזירים‬ .‫הרגיל‬ ‫האיש‬ ‫של‬ ‫מהפנטזיות‬ ‫ומתפרנס‬ ‫לבורסה‬ ‫הולך‬ ‫ולמכור‬ ‫בזול‬ ‫מניה‬ ‫לקנות‬ ‫מקווים‬ ,‫והיא‬ ‫אתה‬ ‫כלומר‬ ,‫הרגיל‬ ‫האיש‬ ‫של‬ ‫למשכורת‬ ‫אותו‬ ‫והופך‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫לוקח‬ ‫הקפיטליסט‬ .‫ברווח‬ ‫הרגיל‬ ‫והאיש‬ ,‫הבא‬ ‫בחודש‬ ‫תיפול‬ ‫כשהמניה‬ .‫בחודש‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫משכורת‬ ‫לקחת‬ ‫ימשיך‬ ‫עדיין‬ ‫הקפיטליסט‬ – ‫המכנסים‬ ‫את‬ ‫יפסיד‬ .‫חשבונך‬ ‫על‬ ‫ניהול‬ ‫כדמי‬ ‫בחודש‬ ‫מיליון‬ ‫של‬ ‫שמפוטרים‬ ,‫עמלים‬ ‫אנשים‬ .‫בבני-אדם‬ ‫הסחר‬ ‫חברות‬ ,‫למשל‬ ,‫או‬ ‫שנותן‬ ‫מהחוק‬ ‫יחמוק‬ ‫בהם‬ ‫הסוחר‬ ‫שהקפיטליסט‬ ‫כדי‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫כל‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ,‫פנסיה‬ ‫להם‬ ‫ואין‬ ‫בניקיון‬ ‫שנה‬ 40 .‫זכויות‬ ‫להם‬ .‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫או‬ ‫אני‬ .‫ניקיון‬ ‫פועלי‬ ‫בחברה‬ ‫אצלי‬ ‫אעסיק‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫אומר‬ ‫הקפיטליסט‬ ‫לא‬ ‫ככה‬ .‫אותם‬ ‫תעסיק‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫חברת‬ .‫כוח-אדם‬ ‫חברת‬ ‫אעסיק‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לשלם‬ ‫אצטרך‬ ‫לא‬ .‫איתם‬ ‫כלכלי‬ ‫קשר‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ 16
 15. 15. ,‫בעצם‬ .‫זקנים‬ ‫כשיהיו‬ ‫אותם‬ ‫לזרוק‬ ‫אוכל‬ .‫החוק‬ ‫על-פי‬ ‫להם‬ ‫מגיע‬ ‫מהמעמד‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫הרי‬ .‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫חברת‬ ‫זו‬ :‫שאזרוק‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫שלי‬ ‫העניים‬ ‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫אומר‬ ‫הקפיטליסט‬ ,‫זבל‬‫מפנים‬,‫רצפה‬‫שוטפים‬,‫השירותים‬‫את‬‫לי‬‫שמנקים‬‫אלה‬.‫האלה‬ ,‫מכבסים‬ ,‫הפירות‬ ‫את‬ ‫קוטפים‬ ,‫העץ‬ ‫את‬ ‫שותלים‬ ,‫הבניין‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ,‫שלו‬ ‫הקפיטל‬ ‫על‬ ‫מאיימת‬ ‫שסולידריות‬ ‫יודע‬ ‫הוא‬ .‫עובדים‬ .‫צובעים‬ .‫מהפועל‬ – ‫ונפשית‬ ‫כלכלית‬ ,‫פיזית‬ – ‫להתרחק‬ ‫שואף‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ .‫נטויה‬ ‫היד‬ ,‫השם‬ ‫ברוך‬ – ‫ישראל‬ ‫חזירי‬ ‫אצל‬ ,‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫אצלנו‬ ‫מבלי‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫ונחזור‬ ‫כבר‬ ‫אמרנו‬ .‫חזירים‬ .‫חוגגים‬ ‫והמנהלים‬ ‫שהעשירים‬ ‫רוצים‬ ‫בשמאל‬ ‫ואנחנו‬ ‫בושה‬ ‫אין‬ ‫לחזירים‬ .‫להתעייף‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ .‫אותם‬ ‫ייסר‬ ‫קצת‬ ‫שהמצפון‬ .‫פעם‬ ‫כמו‬ .‫קצת‬ ‫יתביישו‬ ‫והלב‬ ‫הרגל‬ ‫של‬ ‫בכאב‬ ‫יחוש‬ ‫שהראש‬ .‫אחד‬ ‫גוף‬ ‫שהיא‬ ,‫מופת‬ ‫חברת‬ .‫וסולידרית‬ ‫אמפטית‬ ‫חברה‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ .‫הריקה‬ ‫הבטן‬ ‫את‬ ‫יכאב‬ ‫בה‬ ‫שיהיו‬ ‫אסור‬ ‫אבל‬ ,‫עניים‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫חבל‬ ,‫עשירים‬ ‫בה‬ ‫שיהיו‬ ‫רצוי‬ ?‫ברור‬ ‫אמרנו‬ – ‫חזירים‬ .‫לכת‬ ‫והצנע‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫אישית‬ ‫דוגמא‬ .12 ‫חוץ‬ .‫קרס‬ ,‫המפלצתית‬ ‫במתכונתו‬ ‫שהקפיטליזם‬ ‫מוסכם‬ ‫כבר‬ ‫היום‬ ‫והפיליטונים‬ ‫שלו‬ ‫ההפרטה‬ ‫זיבולי‬ ‫עם‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫מהדינוזאור‬ ‫העולם‬ .‫בתחייתו‬ ‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ,‫השמן‬ ‫את‬ ‫שסוחב‬ ‫הרזה‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫מלאים‬ ‫כולו‬ ‫העולם‬ .‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫ההפרטה‬ ‫על‬ ‫מתחרט‬ ‫כולו‬ ‫ומעבירה‬ ‫פרטיים‬ ‫ומפעלים‬ ‫בנקים‬ ‫קונה‬ ‫אמריקה‬ ,‫ענק‬ ‫חברות‬ .‫הציבור‬ ‫ופיקוח‬ ‫הציבור‬ ‫לבעלות‬ ‫אותם‬ 17
 16. 16. ,‫לקואופרטיבים‬ ?‫העליזים‬ ‫ההסתדרות‬ ‫לימי‬ ‫נחזור‬ – ‫עכשיו‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ?‫הפרולטריון‬ ‫לשלטון‬ .‫מודרנית‬ ‫לעברית‬ ‫ולתרגם‬ ‫לעדכן‬ ‫צריך‬ ‫הסוציאליזם‬ ‫את‬ .‫חלילה‬ .‫לישראלית‬ ‫דוגמא‬ :‫רגליים‬ ‫שלוש‬ ‫יהיו‬ – ‫הסוציאליזם‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ ‫לשיבוט‬ .‫לכת‬ ‫והצנע‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫אישית‬ ‫ועוד‬ .‫הכפול‬ ‫הדרכון‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫הדוגמא‬ ‫עניין‬ ,‫למשל‬ .‫בהמשך‬ .‫דוגמאות‬ .‫כפולה‬ ‫נאמנות‬ .13 ‫תיתן‬ ‫סוריה‬ ?‫יבקשו‬ ‫ממי‬ .‫כפול‬ ‫דרכון‬ ‫לבקש‬ ‫ממי‬ ‫אין‬ ‫למזרחיים‬ .‫צ’ק‬ ‫צ’יק‬ ‫זה‬ ‫לאשכנזים‬ .‫קדחת‬ ?‫עיראק‬ ?‫איראן‬ ?‫מצרים‬ ?‫להם‬ ‫עורכי-דין‬ ‫משרדי‬ ‫הגשם‬ ‫אחרי‬ ‫כפטריות‬ ‫צצו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫רומני‬ ,‫הונגרי‬ ‫דרכון‬ ‫מסדרים‬ ‫יורו‬ ‫אלפי‬ ‫כמה‬ ‫שבשביל‬ ‫בתל-אביב‬ ‫ואתה‬ ‫שלישית‬ ‫מדרגה‬ ‫לבן-דוד‬ ‫שורש‬ ‫איזה‬ ‫שתמצא‬ ‫העיקר‬ ,‫פולני‬ .‫כזו‬ ‫תהיה‬ ‫שאוטוטו‬ ‫כזו‬ ‫או‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫זר‬ ‫נתין‬ ‫איום‬ ‫תחת‬ ‫כשבמדינה‬ .‫ממש‬ ‫מסוכנת‬ ‫בתופעה‬ ‫מדובר‬ ,‫לדעתנו‬ ‫ביום‬ ‫לבריחה‬ ‫חסקה‬ ‫לעצמו‬ ‫שמכין‬ ‫אלפיון‬ ‫יש‬ ‫מתמשך‬ ‫קיומי‬ ‫באחת‬ ‫בתל-אביב‬ ‫להסתתר‬ ‫שיוכלו‬ ‫שמקווים‬ ‫אזרחים‬ ‫או‬ ,‫סגריר‬ ‫הם‬ ‫שיהודים‬ ‫מרצון‬ ‫סלקציה‬ ‫זו‬ ,‫נתיניה‬ ‫שתפנה‬ ‫השגרירויות‬ ‫להחזיק‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫הזו‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫שאוהב‬ ‫שמאלני‬ ‫לכן‬ .‫מחולליה‬ ‫לכל‬ ‫טיקט‬ ‫וואן-וואי‬ ‫להחזיק‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שמאלני‬ .‫זרה‬ ‫בנתינות‬ ‫פה‬ ‫חי‬ ,‫כזו‬ ‫נתינות‬ ‫שמחזיק‬ ‫שמאלני‬ ‫כי‬ .‫מנתאנז‬ ‫תבוא‬ ‫שלא‬ ‫צרה‬ ‫שסוף‬ ‫בתודעה‬ ‫צורבים‬ ,‫המזוודות‬ ‫על‬ ‫וכשחיים‬ .‫המזוודות‬ ‫על‬ 18
 17. 17. ‫ואם‬ .‫האור‬ ‫את‬ ‫שמכבים‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ‫ושזה‬ ‫קרוב‬ ‫המדינה‬ ‫לחסוך‬ ‫ולמה‬ ,‫לצבא‬ ‫ילך‬ ‫שהילד‬ ‫למה‬ ,‫מיסים‬ ‫לשלם‬ ‫למה‬ ,‫כך‬ ‫זה‬ .‫מצידו‬ ‫תתייבש‬ ‫שהכנרת‬ .‫במים‬ ‫אז‬ .‫אגואיסט‬ ‫סתם‬ ‫הוא‬ .‫שמאלני‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫מזוודות‬ ‫עם‬ ‫שמאלני‬ .‫שייך‬ ,‫שלו‬ ‫החדש‬ ‫הזר‬ ‫שהדרכון‬ ‫לאן‬ ,‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫מכאן‬ ‫שילך‬ .‫ליד‬ ‫או‬ .‫הוריו‬ ‫הורי‬ ‫את‬ ‫כששרפו‬ ‫שתקו‬ ‫שבו‬ ‫למקום‬ ‫בטח‬ .‫הרכבת‬ .14 ‫או‬ ‫שני‬ ‫דור‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫במיוחד‬ .‫טוב‬ ‫לו‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ‫רכבת‬ – ‫היהודי‬ ‫יכולה‬ ‫שהרכבת‬ ‫חושבים‬ ,‫כשמאלנים‬ ,‫אנחנו‬ ‫אבל‬ .‫לשואה‬ ‫שלישי‬ .‫נסביר‬ ‫אנחנו‬ ,‫להיבהל‬ ‫לא‬ .‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫ליצור‬ ,‫למטה‬ ‫עד‬ ‫מלמעלה‬ ‫קילומטר‬ ‫מאות‬ ‫חמש‬ .‫קטנה‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫עושה‬ ,‫יפנית‬ ‫או‬ – ‫שטסה‬ ‫אירופאית‬ ‫רכבת‬ .‫לרוחב‬ ‫פחות‬ ‫הרבה‬ ‫עד‬ ‫ממטולה‬ .‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫אולי‬ ,‫ורבע‬ ‫שעה‬ ,‫בשעה‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫ומאפסת‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫מבטלת‬ ,‫שטסה‬ ‫רכבת‬ !‫אילת‬ ‫מודרנית‬ ‫רכבת‬ ‫עם‬ ‫במדינה‬ .‫למרכז‬ ‫מהפריפריה‬ ‫ההגעה‬ ‫זמני‬ ‫את‬ – ‫נידחות‬ ‫פיתוח‬ ‫עיירות‬ ‫אין‬ .‫פרברים‬ ‫רק‬ ,‫למעשה‬ ‫פריפריה‬ ‫אין‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫קרוב‬ ‫הכל‬ ,‫מרכז‬ ‫הכל‬ .‫נידח‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫יישוב‬ ‫שום‬ ‫כי‬ ‫שנדחסים‬ ‫שאלה‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫בתל-אביב‬ ‫לעבוד‬ ‫יגיעו‬ ‫שהקרית-גתים‬ ‫רמון‬ ‫מכתש‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫לגור‬ ‫יוכלו‬ ‫היוקרה‬ ‫מגדלי‬ ‫של‬ ‫במעליות‬ ‫הבכיר‬ ‫למנהל‬ ‫תאפשר‬ ‫רכבת‬ .‫להם‬ ‫בא‬ ‫אם‬ ,‫היעלים‬ ‫את‬ ‫ולהאכיל‬ ‫בחבל‬ ‫לו‬ ‫שבנה‬ ‫המדהים‬ ‫מהבית‬ ‫לצאת‬ ‫חלקים‬ ‫שלושה‬ ‫בחליפת‬ ‫רכבת‬ .‫זיעה‬ ‫ובלי‬ ‫פקקים‬ ‫בלי‬ ,‫מהר-מהר‬ ‫למשרד‬ ‫ולהגיע‬ ‫לכיש‬ ,‫בבאר-שבע‬ ‫לאמנויות‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫ללמוד‬ ‫בירוחם‬ ‫לילד‬ ‫תאפשר‬ 19
 18. 18. ‫משוכללת‬ ‫רכבת‬ .‫והסביבה‬ ‫מהמשפחה‬ ‫להיעקר‬ ‫בלי‬ ,‫תל-אביב‬ ‫או‬ ‫אוכלוסיות‬ .‫להתפתח‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫לגמור‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעיירות‬ ‫תאפשר‬ .‫ושלומי‬ ‫חצור‬ ,‫שמש‬ ‫בית‬ ,‫בשדרות‬ ‫לגור‬ ‫יבואו‬ ‫ומבוססות‬ ‫חזקות‬ ‫עבר‬ ,‫פיתוח‬ ‫בעיירות‬ ‫הכושלים‬ ‫הטכסטיל‬ ‫מפעלי‬ ‫עידן‬ ‫עבר‬ ‫תעסוקה‬ ‫לספק‬ ‫שנועדו‬ ,‫והתחתונים‬ ‫הגרביים‬ ‫מפעלי‬ ‫של‬ ‫זמנם‬ ‫צריך‬ – ‫מאד‬ ‫קטנה‬ ‫בארץ‬ ‫לחיות‬ ‫עלינו‬ ‫נגזר‬ ‫אם‬ .”‫ל“מקומיים‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שהכל‬ – ‫קטנה‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫אולי‬ ‫היחיד‬ ‫מהיתרון‬ ‫להנות‬ .‫קרוב-קרוב‬ ‫להשקיע‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫שבזבזנו‬ ‫המיליארדים‬ ‫את‬ .‫בהמשך‬ .‫יקרה‬ ‫עוד‬ ‫זה‬ ,‫בעצם‬ .‫יקרה‬ ‫עוד‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ .‫ברכבת‬ .‫השלמה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .15 ‫את‬ ‫יש‬ ‫ישראלי‬ ‫לכל‬ .‫גבולות‬ ‫לה‬ ‫שאין‬ ‫במדינה‬ ‫לחיות‬ ‫לנו‬ ‫נמאס‬ ‫ועד‬ ‫מהשלמה‬ – ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לגבולות‬ ‫שלו‬ ‫הפרטית‬ ‫הנוסחה‬ ?‫זכות‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ?‫שלי‬ ‫מה‬ .‫הסגול‬ ‫ועד‬ ‫הירוק‬ ‫מהקו‬ ,‫הקצוצה‬ ?‫להסתפק‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫במה‬ ?‫לשאוף‬ ‫לי‬ ‫מותר‬ ‫למה‬ ‫רוצה‬ .‫כולה‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ – ‫שמאל‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫שמאל‬ ,‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫אז‬ .‫חברון‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ,‫יריחו‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ .‫כולה‬ ‫את‬ .‫מהגולן‬ ‫לרדת‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫אותי‬ ‫מבאס‬ ‫יקבי‬ ‫של‬ ‫והיינות‬ ,‫היסטורית‬ ,‫ביטחונית‬ – ‫בחינה‬ ‫מכל‬ .‫באמת‬ ,‫שכם‬ ‫היא‬ ,‫גבעתיים‬ ‫לא‬ ‫היא‬ – ‫עליה‬ ‫שגדלנו‬ ‫התנ“ך‬ ‫ארץ‬ .‫הגולן‬ ‫ואנחנו‬ ,‫הלוואי‬ .‫שומרון‬ ‫מלך‬ ‫ואחאב‬ ,‫לחם‬ ‫מבית‬ ‫המלך‬ ‫דוד‬ ‫ועד‬ ‫הפרת‬ ‫מן‬ .‫כולה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לחיות‬ ‫היה‬ ‫ואפשר‬ ,‫רציניים‬ ‫הסכמנו‬ ‫שפעם‬ ‫הירוק‬ ‫בקו‬ ‫להסתפק‬ ‫צריך‬ .‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אבל‬ .‫החידקל‬ 20
 19. 19. ,‫גושים‬ ,‫תיקונים‬ ‫עם‬ ‫אבל‬ .‫רודוס‬ ‫בוועידת‬ ‫ששורטט‬ ‫זה‬ ‫בערך‬ ,‫עליו‬ .‫פירוז‬ ‫גם‬ ?‫כן‬ ,‫פירוז‬ ‫וגם‬ ‫שטחים‬ ‫וחילופי‬ ‫ביטחוניות‬ ‫ערבויות‬ .‫קיומנו‬ ‫סלע‬ ,‫קיומם‬ ‫סלע‬ .16 .‫דווקא‬ ,‫האנגלים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫סלע‬ ‫היה‬ ‫שבצרפת‬ ‫נורמנדי‬ ‫חבל‬ ‫מנורמנדי‬ .‫בשבילנו‬ ‫לחם‬ ‫בית‬ ‫או‬ ‫חברון‬ ,‫ששכם‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ .‫ההיסטוריה‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫ושינה‬ 1066-‫ב‬ ‫הכובש‬ ‫ויליאם‬ ‫הגיע‬ ,‫הממשל‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫קבע‬ :‫האנגלים‬ ‫את‬ ‫עיצב‬ ‫הנורמני‬ ‫הכיבוש‬ ‫עוצבה‬ ‫בנורמנדי‬ .‫התרבות‬ ‫את‬ ‫הכתיב‬ ,‫המשפט‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫יצר‬ ‫בארמון‬ ‫צרפתית‬ ‫שדיברו‬ ,‫אנגליה‬ ‫מלכי‬ ‫התחנכו‬ ‫שם‬ ,‫הממלכה‬ ‫וראשונה‬ ‫בראש‬ ‫עצמם‬ ‫וראו‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫במשך‬ ‫ראשונה‬ ‫כשפה‬ .‫נורמנדי‬ ‫כדוכסי‬ ‫האי‬ ‫לביטחון‬ ‫ראשונה‬ ‫ממדרגה‬ ‫חשוב‬ ‫היה‬ ‫החבל‬ :‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫בחירוף‬ ‫לחמו‬ ‫האנגלים‬ .‫כובש‬ ‫לכל‬ ‫פרוץ‬ ‫היה‬ ‫בלעדיו‬ ‫כי‬ ,‫האנגלי‬ ‫כטוענים‬ ‫עצמם‬ ‫וראו‬ ‫בנורמנדי‬ ‫שלהם‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫נפש‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫הייתה‬ ‫היא‬ :19-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫עד‬ ‫בצרפת‬ ‫המלכות‬ ‫לכס‬ .‫וביטחונם‬ – ‫קיומם‬ ‫סלע‬ ,‫עניין‬ ‫איבדה‬ ,‫חרב‬ ‫באבחת‬ ,‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ואז‬ ,‫כיבוש‬ ‫של‬ ‫שנים‬ 500-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובה‬ ‫הנקודה‬ ,‫קאלה‬ :‫האחרון‬ ‫המעוז‬ ‫את‬ ‫אנגליה‬ ‫יתכנן‬ ‫בונפרטה‬ ‫נפוליאון‬ ‫שממנו‬ ‫המקום‬ ‫בדיוק‬ .‫ואנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫תוכניות‬ :‫ופלא‬ ‫הפלא‬ .‫היטלר‬ ‫אדולף‬ ,‫ואחריו‬ ,‫לפלוש‬ ‫היום‬ ‫בבוא‬ .‫ייכשלו‬ ‫לבריטניה‬ ‫הללו‬ ‫הפלישה‬ ‫כמדינה‬ ‫אותה‬ ‫שהגדיר‬ ‫הוא‬ ‫מנורמנדי‬ ‫אנגליה‬ ‫של‬ ‫הניתוק‬ ‫דווקא‬ ‫פלישה‬ ‫ולמנוע‬ ‫בים‬ ‫התעבורה‬ ‫דרכי‬ ‫על‬ ‫לגונן‬ ‫שלה‬ ‫הצורך‬ .‫אנגלית‬ 21
 20. 20. ‫האי‬ .‫מבחן‬ ‫בכל‬ ‫שעמד‬ ‫בעולם‬ ‫הטוב‬ ‫הצי‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫לה‬ ‫גרם‬ ‫עם‬ ‫הגדולה‬ ‫הבריטית‬ ‫לאימפריה‬ ‫הפכה‬ ‫ואנגליה‬ ‫נכבש‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫“הנרי‬ ‫את‬ ‫שיקרא‬ ,‫יותר‬ ‫שמתעניין‬ ‫ומי‬ .‫כוש‬ ‫ועד‬ ‫מהודו‬ ‫קולוניות‬ ‫מלכי‬ ‫גדול‬ ‫על‬ – ‫לעברית‬ ‫מזמן‬ ‫שתורגם‬ ‫מופלא‬ ‫מחזה‬ ,”‫החמישי‬ .‫אבותיו‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫לתבוע‬ ‫לנורמנדי‬ ‫שבא‬ ‫אנגליה‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫אפשר‬ ,‫בעברית‬ ”‫החמישי‬ ‫“הנרי‬ ‫את‬ ‫וכשקוראים‬ ‫מסלע‬ ‫כשנשתחרר‬ ‫דווקא‬ ,‫יהודית‬ ‫כמדינה‬ ‫מחדש‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נגדיר‬ .‫ביטחוננו‬ ‫את‬ ‫שנשפר‬ ‫וכנראה‬ ,‫אה‬ .‫קיומנו‬ .‫הירוק‬ ‫הקו‬ .17 ‫והציע‬ ‫מתנה‬ ‫לנו‬ ‫נתן‬ ‫העולם‬ ,‫השואה‬ ‫בגלל‬ ‫אולי‬ ,‫ושבע‬ ‫בארבעים‬ ‫אמרנו‬ ‫אנחנו‬ .‫עמים‬ ‫לשני‬ ‫סביר‬ ‫בגודל‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫פתרון‬ ‫לנו‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ‫קיבלנו‬ ,‫(אגב‬ ‫בקצת‬ ‫יותר‬ ‫הגדול‬ ‫החצי‬ ‫את‬ ‫קיבלנו‬ ,‫כן‬ ,‫התיישבו‬ ‫המאה‬ ‫תחילת‬ ‫של‬ ‫השמאלנים‬ ‫שם‬ ‫כי‬ ,‫הזו‬ ‫החתיכה‬ .)‫קצרו‬ ,‫זרעו‬ ,‫חרשו‬ ‫לזרוק‬ ‫ניסו‬ ‫הם‬ .‫מלחמה‬ ‫הייתה‬ .‫אותה‬ ‫ואכל‬ ‫לא‬ ‫אמר‬ ‫השני‬ ‫העם‬ .‫ניצחנו‬ ‫אנחנו‬ ‫בסוף‬ ‫אבל‬ ,‫לעזור‬ ‫באו‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ,‫לים‬ ‫אותנו‬ ‫את‬ .‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫גדל‬ ‫שלנו‬ ‫שהחצי‬ ‫הסתבר‬ ,‫אש‬ ‫הפסקת‬ ‫ביקשו‬ ‫כשהם‬ ‫רודוס‬ ‫בועידת‬ ‫המפה‬ ‫על‬ ‫שרטטנו‬ ,‘49-‫מ‬ ‫האש‬ ‫הפסקת‬ ‫גבולות‬ .‫המפורסם‬ ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫זהו‬ .‫ירוק‬ ‫בעפרון‬ ‫ורוסיה‬ ‫ארה“ב‬ .‘56-‫ב‬ ‫סיני‬ ‫במבצע‬ ‫סיני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כבשנו‬ ‫אחר-כך‬ .‫שנה‬ ‫מחצי‬ ‫פחות‬ ‫אחרי‬ ‫משם‬ ‫אותנו‬ ‫העיפו‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ .‫ולמה‬ ‫בה‬ ‫פתח‬ ‫מי‬ ‫נריב‬ ‫לא‬ .‘67 ‫מלחמת‬ ‫הייתה‬ ‫אחר-כך‬ .‫התנ“ך‬ ‫של‬ ‫ישראל‬ ‫וארץ‬ ‫הגולן‬ ,‫סיני‬ ‫עם‬ ‫נתקענו‬ ‫בסופה‬ .‫עכשיו‬ 22
 21. 21. ‫בטוחים‬ ‫היו‬ ‫כולם‬ ,‫קיצוניים‬ ‫דעת‬ ‫וטרופי‬ ‫מטורללים‬ ‫מכמה‬ ‫חוץ‬ .‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ ‫משם‬ ‫שנעוף‬ – ‫ועזה‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫למי‬ ‫רק‬ ‫הייתה‬ ‫השאלה‬ .‫למצרים‬ ‫או‬ ‫לירדן‬ ‫או‬ ‫לפלשתינאים‬ ‫להכיר‬ – ‫מצוינת‬ ‫הצעה‬ ‫לנו‬ ‫והציע‬ ‫העולם‬ ‫בא‬ ‫שוב‬ ,‫הזה‬ ‫בשלב‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הקבע‬ ‫כגבולות‬ ,‫תיקונים‬ ‫פלוס‬ ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫בגבולות‬ ‫אנחנו‬ ‫שהפעם‬ ‫רק‬ .)338 ,242 ‫הביטחון‬ ‫מועצת‬ ‫(החלטות‬ ‫ישראל‬ ‫ולקחנו‬ ,‫ניצחון‬ ‫באלבומי‬ ‫עסוקים‬ ‫היינו‬ .‫אותה‬ ‫ואכלנו‬ ‫לא‬ ‫אמרנו‬ ,‫חזקים‬ ,‫גדולים‬ ‫להיות‬ ‫בעינינו‬ ‫חן‬ ‫מצא‬ .‫האימפריה‬ ‫את‬ ‫לריאות‬ ,‫מזה‬ ‫חוץ‬ .‫התנ“ך‬ ‫בארץ‬ ‫התאהבנו‬ .‫מנצחים‬ ,‫משחררים‬ ,‫כובשים‬ .‫להחזיר‬ ‫למי‬ ‫היה‬ ‫בדיוק‬ ‫לא‬ ‫המטורללים‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫שם‬ ‫אנחנו‬ – ‫תשובה‬ ‫התקבלה‬ ‫שלא‬ ‫ומכיוון‬ .‫לפלשתינאים‬ ‫עזה‬ ‫את‬ .‫ויכוח‬ ‫בלי‬ ,‫למצרים‬ ‫החזרנו‬ ‫סיני‬ ‫את‬ .‫צדקו‬ .‫לסורים‬ ‫כנראה‬ ‫נחזיר‬ ‫הגולן‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ .‫ובצדק‬ .‫נחזיר‬ ?‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫עם‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫לא‬ .‫אפרטהייד‬ ‫בלי‬ .‫ודמוקרטית‬ ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫יהודית‬ ‫מדינה‬ .‫הורג‬ ‫ולפעמים‬ ‫מסרטן‬ ‫זה‬ .‫לנצח‬ ‫כובשים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ?‫משחית‬ ‫הכיבוש‬ .18 ‫ניצחנו‬ ‫פתאום‬ .‫קטנה‬ ‫בארץ‬ ‫קטן‬ ‫עם‬ ‫היינו‬ 1967-‫ב‬ .‫שכן‬ ‫כנראה‬ .‫אלף‬ 700 ‫כמעט‬ .‫כבושים‬ ‫ערבים‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫ונתקענו‬ ‫במלחמה‬ ‫הגזעית‬ ‫ההפרדה‬ ‫חוקי‬ ‫סופית‬ ‫בוטלו‬ ‫שבאמריקה‬ ‫בעשור‬ ‫בדיוק‬ ‫חגגו‬ ‫מסטולים‬ ‫והמוני‬ ‫הירח‬ ‫על‬ ‫נחתה‬ ‫הראשונה‬ ‫והחללית‬ ‫לימי‬ ‫חזרו‬ ‫אצלנו‬ – ‫חופשית‬ ‫ואהבה‬ ‫סמים‬ ,‫פרחים‬ ‫בוודסטוק‬ 23
 22. 22. ‫ערבים‬ ‫עבדו‬ ‫מסעדה‬ ‫ובכל‬ ‫דלק‬ ‫תחנת‬ ‫בכל‬ ‫פתאום‬ .‫הקולוניות‬ ,‫בנו‬ ,‫גיננו‬ ,‫דלק‬ ‫מילאו‬ ,‫מכוניות‬ ‫קרצפו‬ ,‫צלחות‬ ‫שטפו‬ ,‫מהשטחים‬ ‫מעשר‬ ‫פחות‬ .‫תענוג‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫בהתחלה‬ .‫בתעשייה‬ ,‫בשדות‬ ‫עבדו‬ ‫וכבר‬ – ‫מהשואה‬ ‫שנה‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫רק‬ ,‫הצנע‬ ‫מאז‬ ‫שנים‬ ‫הכבושים‬ ‫הערבים‬ .‫כאדונים‬ ‫ולהתהלך‬ ‫הגב‬ ‫את‬ ‫ליישר‬ ‫אפשר‬ ‫משפחה‬ ‫לכל‬ .‫בעיות‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫וכמעט‬ ‫חינם‬ ‫בחצי‬ ‫לעבוד‬ ‫הסכימו‬ ‫קנינו‬ ,‫שגשגה‬ ‫המדינה‬ .‫שניים-שלושה‬ ‫לפעמים‬ ,‫שלה‬ ‫הערבי‬ ‫היה‬ – ‫בקלקיליה‬ ‫תיקנו‬ ‫המכונית‬ ‫את‬ ,‫בשכם‬ ‫חומוס‬ ‫ניגבנו‬ ,‫בעזה‬ ‫בזול‬ ‫מנהלי‬ ‫ונהיינו‬ ‫לעבוד‬ ‫הפסקנו‬ .‫מהכיבוש‬ ‫המון‬ ‫הרווחנו‬ .‫יופי‬ ‫היה‬ .‫עבודה‬ .‫הפוך‬ ‫רק‬ – ‫במצרים‬ ‫פרעה‬ ‫אצל‬ ‫כמו‬ .‫הפוך‬ ‫רק‬ – ‫היינו‬ ‫עבדים‬ .19 ‫מאדם‬ ‫זכויות‬ ‫לשלול‬ .‫הפוך‬ ‫רק‬ – ‫עבד‬ ‫להיות‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫אדון‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ – ‫לדכא‬ ,‫לשעבד‬ ,‫לנצל‬ .‫הפוך‬ ‫רק‬ ,‫לך‬ ‫ששוללים‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ – ‫אחר‬ .‫לחושך‬ ‫מאור‬ .‫לעבדות‬ ‫מחירות‬ ‫יצאנו‬ ,‫טוב‬ .‫הפוך‬ ‫רק‬ ,‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫שווים‬ ‫שלא‬ ‫ואנשים‬ ‫יותר‬ ‫ששווים‬ ‫אנשים‬ ‫שיש‬ ‫הבינו‬ ‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫לנו‬ ‫לפוצץ‬ ‫התחילו‬ ‫הם‬ – ‫זה‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ ‫כשגם‬ .‫כלום‬ ‫שטופי‬ ,‫ואחר-כך‬ ‫שעון‬ ‫עם‬ ‫חבלה‬ ‫מטעני‬ ‫באמצעות‬ ‫אוטובוסים‬ .‫בגופם‬ ,‫לדעת‬ ‫עלינו‬ ‫התפוצצו‬ ,‫ומוסר‬ ‫דעת‬ ‫חלולי‬ ,‫שנאה‬ ‫אחד‬ ‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ ‫אפילו‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫שלושים‬ ‫במשך‬ ‫עדיף‬ ‫לא‬ – ‫לנו‬ ‫למה‬ .‫לערבים‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ,‫נכון‬ ‫יותר‬ .‫בשטחים‬ ‫מערכת‬ ,‫חינוך‬ ,‫כלכלה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לפלשתינאים‬ ?‫אצלנו‬ ‫שיעבדו‬ .‫פלשתינאים‬ ‫היותם‬ ‫עצם‬ ‫על‬ ‫איתם‬ ‫התווכחו‬ ‫אפילו‬ – ‫בריאות‬ 24
 23. 23. ‫מיני‬ ‫וכל‬ ‫פלשתינאי‬ ‫עם‬ ‫שאין‬ ‫לעולם‬ ‫הודיעה‬ ,‫למשל‬ ,‫גולדה‬ ‫פליטים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ .‫כעם‬ ‫להגדרתם‬ ‫לעגו‬ ‫ומזרחיסטים‬ ‫מומחים‬ ‫בגדה‬ ‫פליטים‬ ‫במחנות‬ ‫והתיישבו‬ ‘48-‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫משטחי‬ ‫שברחו‬ – ‫הולדתם‬ ‫במקום‬ ‫לביקור‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫לחזור‬ ‫עכשיו‬ ‫יכלו‬ – ‫וברצועה‬ .‫החדשים‬ ‫הבעלים‬ ‫של‬ ‫כעבדים‬ ‫הכיבוש‬ ‫למה‬ ‫לך‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫ועדין‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫קראת‬ ‫אם‬ ,‫יקר‬ ‫קורא‬ .‫שלום‬ .‫ימני‬ ‫כנראה‬ ‫אתה‬ .‫להפסיק‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ – ‫משחית‬ .‫ולסוס‬‫לפרה‬‫כמוס‬‫סוד‬–‫הכיבוש‬‫של‬‫המחיר‬.20 ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ .‫כלכלי‬ ‫גם‬ – ‫ומוסרי‬ ‫נפשי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫מחיר‬ ‫יש‬ ‫לכיבוש‬ ,‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫פלוגות‬ ‫את‬ ,‫הכובש‬ ‫הצבא‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫בשטחים‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫וכל‬ ‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ,‫הצבא‬ ‫מחנות‬ ‫בין‬ ‫בשטחים‬ ‫שפכנו‬ ,‘67 ‫מאז‬ ‫השנים‬ ‫בארבעים‬ .‫הכבושים‬ .)‫זרים‬ ‫מקורות‬ ‫(לפי‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫למאה‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ ‫מאה‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫תקציבה‬ .‫מיליארד‬ ‫כמאה‬ – ‫חוזרים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫אז‬ .‫אילת‬ ‫עד‬ ‫ממטולה‬ ,‫כולה‬ ‫ישראל‬ ‫הכי‬ ‫הסוד‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ?‫ארבעה‬ ‫פי‬ ‫שזה‬ ,‫דולר‬ ‫או‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ ‫מאה‬ .‫קולה‬ ‫קוקה‬ ‫של‬ ‫מהנוסחא‬ ‫יותר‬ ,‫מדימונה‬ ‫יותר‬ ,‫במדינה‬ ‫שמור‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ,‫עלינו‬ ‫המתנחלים‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הניצחון‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫וראשי‬ ‫אוצר‬ ‫ושרי‬ ‫ושרים‬ ‫(וח“כים‬ ‫משת“פים‬ ‫פקידים‬ ‫בעזרת‬ ‫של‬ ‫פרטיות‬ ‫קרקעות‬ ‫שדדו‬ ‫הם‬ ,)‫גם‬ ‫אלבק‬ ‫ופליאה‬ ‫ממשלה‬ ,‫מספרים‬ ‫בעזרת‬ ,‫שנים‬ ‫משך‬ ,‫התקציב‬ ‫בספרי‬ ‫וקברו‬ ‫פלשתינאים‬ ‫כי‬ .‫העין‬ ‫את‬ ‫לדקור‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ?‫הסתירו‬ ‫למה‬ .‫המיליארדים‬ ‫את‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫מהכיס‬ ‫לו‬ ‫לקחו‬ ‫כמה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מגלה‬ ‫שהיה‬ ‫ישראלי‬ 25
 24. 24. ‫יוצא‬ ‫היה‬ ,‘‫ז‬ ‫לאיתמר‬ ‫עוקף‬ ‫כביש‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫יום‬ ‫ממעונות‬ ‫קיצצו‬ ‫הם‬ ,‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫מהפה‬ ,‫ובגזל‬ ‫ברמאות‬ ‫לכן‬ .‫לרחובות‬ ‫הכסף‬ ‫כמים‬ ‫נשפך‬ ‫מה‬ ‫על‬ .‫לדראון‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫מפעל‬ ‫את‬ ‫מימנו‬ ‫במתנה‬ ‫שינתנו‬ ‫העוקפים‬ ‫הכבישים‬ ‫על‬ ?‫שלנו‬ ‫הזה‬ ‫ורב‬ ‫העצום‬ .‫אחוזות‬ ,‫תאורה‬ ,‫ולביוב‬ ‫למים‬ ‫תשתיות‬ ‫על‬ .‫בעתיד‬ ‫לפלשתינאים‬ ‫שמתפרנסות‬ ‫מתנחלים‬ ‫משפחות‬ ‫אלפי‬ ‫לעשרות‬ ‫משכורות‬ ‫על‬ ‫המועצות‬ ‫עובדי‬ ,‫רב“שים‬ ,‫הקב“טים‬ ‫כל‬ – ‫ציבורי‬ ‫משירות‬ ‫שאחרי‬ ‫החבר‘ה‬ ‫כל‬ – ‫והרבנים‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫מזכירי‬ ,‫המקומיות‬ ‫נדרשו‬ ‫פתאום‬ ‫כי‬ ,‫ותעסוקתי‬ ‫נפשי‬ ‫למשבר‬ ‫נקלעו‬ ‫קטיף‬ ‫גוש‬ ‫פינוי‬ .‫באמת‬ ‫על‬ ‫לפרנס‬ ‫אפרטהייד‬ ‫מלבד‬ ‫כלום‬ ‫מייצר‬ ‫שלא‬ ‫מפעל‬ ‫הוא‬ ‫ההתנחלויות‬ ‫מפעל‬ .‫ואהבנו‬ ‫שהכרנו‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫ומחסל‬ ‫ושווים‬ ‫יותר‬ ‫שווים‬ .‫אפרטהייד‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫שבמדינת‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫הוזרם‬ ,‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ,‫שלנו‬ ‫שהכסף‬ ‫שנדע‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ .‫פחות‬ ‫תמיד‬ ‫והמתנחלים‬ ‫שווה‬ ‫באופן‬ ‫מיסים‬ ‫שילמנו‬ ‫כולנו‬ .‫למתנחלים‬ ‫אנחנו‬ .‫שניים‬ ‫מפי‬ ‫יותר‬ .‫אנחנו‬ ‫שקיבלנו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קיבלו‬ .‫ובשדרות‬ ‫ובבת-ים‬ ‫ביפו‬ ‫אנחנו‬ ,‫תל-אביב‬ ‫בצפון‬ ‫אנחנו‬ ,‫בשינקין‬ ‫היו‬ ‫תמיד‬ ‫הם‬ ‫כי‬ .‫ככה‬ ?‫למה‬ .‫ובגליל‬ ‫בנגב‬ ‫הפיתוח‬ ‫בעיירות‬ ‫אנחנו‬ .‫באפרטהייד‬ ‫כמו‬ .‫יותר‬ ‫שווים‬ .‫השכונות‬‫שיקום‬‫ומפעל‬‫ההתנחלויות‬‫מפעל‬.21 ‫המיליונרים‬ ‫“הקיבוצניקים‬ ‫את‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫השמיץ‬ ‫במקרה‬ ‫לא‬ ‫חייב‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫תועמלן‬ ‫כארכי‬ .”‫הפרטיות‬ ‫השחייה‬ ‫בריכות‬ ‫עם‬ ‫עיירות‬ ‫בני‬ ‫בקולות‬ ‫נבחרה‬ ‫עתה‬ ‫שזה‬ ‫ממשלתו‬ .‫עשן‬ ‫רימון‬ ‫לזרוק‬ 26
 25. 25. ‫עם‬ ‫מרווחות‬ ‫וילות‬ ‫על‬ ‫התנ“ך‬ ‫בארץ‬ ‫מיליונים‬ ‫שפכה‬ ,‫הפיתוח‬ ‫את‬ ‫לסתום‬ ‫כדי‬ .‫שרוצה‬ ‫למי‬ ‫ובריכה‬ ‫צמודה‬ ‫וחצר‬ ‫אדומים‬ ‫גגות‬ ‫היא‬ ‫המוזנחות‬ ‫הפיתוח‬ ‫בעיירות‬ ‫החדשים‬ ‫הליכוד‬ ‫למצביעי‬ ‫הפה‬ .”‫השכונות‬ ‫שיקום‬ ‫ל“מפעל‬ ‫וצבע‬ ‫סיד‬ ‫ופחי‬ ‫מברשות‬ ‫להם‬ ‫סיפקה‬ ‫ולא‬ ”‫“בצלם‬ ‫מדוח‬ ‫לא‬ ,‫(ותירגעו‬ ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫המספרים‬ ‫הנה‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫מהלשכה‬ ‫לקוח‬ ‫הכל‬ .”‫עכשיו‬ ‫מ“שלום‬ :)‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ומדוחות‬ ‫מאלה‬ ‫יותר‬ 65% ‫מקבלות‬ ‫בשטחים‬ ‫המקומיות‬ ‫המועצות‬ ‫רוב‬ ‫מתגוררת‬ ‫ששם‬ ,‫בשטחים‬ ‫האזוריות‬ ‫והמועצות‬ ,‫שבישראל‬ .‫בישראל‬ ‫החורגות‬ ‫אחיותיהן‬ ‫מאשר‬ 165% ,‫האוכלוסייה‬ ?‫בעברית‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ₪ 8,550 ‫הממשלה‬ ‫משקיעה‬ ‫אפרים‬ ‫מעלה‬ ‫שבהתנחלות‬ ‫שבעוד‬ -‫לבן‬ ‫משולשת‬ ‫אצבע‬ ‫הממשלה‬ ‫עושה‬ ,‫בוקר‬ ‫בשדה‬ ,‫מתנחל‬ ‫בכל‬ .‫בקושי‬ ‫זה‬ ‫וגם‬ ,‫לאזרח‬ ₪ 1,710 ‫ותורמת‬ ‫וחזונו‬ ‫גוריון‬ .‫ברור‬ ‫זה‬ ,‫מספיק‬ ‫זה‬ .‫צריך‬ ‫לא‬ ?‫דוגמא‬ ‫עוד‬ ?‫מיליארד‬ ‫מאה‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ .22 ,‫גנב‬ ‫לכל‬ ‫שוטר‬ ,‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫פרופסור‬ ,‫שכונה‬ ‫בכל‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫מערכות‬ ‫מקים‬ ‫אתה‬ ‫מיליארד‬ ‫במאה‬ .‫כיס‬ ‫לכל‬ ‫מיסים‬ ‫הפחתת‬ .‫דלק‬ ‫של‬ ‫מבעיות‬ ‫לנצח‬ ‫ונפטר‬ ‫חשמל‬ ‫להפקת‬ ‫בנגב‬ ‫סולאריות‬ .‫הכנרת‬ ‫את‬ ‫לייבש‬ ‫ומפסיק‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מתפיל‬ ‫אתה‬ ‫מיליארד‬ ‫במאה‬ ‫לדור‬ ‫מאפשר‬ ‫אתה‬ ,‫התרופות‬ ‫לארגז‬ ‫התרופות‬ ‫סל‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫אתה‬ ‫קסאמים‬ ‫ליירוט‬ ‫לייזר‬ ‫מערכות‬ ‫מפתח‬ ‫אתה‬ .‫בכבוד‬ ‫לחיות‬ ‫הקודם‬ ‫סוגר‬ ‫אתה‬ – ‫מיליארד‬ ‫במאה‬ .‫הדרום‬ ‫את‬ ‫להפקיר‬ ‫בלי‬ ‫וקטיושות‬ 27
 26. 26. ,”‫כנפו‬ ‫“ויקי‬ ‫יותר‬ ‫אין‬ .‫לשמים‬ ‫מעלה‬ ‫אתה‬ ‫העוני‬ ‫קו‬ ‫את‬ .‫העוני‬ ‫את‬ ‫ברכבת‬ ‫נוסעת‬ ‫אלא‬ ‫להפגין‬ ‫לירושלים‬ ‫ברגל‬ ‫צועדת‬ ‫לא‬ ‫כנפו‬ ‫כי‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫או‬ ‫בתל-אביב‬ ‫לעבוד‬ ‫רמון‬ ‫ממצפה‬ ‫וממוזגת‬ ‫מהירה‬ ‫שברמת‬ ”‫“רימון‬ ‫למוסיקה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫או‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫הילדה‬ .‫השרון‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫גנבו‬ ‫והימין‬ ‫השמאל‬ ‫ממשלות‬ – ‫איננו‬ ‫הכסף‬ ‫אבל‬ ‫שהוקם‬ ‫היחיד‬ ‫הרציני‬ ‫המפעל‬ ‫אולי‬ ‫זה‬ .‫בשטחים‬ ‫אותו‬ ‫וזרקו‬ ‫את‬ ‫בנו‬ ‫הם‬ – ‫פלשתינאים‬ ‫ובעיקר‬ ‫יהודים‬ ‫ופרנס‬ ‫בשטחים‬ ‫זה‬ ‫כל‬ – ‫בקרוב‬ ‫ממש‬ ,‫ובעתיד‬ .‫הכבישים‬ ‫את‬ ‫וסללו‬ ‫ההתנחלויות‬ .‫שלהם‬ ‫יהיה‬ .‫ומתנחליו‬ ‫לדומפה‬ ‫והפרחים‬ .‘‫ושות‬ ‫זמביש‬ ,‫ולרשטיין‬ ,‫דומפה‬ .23 .‫הארץ‬ ‫אדוני‬ ‫אלה‬ .‫תל-אביבי‬ ‫עורכי-דין‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ .‫נעלים‬ ‫ולא‬ ‫חלוצים‬ ‫לא‬ ,‫ממש‬ ‫אדונים‬ .‫ומתנחליהם‬ ‫הם‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫הפרדות‬ ‫נהגי‬ ‫גדוד‬ ‫לוחמי‬ ‫או‬ ‫ומגדל‬ ‫חומה‬ ‫חלוצי‬ ‫של‬ ‫קופי‬ ‫כבר‬ .‫הכל‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫שעשו‬ ‫האחמדים‬ ‫זה‬ .‫בית‬ ‫בנו‬ ‫ולא‬ ‫עץ‬ ‫נטעו‬ ‫מהמחסומים‬ ‫הפלשתינאים‬ ‫את‬ ‫אוספים‬ ‫שהם‬ ‫שנה‬ ‫מארבעים‬ ‫יותר‬ ,‫למשל‬ ,‫בברקן‬ ‫המפואר‬ ‫התעשייה‬ ‫באזור‬ ‫למפעל‬ ‫ונוסעים‬ ‫משלמים‬ ‫לא‬ ‫ואפילו‬ ,‫שדרות‬ ‫תושב‬ ‫חשבונך‬ ‫על‬ ‫הקימה‬ ‫שהמדינה‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ .‫ערבושים‬ ‫סתם‬ ‫הם‬ ‫כי‬ .‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫להם‬ ‫של‬ ‫מחלקה‬ ‫מפטרלת‬ ‫למפעל‬ ‫מסביב‬ ?‫אוכף‬ ‫מי‬ ,‫חל‬ ‫ואם‬ ‫עליהם‬ .‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫אנשים‬ ,‫בנתניה‬ ,‫משם‬ ‫קילומטר‬ ‫עשרה‬ .‫גולני‬ ,‫בקומבינות‬ ,‫בשירקס‬ .‫וזמביש‬ ‫ולרשטיין‬ ,‫לדומפה‬ ‫תודה‬ ‫תגידו‬ 28
 27. 27. ,‫לדורותיהן‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ‫הם‬ ‫איומים‬ ,‫לחצים‬ ,‫שקרים‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫יש“ע‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫הביצוע‬ ‫לקבלן‬ ,‫ומימין‬ ‫משמאל‬ ‫הגנטי‬ ‫הקוד‬ ‫סופית‬ ‫יוחלף‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ,‫סכין‬ ‫ובאבחת‬ ‫יפסק‬ ‫קצת‬ .‫גדולה‬ ‫אחת‬ ‫כהתנחלות‬ ‫כולנו‬ ‫ונוכרז‬ ‫שהקמנו‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ .‫ערבים‬ ‫והמון‬ ‫יהודים‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לנו‬ ‫גורמים‬ ‫שהמתנחלים‬ ‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫מערכות‬ ,‫עוקפים‬ ‫כבישים‬ .‫חשבוננו‬ ‫על‬ – ‫שתקום‬ ‫הפלשתינאית‬ ‫יקבלו‬ ‫הפלשתינאים‬ ,‫ובסוף‬ .‫לא‬ ‫ומה‬ ‫ואנרגיה‬ ‫וחשמל‬ ‫ומים‬ ‫ביוב‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫לרעיון‬ ‫מתנגדים‬ ‘‫ושות‬ ‫דומפה‬ .‫בחינם‬ – ‫הכל‬ ‫את‬ ‫תלוי‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫ודו-לאומית‬ ‫גדולה‬ ‫אחת‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ .‫עמים‬ ‫לשני‬ ,‫אזרחות‬ ‫יקבלו‬ ‫הפלשתינאים‬ ,‘‫ושות‬ ‫זמביש‬ ,‫ולרשטיין‬ ,‫בדומפה‬ ‫ולרשטיין‬ ,‫דומפה‬ ‫אם‬ .‫למדינה‬ ‫המפתחות‬ ‫ואת‬ ‫הצבעה‬ ‫זכות‬ ‫יקראו‬ ‫הפלשתינאים‬ ,‫בביצים‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ימשיכו‬ ‫וזמביש‬ ‫של‬ ‫לבניינה‬ ‫השנים‬ ‫רבת‬ ‫לפעילותם‬ ‫תודה‬ ‫אות‬ ,‫רחוב‬ ‫שמם‬ ‫על‬ .‫היהודים‬ ‫במימון‬ ‫פלשתינאית‬ ‫מדינה‬ ?‫פנוי‬ ‫מי‬ ,‫אל-חוסייני‬ ‫אמין‬ ‘‫חג‬ ‫פינת‬ ‫זמביש‬ .‫ראשון‬‫ממבט‬‫אהבה‬–‫והמתנחלים‬‫השמאל‬.24 ,‫השמאל‬ ‫ראשי‬ .‫המתנחלים‬ ‫את‬ ‫אהב‬ ‫הישראלי‬ ‫השמאל‬ ‫הצווארון‬ ‫עם‬ ,‫הנמרצים‬ ,‫הביצועיסטים‬ ,‫השזופים‬ ‫המפא“יניקים‬ ,‫זיעה‬ ‫נגד‬ ‫לצוואר‬ ‫בינה‬ ‫החוצצת‬ ‫הצחורה‬ ‫הבד‬ ‫ומטפחת‬ ‫הפתוח‬ ‫וגמרו‬ – ‫התיכוניות‬ ‫מהישיבות‬ ‫שהגיחו‬ ‫הנלהבים‬ ‫בצעירים‬ ‫הביטו‬ ‫איך‬ ‫נזכרו‬ ‫הם‬ ,‫המפוארים‬ ‫בנעוריהם‬ ,‫בעצמם‬ ‫נזכרו‬ ‫הם‬ .‫במכנסים‬ ,‫ומגדל‬ ‫חומה‬ ‫ישובי‬ ‫את‬ ‫הקימו‬ ‫איך‬ ,‫בעיניים‬ ‫הבריטים‬ ‫על‬ ‫עבדו‬ 29
 28. 28. ‫ורוקדי‬ ‫המשולהבים‬ ‫הדתיים‬ ‫הצעירים‬ .‫דונם‬ ‫אחר‬ ‫דונם‬ ‫וכבשו‬ ‫של‬ ‫הגורן‬ ‫את‬ ‫המייסדים‬ ‫לדור‬ ‫הזכירו‬ ,‫ניחר‬ ‫בגרון‬ ‫השרים‬ ,‫ההורה‬ ‫המפא“יניקים‬ .‫מאוחד‬ ‫או‬ ‫איחוד‬ ‫חרוד‬ ‫עין‬ ‫של‬ ‫הרפת‬ ‫ואת‬ ‫דגניה‬ ,‫הצעיר‬ ‫השומר‬ ‫ראשי‬ ‫ואפילו‬ ‫העבודה‬ ‫אחדות‬ ‫ראשי‬ ,‫השמאל‬ ‫של‬ ‫חן‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ .‫ליבם‬ ‫אל‬ ‫הזה‬ ‫והציוני‬ ‫החדש‬ ‫הגזע‬ ‫את‬ ‫אימצו‬ .‫עצמם‬ ‫שלהם‬ ‫מהבנים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בעיניהם‬ ‫הקיבוצים‬‫בני‬.‫שלהם‬‫הזוהר‬‫את‬‫איבדו‬‫הקיבוצים‬‫שבו‬‫עידן‬‫היה‬‫זה‬ ‫את‬ ‫העבירו‬ ,‫הגראס‬ ‫את‬ ‫וגילו‬ ‫משבדיה‬ ‫מתנדבות‬ ‫עם‬ ‫התעסקו‬ ‫הסולידריות‬ ‫על‬ ‫וויתרו‬ ‫ערבית‬ ‫לעבודה‬ ‫העברית‬ ‫החקלאות‬ ‫בעיני‬ .‫חן‬ ‫מצא‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫המייסדים‬ ‫האבות‬ ‫דור‬ ‫בעיני‬ .‫והחלוציות‬ – ‫מאלומות‬ ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ,‫ממרחביה‬ ‫גולדה‬ ,‫מנען‬ ‫גלילי‬ ‫ישראל‬ ‫נראו‬ ‫לא‬ ‫החדשים‬ ‫המתנחלים‬ .‫החדש‬ ‫הארץ‬ ‫מלח‬ ‫היו‬ ‫המתנחלים‬ ‫בורג‬ ‫יוסף‬ ,”‫“המזרחי‬ ‫מתנועת‬ ‫הנינוחים‬ ‫הבורגנים‬ ,‫אבותיהם‬ ‫כמו‬ ‫למאיר‬ ,‫שרוני‬ ‫האריק‬ ‫למודל‬ ‫יותר‬ ‫דומים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ – ‫ורהפטיג‬ ‫וזרח‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫שמוטה‬ ‫סרוגה‬ ‫וכיפה‬ ,‫פלנל‬ ‫חולצת‬ ,‫סנדלים‬ ‫עם‬ .‫הר-ציון‬ .‫הציונות‬ ‫של‬ ‫נפשה‬ ‫משאת‬ – ”‫ה“צבר‬ ‫של‬ ‫למשבצת‬ ‫נכנסו‬ ‫הם‬ – ,‫החדש‬ ‫הישראלי‬ ‫של‬ ‫האבטיפוס‬ ,‫הצבר‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫הדגם‬ ‫היה‬ – ‫השטירמער‬ ‫של‬ ‫מהקריקטורות‬ ‫הגלותי‬ ‫היהודי‬ ‫את‬ ‫שהחליף‬ ‫מחלו‬ .‫שלו‬ ‫המורכבות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫סלחו‬ .‫עכבות‬ ‫וחסר‬ ,‫צודק‬ ,‫חזק‬ ‫התרבות‬ ‫במקורות‬ ‫שהפגין‬ ‫והבורות‬ ‫השטחיות‬ ,‫הרדידות‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫עתיד‬ ‫אל‬ ‫הגשר‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .”‫משיח‬ ‫של‬ ‫“חמורו‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫היהודית‬ .‫החיות‬ ‫מלך‬ ‫להיות‬ ‫ממנו‬ ‫וציפו‬ .‫טרזן‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫ליהדות‬ ‫בריא‬ ‫במלחמת‬ ‫ניצחו‬ ‫ידיהם‬ ‫במו‬ – ‫חלקם‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫אכן‬ ‫והצברים‬ ‫ולחקלאות‬ ‫בעולם‬ ‫הטוב‬ ‫לצבא‬ ‫והפכו‬ ‫מדינה‬ ‫הקימו‬ ,‫השחרור‬ .‫בתבל‬ ‫המצטיינת‬ ‫שירד‬ ‫או‬ ,‫מסטול‬ ,‫העצים‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫טרזן‬ ,‫השישים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ 30
 29. 29. .‫הציונית‬ ‫האידיאולוגיה‬ ‫קץ‬ .‫באופק‬ ‫נראה‬ ‫הציונות‬ ‫סוף‬ .‫מהארץ‬ ‫הבמה‬ .‫השחייה‬ ‫ובריכות‬ ‫הכרמל-דוכסים‬ ‫דור‬ .‫קיבוץ‬ ‫לעוזב‬ ‫בלדה‬ .‫עליה‬ ‫עלו‬ ‫והם‬ .‫חדשים‬ ‫לכוכבים‬ ‫עכשיו‬ ‫התפנתה‬ ?‫האלה‬ ‫האנשים‬ ‫מי‬ .25 ‫האנשים‬ ‫מי‬ ‫מושג‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫היום‬ ‫עד‬ .‫התופעה‬ ‫את‬ ‫הבין‬ ‫לא‬ ‫השמאל‬ ‫היה‬ ‫הראשון‬ ‫מהרגע‬ ‫כבר‬ .‫אותם‬ ‫מניע‬ ‫ומה‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫האלה‬ .‫מהו‬ ‫הבינו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ – ‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫דלק‬ ‫על‬ ‫פועלים‬ ‫שהם‬ ‫ברור‬ ‫חזקה‬ ‫תחושה‬ ‫היא‬ ‫משיחיות‬ .‫משיחיות‬ ‫קוראים‬ ‫הזה‬ ‫לדלק‬ ,‫ובכן‬ ‫באה‬ ‫הגאולה‬ ,‫בא‬ ‫המשיח‬ ‫אוטוטו‬ ‫שהנה‬ ‫תחושה‬ .‫גאולה‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫סוף‬ .‫הגדול‬ ‫הסבבה‬ .‫בלוטו‬ ‫ראשון‬ ‫פרס‬ ‫זה‬ ‫משיח‬ .‫יופי‬ ‫ויהיה‬ ‫בעתיד‬ ,‫במשיח‬ ‫גדולים‬ ‫מאמינים‬ ‫היו‬ ‫תמיד‬ ‫היהודים‬ .‫הסופים‬ ‫במשיח‬ ‫האמונה‬ .‫תמיד‬ ‫אפור‬ ‫היה‬ ‫ההווה‬ ‫כי‬ ‫בעיקר‬ – ‫הורוד‬ ‫החוצה‬ ‫התפרצה‬ ‫היא‬ ‫לפעמים‬ .‫בחיים‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫את‬ ‫החזיקה‬ ‫ומשיחי‬ ‫צבי‬ ‫שבתי‬ ‫בזמן‬ ‫כמו‬ – ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫את‬ ‫חיסלה‬ ‫וכמעט‬ ,‫מסוכן‬ ‫מעורר‬ ‫סם‬ ,‫גרעיני‬ ‫דלק‬ ‫היא‬ ‫המשיחיות‬ .‫אחרים‬ ‫שקר‬ .‫רוחנית‬ ‫ויאגרה‬ ,‫דחויים‬ ‫הדתיים-הציונים‬ ‫הרגישו‬ ,‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫עד‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מקובלים‬ ‫הלא‬ ‫הילדים‬ ,‫חננות‬ ,”‫“דוסים‬ ,‫נספחים‬ ‫הלכו‬ – ‫ולטיס‬ ‫לסיירת‬ ‫הלכו‬ ‫הקיבוצים‬ ‫שבני‬ ‫בזמן‬ .‫הישראלית‬ ‫כנערי‬ ‫או‬ ‫כשרות‬ ‫כמשגיחי‬ ‫לשרת‬ ‫הצבאית‬ ‫לרבנות‬ ‫הדוסים‬ ‫הבורגנים‬ ‫ההורים‬ .‫ורופאים‬ ‫עורכי-דין‬ ‫נהיו‬ ‫הם‬ ‫אחר-כך‬ .‫מקהלה‬ ‫הכיפה‬ .‫יהודים‬ ‫של‬ ‫מסורתיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שיעסקו‬ ‫העדיפו‬ ‫שלהם‬ .‫שלהם‬ ‫העצמי‬ ‫הדימוי‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫והתכווצה‬ ‫הלכה‬ ‫שלהם‬ 31
 30. 30. .‫בגדול‬ ‫חוזר‬ ‫אדוני‬ .26 ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הנס‬ ‫בא‬ ,‘67-‫ב‬ ,‫עכשיו‬ ‫אבל‬ ‫אחת‬ ‫בבת‬ .‫הדוסים‬ ‫את‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫אבל‬ .‫כולם‬ ‫את‬ ‫בתדהמה‬ ‫והיכה‬ ‫לאלוהי‬ ‫והריע‬ ‫עמד‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ .‫אויביו‬ ‫את‬ ‫וניצח‬ ‫אלוהיהם‬ ‫הופיע‬ ‫אחרי‬ ,‫בשואה‬ ‫שלו‬ ‫הפדיחה‬ ‫אחרי‬ .‫מדהים‬ ‫קמבק‬ ‫שעשה‬ ‫ישראל‬ ‫במלחמת‬ ‫הנס‬ .‫ובגדול‬ ‫עכשיו‬ ‫חזר‬ ‫הוא‬ – ‫מאושויץ‬ ‫שלו‬ ‫הנפקדות‬ ‫שאי‬ ,‫וחד-משמעי‬ ‫סוחף‬ ‫וכל-כך‬ ‫גדול‬ ‫כל-כך‬ ‫היה‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫התלמידים‬ ,‫המפד“ל‬ ‫של‬ ‫הדוסים‬ .‫ממנו‬ ‫להתעלם‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫להכי‬ ‫לילה‬ ‫בין‬ ‫הפכו‬ ,‫ההסדר‬ ‫ובישיבות‬ ‫התיכוניות‬ ‫בישיבות‬ .‫המנצחת‬ ‫בהוויה‬ ‫דרך‬ ‫מורי‬ .‫חברתיים‬ ‫מובילים‬ .‫בכיתה‬ ‫מקובלים‬ ‫הוא‬ ‫והתנ“ך‬ – ‫התנ“ך‬ ‫נופי‬ ‫הרי‬ ‫אלה‬ – ?‫לחם‬ ‫בית‬ ?‫חברון‬ ?‫שכם‬ .‫הדוסים‬ ‫של‬ ‫הרי‬ .‫כיפה‬ ‫עם‬ ‫סופרמנים‬ .27 ‫הצעירים‬ ‫אצל‬ ‫לפעם‬ ‫עכשיו‬ ‫התחילה‬ ‫מסעירה‬ ‫שליחות‬ ‫תחושת‬ ‫תלוי‬ ‫שזה‬ ,‫בדלת‬ ‫המשיח‬ ‫שהנה‬ ‫רמזו‬ ‫שלהם‬ ‫המורים‬ .‫הדתיים‬ ‫וחיכה‬ ‫אצלם‬ ‫הצטבר‬ ‫עצום‬ ‫מתח‬ .‫שלנו‬ ‫בידיים‬ ‫שהגאולה‬ ,‫בנו‬ ‫רק‬ .‫הנוראות‬ ‫ותוצאותיה‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מלחמת‬ ‫הגיעה‬ ‫ואז‬ .‫להתפרץ‬ ‫את‬ ‫וטלטלה‬ ‫פצעיה‬ ‫את‬ ‫ליקקה‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫שכל‬ ‫בזמן‬ ‫הם‬ .‫אחרת‬ ‫הכרה‬ ‫ותפחה‬ ‫הלכה‬ ‫הציוניים‬ ‫הדתיים‬ ‫אצל‬ – ‫השלטון‬ ‫עשו‬ ‫ולא‬ ‫אכזבו‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫ישראל‬ ‫על‬ ‫בא‬ ‫שהאסון‬ ‫משוכנעים‬ ‫היו‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫המכה‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫הם‬ .‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫שהיו‬ ‫מה‬ ‫וציפה‬ ‫לדלת‬ ‫מחוץ‬ ‫שעמד‬ ‫המשיח‬ .‫שלהם‬ ‫המעש‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫כעונש‬ 32
 31. 31. .‫לקריאה‬ ‫נענו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫בגללם‬ ‫רק‬ ‫והלך‬ ‫התאכזב‬ – ‫אותו‬ ‫שיכניסו‬ ‫המשיחי‬ ‫והמתח‬ ‫אמונים‬ ‫גוש‬ ‫קם‬ ,1974 ‫בשנת‬ ,‫עכשיו‬ ‫רק‬ ,‫עכשיו‬ .‫געש‬ ‫הר‬ ‫כמו‬ ‫התפרץ‬ ‫הדתי‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫שטחי‬ ‫על‬ ‫ועטו‬ ‫התיכוניות‬ ‫מהישיבות‬ ‫הגיחו‬ ‫הם‬ ‫את‬ ‫ממטר‬ ‫ספרו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫לכיבוש‬ ‫ניתן‬ ‫בלתי‬ ‫משיחי‬ ‫בלהט‬ ‫ועזה‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ .‫אותם‬ ‫לעצור‬ ‫שניסו‬ ,‫והצבא‬ ‫הממשלה‬ ‫שהיה‬ ,‫רבין‬ ‫יצחק‬ .‫להם‬ ‫עזר‬ ‫פרס‬ .‫אותם‬ ‫לעצור‬ ‫רצה‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ .‫אצלם‬ ‫עבד‬ ‫גלילי‬ .‫פחות‬ ‫קצת‬ ‫להם‬ ‫עזר‬ – ‫צעיר‬ ‫ממשלה‬ ‫ראש‬ ‫אז‬ ‫אף‬ .‫אותם‬ ‫העריצו‬ ,‫השמאל‬ ‫של‬ ‫האידיאולוגים‬ ,‫השמאל‬ ‫ראשי‬ ‫שדים‬ ‫התנחלו‬ ”‫החדשים‬ ‫ה“חלוצים‬ ‫שבתוך‬ ‫הבין‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫מוחות‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ .‫אימה‬ ‫סרטי‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ .‫משיחי‬ ‫טירוף‬ ‫של‬ ‫נערים‬ ‫של‬ ‫חבורות‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ,‫מהופנטים‬ ‫זומבים‬ ,‫שטופים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫היה‬ ‫שזה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫הארץ‬ ‫את‬ ‫לבעול‬ ‫שהולכים‬ ‫חרמנים‬ .‫לכל‬ ‫מוכנים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ .‫אותם‬ ‫לעצור‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫של‬ ‫בסמכות‬ ‫הכירו‬ .‫ירמיהו‬ ‫של‬ ‫הבכי‬ .28 ‫בשטחים‬ ‫ישובים‬ ‫עשרות‬ ‫קמו‬ ,‫מדהימה‬ ‫במהירות‬ ,‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ‫התנ“ך‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫שטפה‬ ‫התנחלות‬ ‫תנופת‬ .‫הימים‬ ‫בששת‬ ‫שנכבשו‬ ‫נחמסו‬ ‫פרטיות‬ ‫אדמות‬ .‫לשם‬ ‫זרמה‬ ‫כולה‬ ‫הציונית‬ ‫והאנרגיה‬ ‫עם‬ ‫בתים‬ ‫ואז‬ ‫קרוונים‬ ‫קודם‬ – ‫כפטריות‬ ‫צצו‬ ‫ועליהן‬ ‫מערבים‬ ‫המשפט‬ ‫ומערכת‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ .‫בטוסקנה‬ ‫כמו‬ .‫אדומים‬ ‫גגות‬ ,‫עין‬ ‫בעצימת‬ ,‫בזיופים‬ ,‫בקריצות‬ .‫למשימה‬ ‫נרתמו‬ ‫הישראלית‬ .‫כוחה‬ ‫במלוא‬ ‫החמס‬ ‫מכונת‬ ‫פעלה‬ ,‫הגב‬ ‫מאחורי‬ ‫בפתקים‬ ‫ראש‬ .‫מוכנה‬ ‫הייתה‬ ‫כבר‬ ‫הקרקע‬ – ‘77-‫ב‬ ‫לשלטון‬ ‫הימין‬ ‫כשעלה‬ 33
 32. 32. ‫עוד‬ ‫“יהיו‬ ‫כי‬ – ‫בחירתו‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫הכריז‬ ‫בגין‬ ‫החדש‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫המתנחלים‬ ‫מאגרי‬ ‫כשהידלדלו‬ ,‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ .”‫מורה‬ ‫אלוני‬ ‫הרבה‬ ‫איכות‬ ‫שחיפשו‬ ‫בחילוניים‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫התחילו‬ – ‫הדתיים‬ ‫לשטחים‬ ‫ביוזמתה‬ ‫אזרחיה‬ ‫את‬ ‫עכשיו‬ ‫הפנתה‬ ‫הממשלה‬ .‫חיים‬ -‫ארץ‬ ‫ערביי‬ ‫למדינת‬ – ‫הסכמנו‬ ‫לה‬ – ‫החלוקה‬ ‫בהחלטת‬ ‫שיועדו‬ ‫הוצעו‬ ‫ובהם‬ ‫דיור‬ ‫ירידי‬ ‫נערכו‬ ‫בתל-אביב‬ ‫התערוכה‬ ‫בגני‬ .‫ישראל‬ .‫להחזיר‬ ‫בלי‬ ‫ענק‬ ‫הלוואות‬ ‫עם‬ .‫כסף‬ ‫באפס‬ ‫בשטחים‬ ‫וילות‬ ‫לקונים‬ ‫קשורות‬ ‫חדשות‬ ‫מכוניות‬ ‫להם‬ ‫העניקו‬ ‫המתלבטים‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫כדי‬ ‫חדשים‬ ‫ישובים‬ ‫והקימו‬ ‫הגבעות‬ ‫את‬ ‫יישרו‬ ‫בולדוזרים‬ .‫ורוד‬ ‫בסרט‬ ‫“חמש‬ ‫לגור‬ ‫נהר‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ .‫עילית‬ ‫בית“ר‬ ,‫עמנואל‬ ,‫עופרה‬ – ‫גוש‬ ‫של‬ ‫והנלהבת‬ ‫המטורפת‬ ‫המשיחיות‬ – ”‫מכפר-סבא‬ ‫דקות‬ .‫עבדים‬ ‫וסוחרי‬ ‫קרקעות‬ ‫סוחרי‬ ‫של‬ ‫עבה‬ ‫שכבה‬ ‫הצמיחה‬ ‫אמונים‬ ‫בחשוכים‬ ‫כמו‬ .‫האדמות‬ ‫נגזלו‬ ‫שמהם‬ ‫אלה‬ ‫בנו‬ ‫הוילות‬ ‫את‬ ‫כי‬ ‫מהכפרים‬ ‫פלשתינאים‬ ‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫יוצאים‬ ‫היו‬ ,‫הכיבוש‬ ‫שבמשטרי‬ ‫השכנים‬ ‫של‬ ‫הוילות‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫ועזה‬ ‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫העלובים‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ .‫עלוב‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ .‫עצוב‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ .‫החדשים‬ ‫הכובשים‬ .‫יהודי‬ ‫הגבעות‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫כמעט‬ – ‫ישעיהו‬ ,‫אליהו‬ ,‫ירמיהו‬ .‫ובוכים‬ .‫הזה‬ ‫העוול‬ ‫נגד‬ ‫זועקים‬ ,‫בשומרון‬ .‫קור‬ ‫אבשלום‬ ‫דור‬ .29 ‫סוף‬ ‫בלי‬ ‫בתקשורת‬ ‫לטרטר‬ ‫יכולים‬ ‫הדתית‬ ‫הציונות‬ ‫של‬ ‫הדוברים‬ ‫נאמנותו‬ ,‫נכונותו‬ ,‫מסירותו‬ ,‫תמימותו‬ – ‫שלהם‬ ‫הנוער‬ ‫איכויות‬ ‫על‬ ‫הנוער‬ ,‫ושם‬ ‫פה‬ ‫בודדים‬ ‫למעט‬ .‫לגמרי‬ ‫הפוכה‬ ‫האמת‬ .‫וערכיו‬ 34
 33. 33. ‫הישיבות‬ ‫בוגר‬ ,‫הנוער‬ ‫ותנועות‬ ‫הדתית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫בוגר‬ ,‫הזה‬ ,‫מביך‬ ‫באופן‬ ‫אופק‬ ‫וצר‬ ‫שמרני‬ .‫המוחלט‬ ‫ברובו‬ ‫גזעני‬ – ‫התיכוניות‬ ‫ופשטנית‬ ‫רדודה‬ ‫שלו‬ ‫החשיבה‬ ‫צורת‬ .‫מוסרי‬ ‫ולא‬ ‫אוונגליסטי‬ ,‫הבורגים‬ ,‫הוריו‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫המורכבות‬ ‫את‬ ‫חסרה‬ ‫ובעיקר‬ ‫אותו‬ ‫כשמשווים‬ ‫בעיקר‬ .‫פעם‬ ‫של‬ ‫המפד“לניקים‬ ,‫הוורהפטיגים‬ .‫הגדול‬ ‫בעולם‬ ‫יהודיות‬ ‫בקהילות‬ ‫גילו‬ ‫לבני‬ ‫בני‬ ‫ליוצאי‬ ‫אותו‬ ‫שמשווים‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫מבויש‬ ‫עומד‬ ‫החילוני‬ ‫הנוער‬ ‫מתפקר‬ ‫הדתי‬ ‫הנוער‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫השליש‬ .‫להירגע‬ ‫אפשר‬ .‫עקיבא‬ ‫כמו‬ ‫הומור‬ ‫ומלאי‬ ‫מרתקים‬ ‫נשארים‬ ‫היתר‬ .‫הכיפה‬ ‫את‬ ‫ומוריד‬ .‫קור‬ ‫אבשלום‬ ‫של‬ ‫הלשון‬ ‫חידודי‬ ‫קרביות‬‫ליחידות‬‫שלהם‬‫הגיוס‬‫אחוזי‬‫את‬‫פעם‬‫מדי‬‫בפנים‬‫לנו‬‫זורקים‬ ‫אנחנו‬ .‫יותר‬ ‫לטובים‬ ‫אותם‬ ‫הופך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫מרשים‬ ‫אכן‬ ‫זה‬ – ‫מהרבנות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הדתי‬ ‫הנוער‬ ‫של‬ ‫המעבר‬ ‫על‬ ‫מברכים‬ ‫שעכשיו‬ ‫יפה‬ .‫לטייסות‬ ,‫לסיירות‬ ,‫הקרביות‬ ‫ליחידות‬ ‫הצבאית‬ ‫היו‬ ‫והקיבוצניקים‬ ‫תל-אביב‬ ‫מצפון‬ ‫השמאלנים‬ ‫שנים‬ ‫הרבה‬ .‫באים‬ .‫העלמין‬ ‫בבתי‬ ‫גם‬ .‫במלחמות‬ ‫גם‬ .‫לבדם‬ ‫כמעט‬ ‫שם‬ .‫מהגבעות‬ ‫הפושעים‬ .30 ‫חלום‬ ‫הם‬ ‫הגבעות‬ ‫פושעי‬ .‫הגבעות‬ ‫פושעי‬ ‫הם‬ ‫שבקצפת‬ ‫והדובדבן‬ ‫יוצרו‬ ‫על‬ ‫הקם‬ ‫הגולם‬ ‫הם‬ .‫מפראג‬ ‫הגולם‬ ‫הם‬ .‫הציונות‬ ‫של‬ ‫הזוועה‬ .‫בהם‬ ‫שולט‬ ‫לא‬ ‫רב‬ ‫ושום‬ ‫שמנסה‬ ,‫פלשתינאית‬ ‫זקנה‬ ‫להכות‬ ‫שמסוגלים‬ ‫יהודיים‬ ‫נערים‬ ‫אבותיה‬ ‫שעשו‬ ‫כפי‬ ‫שלה‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫בחלקה‬ ‫הזיתים‬ ‫את‬ ‫למסוק‬ ‫הבדל‬ ‫שום‬ ‫אין‬ .‫יהודים‬ ‫להיקרא‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫איבדו‬ – ‫שנים‬ ‫מאות‬ 35

×