Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫החופש להיות רציונאלי‬

‫דר' זאב הולנדר‬
‫דר' זאב הולנדר‬
‫השכלה פורמאלית: דוקטורט בביוטכנולוגיה‬
‫תואר שני במינהל עסקים (‪)MBA‬‬
‫תואר שני במיקרוביולוגיה שימושית‬...
‫מה זה מדע (הטבע)?‬
‫1. תהליך רכישת ידע על הטבע, על ידי בני אדם, תוך‬
‫שימוש בהגיון בלבד הנתמך ע"י המציאות הנמדדת‬
‫2. גוף...
?‫מה זאת כלכלה‬
e·con·o·my (-kn-m)n. pl. e·con·o·mies 1. a. Careful, thrifty management
of resources, such as money, mater...
‫"כלכלה סוציאליסטית/קפיטליסטית"‬

‫סוציאליזם/קפיטליזם‬
‫שיטות חברתיות, סוגי משטרים, תפיסות מוסר‬
‫מה התכונה הכי "אנושית"?‬

‫להיות בן-אדם = להיות בעל תבונה‬
‫כדי להיות בן-אדם נבון התבונה צריכה להיות חופשית לפעול‬

‫חופש אישי הוא תנאי הכרחי לאדם כדי לפעול באופן רציונאלי‬
‫חופש הו...
‫החופש הוא תנאי הכרחי לפעילות רציונאלית אך‬
‫אינו תנאי מספיק‬

‫תבונה‬
‫חופש‬

‫+‬
‫הצפת מידע‬
‫באיכויות‬
‫שונות‬

‫חשיבה‬...
‫אם כלכלה היא הניהול הנבון (=רציונאלי) של מקורות הרי רק‬
‫מצב, שבו המחשבה הכלכלית של כולם חופשית לפעול, המידע‬
‫זמין וניתן...
Ubi dubium ibi libertas (anon.)
‫אנו חיים בתוך התוצאות של דרך החשיבה הביקורתית‬
‫אין צורך ל"חפש" את השפעתה בתרבויות עתיקות או "לקבלן" מאחר ו :‬
‫החשיבות החברתית של החשיבה הביקורתית‬
‫להישמר מ:‬

‫•פגיעה בזכויות האדם ובחופש הפרט‬
‫•פגיעה בביטחון המדינה‬

‫•פגיעה במשט...
‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו‬

‫הסיבות האובייקטיביות‬
‫•קוצר יריעה‬
‫•חוסר ידע מתאים אצל מקבל המידע או המוסר...
‫אופיו הטבעי של מדגם סטטיסטי‬
‫"ידיעות אחרונות" – ספטמבר 6002‬
‫יומן חדשות מרכזי ביום שישי "ערוץ 2 " – נובמבר 6002‬
‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו‬

‫הסיבות הסובייקטיביות‬

‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם‬
‫פרנסיס בייקון (6261-1651),...
‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬
‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם‬

‫(המשך)‬

‫•האינטרסים שלנו, ...
‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬
‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם (המשך)‬

‫הצרכים הנפשיים שלנו ...
‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬
‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם (המשך)‬

‫הצרכים שלנו כפרטים‬
...
‫כיצד להתגבר על הקשיים הכה מהותיים בהערכת המידע‬

‫לקחים מעולם המדע‬

‫• אפידמיולוגיה‬
‫• מנגנון‬

‫• שיחזור וחזוי‬
‫אפידמיולוגיה‬

‫"ענף במדעי הרפואה החוקר את תפוצתן של מחלות באוכלוסייה האנושית‬
‫והגורמים הקובעים תפוצה זאת במיוחד ע"י שימ...
‫דוגמאות למידע המוגש לנו כתוצאות של מחקרים אפידמיולוגים‬
‫טלפונים סלולריים, אנטנות‬
‫לטלפונים סלולאריים‬

‫יחסי מין תכופים...
‫מנגנון‬
‫היכולת לנסח השערות על מנגנון המסביר כיצד ה"גורם" הנבדק‬
‫מסוגל לייצר את התופעות,וזאת בלי לגרום להתנגשות רבתי עם‬...
‫שחזור וחזוי‬
‫•שיחזור (= יכולת להפיק),של התופעה‬
‫•פיתוח יכולת לחזות תוצאותיהם של "ניסויים"‬
‫(= אירועים מספיק דומים)‬
‫מתאם* בין גדילתו של גור כלב מסוג פודל בכרך ניו-יורק ובין מחירי‬
‫נעלי השלג בעיר אנקורג' באלסקה‬
‫הנתונים נאספו פעם בשבוע ...
‫מתאם‬

‫סיבתיות‬

‫? ?‬
‫הסיבה‬
‫?‬
WW-I
WW-II
‫"מחקרים הראו":‬

‫צפייה מרובה בטלוויזיה (משתנה ‪ ,)A‬בתקופת שנות העשרה, היא בעלת‬
‫מתאם שלילי גבוה עם תוצאות מבחני ‪ SAT‬...
‫להשערת סיבתיות‬

‫מתאם (קורלציה) – הכרחי אך לא מספיק‬

‫תזמון – הכרחי אך לא מספיק‬
‫• כלכלה כמו מדע היא פעילות רציונאלית‬
‫• כדי שאדם יפעל באופן רציונאלי תבונתו צריכה חופש פעולה + מידע אמין‬
‫• יש המון מיד...
‫)1991-7981( ‪Sir Austin B. Hill‬‬
‫מחלוצי ענף המחקרים הקליניים‬
‫שיטת הקריטריונים הכוללנית שהוצעה ע"י ‪ Hill‬לבחינת הנחה ...
‫)1991-7981( ‪Sir Austin B. Hill‬‬

‫• התאמה לעקרונות הידע כיום או:"מה עלינו לדחות, בידע הנוכחי, כדי‬
‫שזה יתאפשר?".‬
‫• ה...
‫הסיכוי לקבל טענה על הטבע ע"י ציבור ביקורתי‬
‫בחינת הטענה מתקיימת על בסיס שני קריטריוני בחינה )2‪(C1, C‬‬

‫1‪ - C‬הקריטרי...
‫שליטה,‬
‫רייטינג (רווח),‬
‫מוצרים משלימים/תחליפיים,‬
‫אינטרסים צרים‬
‫"קרינה" מקויי מתח‬
‫גבוה, משנאים‬
‫וממכשירי חשמל ביתיים‬

‫ורטהיימר וליפר – 9-4791‬
‫מתאם בין מרחק המגורים מקווי מתח גבוה...
‫הממצאים באפידמיולוגיה:‬
‫רק מעל ‪ ,4mG‬למרחק שבו השדה המגנטי כמו זה הביתי, %2.99‬
‫הילדים מחוץ, רק %1 נתרם ע"י הקירבה או ...
‫משתנים מקשרים חבויים‬
‫האם באמת הפרישה המוקדמת היא המעלה את‬
‫ממוצע גיל המוות?‬
‫האם יום בהיר מקטין את סכויי‬
‫פגיעת מפצי...
‫משתנים מקשרים חבויים‬

‫האם שתיית אלכוהול מעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות?‬

‫לא‬

‫האם עישון מעלה את הסיכון לחלות בסרט...
‫שבת 31.11.61 בבוקר, במחקר בקרב 000,03 נשים. מי שאכלה אוכל שנחשב ללא‬
‫"לא בריא" היה לה סיכוי טוב יותר לחיות מעבר לגיל 08 ...
‫המדגם המוטה‬

‫זהו מדגם אשר אינו מייצג נאמנה את כלל האוכלוסייה הנבדקת‬
‫מה רוחבו של הדג הקטן ביותר באגם?‬
‫אתה לוכד 0001 דגים. אין אחד מהם שרוחבו‬
‫קטן מ- 5 ס"מ.‬
‫האם זה מחזק את הסברה שאין אף ...
‫סקר הבחירות שערך המגזין היוקרתי והמצליח‬
‫בעריכת סקרים ‪ Literary Digest‬בשנת 6391‬
‫גודל מדגם המגזין: 2 מליון (מתוך 01 מ...
‫תופעת העובד הבריא‬

‫)‪(Healthy Worker Effect – HWE‬‬

‫מונח הבא לתאר את התופעה הנפוצה של הופעת תדירות מוות‬
‫נמוכה יותר ...
‫סיבות המשוערות לתופעת העובד הבריא )‪(HWE‬‬
‫•התעשייה אינה מקבלת לשורותיה אנשים שמצב בריאותם מראש אינו תקין (בגבולות)‬
‫•ה...
‫דוגמאות לשגיאות המביאות למדגמים מוטים‬
‫•בחירת נקודות זמן (או כל מרווח אחר) עם נתונים נוחים בהתחלת‬
‫המדידה ובסיומה‬
‫•הפ...
‫לא רק טבע האדם מקשה על הערכה אוביקטיבית של מידע – גם טבעו של המידע עצמו‬

‫מדוע כה קשה להסיק מסקנות תקפות ממחקרים אפידמיו...
‫• תופעות סטטיסטיות ("במקרה")‬
‫•"פוליטיקה"‬

‫• חוסר ידע מספיק על משתנים רלוונטיים‬

‫•אי יכולת דיוק במדידות‬
‫רשימה חלקית של שיטות המשמשות לבניית טיעונים בטלים‬

‫• טיעונים לגופו של אדם ("הדבקת תוויות")‬
‫• התקפה על המניע‬
‫• איש ה...
‫רשימה חלקית של שיטות (מודעות או לא) המשמשות לבניית טיעונים בטלים‬
‫(המשך)‬

‫• דרישה להוכחת השלילה (העדר הוכחה שוללת אינו...
‫תרגום חופשי מדברי רוברט היל )‪:(Hill‬‬

‫"כל עבודה מדעית אינה שלמה – בין אם היא תצפיתית ובין עם ניסויית. כל עבודה‬
‫מדעית...
‫תודה‬
‫%49 מהפרופסורים באוניברסיטה חושבים שהם טובים יותר במקצועם‬
‫מעמיתיהם‬
‫%52 מסטודנטים לתואר ראשון חושבים שהם ב %1 העליון ב...
החופש להיות רציונאלי
החופש להיות רציונאלי
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

החופש להיות רציונאלי

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

החופש להיות רציונאלי

 1. 1. ‫החופש להיות רציונאלי‬ ‫דר' זאב הולנדר‬
 2. 2. ‫דר' זאב הולנדר‬ ‫השכלה פורמאלית: דוקטורט בביוטכנולוגיה‬ ‫תואר שני במינהל עסקים (‪)MBA‬‬ ‫תואר שני במיקרוביולוגיה שימושית‬ ‫תואר שני בהיסטוריה ובפילוסופיה של הביולוגיה‬ ‫קורסים פורמאליים בפיסיקה גרעינית של קרינה באוניברסיטאות בצרפת ובב"ש‬ ‫קורסים פורמאליים בניהול רשתות מחשבים‬ ‫ניסיון בעבודה: במשך 23 שנה בתחומי ההשכלה הפורמאלית המוזכרים למעלה. בעיקר‬ ‫בתחום התעשייה הפרמצבטית.‬ ‫העבודה כללה מחקר מדעי, מו"פ תעשייתי, ניהול מדעי וניהול עסקי.‬ ‫כמוכן, פופולריזציה של המדע בקרב מבוגרים ובקרב נוער מחונן.‬ ‫וכמוכן, הקמת עסק פרטי בתחום הנדל"ן וניהולו.‬
 3. 3. ‫מה זה מדע (הטבע)?‬ ‫1. תהליך רכישת ידע על הטבע, על ידי בני אדם, תוך‬ ‫שימוש בהגיון בלבד הנתמך ע"י המציאות הנמדדת‬ ‫2. גוף הידע המאורגן שנרכש באופן הנ"ל‬ ‫ההגדרה כאן היא פשוטה לכאורה, אך השאלות מהו מדע? מה גבולותיו? מהו טיעון מדעי? מהוות‬ ‫נושא לוויכוחים רבים ועזים הנמשכים עדיין בפילוסופיה של המדע. הוויכוח הוא בעצם על הפירוש‬ ‫המעשי של ההגדרה שנתתי למעלה.‬
 4. 4. ?‫מה זאת כלכלה‬ e·con·o·my (-kn-m)n. pl. e·con·o·mies 1. a. Careful, thrifty management of resources, such as money, materials, or labor: learned to practice economy in making out the household budget. b. An example or result of such management; a saving a : thrifty and efficient use of material resources : frugality in expenditures b : efficient and concise use of nonmaterial resources (as effort, language, or motion) An economy or economic system consists of the production, distribution or trade, and consumption of limited goods and services by different agents in a given geographical location.
 5. 5. ‫"כלכלה סוציאליסטית/קפיטליסטית"‬ ‫סוציאליזם/קפיטליזם‬ ‫שיטות חברתיות, סוגי משטרים, תפיסות מוסר‬
 6. 6. ‫מה התכונה הכי "אנושית"?‬ ‫להיות בן-אדם = להיות בעל תבונה‬
 7. 7. ‫כדי להיות בן-אדם נבון התבונה צריכה להיות חופשית לפעול‬ ‫חופש אישי הוא תנאי הכרחי לאדם כדי לפעול באופן רציונאלי‬ ‫חופש הוא תנאי הכרחי להתפתחות מדעית‬ ‫וכן‬ ‫חופש כלכלי הוא תנאי הכרחי לפעילות כלכלית רציונאלית‬ ‫חופש‬ ‫חופש‬ ‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫פוליטי‬ ‫= חוסר כפייה‬ ‫חופש‬ ‫אינטלקטואלי‬
 8. 8. ‫החופש הוא תנאי הכרחי לפעילות רציונאלית אך‬ ‫אינו תנאי מספיק‬ ‫תבונה‬ ‫חופש‬ ‫+‬ ‫הצפת מידע‬ ‫באיכויות‬ ‫שונות‬ ‫חשיבה‬ ‫ביקורתית‬ ‫מידע אמין‬ ‫פעילות‬ ‫רציונאלית‬
 9. 9. ‫אם כלכלה היא הניהול הנבון (=רציונאלי) של מקורות הרי רק‬ ‫מצב, שבו המחשבה הכלכלית של כולם חופשית לפעול, המידע‬ ‫זמין וניתן לאמוד את אמינותו יכול לאפשר את הגדרתה.‬ ‫כל הגבלת חופש המחשבה הכלכלית ע"י שיטה חברתית‬ ‫הנאכפת עליה ע"י המדינה, כל הגבלת מידע, או מניעת‬ ‫אפשרות לביקורת יעילה שלו, לא יאפשרו‬ ‫יישום כלכלה (רציונאלית) (נבונה = "שוק")‬ ‫כלכלה (רציונאלית) = כלכלת שוק‬
 10. 10. Ubi dubium ibi libertas (anon.)
 11. 11. ‫אנו חיים בתוך התוצאות של דרך החשיבה הביקורתית‬ ‫אין צורך ל"חפש" את השפעתה בתרבויות עתיקות או "לקבלן" מאחר ו :‬
 12. 12. ‫החשיבות החברתית של החשיבה הביקורתית‬ ‫להישמר מ:‬ ‫•פגיעה בזכויות האדם ובחופש הפרט‬ ‫•פגיעה בביטחון המדינה‬ ‫•פגיעה במשטר‬ ‫•פגיעה באיכות החינוך‬
 13. 13. ‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו‬ ‫הסיבות האובייקטיביות‬ ‫•קוצר יריעה‬ ‫•חוסר ידע מתאים אצל מקבל המידע או המוסר אותו‬ ‫• כשלים בשרשרת התקשורת‬ ‫•חוסר הבנת טיבן של שיטות מדידה כגון הסטטיסטיקה‬
 14. 14. ‫אופיו הטבעי של מדגם סטטיסטי‬ ‫"ידיעות אחרונות" – ספטמבר 6002‬ ‫יומן חדשות מרכזי ביום שישי "ערוץ 2 " – נובמבר 6002‬
 15. 15. ‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו‬ ‫הסיבות הסובייקטיביות‬ ‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם‬ ‫פרנסיס בייקון (6261-1651), מהפילוסופים הידועים ביותר בעת החדשה, כתב ב 0261:‬ ‫"התבונה האנושית אינה אור יבש, אלא היא מקבלת עירוי מן הרצון‬ ‫ומן הרגשות; ומכאן נובעים מדעים שניתן לכנותם: "מדעי משאלת‬ ‫הלבב". כי את אשר ירצה האדם להאמין שאמיתי הוא, בו יהי נכון‬ ‫להאמין ביתר שאת. לכן הוא פוסל דברים קשים, שקצרה רוחו‬ ‫לחוקרם; דברים מפוכחים, שממעיטים את התקווה; דברים‬ ‫שבמעמקי הטבע, בשל אמונה תפלה; את אור הניסיון, בשל יהירות‬ ‫וגאווה; דברים שאין הכל מאמינים בהם, מתוך קבלתו את דעת‬ ‫האספסוף, קיצורו של דבר, אין מספר לדרכים, שלא תמיד מורגשות‬ ‫הן, להשפעת הרגשות על ההבנה ולניגועה."‬
 16. 16. ‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬ ‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם‬ ‫(המשך)‬ ‫•האינטרסים שלנו, ההטיה הקיימת בשיפוט עצמי‬ ‫•נטייה פוליטית (אוהדי "קבוצה")‬ ‫•נטיות ערכיות‬ ‫•אמונות בסיסיות (כגון אמונה דתית, צמחונות, בני-‬ ‫חושך ואור)‬ ‫•שורשים תרבותיים‬ ‫•חינוך‬
 17. 17. ‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬ ‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם (המשך)‬ ‫הצרכים הנפשיים שלנו כציבור של בני אדם‬ ‫•התגוננות מפני רגשי אשמה לאומיים או קבוצתיים (למשל, אנחנו "הומנים")‬ ‫•התקבצות סביב הרעיונות הדומיננטיים בחברה (ציונות, צה"ל)‬ ‫•אנחנו והם (אסטרטגיה-תככים, תכנון-מזימה, חכמה-ערמומיות, אמונה-פנטיזם,‬ ‫לוחמים-טרוריסטים, מתנחלים-כובשים, העובדים מאחרים – המנהלים משתהים)‬
 18. 18. ‫הסיבות לחסר באמינות המידע ה"נורה" לעברינו - הסיבות הסובייקטיביות‬ ‫ה"מסננים" שלנו כבני אדם (המשך)‬ ‫הצרכים שלנו כפרטים‬ ‫•הערכת יתר לסמכות (התבטלות עצמית)‬ ‫•מטען סטריאוטיפים‬ ‫•השפעה להילה‬ ‫•ייחוס כוחות שונים לאמונות מהעבר הרחוק (= "החכם")‬ ‫•נטייה לתמוך בנראה כ"חלש" מול הנראים כ"חזקים"‬ ‫•נטייה לא להראות מפגר אחר האופנתי‬ ‫•קשיי התמודדות עם החרדות המשותפות למין האנושי (פחד ממוות, פחד מסבל,‬ ‫פחד מכעור, מהזדקנות, איבוד זיכרון, אין אונות)‬
 19. 19. ‫כיצד להתגבר על הקשיים הכה מהותיים בהערכת המידע‬ ‫לקחים מעולם המדע‬ ‫• אפידמיולוגיה‬ ‫• מנגנון‬ ‫• שיחזור וחזוי‬
 20. 20. ‫אפידמיולוגיה‬ ‫"ענף במדעי הרפואה החוקר את תפוצתן של מחלות באוכלוסייה האנושית‬ ‫והגורמים הקובעים תפוצה זאת במיוחד ע"י שימוש בסטטיסטיקה. שלא כענפי‬ ‫רפואה אחרים, האפידמיולוגיה מתעניינת בקבוצות של אנשים ולא בחולים‬ ‫בודדים ולעיתים קרובות אופייה רטרוספקטיבי או היסטורי."‬ ‫אנציקלופדיה בריטניקה‬
 21. 21. ‫דוגמאות למידע המוגש לנו כתוצאות של מחקרים אפידמיולוגים‬ ‫טלפונים סלולריים, אנטנות‬ ‫לטלפונים סלולאריים‬ ‫יחסי מין תכופים –‬ ‫צעירים לגילם הביולוגי‬ ‫רדיואקטיביות גורמת ל....‬ ‫אוכל נטול ... עשיר ב... גורם ל...‬ ‫מגן מ...‬ ‫כל סיפורי ה"עישון הפסיבי"‬
 22. 22. ‫מנגנון‬ ‫היכולת לנסח השערות על מנגנון המסביר כיצד ה"גורם" הנבדק‬ ‫מסוגל לייצר את התופעות,וזאת בלי לגרום להתנגשות רבתי עם‬ ‫העקרונות הבסיסיים עליהם מושתת הידע המדעי השוטף.‬
 23. 23. ‫שחזור וחזוי‬ ‫•שיחזור (= יכולת להפיק),של התופעה‬ ‫•פיתוח יכולת לחזות תוצאותיהם של "ניסויים"‬ ‫(= אירועים מספיק דומים)‬
 24. 24. ‫מתאם* בין גדילתו של גור כלב מסוג פודל בכרך ניו-יורק ובין מחירי‬ ‫נעלי השלג בעיר אנקורג' באלסקה‬ ‫הנתונים נאספו פעם בשבוע במשך החודשים מרץ-אפריל‬ ‫‪Weekly Data Collection‬‬ ‫‪The retail price of‬‬ ‫‪snowshoes in Alaska‬‬ ‫$54.23‬ ‫8 ‪pounds‬‬ ‫$59.23‬ ‫5.8‬ ‫$54.33‬ ‫9‬ ‫$00.43‬ ‫6.9‬ ‫$05.43‬ ‫1.01‬ ‫$01.53‬ ‫7.01‬ ‫$36.53‬ ‫* - נתונים אמיתיים‬ ‫‪The weight of a‬‬ ‫‪growing puppy in‬‬ ‫‪New York‬‬ ‫5.11‬
 25. 25. ‫מתאם‬ ‫סיבתיות‬ ‫? ?‬ ‫הסיבה‬ ‫?‬
 26. 26. WW-I WW-II
 27. 27. ‫"מחקרים הראו":‬ ‫צפייה מרובה בטלוויזיה (משתנה ‪ ,)A‬בתקופת שנות העשרה, היא בעלת‬ ‫מתאם שלילי גבוה עם תוצאות מבחני ‪ SAT‬האמריקנים בתחום המילולי (‪)B‬‬ ‫המציאות‬ ‫?‬
 28. 28. ‫להשערת סיבתיות‬ ‫מתאם (קורלציה) – הכרחי אך לא מספיק‬ ‫תזמון – הכרחי אך לא מספיק‬
 29. 29. ‫• כלכלה כמו מדע היא פעילות רציונאלית‬ ‫• כדי שאדם יפעל באופן רציונאלי תבונתו צריכה חופש פעולה + מידע אמין‬ ‫• יש המון מידע וחלק גדול ממנו אינו אמין. מידע הופך לאמין דרך‬ ‫חשיבה ביקורתית‬ ‫• סיבות רבות לאי אמינות המידע: אובייקטיביות וסובייקטיביות, עוות ע"י‬ ‫המוסר ועוות ע"י המקבל‬ ‫• שיטות האב להוכחת סיבתיות: אפידמיולוגיה, מנגנון, שחזור וחיזוי‬ ‫• התחלת דיון באפידמיולוגיה וקשייה‬
 30. 30. ‫)1991-7981( ‪Sir Austin B. Hill‬‬ ‫מחלוצי ענף המחקרים הקליניים‬ ‫שיטת הקריטריונים הכוללנית שהוצעה ע"י ‪ Hill‬לבחינת הנחה שגורם‬ ‫מסוים הוא סיבת תופעה. פותחה למדעי החיים, אומצה במדעי החברה.‬ ‫• יחסי תזמון בין גורם / תופעה‬ ‫• עוצמת הקשר‬ ‫• יחסי כמותיות - תגובה‬ ‫• הדירות ועקיבות‬
 31. 31. ‫)1991-7981( ‪Sir Austin B. Hill‬‬ ‫• התאמה לעקרונות הידע כיום או:"מה עלינו לדחות, בידע הנוכחי, כדי‬ ‫שזה יתאפשר?".‬ ‫• התחשבות באפשרויות לסיבות אחרות לתופעה‬ ‫•‬ ‫ניסויים מבוקרים‬ ‫• ספציפיות‬ ‫• סבירות, או האם "זה עושה שכל?" (עלייה באכילת גלידה גורמת לעליה בפשע)‬
 32. 32. ‫הסיכוי לקבל טענה על הטבע ע"י ציבור ביקורתי‬ ‫בחינת הטענה מתקיימת על בסיס שני קריטריוני בחינה )2‪(C1, C‬‬ ‫1‪ - C‬הקריטריון הפרדיגמאטי )‪(A priori probability/plausibility‬‬ ‫2‪ – C‬קריטריון איכות הראיות )‪(Quality of the evidence‬‬ ‫‪ - PMIN‬ההסתברות המינימאלית לקבלת טענה‬ ‫‪PMIN = C1 X C2 = constant‬‬ ‫”‪“Extraordinary claims demand extraordinary proof‬‬
 33. 33. ‫שליטה,‬ ‫רייטינג (רווח),‬ ‫מוצרים משלימים/תחליפיים,‬ ‫אינטרסים צרים‬
 34. 34. ‫"קרינה" מקויי מתח‬ ‫גבוה, משנאים‬ ‫וממכשירי חשמל ביתיים‬ ‫ורטהיימר וליפר – 9-4791‬ ‫מתאם בין מרחק המגורים מקווי מתח גבוה עם‬ ‫תופעת לויקמיית נעורים בדנבר קולורדו‬ ‫תמיכה אפידמיולוגית חוזרת על עצמה בעיתונות המדעית הרצינית‬ ‫)‪“Possible carcinogen” )IARC‬‬
 35. 35. ‫הממצאים באפידמיולוגיה:‬ ‫רק מעל ‪ ,4mG‬למרחק שבו השדה המגנטי כמו זה הביתי, %2.99‬ ‫הילדים מחוץ, רק %1 נתרם ע"י הקירבה או סוג החוט (שדה?)‬ ‫עשרות שנות מחקר אינטנסיבי וכסף רב ללא ממצא מעבדתי לטווח ארוך‬ ‫מתחת ל ‪1,000mG‬‬ ‫עדיין לא ניתן לתאר מנגנון ביופיסיקלי המתיישב עם ידע בסיסי קיים‬ ‫ב 51 שנים האחרונות פעילות המחקר מתרכזת בעיקר בחיפוש אחר‬ ‫המשתנים המקשרים החבויים‬ ‫וכן אחר‬ ‫הטעות בבחירת המדגם‬
 36. 36. ‫משתנים מקשרים חבויים‬ ‫האם באמת הפרישה המוקדמת היא המעלה את‬ ‫ממוצע גיל המוות?‬ ‫האם יום בהיר מקטין את סכויי‬ ‫פגיעת מפציצים במטרתם?‬ ‫(מלחמת העולם השנייה)‬ ‫‪Undy Yule‬‬ ‫האם גידול בממדי הפשע היה קשור לגידול בהתעניינות בכנסיה האנגליקנית?‬ ‫האם אכילת יותר גלידה גורמת לעלייה במקרי התפרצויות פשע אלימות?‬
 37. 37. ‫משתנים מקשרים חבויים‬ ‫האם שתיית אלכוהול מעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות?‬ ‫לא‬ ‫האם עישון מעלה את הסיכון לחלות בסרטן השד?‬ ‫לא‬ ‫?‬ ‫הגורם המקשר‬ ‫מתאם‬ ‫חיובי‬
 38. 38. ‫שבת 31.11.61 בבוקר, במחקר בקרב 000,03 נשים. מי שאכלה אוכל שנחשב ללא‬ ‫"לא בריא" היה לה סיכוי טוב יותר לחיות מעבר לגיל 08 שנה.‬ ‫הקושי העצום להגיע למסקנות נחרצות, במחקרים אפידמיולוגים, באשר להשפעת‬ ‫גורמים סביבתיים לאדם.‬ ‫‪ ,5%/Sv‬הגדלת סיכון. הרקע העולמי לשנה ‪ 2-3mSv‬כלומר %510.0. אם יהיה פי‬ ‫001 זה יוסיף לכל 001 איש כ – 1 חולה עשרות שנים אח"כ.‬ ‫ביקורת אפידמיולוגית נכונה‬ ‫בן 54, שחור עור, מאלסקה, חובב כדורגל, צמחוני, עובד כמורה, גר בשכונה עירונית‬ ‫ברמת צפיפות מסוימת.....‬
 39. 39. ‫המדגם המוטה‬ ‫זהו מדגם אשר אינו מייצג נאמנה את כלל האוכלוסייה הנבדקת‬
 40. 40. ‫מה רוחבו של הדג הקטן ביותר באגם?‬ ‫אתה לוכד 0001 דגים. אין אחד מהם שרוחבו‬ ‫קטן מ- 5 ס"מ.‬ ‫האם זה מחזק את הסברה שאין אף דג באגם‬ ‫אשר רוחבו קטן בהרבה מ 5 ס"מ?‬ ‫לא‬ ‫אם הרשת שהטלת אינה מסוגלת ללכוד‬ ‫דגים קטנים מ 5 ס"מ!‬
 41. 41. ‫סקר הבחירות שערך המגזין היוקרתי והמצליח‬ ‫בעריכת סקרים ‪ Literary Digest‬בשנת 6391‬ ‫גודל מדגם המגזין: 2 מליון (מתוך 01 מליון שאלונים)‬ ‫גודל המדגם של סוקר אנונימי: 05 אלף‬ ‫תוצאות המדגם של ה – ‪ 57% :Literary Digest‬למועמד אלף‬ ‫לנדון, תבוסה לפרנק רוזבלט‬ ‫תוצאות המדגם של האנונימי: ניצחון לרוזבלט‬ ‫הגודל לא קובע (איכות המחקר – כן)‬ ‫תוצאות הבחירות בארה"ב 6391:‬ ‫רוזבלט – %8.06‬
 42. 42. ‫תופעת העובד הבריא‬ ‫)‪(Healthy Worker Effect – HWE‬‬ ‫מונח הבא לתאר את התופעה הנפוצה של הופעת תדירות מוות‬ ‫נמוכה יותר אצל עובדים פעילים מאשר בכלל האוכלוסייה.‬ ‫התופעה בולטת יותר בתעסוקה התעשייתית‬ ‫"עבודה קשה מאריכה חיים"‬ ‫‪1885 Ogle‬‬ ‫תוצאות באוכלוסייה גדולה של עובדי מכרות פחם. התוצאות באחוזים מהמצב באוכלוסייה הכללית‬ ‫בלי חשיפה כלל‬ ‫48‬ ‫חשיפה בינונית‬ ‫09‬ ‫חשיפה כבידה לגז מכרות‬ ‫501‬ ‫)5691 ‪(Doll et al‬‬
 43. 43. ‫סיבות המשוערות לתופעת העובד הבריא )‪(HWE‬‬ ‫•התעשייה אינה מקבלת לשורותיה אנשים שמצב בריאותם מראש אינו תקין (בגבולות)‬ ‫•התעשייה אינה מחזיקה בשורותיה אנשים שחלו קשה‬ ‫•התעשייה המודרנית עוקבת אחר בריאותם הכללית של העובדים ע"י ביצוע בדיקות ומעקב‬ ‫אחרי סמני מחלה‬ ‫•בארה"ב מלווה העבודה בביטוח בריאות (חלקי עד מלא) שהוא יקר בד"כ‬ ‫•בתעשייה המודרנית איכות חיי העובדים סבירה, הכנסתם מובטחת וסגנון חייהם אינו בעל‬ ‫מאפיינים קיצוניים מזיקים (עוני למשל)‬ ‫•ככל שאוכלוסיית העובדים מכילה יותר עובדים פעילים (פחות פורשים) האפקט חזק יותר‬ ‫‪ HWE‬דוגמא מובהקת ובעלת חשיבות רבה לטעות הנובעת ממדגם‬ ‫מוטה בחקירות אפידמיולוגיות הכוללות מדגמים של עובדי תעשייה‬ ‫(מדגמים שהם גם חשובים לציבור הכללי).‬
 44. 44. ‫דוגמאות לשגיאות המביאות למדגמים מוטים‬ ‫•בחירת נקודות זמן (או כל מרווח אחר) עם נתונים נוחים בהתחלת‬ ‫המדידה ובסיומה‬ ‫•הפסקה מוקדמת של ניסוי כשהתוצאות תומכות בדעתך‬ ‫•דחיית תוצאות "גרועות" על בסיס שרירותי המושפע מהתוצאות עצמן‬ ‫במקום על בסיס אובייקטיבי שנקבע מראש‬ ‫•כשלאנשים יש שליטה או בחירה האם להשתתף או לא במדגם (נטייה‬ ‫לאלה בעלי הדעות הקיצוניות)‬
 45. 45. ‫לא רק טבע האדם מקשה על הערכה אוביקטיבית של מידע – גם טבעו של המידע עצמו‬ ‫מדוע כה קשה להסיק מסקנות תקפות ממחקרים אפידמיולוגים‬ ‫על גורמי תופעות?‬ ‫•משתנים מקשרים חבויים‬ ‫• מדגם שגוי (מוטה)‬ ‫• "רעש" חזק שמפריע לקליטת אות חלש‬ ‫• זמן רב עד להתגלות התופעה‬ ‫• חוסר ידע מספיק על סגנון חיים‬
 46. 46. ‫• תופעות סטטיסטיות ("במקרה")‬ ‫•"פוליטיקה"‬ ‫• חוסר ידע מספיק על משתנים רלוונטיים‬ ‫•אי יכולת דיוק במדידות‬
 47. 47. ‫רשימה חלקית של שיטות המשמשות לבניית טיעונים בטלים‬ ‫• טיעונים לגופו של אדם ("הדבקת תוויות")‬ ‫• התקפה על המניע‬ ‫• איש הקש‬ ‫• נפנוף ב"דג מלוח אדום"‬ ‫• תשובה על שאלה שלא נשאלה ולא על זאת שנשאלה‬ ‫• פנייה לרגש הרחמים‬ ‫• ניצול חוסר הידע או חוסר מידע זמין‬
 48. 48. ‫רשימה חלקית של שיטות (מודעות או לא) המשמשות לבניית טיעונים בטלים‬ ‫(המשך)‬ ‫• דרישה להוכחת השלילה (העדר הוכחה שוללת אינו מקור ל"חשד"/"הוכחה")‬ ‫•שימוש מטעה בכוחה של סמכות‬ ‫• קרון הלהקה‬ ‫• "החלקת" טענות לא מוכחות כאילו הן מובנות מאליהן ("כולם יודעים ש...")‬ ‫• המדרון החלקלק‬
 49. 49. ‫תרגום חופשי מדברי רוברט היל )‪:(Hill‬‬ ‫"כל עבודה מדעית אינה שלמה – בין אם היא תצפיתית ובין עם ניסויית. כל עבודה‬ ‫מדעית צפויה לעבור זעזועים או שינויים ע"י הידע המתקדם.‬ ‫אבל - זה אינו מעניק לנו את החופש להתעלם מהידע שכבר נמצא ברשותנו, או לדחות‬ ‫כל פעולה הנדרשת בגללו בכל זמן נתון.‬ ‫מי יודע, שאל רוברט בראונינג, אולי העולם יבוא אל קיצו הלילה? נכון, אך נוכח כל‬ ‫ההוכחות שברשותנו רובנו יעשה את כל ההכנות להשתמש בתחבורה ב 03:80 בבוקר"‬ ‫ב"הצגה" התקשורתית יראה תמיד איש המדע ספקן והססן יותר מהשרלטן‬ ‫ש"יודע" בוודאות. אין לטעות ולראות בגלל זאת במדע משענת חלשה יותר,‬ ‫נהפוך הוא: המשענת המוצקה יותר היא זאת הקיימת למרות החשיבה‬ ‫המדעית הספקנית, ששרדה ביקורת עמיתים חריפה ושלעולם ציבור עמיתים‬ ‫משקיע מאמץ רב בניסיון לחשוף את חולשותיה.‬ ‫היטיב לבטא זאת המשורר אברהם שלונסקי:‬ ‫" ה'וודאי' הוא ניסם הנישא בכל יום של פתאים‬ ‫ה'אולי' הוא סברו הנכלם של יודע"‬
 50. 50. ‫תודה‬
 51. 51. ‫%49 מהפרופסורים באוניברסיטה חושבים שהם טובים יותר במקצועם‬ ‫מעמיתיהם‬ ‫%52 מסטודנטים לתואר ראשון חושבים שהם ב %1 העליון ביכולותיהם‬ ‫החברתיות‬ ‫%02 מהסטודנטים לתואר ראשון חושבים שהם מעל הממוצע מבחינת‬ ‫יכולת מנהיגות. רק %2 חושבים שהם מתחת לממוצע.‬ ‫2-607119-20-0 ‪Gilovich T., 1993 ISBN‬‬ ‫%58 מסטודנטים לרפואה חושבים שאין זה יאה לפוליטיקאים לקבל‬ ‫מתנות מלוביסטים. רק %64 מהם חושבים שאין זה יאה לרופאים‬ ‫לקבל מתנות מחברות תרופות‬ ‫0002 ,91 ‪Wazana A. JAMA 283(3) Jan‬‬

Views

Total views

431

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×