Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Severa 3 feature-list-us
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

תוכנית הכנה לשירות משמעותי בצהל

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

תוכנית הכנה לשירות משמעותי בצהל

 1. 1. ‫תוכנית הכנה לשירות משמעותי בצ"ל‬ ‫ה‬ ‫מחנכי י"ב היקרים,‬ ‫הנה אנחנו שוב עם מחזור י"ב ועוד רגע קט הילדים האלו , שלא מזמן החלו את לימודיהם אצלנו בתיכון,‬ ‫יעזבו את כותלי ביה"ס ויתגייסו לצבא.‬ ‫הגיוס לצה"ל מאז ומעולם היה חוויה מעצבת ולא קלה עבור בני ה- 18 . נראה כי בימים אלו, לאחר‬ ‫שחווינו סכנות קיומיות בעקבות מלחמת לבנון השנויה במחלוקת ונחשפנו לדיונים המתמשכים על מערכה‬ ‫עתידית נוספת, ההכנה לקראת הגיוס הופכת למשימה מורכבת עוד יותר.‬ ‫בתקופה בה החברה הישראלית וצה"ל בוחנים את עצמם ונבחנים על תפקודם במהלך המלחמה אנו‬ ‫שואלים את עצמנו " כיצד יש להכין את בני הנוער לקראת שירותם בצה"ל ?"‬ ‫על פי צה"ל ומשרד החינוך היעד המרכזי של תוכנית הכנה הינו "הכנת כלל בני הנוער לצה"ל, תוך‬ ‫חיזוק מוכנותם ונכונותם לשירות משמעותי ותורם, איש איש על פי יכולותיו ונטיותיו, והגדשת‬ ‫חשיבותו של השירות ביחידות הקרביות"‬ ‫במסגרת החינוך החברתי בבית הספר ישתתפו תלמידי השכבה בפעילויות מגוונות כגון: בוקר בוגרים,‬ ‫יום אתגר,הצגה,שיחות עם נציגי צה"ל , יום ספורט עם חיילי יחידת גולני וכן יופעל מערך שעורי‬ ‫חברה.‬ ‫בתוכנית זו ערכתי אסופת הפעלות עפ"י 5 נושאים מרכזיים:‬ ‫-‬ ‫המוטיבציה לשירות משמעותי –‬ ‫הצעות להפעלות כיתתיות העוסקות בבדיקת עמדות התלמידים לקראת שירותם בצבא‬ ‫-‬ ‫לקראת שירות משמעותי –‬ ‫הכרת עולם המקצועות , איפה כדאי לי לשרת, פרופיל קרבי, ח"ן או לא?‬ ‫ ערכים ודילמות‬‫מספר הצעות להפעלות המבוססות על מסמך רוח צה"ל, פעילות על שבועת האמונים לצה"ל,‬ ‫ערכים במחסום‬ ‫-‬ ‫מעברים והסתגלות לחיי צבא כולל פעילויות ,כללי המשחק, היחס שלך למצבי לחץ‬ ‫והתמודדות עם שיבוץ לא רצוי‬ ‫-‬ ‫מעורבות הורים‬ ‫למעשה קיים מאגר גדול מאד של חומרים וחוברת זו הינה בגדר המלצה בלבד. ניתן לבחור חומרים‬ ‫נוספים מתוך אתר ביה"ס המציע קישורים לאתרים של מינהל חברה ונוער וכמובן שנשמח להתעדכן.‬
 2. 2. ‫פרק ראשון – מוטיבציה‬ ‫הכנה לקראת השירות הצבאי‬ ‫אפשרות 1‬ ‫למה צבא? היגדים‬ ‫ אתה לומד להתמודד עם מצבי לחץ‬‫ אתה מכיר את הארץ‬‫ אתה לומד לעמוד ברשות עצמך‬‫ אתה עשוי לרכוש ידע מקצועי‬‫ אתה מקבל אחריות‬‫ אתה מתחנך לארגון וסדר‬‫ אתה לומד לחיות עם אנשים אחרים‬‫ אתה עומד במבחנים של אומץ-לב‬‫ אתה נעשה מעורב יותר בחברה הישראלית‬‫ אתה עומד במבחנים של מאמץ גופני‬‫ אתה שותף פעיל בהגנה על מולדתך‬‫- אתה רוכש חברים טובים‬
 3. 3. ‫אפשרות 2‬ ‫הגישו לתלמידים את השאלון שלהלן , ובקשו מהם לענות עליו , כל אחד לחוד , ולאחר מכן - בלי לאסוף‬ ‫את השאלונים - נתחו בכיתה עם התלמידים שיקוליהם‬ ‫שאלון‬ ‫כשאני חושב על השירות בצה"ל, אני חושב בעיקר על…‬ ‫במידה‬ ‫במידה‬ ‫רבה‬ ‫בכלל לא‬ ‫בינונית‬ ‫8. מימוש עצמי‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫2. מילוי חובה אזרחית‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫3. ציות לחוק המחויב שירות צבאי‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫4. הגנה על המדינה‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫5. להקטין את בזבוז הזמן‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫6. ציונות‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫7. פיתוח של קריירה צבאית‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫1. התפתחות מקצועית‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫9. לתרום להשגת השלום‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫18. להוות חייל קרבי‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫88. להיות קצין ומפקד טוב‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫28. לא להיפגע‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫38. לקבל תנאי שירות נוחים‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫48. ניתוק מן המשפחה‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫58. להכיר אנשים חדשים‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫68. אחר:‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫8‬
 4. 4. ‫אפשרות 3‬ ‫הפעלה‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫"אם אני ואתה לא נעשה‬ ‫– מי יעשה?"‬ ‫מטרות‬ ‫לאפשר למשתתפים להתמודד עם הלכי רוח שונים לגבי השירות בצה"ל.‬ ‫לחזק את תפיסת השירות הצבאי כביטוי להגשמת ערכים חברתיים.‬ ‫משך ההפעלה:‬ ‫שעה וחצי‬ ‫הכנה מוקדמת‬ ‫1. המנחה מכין מראש כרטיסים שעליהם כתובים היגדים בנושא "מחויבות לשירות צבאי"‬ ‫והשאלות המתייחסות להיגדים (ההיגדים רשומים בסוף ההפעלה).‬ ‫2. המנחה יתלה את ההיגדים במקום בולט בכיתה.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' – קבוצתי‬ ‫מחלקים את המשתתפים לקבוצות, כל קבוצה מקבלת כרטיס עם היגד ושאלות.‬ ‫כל קבוצה דנה בהיבט שונה של אותו נושא ורושמת את עיקרי הדברים שעלו בדיון.‬ ‫שלב ב' – במליאה‬ ‫1. כל קבוצה תציג את עיקרי הדברים שעלו בדיוניה:‬ ‫דיון:‬ ‫‪ ‬האם יש משהו או קבוצה שההיגד מאוד הכעיס אותה? מדוע?‬ ‫‪ ‬האם חשוב מי אומר את ההיגד?‬ ‫‪ ‬האם ההיגדים האלה טובים לכל עת או תלויי תקופה ומצב?‬ ‫‪ ‬האם ישנו היגד שהייתם רוצים להוסיף? פרטו.‬ ‫היגדים:‬ ‫"לא כולם חייבים לשרת, יש עוד דרכים לתרום למדינה חוץ מהשירות הצבאי"‬ ‫ מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫- האם זה משנה מי אומר את הדברים (נכה, אומן, ספורטאי, חרד) ?‬
 5. 5. ‫‪‬‬ ‫"מי שחי בחברה, צריך להיות מחויב לתת מעצמו למענה"‬ ‫ מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫- כשאומרים "חברה" למה מתכוונים?‬ ‫"קיים במדינה חוק גיוס חובה, ולכן כל אחד חייב לשרת בצה"ל"‬ ‫מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫כיצד צריך להתייחס למי שלא מציית לחוקים?‬‫"אם אני ואתה לא נעשה – מי יעשה?"‬ ‫ מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫ מה יקרה אם כל אחד יגיד "למה דווקא אני"?‬‫"הרבה אנשים לא מתגייסים – למה דווקא אני"‬ ‫ מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫ האם זה נימוק שצריך להשפיע על ההחלטה להתגייס - כן? לא? מדוע?‬‫"השירות בצה"ל הוא כרטיס כניסה לחברה הישראלית"‬ ‫ מה דעתכם על ההיגד? נמקו.‬‫- מה משמעות הנימוק לגבי ההחלטה להתגייס לצבא?‬
 6. 6. ‫פרק ב '– שירות משמעותי‬ ‫שיחת פתיחה על הנושא:‬ ‫"איפה כדאי לי לשרת"‬ ‫המטרה‬ ‫לעזור לתלמיד לעצב מושגים בהירים יותר על התהליך של קבלת החלטה לגבי השירות הצבאי.‬ ‫זהו סוג של המשגה מחדש , שהיא מרכיב חיוני בתהליך של חיסון לקראת מצבי לחץ לפי שיטתו של‬ ‫מייכנבאום.‬ ‫השאלות המעסיקות את המלש"ב בהקשר זה הן : האם יש טעם בכלל לחשוב מה אני מעוניין לעשות‬ ‫בשירות הצבאי , כאשר מדובר במערכת כופה וכאשר החלטות השיבוץ נעשות לפן צורכי הצבא , וקיים‬ ‫ספק אם קצין המיון מתחשב בבקשת המלש"ב . יש טעם לדון באי המושלמות של מערכות מיון , שלא‬ ‫תמיד ישבצו את האדם המתאים במקום המתאים.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א'‬ ‫לחלק תדפיס של השיר "עצים". ניתן להשיג את הגרסה המושרת ולהשמיע את השיר בכיתה . מילות‬ ‫השיר מובאות להלן בנספח בסוף ההפעלה.‬ ‫אחד התלמידים יקרא את השיר.‬ ‫המנחה ינהל דיון שיתמקד בנקודות הבאות:‬ ‫‪ ‬מהי הסיטואציה המוצגת בשיר?‬ ‫‪ ‬מהי המטרה של קבלת ההחלטה לפי השיר ? (שיהיה לן טוב...)‬ ‫‪ ‬מהם הגורמים המקשים על קבלת ההחלטה ? (כל כך הרבה עצים…)‬ ‫‪ ‬האם ניתן לקבל החלטה שמבטיחה ש"תמיד יהיה לי טוב" (אולי , אבל)?‬ ‫‪ ‬האם ה"טוב" הוא זהה עבור כל האנשים או אפילו עבור אותו אדם‬ ‫בתקופות שונות (טוב מבחינת ההגשמה האישית , הגשמת אידיאלים‬ ‫וערכים ,טוב מבחינה חברתית , טוב זה שלווה , אך אולי דווקא "אקשן")?‬ ‫שלב ב'‬ ‫לחלק תדפיס של העמוד הראשון של "שאלון לבירור העדפות שיבוץ".‬ ‫לקרוא את הדף ולהעמיד לדיון את השאלה: במה דומה הסיטואציה הזאת לסיטואציה הקודמת ובמה היא‬ ‫שונה (קבלת החלטה במצב פתוח מול מצב של אילוצים).‬
 7. 7. ‫נקודות חשובות לדיון:‬ ‫לעתים זה יתרון שיש מספר מוגבל של אפשרויות . זה מקל על הבחירה.‬ ‫ראינו שגם במצב הפתוח אין החלטה שיכולה להבטיח שתמיד יהיה טוב . כל החלטה היא פשרה וויתור‬ ‫על אפשרויות אחרות , והיא הטוב ביותר בתנאים הקיימים.‬ ‫סיכום:‬ ‫בסכום יש להדגיש את הנקודות הבאות:‬ ‫‪ ‬ההחלטה שיקבל התלמיד איננה מבטיחה שתמיד יהיה לו טוב, אבל היא‬ ‫מגדילה את הסיכוי לכך שיקבל מה שבחר‬ ‫‪ ‬אי קבלת החלטה גם היא החלטה: האדם מחליט להעביר את כל משקל‬ ‫ההחלטה למישהו אחר, ומוותר בכך על זכותו ועל האפשרות שלו להשפיע.‬ ‫אין בכך רע, אם זה מה שהאדם באמת רוצה.‬ ‫‪ ‬מערכת המיון עוסקת במספרים גדולים. לא תמיד החלטות השיבוץ היינה‬ ‫הנכונות ביותר ברמה של הפרט. בחירה במספר עדיפויות יכולה להקטין את‬ ‫ההסתברות להחלטה גרועה.‬ ‫עצים‬ ‫מלים : אריק אוינשטיין‬ ‫לחן : שלום חנוך‬ ‫כל כך הרבה עצים יש בעולם‬ ‫אז תחת איזה עץ לשבת ,‬ ‫שהצל יפול עלי כולו‬ ‫ויהיה לי טוב.‬ ‫כל כך הרבה ימים יש בעולם‬ ‫אז תגיד באיזה ים לשחות ?‬ ‫שהחוף יהיה תמיד קרוב‬ ‫ויהיה לי טוב.‬ ‫כל כך הרבה מילים יש בעולם‬ ‫אז איך אדע מה את חושבת ,‬ ‫כל כך הרבה "אולי",‬ ‫כל כך הרבה "אבל",‬ ‫כל כך דומים אנחנו בעולם.‬ ‫כל כך הרבה דרכים יש בעולם‬ ‫אז איך אוכל לבחור בדרך‬ ‫שבה אלך לי עד הסוף‬ ‫ויהיה לי טוב.‬ ‫כל כך הרבה מילים יש בעולם‬ ‫אז איך אדע מה את חושבת ,‬ ‫כל כך הרבה "אולי",‬ ‫כל כך הרבה "אבל",‬ ‫כל כך דומים אנחנו בעולם.‬
 8. 8. ‫(על פי "עת להחליט ועת לעשות", מינהל חברה ונוער, תשנ"ד).‬ ‫מטרה:‬ ‫‪ ‬המשתתפים יכירו מודל של תהליך קבלת החלטות העשוי לסייע להם לקראת השירות בצה"ל.‬ ‫משך ההפעלה: 54 דקות‬ ‫עזרים:‬ ‫‪ ‬מודל: שלבים בתהליך קבלת החלטות (נספח) - כמספר המשתתפים.‬ ‫‪ ‬קטע וידאו "החייל האמיץ שפיץ" 5 דקות (מתוך הקלטת המצורפת לחוברת).‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' – במליאה‬ ‫צפייה בקטע הווידאו "החייל האמיץ שפיץ". בקטע זה מתאר הפנטומימאי חנוך רוזן חייל‬ ‫שמתקשה להחליט בין מסלולי השירות בצה"ל.‬ ‫שלב ב' – אישי‬ ‫כל משתתף יקבל את המודל "שלבים בקבלת ההחלטות" (ראה נספח) ויבחר נושא מחיי היום יום‬ ‫שנדרשת בו קבלת החלטה, כגון: בחירת מגמת לימודים, קניית מחשב וכו'. כל משתתף יתרגל‬ ‫באמצעות כרטיס המשימה שלהלן את הנושא שבחר.‬
 9. 9. ‫כרטיס משימה: תהליך קבלת החלטות‬ ‫מטרות‬ ‫אפשרויות‬ ‫עובדות‬ ‫תוצאות‬ ‫חיוביות‬ ‫בדיקה מחדש‬ ‫שליליות‬ ‫8.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫החלטה:‬ ‫שלב ג' – קבוצתי‬ ‫המשתתפים יתחלקו לקבוצות בנות 4-6 חברים. כל קבוצה תתרגל בעזרת המודל את תהליך‬ ‫קבלת ההחלטות לגבי בחירת המסלול המועדף בשירות הצבאי.‬ ‫שלב ד' – במליאה‬ ‫נציגי הקבוצות יציגו את עיקרי הדיונים והתוצרים של קבוצתם.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫מה השווה ומה השונה בין התהליכים שהתרחשו בקבוצות השונות?‬ ‫מהם הקשיים שעלו בעת מילוי הטבלה?‬ ‫איך ניתן להתמודד איתם, לדעתכם?‬ ‫מהן הנקודות החזקות של המודל?‬ ‫באיזו מידה תוכלו או תרצו לאמץ את המודל שהוצג ולהשתמש בו בתהליכי קבלת החלטות‬ ‫עתידיים שלכם?‬
 10. 10. ‫נספח‬ ‫מודל: שלבים בתהליך קבלת החלטות‬ ‫1. קביעת המטרות‬ ‫קביעת המטרה היא נקודת המוצא לתהליך קבלת החלטות נכון. שאל את עצמך: - מהי‬ ‫מטרתך?‬ ‫ מה חשוב לך באמת?‬‫ האם יש לך מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך? מהן?‬‫2. בחינת האפשרויות‬ ‫בחינת האפשרויות השונות תסייע לך בבדיקת סדר העדיפויות שלך ובראיית הבעיה בצורה‬ ‫כוללת יותר.‬ ‫ חשוב לבדוק מהן האפשרויות העומדות לפניך. הדבר יבטיח החלטה טובה יותר.‬‫3. איסוף עובדות‬ ‫אי ודאות מקשה על קבלת החלטה. ככל שייאסף יותר מידע לגבי האפשרויות העומדות לפניך,‬ ‫כך יגבר הסיכוי להחלטה מאוזנת יותר.‬ ‫4. שקילת התוצאות‬ ‫כל אפשרות תיבדק לאור תוצאות צפויות. יש לקחת בחשבון תוצאות חיוביות ותוצאות‬ ‫שליליות.‬ ‫5. בדיקה מחדש‬ ‫זהו השלב שלפני קבלת ההחלטה. יש לעבור שוב על כל התהליך, לבדוק אם נוספו נתונים‬ ‫חדשים, אם חלו שינויים בהערכה שלך וכו'.‬ ‫6. קבלת ההחלטה - בהצלחה!‬
 11. 11. ‫מטרה:‬ ‫ להתנסות בגיבוש עמדה מנומקת בדילמות המתעוררות בסיטואציות שונות‬‫במהלך השירות הצבאי.‬ ‫משך ההפעלה: 54 דקות.‬ ‫עזרים: צילום הדילמות - כמספר המשתתפים.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' - אישי‬ ‫1. המנחה יחלק למחצית מהמשתתפים את הדילמה של טלי ולמחצית השנייה את‬ ‫הדילמה של אסף. כך יתקיימו בקבוצות דיונים מנקודות תצפית שונות ויועשר‬ ‫הדיון במליאה.‬ ‫2. כל משתתף יתבקש לענות על השאלה שבסוף הדילמה.‬ ‫א.‬ ‫טלי עומדת להתגייס. ברור לה שהיא רוצה לשרת בתפקיד של מדריכת חי"ר. היא‬ ‫מרגישה שבתפקיד זה היא תוכל לתרום מכישוריה ולשרת שירות משמעותי בצה"ל.‬ ‫לטלי יש בעיה רפואית בראייה. הבעיה הרפואית אינה מגבילה אותה בדרך כלל‬ ‫בתפקוד היום יומי, אך לעתים עלולה לפגוע בתפקוד בתנאי חשיכה. לקראת‬ ‫הבדיקות הרפואיות בלשכת הגיוס טלי מתלבטת אם להצהיר על הבעיה הרפואית‬ ‫שעלולה לפסול אותה משירות בתפקיד המבוקש. אם לא תצהיר על הבעיה, יש‬ ‫סיכוי קלוש שיגלו אותה בבדיקות הרפואיות בלשכת הגיוס.‬ ‫ כיצד לדעתך, על טלי לנהוג? הבא שני נימוקים לחיזוק עמדתך.‬‫ב.‬ ‫אסף עומד להתגייס. ברור לו שהוא רוצה לשרת בתפקיד של מדריך חי"ר. הוא‬ ‫מרגיש שבתפקיד זה הוא יוכל לתרום מכישוריו ולשרת שירות משמעותי בצה"ל.‬ ‫לאסף יש בעיה רפואית בראייה. הבעיה הרפואית אינה מגבילה אותו בדרך כלל‬ ‫בתפקוד היום יומי, אך לעתים עלולה לפגוע בתפקוד בתנאי חשיכה. לקראת‬ ‫הבדיקות הרפואיות בלשכת הגיוס אסף מתלבט אם להצהיר על הבעיה הרפואית‬
 12. 12. ‫שעלולה לפסול אותו משירות בתפקיד המבוקש. אם לא יצהיר על הבעיה יש סיכוי‬ ‫קלוש שיגלו אותה בבדיקות הרפואיות בלשכת הגיוס.‬ ‫כיצד לדעתך על אסף לנהוג? הבא שני נימוקים לחיזוק עמדתך.‬‫שלב ב' – קבוצתי‬ ‫המשתתפים יתחלקו לקבוצות – מחצית הקבוצות יעסקו בדילמה של טלי ומחציתן‬ ‫בדילמה של אסף.‬ ‫1. כל משתתף יציג את עמדתו ונימוקיו. המשתתפים ינסו להגיע להסכמה על 2-3‬ ‫נימוקים קבוצתיים מרכזיים שאותם יציגו בפני המליאה.‬ ‫2. נציג הקבוצה ירשום את העמדות ואת הנימוקים הנבחרים על הלוח או על‬ ‫בריסטול.‬ ‫3. בדיווח במליאה יש לציין גם את עמדת המיעוט בקבוצה.‬ ‫שלב ג' – במליאה‬ ‫נציגי הקבוצות יציגו את עמדתם המנומקת.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫1. אילו ערכים מתנגשים בדילמה?‬ ‫2. האם היה הבדל בהכרעה בין הקבוצות שעסקו בדילמה של טלי לבין הקבוצות‬ ‫שעסקו בדילמה של אסף? אם כן, כיצד ניתן להסביר זאת?‬ ‫3. אילמלא היה מדובר בתפקיד קרבי, האם הייתם מכריעים אחרת? נמקו.‬ ‫4. אם המגבלה הרפואית עלולה לסכן גם אחרים, הייתם מכריעים אחרת? נמקו!‬ ‫למי יש לטלי/אסף מחויבות?‬ ‫5. תארו סיטואציות מחיי האזרחות שבהן עלולים ערכים דומים להתנגש. כיצד‬ ‫הייתם מכריעים במקרים אלו? נמקו.‬ ‫6. במה, לדעתכם, דומה השירות הצבאי לחיים האזרחיים ובמה הוא שונה מהם‬ ‫כאשר נוצרת התנגשות ערכים מעין זו?‬
 13. 13. ‫מטרות:‬ ‫1. להכיר את מגוון התפקידים והמקצועות המוצעים לבנות במסגרת השירות‬ ‫הצבאי, תוך התייחסות להתפלגות המספרית בין המקצועות השונים.‬ ‫2. להביא למודעות, ששיבוץ לתפקידים בצבא עשוי לאפשר צמיחה והתפתחות‬ ‫אישית.‬ ‫עזרים:‬ ‫ קטעים מתוך התוכנית "פק"ל שישי" העוסקים בשירות הבנות, מתוך‬‫הקלטת המצורפת לחוברת.‬ ‫משך ההפעלה: 54 דקות.‬ ‫מהלך ההפעלה - במליאה‬ ‫המנחה יבקש מהמשתתפים (בשיטה של "סיעור מוחין") לציין את מגוון‬ ‫המקצועות והתפקידים הקיימים בצה"ל הידועים להם ואת שיבוץ הבנות בהם.‬ ‫המנחה ירשום את דברי המשתתפים על הלוח.‬ ‫המשתתפים יצפו בקטעים מתוך "פק"ל שישי" העוסקים בשירות בנות בצה"ל.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫האם תמונת המצב בקטעי הווידאו עולה בקנה אחד עם השערות‬ ‫מוקדמות שהיו לכם לגבי התפלגות מקצועות הבנות בצה"ל?‬ ‫אילו תחושות מעוררת בכם תמונת המצב ?‬ ‫( מפתיעה, משמחת, מתסכלת, מעודדת, מאכזבת )‬ ‫באיזה אופן מידע זה עשוי להשפיע על יחסכם לשירות הצבאי. הסבירו.‬ ‫יש אומרים ש"האדם עושה את התפקיד" ויש אומרים ש"התפקיד עושה‬ ‫את האדם" מה דעתכם על אמירות אלה?‬ ‫איך, לדעתכם, עשויה להשפיע כל אחת מהאמירות על הרגשתכם‬
 14. 14. ‫ותפקודכם כחיילים וכחיילות?‬ ‫איך, לפי דעתכם,‬ ‫ה- 2220? הסבירו.‬ ‫צריכה‬ ‫להיראות‬ ‫עוגת‬ ‫המקצועות‬ ‫בצה"ל‬ ‫ח"ן או לא?‬ ‫כתבו: שרי גל, ניצה הנץ‬ ‫מטרה:‬ ‫‪ ‬לדון עם המשתתפים בסוגיות הקשורות בשירות הצבאי של בנות.‬ ‫עזרים:‬ ‫‪ ‬סרט וידאו "ח"ן או לא" (מתוך הקלטת המצורפת לחוברת).‬ ‫‪ ‬מבחר ציטוטים מתוך הסרט (נספח).‬ ‫משך ההפעלה: 54 דקות‬ ‫מהלך ההפעלה - במליאה‬ ‫לפני הצפייה בסרט, ישאל המנחה את המשתתפים:‬ ‫ מהו הדימוי של שירות הבנות בצה"ל בעיניכם?‬‫ אחר כך יצפו המשתתפים בסרט "ח"ן או לא".‬‫שאלות לדיון:‬ ‫1. מהו הדימוי של שירות הבנות העולה מתוך הסרט?‬ ‫2. לאילו מהעמדות אתם מסכימים ואילו אתם מתנגדים/? נמקו.‬ ‫3. מהם החששות מן השירות הצבאי העולים בסרט?‬ ‫4. כיצד ניתן להתמודד, לדעתכם, עם חששות אלו?‬ ‫5. מהן הציפיות שלכן מן השירות בצה"ל?‬ ‫של‬ ‫שנות‬
 15. 15. ‫במהלך הדיון ניתן להיעזר במבחר הציטוטים שבנספח.‬ ‫נספח: מבחר ציטוטים מדברי המשתתפים בסרט "חן או לא"‬ ‫‪" ‬צה"ל הוא הצבא היחיד בעולם שבו משרתות הבנות שירות חובה".‬ ‫‪ " ‬שירות הבנות משריש בכל בית יהודי במדינה את ההכרה בדבר הזכות‬ ‫והחובה שבהגנה עצמית."‬ ‫‪" ‬לשרת - אצל חיילות רבות מדי - זה לשרת את הבוס ולתייק מסמכים."‬ ‫‪" ‬מאז שהנער והנערה היו מגש הכסף, הנערה מחזיקה במגש הקפה".‬ ‫‪" ‬אני מאמינה במה שאני עושה ואני עושה אותו טוב".‬ ‫‪ " ‬אני רואה היום חיילים שהיו חיילים שלי בקורס קליעה, אם הם פוגעים‬ ‫במטרה - חלק גדול זה בזכותי, כי אני נתתי להם את ההכשרה הבסיסית".‬ ‫‪" ‬פחדתי שאני לא אסתדר במסגרת כזו".‬ ‫‪ " ‬מבחינת התועלת האישית‬ ‫‪" ‬שלי, אני חושבת שזה לא הזיק , רק הועיל. מבחינת החובות למדינה, אנשים‬ ‫לפעמים באים בטענות. זה כן מפריע, כי בסך הכל אין לי תשובה טובה".‬ ‫‪" ‬התרגשתי בשביל כל האמהות.. איך היא ניגשת ...ועצם העניין שישנה בת בכל‬ ‫העניין הגברי הזה....חוץ מהעיניים הנוצצות".‬ ‫‪ " ‬על המשתמטות אני מביטה ברחמים ובזלזול".‬ ‫‪" ‬אני לא מסכימה שצבא מבגר. אני עברתי דברים בגואטמלה..."‬ ‫‪ " ‬זה בזבוז זמן לבנות, מה אני אהיה פקידה?"‬ ‫‪" ‬בשבילי הצבא עומד בדרך, מצד שני רציתי להגיע לזה".‬ ‫‪" ‬הייתי אומרת לה שעדיף כן לשרת, כי בכל זאת היא חיה בישראל".‬ ‫‪ ‬טוב לי ומעניין לי ואני יכולה לעשות גם דברים אחרים".‬ ‫‪" ‬קורס קצינות, היה ברור לי כבר מההתחלה שאלך".‬ ‫‪" ‬הבנות נמצאות לשירותם של הגברים".‬
 16. 16. ‫פרק שלישי - ערכים ודילמות‬ ‫מסמך רוח צה"ל‬ ‫צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של מדינת ישראל. צה"ל פועל בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי‬ ‫הדמוקראטי ולחוקי המדינה. מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל ועל עצמאותה,‬ ‫ולסכל מאמצי אוייב לשבש את אורח החיים התקין בה. חיילי צה"ל מחוייבים להילחם , להקדיש‬ ‫את כל כוחותיהם , ואף לחרף את נפשם להגנת מדינת ישראל אזרחיה ותושביה. חיילי צה"ל יפעלו‬ ‫על פי ערכי צה"ל ופקודותיו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכבוד האדם וכיבוד ערכיה של מדינת‬ ‫ישראל כמדינה יהודית ודמוקראטית.‬ ‫רוח צה"ל הגדרה ומקורות‬ ‫רוח צה"ל הוא תעודת הזהות הערכית של צה"ל אשר ראוי שתעמוד ביסוד הפעולות של כל חייל‬ ‫וחיילת במסגרת צה"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים.‬ ‫רוח צה"ל וכללי הפעולה הנגזרים ממנו הם הקוד האתי של צה"ל. רוח צה"ל ישמש את צה"ל ,‬ ‫על חייליו מפקדיו , יחידותיו וחילותיו בעיצוב דפוסי הפעולה שלהם, על פי רוח צה"ל ינהגו,‬ ‫יחנכו, ויבקרו את עצמם ואת זולתם.‬ ‫רוח צה"ל יונק מארבעה מקורות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו כצבא ההגנה לישראל‬ ‫מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים חוקיה ומוסדותיה‬ ‫מסורת העם היהודי לדורותיו‬ ‫ערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על ערך האדם וכבודו‬ ‫ערכי היסוד‬ ‫הגנת המדינה אזרחיה ותושביה‬ ‫מטרת צהל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל, על עצמאותה ועל בטחון אזרחיה ותושביה‬ ‫אהבת המולדת ונאמנות למדינה‬ ‫ביסוד השירות לצהל עומדות אהבת המולדת והמחוייבות והמסירות למדינת ישראל מדינה‬ ‫דמוקראטית המהווה בית לאומי לעם היהודי לאזרחיה ולתושביה.‬ ‫כבוד האדם צה"ל וחייליו מחוייבים לשמור על כבוד האדם. כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה‬ ‫במוצא בדת בלאום במין במעמד ובתפקיד.‬ ‫הערכים‬ ‫דבקות במשימה וחתירה לניצחון‬ ‫החייל יילחם ויפעל באומץ לב נוכח כל הסכנות והמכשולים שבפניו, וידבק במשימתו בנחישות‬
 17. 17. ‫ובתבונה, עד כדי חירוף הנפש‬ ‫אחריות‬ ‫החייל יראה את עצמו שותף פעיל בהגנה על בטחון המדינה, אזרחיה ותושביה, החייל יפעל תוך‬ ‫גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו, כשהוא נכון לשאת‬ ‫באחריות לתוצאות פעולותיו.‬ ‫אמינות‬ ‫החייל יציג דברים כהוויתם , בשלמו ובדייקנות בתכנון בביצוע ובדיווח, ויפעל כך שרעיו ומפקדיו‬ ‫יוכלו לסמוך עליו בביצוע המשימות.‬ ‫דוגמא אישית‬ ‫החייל ינהג על פי הנדרש ממנו, ויקיים את שהוא דורש מזולתו, מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו‬ ‫בצבא ומחוצה לו, להוות דוגמא ראוייה.‬ ‫חיי אדם‬ ‫החייל ינהג באופן מושכל ובטיחותי בכל פעולותיו, מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של חיי אדם.‬ ‫בעת לחימה יסכן את עצמו ואת רעיו במידה הנדרשת לביצוע המשימה.‬ ‫טוהר הנשק‬ ‫החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, אך ורק במידה הנדרשת לכך, וישמור על‬ ‫צלם אנוש אף בלחימה. החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים‬ ‫ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, מגופם , בכבודם וברכושם.‬ ‫מקצועיות‬ ‫החייל ישאף לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנות הנדרשים לביצוע תפקידו ויישמם תוך‬ ‫חתירה לשיפור מתמיד של ההישגים האישיים והיחידתיים‬ ‫משמעת‬ ‫החייל יפעל כמיטב יכולתו לביצוע מלא ומוצלח של הנדרש ממנו על פי הפקודות ועל פי רוחן .‬ ‫החייל יקפיד על מתן פקודות חוקיות בלבד, ולא יציית לפקודות בלתי חוקיות בעליל.‬ ‫רעות‬ ‫החייל יפעל מתוך אחווה ומסירות חבריו לשירות, וייחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או‬ ‫תלויים בו, חרף כל סכנה וקושי, עד כדי חירוף הנפש.‬ ‫שליחות‬ ‫החייל יראה בשירותו הצבאי שליחות; יהיה נכון לתרום כל שביכולתו להגנת המדינה, אזרחיה‬ ‫ותושביה, זאת בהיותו נציג של צה"ל הפועל מתוקף ובמסגרת הסמכויות שניתנו לו על פי פקודות‬ ‫הצבא.‬
 18. 18. ‫הקוד האתי של צה"ל:‬ ‫"רוח צה"ל: ערכים וכללי יסוד"‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫מאת אסא כשר‬ ‫1. שאלה: מה זה "קוד אתי"?‬ ‫תשובה: הקוד האתי של גוף הוא מעין תעודת זהות שלו. זוהי תעודת זהות‬ ‫אידיאלית, כי היא מתמקדת באידיאלים של הגוף הזה, במה שהגוף הזה רוצה‬ ‫להיות, אבל זוהי גם תעודת זהות מעשית, מפני שהקיום של כל אחד מן‬ ‫האידיאלים האלה והחתירה אליו, כל עוד לא הושג, מנחים את הגוף כולו בחיי‬ ‫היום יום שלו. "רוח צה"ל", הקוד האתי של צה"ל, הוא תעודת הזהות הערכית‬ ‫והנורמטיבית של צה"ל. הוא מציג את רוחו של צה"ל, את האידיאלים המעשיים‬ ‫של צה"ל, את הדפוסים היסודיים של ההתנהגות הרצויה של חיילי צה"ל. הוא‬ ‫מאפשר לחייל גם לדעת כיצד מן הראוי לפעול במצבים שונים וגם להבין למה כך‬ ‫מן הראוי לפעול.‬ ‫2. שאלה: מה המטרות העיקריות של הקוד האתי?‬ ‫תשובה: הקוד האתי בא לעזור לחייל להכיר את דמותו של צה"ל, כפי‬ ‫שהתגבשה במהלך השנים. הקוד עוזר לחייל על ידי כך שהוא מציג בפניו את רוח‬ ‫צה"ל.‬ ‫הקוד האתי בא לעזור למפקד להנחיל את רוח צה"ל לחייליו, לשקוד על הנהגת‬ ‫יחידתו לפי רוח צה"ל ולטפח אותה כראוי. הקוד עוזר למפקד, על ידי כך שהוא‬ ‫מאפשר ליצור שפה משותפת והבנה משותפת, בתחום המרכיבים היסודיים של‬ ‫רוח צה"ל.‬ ‫3. שאלה: למי מיועד הקוד האתי?‬ ‫תשובה: רוח צה"ל היא רוחם של כל חיילי צה"ל. לכן, המסמך "רוח צה"ל"‬ ‫מיועד לכל חייל בצה"ל. הוא מיועד גם לחיילים הלוחמים וגם לחיילים‬ ‫האחרים, התומכים במערכות הלחימה. הוא מיועד גם לקצינים בשרות קבע וגם‬
 19. 19. ‫לכל החיילים בשירות חובה, גם למפקדים וגם לפקודיהם. הוא מיועד גם‬ ‫לחיילים וגם לחיילות. לכולם, בלי יוצא מן הכלל.‬ ‫למרות שהמסמך כשלעצמו מציג את רוח צה"ל, המשותפת לכל החיילים, בכל‬ ‫זאת יכול כל אחד מהם להסיק מ"רוח צה"ל" מסקנות המתאימות במיוחד‬ ‫למקומו בצה"ל, לפי הדרגה והתפקיד, היחידה והמשימה הנתונה.‬ ‫4. שאלה: מה זה ערך?‬ ‫תשובה: ערך הוא מרכיב חשוב של המצב הרצוי, של האידיאל המעשי. ערכי‬ ‫צה"ל הם המרכיבים החשובים של המתכונת הרצויה של פעולת כל חייל‬ ‫במסגרת צה"ל, כל שעה ושעה. ערך יכול להיות נשגב כשלעצמו ומקובל כמובן‬ ‫מאליו גם בחברה האזרחית, כגון "חיי אדם" או "נאמנות". כיוון שערך הוא‬ ‫מרכיב חשוב של המצב הרצוי, הוא לא חייב להיות נשגב ומובן מאליו, אלא‬ ‫יכול להיות מכשיר חשוב להשגת מטרות צה"ל, כגון "משמעת", ערך שאינו נשגב‬ ‫ואינו רווח בחברה האזרחית, אבל בלעדיו לא יכול שום צבא לנצח במלחמה או‬ ‫למלא את משימותיו האחרות.‬ ‫ערך יכול להיות בעל מעמד מוסרי, כגון "חיי אדם" ו"טוהר הנשק", אבל שוב,‬ ‫כיוון שערך הוא מרכיב חשוב של המצב הרצוי, הוא יכול להיות בעל מעמד אחר,‬ ‫כגון "מקצועיות". המוסר לא דורש מאיתנו להיות מקצועיים בכל תחום חשוב‬ ‫בחיינו. למשל, ההורים שבינינו אינם "הורים מקצועיים". אבל רוח צה"ל‬ ‫מחייבת מקצועיות, מפני שזו נדרשת לשם ביצוע מלא ומוצלח של משימות‬ ‫צה"ל.‬ ‫5. שאלה: האם תיתכן התנגשות בין "רוח צה"ל" לבין החוק?‬ ‫תשובה: לא ולא. המסמך "רוח צה"ל" לא בא לגרוע מכוחם של שום חוק. נוהל,‬ ‫פקודת מטכ"ל, הוראה וכיוצא באלה. הוא בא להיות התשתית הערכית‬ ‫והנורמטיבית שלהם. המסמך עבר בדיקה משפטית, גם במסגרת צה"ל וגם‬ ‫מחוצה. אין לו כל התנגשות בינו לבין שום חוק.‬ ‫6. שאלה: מה מיוחד ב"רוח צה"ל"?‬ ‫תשובה: הקוד האתי של צה"ל ניתן להשוואה גם לקודים אתיים של צבאות‬ ‫שונים בעולם וגם לקודים אתיים של גופים ומקצועות אזרחיים. "רוח צה"ל"‬ ‫הוא קוד אתי מיוחד במינו, במובנים אחדים. קודם כל, מסמך "רוח צה"ל" כולל‬ ‫לא רק כללי יסוד, אלא גם ערכים, שכל אחד מהם מוצג בשתי צורות, גם באפיון‬
 20. 20. ‫מלא של הערך וגם בהבלטת לב-ליבו. הצגה זו של רוח צה"ל עושה את "רוח‬ ‫צה"ל" לקוד האתי עמוק ביותר, בעולם האתיקה הצבאית בפרט ובעולם‬ ‫האתיקה המקצועית בכלל. שנית, מסמך "רוח צה"ל" משקף את האופי הערכי‬ ‫הייחודי של צה"ל, צבאה של מדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית, שבה עומד‬ ‫העם היהודי ברשות עצמו, במדינתו הריבונית. ב"רוח צה"ל" מודגשים באופן‬ ‫מיוחד במינו הערכים של "חיי אדם" ו"טוהר הנשק", למשל, גם בחלק הערכים‬ ‫וגם בחלק כללי היסוד. הדגשה זו מאפיינת את רוח צה"ל, רוח מדינת ישראל‬ ‫ורוח העם היהודי.‬ ‫(מתוך: אסא כשר, "אתיקה צבאית", הוצאה לאור – משרד הביטחון, תשנ"ו –‬ ‫6991)‬ ‫אפשרות 1‬ ‫אפשרות 1‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' - בזוגות‬ ‫מחלקים את המשתתפים לזוגות‬ ‫כל זוג מקבל את המסמך "רוח צה"ל" ואת כרטיס המשימה הבא:‬ ‫משימה זוגית‬ ‫לפניכם הערכים שהגדיר צה"ל ב"תעודת הזהות הערכית" שלו , הנקראת "רוח צה"ל".‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מהם, לדעתכם, הערכים המשמעותיים ביותר ברשימה?‬ ‫האם יש ערכים הנראים לכם בעייתיים או קשים‬ ‫ליישום? מדוע?‬ ‫האם אתם יכולים לתת דוגמאות לכך?‬ ‫שלב ב' – קבוצתי‬ ‫כל שלושה זוגות מתאחדים לקבוצה.‬ ‫כל זוג מדווח בקבוצה על עמדותיו.‬ ‫חברי הקבוצה בוחרים שני ערכים, שלדעתם אי אפשר לוותר עליהם, ומנמקים את בחירתם, אחרי כן הם‬ ‫מתייחסים לערך אחד, שלדעתם הוא הקשה ביותר ליישום, ומנמקים את דעתם.‬ ‫שלב ג' - במליאה‬ ‫כל קבוצה מדווחת על ערך אחד שלפי דעתה אי אפשר לוותר עליו ועל הערך הקשה ביותר ליישום.‬
 21. 21. ‫שאלות לדיון:‬ ‫מהי, לדעתכם חשיבותו של מסמך כזה לגבי הארגון כמו צה"ל?‬ ‫8.‬ ‫מהן הבעיות הכרוכות במסמך כזה?‬ ‫2.‬ ‫3. מהו מקור הבעיות?‬ ‫כיצד ניתן להתמודד איתן?‬ ‫4.‬ ‫5. האם מסמך כזה, שהוא בגדר "תעודת הזהות הערכית של צה"ל", הופך את צה"ל לצבא ערכי‬ ‫בעיניך? מדוע?‬ ‫האם, לדעתכם, צה"ל אכן משתקף בדרך זו בעיני הציבור?‬ ‫6.‬ ‫אפשרות שנייה‬ ‫אפשרות שנייה‬ ‫מטרות:‬ ‫מטרות:‬ ‫‪ ‬להכיר את המסמך "רוח צה"ל ".‬ ‫‪ ‬לבחון את חשיבותו ולגבש כלפיו עמדה.‬ ‫עזרים: המסמך "רוח צה"ל", בריסטולים, טושים.‬ ‫עזרים:‬ ‫הכנה: יש לתלות על קירות החדר בריסטולים ועליהם התחלות של היגדים.‬ ‫הכנה:‬ ‫התחלות של היגדים לדוגמא:‬ ‫כאשר אני רואה את המסמך הזה, אני מרגיש ש_________-‬ ‫כאשר אני קורא את המסמך הזה, אני חושב ש____________‬ ‫כאשר אני קורא את המסמך הזה, נראה לי ש______________‬ ‫לו הייתי קורא את המסמך הזה, בעיניים של ………….. הייתי אומר ש‬ ‫___________________________________‬ ‫מבחינה מעשית מסמך כזה הוא _________________________‬ ‫הערך שאי אפשר בלעדיו במסמך "רוח צה"ל הוא לדעתי ____________‬ ‫הערך שלדעתי קשה מאוד ליישם אותו הוא ___________-‬
 22. 22. ‫מהלך ההפעלה‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' - אישי במליאה‬ ‫למנחה: חלק את מסמך "רוח צה"ל" - מסמך אחד לכל 3-2 משתתפים.‬ ‫בקש מהם לקרוא את המסמך.‬ ‫בתום הקריאה בקש מכל המשתתפים לעבור בחדר ולהשלים בכתב לפחות שלושה מתוך ההיגדים‬ ‫שכתובים על גבי הבריסטולים שעל קירות החדר. לאחר שסיימו, בקש מהמשתתפים לעבור שנית בחדר‬ ‫ולקרוא את כל מה שכתבו חבריהם.‬ ‫שלב ב' - במליאה‬ ‫כל משתתף מתבקש להתייחס למשהו שלא הוא כתב, להציג אותו , ולנקוט לגביו עמדה.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫8. מהן הנקודות שעליהן כולכם מסכימים?‬ ‫2. על מה אתם חולקים? מדוע?‬ ‫3. לו היה הדבר בידכם, מה הייתם מציעים לשנות?‬ ‫4. במי היה השינוי פוגע?‬ ‫5. למי השינוי היה מסייע?‬ ‫6. האם מישהו רוצה להתייחס לנושא הערכים שלדעתכם יש בעיה ליישם אותם?‬ ‫7. האם יש הבדל בין יישומם של ערכים אלה בזמן שלום לבין יישום בשעת מלחמה וקרב? אם כן -‬ ‫מדוע?‬ ‫מהי חשיבותו של מסמך כזה לפרט?‬ ‫1.‬ ‫מהי חשיבותו לצה"ל ולחברה בישראל?‬ ‫9.‬ ‫אפשרות 3‬ ‫מטרות:‬ ‫1. להכיר את שבועת האמונים לצה"ל ולדון במשמעות הערכית שהיא מציגה.‬ ‫2. לאפשר לבני הנוער העומדים להתגייס לצה"ל לברר את מחויבויותיהם האישיות‬ ‫כלפי המדינה והחברה.‬ ‫משך ההפעלה: 54 דקות.‬ ‫עזרים:‬
 23. 23. ‫‪ ‬נוסח רשמי של שבועת האמונים לצה"ל – אחד לכל משתתף (נספח מס' 1).‬ ‫‪ ‬נוסחי שבועה של חברי כנסת, שופטים וחברי תנועת הנוער של הצופים (נספח‬ ‫מס' 2).‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' - במליאה‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫1. האם השתתפתם אי פעם בטקס השבעה? מה זכור לכם ממנו?‬ ‫2. באילו מצבים או נסיבות נהוג לקיים השבעה?‬ ‫3. האם אתם מכירים מערכות או גופים, שעל מנת להימנות עם עובדיהם יש‬ ‫להישבע בנוסח קבוע? (חברי כנסת, ראש הממשלה, שופטים, רופאים, עדים‬ ‫בבתי משפט)‬ ‫4. מהי בעיניכם המשמעות של תהליך זה? מהי חשיבותו? האם ניתן לוותר עליו?‬ ‫הסבירו.‬ ‫המנחה יחלק נוסחים שונים של שבועות וישאל:‬ ‫5. כלפי מי מצהירים מחויבות בכל שבועה? (נספח מס' 1) ( לחברה, למדינה, לערכים‬ ‫מסוימים)‬ ‫שלב ב' - במליאה‬ ‫המנחה יחלק לכל המשתתפים את נוסח שבועת האמונים לצה"ל (נספח מס' 2)‬ ‫ויקרא אותה בקול.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫1. לקראת סיום הטירונות מקיים צה"ל טקס רב רושם בנוכחות בני משפחה,‬ ‫חברים ובמהלכו החיילים והחיילות נשבעים אמונים לצה"ל. מהו, לדעתכם,‬ ‫תפקידו של הטקס הזה?‬ ‫2. מדוע, לדעתכם, טקס ההשבעה אינו מתקיים מיד עם הגיוס בבקו"ם (בסיס‬ ‫קליטה ומיון), אלא רק לקראת סוף הטירונות?‬ ‫3. מהי, לדעתכם, חשיבותה של שבועת האמונים לצה"ל? מדוע כל חייל וחיילת‬ ‫חייבים להישבע?‬ ‫4. מהם הערכים הבאים לידי ביטוי בשבועת האמונים לצה"ל? (נאמנות למדינה,‬ ‫משמעת, נכונות להקרבה).‬
 24. 24. ‫5. האם, לדעתכם, השבועה יוצרת התחייבות אמיתית של הפרט? הסבירו.‬ ‫נספח מס' 1‬ ‫שבועת האמונים לצה"ל‬ ‫אני נשבע(ת) ומתחייב(ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה‬ ‫ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של‬ ‫צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים‬ ‫המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת‬ ‫ולחירות ישראל.‬ ‫מרכיבי טקס ההשבעה הצה"לי:‬ ‫הכנה לפני ההשבעה - שיחת מפקד אודות משמעות השבועה.‬ ‫מיקום - החשיבות והסמליות של האתר שבו מתקיים הטקס. לכל יחידה המסורת‬ ‫שלה בנושא.‬ ‫קבלת ספר תנ"ך - המשמעות הייחודית של התנ"ך, בהיותו סמל, מבחינה לאומית ,‬ ‫תרבותית ודתית.‬ ‫הזמנת בני משפחה וחברים.‬ ‫קבלה רשמית של הנשק האישי.‬
 25. 25. ‫נספח מס' 0‬ ‫שבועת אמונים של חברי כנסת‬ ‫יו"ר הכנסת קורא לכל חבר כנסת בנפרד, מקריא את נוסח השבועה וחבר הכנסת‬ ‫עונה: "מתחייב אני". וזה נוסח השבועה:‬ ‫"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי‬ ‫בכנסת".‬ ‫שבועת אמונים של שרים‬ ‫השרים נקראים גם הם כל אחד בנפרד. אולם בשונה מחברי הכנסת, הם אומרים‬ ‫בעצמם את נוסח השבועה:‬ ‫"אני......בן/ בת ל.........מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל‬ ‫ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות‬ ‫הכנסת".‬ ‫הבטחת הצופים‬ ‫" הנני מבטיח הבטחה שלמה, לעשות כל מה שביכולתי להיות נאמן‬ ‫לעמי, לארצי ולמולדתי, לעזור לזולתי בכל עת ולקיים את חוקת‬ ‫הצופה". (‬ ‫בחוקת הצופה הכוונה היא לעשר המידות של הצופה).‬
 26. 26. ‫אפשרות 4‬ ‫מטרה:‬ ‫מטרה:‬ ‫‪ ‬להכיר את הערכים במסמך "רוח צה"ל", ואת יישומם באירועים מחיי הצבא.‬ ‫עזרים: המסמך "רוח צה"ל" , כרטיסי אירוע , שני כרטיסי משימה.‬ ‫עזרים:‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' - קבוצתי‬ ‫המשתתפים מתחלקים לקבוצות.‬ ‫כל קבוצה מקבלת כרטיס אירוע וכרטיס משימה קבוצתית מס' 8.‬ ‫עם סיום המשימה מקבלת כל קבוצה את המסמך "רוח צה"ל" וכרטיס משימה קבוצתית מס' 2.‬ ‫שלב ב' - במליאה‬ ‫דיווח - כל קבוצה מספרת בקצרה על האירוע שדנה בו ומדווחת על הדיון בקבוצה.‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫8. האם יש ערכים שקשה יותר ליישם? אילו ערכים? מדוע?‬ ‫2. האם יש ערכים שלדעתכם אי אפשר לוותר עליהם ? אילו ערכים?‬ ‫3. האם חשוב שלצבא יהיה מסמך כמו "רוח צה"ל" המציג את הערכים העומדים בבסיס פעילותו?‬ ‫4. האם מסמך כזה מקל על הפעילות או מסבך אותה? מדוע?‬ ‫כרטיס אירוע מס' 1‬ ‫אחת מן המשימות הצבאיות שאותן ממלאים חיילים היא הצבת מחסומי דרכים לצורך מניעת תנועה , או‬ ‫לצורך בדיקה ביטחונית של כלי רכב.‬ ‫חיילים, שהיו במשמרת במחסום, קבלו התראה ביטחונית על מחבלים שנמצאים בדרכם לביצוע פיגוע‬ ‫ונתבקשו למנוע כל מעבר של כלי רכב במחסום.‬ ‫אל המחסום הגיע רכב ובו אדם חולה הזקוק בדחיפות לטיפול רפואי. הנהג אמר שאם החולה לא יגיע‬ ‫במהירות לבית החולים, הוא עלול לאבד את חייו.‬ ‫כרטיס אירוע מס' 2‬ ‫במסגרת פעילות לאיתור מבוקשים , נדרשה קבוצת חיילים להיכנס בשעות הלילה המאוחרות לדירת‬ ‫מגורים ולערוך חיפוש.‬ ‫החיילים דפקו על הדלת מספר פעמים , לבסוף נפתחה הדלת. בפתח עמדה אשה רדומה למחצה. האשה‬ ‫נשבעה לחיילים שהיא האדם המבוגר היחיד בבית, ומלבדה ישנים בבית שישה ילדים קטנים, והיא‬ ‫מבקשת לא להעיר אותם ולא להפחיד אותם.‬ ‫כרטיס אירוע מס' 3‬
 27. 27. ‫במהלך מרדף המלווה בחילופי אש אחר מבוקשים חמושים ברחובות כפר, הבחינו החיילים כי לאזור‬ ‫המרדף נקלעו שני ילדים קטנים שאיבדו את הדרך לביתם. הילדים נראו מבוהלים מאוד, שרוטים וזבי דם.‬ ‫אם החיילים יעצרו לטפל בהם, עלולים המבוקשים לברוח ולהיעלם, ואם הילדים ימשיכו לשוטט, יש‬ ‫סכנה שייפגעו או יהרגו מחילופי האש.‬ ‫משימה קבוצתית מס' 1‬ ‫קראו בבקשה את האירוע המצורף.‬ ‫מה, לדעתכם, על החיילים לעשות?‬ ‫נמקו את בחירתכם.‬ ‫משימה קבוצתית מס' 0‬ ‫קראו בבקשה את הערכים המופיעים במסמך "רוח צה"ל", וענו על השאלות הבאות:‬ ‫8. האם החלטתכם מה לעשות יכולה להתבסס על אחד הערכים המופיעים במסמך?‬ ‫2. אילו ערכים נוספים המופיעים במסמך "רוח צה"ל" באים לידי ביטוי באירוע זה ?‬ ‫3. האם יש ערכים הסותרים זה את זה?‬ ‫4. איזה ערך עדיף, לדעתכם, במקרה זה? נמקו.‬
 28. 28. ‫פרק 4 – מעברים והסתגלות לצבא‬ ‫פרק 4 – מעברים והסתגלות לצבא‬ ‫תרגיל לזיהוי מימדי הקושי הצפויים בכניסה לצבא , בתחום הזהות האישית.‬ ‫מטרה‬ ‫להתמודד עם הקושי של עדכון הזהות.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫1. במליאה:‬ ‫מחלקים לתלמידים את השיר "צבא" מתוך הספר "דברים שצריך לעבור" מאת ורד מוסינזון .‬ ‫מקריאים את השיר בקול:‬ ‫צבא / ורד מוסינזון‬ ‫כולן צועדות‬ ‫ואני צפה.‬ ‫כולן מניעות את ידיהן ורגליהן‬ ‫כמו בובות מוזזות על ידי חוטים.‬ ‫גם אני צועדת‬ ‫כמעט כמו כולן‬ ‫אבל אני צפה.‬ ‫כשעמדנו במסדר‬ ‫והצל שלנו נפל כגוש כהה‬ ‫על מגרש המסדרים‬ ‫הבחנתי פתאום‬ ‫שככל שאנסה‬ ‫לא אוכל לגלות את הצל שלי‬ ‫בגוש הכהה הזה.‬ ‫לחלופין אפשר להקריא:‬ ‫אתה מספר אישי... פלוגה א' מחלקה 4, אתה לובש מדים... ברשותך רובה שמספרו... אתה אומר:"כן‬ ‫המפקד," מגיע לחדר האוכל בזמן שקבעו לך , אוכל בזמן קצוב ,מתרחץ בזמן קצוב - ואתה לא לבדך -‬ ‫אתה ניצב בדום מתוח ומצדיע למפקד , הולך לישון בשעה שקבעו לך , אתה מרגיש שאתה מאבד את‬ ‫זהותך...‬ ‫2. במליאה:‬ ‫המנחה יתייחס להפעלה מי אני? "אני – יחיד ומיוחד!" (ראה הפעלה במאגר ההפעלות של מינהל חברה‬ ‫ונוער) ראינו שלכל אחד יש זהות משלו , הדברים המאפיינים אותו , המייחדים אותו...‬ ‫מה קורה במעבר לצבא?‬
 29. 29. ‫מתוך השיר או הטקסט ניתן לשאול:‬ ‫א . אילו חששות ותחושות ביחס ל"אובדן" הזהות נובעים מהשיר?‬ ‫ב . במה מתבטא אובדן זה?‬ ‫ג . האם עולים בדעתכם תחומים נוספים?‬ ‫יש לרשום על הלוח את התחומים שהתלמידים מעלים (להוסיף אם יש צורך). להלן התחומים : מסגרת‬ ‫מוכתבת , מדים , מספר אישי , תספורת , העדר פרטיות , ציות לפקודות , תפקוד והתנהגות אחידים ,‬ ‫כניעה לסמכות , שמירה על סדר וניקיון...‬ ‫3. מטלה אישית:‬ ‫כל תלמיד יקבל טבלה שבה מפורטים תחומי "אובדן" הזהות , ויסמן לעצמן את מידת החשש שלו בכל‬ ‫תחום.‬ ‫4. בקבוצות:‬ ‫ידונו בחששות , ישתפו זה את זה בקושי ובסיבות לקושי , ינסו לברר מה עומד מאחורי כל תחום , יבררו‬ ‫האם יש משותף בקבוצה , יציעו פתרונו להתמודדות עם הקשיים.‬ ‫5. במליאה:‬ ‫כל קבוצה תציג את מסקנותיה מהדיון.‬ ‫סיכום:‬ ‫בדקנו את מימדי הקושי הצפויים ע ם המעבר לצבא, בתחום הזהות האישית, ראינו כי בעיצומם שלביטויי‬ ‫הצרכים הייחודיים בגיל ההתבגרות נתבעים המתבגרים להשתלב במסגרת כוללנית והמונית המפעילה‬ ‫כוח, תוך מחיקת מאפייני ייחודיות הפרט.‬
 30. 30. ‫תחומי עדכון – "אובדן" הזהות‬ ‫חושש מאד‬ ‫די חושש‬ ‫מכתיבים לי את אורח החיים‬ ‫עלי לציית לפקודות‬ ‫קובעים לי מה ללבוש ואיך להיראות‬ ‫עלי לוותר על הרגלי‬ ‫אין לי פרטיות‬ ‫כניעה לסמכות‬ ‫קובעים לי עם מי להיות‬ ‫מחייבים אותי לשמור על סדר וניקיון‬ ‫לוח זמנים קפדני‬ ‫מסגרת חברתית כפויה‬ ‫יחס משפיל‬ ‫תפקוד והתנהגות אחידים‬ ‫אחר:‬ ‫1. מטלה אישית:‬ ‫לפניך תחומים המתייחסים לעדכון הזהות האישית. סמן את מידת החשש שלך‬ ‫בכל אחד מהם.‬ ‫2. בקבוצה:‬ ‫דונו בחששות, שתפו זה את זה בקושי ובסיבות לקושי – מה עומד מאחורי כל‬ ‫תחום? האם יש משותף בקבוצה? הציעו פתרונות להתמודדות עם קשיים.‬ ‫3. במליאה:‬ ‫הציגו מסקנות מהדיון.‬ ‫לא חושש‬
 31. 31. ‫מטרה:‬ ‫ לעמוד על הקשיים הצפויים במעבר מאורח חיים אזרחי לחיים במסגרת‬‫צבאית, כתוצאה מהבדלים בכללי המשחק במסגרות השונות.‬ ‫- משך ההפעלה: 45 דקות.‬ ‫עזרים:‬ ‫הקטע "גוליבר עובר את הקיר" מתוך הסדרה "טירונות" (נכלל בקלטת המצורפת‬ ‫לחוברת).‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫שלב א' – קבוצתי במליאה‬ ‫המנחה יחלק את המשתתפים לשלוש קבוצות, לקראת צפייה בקטע מהסדרה‬ ‫"טירונות". כל קבוצה תתבקש להתמקד במהלך הצפייה בנקודות הבאות:‬ ‫קבוצה ראשונה תתבקש להכין רשימה של מטרות שהצבא מבקש להשיג, לפי‬ ‫דעתם, במהלך הטירונות/השירות.‬ ‫קבוצה שנייה תתבקש להכין רשימה של שיטות בהן שהצבא נוקט, על פי הידוע להם,‬ ‫במהלך הטירונות/השירות.‬ ‫קבוצה שלישית תתבקש להכין רשימה של קשיים אופייניים לטירונות/לחיי צבא.‬ ‫המשתתפים יצפו בווידאו בקטע "גוליבר עובר את הקיר", ואחרי כן כל קבוצה תכין את הרשימה.‬ ‫שלב ב' - במליאה‬ ‫נציגי הקבוצות יציגו את הרשימות שהכינו. המנחה ירשום את הנאמר על לוח או בריסטול.‬ ‫למנחה: כאשר יוצגו המטרות שהצבא מבקש להשיג, יש להדגיש, שמטרתו המרכזית‬ ‫של צה"ל היא להבטיח את קיומם וביטחונם של אזרחי המדינה. במצבים‬ ‫המורכבים, ולפעמים אף המסוכנים, שאליהם נקלעים חיילים, יש חשיבות עליונה‬ ‫לקיומם של כללים ברורים וחד משמעיים, להיררכיה פיקודית ולמשמעת.‬
 32. 32. ‫המנחה יחלק לכל אחד מן המשתתפים את כרטיס המשימה שלהלן ויבקשם‬ ‫להשלימו.‬ ‫המנחה יערוך על הלוח את הדברים שיעלו עפ"י התבנית של כרטיס המשימה.‬ ‫כרטיס משימה‬ ‫המעבר לחיי צבא - שינוי‬ ‫הנחיה: מקם את המושגים השונים על פני קווי הרצף בין חיי האזרחות לחיי‬ ‫הצבא‬ ‫צבא‬ ‫אזרחות‬ ‫נוקשות‬ ‫גמישות‬ ‫מסגרת טוטאלית‬ ‫מסגרת פתוחה, דמוקרטית‬ ‫היררכיה‬ ‫שוויוניות‬ ‫המשימה במרכז‬ ‫הפרט במרכז‬ ‫קבוצתיות‬ ‫אינדיווידואליות‬ ‫ציות‬ ‫אפשרות בחירה‬ ‫סכנת חיים‬ ‫ביטחון‬ ‫שאלות לדיון:‬ ‫1. האם נתקלתם בחייכם האישיים בקשיים בעת מעבר ממסגרת למסגרת?‬ ‫ממה נבעו, לדעתכם, קשיים אלו? איך התגברתם עליהם?‬ ‫0. באילו מסגרות שאתם מכירים יש כללים חד משמעיים, שאין להתווכח‬ ‫עליהם והם נקבעים על פי היררכיה קבועה? ( בית ספר, ספורטאים, בית חולים,‬ ‫משטרה).‬ ‫3. מדוע הכרחי לשמור על הכללים שנקבעו במסגרות שהזכרתם?‬ ‫4. מהו, לדעתכם, הקושי המרכזי הייחודי בטירונות/שירות? (הצורך להסתגל‬ ‫למסגרת שכלליה לא ברורים, מרגיזים, לא מבינים את חשיבותם,‬ ‫מיותרים, גורמים לתחושה שמאמנים ל"אי חשיבה", ביטול הזהות‬ ‫האישית, ענישה שרירותית, פגיעה בחירויות הפרט)‬ ‫המנחה יכתוב/יתלה את שני ההיגדים הבאים, יבקש מהמשתתפים לבחור היגד‬ ‫אחד ולנמק את הבחירה:‬ ‫"ללא שירות החובה בצבא נשקפת סכנה לאזרחים ולמדינתם.‬ ‫כדי לסכל אותה, מוצדק להגביל את החופש של האזרחים‬ ‫על ידי גיוסם לצבא והפיכתם לחיילים ממושמעים".‬ ‫"כל שלטון פוגע בחירות האדם, שהיא זכותו הטבעית ואושרו העליון. יש‬ ‫לאפשר לאנשים בני חורין לחיות בלא התערבות מצד השלטון ובלא התערבות‬ ‫מבחוץ".‬
 33. 33. ‫5. שיטות האימון והחינוך שצה"ל מפעיל נראות, לכאורה, כהתנגשות בין ערכים –‬ ‫בין רצון הפרט וטובתו לבין טובת המדינה ואזרחיה. האם מותר, לדעתכם,‬ ‫למסגרת כלשהי "לשלוט" כך בחייו של הפרט? הסבירו.‬ ‫6. כיצד ניתן לדעתכם להקל את קשיי המעבר למסגרת הצבאית?‬ ‫( מידע מוקדם וציפיות שתואמות את המציאות הצבאית, הזדהות עם מטרות‬ ‫צה"ל, ביטחון במפקדים שינהגו על פי כללים הוגנים וחוקיים וידיעת המותר‬ ‫והאסור, כתובת שאפשר לפנות אליה במקרים של חריגה מנורמות מקובלות,‬ ‫סיוע הדדי, תמיכה ועידוד, גאוות יחידה)‬ ‫נחמה קניטל – תיכון יגאל אלון, ראשל"צ‬ ‫רותי אשכולי – אורט רמת עופר, ראשל"צ‬ ‫המטרה‬ ‫בדיקת דרכי תגובה במצבי לחץ.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫השאלון יועבר לכל משתתפת לבדיקה עצמית , מתוך מטרה שכל אחת תהיה נאמנה לעצמה.‬ ‫שאלון :בדקי את עצמך‬ ‫כאשר מישהו לוחץ עליך ומביך אותך , את...‬ ‫א. מפחדת להגיב באופן ישיר כדי להימנע ממבוכה‬ ‫ב. מפחדת שאם תאמרי משהו, זה יישמע אגרסיבי ולא יאהבו אותך‬ ‫ג. מרגישה בסדר לבטא באופן ישיר את מה שאת מרגישה / חושבת‬ ‫ד. מרגישה חרדה ובלבול בקשר למה שאת רוצה לומר‬ ‫ה. מרגישה אשמה שעשית משהו לא בסדר‬ ‫ו. נסוגה ורוצה לבכות‬ ‫ז. חושבת שיש לך הזכות להגיב ולבקש הסבר‬ ‫ח. מתפרצת על האדם‬ ‫ט. שולחת רמזים בתקווה שיקלטו את המסר‬ ‫י. אומרת ישירות מה שאת רוצה, ומרגישה טוב שעושה כך‬ ‫יא. מנסה להחליק את העניין‬ ‫לעתים‬ ‫קרובות‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫לפעמים‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫אף‬ ‫פעם‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫תוצאות הניקוד‬ ‫אם צברת 0 - 8 נקודות - כאשר מישהו מביך ולוחץ אותך , את בדרך כלל מפוחדת ואינך מסוגלת להגיב‬ ‫.את מרגישה בלבול וחרדה , לפעמים עד כדי בכי . זכרי שיש לך הזכות להגיב ולעמוד על שלך , הזכות‬ ‫שינהגו בך בכבוד , הזכות לומר "לא".‬ ‫מס' 8-81 נקודות - לעתים את מוצאת את עצמך במצבים , שבהם את מהססת לומר דברים באופן ישיר ,‬
 34. 34. ‫אולי מתוך שיקולים של פגיעה ברגשות הזולת או חשש שלא להיחשב נחמדה . לעתים כשאת בוחרת‬ ‫להגיב , את זורקת רמזים בתקווה שיקלטו את המסר שלך . זה לא תמיד מספיק.‬ ‫מס' 81-82 נקודות - הנך מסוגלת בדרך כלל להתמודד בצורה אסרטיבית גם עם מצב מלחיץ ובלתי‬ ‫נעים . גם אם את מוצאת עצמך במצבים מביכים , אינך חוששת לומר את דעתך באופן ישיר וחד-משמעי.‬ ‫נקודות לדיון : ישנם סוגים שונים של אנשים , שהתייחסותם למצבי לחץ היא שונה:‬ ‫‪ ‬יש אנשים בעלי התנהגות פסיבית - חשים שיתוק לנוכח המצב‬ ‫המביך.‬ ‫המאיים ,‬ ‫‪ ‬לעומתם יש החושבים ,שרק על ידן רמזים יוכלו לפתור את הבעיה.‬ ‫‪ ‬וישנם גם כאלה , שמסוגלים להגיב באופן ישיר ולעמוד על זכותם . בדרך כלל‬ ‫על פי מה שאתה מרגיש אתה גם חושב , ובהתאם לכך גם פועל.‬ ‫במצבים של הטרדה מינית נמצא שנשים רבות נוקטות דרך של התעלמות , בתקווה שהזמן יעשה את שלו‬ ‫אך התעלמות דווקא גורמת להטרדה ולהחמרה בהמשך.‬ ‫בידיך היכולת להציב את הגבול ולומר "לא"‬ ‫,‬ ‫ן‬ ‫כאשר הסיטואציה אינה נעימה לך.‬ ‫פעילויות ללימוד התנהגות אסרטיבית‬ ‫לאחר שהוצג המודל של זכויות אסרטיביות , יש ללמד את דרכי התגובה על פי המודל של : אתה מרגיש ,‬ ‫אתה חושב , ובהתאם לכך אתה פועל.‬ ‫מחשבות ואמרות שעוזרות במצבי לחץ:‬ ‫8. אני מסוגלת להתמודד עם המצב.‬ ‫2. אני מסוגלת לשמור על קור רוח (נשימה עמוקה תעזור).‬ ‫3. גם אם המצב לא כל כך נעים , אני מסוגלת לעמוד בו ואפילו ללמוד ממנו.‬ ‫4. הדברים שהוא אומר הם אינם הדברים שאני רוצה לשמוע.‬ ‫טכניקות להתנהגות אסרטיבית בעת הטרדה מינית:‬ ‫א .בקשי להפסיק את ההתנהגות הפוגעת.‬ ‫ב .חזרי על הבקשה בטון תקיף יותר.‬ ‫ג .אמרי מה יהיו צעדיך אם הפגיעה לא תיפסק.‬ ‫ד .הפעילי את צעדיך.‬ ‫ה .הגדירי באופן ברור לאיזו התנהגות את מצפה מהצד השני.‬ ‫ו .הקפידי על שפת גוף החלטית.‬
 35. 35. ‫דעי לך (ניתן להציג זאת על גבי פלקט בכיתה):‬ ‫8.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫עמידה על זכויותיך משדרת לך ולאחרים שאת ראויה להערכה ולכבוד מהם.‬ ‫הניסיון שלא לפגוע במישהו אחר יסתיים בכך שאת תיפגעי בעצמך וגם האחרים.‬ ‫ויתור על זכויותיך בהווה מזמין את ניצולך בעתיד.‬ ‫כשאת אסרטיבית ואמרת לזולת כיצד התנהגותו משפיעה עליך, את נותנת לו הזדמנות לשנות את‬ ‫התנהגותו. כך הוא יכול לדעת איפה הוא עומד ביחסיו עמך.‬ ‫להיות אסרטיבי על פי מודל הדולפין פירושו:‬ ‫8. הזכות שינהגו בי בכבוד.‬ ‫2. הזכות להיות השופט הבלעדי של רגשותי , עמדותי והתנהגותי ולקבל אחריות מלאה להם.‬ ‫3. הזכות לבטא את עצמי.‬ ‫4. הזכות שיקשיבו לי ויתייחסו לדברי ברצינות.‬ ‫5. הזכות לומר "לא" בלי להרגיש אשם.‬ ‫6. זכותי להחליט מהי הטרדה מינות עבורי.‬ ‫7. זכותי וחובתי לא לשתוק כשאני מרגישה חוסר נוחות על רקע היחסים.‬ ‫הבין-מיניים .‬ ‫1. בידי היכולת להציב גבולות ולומר "לא" כאשר הסיטואציה אינה נעימה לי.‬ ‫המטרה‬ ‫להכין את התלמידים למקרה של שיבוץ לא רצון ולהתמודדות איתו.‬ ‫מהלך ההפעלה‬ ‫כל תלמיד ירשום על גבי פתק מה התפקיד שאותן הוא מעדיף למלא בשירות הצבאי ,ומה התפקיד שאותן‬ ‫הוא מאוד לא רוצה לעשות בשירות הצבאי,‬ ‫שלב א'‬ ‫המנחה יאמר : בגלל אילוצים של צורכי הצבא שובצתם בתפקיד שאותו לא רציתם לעשות.‬ ‫דמיינו לעצמכם את המצב . רשמו על גבי הנייר : מה אתם מרגישים ? מה אתם חושבים ? מה אתם‬ ‫עושים?‬ ‫שלב ב'‬ ‫המנחה יבקש מ 4-5 מתנדבים לעמוד בקדמת הכיתה או במרכזה . המתנדבים ישתפו את חבריהם בקבוצה‬ ‫הקטנה במה שכתבו , לפי הסדר הבא : קודם מה הרגישו כולם ,אחר כך מה חשבו ולבסוף מה יעשו .‬ ‫המנחה יסכם שלב זה כך שיתייחס לדמיון ולשוני בין התלמידים (צפון שיהיה יותר דמיון ברמת הרגשות ,‬ ‫קצת פחות במחשבות ועוד פחות במעשים).‬
 36. 36. ‫שלב ג'‬ ‫המנחה יפנה לכיתה כולה , ויזמין את התלמידים להתייחס באופן הבא להתרחשות שבה צפו : כל תלמיד‬ ‫יבחר להתייחס לתיאורו של אחד המתנדבים , ובמוקד ההתייחסות תעמוד השאלה : באיזו מידה מה שבחר‬ ‫המתנדב לעשות הוא דרך התמודדות טובה , או רעה . התלמיד יציע דרכי התמודדות חלופיות/נוספות.‬ ‫המנחה ישתדל לעודד העלאת חלופות רבות ככל האפשר . למשל" "לעשות בלגן " "ראש קטן" , לקבל‬ ‫בהשלמה את המצב שנוצר ולחכות לראות מה יקרה , לחפש צדדים חיוביים במצב, לבקש העברה , לצאת‬ ‫לקורס , לחפש מי מהחברים קיבל שיבוץ דומה...‬ ‫בדיון המשותף יעלן קריטריונים להערכת התמודדות יעילה (מה משיגים בכל דרך ,מה סיכויי ההצלחה ,‬ ‫מה המחיר וכד').‬ ‫בדיון כדאי להבחין בין תגובה" מהמותן " לבין תגובה לאחר מחשבה שנייה.‬ ‫סיכום‬ ‫כדאי להדגיש שתי נקודות:‬ ‫‪ ‬כמן בכל החלטה אחרת כך גם במקרה של שיבוץ לא רצוי , כדאי לשקול את‬ ‫החלופות לתגובה אפשרית על בסיס של רווח מול מחיר.‬ ‫‪ ‬לחזור שוב על האפשרות להקטין את הסיכוי לשיבוץ לא רצוי על ידי‬ ‫התייחסות רצינית לשאלוני ההעדפות ושאלוני הקד"צ.‬ ‫ביבליוגרפיה‬ ‫ישראל אשוילי, מ. (2998). סיבוב חד -‬ ‫מודל למעורבות היועץ החינוכי בהכנת תלמידים לקראת‬ ‫השירות הצבאי . תל-אביב : הוצאת רמות.‬ ‫סמילנסקי , מ . וישראל אשוילי מ. (3998). השירות בצה"ל . בתוך : סמילנסקי , מ .ופלדמן ,ש . אתגר‬
 37. 37. ‫ההתבגרות (כרך ו - יעדים לעתיד , פרק 3). תל-אביב : הוצאת רמות.‬ ‫פלדמן ,ש . (2998). בחירת מקצוע ותכנון קריירה . בתוך : אתגר ההתבגרות (כרך ד). תל-אביב :‬ ‫הוצאת רמות.‬ ‫פרק חמישי – מעורבות הורים‬ ‫מטרות:‬ ‫א. לעזור למתבגרים להבהיר לעצמם את רצונם לגבי השירות בצבא‬ ‫ב. להבין את הוריהם ולנסות להבין את הקונפליקט ביניהם.‬ ‫ג. להעשיר את רפרטואר הדרכים להתמודדות עם לחץ ההורים תוך כדי עמידה אסרטיבית על דעתם כך‬ ‫ללא "פיצוץ" במשפחה.‬ ‫אפשרות ראשונה: שאלון אישי‬ ‫בשאלון מספר חלקים:‬ ‫האחד – בירור עצמי: האם קיימת החלטה לגבי השירות הצבאי: קרבי, קל"ב,‬ ‫משמעותי, חייל מסוים, שירות וכו'.‬ ‫השני – בדיקת הגורמים שהשפיעו על קבלת ההחלטה, תוך התמקדות בחלקם של‬ ‫ההורים.‬ ‫השלישי – בדירת ההתאמה בין רצון ההורים (אחד מהם או שניהם) וההחלטה של‬ ‫המלש"ב.‬ ‫הרביעי – איתור בעייתיות בהתאמה ובדיקת דרכי ההתמודדות של המלש"ב.‬ ‫להלן שאלון אישי. השאלון יועבר סמוך לקבלת שאלון העדפות, שמקבל כל חייל קרבי לפני הגיוס.‬ ‫שאלון אישי‬ ‫הקף בעיגול את התשובה הנכונה והשלם את המשפטים בשאלות פתוחות.‬
 38. 38. ‫8.‬ ‫2.‬ ‫האם אתה מתגייס לצבא?‬ ‫האם הגע להחלטה באיזה סוג שירות צבאי אתה מעוניין?‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫אם כן‬ ‫3.‬ ‫האם יש לך מגבלות או התחייבויות המכתיבות לך שירות מסוים מראש?‬ ‫כן / לא‬ ‫אם לא‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫1.‬ ‫9.‬ ‫האם חשוב לך לשרת קרוב לבית?‬ ‫מדוע?‬ ‫האם אתה מעוניין לשרת שירות קרבי?‬ ‫האם אתה מעוניין בתפקיד מסוים?‬ ‫באיזה תפקיד?‬ ‫האם אתה מעוניין לשרת בחיל מסוים?‬ ‫האם אתה משאיר לצבא את ההחלטה לגבי סוג השירות המתאים לך?‬ ‫מי היו הגורמים שהשפיעו על החלטותיך? סמן ‪ X‬במשבצת המתאימה‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫במידה מועטה‬ ‫כלל לא‬ ‫במידה רבה‬ ‫במידה בינונית‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫אני לבדי‬ ‫חברים‬ ‫אחים‬ ‫הורים‬ ‫ביה"ס והמורים‬ ‫אחרים:‬ ‫18.‬ ‫88.‬ ‫28‬ ‫38.‬ ‫האם הוריך מעוניינים שתתגייס לצבא?‬ ‫האם הוריך מעוניינים שתהיה ג'ובניק / קרבי / לא אכפת להם?‬ ‫האם הוריך מתערבים ומייעצים לך במה לבחור?‬ ‫האם שני הוריך תמימי דעים בינם לבין עצמם לגבי סוג השירות הצבאי‬ ‫שלך?‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬ ‫אם לא‬ ‫מהי עמדת האב?‬ ‫מהי עמדת האם?‬ ‫48.‬ ‫58.‬ ‫האם הוריך מנסים להשפיע עליך בבחירת שיבוצך לצבא?‬ ‫אם דעתך שונה מדעת הוריך לגבי סוג השירות המתאים לך, האם הוריך‬ ‫מתעקשים שתבחר כפי שהם מעוניינים?‬ ‫כן / לא‬ ‫כן / לא‬
 39. 39. ‫68.‬ ‫78.‬ ‫18.‬ ‫98.‬ ‫12.‬ ‫כן / לא‬ ‫האם ידוע לך מדוע להוריך יש העדפה ברורה, שונה משלך, לגבי סוג‬ ‫השירות הצבאי שלך?‬ ‫אם להוריך בחירה שונה משלך, עד כמה אתה מוכן לקבל את דעתם‬ ‫ולשנות את דעתך? במידה רבה, במידה בינונית, במידה מעטה, כלל לא.‬ ‫כן / לא‬ ‫אם אתה מוכן לקבל את דעתם של הוריך במידה רבה או בינונית – האם‬ ‫תרשה להם להשתמש בקשריהם כדי להשפיע על שיבוצך הצבאי?‬ ‫כן / לא‬ ‫אם להוריך העדפה הפוכה משלך, האם התעוררו חילוקי דעות קשים‬ ‫בבית?‬ ‫אם אתה נחוש בדעתך לגבי סוג השירות הצבאי שלך, בניגוד לדעת הוריך? כן / לא‬ ‫האם שקלת כיצד לפתור את חילוקי הדעות עם ההורים?‬ ‫אם כן – כיצד?‬ ‫אפשרות שנייה -פלקטים‬ ‫מניחים במרכז החדר ארבעה בריסטולים עם הכותרות הבאות : אבא , אמא , אחים ,חברים.‬ ‫מבקשים מן התלמידים לכתוב בטושים ציטוט משפטים שנאמרו להם על ידי כל אחד מהמופיעים בכותרות‬ ‫בהקשר של השירות הצבאי (בעיקר בהקשר של בחירת דרך השירות).‬ ‫לאחר שהתלמידים כותבים , נוצר אוסף ציטוטים אופייניים . קוראים אותם בקול ומנהלים דיון על "איפה‬ ‫אני בין כל מה שאומרים לי" , תוך הפניית תשומת הלב והתמקדות בהורים.‬ ‫אפשרות שלישית - קטע עיתון‬ ‫המנחה מביא לכיתה קטע אחד או כמה קטעי עיתון רלוונטיים , קורא אותם בקול ועורך דיון קצר על‬ ‫הנושא.‬ ‫חשוב לציין שהחלק הראשון בא לבדוק את המצב בלבד . אם בוחרים להעביר את האפשרות הראשונה‬ ‫בין השלוש - השאלון , לדוגמה , לא אוספים מן התלמידים את השאלונים , אלא מאפשרים לתלמידים‬ ‫למלא אותם , לחשוב על מה שכתבו ואף להסיק מסקנות בעצמם.‬ ‫לאחר השאלון , הפלקטים או העיתון , נערכת בדיקה אם יש בעיות בין תלמידים להורים בכיתה זו ואם‬ ‫יש צורך לעזור להם להתמודד . אם אין , או אם יש רק תלמיד אחד או שניים , מסכמים את חשיבות‬ ‫שיתוף הפעולה בין ההורים והמתבגרים בקבלת ההחלטות ועוברים לנושא הבא . עם זאת ,חשוב כמובן‬ ‫לעבוד באופן פרטני עם אותם תלמידים בודדים שאצלם כן קיימת הבעיה.‬ ‫רצוי לחלק את השאלון לאחר הפעילות של "קבלת החלטות" . מילוי השאלון והשיחה שבאה בעקבות‬ ‫המילוי יכולים להוות בדיקה טובה הן לתלמיד והן למעביר התוכנית לגבי האפקטיביות של התוכנית.‬ ‫אם ישנם מספר תלמידים שדיווחו על קיום הבעיה אצלם , מראש או בעקבות השאלון , או לאחר שבוצען‬ ‫האפשרויות האחרות - נזמינם לספר לקבוצה על הבעיה או הקושי ולהשתתף במשחק תפקידים.‬ ‫כאשר רואים שקיימות בעיות ויש צורך בעזרה , אך התלמידים אינם מעוניינים בכך ,או למעשה חוששים‬ ‫להציג את המקרה האישי שלהם בפני הכיתה - אנו מציעות כאן משחק תפקידים בעזרת אירועים מוכנים.‬
 40. 40. ‫אירוע 1‬ ‫אבין של ברק הוא סא"ל במילואים . רוב בני משפחתי של ברק הם קצינים בצבא .לאבי , היה ברור‬ ‫שגם ברק ימשיך במסורת המשפחתית.‬ ‫ברק הודיע לאביו שהוא אינו מעוניין להיות חייל קרבי....‬ ‫אירוע 2‬ ‫אלכס עלה לישראל לפני ארבע שנים . אלכס הוא תלמיד טוב . בסוף כיתה י"א קיבל אלכס צו‬ ‫התייצבות . הוא רוצה להיות כמן כל חבריו לכיתה ולהתגייס לצבא לשירות קרבי.‬ ‫הוריו של אלכס לוחצים עליו שיירשם לעתודה אקדמית וירכוש "מקצוע טוב" בו יעסוק בצבא.‬ ‫אירוע 3‬ ‫יוסי מעוניין להתגייס לשירות קרבי . לכן , הוא משקיע מאמצים רבים , מתאמן בקורס הכנה לשירות‬ ‫קרבי , עורך ריצות בערבים וכו'.‬ ‫יגאל , בן שכונתו של יוסי , נהרג בצבא.‬ ‫הוריו של יוסי פוחדים ומנסים להניא את בנם מלבקש להתגייס יחידה קרבית.‬ ‫אירוע 4‬ ‫יפית גרה בנתניה ורוצה לשרת בצבא כמו כל חברותיה . להוריה של יפית , השירות הצבאי נראה בזבוז‬ ‫זמן והם רוצים שהיא תצהיר ותוותר על השירות הצבאי.‬ ‫יפית מתנגדת.‬ ‫אירוע 5‬ ‫רוני התל אביבית רוצה לשרת שירות משמעותי ו"הכי קרבי" שבנות יכולות לעשות בצבא ורחוק‬ ‫מהבית . הוריה חוששים , במיוחד מהבחינה המוסרית , ולכן הם מעדיפים שרוני תשרת קרוב לבית‬ ‫ותחזור כל ערב הביתה.‬
 41. 41. ‫משחק התפקידים‬ ‫מטרותינו במשחק התפקידים:‬ ‫הנער או הנערה יבינו את הוריהם - יגלו אמפתיה כלפיהם.‬ ‫8.‬ ‫2.‬ ‫הנער או הנערה יעשירו את דרכי ההתמודדות שלהם : ילמדו איך להתמודד‬ ‫עם הלחצים בלי לשבור יחסים עם ההורים ותוך עמידה על דעתם.‬ ‫הערה : אם המקרה מובא על ידי תלמיד מן הכיתה , חשוב שהתלמיד "ישחק" את אחד מההורים שלו (כדי‬ ‫שדרך המשחק יבין טוב יותר את הצד שלהם).‬ ‫אפשרויות הפעלה:‬ ‫אפשרות 1 -שניים או שלושה תלמידים משחקים תלמיד והוריו , ואילו השאר צופים ומתבקשים‬ ‫להתמקד בדרכי ההתמודדות . המנחה או תלמיד כלשהו רושם על הלוח דרכים שעלו במשחק.‬ ‫לאחר המשחק - דיון של כל הקבוצה (כיתה) תוך מיקוד בהבנת הבעיה והבנת ההורים , וכן הוספת הצעות‬ ‫לדרכי התמודדות . בסוף , מסכם המנחה את הדברים בעזרת הכתוב על הלוח.‬ ‫אפשרות 2 -שניים או שלושה תלמידים משחקים את האירוע שהעלה תלמיד או שניתן על ידי המנחה .‬ ‫בתחילה יתר התלמידים צופים . ההנחיה להם היא שבכל רגע נתון , כשיש להם רעיונות נוספים , עליהם‬ ‫לטפוח על שכם אותו משתתף שלגבין יש להם רעיון ולהחליפו.‬ ‫גם בדרך זו , רצוי שהמנחה או תלמיד כלשהו ירשום הצעות על הלוח , וגם כאן חשוב סיכום של המנחה.‬ ‫חשוב מאוד להדגיש בסיכום את דרכי ההתמודדות שעלו ואף להוסיף דרכים חדשות .לדוגמה:‬ ‫8. להזמין את ההורים לשיחה עם גורם צבאי.‬ ‫2. להזמין את ההורים לשיחה עם גורם בית ספרי.‬ ‫3. לגייס חברים שיבואו לעזור בשכנוע ההורים.‬ ‫4. לנסות למצוא דרך ביניים.‬ ‫5. להשיג מידע מעודכן שעשוי להרגיע את ההורים.‬ ‫6. לתכנן שיחה טובה עם ההורים.‬ ‫7. להראות להורים שאני בוגר ואחראי ולכן אפשר לסמוך על ההחלטות שלי.‬ ‫להציע להורים שההחלטה תהיה בסופו של דבר של הצבא בהתאם ליכולות שלי‬ ‫1.‬ ‫ובהתאמה לצורכי הצבא.‬ ‫9. להראות להורים שאני מבין אותם אבל לשכנע אותם שאלה החיים שלי , ולכן‬ ‫חשוב שההחלטות יהיו באמת שלי.‬ ‫18. להבטיח להורים שאעשה הכל כדי לשמור על עצמי ולהיזהר.‬ ‫חשוב להדגיש את ההבנה והסובלנות שהנער צריך לגלות כלפי משפחתו.‬ ‫לבסוף יבדוק המנחה עם התלמידים שהעלו קושי , את מידת שביעות רצונם ממאגר ההצעות ואת היכולת‬ ‫שלהם לעשות בהן שימוש, וידגיש שאם עדיין קיימים קשיים, ניתן לבוא לייעוץ אישי או משפחתי ליועצת‬ ‫בית הספר.‬ ‫כדי לסיים את ההפעלה עם טעם טוב בפה , אפשר לקרוא שיר אחד או יותר מתוך ספר השירים "רגע‬ ‫לפני הגיוס - הרבע השישי" של עמוס אטינגר (לפרטים ראה להלן ביבליוגרפיה ) או את השיר שלהלן:‬
 42. 42. ‫הוריו / אפרים סידון‬ ‫ילד ישראלי , מה יש לו בחייו?-‬ ‫את הוריו ואת הוריו ואת הוריו‬ ‫ואת הוריו.‬ ‫והם , יום ולילה , רודפים אחריו,‬ ‫נושפים בעורפו ונמצאים בעקבותיו.‬ ‫מאחוריו ומצדדיו ומכל עבריו,‬ ‫בחורשה עם חברתו ובלבנון בעת מארב,‬ ‫בחיפוש אחרי עצמו או בעת עשיית ילדיו.‬ ‫בקוטב ,בהימלאיה או במדבריות ערב,‬ ‫בכל אשר יפנה , הם מאחורי הגב,‬ ‫עולים מן הים או באים באווירון,‬ ‫צצים מן האסלה או יוצאים מן הארון,‬ ‫מסתתרים בתרמילו , מתחזים לחפציו,‬ ‫וכל ניסיונות המילוט שלו‬ ‫הם ניסיונות שווא.‬ ‫כי בכל מקום הם יאתרו אותו,‬ ‫האם והאב,‬ ‫בכל נקודה ביקום ובכל פינה בחלד,‬ ‫הם יגיעו אליו , הוריו,‬ ‫אל הילד.‬ ‫והוא יכול להיות מ"פ או טייס‬ ‫או מדען או ממציא,‬ ‫והוא יכול לגלגל מיליונים בבורסה‬ ‫או להיות מלח בצי.‬ ‫בן עשרים ושתיים או בן עשרים וחמש,‬ ‫בן שלושים , בן חמישים,‬ ‫לעולם לא יימלט מידי הוריו החוששים,‬ ‫ואם ינחת על הירח או יטוס למאדים,‬ ‫הם יגיעו אחריו , עם עוגה ובגדים‬ ‫לחור הכחול , לכור האטומי,‬ ‫בשליחות עלומה לבגדד.‬ ‫"הלו , גולני , כאן אמא,‬ ‫אתה לא לבד."‬ ‫והוא יכול להילחם למען עצמאות לארצו‬ ‫ולעמו,‬ ‫אך לעולם לא יוכל להשיג עצמאות‬ ‫לעצמו.‬ ‫כי ילד ישראלי , מה יש לו בחייו? -‬ ‫את הוריו והוריו והוריו‬ ‫והוריו , זה המצב.‬ ‫ומוטב להרים ידיים ולהיכנע עכשיו,‬ ‫להכיר בעובדות ולעכל את הידיעה,‬ ‫כי הדור הצעיר מפסיד בגדול‬ ‫לאם היהודיה.‬
 43. 43. ‫ביבליוגרפיה‬ ‫אטינגר ע. רגע לפני הגיוס – הרבע השישי, תל-אביב: הוצאת שירון.‬ ‫אלפא, ע. (8998) תהליך הפרידה והאינדיבידואציה בגיל ההתבגרות. עבודת מ.א., אוניברסיטת תל-‬ ‫אביב.‬ ‫הרמלין ת. (5998). הקניית דרכי התמודדות להורי מתבגרים העומדים בפני המעבר לשירות הצבאי.‬ ‫עבודת מ.א., בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב.‬ ‫ישראלשוילי מ. (2998). סיבוב חד – מודל למעורבות היועץ החינוכי בהכנת תלמידים לשירות הצבאי.‬ ‫תל אביב: הוצאת רמות.‬ ‫סמילנסקי, מ. וצוות נט"ע (1998). אתגר ההתבגרות. כרך ו': "יעדים לעתיד" אוניברסיטת תל אביב. תל‬ ‫אביב": הוצאת רמות.‬ ‫סמילנסקי, מ. וצוות נט"ע (1998) אתגר ההתבגרות, כרך ג': ,יחסי מתבגרים הורים". תל אביב: הוצאת‬ ‫רמות.‬ ‫סאטיר , ו. (1198) המשפחה המודרנית. תל אביב: ספרית הפועלים.‬

Views

Total views

1,212

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×