Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫גישת השוק החופשי לניהול גנים לאומיים ושמורות טבע‬
‫ד"ר אמיר שני‬
‫העברת ההצעה לתיקון חוק הגנים הלאומיים בקריאה טרומית ב-2...
‫והמנהלתי מיושמות במדינות רבות כדי למנוע פעילויות אסורות בתחומי שטחים אלה, וזאת בשם ההגנה על‬
‫"טובת הכלל".‬

‫עם זאת, נרא...
‫ניהול גנים לאומיים על פי גישת הסביבתנות של השוק החופשי‬

‫בשל הליקויים והקשיים הנ"ל, פותחו ויושמו מודלים חלופיים לשיטת ני...
‫סביבתיות ביותר מ-10 מדינות, כולל ארה"ב על כל 10 המדינות שלה. פעילותו של ארגון זה הביאה לשימורם‬
‫של למעלה מכ-281 מיליון ד...
גישת השוק החופשי לניהול גנים לאומיים ושמורות טבע אמיר שני
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

גישת השוק החופשי לניהול גנים לאומיים ושמורות טבע אמיר שני

199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

גישת השוק החופשי לניהול גנים לאומיים ושמורות טבע אמיר שני

  1. 1. ‫גישת השוק החופשי לניהול גנים לאומיים ושמורות טבע‬ ‫ד"ר אמיר שני‬ ‫העברת ההצעה לתיקון חוק הגנים הלאומיים בקריאה טרומית ב-27 ביולי 2217 עוררה זעם וחשש רב‬ ‫בקרב ארגוני סביבה למיניהם. ההצעה מרחיבה את סמכויותיו של השר להגנת הסביבה ומאפשרת לו להעניק‬ ‫לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח היתרים לניהול ותפעול של גנים לאומיים. למרות שאין מדובר‬ ‫בהעברת גנים לאומיים לבעלות פרטית אלא במתן זיכיונות ניהול בלבד1, ארגוני סביבה כמו "החברה להגנת‬ ‫הטבע" ו"אדם טבע ודין" מיהרו לזעוק כנגד הניסיון ל"הפרטת הגנים הלאומיים". סמנכ"ל שמירת סביבה‬ ‫וטבע בחברה להגנת הטבע הזהיר כי "שמירת הטבע לא תתאפשר באופן המיטבי והנכון תחת ניהול פרטי".‬ ‫מתנגד חריף נוסף להצעת החוק, ח"כ דב חנין (חד"ש), אף ציין כי הוא רואה בהצעת החוק עדות לכך "שנחשול‬ ‫ההפרטה מגיע עד לסמלים הלאומיים שלנו".‬ ‫האם התחזיות האפוקליפטיות בדבר "מכירת החיסול של הטבע" מוצדקות או מוגזמות? האם הניסיון העולמי‬ ‫אכן מלמד אותנו כי בשורת השוק החופשי משמעה העדפת פיתוח על פני שימור, דבר שיוביל למסחור ופגיעה‬ ‫באופי הייחודי של הגנים הלאומיים ושמורות הטבע?‬ ‫ניהול גנים לאומיים על פי גישת הסביבתנות הפוליטית‬ ‫שימור משאבי טבע בעלי ערך הוא אחד האתגרים הסביבתיים הדוחקים ביותר כיום. גופים ממשלתיים,‬ ‫מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים בינלאומיים מדגישים כי המשך קיומם של נכסי טבע תלוי בניהולם התקין‬ ‫של גנים לאומיים ושמורות טבע. הדעה הרווחת המיושמת במרבית המקרים היא כי בשל חשיבותם, יש לדאוג‬ ‫לכך ששטחים אלה יהיו בבעלות ציבורית ולא יופקרו לכוחות השוק החופשי. לכן, כדי למנוע את ניצול משאבי‬ ‫הטבע בידי תאגידים, אנשי עסקים ובעלי אדמות פרטיות, על הממשלה להחזיק בבעלות ובשליטה בשטחי‬ ‫הטבע על ידי הכרזתם כגנים לאומיים ושטחים מוגנים המיועדים לשימור. תקנות חמורות בתחום הסביבתי‬ ‫1 השימוש הדמגוגי במקרים של מיקור-חוץ במונח הטעון רגשית "הפרטה" נועד בדרך כלל לעורר אמוציות‬ ‫שליליות.‬
  2. 2. ‫והמנהלתי מיושמות במדינות רבות כדי למנוע פעילויות אסורות בתחומי שטחים אלה, וזאת בשם ההגנה על‬ ‫"טובת הכלל".‬ ‫עם זאת, נראה שסביבתנות פוליטית )‪ –(political environmentalism‬הגישה שעל-פיה חוקים, תקנות‬ ‫וניהול ריכוזי של המדינה אמורים להגן על האינטרסים הציבוריים, כושלת במקרים רבים ואינה עונה על‬ ‫הציפיות הגבוהות שתולים בה. מניסיון העבר עולה כי ניהול ממשלתי של שטחים מוגנים נתקל באינספור‬ ‫קשיים ומחלוקות, המעוררים ספקות לגבי יעילותו של המודל המקובל של גנים לאומיים ושמורות טבע‬ ‫המנוהלים על ידי המדינה. במקרים רבים, גישה ניהולית זו אינה מצליחה לגשר בין הדרישות הסותרות של‬ ‫קבוצות אינטרסים שונות, המנסות, כל אחת לצרכיה, לתמרן את המערכת הפוליטית ולהשפיע עליה. תופעת‬ ‫"הטרגדיה של נחלת הכלל2" יוצרת מצב שבו לכל קבוצת אינטרסים יש תמריץ לנסות להשיג הטבות מיוחדות‬ ‫באמצעות המערכת הפוליטית, תוך גלגול העלויות של הטבות אלה על הציבור הרחב.‬ ‫בנוסף, עקב ניהול כושל של פארקים לאומיים רבים בעולם והגירעונות שצברו, יש הקוראים לשים קץ‬ ‫לסובסידיות הממשלתיות הניתנות לצרכים אלה. הביקוש הגובר בקרב הציבור לפעילויות פנאי בחיק הטבע‬ ‫מצריך תשתיות ומתקנים יקרים (כגון שבילים, כבישים, אתרי מחנאות ונופש, ושילוט), ואלה מתווספים‬ ‫לקשיים התקציביים שעמם מתמודדים ממילא מרבית הגנים הלאומיים ושמורות הטבע. הסתמכות מופרזת‬ ‫על פוליטיקאים שידאגו מתוך רצון טוב למימון תפעולם של אתרים אלה עלולה לגרום לכך שהנהלות האתרים‬ ‫יתמקדו יותר במילוי דרישותיהם של נבחרי ציבור ופקידי מדינה ולא בדאגה לצורכי התחזוקה האמיתיים של‬ ‫האתרים.‬ ‫במדינות מתפתחות המודל המקובל של גנים לאומיים גם פוגע במקרים רבים באוכלוסיות המקומיות.‬ ‫עקב הקמת פארקים לאומיים או הרחבתם נגרמו לא אחת סכסוכים בנוגע להחזקת אדמות ולהפקעות,‬ ‫שבוצעו לעתים קרובות ללא פיצוי הולם לתושבי המקום. הפרת זכויות קניין ועקירת תושבים משמורות טבע‬ ‫ללא פיצוי הוגן, מגבירות את הסיכויים להחרפת העוני בקרב האוכלוסייה המקומית הנפגעת. כתוצאה מכך,‬ ‫במדינות מתפתחות מי שנושא בעיקר הנטל של שמירת הסביבה הם דווקא התושבים העניים יותר.‬ ‫2תאוריה זו גורסת כי גישה חופשית וביקוש בלתי מוגבל למשאב מוגבל יביאו בהכרח לכיליונו של המשאב בדרך‬ ‫של ניצול יתר.‬
  3. 3. ‫ניהול גנים לאומיים על פי גישת הסביבתנות של השוק החופשי‬ ‫בשל הליקויים והקשיים הנ"ל, פותחו ויושמו מודלים חלופיים לשיטת ניהול הגנים הלאומיים המקובלת,‬ ‫כאשר הבולט שביניהם הוא גישת הסביבתנות של השוק החופשי )‪.(free market environmentalism‬‬ ‫הרעיון שאימוץ עקרונות השוק החופשי יכול לשרת מטרות חשובות של שימור הסביבה נוגד את האינטואיציה‬ ‫של רוב האנשים, שכן השוק החופשי נתפס בדרך כלל כגורם ולא כפתרון של בעיות סביבתיות. ואולם, לתפיסה‬ ‫הרווחת שלפיה סביבתנות פוליטית היא השיטה היחידה שמבטיחה פתרון יעיל ובר-קיימא לבעיות סביבתיות‬ ‫ולניהול משאבי הטבע קמו מערערים; אלה הם פעילים סביבתיים וחוקרים המספקים ראיות ליעילותם של‬ ‫מנגנוני השוק החופשי לטיפול באתגרים סביבתיים, לרבות התמודדות מוצלחת עם כמה מהליקויים של דגם‬ ‫הגנים הלאומיים המסורתי המסתמך על ניהול ממשלתי.‬ ‫אימוץ כללי השוק החופשי למטרות סביבתיות מבוסס על עמדה הגורסת מנגנוני השוק החופשי, כולל‬ ‫תמריצים הקשורים למחירים, לרווחים וליזמות, מהווים את האמצעים היעילים ביותר לשמירה על הסביבה‬ ‫הטבעית. כדי שגישה זו תצלַח, עליה להסתמך על מערכת של זכויות קניין ברורות ומפורשות, הנאכפות על ידי‬ ‫ִ ְ‬ ‫הרשויות. במסגרת אימוץ כללי סביבתנות של השוק החופשי, יש לכבד ולאכוף את זכויות הקניין של תושבים‬ ‫מקומיים, אנשי עסקים ובעלי אדמות פרטיות. כתוצאה מכך, יש להם תמריצים חזקים יותר לשמור על‬ ‫הסביבה הטבעית שבתחומי הנכסים השייכים להם, שכן בתנאים של שוק חופשי הם זוכים לטובות הנאה‬ ‫ולתגמול עבור השימוש במשאבים הטבעיים שברשותם, למשל מפעילויות כגון ציד, צילום וטיולי ספארי. כפי‬ ‫שסיכם זאת העיתונאי ג'ון סטוסל בקצרה "אף ממשלה לא תשמור על המשאבים באותה יעילות שבה אתה‬ ‫תשמור על רכושך הפרטי." אכן, קהילות שבטיות רבות באפריקה, אשר קיבלו לידיהם זכויות לניהול מיזמי‬ ‫ספארי בשטחי המחיה שלהם, התקשרו בחוזים עם חברות העוסקות בתיירות אקולוגית, וכתוצאה מכך נהנו‬ ‫מעלייה משמעותית בהכנסותיהן השנתיות ומשיפור בתשתיות ובאיכות החיים.‬ ‫בתנאי השוק החופשי מובן שמלכ"רים פרטיים ותאגידים מסחריים יכולים לרכוש אדמות ולהשתמש בהן‬ ‫לצורכי יזמות שונים, כגון סחר בבעלי חיים, תכניות לרביית מינים המצויים בסכנת הכחדה, ופעילויות פנאי‬ ‫ותיירות למיניהן. דוגמא בולטת לכך הוא המלכ"ר הפרטי ‪ ,The Nature Conservancy‬הפועל למען מטרות‬
  4. 4. ‫סביבתיות ביותר מ-10 מדינות, כולל ארה"ב על כל 10 המדינות שלה. פעילותו של ארגון זה הביאה לשימורם‬ ‫של למעלה מכ-281 מיליון דונם בכל רחבי העולם באמצעות בעלות פרטית על קרקעות, והוא מפעיל שורה‬ ‫ארוכה של פרויקטים המיועדים לשמירת הסביבה. הארגון מספק למטיילים בשמורות טבע רבות שבניהולו‬ ‫פעילויות בתחום התיירות האקולוגית, שירותי לינה בטבע ותכניות חינוכיות בנושאים סביבתיים.‬ ‫יישום מנגנון סביבתנות של השוק החופשי בניהול פארקים לאומיים מגלם יתרונות נוספים לעומת‬ ‫הסביבתנות הפוליטית. הפרטת פארקי טבע תורמת להגברת האחריות התקציבית של המדינה, שכן כתוצאה‬ ‫מההפרטה הממשלה שוב אינה אחראית לפיתוח ולתחזוקה של הפארקים. "בעיית הטרמפיסט" (למשל,‬ ‫שימוש ללא תשלום במשאבים, כגון צייד בלתי חוקי והטמנה פיראטית של אשפה) עשויה אף היא להצטמצם‬ ‫במידה ניכרת בפארקים פרטיים, שכן לרוב בעלי האדמות יש אינטרס ישיר בשמירת איכותם של המשאבים‬ ‫הטבעיים שברשותם. זאת ועוד, להנהלות פרטיות של גנים לאומיים יש תמריץ חזק יותר לספק אפשרויות‬ ‫בילוי מגוונות, איכותיות, חדשניות ורווחיות. זאת משום שבניגוד להנהלות ציבוריות, הן יפשטו רגל אם לא‬ ‫יצליחו למשוך מבקרים ולגבור על מתחרים. דוגמה בולטת לניהול פרטי מוצלח של אזורי טבע היא‬ ‫‪ ,Recreation Resource Management‬חברה קבלנית לניהול פארקים, שמפעילה בהצלחה יותר מ-022‬ ‫אתרי טבע לבילוי פנאי ונופש ב-22 מדינות בארה"ב, ומשפרת במידה ניכרת את חוויית הפארק של המבקרים.‬ ‫מובן שללא בדיקה יסודית של כל מקרה לגופו אין לקבוע כי סביבתנות של שוק חופשי היא הגישה‬ ‫המתאימה לניהול הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בישראל,. עם זאת, נראה שהסתמכות רבה יותר על‬ ‫מנגנוני השוק החופשי, ומערכת ברורה של זכויות קניין, נותנות מענה למפגעים רבים המתלווים לסביבתנות‬ ‫פוליטית ולדגם המקובל של גנים לאומיים. מספר גובר של פעילי סביבה מבינים כי אם ברצוננו להמשיך‬ ‫לשמור את הסביבה, ניאלץ בסופו של דבר להפוך את הסביבה לנכס; לגרום לכך שהאחראים לשמירת הסביבה‬ ‫יתוגמלו על פעלם. אם ניפטר מדעות קדומות ביחס לשוק החופשי ולא נירתע מראש מכל "ליברליזציה"‬ ‫ו"הפרטה", יהיה זה הצעד הראשון לקראת שמירה ותפעול אפקטיביים יותר של גנים לאומיים ושמורות טבע.‬ ‫ד"ר אמיר שני הוא חבר סגל במחלקה לניהול מלונאות ותיירות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קמפוס אילת. ד"ר שני‬ ‫משמש גם כחבר בפורום הרעיוני של "התנועה הליברלית החדשה" ו"מרכז איין ראנד בישראל".‬

×