Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הספר "על הכוונת" טעימת קריאה

עמודים ראשונים מתוך הספר "על הכוונת" וקטע מתוך הנספח המתאר את מבצע התודעה שחדר אל תחרות הקריקטורות האנטישמיות האיראנית.
ניתן לרכוש בהזמנה מוקדמת עותק מן הספר, הרוכשים הראשונים יזכו לספר חתום על ידי המחבר.
http://preview.tinyurl.com/AradBook

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הספר "על הכוונת" טעימת קריאה

 1. 1. ‫ארד‬ ‫בועז‬/‫הכוונת‬ ‫על‬
 2. 2. ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫הכוונת‬ ‫על‬ ‫א‬‫נ‬ֹ‫כ‬‫י‬
 3. 3. ‫קריקטורות‬:‫וג‬ ‫פורקום‬ ‫אלן‬'‫קוקס‬ ‫ון‬ coxandforkum.com ‫והדפסה‬ ‫עיצוב‬:‫ספר‬ ‫אלון‬ ©‫ו‬ ‫ארד‬ ‫לבועז‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫ל‬ֹ‫נ‬‫א‬ ‫הוצאת‬‫כי‬www.anochi.com ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫למרכז‬ ‫תודה‬(‫ע‬"‫ר‬) ‫ראשונה‬ ‫הדפסה‬,‫ישראל‬Printed in Israel – 2013 –
 4. 4. ‫בתולה‬ ‫בארץ‬ ‫צועד‬ ‫אני‬ ‫סלולה‬ ‫דרכי‬ ‫פוחד‬ ‫איני‬
 5. 5. ‫הקדמה‬ ‫אסופת‬‫ה‬‫מאמרים‬‫שלפניך‬‫הט‬ ‫עבור‬ ‫נכתבו‬‫ור‬"‫הכוונת‬ ‫על‬"‫בעיתון‬"‫ראשון‬ ‫מקור‬" ‫מ‬ ‫החל‬‫יולי‬9002.‫ב‬ ‫לשלב‬ ‫ביקשתי‬‫התבוננות‬ ‫אלו‬ ‫מאמרים‬‫באירועי‬‫האקטואליים‬ ‫ם‬ ‫על‬ ‫וביקורת‬‫היסוד‬ ‫מוסכמות‬‫הגישה‬ ‫מייצגי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אירועים‬ ‫אותם‬ ‫נתפסו‬ ‫בה‬ ‫האינטלקטואל‬‫בכלל‬ ‫ובתרבות‬ ‫בתקשורת‬ ‫הרווחת‬ ‫ית‬. ‫סלולה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫מאמרים‬.‫בהנחות‬ ‫סלולה‬‫המציאות‬ ‫אודות‬ ‫יסוד‬. ‫ש‬ ‫המציאות‬‫קיומה‬ ‫עצם‬,‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫היותו‬ ‫למרות‬,‫רבים‬ ‫הוגים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מותקף‬ ‫המבקשים‬‫את‬ ‫לשים‬"‫במיכל‬ ‫מוחנו‬"‫באפסר‬ ‫צאוורנו‬ ‫ואת‬,‫תוך‬‫מבקשים‬ ‫שהם‬ ‫את‬ ‫לאיין‬‫קיו‬‫מן‬‫עובדות‬ ‫של‬‫לדעתן‬ ‫היכולת‬ ‫ושל‬. ‫מאחה‬ ‫הסלולה‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫את‬‫הידיעה‬‫ב‬ ‫המושגת‬‫והחושים‬ ‫השכל‬ ‫אמצעות‬.‫גם‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫מזה‬ ‫מתמשכות‬ ‫להתקפות‬ ‫קורבן‬ ‫הינה‬ ‫הידיעה‬,‫של‬ ‫התקפות‬‫גדודי‬ ‫סובייקטיבים‬ ‫אינטלקטואלים‬,‫מיסטיקנים‬,‫ו‬‫מודרניים‬ ‫פוסט‬‫מבחינתם‬ ‫אשר‬"‫הכל‬ ‫הולך‬"‫אחד‬ ‫וכל‬‫טוען‬ ‫מהם‬‫ומתיימר‬‫לה‬‫ב‬ ‫חזיק‬"‫אמת‬"‫מ‬ ‫סובייקטיבית‬‫שלו‬. ‫מובילה‬ ‫אותה‬ ‫לדעת‬ ‫ביכולת‬ ‫והכרה‬ ‫מציאות‬ ‫זיהוי‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬‫ערכים‬ ‫לקוד‬ ‫לרע‬ ‫טוב‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫ומזהה‬ ‫החיים‬ ‫ערך‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫אתי‬.‫שמקדם‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫החיים‬ ‫את‬. ‫שיט‬ ‫הינו‬ ‫בחברה‬ ‫לחיים‬ ‫הפוליטית‬ ‫בהשלכתו‬ ‫זה‬ ‫ערכי‬ ‫קוד‬ ‫של‬ ‫הביטוי‬‫ת‬ ‫הקפיטליזם‬"‫פייר‬ ‫לסה‬"‫ומלא‬ ‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫המכירה‬ ‫היחידה‬ ‫השיטה‬ ‫שהינה‬ ‫לח‬ ‫לאדם‬ ‫ומאפשרת‬ ‫ולרכושו‬ ‫לחייו‬ ‫אדם‬ ‫בזכויות‬‫כ‬ ‫לטיבו‬ ‫בהתאם‬ ‫יות‬"‫חיה‬ ‫רציונאלית‬." ‫בלבד‬ ‫כלכלית‬ ‫שיטה‬ ‫הינו‬ ‫קפיטליזם‬ ‫כי‬ ‫הרווחת‬ ‫למחשבה‬ ‫בניגוד‬,‫דוגל‬‫זה‬ ‫כותב‬ ‫מוסרית‬ ‫בשיטה‬ ‫לכל‬ ‫ראשית‬ ‫שמדובר‬ ‫בכך‬;‫שאיפשרה‬ ‫היחידה‬ ‫המוסרית‬ ‫השיטה‬ ‫תקדים‬ ‫ללא‬ ‫אנושית‬ ‫וקידמה‬ ‫שגשוג‬.‫המודרנית‬ ‫בתרבות‬ ‫נהנים‬ ‫אנו‬ ‫ממנו‬ ‫שגשוג‬ ‫מוקי‬ ‫שאנו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫עים‬‫מוסרית‬‫א‬ ‫שהצמיח‬ ‫הרעיוני‬ ‫הגזע‬ ‫את‬ ‫וכורתים‬‫ותו‬. ‫ארד‬ ‫בועז‬
 6. 6. "The uncontested absurdities of today are the accepted slogans of tomorrow. They come to be accepted by degrees, by dint of constant pressure on one side and constant retreat on the other - until one day when they are suddenly declared to be the country's official ideology." - Ayn Rand ‫תודות‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫ולפילוסופית‬ ‫לסופרת‬ ‫חב‬ ‫אני‬ ‫גדול‬ ‫חוב‬.‫בספריה‬"‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬" ‫ו‬"‫הנפילים‬ ‫מרד‬"‫וב‬‫קראה‬ ‫לה‬ ‫הפילוסופית‬ ‫שיטתה‬"‫אובייקטיביזם‬".‫באמצעות‬ ‫הגותה‬‫סייעה‬‫ראנד‬‫לה‬‫פוך‬‫של‬ ‫אפורים‬ ‫מחיים‬ ‫בעולם‬ ‫אנשים‬ ‫מיליוני‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫נדודים‬‫ומובנת‬ ‫מושגת‬ ‫בלתי‬ ‫במציאות‬,‫מזדמנת‬ ‫קולקטיבית‬ ‫ישות‬ ‫לכל‬ ‫קורבן‬, ‫ל‬ ‫בדרכה‬ ‫הרוח‬ ‫ניצחון‬ ‫של‬ ‫מזהיר‬ ‫למסע‬‫הבאה‬ ‫פיסגה‬. ‫לחברי‬ ‫תודה‬‫י‬,‫וג‬ ‫פורקום‬ ‫אלן‬'‫קוקס‬ ‫ון‬,‫מאתר‬ ‫המערכתיות‬ ‫הקריקטורות‬ ‫יוצרי‬: coxandforkum.com,‫החול‬‫החירות‬ ‫אהבת‬ ‫את‬ ‫עימי‬ ‫קים‬‫ו‬‫להרשות‬ ‫נדיבים‬ ‫היו‬ ‫שלהם‬ ‫נבחרות‬ ‫בקריקטורות‬ ‫שימוש‬,‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫כנספח‬ ‫להוסיף‬ ‫לנכון‬ ‫ראיתי‬ ‫אחמדיניג‬ ‫של‬ ‫האנטישמיות‬ ‫הקריקטורות‬ ‫לתחרות‬ ‫שלהם‬ ‫קריקטורה‬ ‫הכנסת‬'‫אד‬ ‫באירן‬,‫לזמן‬ ‫יכולה‬ ‫אותן‬ ‫הטובות‬ ‫ולהפתעות‬ ‫ליצירתיות‬ ‫גבול‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫המלמד‬ ‫סיפור‬ ‫מחש‬ ‫לנו‬‫חופשית‬ ‫בה‬. ‫בר‬ ‫לערן‬ ‫תודות‬-‫טל‬,‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫העורך‬‫העיתון‬"‫ראשון‬ ‫מקור‬."‫ערן‬‫את‬ ‫אזר‬ ‫מאמרי‬ ‫של‬ ‫שבועי‬ ‫לפרסום‬ ‫במה‬ ‫להציע‬ ‫העוז‬‫בטור‬ ‫אלו‬"‫הכוונת‬ ‫על‬",‫פרסום‬ ‫ומחצה‬ ‫כשנה‬ ‫שהתמשך‬.‫את‬ ‫המערערות‬ ‫לעמדות‬ ‫הצוהר‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫המקו‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬‫אבק‬ ‫זאת‬ ‫פתיחותו‬ ‫ועל‬ ‫בחברתנו‬ ‫בלות‬‫לברך‬ ‫ש‬. ‫גם‬ ‫הברכה‬ ‫על‬ ‫יבוא‬‫גולן‬ ‫זאב‬,‫ירושלים‬ ‫במכון‬ ‫ציבורית‬ ‫למדיניות‬ ‫המרכז‬ ‫מנהל‬ ‫שווקים‬ ‫לחקר‬‫עימו‬‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫עבדתי‬‫וכלכלי‬ ‫אישי‬ ‫חופש‬ ‫לקידום‬ ‫בישראל‬.‫זאב‬‫אותי‬ ‫לימד‬‫בקפדנותו‬ ‫יקר‬ ‫שיעור‬‫רגליים‬ ‫על‬ ‫תקף‬ ‫טיעון‬ ‫להעמיד‬ ‫המציאות‬ ‫בעובדות‬ ‫הנטועות‬,‫משיעו‬ ‫מעט‬ ‫כי‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬‫דרכו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מצא‬ ‫זה‬ ‫ר‬ ‫הפובליציסטית‬ ‫לכתיבה‬. ‫גם‬ ‫תודות‬‫מגזין‬ ‫של‬ ‫האינטרנטית‬ ‫הבמה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫העניקו‬ ‫אשר‬ ‫נתניהו‬ ‫ועידו‬ ‫לדפנה‬ "‫מראה‬"‫בה‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫המאמרים‬ ‫בעריכת‬ ‫רבות‬ ‫שהשקיעה‬ ‫לדפנה‬ ‫ובמיוחד‬. ‫למשפחתי‬ ‫חשובה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫אחרונה‬ ‫ותודה‬,‫עדן‬ ‫ולביתי‬ ‫יפעת‬ ‫לאשתי‬ ‫בחר‬ ‫בו‬ ‫במסלול‬ ‫התומכות‬‫ומ‬ ‫תי‬‫מחישות‬‫לי‬‫נדיב‬ ‫יקום‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫יום‬ ‫מידי‬.
 7. 7. ‫תוכן‬‫ה‬‫מאמרים‬ ‫הרציונליות‬ ‫בשבח‬,3‫ביולי‬9002........................................................33 "‫הקורבן‬ ‫ברכת‬"‫הישראלית‬,30‫ביולי‬..................................................31 ‫החדשים‬ ‫המלך‬ ‫בגדי‬,31‫ביולי‬............................................................31 ‫בספק‬ ‫בישראל‬ ‫ולרכוש‬ ‫לחיים‬ ‫הזכות‬,92‫ביולי‬.....................................93 ‫כליות‬ ‫מוסר‬,33‫ביולי‬........................................................................93 ‫וכלכלה‬ ‫זרה‬ ‫עבודה‬‫פתוחה‬,1‫באוגוסט‬................................................91 ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫שקשוקת‬,32‫באוגוסט‬...................................................91 ‫לאינפלציה‬ ‫היכונו‬,93‫באוגוסט‬..........................................................30 ‫הקידמה‬ ‫אויבי‬‫האנושית‬,91‫באוגוסט‬..................................................33 ‫הנשכחת‬ ‫המהפכה‬,33‫באוגוסט‬...........................................................33 ‫לעשות‬ ‫לנו‬ ‫הניחו‬,33‫בספטמבר‬..........................................................31 ‫ו‬ ‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬"‫כשלון‬"‫הקפיטליזם‬,31‫בספטמבר‬............................23 "‫לתת‬"‫מבקשי‬‫לקחת‬ ‫ם‬,91‫בספטמבר‬..................................................22 ‫הירוקה‬ ‫המהפכה‬ ‫מאבי‬ ‫נפרדים‬,9‫באוקטובר‬........................................23 ‫היקומים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫נובל‬ ‫פרסי‬-‫וההזיה‬ ‫המציאות‬,33‫באוקטובר‬...............21 ‫הקרובה‬ ‫האקלים‬ ‫בועידת‬ ‫העגלה‬ ‫על‬ ‫קופצים‬,33‫באוקטובר‬....................13 ‫לרוח‬ ‫מיליארדים‬ ‫נזרה‬ ‫בטרם‬,30‫באוקטובר‬..........................................12 ‫בינלאומי‬ ‫בבידוד‬ ‫מאיימים‬ ‫הירוקים‬,2‫בנובמבר‬....................................11 ‫הביתית‬ ‫האנרגיה‬ ‫ומהפכת‬ ‫התשתיות‬ ‫שר‬,33‫בנובמבר‬............................30 ‫הבג‬ ‫של‬ ‫האידיאולוגי‬ ‫הכלא‬"‫ץ‬,91‫בנובמבר‬.........................................39 ‫פרשת‬"‫קליימט‬-‫גייט‬"‫והעיתונות‬,3‫בדצמבר‬.......................................31 ‫הפוליטיקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המדע‬ ‫הושחת‬ ‫בקופנהגן‬,3‫בדצמבר‬.........................31 ‫העולם‬ ‫את‬ ‫מצילים‬,33‫בדצמבר‬..........................................................13 ‫נגד‬ ‫אתמול‬ ‫של‬ ‫ישראל‬"‫היום‬ ‫ישראל‬",90‫בדצמבר‬...............................12 ‫ה‬ ‫האדומים‬"‫ירוקים‬",92‫בדצמבר‬........................................................13 ‫ת‬‫י‬‫המלדיבים‬ ‫באיים‬ ‫האבסורד‬ ‫אטרון‬,3‫בינואר‬9030.............................12 ‫האיטי‬ ‫של‬ ‫הטרגדיה‬,33‫בינואר‬...........................................................19 ‫תרבות‬ ‫גיבורי‬,9‫בפברואר‬..................................................................12 ‫מאורות‬ ‫ליקוי‬,93‫בפברואר‬................................................................11 ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫מס‬,1‫במרץ‬.............................................................12
 8. 8. ‫האדם‬ ‫רוח‬,‫ה‬ ‫רוח‬ ‫לא‬‫אדמה‬,93‫במרץ‬..................................................29 ‫גרינשפאן‬ ‫של‬ ‫העשן‬ ‫מסך‬,2‫באפריל‬....................................................22 ‫האור‬ ‫ובני‬ ‫החושך‬ ‫בני‬,33‫באפריל‬.......................................................21 ‫ה‬‫יחימוביץ‬ ‫של‬ ‫חזירים‬,30‫באפריל‬....................................................300 ‫האינטלקטואלים‬ ‫בגידת‬,1‫במאי‬.......................................................303 ‫ג‬ ‫סטיב‬'‫אצלי‬ ‫עובד‬ ‫ובס‬,33‫במאי‬......................................................303 ‫הירוקים‬ ‫לעשירים‬ ‫סובסידיות‬,91‫במאי‬.............................................301 ‫קטלני‬ ‫אלטרואיזם‬,33‫במאי‬.............................................................330 ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫לשבור‬,31‫ביוני‬............................................................333 ‫ירוקים‬ ‫מים‬,91‫ביוני‬.......................................................................331 ‫השנאה‬ ‫משט‬ ‫אחרי‬-‫מ‬‫סע‬‫הלחץ‬,9‫ביולי‬...........................................331 ‫לחורבן‬ ‫החינוך‬,93‫ביולי‬..................................................................390 ‫מדיה‬-‫הישראלית‬ ‫והתקשורת‬ ‫גייט‬,30‫ביולי‬9030...............................399 ‫הפילנתרופיה‬ ‫נפלאות‬,33‫באוגוסט‬...................................................391 ‫לקניין‬ ‫הזכות‬ ‫בין‬‫למיקום‬‫הב‬‫ניין‬,90‫באוגוסט‬.....................................391 ‫לקחת‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לקחת‬-‫השאלה‬ ‫זאת‬,3‫בספטמבר‬..................................330 ‫אמיתי‬ ‫לשלום‬ ‫ולהיבנות‬ ‫לבנות‬,1‫בספטמבר‬.......................................333 ‫גישפט‬ ‫לופט‬,31‫בספטמבר‬..............................................................333 ‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫אבי‬,3‫באוקטובר‬..............................................331 "Stuxnet"‫העתיד‬ ‫ומלחמות‬,1‫באוקטובר‬..........................................320 ‫הכוכבים‬ ‫אל‬!31‫באוקטובר‬..............................................................329 ‫ה‬ ‫מי‬‫הכורים‬ ‫את‬ ‫ציל‬?99‫באוקטובר‬...................................................321 ‫מהפכה‬ ‫על‬ ‫חולמים‬,92‫באוקטובר‬.....................................................321 ‫למציאות‬ ‫המיתוס‬ ‫בין‬,32‫בנובמבר‬....................................................310 ‫האפסיים‬ ‫מי‬ ‫חגיגות‬,93‫בנובמבר‬......................................................319 ‫ורוח‬ ‫חומר‬ ‫על‬ ‫הסיפור‬,3‫בדצמבר‬.....................................................311 ‫היום‬ ‫בצהרי‬,33‫בדצמבר‬..................................................................311 ‫נספח‬:‫אחמדיניג‬ ‫צופן‬'‫אד‬-‫ופור‬ ‫קוקס‬ ‫של‬ ‫עלילותיהם‬ ‫על‬‫קום‬ ‫בתחרות‬‫האירנית‬ ‫הקריקטורות‬...........................................................330
 9. 9. ‫הכוונת‬ ‫על‬|31 ‫הרציונליות‬ ‫בשבח‬3‫ביולי‬9002 ‫אריסון‬ ‫שרי‬"‫מ‬ ‫יצאה‬‫ן‬‫הארון‬"‫הפועלים‬ ‫בבנק‬ ‫השליטה‬ ‫הגה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫וגילתה‬ ‫יושבת‬‫א‬‫י‬‫צטג‬‫י‬‫ני‬‫ני‬‫ת‬,‫וחזיונות‬ ‫קולות‬ ‫תהומית‬ ‫ברצינות‬ ‫הלוקחת‬ ‫מתקשרת‬.‫למול‬ ‫בפני‬‫מ‬ ‫הנדהמים‬ ‫הכלכליים‬ ‫הכתבים‬‫ן‬‫ה‬"‫בוננזה‬"‫פ‬ ‫התקשורתית‬‫את‬ ‫שרי‬ ‫רסה‬ ‫הניו‬ ‫מרכולתה‬-‫א‬‫י‬‫יג‬'‫ית‬‫צונאמי‬ ‫סערות‬ ‫בחזיונותיה‬ ‫חוותה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ‫וסיפרה‬ ‫להתרחש‬ ‫העומדים‬ ‫והוריקנים‬,‫לנחות‬ ‫העומדים‬ ‫טילים‬,‫במערכות‬ ‫כשלים‬ ‫מ‬‫י‬‫חשוב‬,‫ג‬‫י‬‫ועוד‬ ‫נשמות‬ ‫לגולי‬. ‫ב‬ ‫הסבירה‬ ‫אריסון‬‫מסגרת‬‫היחצ‬ ‫מסע‬"‫לספרה‬ ‫נות‬,‫היא‬ ‫כי‬"‫עם‬ ‫אישה‬ ‫שליחות‬",‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫שהרי‬3223‫א‬‫לה‬ ‫מרה‬"‫מתקשרת‬"‫היא‬ ‫כי‬‫עומדת‬ ‫ל‬‫ת‬‫ה‬‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫את‬ ‫וביל‬. ‫האמריקאי‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫מייצגת‬ ‫אריסון‬ ‫שרי‬"‫קצרים‬ ‫משרוולים‬ ‫דורות‬ ‫בשלוש‬ ‫קצרים‬ ‫לשרוולים‬",‫בעבודה‬ ‫האב‬ ‫שהשיג‬ ‫העושר‬ ‫את‬ ‫כלומר‬ ‫קשה‬,‫ויזמות‬ ‫תעוזה‬‫תוך‬‫מ‬ ‫כשהוא‬‫ט‬‫י‬‫פ‬‫ו‬‫ס‬‫ב‬‫מעלה‬‫ב‬‫היצרנות‬ ‫סולם‬-‫הבן‬ ‫יבזבז‬ ‫המפונק‬-‫י‬ ‫כבר‬ ‫הנכד‬‫ל‬ ‫חזור‬‫ב‬ ‫עבוד‬‫פיסית‬ ‫עבודה‬.‫בחזיונותיה‬ ‫שרי‬‫כבר‬‫מבינה‬, ‫כדבריה‬,‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫הבא‬ ‫ושבגלגול‬ ‫חולפים‬ ‫אביזרים‬ ‫רק‬ ‫הם‬ ‫והכסף‬ ‫העושר‬ ‫כי‬ ‫להיות‬‫מאד‬‫ענייה‬‫מאוד‬-‫בסיס‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫נבואה‬ ‫אכן‬. ‫לבד‬ ‫אינה‬ ‫אריסון‬ ‫שרי‬,.‫כבר‬‫שמענו‬‫כבר‬‫המתייעצים‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫ב‬"‫רנטגן‬",‫ובאסטרו‬ ‫עתידות‬ ‫במגידי‬‫לוגים‬.‫קיצונית‬ ‫התגלמות‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫רווחת‬ ‫תופעה‬ ‫של‬‫בה‬‫של‬‫ציבור‬ ‫ומנהיגי‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬‫ה‬‫במיסטיקנים‬ ‫מתייעצים‬ ‫למינ‬‫י‬‫הם‬.‫ו‬‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הנואש‬ ‫המחסור‬ ‫את‬ ‫חושפת‬ ‫היא‬ ‫המבולבלת‬ ‫בהתנהגותה‬ ‫אותם‬ ‫שתדריך‬ ‫רציונאלית‬ ‫בפילוסופיה‬ ‫העסקים‬. ‫בסדנאות‬ ‫זמנם‬ ‫את‬ ‫מעבירם‬ ‫אינם‬ ‫מקצועיים‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬‫נשמות‬ ‫גלגולי‬, ‫ב‬‫קורסי‬‫ם‬‫ב‬‫ניסים‬,‫ב‬‫מחדש‬ ‫לידות‬,‫ב‬‫ו‬ ‫הילינג‬‫שאר‬‫ב‬‫מיסטיות‬ ‫גישות‬‫שונות‬.‫הם‬ ‫ערב‬ ‫עד‬ ‫מבוקר‬ ‫עובדים‬‫על‬‫ומ‬‫פ‬‫י‬‫ת‬‫ו‬‫ח‬‫את‬ ‫ים‬‫עסקיהם‬,‫יזמות‬ ‫על‬‫י‬‫ו‬‫זמ‬‫ים‬‫חדשה‬ ‫ומ‬‫חדש‬‫ים‬‫התמחותם‬ ‫בתחום‬.‫השקעותיהם‬ ‫את‬ ‫מתכננים‬ ‫הם‬,‫כסוכני‬ ‫ומשמשים‬ ‫השטח‬‫המיסטיקה‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫המדע‬ ‫של‬. ‫יסוד‬‫ההיס‬ ‫תפקידו‬‫הוא‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫טורי‬‫ל‬‫העב‬‫י‬‫ר‬‫ת‬‫ושיטות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מ‬ ‫חדשות‬‫ן‬‫הת‬‫י‬‫אוריה‬,‫ו‬‫מ‬‫והמעבדה‬ ‫השרטוט‬ ‫שולחן‬‫ה‬ ‫אל‬‫ל‬‫שוק‬.‫מאומצת‬ ‫עבודה‬ ‫דרושים‬ ‫ממוקדת‬ ‫ומחשבה‬‫מנת‬ ‫על‬‫כדי‬‫המדעיות‬ ‫הדרך‬ ‫פריצות‬ ‫את‬ ‫לתרגם‬ ‫ו‬ ‫למוצרים‬‫ל‬‫המתפתחים‬ ‫צרכיו‬ ‫על‬ ‫ועונים‬ ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫המשפרים‬ ‫שירותים‬.
 10. 10. |‫ארד‬ ‫בועז‬ 31 ‫תוך‬‫בזמן‬‫יוצרי‬ ‫שהם‬‫מיכון‬ ‫באמצעות‬ ‫היצרנות‬ ‫את‬ ‫ומגבירים‬ ‫המוני‬ ‫שוק‬ ‫ם‬ ‫חדישות‬ ‫ושיטות‬,‫המתקדמים‬ ‫הטכנולגיים‬ ‫החידושים‬ ‫את‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫הפכו‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫הכנסה‬ ‫רמת‬ ‫לכל‬ ‫הנגישים‬ ‫למוצרים‬ ‫ביותר‬,.‫שווקי‬ ‫את‬ ‫הרחיבו‬ ‫הם‬ ‫לנחלת‬ ‫להשתכר‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫והפכו‬ ‫המוצרים‬‫ה‬‫רובה‬‫של‬ ‫המכריע‬‫רוב‬ ‫האוכלוסייה‬. ‫א‬‫העסקי‬ ‫יש‬‫המקצועי‬ ‫ם‬‫ה‬‫ינ‬‫יחסית‬ ‫חדשה‬ ‫תופעה‬ ‫ו‬‫במת‬ ‫על‬ ‫שהופיע‬ ‫הא‬ ‫עם‬ ‫ההיסטוריה‬‫ינטלקטואל‬‫הגאונים‬ ‫ים‬,‫שבישרו‬‫את‬‫על‬ִ‫ש‬‫י‬‫ו‬ ‫המדע‬ ‫חרור‬‫ע‬‫י‬‫מו‬ ‫את‬‫על‬‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬ ‫של‬ ‫היצרניים‬ ‫הכוחות‬,‫הו‬‫א‬‫יחסית‬ ‫חדשה‬ ‫תופעה‬. ‫ו‬ ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫תוחלת‬ ‫את‬ ‫ושיפרו‬ ‫הכפילו‬ ‫הם‬ ‫יחד‬‫או‬ ‫הפכו‬‫ת‬‫ל‬ ‫ם‬‫איכות‬‫י‬‫ם‬‫יותר‬‫לרמה‬ ‫נראת‬ ‫שטרם‬‫ה‬. ‫הרווח‬ ‫הוא‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫היצרנית‬ ‫לעבודתו‬ ‫הביטוי‬.‫כי‬ ‫מפליא‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫בארה‬ ‫דווקא‬"‫ב‬,‫פעם‬ ‫אי‬ ‫שנראתה‬ ‫האנושית‬ ‫היצרנות‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שגילמה‬ ‫המעצמה‬ ‫בהיסטוריה‬,‫המונח‬ ‫נטבע‬"‫כסף‬ ‫לעשות‬." ‫אצלנו‬ ‫אולם‬,‫בישראל‬ ‫הגדול‬ ‫בבנק‬ ‫פעם‬ ‫ששלטה‬ ‫מי‬(‫ו‬‫שולטת‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬,‫רק‬ ‫ש‬‫מתכווץ‬ ‫הבנק‬)‫ל‬ ‫מחזיקה‬‫פי‬‫ב‬ ‫עדותה‬‫הפוכה‬ ‫בגישה‬ ‫ספרה‬:"‫לברר‬ ‫כשניסיתי‬ ‫מה‬‫הבנק‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫הוא‬,‫רווח‬ ‫היה‬ ‫היחיד‬ ‫שהחזון‬ ‫לגלות‬ ‫הזדעזעתי‬.‫הצעתי‬ ‫פעולה‬ ‫לשתוף‬ ‫זכיתי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫חדש‬ ‫חזון‬ ‫לבנות‬.‫החזון‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫נאלצתי‬ ‫לבסוף‬ ‫הקוצ‬ ‫עם‬ ‫בעצמי‬'‫שלי‬ ‫ר‬..." ~~~ ‫כ‬‫מפנים‬ ‫אשר‬‫עסקים‬ ‫אנשי‬,‫ה‬‫מפנים‬‫גבם‬ ‫את‬‫ה‬ ‫אל‬‫ל‬‫מדע‬‫שא‬‫י‬‫צמיחתם‬ ‫את‬ ‫פשר‬, ‫הם‬‫הענף‬ ‫את‬ ‫כורתים‬‫ש‬‫יושבים‬ ‫הם‬ ‫עליו‬.‫הזכות‬ ‫את‬ ‫כמובן‬ ‫יש‬ ‫אריסון‬ ‫לשרי‬ ‫ברכוש‬ ‫לעשות‬‫ש‬‫כ‬ ‫זכתה‬ ‫בו‬‫ב‬‫רצונה‬,‫הענף‬ ‫את‬ ‫לכרות‬ ‫גם‬‫ש‬‫יושבת‬ ‫היא‬ ‫עליו‬. ‫הם‬ ‫אם‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫צריכים‬ ‫בו‬ ‫והמשקיעים‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫לקוחות‬ ‫אולם‬ ‫ע‬ ‫לשבת‬ ‫רוצים‬‫י‬‫ה‬ ‫הצלילים‬ ‫לשמע‬ ‫הענף‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מה‬‫עץ‬ ‫ניסור‬ ‫של‬ ‫צורמים‬ ‫הרציונליות‬.■
 11. 11. ‫הכוונת‬ ‫על‬|31 "‫הקורבן‬ ‫ברכת‬"‫הישראלית‬00‫ביולי‬9002 "‫הקורבן‬ ‫ברכת‬"‫הנוצרית‬ ‫המסורת‬ ‫מן‬ ‫השאוב‬ ‫ביטוי‬ ‫הינו‬,‫באידיאל‬ ‫יסודו‬ ‫את‬ ‫באהבה‬ ‫ולקבל‬ ‫הרע‬ ‫של‬ ‫מידיו‬ ‫לסבול‬ ‫הטוב‬ ‫של‬ ‫נכונותו‬ ‫את‬ ‫המהלל‬ ‫המעוות‬ ‫בעבור‬ ‫הקורבן‬ ‫תפקיד‬"‫חטא‬"‫הערכים‬ ‫יצירת‬.‫הת‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫זה‬‫המיועד‬ ‫פקיד‬ ‫הציבוריים‬ ‫השירות‬ ‫תשדירי‬ ‫של‬ ‫המסרים‬ ‫מן‬ ‫מצטייר‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬. ‫כמניפולציה‬ ‫להילמד‬ ‫הראוייה‬ ‫דוגמא‬ ‫הינו‬ ‫בישראל‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫ניהול‬ ‫משבר‬ ‫אשמה‬ ‫מוכי‬ ‫לקורבנות‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫את‬ ‫ההופכת‬ ‫קלאסית‬.‫כימי‬ ‫שימיו‬ ‫המשבר‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫בהלאמה‬ ‫מתחיל‬ ‫המדינה‬‫במשך‬ ‫כושל‬ ‫באופן‬ ‫וניהולו‬ ‫המים‬ ‫רבים‬ ‫עשורים‬,‫אותה‬ ‫תעמולה‬ ‫באמצעות‬ ‫האזרחים‬ ‫על‬ ‫אשמה‬ ‫בהטלת‬ ‫ממשיך‬ ‫הקורבנות‬ ‫מממנים‬,‫לחטא‬ ‫הראוי‬ ‫בעונש‬ ‫ומסתיים‬:‫את‬ ‫ומעצים‬ ‫מגדיל‬ ‫שרק‬ ‫מס‬ ‫לבעייה‬ ‫הגורם‬. ‫עתיר‬ ‫בקמפיין‬ ‫תאוצה‬ ‫צבר‬ ‫האזרחים‬ ‫על‬ ‫האשמה‬ ‫הוטלה‬ ‫בו‬ ‫השלב‬"‫כוכבים‬" ‫הטיפ‬ ‫בו‬ ‫והוצאות‬ ‫סיסמאות‬‫גיוס‬ ‫תוך‬ ‫מתייבשת‬ ‫הכינרת‬ ‫כי‬ ‫הישראלי‬ ‫לציבור‬ ‫ו‬ ‫ילדינו‬ ‫דרך‬ ‫לשדר‬ ‫שנדרשה‬ ‫הקורסת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬(‫באחד‬ ‫מונו‬ ‫שאף‬ ‫ה‬ ‫הוריהם‬ ‫על‬ ‫המשגיחים‬ ‫מצווחים‬ ‫קלגסים‬ ‫להיות‬ ‫התשדירים‬"‫מבזבזים‬)"‫אנו‬ ‫כי‬ ‫מתקדם‬ ‫אסון‬ ‫של‬ ‫במצב‬.‫בקטנות‬ ‫מדקדקים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫כהרגלנו‬,‫את‬ ‫שואלים‬ ‫ולא‬ ‫הקשות‬ ‫השאלות‬.‫כלומר‬,‫מבזבז‬ ‫מי‬,‫מדוע‬,‫המוצעים‬ ‫הפתרונות‬ ‫הם‬ ‫מה‬,‫מה‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫בוצעו‬ ‫לא‬ ‫ומדוע‬ ‫יעילותם‬. ‫לשוב‬ ‫שהתבקשה‬ ‫נוספת‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫קודמות‬ ‫חקירה‬ ‫ועדות‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫ולטחון‬.‫את‬ ‫להעתיק‬ ‫תוכל‬ ‫זאת‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫המסקנות‬‫ועד‬‫ו‬‫ת‬‫שנות‬ ‫מאז‬ ‫שהתריעו‬ ‫קודמות‬ ‫ופרלמטריות‬ ‫מקצועיות‬ ‫השישים‬,‫כי‬" :‫מחדל‬ ‫של‬ ‫הבאושים‬ ‫פרי‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫ומדהימה‬ ‫עגומה‬ ‫תוצאה‬ ‫בישראל‬ ‫הממשלות‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬,‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫הרשומה‬ ‫מהכתובת‬ ‫התעלמו‬ ‫אשר‬ ‫הקיר‬ ‫על‬ ‫רבות‬.‫נגרם‬ ‫לא‬ ‫המשבר‬‫האקלימיים‬ ‫השינויים‬ ‫בגלל‬,‫לירידה‬ ‫שגרמו‬ ‫בשישים‬ ‫האוכלוסין‬ ‫בהיקף‬ ‫החדה‬ ‫העלייה‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫הממטרים‬ ‫בכמות‬ ‫הא‬ ‫השנים‬‫החיים‬ ‫וברמת‬ ‫חרונות‬.‫ידי‬ ‫מעשה‬ ‫בעיקרו‬ ‫הוא‬ ‫המהדהד‬ ‫הכישלון‬ ‫אדם‬!( "‫שנת‬ ‫של‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫מסיכומי‬9003.) ‫פרופ‬'‫שני‬ ‫אורי‬,‫המים‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬,‫החדש‬ ‫המס‬ ‫על‬ ‫אמר‬" :‫צריכה‬ ‫היטל‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫תמנע‬ ‫והצלחתו‬ ‫המים‬ ‫במשבר‬ ‫לטיפול‬ ‫קריטי‬ ‫מכשיר‬ ‫הוא‬ ‫עודפת‬
 12. 12. |‫ארד‬ ‫בועז‬ 31 ‫יותר‬ ‫אגרסיביים‬ ‫אכיפה‬.‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫ההיטל‬‫בקרב‬ ‫מים‬ ‫צריכת‬ ‫לצמצום‬ ‫אפקטיבי‬ ‫לי‬ ‫הצדקה‬ ‫ללא‬ ‫במים‬ ‫בשימוש‬ ‫המפריזים‬ ‫הצרכנים‬ ‫ציבור‬". ‫כי‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫והסופרת‬ ‫הפילוסופית‬ ‫אמרה‬ ‫החכמות‬ ‫מאמירותיה‬ ‫באחת‬ "‫של‬ ‫המקובלות‬ ‫לסיסמאות‬ ‫יהפכו‬ ‫היום‬ ‫חלקנו‬ ‫לא‬ ‫שעליהן‬ ‫המופרכויות‬ ‫מחר‬",‫ואכן‬,‫ותעמ‬ ‫לחינוך‬ ‫מיסינו‬ ‫בכספי‬ ‫להשתמש‬ ‫והרשינו‬ ‫שתקנו‬‫ולה‬ ‫בצורת‬ ‫היטל‬ ‫בצורת‬ ‫אבסורדית‬ ‫מיסוי‬ ‫מדיניות‬ ‫בפני‬ ‫ניצבים‬ ‫אנו‬ ‫והיום‬ ‫קלוקלים‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫תאלץ‬ ‫שכנראה‬ ‫בישראל‬ ‫משפחה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המוטל‬100₪‫לחשבונות‬ ‫חיסכון‬ ‫של‬ ‫ממשית‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫שתבוצע‬ ‫מבלי‬ ‫הבאים‬ ‫בחודשים‬ ‫שלה‬ ‫המים‬ ‫מים‬ ‫וייצור‬ ‫ייעול‬. ‫סבא‬ ‫בכפר‬ ‫הצריכה‬ ‫אופי‬ ‫את‬ ‫שבחן‬ ‫גליק‬ ‫רפי‬,‫עי‬‫בת‬ ‫ר‬20‫תושבים‬ ‫אלף‬,‫מציין‬ ‫כי‬‫האופטימלית‬ ‫במתכונתו‬ ‫הבצורת‬ ‫היטל‬,‫יביא‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫הציפיות‬ ‫לפי‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫לחסכון‬-1‫מ‬"‫יולי‬ ‫החמים‬ ‫לחודשים‬ ‫לנפש‬ ‫ק‬-‫אוקטובר‬,‫כפר‬ ‫בעיריית‬ ‫שזה‬ ‫של‬ ‫חסכון‬ ‫סבא‬210‫מ‬ ‫אלף‬"‫כ‬ ‫שהם‬ ‫מים‬ ‫ק‬-1.3‫מהצריכה‬ ‫חסכון‬ ‫אחוזים‬ ‫למגורים‬,‫כ‬ ‫רק‬ ‫אך‬-1%‫העירונית‬ ‫מהצריכה‬‫סבא‬ ‫בכפר‬. ‫ה‬‫נתונים‬‫ה‬‫ארציים‬‫של‬‫המי‬ ‫רשות‬‫ב‬ ‫כי‬ ‫מראים‬ ‫ם‬‫יחסכו‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫וכל‬ ‫מידה‬ ‫מהם‬ ‫המצופים‬ ‫הקובים‬ ‫חמשת‬ ‫את‬ ‫החמים‬ ‫בחודשים‬,‫ברמה‬ ‫שהחסכון‬ ‫הרי‬ ‫יהיה‬ ‫הארצית‬32.1‫מ‬ ‫מיליון‬"‫רק‬ ‫שהם‬ ‫ק‬3‫בישראל‬ ‫השנתית‬ ‫מהצריכה‬ ‫אחוז‬. ‫במים‬ ‫לחסכון‬ ‫הזעירה‬ ‫התרומה‬ ‫לעומת‬,‫ישלם‬ ‫ישראלי‬ ‫אזרח‬ ‫כל‬ ‫הרי‬‫לקופת‬ ‫האוצר‬‫כ‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫היטל‬-300‫תהיה‬ ‫בפועל‬ ‫התשלום‬ ‫שתוספת‬ ‫וכנראה‬ ‫שקל‬ ‫כפולה‬.‫בישרא‬ ‫ממוצעת‬ ‫שמשפחה‬ ‫מכאן‬‫של‬ ‫תוספת‬ ‫החמים‬ ‫בחודשים‬ ‫תשלם‬ ‫ל‬ ‫כ‬-100‫המים‬ ‫לחשבון‬ ‫שקל‬,‫מזערי‬ ‫חסכון‬ ‫במחיר‬ ‫וזה‬ ‫האוצר‬ ‫לקופת‬ ‫שיועברו‬ ‫של‬3‫אחוזים‬,‫על‬ ‫עומדים‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫אובדני‬ ‫כשרק‬30‫אחוזים‬. ‫הראויה‬ ‫בפרפרזה‬ ‫ממצאיו‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫הטיב‬ ‫גליק‬"‫שילמו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫אכן‬ [‫על‬]‫כך‬ ‫כל‬ ‫מעטים‬ ‫קובים‬,‫ולשווא‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫רבים‬ ‫מיסים‬". ‫האוצר‬ ‫משרד‬,‫כאמור‬,‫הגבייה‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬‫בכ‬-3.2‫שקל‬ ‫מיליארד‬‫מיסים‬ ‫של‬ ‫חדשים‬‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬.‫הפועלים‬ ‫המעטים‬ ‫ההתפלה‬ ‫מתקני‬ ‫יפעלו‬ ‫מנגד‬ ‫חלקית‬ ‫בתפוקה‬ ‫בישראל‬‫קו‬ ‫של‬ ‫מחירו‬ ‫כאשר‬"‫פחות‬ ‫הינו‬ ‫המפעל‬ ‫בשער‬ ‫מים‬ ‫ב‬ ‫שקלים‬ ‫מארבעה‬(‫של‬ ‫בקנס‬ ‫כלומר‬300₪‫מ‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬-90 ‫קו‬"‫משפחה‬ ‫לכל‬ ‫ב‬.) ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יזמים‬ ‫בפני‬ ‫יפתח‬ ‫ולא‬ ‫המים‬ ‫שוק‬ ‫ישוחרר‬ ‫לא‬ ‫לסדום‬ ‫ההופכת‬ ‫בחלם‬ ‫דורש‬ ‫לכל‬ ‫ורווחי‬ ‫תחרותי‬ ‫במחיר‬ ‫מים‬ ‫ולספק‬ ‫התפלה‬ ‫מתקני‬ ‫להקים‬(‫תוך‬
 13. 13. ‫הכוונת‬ ‫על‬|31 ‫הגדלת‬‫היצרני‬ ‫בשוק‬ ‫העבודה‬ ‫היצע‬.)‫חדשים‬ ‫תאגידים‬ ‫יוקמו‬ ‫זאת‬ ‫במקום‬ ‫מיסים‬ ‫לגביית‬,‫משרות‬ ‫ויתווספו‬ ‫מגזריות‬ ‫והטבות‬ ‫פטורים‬ ‫מכסות‬ ‫יחולקו‬ ‫לרוב‬ ‫יצרניות‬ ‫ובלתי‬ ‫ציבוריות‬. ‫תתבלבלו‬ ‫אל‬ ‫הממשלתית‬ ‫העשייה‬ ‫בלהט‬ ‫הזורם‬ ‫משהו‬ ‫ראיתם‬ ‫אם‬-‫לא‬ ‫אלו‬ ‫מים‬-‫קמ‬ ‫את‬ ‫מממנים‬ ‫שכבר‬ ‫שלנו‬ ‫המיסים‬ ‫כספי‬ ‫אלו‬‫ה‬ ‫הטלת‬ ‫פיין‬‫אשמה‬ ‫הבא‬.■
 14. 14. |‫ארד‬ ‫בועז‬ 311 ‫התחרות‬ ‫פברואר‬ ‫בחודש‬9003,‫הכריז‬‫הע‬‫באיראן‬ ‫ביותר‬ ‫הנמכר‬ ‫יתון‬,Hamshahri,‫על‬ ‫תחרות‬‫השואה‬ ‫קריקטורות‬‫ל‬ ‫בתגמול‬"‫הקודש‬ ‫חילול‬"‫של‬‫מוחמד‬ ‫קריקטורות‬. ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמו‬ ‫מוחמד‬ ‫קריקטורות‬‫ה‬‫עיתון‬‫ה‬‫דני‬Jyllands-Posten‫כמבחן‬ ‫הביטוי‬ ‫לחופש‬.‫מסוגל‬ ‫אינו‬ ‫כי‬ ‫העיתון‬ ‫לעורכי‬ ‫אמר‬ ‫במוחמד‬ ‫שעסק‬ ‫ספר‬ ‫מחבר‬ ‫מוסלמית‬ ‫פגיעה‬ ‫מפחד‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לאייר‬ ‫המוכן‬ ‫אמן‬ ‫למצוא‬,‫של‬ ‫שציור‬ ‫משום‬ ‫האיסל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אסור‬ ‫מוחמד‬‫א‬‫ם‬.‫קריקטורות‬ ‫כאשר‬ ‫מוצדק‬ ‫היה‬ ‫הפחד‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫מוחמד‬‫פרעות‬ ‫עוררו‬‫בינלאומיות‬‫ואיו‬‫מי‬‫מוות‬‫כלפי‬‫המאיירים‬. ‫המאיירים‬ ‫כלפי‬ ‫איומים‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬ ‫בשם‬ ‫התחרות‬ ‫להצדקת‬ ‫בנוסף‬ ‫פנה‬ ‫האירני‬ ‫העיתון‬:"‫המערב‬ ‫האם‬ ‫וישראל‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המבוצעים‬ ‫לפשעים‬ ‫באשר‬ ‫ביטוי‬ ‫חירות‬ ‫מאפשר‬, ‫השואה‬ ‫כמו‬ ‫אירוע‬ ‫לגבי‬ ‫או‬?‫את‬ ‫להעליב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫החירות‬ ‫האם‬ ‫או‬ ‫הדת‬ ‫קדושת‬?" ‫העית‬‫ון‬‫העיתונות‬ ‫את‬ ‫איתגר‬‫של‬ ‫הזוכים‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫בדרישה‬ ‫האירופאית‬ ‫האיראנית‬ ‫התחרות‬,‫בשואה‬ ‫ספק‬ ‫שיטילו‬ ‫קריקטורות‬ ‫יכללו‬ ‫כמובן‬ ‫אשר‬.‫עצם‬ ‫התחרות‬ ‫חוקי‬‫כ‬ ‫לשואה‬ ‫התייחסו‬"‫היסטורי‬ ‫מאורע‬ ‫כביכול‬."‫ספק‬ ‫הטלת‬ ‫מדוע‬ ‫האירופאים‬ ‫עבור‬ ‫עניין‬ ‫הינה‬ ‫בשואה‬?‫אירופאיות‬ ‫ארצות‬ ‫שבכמה‬ ‫משום‬‫הכחשת‬ ‫השו‬‫פשע‬ ‫הינה‬ ‫אה‬.‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫בדרישה‬ ‫אירופאים‬ ‫עיתונים‬ ‫כלפי‬ ‫ההתגרות‬ ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫השולחנות‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניסיון‬ ‫היה‬ ‫הקריקטורות‬"‫הדיבור‬ ‫חופש‬."
 15. 15. ‫הכוונת‬ ‫על‬|311 ‫של‬ ‫העשן‬ ‫מסך‬"‫הדיבור‬ ‫חופש‬" ‫האירני‬ ‫האתגר‬,‫ברורה‬ ‫תחבולה‬ ‫היה‬.‫תומכי‬ ‫לפתע‬ ‫הפכו‬ ‫לא‬ ‫ותומכיהם‬ ‫המולות‬ ‫האי‬ ‫השואה‬ ‫הכחשת‬ ‫מחוקי‬ ‫המוטרדים‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬‫רופאיים‬.‫זאת‬ ‫אין‬ ‫גם‬ ‫כאלו‬ ‫חוקים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫עובדת‬,‫שיהיו‬ ‫ככל‬ ‫מוטעים‬,‫לפתע‬ ‫שהקטינה‬‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫האיסל‬ ‫בתיאוקרטיה‬ ‫החירות‬ ‫של‬ ‫הרחב‬‫א‬‫מית‬,‫הידועה‬ ‫תיאוקרטיה‬‫בדיכוי‬ ‫מתנגדים‬ ‫של‬ ‫האכזרי‬‫בזכויות‬ ‫שיטתית‬ ‫ובפגיעה‬.‫הוענקה‬ ‫שחסותו‬ ‫העיתון‬ ‫גם‬ ‫טה‬ ‫של‬ ‫המוניציפלי‬ ‫השלטון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלט‬ ‫לתחרות‬‫ראן‬.‫ביטוי‬ ‫שיש‬ ‫ייתכן‬ ‫באיראן‬,‫אולם‬‫הוא‬‫אינו‬‫חופשי‬. ‫אם‬‫חופשי‬ ‫ביטוי‬‫משהו‬ ‫כולל‬,‫נגד‬ ‫לדבר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ‫ממשלתו‬,‫באיראן‬ ‫עגומות‬ ‫תוצאות‬ ‫לגרור‬ ‫העלול‬ ‫דבר‬.‫במפתיע‬ ‫שלא‬,‫גם‬ ‫לצרות‬ ‫אותך‬ ‫להכניס‬ ‫עלולות‬ ‫קריקטורות‬.‫בשנת‬9003,‫של‬ ‫הפצתו‬ ‫נאסרה‬ ‫עיתון‬‫ועו‬‫כלפי‬ ‫כמעליבה‬ ‫שנתפסה‬ ‫קריקטורה‬ ‫שפרסם‬ ‫לאחר‬ ‫נאסרו‬ ‫בדיו‬ ‫חומייני‬ ‫האייטולה‬,‫ה‬ ‫המהפכה‬ ‫מנהיג‬‫איסל‬‫א‬‫מית‬.‫שהייתה‬ ‫העובדה‬ ‫שינתה‬ ‫לא‬ ‫זאת‬‫משנת‬ ‫אמריקאית‬ ‫קריקטורה‬3231‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫המתארת‬. ‫בתקופה‬‫האחרונה‬,‫נסגרו‬ ‫אירניים‬ ‫עיתונים‬ ‫שני‬‫את‬ ‫שפרסמו‬ ‫לאחר‬ ‫הבאה‬ ‫הקריקטורה‬,‫הלועגת‬‫לנשיא‬ ‫אחמדיניג‬ ‫מחמוד‬ ‫איראן‬'‫בשל‬ ‫אד‬ ‫אותו‬ ‫המקיפה‬ ‫הילה‬ ‫חש‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫מנהיגי‬ ‫את‬ ‫בנאומו‬ ‫ריתק‬ ‫כאשר‬ ‫האו‬ ‫בעצרת‬ ‫העולם‬"‫ם‬(‫בתרבות‬ ‫האירנית‬,‫אווילות‬ ‫מסמל‬ ‫החמור‬). ‫השואה‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫גם‬ ‫לקריקטורות‬ ‫יסרב‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ "‫מעליבות‬",‫קריקטורות‬ ‫כי‬ ‫ודווח‬
 16. 16. |‫ארד‬ ‫בועז‬ 311 ‫אחמדיניג‬ ‫את‬ ‫שביקרו‬'‫נ‬ ‫אכן‬ ‫אד‬‫דחו‬(‫בהמשך‬ ‫נוסף‬ ‫פירוט‬). ‫זאת‬‫באשר‬‫לחופש‬‫דיבור‬‫באיראן‬. ‫חופשי‬ ‫לביטוי‬ ‫העיקרי‬ ‫האיום‬ ‫אינה‬ ‫ממשלתית‬ ‫צנזורה‬ ‫אולם‬.‫הקריקטורות‬ ‫חשש‬ ‫ללא‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫פשוט‬ ‫מישהו‬ ‫יכול‬ ‫אם‬ ‫שבירר‬ ‫מבחן‬ ‫היו‬ ‫הדניות‬ ‫מוסלמית‬ ‫אלימות‬ ‫של‬ ‫תגמול‬ ‫לפעולות‬.‫ההתפרעויות‬‫מכך‬ ‫שנבעו‬,‫המוות‬ ‫איומי‬ ‫השג‬ ‫ושריפת‬‫האיסל‬ ‫כי‬ ‫מרשים‬ ‫באופן‬ ‫הדגימו‬ ‫רירויות‬‫א‬‫במבחן‬ ‫נכשלו‬ ‫מיסטים‬. ‫האיסל‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫הבהיר‬ ‫בלונדון‬ ‫מפגין‬ ‫שבידי‬ ‫שלט‬‫א‬‫מי‬: ‫מערבית‬ ‫תגובה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫האנטישמיות‬ ‫לקריקטורות‬ ‫דומה‬ ‫השואה‬ ‫בנושא‬.‫פרעות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫יהודים‬ ‫כנופיות‬ ‫של‬.‫ישרפו‬ ‫לא‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שגרירויות‬. ‫את‬ ‫מבקרים‬ ‫כאשר‬ ‫אולם‬ ‫הא‬‫יסל‬‫א‬‫ם‬,‫של‬ ‫המקפיא‬ ‫האיום‬ ‫משתלט‬ ‫הטרור‬. ‫גתה‬ ‫אונקר‬,‫עבור‬ ‫הכותב‬‫מכון‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬,‫טרור‬ ‫מדוע‬ ‫הסביר‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬‫האנטי‬-‫לחופש‬ ‫תזה‬ ‫הדיבור‬: ‫כי‬ ‫משמעותו‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫רעיונותיו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫יכול‬ ‫אדם‬ ‫מאיש‬ ‫פיסית‬ ‫בכפייה‬ ‫סכנה‬ ‫ללא‬. ‫סרטים‬ ‫לצלם‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫זאת‬ ‫חירות‬,‫ספרים‬ ‫לכתוב‬,‫ל‬‫תמונות‬ ‫צייר‬, ‫פוליטיות‬ ‫דעות‬ ‫לבטא‬-‫לדת‬ ‫וללעוג‬.‫לחשוב‬ ‫מהזכות‬ ‫נובעת‬ ‫זאת‬ ‫זכות‬:‫הזכות‬ ‫להתבונן‬,‫העדויות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬,‫נובעות‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫שהנך‬ ‫למסקנות‬ ‫להגיע‬ ‫מהעובדות‬-‫לאחרים‬ ‫דעותיך‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫ואז‬. ‫חופשית‬ ‫בחברה‬,‫ביכולת‬ ‫מצויד‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫בשל‬ ‫שכועס‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫ורב‬ ‫פשוטה‬‫עוצמה‬ ‫ת‬:‫ספריו‬ ‫את‬ ‫תקנה‬ ‫אל‬,‫בסרטיו‬ ‫תצפה‬ ‫אל‬,‫את‬ ‫תקרא‬ ‫אל‬ ‫עיתוניו‬.‫כמסוכנים‬ ‫רעיונות‬ ‫שופט‬ ‫אדם‬ ‫אם‬,‫כנגדם‬ ‫לטעון‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬.‫של‬ ‫ספק‬ ‫להם‬ ‫להתנגד‬ ‫חופשיים‬ ‫הנותרים‬ ‫לאלו‬ ‫איום‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫מרושעים‬ ‫רעיונות‬ ‫רציונליים‬ ‫רעיונות‬ ‫בעזרת‬.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

עמודים ראשונים מתוך הספר "על הכוונת" וקטע מתוך הנספח המתאר את מבצע התודעה שחדר אל תחרות הקריקטורות האנטישמיות האיראנית. ניתן לרכוש בהזמנה מוקדמת עותק מן הספר, הרוכשים הראשונים יזכו לספר חתום על ידי המחבר. http://preview.tinyurl.com/AradBook

Views

Total views

515

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×