Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

צבא מקצועי או צבא העם

437 views

Published on

מצגת שהועברה בהרצאת בועז ארד 21 ביולי 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

צבא מקצועי או צבא העם

 1. 1. ? ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬
 2. 2. ‫התחיל‬ ‫זה‬ ‫כך‬
 3. 3. ‫התחיל‬ ‫זה‬ ‫כך‬
 4. 4. ‫צה‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫פקודת‬"‫ל‬ •‫הקמת‬ ‫פקודת‬‫צה‬"‫ל‬ ‫ב‬ ‫נחתמה‬-26‫במאי‬ 1948‫בגיוס‬ ‫להשתמש‬ ‫בשעת‬ ‫רק‬ ‫חובה‬‫חירום‬. •‫העצמאות‬ ‫מלחמת‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫התנהלה‬ ‫בנובמבר‬ ‫החלוקה‬ ‫תכנית‬ 1947.
 5. 5. ‫הישוב‬ ‫של‬ ‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫מבצעי‬ •‫שמואל‬(4‫במרץ‬48) •‫השמד‬(30‫במרץ‬48) •‫נחשון‬(3‫באפריל‬48) •‫הראל‬(15‫באפריל‬48),‫מפנה‬ ‫לנקודת‬ ‫נחשב‬. •‫נוספים‬ ‫מבצעים‬:‫יבוסי‬,‫חמץ‬,‫יפתח‬,‫מטאטא‬, ‫מכבי‬,‫כיתור‬,‫יובל‬,‫ברק‬,‫גדעון‬,‫עמי‬ ‫בן‬,‫מדינה‬, ‫קילשון‬,‫נון‬ ‫בן‬...‫ועוד‬.
 6. 6. ‫העם‬ ‫צבא‬?‫בנטל‬ ‫שיוויון‬? •‫קרביות‬ ‫יחידות‬20%‫מהמתגייסים‬. •10‫שונים‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫הסדרי‬
 7. 7. ‫העם‬ ‫צבא‬? •‫פטורים‬23%‫וכ‬ ‫הגברים‬ ‫הגיוס‬ ‫מחייבי‬-40%‫מהנשים‬. •8900‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫נושרים‬(7000‫גברים‬.)
 8. 8. ‫למשק‬ ‫הכספי‬ ‫ההפסד‬ •‫לחודש‬ ‫חייל‬ ‫אחזקת‬ ‫עלות‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬ ‫כ‬ ‫היא‬-1,580‫ש‬"‫למשק‬ ‫והאבדן‬ ‫ח‬3,630‫ש‬"‫ח‬, ‫סה‬"‫כ‬5,210‫ש‬"‫ח‬. •‫טכנולוגיים‬ ‫שכלולים‬ ‫על‬ ‫זול‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫העדפת‬ ‫עידוד‬ •‫כבדות‬ ‫ועלויות‬ ‫מיותרים‬ ‫מנגנונים‬ ‫יצירת‬(‫פנסיות‬) •‫בקרירה‬ ‫עיכוב‬ ‫של‬ ‫דינמית‬ ‫עלות‬,‫צבירת‬ ‫עיכוב‬ ‫ולימודים‬ ‫וותק‬,‫מעמד‬ ‫יצירת‬"‫מסורבים‬." •‫סמויה‬ ‫אבטלה‬
 9. 9. ‫למשק‬ ‫הכספי‬ ‫ההפסד‬ •‫ע‬"‫נאמד‬ ‫למשק‬ ‫הכולל‬ ‫ההפסד‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫נתוני‬ ‫פ‬ ‫ב‬-11‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫שהם‬ ‫ח‬1.7%‫מהתמ‬"‫במונחי‬ ‫ג‬ 2006. •‫ע‬"‫בהיקף‬ ‫נאמד‬ ‫ההפסד‬ ‫מרידור‬ ‫ליאורה‬ ‫ועדת‬ ‫פ‬ ‫של‬ ‫דומה‬1.7%‫ב‬ ‫שמדובר‬ ‫חישב‬ ‫והאוצר‬-9 ‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫בשנה‬ ‫ח‬2009.
 10. 10. ‫המילואים‬ •‫בשנת‬2000‫הוערך‬‫המילואים‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫המספר‬‫ב‬-425 ‫אלף‬‫איש‬. •‫שירתו‬ ‫זאת‬ ‫בשנה‬‫רק‬ ‫בפועל‬ ‫במילואים‬200‫איש‬ ‫אלף‬, ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬,‫בפעילות‬‫שאינה‬‫מהווה‬ ‫או‬ ‫ליבה‬ ‫פעילות‬‫אימון‬. •‫כ‬ ‫רק‬ ‫ימים‬ ‫ארבעה‬ ‫מעל‬ ‫במילואים‬ ‫שירתו‬ ‫שנה‬ ‫באותה‬-100 ‫איש‬ ‫אלף‬,‫שהיוו‬‫כ‬-12‫אחוזים‬‫אוכלוסיית‬ ‫מכלל‬‫הגברים‬ ‫בגילאים‬ ‫היהודים‬21-45. •‫מ‬‫תוך‬‫כ‬-1,085,000‫גברים‬‫בטווח‬ ‫יהודיים‬‫זה‬ ‫גיל‬‫במדינת‬ ‫ישראל‬‫בשנת‬2000,‫כ‬ ‫רק‬-32‫במילואים‬ ‫שרתו‬ ‫איש‬ ‫אלף‬ ‫שנמשכה‬ ‫לתקופה‬26‫ויותר‬ ‫ימים‬.‫של‬ ‫שיעורם‬‫מתוך‬ ‫אלו‬ ‫הינו‬ ‫היהודית‬ ‫הגברים‬ ‫אוכלוסיית‬‫כ‬-4‫אחוזים‬.
 11. 11. ‫שפר‬ ‫ועדת‬ •‫בשנת‬2002‫בצה‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫מינה‬"‫ל‬(‫אכ‬"‫א‬),‫רגב‬ ‫גיל‬ ‫האלוף‬, ‫שירות‬ ‫לבחינת‬ ‫ועדה‬‫בצה‬ ‫החובה‬"‫ל‬‫האלוף‬ ‫בראשות‬(‫מיל‬')‫גדעון‬‫שפר‬. •‫מסקנות‬:‫נהוגה‬‫בצה‬"‫שונים‬ ‫שירות‬ ‫מסלולי‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫ל‬(‫דיפרנציאציה‬) ‫החובה‬ ‫בצבא‬.‫בפועל‬‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫הזניח‬ ‫כבר‬ ‫הצבא‬"‫עם‬ ‫צבא‬" ‫ומקיים‬,‫הציבור‬ ‫מעין‬ ‫הסמוי‬ ‫באופן‬,‫של‬ ‫מדיניות‬‫בוויסות‬ ‫דיפרנציאציה‬ ‫לתפקיד‬ ‫הגיוס‬ ‫משך‬ ‫התאמת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המגוייסים‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫המנוהלת‬‫צה‬"‫ל‬ ‫בהתאם‬‫לצרכיו‬. •‫באמצעות‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לתגמל‬ ‫הניסיון‬‫אבטלה‬ ‫דמי‬,‫בנקודות‬ ‫זיכוי‬ ‫מס‬,‫במתן‬ ‫הטבות‬‫משכנתאות‬,‫בארנונה‬ ‫הנחה‬,‫לימודים‬ ‫מלגות‬ ‫או‬,‫מבלי‬ ‫להופכו‬‫למקצועי‬,‫הפך‬‫מעוות‬ ‫לגורם‬‫בישראל‬ ‫הרווחה‬ ‫במדיניות‬. •‫הדיפרנציאציה‬ ‫העמקת‬ ‫של‬ ‫המהלך‬ ‫המשך‬‫החובה‬ ‫בצבא‬‫יתרונות‬ ‫מעלה‬ ‫לצה‬ ‫מבוטלים‬ ‫לא‬"‫ליחסי‬ ‫בהתייחס‬ ‫ל‬‫צבא‬-‫חברה‬,‫ליצירת‬ ‫מנוף‬ ‫ומהווה‬ ‫בסיס‬‫נוסף‬ ‫לגיטימציה‬‫צה‬ ‫עבור‬"‫בתור‬ ‫בחברה‬ ‫ל‬‫יעיל‬ ‫ארגון‬‫וחסכוני‬.‫מגמה‬ ‫זאת‬,‫הועדה‬ ‫לדברי‬,‫דורשת‬‫מיסוד‬.
 12. 12. ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ •‫ב‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫הבטחון‬ ‫שר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונתה‬-11‫ביולי‬ 2005‫ב‬ ‫מסקנותיה‬ ‫את‬ ‫והגישה‬-31‫בינואר‬2006. •"‫כוח‬ ‫היקף‬‫בשירות‬ ‫האדם‬‫גבוה‬ ‫היום‬ ‫החובה‬ ‫מהנדרש‬,‫הצבאית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫בהתחשב‬ ‫הזמינה‬‫לאופי‬ ‫ובהתאם‬‫הביטחונית‬ ‫הפעילות‬ ‫הנדרשת‬ ‫השוטפת‬."
 13. 13. ‫התאבדויות‬ •‫בצה‬ ‫שנתי‬ ‫הרב‬ ‫הממוצע‬"‫של‬ ‫הוא‬ ‫ל‬35‫מתאבדים‬ ‫בשנה‬,‫מדי‬ ‫כלומר‬10-14‫חייל‬ ‫מתאבד‬ ‫יום‬. •‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫ח‬‫כ‬-27‫צה‬ ‫מחללי‬ ‫אחוזים‬"‫ל‬ ‫בשנת‬2005‫אובדני‬ ‫במעשה‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫איבדו‬.
 14. 14. ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫נמחקת‬ ‫מחלקה‬ •‫מרום‬ ‫בני‬ ‫הפסיכולוג‬,‫מחקרי‬ ‫כפסיכולוג‬ ‫המשמש‬ ‫התאבדות‬ ‫מקרי‬ ‫במניעת‬ ‫לצבא‬ ‫המסייע‬‫בקרב‬ ‫חיילים‬,‫שכ‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫מציין‬-35‫חיילים‬ ‫מדי‬ ‫מתאבדים‬‫שנה‬. •‫בממוצע‬" :‫שנמחקת‬ ‫מחלקה‬ ‫זו‬.‫מאז‬‫המדינה‬ ‫קום‬, ‫מבין‬21‫צבא‬ ‫חללי‬ ‫אלף‬,‫שכמעט‬ ‫מאוד‬ ‫ייתכן‬10 ‫אחוזים‬‫התאבדו‬ ‫מהם‬."
 15. 15. ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ •‫כי‬ ‫ציינה‬ ‫שפר‬ ‫ועדת‬"‫נוסף‬ ‫ערעור‬(‫הבלעדיות‬ ‫על‬ ‫צה‬ ‫של‬"‫ל‬‫בחברה‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בניהול‬)‫מגיע‬ ‫הזכויות‬ ‫משיח‬,‫גםהוא‬ ‫עלול‬ ‫אשר‬‫נגד‬ ‫לטעון‬ ‫המונופול‬‫הצבא‬ ‫של‬ ‫הזה‬" •‫יש‬ ‫כי‬ ‫זיהתה‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫גם‬"‫חיצוניים‬ ‫יתרונות‬ ‫על‬‫מצפונו‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫הפרט‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫בסיס‬." "‫שאינן‬ ‫ולחירותם‬ ‫הצעירים‬ ‫ברווחת‬ ‫הגלומים‬ ‫ניתנות‬‫לכימות‬."
 16. 16. Liberty vs. Safety • They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. – Benjamin Franklin (1706-1790)
 17. 17. ‫ראנד‬ ‫איין‬ •"‫המעורבת‬ ‫בכלכלה‬ ‫הפרט‬ ‫בזכויות‬ ‫הפגיעות‬ ‫מכל‬, ‫ביותר‬ ‫הגרוע‬ ‫הינו‬ ‫הכפוי‬ ‫הצבאי‬ ‫הגיוס‬.‫הפרה‬ ‫הוא‬ ‫זכויות‬ ‫של‬.‫של‬ ‫היסודית‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫שולל‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬--‫לחיים‬ ‫הזכות‬--‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫ומבסס‬ ‫הסטאטיזם‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬:‫שייכים‬ ‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫כי‬ ‫למדינה‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫לתבוע‬ ‫עשויה‬ ‫והמדינה‬ ‫בקרב‬ ‫להקריבם‬ ‫כפייתו‬.‫התקבל‬ ‫זה‬ ‫שעיקרון‬ ‫לאחר‬, ‫זמן‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫השאר‬.‫רשאית‬ ‫המדינה‬ ‫אם‬ ‫נוראה‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫במוות‬ ‫להסתכן‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫ונכות‬,‫המדינה‬ ‫שיקולי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שהוכרזה‬ ‫במלחמה‬, ‫או‬ ‫עמה‬ ‫להסכים‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫להבינה‬ ‫אפילו‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫נדרשת‬ ‫אינה‬ ‫הסכמתו‬ ‫אם‬ ‫בל‬ ‫לסבל‬ ‫אותו‬ ‫לשלוח‬-‫יתואר‬--‫לכן‬,‫בעיקרון‬,‫כל‬ ‫כזאת‬ ‫במדינה‬ ‫נשללות‬ ‫הזכויות‬,‫אינה‬ ‫וממשלתו‬ ‫עליו‬ ‫מגינה‬.‫להגן‬ ‫נותר‬ ‫עוד‬ ‫מה‬ ‫על‬?"
 18. 18. ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫לביטול‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬12‫ביוני‬
 19. 19. ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫לביטול‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ •‫ירושלים‬ ‫ממכון‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫ציטט‬ ‫אייכלר‬, ‫מקצועי‬ ‫שבצבא‬ ‫הטוען‬–‫יוכל‬ ‫והוא‬ ‫תגבר‬ ‫איכותו‬ ‫ניכר‬ ‫סכום‬ ‫לחסוך‬,‫לא‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫לפיהם‬ ‫נתונים‬ ‫והציג‬ ‫יותר‬ ‫קיים‬"‫העם‬ ‫צבא‬ ‫מיתוס‬",‫הגיוס‬ ‫אחוזי‬ ‫בגלל‬ ‫הנמוכים‬.‫נגד‬ ‫יצא‬ ‫גם‬ ‫אייכלר‬"‫השרות‬ ‫זמן‬ ‫הפיכת‬ ‫האזרחים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ולחינוך‬ ‫היתוך‬ ‫לכור‬ ‫הצבאי‬." ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫אייכלר‬ ‫אמר‬ ‫עוד‬,‫שיהיה‬ ‫במקום‬ ‫מלכד‬ ‫דבר‬,‫נוראי‬ ‫לנושא‬ ‫הפך‬.‫איבה‬ ‫מרוב‬,‫חש‬ ‫אני‬ ‫בין‬ ‫בשנאה‬ ‫סוריה‬ ‫של‬ ‫למצבה‬ ‫קרובים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לעלאווים‬ ‫המורדים‬.‫כל‬ ‫מכובד‬ ‫אדם‬ ‫היה‬ ‫החרדי‬ ‫החייל‬ ‫בקהילה‬ ‫השנים‬,‫בלתי‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ‫קונטרסט‬ ‫כשיש‬ ‫אבל‬ ‫טבעי‬.
 20. 20. ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫לביטול‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ •‫כי‬ ‫נכתב‬ ‫ההסבר‬ ‫דברי‬"‫לאחר‬64‫מדינה‬ ‫שנות‬,‫הגיע‬ ‫להוצאת‬ ‫הגורמת‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הזמן‬ ‫וצעירה‬ ‫צעיר‬ ‫כל‬ ‫לצרף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אדירים‬ ‫משאבים‬ ‫בצבא‬ ‫לשירות‬,‫המבצעי‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לבדוק‬ ‫מבלי‬ ‫בגיוסו‬ ‫והמקצועי‬.‫אישית‬ ‫ובחירה‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫הגיוס‬, ‫המקצועי‬ ‫הצבא‬ ‫עם‬ ‫האזרחית‬ ‫הסולידריות‬ ‫את‬ ‫תחזק‬ ‫בשכר‬ ‫הנדרשים‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫לתגמל‬ ‫ויאפשר‬ ‫והיעיל‬ ‫ולקצין‬ ‫לחייל‬ ‫והכישרון‬ ‫ההקרבה‬ ‫למידת‬ ‫ומתאים‬ ‫ראוי‬ ‫והמצטיין‬ ‫המקצועי‬". 13‫ח‬"‫ו‬ ‫טרומית‬ ‫בקריאה‬ ‫בהצעה‬ ‫תמכו‬ ‫כים‬-60‫ח‬"‫כים‬ ‫לה‬ ‫התנגדו‬.
 21. 21. ‫יעלון‬ ‫הבטחון‬ ‫שר‬11‫ביולי‬2013 •"‫העתיד‬‫אותנו‬ ‫להוביל‬ ‫עלול‬ ‫לעין‬ ‫הנראה‬ ‫עליונות‬ ‫באמצעות‬ ‫שיוכרעו‬ ‫לעימותים‬ ‫צה‬ ‫של‬ ‫טכנולוגית‬"‫ל‬,‫באוויר‬,‫וביבשה‬ ‫בים‬, ‫וגובר‬ ‫הולך‬ ‫ושימוש‬ ‫כבדים‬ ‫כלים‬ ‫פחות‬ ‫עם‬ ‫מאוישים‬ ‫ובלתי‬ ‫מתוחכמים‬ ‫בכלים‬ ‫כל‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫שמענקים‬ ‫אויב‬." •"‫איננו‬‫לטכנולוגיה‬ ‫משתעבדים‬–‫אלא‬ ‫למציאות‬ ‫אותה‬ ‫ומתאימים‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ ‫צבא‬ ‫מול‬ ‫צבא‬ ‫קרבות‬ ‫בה‬ ‫החדשה‬, ‫לפני‬ ‫האחרונה‬ ‫בפעם‬ ‫שפגשנו‬ ‫במתכונת‬ 40‫שנה‬,‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫במלחמת‬,‫הופכים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ופחות‬ ‫לפחות‬". f4700047e5d1a9068016de51http://nashpia.co.il/stories/
 22. 22. ‫מקצועי‬ ‫לצבא‬ ‫השדולה‬ ‫כינוס‬26‫ביולי‬
 23. 23. ‫נוסף‬ ‫למידע‬ •‫עמדה‬ ‫נייר‬"‫לישראל‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬"‫מכון‬ ‫באתר‬ ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬.israel.org-www.jims •‫מקצועי‬ ‫לצבא‬ ‫התנועה‬ ‫אתר‬-idfpro.orghttp:// ‫תודה‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬ boaz@aynrand.org.il

×