Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חופש או שיוויון

473 views

Published on

בין חופש לשויון
הרצאה מאת בועז ארד
התנועה הליברלית החדשה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

חופש או שיוויון

 1. 1. ‫קפיטליזם מול סוציאליזם‬ ‫בין חירות לשוויון‬ ‫בועז ארד‬
 2. 2. ‫חופש‬“What is the basic, theessential, the crucial principlethat differentiates freedomfrom slavery? It is the principleof voluntaryaction versus physical coercionor compulsion”.“America’s Persecuted Minority: Big Business,”Capitalism: The Unknown Ideal, 46
 3. 3. ‫תפקידי המדינה‬ ‫• ניהול השוק‬ ‫• הגנה על זכויות‬ ‫והכלכלה.‬ ‫הפרט לחיים‬ ‫ולרכוש‬ ‫• ניהול הדת‬ ‫והאמונה.‬ ‫• צבא ומשטרה.‬ ‫• נהול החברה‬ ‫• משפט.‬‫(הבטחת זכויות‬ ‫סוציאליות‬ ‫וחברתיות).‬
 4. 4. ‫היכן הייתם רוצים לחיות?‬
 5. 5. ‫מדד החופש הכלכלי‬
 6. 6. ‫291 ימי עבודה למימון הוצאות הממשלה‬
 7. 7. ‫מה נשאר משקל הסיוע‬ ‫• הכנסות 2102 היו 84‬ ‫מל"ש.‬ ‫• %39 מתקציב הארגון‬ ‫• עלות גבייה 04 אג‬‫מופנה ישירות לפעילות‬ ‫• ניהול והקצאה 02 אג (?) ההומניטארית.‬ ‫• החזר חובות 03 אג‬ ‫• תשלום לנצרך 02-01‬ ‫אג‬
 8. 8. ‫חלוקה לפי מיסים‬
 9. 9. ‫מבנה הוצאות משק הבית‬
 10. 10. ‫תשלומי מיסים לפי עשירונים‬
 11. 11. ‫דו"ח העוני הכנסה ממוצעת בט"ל‬
 12. 12. ‫הוצאות משקי הבית 0102‬
 13. 13. ‫שבדיה או יוון‬
 14. 14. ‫שר האוצר השבדי אנדרס בורג.‬ ‫• "אם קיצוץ במיסים לעשירים מעודד‬ ‫לקיחת סיכונים, אז זה היה חייב‬ ‫להיעשות. ברוב המקרים, חברה לא‬ ‫נוצרת ללא הבעלים. לא הייתה‬ ‫"איקאה" ללא [אינגוור] קמפראד. לא‬ ‫הייתה לנו את "טרה-פק" בלי [רובן]‬ ‫ראוסינג. ככל הנראה הם שני היזמים‬ ‫המובילים שהיו לנו בעשורים‬‫האחרונים, ושניהם עזבו את שבדיה".‬‫‪• The Spector - Sweden’s secret‬‬ ‫‪recipe‬‬
 15. 15. ‫חלקם של העניים?‬
 16. 16. ‫רמת ההכנסה של העניים ביותר‬http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-
 17. 17. ‫"פומפריפוזה בארץ הכסף" 6791‬‫• "וכך פומפריפוזה חיה לה מאז ועד עתה בעזרת‬ ‫תמיכה כלכלית של החברה: אך היא לא כתבה‬ ‫עוד ספרים...”.‬ ‫• "כך אני מרגישה" אמרה אסטריד לינדגרן בראיון‬ ‫עיתונאי, "זה לא מעורר במיוחד לכתוב משהו‬ ‫כאשר אתה יודע שיהיה עליך לשלם עבור‬ ‫התענוג...”.‬
 18. 18. ‫הציונים הכלליים 5591/ טלפון 1791‬
 19. 19. ‫035 אלף עובדים ישירים, 009 אלף הנסמכים על‬ ‫תקציבי ממשלה וחברות ממשלתיות(8002 )‬
 20. 20. ‫גרעון אקטוארי של 003 מיליארד ש"ח‬
 21. 21. ‫בשנת 1102 גדל החוב הממשלתי בכ-%4 ועמד‬ ‫על 336 מיליארד ש"ח לעומת 806 מיליארד‬ ‫ש"ח בשנת 0102‬
 22. 22. ‫"המהפכה" של דב חנין‬
 23. 23. ‫שלי יחימוביץ מתנגדת להורדת יוקר המחייה‬
 24. 24. ‫עליית ייבוא = שיפור התעסוקה‬
 25. 25. ‫ייבוא מוגדל = ייצוא מוגבר‬
 26. 26. ‫עיקרון זכויות האדם – מול זכויות האזרח‬‫• סוחר הוא אדם המרוויח את אשר הוא מקבל ואינו נוטל או‬‫נותן את הבלתי מורווח. הסוחר אינו מבקש שתשלם עבור‬ ‫כשלונותיו, הוא גם לא מבקש להיות נאהב בשל‬ ‫מגרעותיו." - - איין ראנד, "נאום גאלט"‬
 27. 27. ‫החברה החופשית‬ ‫חברה בנויה מקיבוץ של בני אדם שכל אחד מהם‬ ‫•‬ ‫אחראי על גורלו.‬‫הכרה בזהות האנושית כ"חיה הרציונלית" הדורשת‬ ‫•‬ ‫חופש כצורך קיומי.‬ ‫הנגזרת המוסרית היא יחסים על בסיס וולנטרי.‬ ‫•‬ ‫ההתארגנות הפוליטית מבוססת על הוצאת‬ ‫•‬ ‫האלימות מן היחסים בין אנשים.‬
 28. 28. ‫שוויון וחירות‬• "Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.“ - Ben Franklin, 1755 ‫• "מי שמוכן להקריב את החירות למען הבטחון‬ )‫(השוויון), יאבד גם את החירות וגם את (השוויון‬ ."‫הביטחון‬
 29. 29. ‫דרור פויר‬ ‫גלובס 01 בנובמבר 2102‬ ‫אבל זה לא הדבר העיקרי שקצת ביאס אותי במפגשים האחרונים שהיו‬ ‫•‬ ‫לי עם אותן חבורות של שמאלנים צעירים, חמודים, אידיאליסטים וטובי‬ ‫לב. מה שביאס אותי במיוחד להיתקל בו שוב ושוב, ועוד כמה פעמים,‬ ‫היה סוג של תבוסתנות שבאה מתוך פינוק ילדותי שבתורו מוביל לסוג‬ ‫של ניהיליזם.‬ ‫יותר מדי אנשים צעירים חושבים שהכול אבוד, שאין סיכוי ואין טעם. הם‬ ‫•‬ ‫לא רואים את עצמם מצליחים בחיים, הם לא מדמיינים את עצמם מגיעים‬ ‫לדירה, הם לא מבינים מה יש להצביע ובשביל מה שווה להתאמץ, הם‬ ‫מבכים את המחאה החברתית שנכשלה, ומשתמשים בה כתירוץ לכל‬ ‫אוזלת יד ותשישות נפש. הם רואים את המציאות כמלחמה שבה הם‬ ‫נידונים להפסיד, וזה גורם להם להזדקן בטרם עת. הם יוצאים אל החיים,‬ ‫אל שוק העבודה, אל הרומנטיקה, במין קרעכצים פולניים כאלה,‬ ‫והקרעכץ הוא אולי פס הקול הגרוע מכול. לעזאזל, אני מוצא את עצמי‬ ‫אומר להם, תבחרו שיר שאתם אוהבים ותנו לו להתנגן בראש כשאתם‬ ‫יוצאים מהבית. די לייאוש.‬‫•‬ ‫‪http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000796342#fromelement=hp_deot‬‬
 30. 30. ‫צדק חברתי‬ ‫• "יש לשים קץ להיעדר סייגים על משק חופשי,‬ ‫לטובת הכוונה מתוכננת ופעולה מתוכננת...מה‬‫שהיה מקרי בשעתו חייב להיות מתוכנן". היטלר‬ ‫4391‬ ‫• "המושג צדק חברתי הוא הסוס הטרויאני‬ ‫שבאמצעותו חדרה הטוטאליטריות" האייק.‬
 31. 31. ‫"בשנות השישים התרחקתי מהקומוניזם ומהקשר‬ ‫הרגשי עם הניסיון הסובייטי. המהפך בהבנתי את‬‫הקיבוץ היה גם מהפכה בראייתי את הסוציאליזם.‬ ‫נפילת ברית המועצות והקומוניזם, נפילת‬‫ההסתדרות, הפרטת הכלכלה הישראלית והפרטת‬ ‫הקיבוץ - כולן אירעו באותן שנים." יהודה הראל‬
 32. 32. ‫פעילות למען החירות‬
 33. 33. ‫הפגנה נגד הגדלת גרעונות המדינה‬
 34. 34. ‫השתתפות ותמיכה‬
 35. 35. ‫תודה‬ ‫בועז ארד‬Boaz.onroad@gmail.com www.Liberal.co.il www.AynRand.org.il

×