Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raffi dayan

18 views

Published on

הרצאת רפי דיין בכנס החירות השישי

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raffi dayan

 1. 1. ‫ביצים‬ ‫עם‬ ‫סיפור‬ ‫גרין‬ ‫אורגני‬ ‫בחוות‬ ‫חופש‬ ‫ביצי‬ ‫לול‬
 2. 2. ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫ביצים‬ ‫עם‬ ‫סיפור‬.... ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫ארץ‬??? XXX
 3. 3. ‫של‬ ‫ייצור‬ ‫מכסות‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫שפעם‬ ‫מאמין‬ ‫היה‬ ‫מי‬... ‫עגבניות‬ ‫בצל‬ ‫אדמה‬ ‫תפוחי‬ ‫טריים‬ ‫תבלינים‬ ‫למיניהם‬ ‫פרחים‬ ‫ועוד‬.... ‫נולדו‬ ‫לחופש‬!
 4. 4. ‫למי‬ ‫קדם‬ ‫מי‬? ‫תשובה‬: ‫הלול‬ ‫לענף‬ ‫המועצה‬...
 5. 5. ‫הלול‬ ‫לענף‬ ‫המועצה‬ ‫ותקנות‬ ‫חוק‬ ‫חוק‬:‫סעיף‬35 ‫תקנות‬:‫שנה‬ ‫כל‬ ‫מתחדשות‬,‫למכסות‬ ‫רשאים‬: •‫קיימים‬ ‫מגדלים‬ •‫פטם‬ ‫מגדלי‬(‫חלקי‬ ‫באופן‬) •‫חקלאיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ •‫פריפריה‬.... •‫מוסלמים‬,‫צ‬'‫רקסים‬,‫דרוזים‬
 6. 6. ‫השתנה‬ ‫מה‬?
 7. 7. ‫בביצים‬ ‫תמידי‬ ‫מחסור‬–‫מכוון‬ ‫מחסור‬
 8. 8. ‫חוקים‬ ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫ניצול‬
 9. 9. ‫שלנו‬ ‫הסיפור‬ .1‫חפר‬ ‫בעמק‬ ‫פרטית‬ ‫חווה‬–‫חוות‬"‫גרין‬ ‫אורגני‬" .23‫מכסת‬ ‫לנו‬ ‫להעניק‬ ‫הלול‬ ‫מועצת‬ ‫סירוב‬ ‫שנים‬ ‫ביצים‬ ‫ייצור‬ .3‫תקנות‬2018‫נחתמו‬ ‫לא‬ .4‫תקנות‬ ‫בהעדר‬ ‫הלול‬ ‫אכלוס‬ .5‫מגדל‬ ‫מספר‬ ‫לנו‬ ‫להעניק‬ ‫הלול‬ ‫מועצת‬ ‫סירוב‬ .6‫שלנו‬ ‫העופות‬ ‫להשמדת‬ ‫הלול‬ ‫מועצת‬ ‫איום‬ .7‫מניעה‬ ‫צו‬ .8‫עתירה‬‫לבג‬"‫צ‬ .9‫אך‬ ‫העתירה‬ ‫דחיית‬"‫היתר‬"‫לתרום‬ ‫נזקי‬‫הבג‬"‫צ‬/‫תרומת‬‫הבג‬"‫צ‬ .10‫המאבק‬ ‫המשך‬ ‫גרין‬ ‫אורגני‬ ‫חוות‬ ‫חפר‬ ‫שבעמק‬
 10. 10. ‫כלכלה‬"‫חופשית‬"???
 11. 11. ‫אמיצים‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫חסרים‬ .1‫ממכסה‬ ‫החופש‬ ‫ביצי‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ .2‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫המחזיקות‬ ‫הייצור‬ ‫מועצות‬ ‫לסגירת‬ ‫נמרצת‬ ‫פעולה‬.....‫תורמות‬ ‫אשר‬ ‫שחקים‬ ‫מרקיעי‬ ‫תוצרת‬ ‫ומחירי‬ ‫התוצרת‬ ‫באיכות‬ ‫לפחיתה‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬... *‫הלול‬ ‫לענף‬ ‫המועצה‬ *‫החלב‬ ‫מועצת‬ *‫הדבש‬ ‫מועצת‬ *‫ההיטלים‬ ‫מועצת‬ ‫וגם‬------‫הצמחים‬ ‫מועצת‬.... .3‫ליבוא‬ ‫השווקים‬ ‫פתיחת‬ .4‫מהנ‬ ‫להינזק‬ ‫עלולים‬ ‫אשר‬ ‫מועט‬ ‫חקלאים‬ ‫למספר‬ ‫פתרון‬"‫ל‬
 12. 12. "‫זכויות‬ ‫בה‬ ‫וסובלנית‬ ‫חופשית‬ ‫חברה‬ ‫רק‬ ‫רשאי‬ ‫אזרח‬ ‫וכל‬ ‫מכובדות‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפרט‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫כרצונו‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫להתוות‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫הדומה‬ ‫בזכותו‬,‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫ואיתנה‬ ‫משגשגת‬"

×