Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Pp biometric

Download to read offline

מכון ירושלים לחקר שווקים

13 במרץ 2011


מכון ירושלים לחקר שווקים מזהיר מפני
תכנית לאגור מידע ביומטרי על כל אזרחי ישראל

ממשלת ישראל עומדת להוציא לפועל תכנית אשר תרכז מידע רגיש הנוגע לכל אזרח בישראל בידי עשרת אלפים מפקידיה ועובדיה, על פי נייר עמדה אשר פורסם היום, 13 במרץ, על ידי מכון ירושלים לחקר שוקים.

חוקרת המכון, הכלכלנית דיאנה זקס, הזהירה, ש"תכנית זו להקמת מאגר ביומטרי מרכזי, בנוסף לשימוש בתעודות זהות הכוללים מידע ביומטרי על האזרח, תהפוך את ישראל למדינה המערבית והדמוקרטית היחידה המחזיקה מאגר ביומטרי האוגרת מידע על כל אזרחיה. ישראל מבקשת להצטרף לרשימת מדינות לא דמוקרטיות כדוגמת אתיופיה, אינדונזיה, תימן ופקיסטאן".
בנייר העמדה סוקר המכון את הסכנות שביישומו של "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2009" (החוק הביומטרי). אם וכאשר ייושם החוק, יחליף משרד הפנים לכל אזרחי ישראל את תעודות הזהות לתעודות זהות "חכמות" בעלות שבב דיגיטאלי עם זיכרון ומעבד והמאפיינים הביומטריים של בעל התעודה. בנוסף, המדינה תקים מאגר מידע ביומטרי מרוכז, האוגר בתוכו את כל המידע הביומטרי על כל אזרחי המדינה. עלות הקמת המאגר הביומטרי הוערכה על ידי הממשלה ב-270 מליון ₪, אולם עלולה להגיע למיליארדי ש"ח.
מדינות מערביות דמוקרטיות אחרות אינן מקיימות מאגר ממשלתי דומה.
הממשלה מנסה להפעיל תכנית ניסויית בת שנתיים. כאשר יתחיל הניסוי, כל אזרח המבקש תעודת זהות או דרכון יבחר אם לקבל תעודה רגילה או ביומטרית. לאחר מכן תהפוך התכנית לחובה.
הבעיות העיקריות המצוינות על ידי המכון הן:
דליפת המידע שבמאגר: ככל הנראה, פקידי משרד הפנים, שוטרים ואנשי צבא יוכלו להשתמש במאגר. הקמת המאגר ותחזוקתו ייעשו בידי חברה מסחרית. המכון מתריע שכ-10,000 איש יהיו בעלי גישה כלשהי למאגר.
אם יגיע אליהם המידע שבמאגר, מחבלים מקומיים או בינלאומיים יוכלו לדעת בקלות ובוודאות מי הוא אזרח ישראלי. אפשר יהיה לצלם אדם בטלפון סלולארי ולהשוות את התמונה עם המאגר הביומטרי.
המאגר ישמש יעד לגורמים עבריינים אשר ינסו לאמץ זהויות, או להשאיר ראיות המרשיעות חפים מפשע בזירות פשע.
פגיעה בפרטיות ואנטי-דמוקרטיות: חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו מעגנת את הזכות לפרטיות וצנעת חיי הפרט. הימצאות מידע ביומטרי בידי הממשלה תצמצם את הפרטיות של האזרח, מאחר והוא כבר לא יהיה בעל יחיד למידע זה. המאגר הביומטרי יפקיד אמצעי פיקוח על כל אזרחי ישראל בידי הממשלה. הממשלה תזכה בכוח אדיר, והיחס שבין האזרח לממשלה ישתנה. כל האזרחים יהיו במעמד חשודים ועבריינים פוטנ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

מכון ירושלים לחקר שווקים 13 במרץ 2011 מכון ירושלים לחקר שווקים מזהיר מפני תכנית לאגור מידע ביומטרי על כל אזרחי ישראל ממשלת ישראל עומדת להוציא לפועל תכנית אשר תרכז מידע רגיש הנוגע לכל אזרח בישראל בידי עשרת אלפים מפקידיה ועובדיה, על פי נייר עמדה אשר פורסם היום, 13 במרץ, על ידי מכון ירושלים לחקר שוקים. חוקרת המכון, הכלכלנית דיאנה זקס, הזהירה, ש"תכנית זו להקמת מאגר ביומטרי מרכזי, בנוסף לשימוש בתעודות זהות הכוללים מידע ביומטרי על האזרח, תהפוך את ישראל למדינה המערבית והדמוקרטית היחידה המחזיקה מאגר ביומטרי האוגרת מידע על כל אזרחיה. ישראל מבקשת להצטרף לרשימת מדינות לא דמוקרטיות כדוגמת אתיופיה, אינדונזיה, תימן ופקיסטאן". בנייר העמדה סוקר המכון את הסכנות שביישומו של "חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2009" (החוק הביומטרי). אם וכאשר ייושם החוק, יחליף משרד הפנים לכל אזרחי ישראל את תעודות הזהות לתעודות זהות "חכמות" בעלות שבב דיגיטאלי עם זיכרון ומעבד והמאפיינים הביומטריים של בעל התעודה. בנוסף, המדינה תקים מאגר מידע ביומטרי מרוכז, האוגר בתוכו את כל המידע הביומטרי על כל אזרחי המדינה. עלות הקמת המאגר הביומטרי הוערכה על ידי הממשלה ב-270 מליון ₪, אולם עלולה להגיע למיליארדי ש"ח. מדינות מערביות דמוקרטיות אחרות אינן מקיימות מאגר ממשלתי דומה. הממשלה מנסה להפעיל תכנית ניסויית בת שנתיים. כאשר יתחיל הניסוי, כל אזרח המבקש תעודת זהות או דרכון יבחר אם לקבל תעודה רגילה או ביומטרית. לאחר מכן תהפוך התכנית לחובה. הבעיות העיקריות המצוינות על ידי המכון הן: דליפת המידע שבמאגר: ככל הנראה, פקידי משרד הפנים, שוטרים ואנשי צבא יוכלו להשתמש במאגר. הקמת המאגר ותחזוקתו ייעשו בידי חברה מסחרית. המכון מתריע שכ-10,000 איש יהיו בעלי גישה כלשהי למאגר. אם יגיע אליהם המידע שבמאגר, מחבלים מקומיים או בינלאומיים יוכלו לדעת בקלות ובוודאות מי הוא אזרח ישראלי. אפשר יהיה לצלם אדם בטלפון סלולארי ולהשוות את התמונה עם המאגר הביומטרי. המאגר ישמש יעד לגורמים עבריינים אשר ינסו לאמץ זהויות, או להשאיר ראיות המרשיעות חפים מפשע בזירות פשע. פגיעה בפרטיות ואנטי-דמוקרטיות: חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו מעגנת את הזכות לפרטיות וצנעת חיי הפרט. הימצאות מידע ביומטרי בידי הממשלה תצמצם את הפרטיות של האזרח, מאחר והוא כבר לא יהיה בעל יחיד למידע זה. המאגר הביומטרי יפקיד אמצעי פיקוח על כל אזרחי ישראל בידי הממשלה. הממשלה תזכה בכוח אדיר, והיחס שבין האזרח לממשלה ישתנה. כל האזרחים יהיו במעמד חשודים ועבריינים פוטנ

Views

Total views

1,302

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

56

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×