Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Hiatus by prof. Micha Klein

 1. ‫ה‬ ‫במאה‬-21 ‫עצירה‬-Hiatus ‫קליין‬ ‫מיכה‬ ‫אקלים‬ ‫שינויי‬
 2. •‫ביותר‬ ‫הקצרה‬ ‫הזמן‬ ‫יחידת‬ ‫כי‬ ‫הסוברים‬ ‫יש‬ ‫האקלים‬ ‫חוקרי‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫מגמות‬ ‫חוקרים‬ ‫כאשר‬ ‫לחקור‬ ‫שיש‬19‫שנה‬,‫של‬ ‫יחידה‬ ‫שזו‬ ‫לבנה‬ ‫ושנות‬ ‫חמה‬ ‫שנות‬ ‫מחזור‬ ‫התלכדות‬. •19‫ה‬ ‫במאה‬ ‫עברו‬ ‫שנה‬-21,‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬ ‫ניתן‬"‫להעזר‬"‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בנתוני‬-20. •‫על‬ ‫כותבים‬ ‫חוקרים‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫מזה‬hiatus-‫מגמת‬ ‫של‬ ‫עצירה‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫העלייה‬. •‫נמדדו‬ ‫שכבר‬ ‫נתונים‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫לעתיד‬ ‫תחזיות‬ ‫אין‬ ‫במצגת‬. •‫מתחום‬ ‫דוגמאות‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬: ‫טמפרטורה‬,‫ים‬ ‫מי‬ ‫טמפרטורת‬,‫ים‬ ‫פני‬ ‫גובה‬,‫פד‬"‫ח‬,‫קרחונים‬
 3. ‫הפד‬ ‫ריכוז‬"‫מזה‬ ‫קבוע‬ ‫כמעט‬ ‫עלייה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫ח‬50‫שנה‬.
 4. Study Sheds New Insights into Global Warming "Hiatus“ Temporary slowdown in global average surface temperature warming observed between 1998 and 2013 represented a redistribution of energy within the Earth system, new research shows. This news article was issued by the NASA Jet Propulsion Laboratory, the University of Delaware, and the American Geophysical Union (AGU) as a press release on 22 November 2016. Gan et al. (2019) ‫ממעבדות‬ ‫שפורסם‬ ‫מחקר‬ NASA‫עצירה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫הגלובלית‬ ‫בהתחממות‬ ‫טמפרטורה‬
 5. ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנמדדו‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫נתוני‬‫לווינים‬‫עצירה‬ ‫על‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫מראים‬
 6. ‫טמפרטורה‬,‫חודשי‬ ‫ממוצע‬ ‫של‬ ‫אנומליה‬1997-2014
 7. ‫הים‬ ‫פני‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫השינויי‬ ‫אדום‬-‫הפציפי‬ ‫מזרח‬,‫ירוק‬-‫אטלנטי‬,‫הודי‬,‫פציפי‬ ‫מערב‬.
 8. ‫ל‬ ‫אפשריות‬ ‫הטבעיות‬ ‫סיבות‬"‫עצירה‬." ‫אל‬ ‫מחזורי‬-‫ניניו‬-‫ל‬-‫ניניה‬, ‫שמש‬ ‫בסערות‬ ‫ירידה‬, ‫וולקני‬ ‫באבק‬ ‫עלייה‬.
 9. Graph by NOAA Climate.gov, based on data from NOAA’s Climate Prediction Center. ‫בשנים‬ ‫הפציפי‬ ‫באוקיאנוס‬ ‫הטרופי‬ ‫באזור‬ ‫המים‬ ‫פני‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫השינוי‬1997-2018 ‫שנות‬ ‫מודגשות‬ ‫בורוד‬‫אל‬-‫ניניו‬,‫שנות‬ ‫בכחול‬‫ל‬-‫ניניה‬.
 10. ‫ב‬ ‫ירידה‬ ‫של‬ ‫המגמה‬‫השמש‬ ‫סערות‬‫האחרונים‬ ‫במחזורים‬
 11. ‫אובך‬‫וולקני‬‫ברחבים‬ ‫בסטרטוספירה‬50N-50S,‫בשנים‬1991-2011. ‫בטמפרטורה‬ ‫לירידה‬ ‫מביאה‬ ‫האטמוספירי‬ ‫באובך‬ ‫עלייה‬ ‫בשנת‬ ‫הפינטובו‬ ‫התפרצות‬ ‫לאחר‬ ‫מאוד‬ ‫גדולה‬ ‫עלייה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬1991‫כ‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫עברה‬ ‫שהשפעתה‬-5 ‫שנים‬.‫שנת‬ ‫מאז‬2003‫וולקניות‬ ‫התפרצויות‬ ‫מכמה‬ ‫באובך‬ ‫קלה‬ ‫עלייה‬ ‫שוב‬.
 12. ‫מלווינים‬ ‫שנצפו‬ ‫כפי‬ ‫וולקנית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫אירועים‬1978-2016 ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫תחילת‬ ‫מאז‬ ‫כי‬ ‫בברור‬ ‫נראה‬-21‫מלווינים‬ ‫שנצפו‬ ‫הוולקנית‬ ‫ההתפרצויות‬ ‫במספר‬ ‫עלייה‬ ‫יש‬ https://www.researchgate.net/figure/Number-of-volcanoes-erupting-through-time-during-the-satellite-era-1978-2016-eruption_fig3_328196361
 13. ‫הבריטי‬ ‫המטאורולוגי‬ ‫השרות‬ ‫של‬ ‫העולמית‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫הצגת‬ ‫זה‬ ‫גרף‬ ‫ננתח‬ ‫איך‬? ‫שנת‬2016‫אל‬-‫קיצוני‬ ‫ניניו‬
 14. ‫שתי‬"‫דרכים‬"‫הגרף‬ ‫את‬ ‫לנתח‬ ‫העליון‬ ‫הגרף‬,"‫רואה‬"‫עצירה‬. ‫כאשר‬‫שנת‬1998‫ושנת‬2016 ‫אל‬ ‫שנות‬ ‫הן‬-‫חזק‬ ‫ניניו‬. ‫התחתון‬ ‫הגרף‬,"‫רוצה‬"‫עלייה‬ ‫לראות‬ ‫נתונים‬ ‫באותם‬ ‫גדולה‬ ‫עלייה‬ ‫רואה‬ ‫ובאמת‬. ‫הצדק‬ ‫מי‬ ‫אם‬???
 15. +4 Professor Ross McKitrick from the University of Guelph in Canada studied land and ocean temperatures since 1850. He compared this to satellite data from 1979 to 2014. By plotting trends in this data, he has concluded that global warming has been on pause for 19 years (illustrated)
 16. NASA-‫שינוי‬‫בשנים‬ ‫הטמפרטורה‬ 1924-1944‫מסומנת‬‫בקו‬‫האדום‬, ‫עלייה‬ ‫מגמת‬ ‫ומגלה‬. ‫שינוי‬‫הטמפרטורה‬‫בשנים‬ 1994-2014‫מסומנת‬‫בקו‬‫הירוק‬ ‫ירידה‬ ‫מגמת‬ ‫ומגלה‬.
 17. ‫המראות‬ ‫נוספות‬ ‫תחנות‬ ‫עשרות‬0‫ואפילו‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫עלייה‬ ‫בשם‬ ‫הירוק‬ ‫בבלוג‬ ‫שכתבתי‬ ‫בכתבה‬ ‫הובאו‬ ‫האחרון‬ ‫בדור‬ ‫ירידה‬: "‫שינויי‬‫מ‬ ‫הרחוקות‬ ‫בתחנות‬ ‫הטמפרטורה‬"‫החום‬ ‫אי‬‫העירוני‬."
 18. ‫שינויים‬‫ים‬ ‫פני‬ ‫בגובה‬‫ה‬ ‫במאה‬-21 ‫יורק‬ ‫ניו‬1990-2016
 19. Sea Level Rise Data for Portsmouth. Source: PSMSL ‫פורסמוט‬,‫אנגליה‬
 20. ‫חיא‬ ‫מדידות‬"‫ל‬2000-2019‫מפ‬ ‫מדידות‬"‫י‬2000-2018 ‫ישראל‬ ‫חיא‬ ‫של‬ ‫הגרף‬ ‫מתוך‬ ‫מועבד‬"‫ל‬1992-2019‫מפ‬ ‫של‬ ‫הגרף‬ ‫מתוך‬ ‫מועבד‬"‫י‬1958-2018.
 21. ‫מרסיי‬,‫התיכון‬ ‫בים‬ ‫ביותר‬ ‫הארוך‬ ‫הרקורד‬ ‫בעלת‬ ‫התחנה‬ ‫צרפת‬ ‫מקור‬Rocco 2015
 22. ‫בשנים‬ ‫הים‬ ‫פני‬ ‫בגובה‬ ‫השינוי‬1993-2017‫האוסטרלי‬ ‫המטאורולוגי‬ ‫מהמשרד‬ ‫הנתונים‬ ‫נאורו‬ ‫טובלו‬ ‫שלמה‬ ‫איי‬ ‫ה‬ ‫ציר‬ ‫הגרפים‬ ‫בשלושת‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬-Y‫במטרים‬ ‫הפציפי‬ ‫האוקיאנוס‬ ‫איי‬.
 23. Léon Chafk, Jan Even Øie Nilsen, Sönke Dangendorf, Gilles Reverdin & Thomas Frederikse North Atlantic Ocean Circulation and Decadal Sea Level Change During the Altimetry Era. Scientific Reports ‫החודשיים‬ ‫הים‬ ‫פני‬ ‫בגובה‬ ‫השינויים‬,‫דק‬ ‫קו‬,‫והמוחלקים‬,‫עבה‬ ‫קו‬,‫לתקופה‬1993-2015‫ממדי‬ ‫הצפוני‬ ‫הים‬ ‫גאות‬(‫אדום‬)‫הנורבגי‬ ‫ובים‬(‫כחול‬.) ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בתחילת‬ ‫שחל‬ ‫המגמה‬ ‫שינויי‬ ‫מאד‬ ‫בולט‬-21.
 24. ‫מספר‬ ‫בעולם‬ ‫רבות‬ ‫חוף‬ ‫בערי‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫ונציה‬ ‫עולה‬ ‫לשנה‬ ‫ההצפות‬,‫ג‬'‫אקרטה‬,‫בנקוק‬ ‫ואחרות‬,‫הסיבה‬ ‫כי‬ ‫מראים‬ ‫מעודכנים‬ ‫מחקרים‬ ‫אך‬ ‫הערים‬ ‫שקיעת‬ ‫היא‬,‫תהום‬ ‫מי‬ ‫שאיבת‬ ‫עקב‬ ‫בעיקר‬ ‫האדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫הים‬ ‫פני‬ ‫בגובה‬ ‫עלייה‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬.
 25. A hiatus and greenhouse effect Monthly variations of the areal averaged atmospheric and surface greenhouse effect parameter anomalies (Gaa and Gsa) from 1979 to 2014 for the (a) globe, (b) sea and (c) land. Gaa and Gsa are represented by blue and red lines, respectively. Thin and thick solid lines indicate the monthly and 12-month moving averaged series, respectively. Vertical, thick, gray lines represent the break points of trends using the break function regression (see Methods). Green and yellow dashed lines refer to linear trend lines before and after the break points, respectively. The figure was plotted using MATLAB software. ‫החממה‬ ‫אפקט‬ ‫בהשפעת‬ ‫עצירה‬, ‫גלובלית‬ ‫גם‬,‫בנפרד‬ ‫וליבשה‬ ‫לים‬ ‫גם‬.
 26. ‫בחורף‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫השתנות‬(‫כחול‬) ‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫והשתנות‬-CO2(‫ירוק‬) ‫גרמניה‬,1988-2019 ‫הפד‬ ‫ריכוז‬"‫עלה‬ ‫ח‬‫מ‬350PPM‫ל‬-412PPM ‫מעט‬ ‫ירדה‬ ‫הטמפרטורה‬. ‫הדרומי‬ ‫בקוטב‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫חריגות‬(‫סגול‬) ‫ה‬ ‫ריכוז‬ ‫והשתנות‬-CO2(‫שחור‬) ‫בשנים‬1978-2013 ‫הפד‬ ‫ריכוז‬"‫מ‬ ‫עלה‬ ‫ח‬340PPM‫ל‬395PPM ‫השתנתה‬ ‫לא‬ ‫הטמפרטורה‬. ‫פד‬"‫ח‬–‫טמפרטורה‬
 27. ‫הפד‬"‫השונות‬ ‫ביבשות‬ ‫יער‬ ‫משריפות‬ ‫ח‬. ‫ב‬ ‫ירידה‬ ‫מראה‬ ‫הכללית‬ ‫התמונה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬-20‫האחרונות‬ ‫השנה‬ ‫אפור‬–‫התיכון‬ ‫והמזרח‬ ‫אפריקה‬ ‫שחור‬-‫אוסטרליה‬ ‫אדום‬-‫אסיה‬ ‫וצפון‬ ‫אירופה‬ ‫מזרח‬ ‫ירוק‬-‫אמריקה‬ ‫צפון‬ ‫אורנג‬'-‫אמריקה‬ ‫דרום‬ ‫צהוב‬-‫אסיה‬ ‫מזרח‬ ‫ודרום‬ ‫דרום‬.
 28. ‫הדני‬ ‫המטאורולוגי‬ ‫השרות‬‫מפרסם‬‫נפח‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫המינימלי‬ ‫הקרח‬,‫שההשוואה‬ ‫כדי‬ ‫נכונה‬ ‫תהיה‬;‫לכן‬,‫ערכי‬ ‫של‬ ‫ההשוואה‬ ‫תאריך‬ ‫בין‬ ‫נופל‬ ‫השנתי‬ ‫המינימום‬17.8‫ל‬-10.9. ‫ינואר‬ ‫של‬ ‫הנפח‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מפרסם‬ ‫הוא‬ ‫בחודש‬ ‫גם‬‫ספטמבר‬‫לשנים‬2007-2018‫יש‬‫הקרח‬ ‫בתפוצת‬ ‫עליה‬ ‫קרחונים‬
 29. ‫שטח‬‫בשנים‬ ‫בגרינלנד‬ ‫השלג‬2000-2020 ‫לתקופה‬ ‫הממוצע‬ ‫שהוא‬ ‫האדום‬ ‫לקו‬ ‫מעל‬ ‫נמצא‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫השנים‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬1972-2019,‫הדבר‬ ‫ב‬ ‫כי‬ ‫מראה‬-20‫השנתית‬ ‫השלג‬ ‫בכמות‬ ‫עלייה‬ ‫הייתה‬ ‫האחרונות‬ ‫השנה‬.
 30. ‫לסיכום‬ •‫ה‬ ‫במאה‬-21‫עברו‬ ‫כבר‬20‫ניתן‬ ‫ולכן‬ ‫שנה‬"‫מבט‬ ‫לתת‬"‫המגמות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫ולבחון‬ ‫זו‬ ‫במאה‬ ‫הנצפות‬. •‫בטמפרטורה‬ ‫העלייה‬ ‫במגמת‬ ‫עצירה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬. •‫הים‬ ‫מי‬ ‫בהתחממות‬ ‫עצירה‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬. •‫הים‬ ‫בפני‬ ‫עלייה‬ ‫אין‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬. •‫פד‬ ‫בשחרור‬ ‫ירידה‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬"‫יער‬ ‫משריפות‬ ‫ח‬. •‫החממה‬ ‫באפקט‬ ‫עצירה‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬. •‫הקרח‬ ‫כי‬ ‫מראים‬ ‫הנתונים‬‫עולה‬ ‫הצפונית‬ ‫בהמיספירה‬. •‫הפד‬ ‫בריכוז‬ ‫העלייה‬ ‫המשך‬ ‫למרות‬ ‫מתרחשת‬ ‫זו‬ ‫עצירה‬"‫ח‬.
Advertisement