Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hernia

2,276 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hernia

 1. 1. Abdominal Wall Hernias בקעים של דופן הבטן
 2. 2. הגדרה <ul><li>בלט של איבר תוך ביטני דרך פגם בדופן הבטן </li></ul>
 3. 4. סוגים <ul><li>בקע מפשעתי – Inguinal Hernia </li></ul><ul><li>בקע פמורלי – Femoral Heria </li></ul><ul><li>בקע טבורי – Umbilical Hernia </li></ul><ul><li>בקע בצלקת ניתוחית – Incisional (Ventral) Hernia </li></ul><ul><li>Epigastric Hernia </li></ul><ul><li>Spigelian Hernia </li></ul><ul><li>Lumbar Hernia </li></ul>
 4. 7. אזורי חולשה בדופן הבטן <ul><li>מפשעה ( Groin ) </li></ul><ul><li>טבור </li></ul><ul><li>Linea Alba </li></ul><ul><li>Semilunar Line (of Spieghel) </li></ul><ul><li>צלקות ניתוחיות (Surgical Incision) </li></ul>
 5. 8. סימפטומים - כללי <ul><li>בלט אסימפטומטי </li></ul><ul><li>כאב באזור הבקע </li></ul><ul><li>כאבי בטן </li></ul><ul><li>בחילות / הקאות </li></ul><ul><li>סימני חסימת מעי </li></ul><ul><li>סימני צחיחות </li></ul><ul><li>פריטוניטיס </li></ul><ul><li>&quot; הגודל לא קובע &quot; </li></ul>
 6. 9. סיבוכים - כללי <ul><li>כליאה </li></ul><ul><li>חסימת מעי </li></ul><ul><li>נמק מעי / שחלה / אומנטום וכו ' </li></ul><ul><li>פרפורציה </li></ul><ul><li>פריטוניטיס </li></ul><ul><li>מוות </li></ul>
 7. 11. Diastasis Recti
 8. 13. מושגים <ul><li>Reducible Hernia </li></ul><ul><li>Irreducible Hernia </li></ul><ul><li>Incarcerated Hernia </li></ul><ul><li>Strangulated Hernia </li></ul>
 9. 14. Umbilical Hernia <ul><li>סיווג </li></ul><ul><li>מולד </li></ul><ul><li>נרכש </li></ul><ul><li>אפידמיולוגיה </li></ul><ul><li>שכיח יותר בנשים </li></ul><ul><li>שכיח ב - Infants </li></ul><ul><li>גורמי סיכון </li></ul><ul><li>השמנת יתר </li></ul><ul><li>הריונות חוזרים </li></ul><ul><li>מיימת </li></ul>
 10. 18. 3 שבועות לאחר תיקון בקע טבורי
 11. 19. Epigastric Hernia <ul><li>בקע באזור ה - Linea Alba מעל הטבור </li></ul><ul><li>ב - 80% יוצא מעט שמאלה לקו הלבן </li></ul><ul><li>נובע מחולשה מולדת של הקו הלבן </li></ul><ul><li>5% - 3% מהאוכלוסייה הבוגרת </li></ul><ul><li>פי 3 בגברים </li></ul><ul><li>20% - 15% הישנות הבקע במקום התיקון , מתחתיו או מעליו </li></ul><ul><li>לרוב irreducible </li></ul>
 12. 20. Groin Hernias <ul><li>Inguinal Hernia </li></ul><ul><li>Femoral Hernia </li></ul>
 13. 21. אנטומיה של המפשעה
 14. 22. Inguinal Hernia <ul><li>קלסיפיקציה </li></ul><ul><li>מולד </li></ul><ul><li>נרכש </li></ul><ul><li>ישיר (Direct I.H) – חודר לתעלה המפשעתית דרך הדופן האחורית </li></ul><ul><li>בלתי ישיר (Indirect I.H) – חודר לתעלה המפשעתית דרך הטבעת הפנימית </li></ul><ul><li>זיהוי באמצעות ה - Inferior Epigastric Artery </li></ul><ul><li>Inguino-Scrotal Hernia </li></ul>
 15. 25. אפידמיולוגיה של בקעים במפשעה <ul><li>אתר הבקע השכיח ביותר </li></ul><ul><li>75% מהבקעים מופיעים במפשעה </li></ul><ul><li>בכל הגילים ובשני המינים </li></ul><ul><li>בקע מפשעתי שכיח יותר בצד ימין </li></ul><ul><li>גברים שכיח פי 25 מנשים </li></ul><ul><li>Male Incidence 3% - 4% </li></ul><ul><li>שכיחות עולה עם הגיל </li></ul><ul><li>שכיחות סיבוכים ( כליאת הבקע ) עולה עם הגיל </li></ul><ul><li>Strangulation מתרחש ב : 3% – 1.3% מהבקעים </li></ul><ul><li>רוב הבקעים הכלואים – Indirect Inguinal Hernias </li></ul><ul><li>בקע פמורלי – שיעור הכליאות הגבוה ביותר מכל הבקעים (20% - 5%) </li></ul>
 16. 26. המשך אפידמיולוגיה של בקעים במפשעה <ul><li>בקעים ישירים שכיחים יותר במבוגרים , נדירים בילדים , צעירים ובנשים </li></ul><ul><li>בקעים ישירים בד &quot; כ דו &quot; צ </li></ul><ul><li>בקעים ישירים בד &quot; כ לא עוברים כליאה </li></ul>
 17. 27. הסיכוי לכליאה של בקעים במפשעה <ul><li>תלוי בסוג ובמשך </li></ul><ul><li>Inguinal Hernia – 2.8% לאחר 3 חודשים מהתפתחות הבקע ועולה ל 4.5% לאחר שנתיים </li></ul><ul><li>Femoral Hernia – 22% לאחר 3 חודשים , 45% לאחר 21 חודשים </li></ul>
 18. 30. פתוגנזה של בקע מפשעתי <ul><li>בקע מולד – האשכים מלווים בפריטונאום (Process Vaginalis) בעת ירידתם לשק האשכים בעובר . במקרה ושק זה לא נסגר לאחר הלידה , ומעי חודר דרכו , נוצר בקע </li></ul><ul><li>פגיעה במנגנון סגירת הפתח הפנימי ע &quot; י שרירי הבטן בעת עלית הלחץ התוך ביטני ו / או פגיעה במנגנון התכווצות ה - Cremaster Muscle אשר מושך את תוכן התעלה אל חלל הבטן </li></ul><ul><li>גיל וחלשת ה - Fascia Transversalis </li></ul><ul><li>מאמץ גופני קיצוני </li></ul><ul><li>השמנת יתר </li></ul><ul><li>עלית לחץ תוך ביטני ממושכת : </li></ul><ul><li>1. שיעול כרוני ( COPD ) </li></ul><ul><li>2. BPH והפרעה במתן שתן </li></ul><ul><li>3. עצירות ממושכת ( קרצינומה חוסמת באופן חלקי ) </li></ul>
 19. 31. מושגים <ul><li>Pantalon Hernia – בקע ישיר ובלתי ישיר באותו צד על גבי ה - Inferior Epigastic Artery המפריד בניהם </li></ul><ul><li>Richter Hernia – חדירת דופן אחת בלבד של לולאת מעי לשק הבקע אשר גורם לנמק של הדופן כסיבוך שכיח ( ולא חסימת מעי ) </li></ul>
 20. 32. סימפטומים <ul><li>מלאות / נפיחות באזור המפשעה גדלה בעת שיעול או מאמץ גופני </li></ul><ul><li>כאב באזור המפשעה לעיתים קורן לאשך </li></ul>
 21. 33. אבחנה <ul><li>בדיקה ידנית בעמידה או שכיבה ושיעול </li></ul><ul><li>החדרת האצבע דרך הפתח החיצוני אל תוך התעלה המפשעתית </li></ul><ul><li>סונר מפשעות </li></ul>
 22. 34. אבחנה מבדלת <ul><li>בקע פמורלי / בקע מפשעתי </li></ul><ul><li>הגדלת בלוטות לימפה </li></ul><ul><li>Varicocelle </li></ul><ul><li>Hydrocelle </li></ul><ul><li>Funicocelle – שריד של ה - Process Vaginalis אשר נסגר בגובה הטבעת ומשאיר כיס ריטונאום קטן המפריש נוזלים המצטברים בתוכו . הביטוי – גוש במפשעה שאינו ניתן להחזרה </li></ul>
 23. 40. טיפול <ul><li>Open Hernioplasty </li></ul><ul><li>ללא רשת </li></ul><ul><li>עם רשת </li></ul><ul><li>Laparoscopic Hernioplasty </li></ul><ul><li>שיעורי ההישנות לאחר תיקון : 20% - 15% </li></ul>
 24. 41. תיקון בקע מפשעתי בלפרוסקופיה
 25. 44. תיקון פתוח ללא רשת
 26. 45. תיקון פתוח עם רשת
 27. 47. בקע בצלקת הניתוחית <ul><li>Incisional Hernia </li></ul><ul><li>Ventral Hernia </li></ul><ul><li>POVH (Post Operative Ventral Hernia) </li></ul>
 28. 52. Diaphragmatic (Hiatal) Hernia בקע סרעפתי
 29. 53. סוגים <ul><li>Sliding Hiatal Hernia </li></ul><ul><li>Paraesophageal Hiatal Hernia </li></ul>
 30. 55. Sliding Hiatal Hernia <ul><li>תופעה שכיחה </li></ul><ul><li>רוב החולים אסימפטומטים </li></ul><ul><li>אין קורלציה בין גודל הבקע , משך קיומו והקליניקה </li></ul><ul><li>אינו מהוה מחלה אלא אם מלווה בהפרעה בתפקוד ה - LES </li></ul><ul><li>קליניקה של RE </li></ul><ul><li>טיפול ( בקע אסימפטומטי אינו דורש טיפול ): </li></ul><ul><li>1. טיפול שמרני – בעיקר תרופות ( PPI ) </li></ul><ul><li>2. טיפול ניתוחי - Nissen Funduplication </li></ul>
 31. 56. Paraesophageal Hiatal Hernia <ul><li>הרחבה ניכרת של ה - Diaphragmatic Hiatus דרכו נדחף פונדוס הקיבה לתוך בית החזה בעת עלית לחץ תוך ביטני </li></ul><ul><li>ללא RE ( אין פגיעה בסוגר הושטי התחתון ) </li></ul><ul><li>קליניקה : כאבים בחזה המתגברים בעת אכילה ומדמים תעוקת חזה </li></ul><ul><li>סיבוך : כליאת הבקע בבית חזה </li></ul><ul><li>אבחנה : צילום חזה עם בליעת בריום </li></ul><ul><li>טיפול כירורגי : הורדת הקיבה לחלל הבטן , סגירת הפתח בסרעפת עם תפרי משי , וקיבוע חיבור ושט - קיבה ע &quot; י תפירתו ל - Median Arcuate Lig. (Hills Repair) </li></ul>

×