Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atlas Award Supplement TheMarker

196 views

Published on

Atlas Award Supplement TheMarker

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Atlas Award Supplement TheMarker

  1. 1. 2017 ‫מאי‬ 04‫אשם‬ ‫הפדרלי‬ ‫הבנק‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫מבהיר‬ ‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫ארה"ב‬ ‫על‬ ‫שעבר‬ ‫הפיננסי‬ ‫למשבר‬08"‫משלהן‬ ‫אפים‬ ‫סטארט‬ ‫להקים‬ ‫צריכות‬ ‫"נשים‬ ‫אירופה‬ ‫מדוע‬ ‫מסבירה‬ ‫מאייר‬ ‫ג'ולי‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫אשת‬ ‫ארה"ב‬ ‫על‬ ‫בעיניה‬ ‫עדיפה‬ AYN RAND ANNUAL AWARD FOR BEST ISRAELI START-UP ‫הסטארט-אפ‬ ‫האם‬ ‫לשנות‬ ‫עומד‬ ‫שלכם‬ ?‫עולמנו‬ ‫את‬ ATLAS AWARD ‫אירוע‬ ‫לקראת‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסף‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ ‫המתקיים‬ 16‫המועמדות‬ ‫שמשפיעות‬ ‫הסטארט-אפ‬ ‫חברות‬ ‫התחבורה‬ ‫בתחומי‬ ‫חיינו‬ ‫על‬ ,‫דיגיטלית‬ ‫רפואה‬ ,‫החכמה‬ ‫חכמה‬ ‫וחקלאות‬ ‫קלינטק‬
  2. 2. 24/5/17 THE AYN RAND ANNUAL AWARD FOR BEST ISRAELI START-UP IN THE CATEGORIES: Mobility & Automotive Health & Medical Agrotech & Foodtech & cleantech
  3. 3. : : : , : : : : ereza@haaretz.co.il : : 03-5121170 : ,03-5121188 :' , " ,21 - : " . ' / . , " , , ." " " , . . TheMarker ,Deloitte , . " , , , , - , . . , , . ,Ariadne Capital , ' ' , " " , ' , , ,BB&T Morningstar 2008 " Harvard " .Business Review . , ' , , ,70 . , , . – , , – . " Atlas" , ." " ,"Shrugged , . , ," " , . , . , " " , : 04? ,BB&T " " , ' " 05 " " , 06" - " ' " 07 ,Deloitte- , - 08 " 09 ,Moovit " , , 10- 16 : Atlas Award- , , 14 , : : 03-5121170 . ' / Business Review . , ' , , . , , . – , , – . " " , ." " ,"Shrugged , . , ," " , . , . , " , - " , , 3 | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2017 ‫מאי‬
  4. 4. ' " " : . , " ,BB&T " .2008 2008 " .Harvard Business Review .Atlas Awards " " . ," . . . : " : ." , , , . . ." ? " , , . . " , ."" ? , 40- " . , . . . .( ) . . ." ? , " . , , . , . . , . ." ? BB&T 1989 " " 4.5- BB&T 2008- 152- . " . . , , :BB&T , , ,( ) ,( ) , , ." ?2008 " . - " . - , , . " . " . , , . , . , . , ." " , ? " " , . win/ win ." ? . " . . . . , . . ." , , , " : - , . , . ." (" " ) . 83% " ? - " . , " ' - " 93 2016- , , 6,000- 6 . ," - " " 22 " " . 18 , , . , , . , . , , . , , : , – . Atlas Award . ? " . , . . - ." , ? " . , " " . . . , . . , ." - . , " - . , , . " , , , ,1997- , . – . . . ." ? Objectivist , " ,Venture Fund (OVF) , . : , ? ." ? . " . . , . " : ." ? " . , , . ." ? " , . . - Atlas Award ". " . " " " " " " .2008 " ,Atlas Award , ' " ,BB&T , ," " " , Gage Skidmore : ' " " " : J. Scott Applewhite AP : , 2017 ‫מאי‬ | ATLAS AWARD | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 45 | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2017 ‫מאי‬
  5. 5. ‫ג‬‫המ‬ ‫אמריקאית‬ ‫עסקים‬ ‫אשת‬ ,‫מאייר‬ ‫'ולי‬‫ו‬ ‫מפתח‬ ‫דמות‬ ‫והנחשבת‬ ‫בבריטניה‬ ‫תגוררת‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ,‫האירופית‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫בתעשיית‬ ‫בת‬ ‫כבר‬ ‫יפה‬ ‫שהצליחו‬ ‫הבולטים‬ ‫ההייטק‬ ‫מאנשי‬‫ו‬ ‫לה‬ ‫ממשיכה‬ ‫והיא‬ ‫הראשונה‬ ‫ההייטק‬ ‫בועת‬ ‫קופת‬‫ו‬ .‫כיום‬ ‫גם‬ ‫צליח‬ ‫הר‬ ‫בתחום‬ ‫מצליח‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫בתו‬ ‫היא‬‫ו‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫לפאריס‬ ‫להגר‬ ‫בחרה‬ 21 ‫ובגיל‬ ,‫פואה‬ ‫וב‬ ,‫אנגלית‬ ‫הצרפתים‬ ‫את‬ ‫לימדה‬ ‫היא‬ .‫עצמה‬ ‫את‬‫ו‬ ‫במ�ו‬ MBA ‫תוא ר‬ ‫ללימודי‬ ‫התקבלה‬ ‫מסוים‬ ‫שלב‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ .INSEAD :‫ביותר‬ ‫היוקרתי‬ ‫סד‬ ‫המצליחים‬ ‫הבוגרים‬ 50-‫מ‬ ‫כאחת‬ ‫דורגה‬ ‫אף‬ ‫היא‬ ,1998-‫ב‬ .‫קיומה‬ ‫שנות‬ ‫לאורך‬ INSEAD ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫את‬ ‫הקימה‬ ‫היא‬ ,‫בחיתוליו‬ ‫היה‬ ‫עוד‬ ‫כשהאינטרנט‬ ‫אונליין‬ ‫נטוורקינג‬ ‫ליצור‬ ‫במטרה‬ – First Tuesday ‫באקזיט‬ ‫נמכרה‬ ‫החברה‬ .‫למשקיעים‬ ‫יזמים‬ ‫בין‬ ‫שלמה‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫הישראלית‬ ‫יזם‬ ‫לחברת‬ ‫מסחרר‬ ‫האחר�ו‬ ‫בשנים‬ .‫ליש"ט‬ ‫מיליון‬ 33 ‫תמור ת‬ ‫קליש‬ ‫אירופית‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרן‬ ‫בראש‬ ‫מאייר‬ ‫עומדת‬ ‫נות‬ ‫יועצת‬ ‫והיא‬ ,‫קפיטל‬ ‫אריאדנה‬ :‫הקימה‬ ‫שאותה‬ ‫היא‬ ‫מאייר‬ .‫היזמות‬ ‫בתחום‬ ‫בריטניה‬ ‫לממשלת‬ Atlas Award ‫בכנס‬ ‫המרכזיים‬ ‫מהנואמים‬ ‫אחת‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫הפרס‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫בוועדת‬ ‫וחברה‬ .‫ר‬‫ביות‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ?‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫עליך‬ ‫השפיעה‬ ‫כיצד‬ ‫לשתף‬ ‫לי‬ ‫וחשוב‬ ,‫חיי‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫ראנד‬ ‫"איין‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫חיי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫עיצבה‬ ‫היא‬ ‫מדוע‬ ‫אע‬ ‫זה‬ ‫את‬ .‫שלי‬ ‫העסקיות‬ ‫והתוכניות‬ ‫האסטרטגיה‬‫ו‬ ‫כל‬ ‫חם‬ ‫לב‬ ‫גם‬ ‫לי‬ ‫יש‬ .‫בכנס‬ ‫שאעביר‬ ‫בהרצאה‬ ‫שה‬‫ו‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובים‬ ‫מחברי‬ ‫רבים‬ ‫שכן‬ ,‫הישראלים‬ ‫פי‬ First ,‫שלי‬ ‫האחרון‬ ‫העסק‬ ‫ואת‬ ,‫ישראלים‬ ‫הם‬ ‫אני‬ ‫שאותו‬ ‫קליש‬ ‫שלמה‬ ‫לד"ר‬ ‫מכרתי‬ ,Tuesday ."‫הזה‬ ‫בביקור‬ ‫שוב‬ ‫לפגוש‬ ‫מקווה‬ ‫עברת‬ ‫ואז‬ ‫אנגלית‬ ‫ספרות‬ ‫למדת‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫ועולם‬ ‫עסקים‬ ‫מנהל‬ ‫ללימודי‬ ?‫מסתדר‬ ‫של‬ ‫קרב‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫בעבורי‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫"תעשיית‬ ‫לדומי‬ ‫להגיע‬ ‫ודוחפים‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫המתחרים‬ ‫רעיונות‬‫ו‬ ‫יסוד‬ ‫הנחת‬ ‫יש‬ ‫חברה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בלבה‬ .‫בשוק‬ ‫ננטיות‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫זה‬ .‫ואסטרטגיה‬ ‫חזון‬ ,‫נרטיב‬ ,‫מרכזית‬ ‫ההיסטו‬ ,‫הספרות‬ ‫של‬ ‫הגדולים‬ ‫מהסיפורים‬ ‫רחוק‬‫ו‬ ."‫והאמנות‬ ‫ריה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יזמות‬ ‫בתעשיית‬ ‫שמעורבת‬ ‫כמי‬ ?‫להיום‬ 1998 ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ,‫הראשונים‬ ‫ימיה‬ ‫מאז‬ ‫קרלוטה‬ ‫של‬ ‫התיאוריה‬ ‫של‬ ‫נלהבת‬ ‫קוראת‬ ‫"אני‬ ‫כך‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ואימוץ‬ ‫משבשות‬ ‫טכנלוגיות‬ ‫על‬ ‫פרז‬ ‫באופן‬ ‫שונה‬ ‫בשלב‬ ‫נמצאים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מאמינה‬ ‫שאני‬ ‫שנית‬ ‫מכה‬ ‫האימפריה‬ .‫החדשנות‬ ‫במעגל‬ ‫מהותי‬ ‫במאפשרי‬ ‫להשקיע‬ ‫היא‬ ‫כיום‬ ‫וההזדמנות‬ ‫היום‬ ‫הולכים‬ ‫אשר‬ - Digital Enablers - ‫הטכנולוגיה‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ ,‫העתיד‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫הענק‬ ‫לארגוני‬ ‫לעזור‬ ."‫לשם‬ ‫בדרך‬ ‫דיגיטליות‬ ‫הכנסות‬ ‫נקודת‬ ‫מהי‬ ,‫בקריירה‬ ‫הצלחות‬ ‫הרבה‬ ‫לך‬ ‫היו‬ ?‫לדעתך‬ ‫השיא‬ 50-‫מ‬ ‫לאחת‬ ‫להיבחר‬ ‫עבורי‬ ‫גדול‬ ‫כבוד‬ ‫היה‬ ‫"זה‬ ‫הז�מ‬ ‫בכל‬ INSEAD ‫ש ל‬ ‫ביותר‬ ‫המצליחים‬ ‫הבוגרים‬ ."‫פנטסטי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫נים‬ ‫אריאדנה‬ ‫של‬ ‫הייחודיות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫תוכלי‬ ?‫קפיטל‬ ‫בעלי‬ ‫עבור‬ ‫באירופה‬ ‫היחידי‬ ‫הפתרון‬ ‫"אנחנו‬ ,‫ריבוניות‬ ‫הון‬ ‫קרנות‬ ,‫פנסיה‬ ‫(קרנות‬ ‫גדולים‬ ‫נכסים‬ ‫פרטיים‬ ‫עסקים‬ ‫ואנשי‬ ‫גדולים‬ ‫משפחתיים‬ ‫עסקים‬ ‫משמעו‬ ‫הון‬ ‫לפרוס‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ )‫ממון‬ ‫בעלי‬‫ו‬ ‫(בשל‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ )‫יורו‬ ‫מיליון‬ ‫ממאה‬ ‫(יותר‬ ‫תי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההסתברות‬ ‫עם‬ )‫משותפת‬ ‫תשתית‬ ‫והגיוון‬ ‫ערך‬ ‫להוסיף‬ ‫שלנו‬ ‫ליכולת‬ ‫הודות‬ ‫להצלחה‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫היעד‬ .)‫אזור‬ ,‫שלב‬ ,‫(מגזר‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫ב�פ‬ ‫מנוהלים‬ ‫נכסים‬ ‫שווי‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 1 ‫ש ל‬ ‫האיחוד‬ ‫ברחבי‬ ‫שתשקיע‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫לטפורמת‬ A&B ‫לסדרות‬ ‫אריאדנה‬ ‫שקרן‬ ‫בעוד‬ ,‫האירופי‬ ‫יורו‬ ‫מיליון‬ 250 ‫הוא‬ ‫שלהן‬ ‫המנוהל‬ ‫ההון‬ ‫שהיקף‬ ‫נמוכות‬ ‫ריביות‬ ‫בשל‬ .‫שלנו‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫על‬ ‫תשב‬ ‫מח‬ ‫הגדולים‬ ‫הנכסים‬ ‫בעלי‬ ,‫נמוכים‬ ‫נפט‬ ‫ומחירי‬‫ו‬ ‫משמעו‬ ‫תשואה‬ ‫להשיג‬ ‫להם‬ ‫שיסייע‬ ‫כלי‬ ‫פשים‬‫ו‬ ‫האירופית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יזמי‬ ‫כי‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ .‫תית‬ ‫בגלל‬ ‫אבל‬ ,‫האקזיטים‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הם‬ ,‫מצליחים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫גדולים‬ ‫נכסים‬ ‫כבעלי‬ ‫מהם‬ ‫שיש‬ ‫הדרישות‬ ‫ההון‬ ‫בענף‬ ‫הקטנות‬ ‫הקרנות‬ ‫במגרש‬ ‫לשחק‬ ‫יכולים‬ .‫האירופי‬ ‫סיכון‬ ‫כסף‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציה‬ ‫יוצרת‬ ‫קפיטל‬ ‫אריאדנה‬ ‫צעירים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ועסקים‬ ‫קטנות‬ ‫קרנות‬ ,‫גדול‬ ‫יצ‬ .‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫ונמצאים‬ ‫במהירות‬ ‫הצומחים‬‫ו‬ Ecosystem ‫הנקראת‬ ‫השקעות‬ ‫של‬ ‫קטגוריה‬ ‫רנו‬ ‫הנתמכות‬ ‫החברות‬ ‫כיצד‬ ‫המסבירה‬ Economics ‫לט�ר‬ ‫מסייעים‬ ,Digital Enablers ‫שה ן‬ ,‫ידינו‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫הגדול‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫נספורמציה‬ ‫מעוניין‬ ‫הוא‬ ‫שבהם‬ ‫בשווקים‬ ‫להוביל‬ ‫לו‬ ‫ומסייעות‬ ."‫להוביל‬ ‫בתע‬ ‫לעבוד‬ ‫בחרת‬ ‫מדוע‬ ,‫אמריקאית‬ ‫כאזרחית‬- ‫הסיליקון‬ ‫בעמק‬ ‫ולא‬ ‫האירופאית‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫שיית‬ ?‫למשל‬ ‫בגיל‬ ‫לפאריס‬ ‫הגעתי‬ .‫אירופה‬ ‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫"אני‬ ‫הם‬ ‫לעתיד‬ ‫כישלונותיי‬ ‫או‬ ‫הצלחותיי‬ ‫שם‬ ‫כי‬ ,21 ‫מגיעה‬ ‫אני‬ .‫למשפחתי‬ ‫קשורים‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫שלי‬ ‫מה‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫שהקים‬ ‫מצליח‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫ממשפחה‬‫ו‬ ‫ידעתי‬ .‫בארה"ב‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫הרפואיות‬ ‫חברות‬ ‫בכו‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫צריכה‬ ‫שאני‬‫ו‬ .‫הזו‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫סיפקה‬ ‫ואירופה‬ ,‫עצמי‬ ‫חות‬ ‫אנ‬ ,‫אמריקאים‬ ‫כמו‬ ‫נראים‬ ‫האירופים‬ ‫שרוב‬ ‫מכיוון‬‫ו‬ ‫שונים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫דומים‬ ‫די‬ ‫שאנחנו‬ ‫חושבים‬ ‫חנו‬ ‫לחלו‬ ‫שונה‬ ‫השקעה‬ ‫היפותזת‬ ‫יש‬ .‫למעשה‬ ‫מאוד‬‫ו‬ ‫זקוקה‬ ‫האירופית‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫שתעשיית‬ ‫לדעתי‬ ‫טין‬ ‫לא‬ ‫שאחרים‬ ‫בעוד‬ ‫זאת‬ ‫מבינים‬ ‫ואריאדנה‬ ‫ואני‬ ,‫לה‬ .")‫(עדיין‬ -‫הסטארט‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫את‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫הישראלית‬ ‫אפים‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ,‫הסטארט-אפים‬ ‫מאומת‬ ‫מוקסמת‬ ‫"אני‬ ,‫הישראלית‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫בתעשיית‬ ‫חברים‬ ‫הרבה‬ ‫שהם‬ ‫מצליחים‬ ‫וחברים‬ ‫פונדק-מינץ‬ ‫עדי‬ ‫ביניהם‬ ."‫טריאנה‬ ‫מייסד‬ ,‫מנדלזיס‬ ‫גיל‬ ‫כמו‬ ‫יזמים‬ ‫בתחילת‬ ‫צעירים‬ ‫ליזמים‬ ‫כיום‬ ‫שתתני‬ ‫העצה‬ ‫מה‬ ?‫דרכם‬ ‫הר‬ ‫מכתיבה‬ ‫הארגונית‬ ‫"הארכיטקטורה‬‫ו‬ ‫חיובית‬ ‫ארכיטקטורה‬ .‫ההצלחה‬ ‫מיכולת‬ ‫בה‬ ‫של‬ ‫שכבות‬ ‫שלוש‬ ‫יש‬ ‫שבה‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫אריאדנה‬ ‫לפי‬ – ‫המניות‬ ‫ובעלי‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ,‫הנהלה‬ - ‫כוח‬ ‫אנו‬ .‫ביניהם‬ ‫ומאוזנים‬ ‫לחלוטין‬ ‫מובנים‬ ‫ששלושתם‬ ‫ויהיו‬ ‫לתמריץ‬ ‫יזכו‬ ‫שהיזמים‬ ‫להבטיח‬ ‫כיצד‬ ‫יודעים‬ ‫להתמקד‬ ‫רוצים‬ ‫הצעירים‬ ‫היזמים‬ ‫רוב‬ .‫בשליטה‬ ‫כי‬ ‫כסף‬ ‫מרוויחים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫ובמכירות‬ ‫במוצר‬ ‫ארגונית‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מבינים‬ ‫שלהם‬ ‫המשקיעים‬ ."‫לא‬ ‫והם‬ ‫בתעשיית‬ ‫נשים‬ ‫יותר‬ ‫שיהיו‬ ‫לכך‬ ‫גורמים‬ ‫איך‬ ?‫ההייטק‬ ‫הן‬ ‫שם‬ ,‫משלהן‬ ‫חברות‬ ‫להקים‬ ‫צריכות‬ ‫"נשים‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬ ‫שבהן‬ ‫התרבויות‬ ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫יכולות‬ ‫של‬ ‫חוקים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מנצח‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אתה‬ .‫לנצח‬ ‫המשחק‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ;‫אחר‬ ‫מישהו‬ .‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫חברות‬ ‫הקמת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יכולות‬ ‫נשים‬ ‫בתעוזה‬ ‫קדימה‬ ‫אותם‬ ‫להנהיג‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫משלהן‬ ."‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫ח‬‫הקל‬ ‫מאחורי‬ ‫שקורה‬ ‫מכל‬ ‫גדול‬ ‫לק‬‫ו‬ ‫של‬ ‫והרכישות‬ ‫המיזוגים‬ ‫בתעשיית‬ ‫עים‬ ‫של‬ ‫ידיה‬ ‫תחת‬ ‫עובר‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ,‫חן‬ ‫טל‬ .Deloitte-‫ב‬ ‫ורכישות‬ ‫המיזוגים‬ ‫קבוצת‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫תחום‬ ‫וראש‬ ‫שותף‬ ‫פירמת‬ ‫של‬ ‫ההייטק‬ ‫במגזר‬ ‫להשקעות‬ ‫ובנקאות‬ ‫מ�ל‬ ‫ואנשיו‬ ,Deloitte ‫החשבו ן‬ ‫וראיית‬ ‫הייעוץ‬ ‫להשקיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫גלובליים‬ ‫לקוחות‬ ‫ווים‬ ‫ובמקביל‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫ולרכוש‬ ‫שרוצות‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫מלווים‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ,‫בנוסף‬ .‫ר‬‫ז‬ ‫רוכש‬ ‫ו/או‬ ‫לשותף‬ ‫לחבור‬ ‫פעי‬ ‫אין‬ ‫עדיין‬ ‫שלהם‬ ‫גלובליים‬ ‫גופים‬ ‫עשרות‬ ‫עם‬‫ו‬ ‫את‬ ‫ולבסס‬ ‫להקים‬ ‫להם‬ ‫ומסייעים‬ ‫בישראל‬ ‫לות‬ ‫מיפוי‬ ‫לרבות‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫בשוק‬ ‫פעילותם‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫אשר‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ואיתור‬ ‫הע‬ ‫או‬ ‫הנוכחית‬ ‫לפעילות‬ ‫רלוונטית‬ ‫תהיה‬ ‫שלהן‬‫ו‬ .‫גופים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫תידית‬ Ayn Rand Atlas -‫ה‬ ‫תחרות‬ ‫ד‬‫צ‬‫כי‬ ‫בשוק‬ ‫כיום‬ ‫התוססת‬ ‫לפעילות‬ ‫קשורה‬ Award ?‫ההייטק‬ ‫הח‬ ‫בתחומים‬ ‫היום‬ ‫נוגעת‬ ‫עצמה‬ ‫"התחרות‬‫ו‬ ‫התחבורה‬ ‫נושא‬ ‫כל‬ .‫הגלובלית‬ ‫ברמה‬ ‫ביותר‬ ‫מים‬ ‫ממה‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ,Automotive-‫בעולם‬ ,‫החכמה‬ ‫מכוניות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫המוביליות‬ ‫עתיד‬ ‫שנקרא‬ ,‫חכמות‬ ‫לערים‬ ‫מחוברת‬ ‫תחבורה‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ,‫חכמות‬ ‫המשמ‬ ‫לשינוי‬ ‫יגרום‬ ‫הנראה‬ ‫שככל‬ ‫הנושא‬ ‫וזה‬‫ו‬ .‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬ ‫מאז‬ ‫שחווינו‬ ‫ביותר‬ ‫עותי‬ ‫האנשים‬ ‫כמות‬ ‫כיום‬ :‫לכך‬ ‫פשוטה‬ ‫דוגמא‬ ‫יש‬ ‫במקצוע‬ ‫שמועסקת‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ,‫משאיות‬ ,‫(רכבים‬ ‫הנהגים‬ ‫בקרב‬ ‫נמצאת‬ ‫אחד‬ ‫האוטונומית‬ ‫המכונית‬ ‫חזון‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .)‫אוטובוסים‬ ‫שלעשרות‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ,‫שנה‬ 20 ‫בעוד‬ ‫רק‬ ‫יתממש‬ ‫מק‬ .‫עבודה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫מיליוני‬ ‫של‬ ‫רבות‬‫ו‬ ‫ברמת‬ ‫ההשפעה‬ .‫העולם‬ ‫מן‬ ‫ייעלם‬ ‫הנהג‬ ‫צוע‬ .‫דרמטית‬ ‫היא‬ ‫האנושות‬ ‫תחבורה‬ :‫לתחרות‬ ‫השנה‬ ‫שנבחרו‬ ‫התחומים‬ ‫ור‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חקלאות‬ ,‫מזון‬ ‫טכנולוגיות‬ ,‫חכמה‬‫ו‬ ‫השפ‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫תחומים‬ ‫הם‬ – ‫דיגיטלית‬ ‫פואה‬‫ו‬ .‫הטכנולוגי‬ ‫לעולם‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫משמעותית‬ ‫עה‬ ‫של‬ ‫העולמות‬ .‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫אדם‬ ‫בכל‬ ‫נוגעים‬ ‫הם‬ Cleantech-‫ו‬ Food-Tech, Water-Tech ‫טכ‬ ‫נייצר‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫מכיוון‬ ‫ביותר‬ ‫חשובים‬ ‫הם‬‫ו‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ,‫אלה‬ ‫בתחומים‬ ‫דרך‬ ‫פורצות‬ ‫נולוגיות‬ ‫הבסיסיים‬ ‫המשאבים‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫ולייצר‬ ‫להמשיך‬ ‫להמשיך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאנושות‬ ‫הנדרשים‬ ‫והחיוניים‬ .‫ולהתקיים‬ ‫לכך‬ ‫תגרום‬ ‫אינטל-מובילאיי‬ ‫עסקת‬ ‫האם‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בתחום‬ ‫למעצמה‬ ‫תהפוך‬ ‫שישראל‬ ?‫התחבורה‬ ‫תייצר‬ ‫אינטל-מובילאיי‬ ‫שעסקת‬ ‫ספק‬ ‫"אין‬ ‫משמעותי‬ ‫כוח‬ ‫מוקד‬ ‫החברות‬ ‫שתי‬ ‫סביב‬ ‫כאן‬ ‫העסקה‬ .‫האוטומוטיב‬ ‫בעולם‬ ‫הישראלי‬ ‫לשוק‬ ‫יופנו‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬ ,‫להערכתי‬ .‫כאן‬ ‫תעצר‬ ‫לא‬ ‫ותהיה‬ ,‫מובילאיי‬ ‫סביב‬ ‫אינטל‬ ‫של‬ ‫יכולות‬ ‫לפתח‬ -‫הסטארט‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫למובילאיי‬ ‫כסף‬ ‫סכומי‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ,‫בנוסף‬ .‫בתחום‬ ‫אפים‬ ‫העול‬ ‫הרכב‬ ‫מתעשיית‬ ‫לישראל‬ ‫מגיעים‬ ‫אדירים‬‫ו‬ ‫חלקי‬ ‫ספקי‬ ‫ברמת‬ ‫והן‬ ‫הרכב‬ ‫יצרני‬ ‫ברמת‬ ‫הן‬ ,‫מית‬ ‫לכאן‬ ‫מגיעים‬ ‫והם‬ ,‫לרכבים‬ ‫והמערכות‬ ‫החילוף‬ ‫בחב‬ ‫להשקיע‬ ,‫חברות‬ ‫לרכוש‬ ‫כדי‬ :‫הרבדים‬ ‫בכל‬‫ו‬ ‫ולה‬ ‫ישראליות‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫בקרנות‬ ‫להשקיע‬ ,‫רות‬‫ו‬ ‫וחדשנות‬ ‫פיתוח‬ ,‫מחקר‬ ‫פעילות‬ ‫בפתיחת‬ ‫שקיע‬ ,‫הזה‬ ‫בטרנד‬ ‫מפנה‬ ‫נקודת‬ ‫הייתה‬ 2016 .‫בישראל‬ ‫ברמת‬ ‫אגרסיבית‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫צפויה‬ 2017-‫ו‬ ‫כמות‬ .‫לישראל‬ ‫מזרימה‬ ‫הזו‬ ‫שהתעשייה‬ ‫הכספים‬ ‫הטכנו‬ ‫בעולם‬ ‫שפעילים‬ ‫הגלובליים‬ ‫הרכב‬ ‫שחקני‬‫ו‬ .‫השנה‬ ‫הוכפלה‬ ‫בישראל‬ ‫לוגי‬ ‫כלכליים‬ ‫שמודלים‬ ‫מכיוון‬ ‫נוצר‬ ‫הזה‬ ‫הטרנד‬ ‫עו‬ ‫הרכב‬ ‫בתעשיית‬ ‫שנה‬ ‫ממאה‬ ‫יותר‬ ‫שקיימים‬‫ו‬ ‫הש‬ ‫הדור‬ ‫יזמי‬ ‫את‬ ‫ייצור‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫להשתנות‬ ‫מדים‬‫ו‬ ‫אז‬ ,‫פיתוח‬ ‫מרכז‬ ‫כאן‬ ‫מקימה‬ ‫רכב‬ ‫חברת‬ ‫אם‬ .‫ני‬ ‫ניסיון‬ ‫יקבל‬ ‫רכב‬ ‫יצרנית‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫יזם‬ ‫להיות‬ ‫פורייה‬ ‫וקרקע‬ ‫אקוסי‬ ‫כאן‬ ‫ייווצר‬ .‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ ‫הטכנולוגיה‬‫ו‬ ‫של‬ ‫ממגוון‬ ‫שחקנים‬ ‫עם‬ ‫מאוד‬ ‫משמעותי‬ ‫סטם‬‫ו‬ ‫ממגוון‬ ,‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫בשרשרת‬ ‫בים‬ ‫גרמניה‬ ,‫סין‬ ,‫יפן‬ ,‫ארה"ב‬ :‫גיאוגרפיות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫העול‬ ‫השחקנים‬ ‫שכל‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ .‫צרפת‬ ‫ואפילו‬‫ו‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫לראות‬ ‫צפויים‬ ‫ואנו‬ ,‫כאן‬ ‫יהיו‬ ‫מיים‬ ."‫אקזיטים‬ ‫בשוק‬ ‫הכללית‬ ‫ההשקעות‬ ‫רמת‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ?‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ,‫אינטל-מובילאיי‬ ‫עסקת‬ ‫את‬ ‫מנטרלים‬ ‫"אם‬ ‫וגם‬ ‫ההשקעות‬ ‫ברמת‬ ‫גם‬ ‫קוו‬ ‫בסטטוס‬ ‫אנחנו‬ ‫גידול‬ ‫ראינו‬ ‫ההשקעות‬ ‫ברמת‬ .‫האקזיטים‬ ‫ברמת‬ ‫של‬ ‫השקעות‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ ‫והגענו‬ 2016 ‫עד‬ 2012 ‫בין‬ ‫שזה‬ ,‫הישראלי‬ ‫בהייטק‬ ‫לרבעון‬ ‫דולר‬ ‫כמיליארד‬ ‫הסכום‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ .‫זכוכית‬ ‫תקרת‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫יכול‬ ‫שהשוק‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫וכרגע‬ ,‫יציב‬ ‫נותר‬ ‫הזה‬ ‫מגמה‬ .‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫לצמוח‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫שקרנות‬ ‫היא‬ 2015-‫ב‬ ‫שהחלה‬ ‫נוספת‬ ‫להיות‬ ‫הפכו‬ )Corporate VCs( ‫התאגידיות‬ .‫הקלאסיות‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫מקרנות‬ ‫יותר‬ ‫משמעותיות‬ ‫מה‬ ‫ישירות‬ ‫מגיע‬ ‫להשקעות‬ ‫הכסף‬ ‫שרוב‬ ‫כך‬‫ו‬ ‫ההון‬ ‫מקרנות‬ ‫ופחות‬ ‫שלהן‬ ‫מהקרנות‬ ‫או‬ ‫חברות‬ ."‫סיכון‬ ‫נחש‬ ‫תחומים‬ ‫עוד‬ ‫אילו‬ ,‫חכמה‬ ‫מתחבורה‬ ‫חוץ‬- ?‫להבטחה‬ ‫בים‬ ‫שעוס‬ ‫בישראל‬ ‫חברות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫"יש‬‫ו‬ ‫ויש‬ ‫מובילית‬ ‫ורפואה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ברפואה‬ ‫קות‬ ‫שהוקמו‬ ‫חברות‬ ‫אלה‬ .‫משמעותי‬ ‫עסקי‬ ‫צורך‬ ‫לכך‬ ,‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫עם‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בטווח‬ ‫לכן‬ .‫שלהן‬ ‫למוצר‬ ‫אמיתית‬ ‫דרישה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫בת‬ ‫גם‬ ‫שנראה‬ ‫מעריך‬ ‫אני‬ ‫מהיום‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬‫ו‬ ‫חשו‬ ‫מגמה‬ .‫משמעותיים‬ ‫אקזיטים‬ ‫הזה‬ ‫חום‬‫ו‬ ‫חברות‬ ‫לקחת‬ ‫נטייה‬ ‫היום‬ ‫שיש‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫בה‬ ‫במקום‬ ‫גדילה‬ ‫לצרכי‬ ‫בהן‬ ‫להשקיע‬ ‫ולהמשיך‬ ‫היום‬ ‫נולדות‬ ‫לכן‬ .‫מהיר‬ ‫לאקזיט‬ ‫איתן‬ ‫לצאת‬ ‫מאוחרים‬ ‫בשלבים‬ ‫להשקעה‬ ‫מיוחדות‬ ‫קרנות‬ ‫ול�ה‬ ‫לגדול‬ ‫צפויות‬ ‫כאן‬ ‫וחברות‬ )Late Stage( ‫נמ‬ ‫הפוקוס‬ ‫שכיום‬ ,‫אגב‬ ,‫לב‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ .‫צליח‬‫ו‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬ ,‫האוטומוטיב‬ ‫עולמות‬ ‫על‬ ‫צא‬ ‫אינטליגנציה‬ ,‫ויז'ן‬ ‫קומפיוטר‬ ‫של‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫חד‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אלה‬ – ‫לרנינג‬ ‫ודיפ‬ ‫מלאכותית‬‫ו‬ ‫כגון‬ ‫נוספים‬ ‫לתחומים‬ ‫אותן‬ ‫להעביר‬ ‫שקל‬ ‫שניות‬ ‫הזה‬ ‫בתחום‬ .‫שם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫החכם‬ ‫הבית‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫הגדול‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ."‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫לדעתי‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫נראה‬ .‫ראויה‬ ‫מידע‬ ‫אבטחת‬ ‫בלי‬ ‫עליו‬ ‫מדברים‬ ‫שכולם‬ ‫נושא‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫"נכון‬ ‫נו‬ ‫זה‬ ,‫תשאל‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ,‫העולמי‬ ‫בשוק‬‫ו‬ ‫ויש‬ ,‫בו‬ ‫מובילה‬ ‫שישראל‬ ‫תחום‬ ‫זהו‬ .‫ר‬‫הסייב‬ ‫שא‬ ‫לכל‬ ‫קריטי‬ ‫הזה‬ ‫הנושא‬ .‫בו‬ ‫יחסיות‬ ‫חוזקות‬ ‫לה‬ ‫לשם‬ ‫המופנית‬ ‫הכסף‬ ‫וכמות‬ ‫תעשייה‬ ‫ולכל‬ ‫תחום‬ ‫אקזיטים‬ ‫להיות‬ ‫ימשיכו‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ,‫לגדול‬ ‫תמשיך‬ .‫בתחום‬ ‫מרכזי‬ ‫עוד‬ ‫לראות‬ ‫נמשיך‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫הגלובליים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫חדשנות‬ ‫ומרכזי‬ ‫פיתוח‬ ‫הסוגיה‬ .‫ר‬‫הסייב‬ ‫עולמות‬ ‫סביב‬ ‫בישראל‬ ‫נפתחים‬ ‫חב‬ ‫של‬ ‫מדי‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫קיימות‬ ‫בישראל‬ ‫האם‬‫ו‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫אני‬ ,‫בעיניי‬ ‫רלוונטית‬ ‫לא‬ ‫סייבר‬ ‫רות‬ ‫הסייבר‬ ‫מחברות‬ ‫סייבר‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הסטה‬ ‫נראה‬ ‫לטובת‬ )‫שבהן‬ ‫הצעירות‬ ‫(בעיקר‬ ‫הישראליות‬ ‫תתבצע‬ ‫זו‬ ‫הסטה‬ – ‫וחדשנות‬ ‫פיתוח‬ ‫מרכזי‬ ‫אותם‬ ‫באמ‬ ‫חלקה‬ ,‫חברות‬ ‫רכישת‬ ‫באמצעות‬ ‫חלקה‬‫ו‬ ‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫דרך‬ ‫וחלקה‬ ‫צוותים‬ ‫רכישת‬ ‫צעות‬ ."‫רגיל‬ ‫הצעירים‬ ‫היזמים‬ ‫"רוב‬ ‫במוצר‬ ‫להתמקד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫ובמכירות‬ ‫כי‬ ‫כסף‬ ‫מרוויחים‬ ‫לא‬ ‫שלהם‬ ‫המשקיעים‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מבינים‬ "‫לא‬ ‫והם‬ ‫ארגונית‬ ‫האנשים‬ ‫כמות‬ ‫"כיום‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫אחד‬ ‫במקצוע‬ ‫שמועסקת‬ .‫הנהגים‬ ‫בקרב‬ ‫נמצאת‬ ‫המכונית‬ ‫חזון‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫רק‬ ‫יתממש‬ ‫האוטונומית‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ,‫שנה‬ 20 ‫בעוד‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫שלעשרות‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫מיליוני‬ ‫הנהג‬ ‫מקצוע‬ .‫עבודה‬ "‫העולם‬ ‫מן‬ ‫ייעלם‬ ‫יכולה‬ ‫היום‬ ‫שמתחרים‬ ‫"לסטארט-אפים‬ "‫כולה‬ ‫האנושות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫להיות‬ ‫פירמת‬ ‫של‬ ‫ההייטק‬ ‫במגזר‬ ‫להשקעות‬ ‫ובנקאות‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫תחום‬ ‫וראש‬ ‫ורכישות‬ ‫המיזוגים‬ ‫בקבוצת‬ ‫שותף‬ ,‫חן‬ ‫טל‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫לשוק‬ ‫העולמית‬ ‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ ‫שמזרימה‬ ‫האדירים‬ ‫הכסף‬ ‫סכומי‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ,‫ישראל‬ Deloitte ‫החשבון‬ ‫וראיית‬ ‫הייעוץ‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫בעולמנו‬ ‫שיתחוללו‬ ‫העצומים‬ ‫השינויים‬ ‫ועל‬ ‫הישראלי‬ World Travel & Tourism Council :‫צילום‬ | ‫מאייר‬ ‫ג'ולי‬ ‫אלונים‬ ‫נטע‬ :‫צילום‬ | ‫חן‬ ‫טל‬ ‫להקים‬‫צריכות‬‫"נשים‬ "‫משלהן‬‫חברות‬ ‫אריאדנה‬ ‫ומנהלת‬ ‫מייסדת‬ ,‫ר‬‫מאיי‬ ‫ג'ולי‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫אשת‬ ‫בארה"ב‬ ‫ולא‬ ‫באירופה‬ ‫לפעול‬ ‫בחרה‬ ‫מדוע‬ ‫מספרת‬ ,‫קפיטל‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫חייה‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫וכיצד‬ 2017 ‫מאי‬ | ATLAS AWARD | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 67 | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2017 ‫מאי‬
  6. 6. ‫ת‬‫עובדים‬ ‫שלכם‬ ‫שבחברה‬ ‫לעצמכם‬ ‫ארו‬ 1,500 ‫מגייס‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ‫עובדים‬ 100 ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫מיומנים‬ ‫מתנדבים‬ ‫מאמצים‬ ‫או‬ ‫ההצעה‬ ‫על‬ ‫מוותרים‬ ‫הייתם‬ .‫הארגון‬ ‫בחרתם‬ ,‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫בחרתם‬ ‫אם‬ ?‫אותה‬ ‫באופן‬ ,‫אני‬ .)Crowdsourcing( ‫המונים‬ ‫במיקור‬ ‫החברה‬ ‫שכן‬ ‫הפלא‬ ‫ומה‬ .‫הדרך‬ ‫של‬ ‫מעריץ‬ ,‫אישי‬ ‫הגדול‬ ‫הנתונים‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫בנתה‬ ,Moovit ,‫שלי‬ ‫בעזרת‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫נתוני‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫המשתמשים‬ ‫מיליון‬ 55 ‫בקרב‬ ‫מתנדבים‬ 150,000 .‫שלנו‬ ‫עידן‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫היא‬ ‫הקהל‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫רתימת‬ ‫והעסקים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לטובת‬ ‫משמש‬ ‫והוא‬ ‫האינטרנט‬ ,‫המונים‬ ‫מיקור‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נוסדו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫כאחד‬ ‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫סוללות‬ ,‫וקטנות‬ ‫גדולות‬ ‫חברות‬‫ט‬ .‫שלהם‬ ‫העסקיים‬ ‫המודלים‬ ‫לתוך‬ ‫מונים‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫לפני‬ .‫נטפליקס‬ ‫את‬ ‫לדוגמה‬ ‫קחו‬ ‫כעבור‬ ‫אשר‬ ,"‫נטפליקס‬ ‫"פרס‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫השיקה‬ ‫את‬ ‫ששיפר‬ ‫למי‬ ,‫ר‬‫דול‬ ‫מיליון‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫נ�ט‬ ‫עבור‬ .-10% ‫ ב‬ ‫שלהם‬ ‫המומלצים‬ ‫אלגוריתם‬ ‫לחוויית‬ ‫יביא‬ ‫משופר‬ ‫המלצות‬ ‫אלגוריתם‬ ,‫פליקס‬ ‫לקוחות‬ ‫שימור‬ ‫ובעקבותיה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫משתמש‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫גבוה‬ ‫ריד‬ ,‫נטפליקס‬ ‫מנכ"ל‬ ;‫חדש‬ ‫אינו‬ ‫הפרס‬ ‫רעיון‬ ‫"קו‬ ‫מאתגר‬ ‫השראה‬ ‫קיבל‬ ,‫פורסם‬ ‫כך‬ ,‫הייסטינגס‬ ‫במטרה‬ 1714-‫ב‬ ‫הבריטי‬ ‫הפרלמנט‬ ‫שהציב‬ "‫האורך‬ .‫שלה‬ ‫האורך‬ ‫קו‬ ‫הכרת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בים‬ ‫ספינה‬ ‫כל‬ ‫לאתר‬ 10 ‫בסך‬ ‫קרן‬ ‫ומציע‬ ‫התחדש‬ "‫האורך‬ ‫"קו‬ ‫פרס‬ ,‫כיום‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫שיעזור‬ ‫למחקר‬ ‫ליש"ט‬ ‫מיליון‬ .‫לאנטיביוטיקה‬ ‫עמידות‬ ‫של‬ ‫העולמית‬ .‫מצליח‬ ‫פרס‬ ‫באמצעות‬ ‫המונים‬ ‫שיתוף‬ ,‫ברור‬ ‫מיליון‬ ‫או‬ ‫ליש"ט‬ ‫מיליון‬ 10 ‫לך‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫הניסיון‬ ‫ובכן‬ ?‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫כדי‬ ‫דולר‬ ‫סטארבקס‬ .‫להתנדב‬ ‫אנשים‬ ‫להזמין‬ ‫ניתן‬ - ‫מוכיח‬ ‫ויש‬ .‫גם‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫איירליינס‬ ‫יונייטד‬ .‫זאת‬ ‫עשו‬ .‫אחרים‬ ‫אינספור‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ‫ואמזון‬ ‫יוטיוב‬ ,‫פייסבוק‬ ‫כמו‬ ‫חברות‬ ‫אפשרויות‬ ‫עם‬ ‫אמנות‬ ‫לדרגת‬ ‫ההמונים‬ ‫קהל‬ ‫שיתוף‬ ‫התכנים‬ ‫והעלאות‬ ‫ביקורת‬ ,‫סקירות‬ ,‫התגובות‬ .‫ושיתופם‬ ‫ביעי‬ ‫המונים‬ ‫במיקור‬ ‫להשתמש‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫ט‬ ‫נמצא‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫ולפנות‬ ‫לות‬ ‫בעליו‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ ‫פורבס‬ ‫של‬ ‫העשירים‬ ‫ברשימת‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫רק‬ ‫צריך‬ .‫פופולארי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫ולסמוך‬ ‫אותו‬ ‫למלא‬ ‫ההמונים‬ ‫את‬ ‫להזמין‬ ,‫הצורך‬ ‫ויקיפדיה‬ ‫מייסדי‬ ‫של‬ ‫המתכון‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫עליהם‬ ‫להפוך‬ Moovit-‫ל‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ .2001 ‫בינואר‬ ‫התחבורה‬ ‫של‬ ‫לוויקיפדיה‬ ‫במהירות‬ .‫הגלובוס‬ ‫ברחבי‬ ‫הציבורית‬ ‫בנתה‬ Moovit ,‫ההמון‬ ‫בעזרת‬ ‫הצי‬ ‫התחבורה‬ ‫נתוני‬ ‫מאגר‬ ‫את‬‫ט‬ .‫בעולם‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫בורית‬ 55 ‫את‬ ‫משרתת‬ Moovit ‫שלה‬ ‫המשתמשים‬ ‫מיליון‬ - ‫הניווט‬ ‫נתוני‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫תחבורה‬ ‫קווי‬ ‫מפות‬ ‫מצב‬ ,‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫טיולים‬ ‫תכנון‬ ,‫שירות‬ 1,200-‫מ‬ ‫ביותר‬ - ‫ועוד‬ ,‫מדינות‬ 75 -‫ב‬ ‫ערים‬ .‫לצמוח‬ ‫וממשיכה‬ ‫ע�ו‬ 100 ‫-מ‬ ‫פחות‬ ‫עם‬- ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫בנינו‬ ,‫בדים‬ ‫עו�ר‬ 150,000 ‫-מ‬ ‫יותר‬- ‫קו‬ ‫(אנו‬ ‫מקומיים‬ ‫כים‬‫ט‬ )"Mooviters" ‫להם‬ ‫ראים‬ .‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ב�כ‬ ‫משתמשים‬ Mooviters ‫-ה‬- ‫שירותי‬ ‫את‬ ‫למפות‬ ‫כדי‬ ‫שלנו‬ ‫לים‬ ‫המקומית‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫של‬ ‫הניווט‬ ‫לאפליקציית‬ ‫שלהם‬‫ט‬ ,‫עצירה‬ ‫תחנות‬ ‫הוספת‬ ‫כולל‬ ‫זה‬ .‫נו‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ,‫קווים‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫הגמול‬ .‫מתנדבים‬ ‫הם‬ Mooviters ‫י�ש‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ .‫חודשי‬ ‫וניוזלטר‬ Moovit ‫חולצ ת‬ ‫שלהם‬ ‫החיזוק‬ ‫עיקר‬ ‫אך‬ ,‫אזוריים‬ ‫מפגשים‬ ‫נם‬ ‫לכל‬ ‫תורמת‬ ‫שלהן‬ ‫שהעשייה‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫הוא‬ ‫שבהן‬ ‫הערים‬ ‫במאות‬ .‫שלהם‬ ‫מדינה‬ ‫העיר/אזור‬ ‫לא‬ ‫התחבורה‬ ‫נתוני‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫קיימים‬ ‫היו‬ ,‫תחבורה‬ ‫אפליקציות‬ ,‫שלנו‬ Mooviters-‫ה‬ ,‫מאין‬ ‫יש‬ ‫אותם‬ ‫שבנו‬ ‫מקו‬ ‫לגיבורים‬ ‫הפכו‬‫ט‬ .‫פחות‬ ‫לא‬ ,‫מיים‬ ‫התחילה‬ ‫לא‬ Moovit ‫קהילה‬ ‫להקים‬ ‫במטרה‬ ‫הקצנו‬ ‫בתחילה‬ .‫מתנדבים‬ ‫של‬ ‫מס‬ ‫למפות‬ ‫החברה‬ ‫מהנדסי‬ ‫את‬‫ט‬ .‫מסוימות‬ ‫בערים‬ ‫תחבורה‬ ‫לולי‬ ‫שלושה‬ ‫מהנדסים‬ ‫לשני‬ ‫נדרשו‬ ‫תחבורה‬ ‫נתוני‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬ ‫חודשים‬ ‫רועי‬ ,‫החברה‬ ‫להקמת‬ ‫שלי‬ ‫השותף‬ .‫אחת‬ ‫עיר‬ ‫של‬ ,‫בודדים‬ ‫למתנדבים‬ ‫האתגר‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫הציע‬ ,‫ביק‬ ‫שהרעיון‬ ‫חשבתי‬ .‫מקוונת‬ ‫כלים‬ ‫ערכת‬ ‫שדרש‬ ‫דבר‬ .‫שטעיתי‬ ‫שמח‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫אני‬ .‫הסכמתי‬ ‫אבל‬ ,‫נאיבי‬ ,‫ההסמכה‬ ‫תהליך‬ ‫ולאחר‬ ,‫התנדבו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫כמיליון‬ ‫מת�נ‬ 150,000 ‫שמנתה‬ Mooviter ‫קהיל ת‬ ‫את‬ ‫בנינו‬ ‫סיפקה‬ ‫כבר‬ Moovit ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ .‫דבים‬ ‫המאוכלסים‬ ‫באזורים‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫נוצ‬ ‫מהנתונים‬ ‫כמחצית‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫מיליארד‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ט‬ Moovit ‫כיום‬ .‫שלנו‬ ‫המשתמשים‬ ‫קהילת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רו‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫שעות‬ 16 ‫כל‬ ‫חדשה‬ ‫לעיר‬ ‫שירות‬ ‫פותחת‬ ‫א�ח‬ ‫מהם‬ 80%-‫כ‬ ‫על‬ .‫בצנרת‬ ‫ערים‬ 2,000 ‫-מ‬ ‫יותר‬- .‫שלנו‬ Mooviters-‫ה‬ ‫ראים‬ ‫קהילת‬ ‫פיתוח‬ ‫לגבי‬ ‫חשובים‬ ‫שיעורים‬ ‫למדנו‬ ‫צרכני‬ ‫מול‬ ‫הפועל‬ ‫לעסק‬ ‫רלוונטית‬ ‫שתהיה‬ ‫המונים‬ ‫על‬ ‫מוערכת‬ ‫החברה‬ ‫שאם‬ ‫למדנו‬ ‫הכל‬ ‫מעל‬ .‫קצה‬ ‫לצמיחה‬ ‫לתרום‬ ‫ישמחו‬ ‫מהם‬ ‫רבים‬ ,‫הלקוחות‬ ‫ידי‬ .‫שלה‬ ‫להצלחה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫שלה‬ ‫רתי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גדלו‬ ‫עסקים‬ ,‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬‫ט‬ ‫בז‬ ‫והמים‬ ‫הרוח‬ ,‫השמש‬ :‫ספציפיים‬ ‫משאבים‬ ‫מת‬‫ט‬ ‫מתהווה‬ ‫ואוטומציה‬ ‫פיזית‬ ‫עבודה‬ ;‫אגרריים‬ ‫מנים‬ .‫המידע‬ ‫בעידן‬ ‫ותקשורת‬ ;‫התעשייתית‬ ‫במהפכה‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונעת‬ ‫האינטרנט‬ ‫כלכלת‬ ‫כיום‬ ‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫תשכילו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫הקהל‬ ‫את‬ ‫לפספס‬ ‫עלולים‬ ‫אתם‬ ,‫ופיתוחו‬ ‫העסק‬ ‫לטובת‬ .‫האוטובוס‬ ‫"א‬‫לגבי‬ ‫אופטימי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היום‬ ‫ני‬ ‫ממה‬ ‫הישראלית‬ ‫ההייטק‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫ד"ר‬ ‫מצהיר‬ ,"‫בעבר‬ ‫שהייתי‬‫ט‬ ‫ונצ'רס‬ ‫גלובל‬ ‫ג'רוזלם‬ ‫קרן‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ,‫קליש‬ ‫מה‬ .AynRandAtlas Award‫של‬‫השופטים‬‫חבר‬‫ויו"ר‬ 1993 ‫לעומת‬ ‫היום‬ ‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫אני‬ ‫"אם‬ ‫השתנו‬ ‫הדברים‬ ‫אז‬ ,‫לפעול‬ ‫שלי‬ ‫הקרן‬ ‫התחילה‬ ‫שבה‬ ‫מוצלחות‬ ‫וחברות‬ ‫מוכשרים‬ ‫מהנדסים‬ ‫היו‬ ‫אז‬ .‫לטובה‬ ‫היזמים‬ ‫אך‬ ,‫רב‬ ‫בכסף‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לענקיות‬ ‫שנמכרו‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫היום‬ .‫שפיתחו‬ ‫החברות‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫מיהרו‬ ‫שלישית‬ ‫ופעם‬ ‫שנייה‬ ‫פעם‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫אחוז‬ ‫כאן‬ ‫ולפתח‬ ‫לגדול‬ ‫רוצים‬ ‫והם‬ ,‫בבנק‬ ‫כסף‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ .‫הקופה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הולכים‬ ‫הם‬ ,‫שלהם‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫הסי‬ ‫לעמק‬ ‫לנסוע‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫כדי‬ ‫פעם‬ ‫אם‬‫ט‬ ‫והקרנות‬ ‫החברות‬ ‫כל‬ :‫כאן‬ ‫נמצאים‬ ‫כולם‬ ‫היום‬ ,‫ליקון‬ ‫והסינים‬ ‫ההודים‬ .‫סניפים‬ ‫כאן‬ ‫פתחו‬ ‫הסיליקון‬ ‫בעמק‬ ‫קרנות‬ ‫כולל‬ ,‫שלם‬ ‫אקוסיסטם‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ,‫כאן‬ ‫נמצאים‬ ‫יש‬ ‫היום‬ .‫לצמוח‬ ‫לסטארט-אפים‬ ‫שמסייעות‬ ‫גידול‬‫ט‬ ‫השני‬ ‫גדול‬ ‫עצמאי‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫ראל‬ ‫הסי‬ ‫לעמק‬ ‫רק‬ ‫בעולם‬ ‫בחשיבותו‬‫ט‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫מגייס‬ ‫קליש‬ ."‫ליקון‬ ‫גלובל‬ ‫לג'רוזלם‬ ‫חדשה‬ ‫המשך‬ ‫קרן‬ ,‫גידול‬ ‫בחברות‬ ‫שתשקיע‬ ‫ונצ'רס‬ ‫שנמ‬ ‫מוצר‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫שלהן‬ ‫חברות‬‫ט‬ .‫בשוק‬ ‫צא‬ ‫אתה‬ ‫שבה‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ Ayn-‫ב‬ ‫השופטים‬ ‫חבר‬ ‫כיו"ר‬ ‫מכהן‬ ‫הש�ת‬ ‫מה‬ .Rand Atlas Awardd ?‫שעברה‬ ‫השנה‬ ‫לעומת‬ ‫נה‬ ‫כמ‬ ‫התחומים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הסתכלנו‬ ‫שעברו‬ ‫"בשנה‬‫ט‬ ‫סקטורים‬ ‫מספר‬ ‫לבחור‬ ‫הוחלט‬ ‫השנה‬ ,‫אחת‬ ‫קשה‬ .‫אחרים‬ ‫סקטורים‬ ‫ייבחרו‬ ‫שנה‬ ‫ומדי‬ ,‫נתמקד‬ ‫שבהם‬ ‫חכ‬ ‫תחבורה‬ :‫סקטורים‬ ‫בשלושה‬ ‫בחרנו‬ ‫השנה‬‫ט‬ ‫דיגיטלית‬ ‫הרפואה‬ ‫תחום‬ ;‫עתידית‬ ‫ומוביליות‬ ‫מה‬ ‫ותחום‬ ;‫מלאכותית‬ ‫באינטליגנציה‬ ‫שימוש‬ ‫הכוללת‬ ‫להשפ‬ ‫הקשור‬ – ‫וקלינטק‬ ‫לחקלאות‬ ‫הטכנולוגיות‬‫ט‬ ‫החיים‬ ‫ואיכות‬ ‫אורח‬ ‫על‬ IT-‫ה‬ ‫עת‬ ‫נבחרו‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ .‫שלנו‬ ‫בכל‬ ,‫פיינליסטיות‬ ‫שש‬ ‫או‬ ‫חמש‬ ,‫זוכה‬ ‫ייבחר‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫ייב‬ ‫המשנה‬ ‫זוכי‬ ‫שלושת‬ ‫ומתוך‬‫ט‬ ‫מה‬ .‫זו‬ ‫לשנה‬ ‫הראשי‬ ‫הזוכה‬ ‫חר‬ ‫לעומת‬ ‫זו‬ ‫בתחרות‬ ‫מאוד‬ ‫שבולט‬ ‫אחרות‬ ‫סטארט-אפים‬ ‫תחרויות‬ ‫להצלחת‬ ‫העיקרי‬ ‫שהמדד‬ ‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫ערך‬ ‫כמה‬ ‫הוא‬ ‫הסטארט-אפ‬ ‫מתבטא‬ ‫שזה‬ ‫כפי‬ ‫ליצור‬ ‫הצליח‬ ‫יצי‬ ‫וקצב‬ ‫השווי‬ .‫שלו‬ ‫השווי‬ ‫הערכת‬ ‫עליית‬ ‫בקצב‬‫ט‬ ‫בחירת‬ ‫מקריטריון‬ ‫שליש‬ ‫כשני‬ ‫מהווים‬ ‫הערך‬ ‫רת‬ ‫ההש‬ ‫והיקף‬ ‫החדשנות‬ ‫מהווה‬ ‫נוסף‬ ‫שליש‬ ,‫הזוכה‬‫ט‬ ."‫האנושות‬ ‫על‬ ‫הפיתוח‬ ‫של‬ ‫פעה‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫כיצד‬ ?‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫לשוק‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫מהפילוסופיה‬ ‫חלק‬ ‫עם‬ ‫מזדהה‬ ‫"אני‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫לערך‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫בעיקר‬ ,‫ראנד‬ ‫לאנשים‬ ‫מקום‬ ‫לתת‬ ‫של‬ ‫במובן‬ ‫חופשית‬ ‫ויזמות‬ .‫מאין‬ ‫יש‬ ‫וליצור‬ ‫להקים‬ ‫ומנהיגות‬ ‫חזון‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ .‫הקפיטליסטית‬ ‫המודרנית‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬ ‫המנוע‬ ‫זה‬ ‫לב‬ ‫אפשרות‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫הסקטור‬ ,‫בישראל‬‫ט‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ .‫ההייטק‬ ‫הוא‬ ‫חופשית‬ ‫יוזמה‬ ‫טא‬ ‫להישגים‬ ‫מגיע‬ ‫אתה‬ ‫הישראלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫אחרים‬ ‫מאוד‬ ‫תעשיות‬ ‫אלה‬ ‫כי‬ ‫השלטון‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫בזכות‬ ‫תחום‬ .‫וכדומה‬ ‫רישיונות‬ ‫לקבל‬ ‫וצריך‬ ‫רגולטוריות‬ .‫רלוונטית‬ ‫אינה‬ ‫כשוק‬ ‫הארץ‬ ,‫גלובלי‬ ‫הוא‬ ‫ההייטק‬ ‫בעולם‬ ‫להצליח‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫בהייטק‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫היזמות‬ ‫חזון‬ ‫מתקיים‬ ‫שם‬ ‫לכן‬ .‫תחרותי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ."‫תוצאות‬ ‫לכך‬ ‫ויש‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫החופשית‬ ‫בישראל‬ ‫יזמות‬ ‫לאפשר‬ ‫היא‬ ‫הממשלה‬ ‫"תפקיד‬ ‫באותם‬ ,‫ובמקביל‬ ,‫בירוקרטיה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ,‫מיסוי‬ ‫כגון‬ ,‫מתערבת‬ ‫המדינה‬ ‫בהם‬ ‫דברים‬‫ט‬ ‫לטובה‬ ‫להפלות‬ ‫ולא‬ ,‫כולם‬ ‫בין‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫שוות‬ ."‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫סקטור‬ ‫ה‬‫התלה‬ ‫מלא‬ ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫והפסל‬ ‫אמן‬‫ט‬ ‫האט‬ ‫פסלי‬ ‫סדרת‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫כשהוא‬ ‫בות‬‫ט‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫ספרה‬ ‫בהשראת‬ ‫שיצר‬ ‫לס‬ "‫המתגבר‬ ‫"כמעין‬ ‫הספר‬ ‫"כאשר‬ :"‫הנפילים‬ ‫"מרד‬ ‫ספר‬ ‫שנים‬ ‫ובמשך‬ ,‫ר‬‫נע‬ ‫הייתי‬ 1943 ‫בשנת‬ ‫פורסם‬ ‫את‬ ‫פרסמה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫כאשר‬ .‫מיטתי‬ ‫ליד‬ ‫ניצב‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫הזדהיתי‬ ‫כבר‬ ,1957 ‫בשנת‬ "‫הנפילים‬ ‫"מרד‬ 14 ‫לאחר‬ ,88 ‫בגיל‬ ,‫כעת‬ .‫הפילוסופית‬ ‫תפיסתה‬ ‫בק‬ ‫כישרונותיי‬ ‫את‬ ‫מיישם‬ ‫אני‬ ,‫מצליחות‬ ‫קריירות‬‫ט‬ ‫הפילו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫כדי‬ ‫כפסל‬ ‫שלי‬ ‫האחרונה‬ ‫ריירה‬‫ט‬ ."‫באמנות‬ ‫שלה‬ ‫סופיה‬ ‫הייתה‬ ‫תמיד‬ ‫שאמנות‬ ‫כמי‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫מינס‬ ‫נשי‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬ ,‫עבורי‬ ‫טבע‬ ‫היה‬ ‫"איור‬ .‫מחייו‬ ‫חלק‬‫ט‬ ‫אח‬ ‫במסלולים‬ ‫בחר‬ ‫בבגרותו‬ ‫אך‬ .‫ר‬‫מספ‬ ‫הוא‬ ,"‫מה‬‫ט‬ ,‫ופוטבול‬ ‫אגרוף‬ ‫נבחרות‬ ‫של‬ ‫קפטן‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫רים‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ .‫שונים‬ ‫ספורט‬ ‫בענפי‬ ‫עולם‬ ‫שיאי‬ ‫ושבר‬ ‫הקים‬ ‫בהמשך‬ .‫עיתונאי‬ ‫להיות‬ ‫החליט‬ ‫אבל‬ ‫רפואה‬ ‫ויחסי‬ ‫השיווק‬ ,‫הפרסום‬ ‫מסוכנויות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫וניהל‬ ‫אחרת‬ ‫ובקריירה‬ ,‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫הגדולות‬ ‫הציבור‬ ‫לר‬ ‫אותה‬ ‫והפך‬ ‫כושר‬ ‫מכוני‬ ‫של‬ ‫כושלת‬ ‫רשת‬ ‫רכש‬‫ט‬ ‫שלה‬ ‫הלונדוני‬ ‫שהסניף‬ ,‫מצליחה‬ ‫בינלאומית‬ ‫שת‬ ‫התפ‬ ‫שממנו‬ ‫לבסיס‬ ‫היה‬‫ט‬ ‫פלייס‬ ‫הולמס‬ ‫רשת‬ ‫תחה‬ .‫בישראל‬ ‫המוכרת‬ ‫ג�י‬ ‫בעקבות‬ ,68 ‫בגי ל‬ ,‫בגופו‬ ‫הסרטן‬ ‫מחלת‬ ‫לוי‬ -‫ב‬ ‫ללמוד‬ ‫החל‬ ,‫הכל‬ ‫עזב‬ Hampstead Academy ‫ל�א‬ ‫והפך‬ ,‫בלונדון‬ of Artt ‫עבר‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שנתיים‬ .‫מן‬ ‫אב‬ ‫במכון‬ ‫ולמד‬ ‫לישראל‬‫ט‬ ‫להתמקד‬ ‫החליט‬ ‫שם‬ ,‫ני‬ ‫ללמוד‬ ‫והמשיך‬ ,‫בפיסול‬ ‫הוא‬ ."‫"בסיס‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫לימו‬ ‫שנות‬ ‫חמש‬ ‫השלים‬‫ט‬ ‫ופתח‬ ,‫שנתיים‬ ‫תוך‬ ‫דים‬ ‫בג‬ ‫יצירותיו‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ .‫בישראל‬ ‫סטודיו‬‫ט‬ ‫בהם‬ ,‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫ובמוזיאונים‬ ‫לריות‬ .‫ישראל‬ ‫בא‬ ‫טובה‬ ‫הבנה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ .‫ניאו-קלאסי‬ ‫פסל‬ ‫"אני‬‫ט‬ ‫מאוד‬ ‫שלי‬ ‫הפסלים‬ ‫של‬ ‫האנטומיה‬ ‫ולכן‬ ‫נטומיה‬ ‫והמיתולוגיה‬ ‫מהתנ"ך‬ ‫השראה‬ ‫שואב‬ ‫אני‬ .‫מפורטת‬ ‫למה‬ ‫בדומה‬ ,‫הקלאסית‬ ‫פעם‬ ‫של‬ ‫שהמאסטרים‬ ‫החלטתי‬ ‫באחרונה‬ .‫עשו‬ ‫אני‬ ‫שבה‬ ‫אמנות‬ ‫להציג‬ ‫שלי‬ ‫הפרשנות‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ."‫לפילוסופיה‬ ‫פרש‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫מינס‬‫ט‬ ‫בסדרת‬ ‫לפילוסופיה‬ ‫נותו‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ,‫האטלס‬ ‫המתארים‬ ‫ברונזה‬ ‫פסלי‬ ‫של‬ ‫המיתולוגית‬ ‫דמותו‬ ‫את‬ ,‫הקלאסי‬ ‫בסיפור‬ .‫אטלס‬ ‫הטי‬ ‫לצד‬ ‫שנלחם‬ ,‫אטלס‬‫ט‬ ,‫האולימפוס‬ ‫באלי‬ ‫טאנים‬ ‫ונאלץ‬ ‫זאוס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נענש‬ ‫אט‬ ,‫מינס‬ ‫של‬ ‫ביצירה‬ .‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשאת‬‫ט‬ ‫מודר‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫"האטלס‬ .‫המציאות‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫לס‬‫ט‬ ‫אלא‬ ,‫הארוך‬ ‫הזקן‬ ‫עם‬ ‫היוונית‬ ‫הדמות‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ,‫ני‬ ‫"מרד‬ ‫מספרה‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫לגיבורים‬ ‫שלי‬ ‫הפרשנות‬ ‫במ‬ ‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫נושא‬ ‫אטלס‬ ."‫הנפילים‬‫ט‬ ‫שאנשים‬ ‫משום‬ ,‫מאוד‬ ‫כבד‬ ‫והעולם‬ ,‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫שך‬ ‫אט‬ .‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫לשאתם‬ ‫ממנו‬ ‫תובעים‬ ‫בעולם‬ ‫רבים‬‫ט‬ ‫ומגיעים‬ ‫שעובדים‬ ,‫שיוצרים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫לס‬ ."‫עבורו‬ ‫מדי‬ ‫כבד‬ ‫העולם‬ ‫כי‬ ‫כועס‬ ‫והוא‬ ,‫להישגים‬ ‫בשני‬ ‫החודש‬ ‫בישראל‬ ‫יוצגו‬ ‫מינס‬ ‫עבודות‬ :‫אירועים‬ Atlas -‫ה‬ ‫מטקס‬ ‫כחלק‬ ,2017 ‫במאי‬ 24-‫ב‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫שיוענק‬ Award ‫בבורסה‬ ‫יתקיים‬ ‫המשתתפים‬ ‫רב‬ ‫האירוע‬ .‫ביותר‬ ‫השעות‬ ‫בין‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,2 ‫בית‬ ‫אחוזת‬ ‫ברחוב‬ ,‫מינס‬ ‫של‬ ‫בסדרה‬ ‫השלישי‬ ‫הפסל‬ .18:00-21:00 ‫ימינו‬ ‫(יד‬ ‫סוקול‬ ‫דיוויד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נרכש‬ ‫שלו‬ ‫שעותק‬ ‫בישקר‬ ‫הענק‬ ‫השקעת‬ ‫את‬ ‫שהוביל‬ ‫באפט‬ ‫וורן‬ ‫של‬ ‫נתרם‬ ,‫דולרים‬ ‫אלף‬ ‫כמאה‬ ‫בשוק‬ ‫וערכו‬ ,)‫בישראל‬ ‫הישרא‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫שיוענק‬ ‫השנתי‬ ‫הפרס‬ ‫לטובת‬‫ט‬ ,18:00 ‫בשעה‬ ,‫במאי‬ 25-‫ב‬ ,‫למחרת‬ ‫יום‬ .‫המצטיין‬ ‫לי‬ ‫"ארט‬ ‫בגלריית‬ ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫של‬ ‫תערוכתו‬ ‫תיפתח‬ ,‫ברונזה‬ ‫פסלי‬ 14 ‫שתכלול‬ ,‫תל-אביב‬ ‫שבנמל‬ "‫מרקט‬ ‫נוס‬ ‫ופסלים‬ ‫האטלס‬ ‫מסדרת‬ ‫הפסלים‬ ‫ארבעת‬ ‫בהם‬‫ט‬ ‫היוונית‬ ‫מהמיתולוגיה‬ ‫לקוחה‬ ‫להם‬ ‫שההשראה‬ ‫פים‬ ‫גם‬ ‫דברים‬ ‫יישא‬ ‫התערוכה‬ ‫בפתיחת‬ .‫ך‬"‫התנ‬ ‫ומסיפורי‬ .‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ ‫נשיא‬ ,‫ברוק‬ ‫ירון‬ ‫ד"ר‬ ,‫ענק‬ ‫לחברות‬ ‫סבסוד‬ ‫נותנת‬ ‫הממשלה‬ ‫"אם‬ "‫הסטארט-אפים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫זה‬ 68‫בגיל‬ ‫שמתחילה‬ ‫אמן‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫קריירה‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫"השכילו‬ "‫העסק‬ ‫לטובת‬ ‫שלכם‬ ‫לגבי‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫אופטימי‬ Ayn Rand Atlas Award ‫של‬ ‫השופטים‬ ‫חבר‬ ‫ויו"ר‬ ‫גלובל‬ ‫ג'רוזלם‬ ‫קרן‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ,‫קליש‬ ‫שלמה‬ ‫ד"ר‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫שעברה‬ ‫השנה‬ ‫לעומת‬ ‫השנה‬ ‫בתחרות‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬ ‫ומסביר‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫ולהפוך‬ ‫ישן‬ ‫חלום‬ ‫לממש‬ ‫לו‬ ‫גרמה‬ 68 ‫בגיל‬ ‫אותו‬ ‫שתקפה‬ ‫הסרטן‬ ‫שמחלת‬ ‫עד‬ ‫משגשג‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫הפסל‬ ‫בן-פורת‬ ‫שחר‬ | ‫המבטיח‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬ ,‫דולרים‬ ‫אלף‬ ‫כמאה‬ ‫ששוויו‬ ,‫מפסליו‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫תורם‬ ‫ומינס‬ ‫מאז‬ ‫חלפו‬ ‫שנה‬ 20 .‫לאמן‬ ‫ניר‬ ,‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ .‫שעברה‬ ‫בשנה‬ Ayn Rand Atlas Award ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫שזכה‬ ‫הישראלי‬ ‫הסטארט-אפ‬ ‫הוא‬ Moovit Moovit ‫ומייסד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ארז‬ ‫ניר‬ | ‫שלה‬ ‫במוצר‬ ‫ההמונים‬ ‫קהילת‬ ‫שיתוף‬ ‫בזכות‬ ‫דווקא‬ ‫החברה‬ ‫הצליחה‬ ‫איך‬ ‫לכם‬ ‫לספר‬ ‫רוצה‬ ,‫ארז‬ ‫גארב‬ ‫דייויד‬ :‫צילום‬ | ‫קאליש‬ ‫שלמה‬ ‫ד"ר‬ ‫חי‬ ‫אבי‬ :‫צילום‬ | ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫ארז‬ ‫ניר‬ 2017 ‫מאי‬ | ATLAS AWARD | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 89 | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2017 ‫מאי‬
  7. 7. 2014:‫הקמה‬‫שנת‬ ‫טולדנו‬ ‫אייל‬ ,‫גורה‬ ‫אייל‬ ,‫בנימין‬ ‫אלעד‬:‫מייסדים‬ ‫בנימין‬ ‫אלעד‬:‫מנכ"ל‬ ‫מד-טק‬:‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 20:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫המ�א‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫מייצרת‬ ‫החברה‬ ‫הייחודיו:ת‬: ‫סימנים‬ ‫ומאתרים‬ ‫גופניות‬ ‫ובעיות‬ ‫מחלות‬ ‫בחנים‬ ‫של‬ ‫לסימפטומים‬ ‫הופכות‬ ‫שהן‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫לבעיות‬ ‫כולה‬ ‫ההדמיה‬ ‫את‬ ‫סורקים‬ ‫האלגוריתמים‬ .‫ממש‬ ‫למ‬ .‫המטפל‬ ‫לרופא‬ ‫המלא‬ ‫הפענוח‬ ‫את‬ ‫ומציגים‬‫א‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בעיה‬ ‫לאתר‬ ‫מסוגלים‬ ‫האלגוריתמים‬ ,‫עשה‬ ‫לר‬ ‫בניגוד‬ ,‫הראשוני‬ ‫ההפניה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫היא‬‫א‬ ‫הגור‬ ‫את‬ ‫לרוב‬ ‫מאתרים‬ ‫ידני‬ ‫שבפענוח‬ ‫דיולוגים‬‫א‬ .‫לבדיקה‬ ‫החולה‬ ‫הופנה‬ ‫בסיסם‬ ‫שעל‬ ‫מים‬ ‫החברה‬ ‫האחרון‬ ‫מאי‬ ‫מאז‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫האמר�י‬ ‫החולים‬ ‫בתי‬ ‫מרשת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 12 ‫גייס ה‬ ‫גיוס‬ ‫לסך‬ ‫שהביאו‬ InterMountain Health ‫קאית‬ ‫החברה‬ ‫הקמתה‬ ‫מאז‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 20 ‫של‬ ‫בכלי‬ ‫סידן‬ ‫יתר‬ ‫של‬ ‫לאיתור‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫פיתחה‬ ‫שומ‬ ‫כבד‬ ,‫לב‬ ‫התקפי‬ ,‫מפרצות‬ ,‫השד‬ ‫סרטן‬ ,‫דם‬‫א‬ .‫נוספות‬ ‫חיים‬ ‫מסכנות‬ ‫מחלות‬ ‫ועוד‬ ‫אמפזימה‬ ,‫ני‬ ‫המובילות‬ ‫מעשר‬ ‫כאחת‬ ‫לאחרונה‬ ‫הוכרה‬ ‫החברה‬ ‫הרפואית‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫בתחום‬ ‫בעולם‬ ‫שנ�מ‬ ‫נוספים‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫הפר:ק‬ ‫על‬: ‫ראשו‬ ‫שותפויות‬ ,‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫צאים‬‫א‬ .‫מסוגן‬ ‫נות‬ Zebra Medical Vision ‫ובעיות‬ ‫מחלות‬ ‫המאבחנים‬ ‫אלגוריתמים‬ ‫מייצרת‬ ,‫הרפואית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בעולם‬ ‫הפועלת‬ ,‫החברה‬ ‫האלגוריתמים‬ .‫ממש‬ ‫של‬ ‫לסימפטומים‬ ‫הופכות‬ ‫שהן‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫לבעיות‬ ‫סימנים‬ ‫ומאתרים‬ ‫גופניות‬ ‫לרופא‬ ‫הראשוני‬ ‫ההפניה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫רפואית‬ ‫בעיה‬ ‫לאתר‬ ‫מסוגלים‬ ‫האלה‬ ‫יח"צ‬ ‫צילום‬ | ‫בנימין‬ ‫אלעד‬‫יח"צ‬ ‫צילום‬ | ‫גורה‬ ‫אייל‬ 2010:‫הקמה‬‫שנת‬ ,‫ניסנבוים‬ ‫דפנה‬:‫מייסדים‬ ‫ניומן‬ ‫טל‬ ‫ניסנבוים‬ ‫דפנה‬:‫מנכ"ל‬ ‫קלינטק‬:‫סקטור‬ ‫מיליון‬ 15:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫דולר‬ ‫טכנול�ו‬ ‫פיתחה‬ ‫טיפה‬ ‫הייחודיו:ת‬: ‫לעולם‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫אקולוגית‬ ‫גיה‬ ‫מתד‬ ‫הסובל‬ ‫הפלסטיק‬ ‫אריזות‬‫א‬ ‫של‬ ‫השמרני‬ ‫בעולם‬ .‫לסביבה‬ ‫ביותר‬ ‫מזיקה‬ ‫מית‬ ‫ייחודי‬ ‫פיתרון‬ ‫מביאה‬ ‫טיפה‬ ,‫הפלסטיק‬ ‫אריזות‬ ‫אשר‬ ‫לאריזות‬ ‫בעולם‬ ‫וגוברת‬ ‫ההולכת‬ ‫לדרישה‬ ‫ארי‬ ‫מאשפת‬ ‫הנוצר‬ ‫הסביבתי‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫מונעות‬‫א‬ ‫שנים‬ ‫למאות‬ ‫במטמנות‬ ‫הנותרות‬ ,‫הפלסטיק‬ ‫זות‬ .‫באוקיינוסים‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ ‫יוצרת‬ ‫ואף‬ ‫קדימה‬ ‫התכו‬ ‫מכל‬ ‫להנות‬ ‫מאפשרות‬ ‫טיפה‬ ‫של‬ ‫האריזות‬‫א‬ ‫גמישות‬ ‫פלסטיק‬ ‫שאריזות‬ ‫והרצויות‬ ‫הנוחות‬ ‫נות‬ ‫להתכ‬ ‫היכולת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫מעניקות‬ ‫קונבנציונליות‬‫א‬ .‫השימוש‬ ‫לאחר‬ ‫קומפוסט‬ ‫למשאב‬ ‫ולהפוך‬ ‫לות‬ .‫ספורים‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫בתוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫חברות‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫מספ‬ ‫לפיתרונות‬ ‫הגיעו‬ ‫לא‬ ‫עולמיות‬ ‫ענק‬‫א‬ ‫שורת‬ ‫להביא‬ ‫הצליחה‬ ‫טיפה‬ ,‫קים‬ ‫סדרות‬ ‫בשבע‬ ‫(מגובים‬ ‫פיתרונות‬ ‫מיוחד‬ ‫הרכב‬ ‫פיצחו‬ ‫אשר‬ )‫פטנטים‬ ‫איפשר‬ ‫הפיתוח‬ .‫פולימרים‬ ‫של‬ ‫המהוות‬ ‫מתכלות‬ ‫יריעות‬ ‫ייצור‬ .‫גמישות‬ ‫לאריזות‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫וכו‬ ‫רגיל‬ ‫פלסטיק‬ ‫מדמות‬ ‫היריעות‬‫א‬ ‫המחמירות‬ ‫התכונות‬ ‫סט‬ ‫את‬ ‫ללות‬ ,‫חוזק‬ ‫כמו‬ ‫מזון‬ ‫לאריזת‬ ‫הנדרשות‬ .‫ועוד‬ ‫שקיפות‬ ,‫גמישות‬ ,‫עמידות‬ ‫עם‬ ‫להתנהג‬ ‫מעתה‬ ‫מאפשרים‬ ‫אלו‬ ‫אריזה‬ ‫פתרונות‬ ‫כלו‬ .‫אורגנית‬ ‫כאשפה‬ ‫אלא‬ ‫כפלסטיק‬ ‫לא‬ ‫אריזות‬‫א‬ ‫האריזות‬‫עם‬‫לנהוג‬‫יכול‬‫הצרכן‬,‫השימוש‬‫לאחר‬,‫ר‬‫מ‬ ‫עם‬‫מתנהג‬‫הוא‬‫בה‬‫לדרך‬‫לחלוטין‬‫דומה‬‫באופן‬‫שלו‬ ‫צרכנים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפך‬ ‫זהו‬ .‫שאכל‬ ‫התפוז‬ ‫קליפת‬ ‫להפוך‬ ‫יוכלו‬ ‫אריזות‬ ‫בה‬ ‫ובדרך‬ ‫לאריזות‬ ‫יתייחסו‬ .‫ד‬‫מטר‬ ‫במקום‬ ‫למשאב‬ ‫ראשון‬ ‫דור‬ ‫מוצרי‬ ‫מכירות‬ ‫החלה‬ ‫טיפה‬:‫הפרק‬‫על‬ ‫ממשיך‬ ‫והפיתוח‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ .‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ‫לפני‬ ‫לקטגוריות‬ ‫מתקדמים‬ ‫מתכלים‬ ‫פתרונות‬ ‫לפתח‬ ‫לס‬ ‫אריזות‬ ‫עם‬ ‫לשוק‬ ‫כניסה‬ ‫שיאפשרו‬‫א‬ ‫ושווקים‬ ‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫נוספים‬ ‫גמנטים‬ .‫נוספים‬ TIPA-CORP .‫לסביבה‬ ‫המזיקות‬ ‫הפלסטיק‬ ‫אריזות‬ ‫לעולם‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫אקולוגית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ ‫גמישות‬ ‫פלסטיק‬ ‫שאריזות‬ ‫והרצויות‬ ‫הנוחות‬ ‫התכונות‬ ‫מכל‬ ‫ליהנות‬ ‫מאפשרות‬ ‫טיפה‬ ‫של‬ ‫האריזות‬ ‫השימוש‬ ‫לאחר‬ ‫קומפוסט‬ ‫למשאב‬ ‫ולהפוך‬ ‫להתכלות‬ ‫היכולת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫מעניקות‬ ‫קונבנציונליות‬ ‫אשהיים‬ ‫יורם‬ :‫צילום‬ | ‫ניסנבוים‬ ‫דפנה‬ 2000:‫הקמה‬‫שנת‬ ‫פרנקל‬ ‫אלעד‬:‫מנכ"ל‬ ‫במים‬ ‫טיפול‬ ,‫קלינטק‬:‫סקטור‬ ‫ושפכים‬ 14:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫ח�ד‬ ‫משלבת‬ ‫אקוויז‬ ‫הייחודיו:ת‬: ‫ויציר‬ ‫ניסיון‬ ,‫נרחב‬ ‫ידע‬ ,‫שנות‬‫א‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ .‫תיות‬ ‫המבוססת‬ )AGAR®( ‫חדשנית‬ ‫ייחודי‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫נשאים‬ ‫על‬ ‫המאפשרים‬ ‫גדול‬ ‫פנים‬ ‫ושטח‬ ‫במים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫טיפול‬ ‫בתהליכי‬ ‫גבוהה‬ ‫יעילות‬ ‫מהיר‬ ‫שדרוג‬ ‫מאפשרת‬ ‫ושפכים.הטכנולוגיה‬ ‫קי‬ ‫הגדלת‬ ‫לצורך‬ ‫קיימות‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫וחסכוני‬‫א‬ ‫בהרחבה‬ ‫הצורך‬ ‫ללא‬ ,‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫ואיכות‬ ‫בולת‬ ‫מוגדרת‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫הטיפול‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫במשאבים‬ ‫אופטימלי‬ ‫שימוש‬ ‫ועושה‬ "‫כ"ירוקה‬ ‫מאפשרת‬ ‫ואף‬ ,‫ממוחזרים‬ ‫ובחומרים‬ ‫קיימים‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫ויצירת‬ ‫במים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬ .‫השפכים‬ ‫ממי‬ ‫ט�כ‬ ‫חברת‬ • ‫דר:ך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬: ‫ביש‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחת‬ ‫המים‬ ‫נולוגיות‬‫א‬ ‫הטכנולוגיה‬ • .‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫ראל‬ ‫בשוק‬ ‫אתרים‬ 500-‫בכ‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬ 50-‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫והתעשייתי‬ ‫המוניציפלי‬ ‫לקוחות‬ ‫בין‬ • .‫יבשות‬ 5-‫ב‬ ‫מדינות‬ ‫גלובליים‬ ‫תאגידים‬ ‫נמנים‬ ‫החברה‬ ‫יוני‬ ,‫נסטלה‬ ,‫(קוקה-קולה‬ ‫מובילים‬‫א‬ ‫תהליך‬ ‫ומסחור‬ ‫פיתוח‬• .)‫ועוד‬ ‫ליוור‬ ‫המאפשר‬ ‫וכלכלי‬ ‫חדשני‬ ‫אנאירובי‬ ‫משפכים‬ ‫אנרגיה‬ ‫והפקת‬ ‫יעיל‬ ‫טיפול‬ ‫טיפולים‬ • .‫מורכבים‬ ‫תעשייתיים‬ ‫מתקן‬ ‫לרבות‬ ,‫שתיה‬ ‫במי‬ ‫מתקדמים‬ ‫המ‬ ‫בעולם‬ ‫הגדול‬ ‫הביולוגי‬ ‫הטיפול‬‫א‬ ‫איש‬ 2,000,000-‫ל‬ ‫שתייה‬ ‫מי‬ ‫ספק‬ ‫בי‬ ‫הראשון‬ ‫הביולוגי‬ ‫והמתקן‬ ,‫בהודו‬ ‫אגרה‬ ‫בעיר‬‫א‬ .‫מזוהמים‬ ‫תהום‬ ‫במי‬ ‫המטפל‬ ‫שראל‬ ‫השקעת‬ ‫המשך‬ ‫מתכננת‬ ‫החברה‬ :‫הפרק‬ ‫על‬ ‫מז�ה‬ ‫להרחקת‬ ‫פתרונות‬ ‫בפיתוח‬ R&D ‫משאב י‬ ,‫חליפיים‬ ‫מים‬ ‫מקורות‬ ‫ויצירת‬ ‫ייחודיים‬ ‫מים‬ ‫מתפת‬ ‫(שווקים‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫התרחבות‬ ‫המשך‬‫א‬ ‫לסקטורים‬ ‫וחדירה‬ )‫ואפריקה‬ ‫אסיה‬ ‫כגון‬ ‫חים‬ ‫מכ‬ ,‫סוכר‬ ,‫הנפט‬ ‫(תעשיית‬ ‫חדשים‬ ‫תעשייתיים‬‫א‬ ‫טכנו-כלכ‬ ‫מודולריים‬ ‫מוצרים‬ ‫קווי‬ ‫בניית‬ ,)‫רות‬‫א‬ ‫והצגת‬ ,‫ושפכים‬ ‫במים‬ ‫לטיפול‬ ‫ליים‬ ‫לקוחות‬ ‫למגוון‬ ‫מימוניים‬ ‫פתרונות‬ .‫גלובליים‬ Aqwise ‫פנים‬ ‫ושטח‬ ‫ייחודי‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫נשאים‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫חדשנית‬ ‫ירוקה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ ‫ושפכים‬ ‫במים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫טיפול‬ ‫בתהליכי‬ ‫גבוהה‬ ‫יעילות‬ ‫המאפשרים‬ ‫גדול‬ ‫יצהר‬ ‫איל‬ :‫צילום‬ | ‫פרנקל‬ ‫אלעד‬ 2012:‫הקמה‬‫שנת‬ ‫ברזנר‬ ‫ערן‬ ,‫ר‬‫בן-נ‬ ‫זהר‬:‫מייסדים‬ ‫סלבקין‬ ‫ולאון‬ ‫בן-נר‬ ‫זהר‬:‫מנכ"ל‬ ‫לחקלאות‬ ‫טכנולוגיה‬:‫סקטור‬ ‫המזון‬ ‫ולתעשיית‬ ‫מיליון‬ 5:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫דולר‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ ‫מטרת‬ :‫הייחודיות‬ ‫עתודות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫מים‬ ‫לחסוך‬ GBI™ ‫טכנולוגית‬ .‫בעולם‬ ‫המזון‬ ‫ראשון‬ ‫בפרס‬ ‫זכתה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫בכנס‬ ‫הקהל‬ ‫בהצבעת‬ ,‫והשפעה‬ ‫חדשנות‬ ‫על‬ ‫ת�ע‬ - 2016 ‫בדצמב ר‬ ‫האמריקאי‬ ‫ההשקיה‬ ‫ארגון‬ .‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫ההשקיה‬ ‫רוכת‬ ‫ה�ד‬ ‫פורץ‬ ‫הפיתוח‬ ‫דר:ך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬: GBI – Growth Based - ‫החברה‬ ‫של‬ ‫רך‬ ‫אוטונ�ו‬ ‫השקיה‬ ‫מערכת‬ ‫הינו‬ – Irrigationn .‫מלאכותית‬ ‫ובינה‬ ‫חיישנים‬ ‫מבוססות‬ ‫מית‬ ‫מהצמח‬ ‫חיוני‬ ‫מידע‬ ‫לכמת‬ ‫הייחודית‬ ‫היכולת‬ ‫בזמן‬ ‫השקיה‬ ‫פקודות‬ ‫ממנו‬ ‫ולגזור‬ ,‫מאידך‬ ‫מהותיות‬ ‫ותובנות‬ ‫מחד‬ ‫אמת‬ ‫מע‬ :‫רמות‬ ‫בכמה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬‫א‬ ‫חיסכון‬ ‫מוכיחות‬ GBI-‫ה‬ ‫רכות‬ ‫להשקיה‬ ‫במים‬ 20%-30% ‫של‬ ‫אצל‬ ‫יבולים‬ ‫הגדלת‬ 5%-10% -‫ו‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫מובילים‬ ‫חקלאים‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫בה‬ ‫שולבה‬ ‫בנוסף‬ - BDI (Big Data Irrigation( ‫השמה‬ ‫המאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מושקות‬ ‫מחלקות‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫אצל‬ ‫סלולרית‬ ‫לאפליקציה‬ GBI ‫צורך‬ ‫ללא‬ ,‫בעולם‬ ‫חקלאי‬ ‫כל‬ ‫לק‬ ‫היכולת‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ .‫בחומרה‬‫א‬ ‫כימיים‬ ‫חומרים‬ ‫ליישם‬ ‫מתי‬ ‫בוע‬ ‫המדויקים‬ ‫ובעיתוי‬ ‫בכמות‬ ‫בחקלאות‬ ‫חיוניים‬ ‫ושמירה‬ ‫כלכלי‬ ‫חיסכון‬ ,‫יבולים‬ ‫הגדלת‬ ‫מאפשרת‬ .‫והסביבה‬ ‫היבול‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫מ�ע‬ :‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫מתרחבת‬ ‫החברה‬ ‫הפר:ק‬ ‫על‬: ‫לפני‬ ‫נמכרה‬ ‫הראשונה‬ ‫המסחרית‬ GBI-‫ה‬ ‫רכת‬ 14-‫ב‬ ‫פעילה‬ ‫החברה‬ ‫וכיום‬ ‫בישראל‬ ‫וחצי‬ ‫כשנה‬ ‫אוס‬ ,‫סין‬ ,‫ארה״ב‬ ‫לרבות‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שווקים‬‫א‬ ‫הח‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ .‫גידולים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫ובמנעד‬ ‫טרליה‬‫א‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫כיום‬ ‫נמצאת‬ ‫ברה‬ ‫בת‬ ‫גדולות‬ ‫לאומיות‬ ‫בין‬ ‫חברות‬ ‫עם‬‫א‬ .‫והפיתוח‬ ‫ההפצה‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫חומי‬ SupPlant ‫ובינה‬ ‫חיישנים‬ ‫מבוססות‬ ‫אוטונומית‬ ‫השקיה‬ ‫מערכת‬ ‫הוא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫הפיתוח‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫השקיה‬ ‫פקודות‬ ‫ממנו‬ ‫ולגזור‬ ‫מהצמח‬ ‫חיוני‬ ‫מידע‬ ‫לכמת‬ ‫המאפשרת‬ ,‫מלאכותית‬ ‫החקלאיים‬ ‫היבולים‬ ‫והגדלת‬ ‫להשקיה‬ ‫במים‬ ‫חיסכון‬ ‫מאפשר‬ ‫הדבר‬ .‫מהותיות‬ ‫ותובנות‬ ‫פרץ‬ ‫נעמי‬ :‫צילום‬ | ‫נר‬ ‫בן‬ ‫זהר‬ 2014:‫ההקמה‬‫שנת‬ ‫הרן‬ ‫יוסי‬ ,‫בנטואיץ׳‬ ‫צחון‬ ‫ד"ר‬:‫מייסדים‬ ‫צח‬ ‫תומר‬:‫מנכ״ל‬ )‫חקלאית‬ ‫(טכנולוגיה‬ ‫אג-טק‬:‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 15:‫בחברה‬‫ההשקעות‬‫גובה‬ ,‫חקלאי‬ ‫מידע‬ ‫בניתוח‬ ‫עוסקת‬ ‫קרופקס‬ :‫הייחודיות‬ ‫בקר‬ ‫המוטמנים‬ ‫ייחודיים‬ ‫בסנסורים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬‫א‬ ,"‫לאדמה‬‫"להקשיב‬‫לחקלאים‬‫לאפשר‬‫מנת‬‫על‬,‫קע‬ ‫במים‬ ‫חיסכון‬ ‫תוך‬ ,‫שלהם‬ ‫היבול‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬ ‫האינטרנט‬ ‫ממהפכת‬ ‫כחלק‬ .‫אחרים‬ ‫ובמשאבים‬ ‫מהפכת‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫קרופקס‬ )IoT( ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫ע�ש‬ ‫ישנן‬ .‫האדמה‬ ‫מחשוב‬ - Internet-of-Soil ‫-ה‬- ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫מידע‬ ‫לחקלאים‬ ‫המספקות‬ ‫חברות‬ ‫רות‬ .‫ד‬‫ועו‬ ,‫תמונות‬ ‫ניתוח‬ ,‫דאונים‬ ,‫מלוויינים‬ - ‫האדמה‬ ‫קרופקס‬ - ‫הקרקע‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫למידע‬ ‫בנוגע‬ ‫אולם‬ ‫מי‬ .‫מענה‬ ‫לכך‬ ‫הנותנת‬ ‫כיום‬ ‫היחידה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬‫א‬ ‫הש‬ :‫בחקלאות‬ ‫התהליכים‬ ‫לכל‬ ‫חיוני‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫דע‬‫א‬ .‫ד‬‫ועו‬ ,‫ניבוי-יבול‬ ,‫ריסוס‬ ,‫דישון‬ ,‫קיה‬ ‫המובילה‬ ‫הינה‬ ‫קרופקס‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫של‬ ‫ואוטומטיזציה‬ ‫באופטימיזציה‬ ‫העולמית‬ ‫המותקנים‬ ‫שירותיה‬ .‫גדולים‬ ‫שדות‬ ‫השקיית‬ ‫לחי‬ ‫מביאים‬ ‫דונמים‬ ‫אלפי‬ ‫במאות‬‫א‬ ‫ולש�י‬ ,30% ‫ע ד‬ ‫של‬ ‫בהשקיה‬ ‫סכון‬ ‫המשקיעים‬ ‫בין‬ .‫ביבול‬ ‫דרמטי‬ ‫פור‬ ‫(חברת‬ ‫באייר‬ ,‫גוגל‬ ‫יו״ר‬ ,‫שמידט‬ ‫אריק‬ - ‫בחברה‬ ‫(יצרנית‬ ‫פפסי‬ ,)‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫ודשנים‬ ‫הזרעים‬ ‫(רשת‬ Agrium ,)‫בעולם‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫המזון‬ Bosch ,)‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫החקלאית‬ ‫הקמעונאות‬ ‫הגדולות‬ ‫החיישנים‬ ‫יצרניות‬ ,Flextronics-‫ו‬ .GreenSoil -‫ו‬ OurCrowd ‫וכן‬ ,‫בעולם‬ ‫של‬ ‫באופטימיזציה‬ ‫ההצלחה‬ ‫לאחר‬ :‫הפרק‬ ‫על‬ ‫פעילו‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ ‫קרופקס‬ ,‫ההשקיה‬ ‫תהליכי‬‫א‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫ובהיבטים‬ ‫בדישון‬ ‫לטיפול‬ ‫כעת‬ ‫תה‬ ‫אל‬ ‫המעבדה‬ ‫את‬ ‫"להביא‬ ‫הוא‬ ‫החזון‬ .‫החקלאות‬ ‫ואף‬ ‫מזיקים‬ ,‫דשנים‬ ‫של‬ ‫חישה‬ - "‫האדמה‬ ‫תוך‬ ‫קרופ‬ .‫באדמה‬ ‫האורגני‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫גנטי‬ ‫ניתוח‬‫א‬ ‫ומש‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מסוגלת‬ ‫קס‬‫א‬ ‫החקלאות‬ ‫בתחום‬ ‫ענק‬ ‫לחברות‬ ‫לים‬ .‫והמזון‬ CropX ‫מאפשרים‬ ‫בקרקע‬ ‫המוטמנים‬ ‫ייחודיים‬ ‫סנסורים‬ ."‫האדמה‬ ‫"מחשוב‬ ‫מהפכת‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫החברה‬ ‫אחרים‬ ‫ובמשאבים‬ ‫להשקיה‬ ‫במים‬ ‫ולחסוך‬ ‫היבול‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ,"‫לאדמה‬ ‫"להקשיב‬ ‫לחקלאים‬ CropX :‫צילום‬ | ‫החברה‬ ‫עובדי‬ 2008:‫הקמה‬‫שנת‬ ,‫צידון‬ ‫דקל‬ ,‫צידון‬ ‫אביב‬:‫מייסדים‬ ‫חסין‬ ‫אריק‬ ‫צידון‬ ‫אביב‬:‫מנכ"ל‬ ‫נפט‬ ‫תחליפי‬ / ‫נקייה‬ ‫אנרגיה‬:‫סקטור‬ ‫מיליון‬ 50:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫דולר‬ ‫ס�ו‬ ‫פיתחה‬ ‫פינרג'י‬ ‫חברת‬ ‫הייחודיו:ת‬: ‫פורצת‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫אוויר‬ ‫מתכת‬ ‫ללת‬ ‫במשך‬ .‫מאלומיניום‬ ‫אנרגיה‬ ‫לייצר‬ ‫המאפשרת‬ ,‫ך‬‫דר‬ ‫מסוללות‬ ‫חשמל‬ ‫הפקת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫נחשבה‬ ,‫שנים‬ ‫האנ‬ ‫אגירת‬ ‫בתחום‬ ‫גדולה‬ ‫כהבטחה‬ ‫מתכת-אוויר‬‫א‬ ‫הניסיונות‬ ‫כל‬ ‫בעבר‬ ‫נכשלו‬ ,‫זאת‬ ‫כל‬ ‫למרות‬ .‫רגיה‬ ‫בעל‬ ‫המוני‬ ‫ייצור‬ ‫ליכולות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫להביא‬ '‫פרופ‬ ‫עבדו‬ ,2000 ‫בשנת‬ ‫החל‬ .‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫מאוניברסיטת‬ ,‫חסין‬ ‫אריק‬ '‫ודר‬ ,‫צבן‬ ‫אריה‬ ‫מירב‬ ‫על‬ ‫המתגברת‬ ‫אויר‬ ‫אלקטרודת‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫ומאפשרים‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫הידועים‬ ‫המכשולים‬ ‫בש‬ .‫ואמין‬ ‫יציב‬ ‫תעשייתי‬ ‫למוצר‬ ‫הרעיון‬ ‫הפיכת‬‫א‬ ‫והזכויות‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫פינרג'י‬ ‫חברת‬ ‫רכשה‬ ,2008 ‫נת‬ ‫אלומיניום‬ ‫סוללות‬ ‫ופיתחה‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫אלקטרודת‬ ‫על‬ ‫המבוססות‬ ,‫ר‬‫אוי‬ .‫באוניברסיטה‬ ‫שפותחה‬ ‫האוויר‬ ‫אל�ו‬ ‫סוללות‬ ‫דר:ך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬: ‫יתרון‬ ‫מספקות‬ ‫פינרג'י‬ ‫של‬ ‫אוויר‬ ‫מיניום‬ ‫מתחרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מול‬ ‫משמעותי‬ ‫האנ‬ ‫צפיפות‬ :‫בהם‬ ,‫תחומים‬ ‫במספר‬‫א‬ ‫ליחידת‬ ,‫אגורה‬ ‫אנרגיה‬ ‫(כמות‬ ‫רגיה‬ ‫פליטה‬ ‫והעדר‬ ‫האנרגיה‬ ‫ניקיון‬ ,)‫משקל‬ ,‫לאוויר‬ ‫ומזיקים‬ ‫רעילים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫וב‬ ‫בקלות‬ ‫למחזור‬ ‫הניתנים‬ ‫חומרים‬‫א‬ .‫נמוכה‬ ‫ועלות‬ ‫גבוהה‬ ‫בטיחות‬ ‫רמת‬ ,‫זול‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫הדגימה‬ ‫פינרג'י‬ ‫חש‬ ‫בסירה‬ ,‫מוגדל‬ ‫טווח‬ ‫בעלת‬ ‫חשמלית‬ ‫במכונית‬‫א‬ ‫לאוויר‬ ‫רעלים‬ ‫פולט‬ ‫שאינו‬ ‫חירום‬ ‫ובגנרטור‬ ,‫מלית‬ .‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫מאוחסן‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ,‫מרעיש‬ ‫ואינו‬ ‫לטווח‬ ‫נוסע‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫החשמלי‬ ‫ההדגמה‬ ‫רכב‬ ‫ק"ג‬ 25-‫מ‬ ‫המופק‬ ‫חשמל‬ ‫בעזרת‬ ‫ק"מ‬ 1,000 ‫של‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫משרדי‬ .‫ד‬‫בלב‬ ‫אלומיניום‬ ‫לפינרג'י‬ ‫רבות‬ ‫סייעו‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫הכלכלה‬ .‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫המ�ו‬ ‫חשמל‬ ‫של‬ ‫העתידיים‬ ‫השימושים‬ ‫הפר:ק‬ ‫על‬: ‫הוא‬ ‫התחבורה‬ ‫תחום‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫רבים‬ ‫מאלומיניום‬ ‫פק‬ ‫גם‬‫מתאימה‬‫היא‬‫אבל‬,‫ר‬‫ביות‬‫והאינטואיטיבי‬‫המוכר‬ ‫עם‬ ‫כיום‬ ‫עובדת‬ ‫פינרג'י‬ .‫החירום‬ ‫אנרגיית‬ ‫לתחום‬ ‫טלקום‬ ‫חברות‬ ,‫רכב‬ ‫יצרני‬ ‫מספר‬ ‫הטכנו‬ ‫להטמעת‬ ‫ואנרגיה‬ ‫וחברות‬‫א‬ .‫אלו‬‫בשווקים‬‫ומוצריה‬‫לוגיה‬ Phinergy ‫אנרגיה‬ ‫לייצר‬ ‫המאפשרת‬ ,‫ך‬‫דר‬ ‫פורצת‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫אוויר‬ ‫מתכת‬ ‫סוללת‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ ‫חשמליות‬ ‫מכוניות‬ ‫בעתיד‬ ‫שתשמש‬ ‫כזו‬ ‫כולל‬ ,‫מאלומיניום‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫צידון‬ ‫אביב‬ GreenIQ ‫ההשקיה‬ ‫אלגוריתם‬ .‫ואפליקציה‬ ‫ענן‬ ‫מבוססת‬ ‫חכמה‬ ‫גינה‬ ‫מרכזיית‬ ‫ומשווקת‬ ‫מפתחת‬ ‫החברה‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫לנתוני‬ ‫בהתאם‬ ‫הממטרות‬ ‫את‬ ‫ומתזמן‬ ‫וציבוריות‬ ‫פרטיות‬ ‫לגינות‬ ‫מתאים‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫דהן‬ ‫עודי‬ 2013:‫הקמה‬‫שנת‬ ‫דהן‬ ‫עודי‬:‫מייסדים‬ ‫דהן‬ ‫עודי‬:‫מנכ"ל‬ ‫טכנולוגית‬ ‫וחקלאות‬ IoT:‫סקטור‬ ‫נמסר‬ ‫לא‬:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫חכמה‬ ‫גינה‬ ‫מרכזיית‬ ‫ושיווק‬ ‫פיתוח‬ :‫הייחודיות‬ ‫אל‬ .‫ואפליקציה‬ ‫ענן‬ ‫מבוססת‬‫א‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫ההשקיה‬ ‫גוריתם‬ ‫וצי‬ ‫פרטיות‬ ‫לגינות‬ ‫מתאים‬‫א‬ ‫הממטרות‬ ‫את‬ ‫ומתזמן‬ ‫בוריות‬ ‫מת‬ ‫המערכת‬ .‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫לנתוני‬ ‫בהתאם‬‫א‬ ‫ומערכות‬ ‫חיישנים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫ממשקת‬ .‫אלכסה‬ ‫אמזון‬ ‫כגון‬ ‫מתקדמות‬ ‫חכם‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫של‬ ‫חיסכון‬ .‫סטיל‬ ‫הגרמנית‬ ‫הגינון‬ ‫כלי‬ ‫ענקית‬ ‫ללקוחותינו‬ ‫מים‬ ‫ליטר‬ ‫מיליארד‬ ‫מרבע‬ ‫למעלה‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫מו�צ‬ ‫משפחת‬ ‫פיתוח‬ ‫הפר:ק‬ ‫על‬: ‫אינ‬ ‫והמשך‬ ‫החכמה‬ ‫לגינה‬ ‫רים‬‫א‬ .‫חכם‬ ‫בית‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫טגרציה‬ 2011:‫הקמה‬‫שנת‬ ‫רטנר‬ ‫מירי‬ ,‫חייט‬ ‫נפתלי‬ ,‫מלמד‬ ‫רביב‬:‫מייסדים‬ ‫מלמד‬ ‫רביב‬:‫מנכ"ל‬ ‫רכבים‬ ,‫חכם‬ ‫בית‬ ,‫דיגיטלית‬ ‫רפואה‬:‫סקטור‬ Food Tech ,‫ורובוטיקה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 34:‫בחברה‬‫השקעות‬‫גובה‬ ‫ממדיים‬ ‫תלת‬ ‫סנסורים‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ :‫הייחודיות‬ ‫חומרים‬ ‫דרך‬ ‫לעבור‬ ‫שמסוגלים‬ ‫רדיו‬ ‫מבוססי‬ ‫ומ‬ ‫מבפנים‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫ממדית‬ ‫תלת‬ ‫תמונה‬ ‫ולייצר‬‫א‬ :‫שימושים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫לסנסורים‬ .‫לו‬ ‫עבר‬ ‫בתוך‬ ‫תשתיות‬ ‫מיפוי‬ ,‫השד‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫זיהוי‬ ‫ניטור‬ ,‫מבוגרים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫נפילות‬ ‫זיהוי‬ ,‫קירות‬ ‫בין‬ ‫התנגשויות‬ ‫מניעת‬ ,‫ממרחק‬ ‫ודופק‬ ‫נשימות‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫בחלב‬ ‫שומן‬ ‫רמות‬ ‫מדידת‬ ,‫ורובוטים‬ ‫רכבים‬ ‫המוצר‬ ‫לפיתוח‬ ‫מלאות‬ ‫יכולות‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫לחברה‬ ‫ואלקטרו‬ ‫אנטנות‬ ,‫צ'יפים‬ ‫פיתוח‬ – ‫הרמות‬ ‫בכל‬‫א‬ .‫ותוכנה‬ ‫מערכת‬ ‫הנדסת‬ ,‫אלגוריתמיקה‬ ,‫מגנטיקה‬ ‫המערכות‬ ‫בהתאמת‬ ‫רבה‬ ‫גמישות‬ ‫מאפשר‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫ומקצר‬ ‫שונים‬ ‫ללקוחות‬ ‫השונות‬ .‫לשוק‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫ההגעה‬ ‫זמן‬ ‫שלושה‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ .‫גלובלית‬ ‫נמכרים‬ ‫אשר‬ ‫מוצרים‬ ‫אחד‬ .B2C ‫מוצרי‬ ‫הם‬ ‫מתוכם‬ ‫שניים‬ ‫אשר‬ DIY-‫ה‬ ‫לשוק‬ ‫מוצר‬ ‫הוא‬ ‫מהם‬ ‫נזילות‬ ,‫צינורות‬ ‫וממפה‬ ‫קירות‬ ‫לתוך‬ "‫"מסתכל‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרסים‬ ‫בעשרה‬ ‫זכתה‬ ‫החברה‬ .'‫וכו‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫המוצר‬ ‫פרסי‬ ‫(כולל‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ ‫עבור‬ ‫וסקירות‬ ‫ועוד‬ Popular Mechanics, ESPN-‫מ‬ ‫הסנסור‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .)‫ועוד‬ BBC, Today Show-‫ב‬ ‫עם‬ ‫משותפים‬ ‫ואינטגרציה‬ ‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫נמצא‬ ‫בו‬ ‫לשימוש‬ ‫בעולם‬ ‫מהגדולות‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫במבוג‬ ‫טיפול‬ ,‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ :‫שונים‬ ‫בשווקים‬‫א‬ ‫בתחום‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫רובוטיקה‬ ,‫חקלאות‬ ,‫חכם‬ ‫בית‬ ,‫רים‬ ‫מחקר‬ ‫בשלב‬ ‫נמצא‬ ‫המוצר‬ ‫השד‬ ‫סרטן‬ ‫אבחון‬ ‫בחו‬ ‫להודו‬ ‫ויתרחב‬ ‫בארץ‬ ‫מרכזים‬ ‫בשני‬ ‫קליני‬‫א‬ .‫הקרובים‬ ‫דשים‬ ‫הפע�י‬ ‫הרחבת‬ ‫המשך‬ ‫הפר:ק‬ ‫על‬: ‫רכבים‬ ,‫החכם‬ ‫הבית‬ ‫בתחומי‬ ‫לות‬ .‫ורובוטיקה‬ Vayyar Imaging Ltd ‫תמונה‬ ‫ולייצר‬ ‫חומרים‬ ‫דרך‬ ‫לעבור‬ ‫שמסוגלים‬ ‫רדיו‬ ‫מבוססי‬ ‫ממדיים‬ ‫תלת‬ ‫סנסורים‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬ ‫תעשיות‬ ‫בשלל‬ ‫שימושים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ,‫לו‬ ‫ומעבר‬ ‫מבפנים‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫ממדית‬ ‫תלת‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫מלמד‬ ‫רביב‬ ‫חכמה‬ ‫תחבורה‬ W ‫דיגיטלית‬ ‫רפואה‬ W ‫טכנולוגית‬ ‫וחקלאות‬ ‫קלינטק‬ W 2017 ‫מאי‬ | ATLAS AWARD | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 1011 | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2017 ‫מאי‬

×