Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫התשע‬ ‫הכנסת‬-‫עשרה‬‫מתוקן‬ ‫לא‬ ‫נוסח‬
‫ראשון‬ ‫מושב‬
'‫מס‬ ‫פרוטוקול‬07
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ ‫מישיבת‬
(...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
0
‫שכטר‬ ‫יצחק‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫הטקסטיל‬ ‫אגודת‬ ‫מנכ"ל‬
‫גרביש‬ ‫...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
3
‫סכנת‬‫סגירת‬‫מפעל‬"‫נגב‬‫טקסטיל‬"‫בשדרות‬
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
,‫טוב‬ ‫...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
4
‫אורי‬‫אדר‬:
‫הקרובים‬ ‫החודשים‬ ‫שלושת‬ ‫במהלך‬ ,‫שדרות‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
0
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
?‫יחסים‬ ‫באילו‬
‫אורי‬‫אדר‬:
.‫לפלח‬ ‫לי‬ ‫קשה‬
‫ה...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
1
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
‫עם‬ ‫יחד‬‫במספרים‬ ‫לא‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬ ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
/
‫אורי‬‫אדר‬:
3‫של‬ ‫בחלוקה‬ ,‫נקודה‬ ,‫שקל‬ ‫מיליון‬00/.‫שקל‬ ‫אלף‬
‫היו...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
7
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
.‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫שום‬
‫דוד‬‫בוסקילה‬:
‫והסיוע‬ ,‫שונ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
9
‫אורי‬‫אדר‬:
‫עובדים‬ ‫צמצומי‬‫הבכירים‬ ‫של‬ ‫בעיקר‬ ‫שכר‬ ,‫שלפיה‬ ‫תוכ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
1/
‫אשר‬‫אוחיון‬:
‫מדבר‬ ‫אני‬ .‫הפועלים‬ .‫ההנהלה‬‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫לרחוב‬...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
11
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
‫המנכ"ל‬ ‫אתה‬–.‫הוא‬ ‫זה‬,‫לפה‬ ‫באים‬ ‫אנחנו‬‫לנ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
10
‫גיל‬ ‫שהוא‬ ‫גיל‬ ‫זה‬ .‫שהבנתי‬ ‫מה‬ ‫לפי‬‫ההתמקדו‬ ‫לכן‬ .‫העבודה‬ ‫...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
13
‫ינון‬‫אלרועי‬:
‫מידע‬ ‫קיבלנו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫רגע‬ ‫עד‬‫בר‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫ש...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
14
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
‫לנסות‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬?‫למספרים‬ ‫מחכים‬ ‫אתם‬ ?‫זה‬...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
10
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
?‫ליפול‬ ‫להם‬ ‫תיתנו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫גם‬
‫נעם‬‫שטרן‬...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
11
‫אורי‬‫אדר‬:
‫תוך‬/0‫הוא‬ ‫שעות‬.‫יקבל‬
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
?‫אתם‬ ‫ומ...
‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬
317//70/13
1/
‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬:
‫כמיטב‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫ולא...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

2013 07-31-02 (1) נגב טקסטיל

Download to read offline

כ"ד אב תשע"ג, 31/07/2013 08:15 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סכנת סגירת מפעל "נגב טקסטיל" בשדרות

 • Be the first to like this

2013 07-31-02 (1) נגב טקסטיל

 1. 1. ‫התשע‬ ‫הכנסת‬-‫עשרה‬‫מתוקן‬ ‫לא‬ ‫נוסח‬ ‫ראשון‬ ‫מושב‬ '‫מס‬ ‫פרוטוקול‬07 ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ ‫מישיבת‬ ( ‫התשע"ג‬ ‫באב‬ ‫כ"ד‬ ,‫רביעי‬ ‫יום‬13‫ביולי‬3731‫שעה‬ ,)5138 1‫היום‬ ‫סדר‬ ‫בשדרות‬ "‫טקסטיל‬ ‫"נגב‬ ‫מפעל‬ ‫סגירת‬ ‫סכנת‬ 1‫נכחו‬ 1‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫כץ‬ ‫חיים‬–‫היו"ר‬ ‫א‬‫גילאון‬ ‫ילן‬ ‫אבקסיס‬ ‫לוי‬ ‫אורלי‬ ‫מרגי‬ ‫יעקב‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬ ‫שטבון‬ ‫יוני‬ ‫בר‬ ‫עמר‬-‫לב‬ ‫ברכה‬ ‫מוחמד‬ ‫מיכאלי‬ ‫מרב‬ 1‫מוזמנים‬ ‫בלוז‬ ‫קונסטנטין‬–‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ,‫ותעריפים‬ ‫כלכה‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫שטרן‬ ‫נעם‬–‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫באג"ת‬ ‫תעשייה‬ ‫רפרנט‬ ‫אלמקיאס‬ ‫לילך‬–‫ופית‬ ‫תכנון‬ ,‫פנים‬ ‫אגף‬‫רה"מ‬ ‫משרד‬ ,‫וח‬ ‫דהן‬ ‫רועי‬–‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫ובקרה‬ ‫תיאום‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫אלרועי‬ ‫ינון‬–‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫שטרן‬ ‫יאיר‬–‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫תעשיות‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬ ‫קור‬ ‫שירה‬–‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫בוסקילה‬ ‫דוד‬–‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המרכז‬ ,‫שדרות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫גינץ‬ ‫רינה‬–‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫מכבי‬ ‫ישראל‬ ‫חיזקיה‬–‫מ‬‫התעשיינים‬ ‫התאחדות‬ ,‫מחלקה‬ ‫נהל‬ ‫ליברמן‬ ‫צבי‬–‫התעשיינים‬ ‫התאחדות‬ ,‫והאופנה‬ ‫הטקסטיל‬ ‫תעשיות‬ ‫איגוד‬ ‫מנהל‬ ‫טאקו‬ ‫אדי‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫אדי‬ ‫סלקתא‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שפירא‬ ‫שלמה‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫יעד‬ .‫ת.ח‬ ‫מנכ"ל‬ ‫פינקל‬ ‫עמרם‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫אסיב‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬ ‫הוד‬ ‫אלי‬–‫רדיוס‬ ‫מנכ"ל‬‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫אופנה‬ ‫בינרט‬ ‫אילן‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫ליין‬ ‫דיין‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אבצ'וק‬ ‫רוני‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫טקסטיל‬ .‫א.ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫לוגסי‬ ‫רחל‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫עובדים‬ ‫ועד‬ ‫אוחיון‬ ‫אשר‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫עובדים‬ ‫ועד‬ ‫רודינה‬ ‫מוסלח‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫עובדים‬ ‫ועד‬ ‫ויקטור‬‫גת‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫כימיקלים‬ ‫אבקו‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫להט‬ ‫זאב‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫כימיקלים‬ ‫אבקו‬ ‫מפעל‬ ‫מנהל‬ ‫לוי‬ ‫עמוס‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫בריטקס‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אדר‬ ‫אורי‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫המפעל‬ ‫מנהל‬ ‫חיים‬ ‫בר‬ ‫ארז‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫בריטקס‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כהן‬ ‫אליהו‬–‫ט‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫כלכלן‬‫קסטיל‬ ‫סלופסקי‬ ‫אסף‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫מרס‬ ‫סריגי‬ ‫מנכ"ל‬
 2. 2. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 0 ‫שכטר‬ ‫יצחק‬–‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ,‫הטקסטיל‬ ‫אגודת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫גרביש‬ ‫רומן‬–‫ערד‬ ‫מגבות‬ ‫פוליפי‬ ,‫לוביסט‬ ‫בר‬ ‫ארז‬-‫חיים‬ ‫דותן‬ ‫עידו‬ ‫חוטר‬ ‫אלון‬ ‫גרוסבירט‬ ‫אביבה‬ ‫הר‬ ‫יקיר‬-‫זהב‬ ‫דאבוש‬ ‫אבי‬ ‫הוועד‬ ‫מנהלת‬1‫ה‬ ‫מאור‬ ‫וילמה‬ ‫רישום‬1‫פרלמנטרי‬ ‫צנוירט‬ ‫הדס‬
 3. 3. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 3 ‫סכנת‬‫סגירת‬‫מפעל‬"‫נגב‬‫טקסטיל‬"‫בשדרות‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ,‫טוב‬ ‫בוקר‬,‫בשבוע‬ ‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫היום‬,‫באב‬ ‫כ"ד‬31‫ביולי‬0/13‫ישיבת‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫מתכבד‬ ‫ואני‬ ,‫ועדת‬ "‫טקסטיל‬ ‫"נגב‬ ‫מפעל‬ ‫סגירת‬ ‫סכנת‬ :‫הנושא‬ .‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬‫חבר‬ ‫של‬ ‫פנייה‬ ‫לאור‬ .‫בשדרות‬ ‫בר‬ ‫עמר‬ ‫הכנסת‬-‫לב‬–‫הוא‬‫את‬ ‫מקיימים‬ ‫העניין‬ ‫חשיבות‬ ‫ובגלל‬ ,‫הזה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫ביקש‬.‫הזה‬ ‫הדיון‬ ‫בר‬ ‫עמר‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫אדוני‬-.‫בבקשה‬ ,‫לב‬ ‫עמר‬‫בר‬-‫לב‬: ‫תודה‬ ,‫ראשית‬‫יושב‬ ,‫רבה‬-‫לחוץ‬ ‫מאוד‬ ‫שבוע‬ .‫הוועדה‬ ‫ראש‬.‫לחוצה‬ ‫מאוד‬ ‫תקופה‬ , ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫גם‬.‫לפרנסה‬ ‫לדאוג‬ ‫צריך‬ ‫עמר‬‫ב‬‫ר‬-‫לב‬: ‫את‬ ‫מסביר‬ ‫זה‬ ,‫הלחץ‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ,‫המושב‬ ‫תום‬ ‫לפני‬ ‫הזה‬ ‫המפגש‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫לנכון‬ ‫שמצאת‬ ‫זה‬ ‫שבה‬ ‫החשיבות‬.‫הנושא‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫השאלה‬ .‫מרכזית‬ ‫ושאלה‬ ‫פרטית‬ ‫שאלה‬ ‫פה‬ ‫יש‬‫טקסטיל‬ ‫נגב‬ ‫מפעל‬ ‫היא‬ ‫הפרטית‬–‫ייסגר‬ ‫האם‬ ‫הקרובים‬ ‫בימים‬‫או‬ ‫ישיר‬ ,‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫סיוע‬ ‫יקבל‬ ‫האם‬ ‫או‬‫היותר‬ ‫השאלה‬ .‫לפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫שיוכל‬ ,‫עקיף‬ ‫מהם‬ ,‫השאלה‬ ‫היא‬ ‫מרכזית‬.‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫המובילים‬ ‫הערכים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫בבקשה‬ ‫המפעל‬ ‫על‬ ‫סקירה‬ ‫לנו‬ ‫תן‬ ,‫המפעל‬ ‫מנהל‬–‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫שנדע‬ ,‫רווחיות‬ ,‫כמות‬ ,‫עבודה‬ .‫המצב‬ ‫ומה‬ ‫מדברים‬ ‫אורי‬‫אדר‬: .‫טוב‬ ‫בוקר‬‫אותנו‬ ‫לקבל‬ ‫לנכון‬ ‫שמצאתם‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬‫מפעל‬ .‫קצרה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ובהתראה‬ ‫לפה‬ ‫ב‬ ‫הוקם‬ ‫טקסטיל‬ ‫נגב‬-7/‫על‬ '-‫הגיע‬ ‫לא‬ ‫ועוד‬ ‫בדרך‬ ‫טעה‬ ‫שלצערי‬ ,‫יהודי‬ ‫ידי‬‫הוא‬ .‫טזארטס‬ ‫יצחק‬ ‫בשם‬ ,‫לפה‬ ‫רבים‬ ‫טקסטיליים‬ ‫נכסים‬ ‫יש‬ ‫המשפחה‬ ‫לרשות‬ .‫טורקי‬ ‫ממוצא‬‫בישראל‬ ‫השתקע‬ ‫הוא‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫בטורקיה‬ ‫ע‬ ‫והתעקש‬ ,‫מפעל‬ ‫הקים‬ .‫אתו‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫והחליט‬ ,‫וציוניים‬ ‫אידיאולוגיים‬ ‫מטעמים‬‫ל‬ .‫שדרות‬ ‫כמו‬ ‫פריפריאלי‬ ‫באזור‬ ,‫כלכלית‬ ‫מצוקה‬ ‫באזור‬ ‫יהיה‬ ‫שהמפעל‬ ‫כך‬‫ולמצוא‬ ‫התעבורה‬ ‫רק‬ .‫קל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫קשים‬ ‫הם‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬.‫שעשה‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ,‫התעקש‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ ‫לא‬ ‫והתחרות‬ ,‫מוצלח‬ ‫היה‬ ‫בישראל‬ ‫האופנה‬ ‫לתעשיית‬ ‫בדים‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫כל‬ ‫שנים‬ ‫משך‬‫היתה‬ ‫למדינות‬ ‫גדול‬ ‫מאוד‬ ‫ייצוא‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ .‫גדולה‬ ‫כך‬ ‫כל‬‫והעסק‬ ,‫אירופה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫אנגליה‬ ‫כמו‬‫בשנים‬ .‫שגשג‬ ‫בעקבות‬ ,‫האחרונות‬‫ענף‬ ‫נותרנו‬ ‫כיום‬ .‫ונשחק‬ ‫הלך‬ ‫הענף‬ ,‫מוגזמת‬ ‫חשיפה‬ ‫היא‬ ,‫שלהערכתנו‬ ,‫וחשיפה‬ ‫תחרות‬ ‫מפעל‬ ‫זה‬ .‫בישראל‬ ‫היחידים‬ ‫האופנה‬ ‫לתעשיית‬ ‫וההשפרה‬ ‫הצביעה‬‫של‬ ,‫גדול‬ ‫לא‬ ‫עוגן‬0/‫י‬ ,‫עובדים‬‫ושב‬ ‫ויש‬ ,‫בשדרות‬‫איש‬ ‫כאלף‬ ‫שמעסיקים‬ ,‫פריפריאליים‬ ‫בישובים‬ ‫בעיקר‬ ,‫ובמרכז‬ ‫בצפון‬ ‫שלוחות‬ ‫לו‬,‫בארץ‬ ‫כחול‬ ‫ישראל‬ ‫תוצרת‬ ‫שמייצרים‬-‫אמתית‬ ‫לבן‬–‫שמגיעה‬ ‫כזאת‬ ‫לא‬‫מחלי‬ ,‫מסין‬‫תוצרת‬ :‫ומדביקים‬ ‫תווית‬ ‫פים‬ ‫של‬ ‫נציגים‬ ‫פה‬ ‫יושבים‬ .‫ישראל‬‫פה‬ ‫יש‬ .‫אותם‬ ‫צובעים‬ ‫אנחנו‬ .‫הגולמיים‬ ‫הבדים‬ ‫את‬ ‫שסורגים‬ ,‫הסורגים‬ ‫הכימיקליים‬ ‫את‬ ‫שמייצרים‬ ‫חברים‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫האלה‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫ותופרים‬ ‫שגוזרים‬ ‫לקוחות‬,‫שמש‬ ‫בבית‬ .‫תעשייה‬ ‫זו‬ .‫יחד‬ ‫לנו‬ ‫שעוזרים‬ ‫ה‬‫אם‬‫התעשייה‬‫הזאת‬‫מעט‬ ‫מרוויחה‬ ‫היא‬ .‫לא‬ ?‫טק‬ ‫הי‬ ‫מפעלי‬ ‫כמו‬ ‫כלכלי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫עומדת‬ ‫בנוי‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫בכבוד‬ ‫ומפרנסת‬‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫הדגש‬ ‫זה‬ .‫טק‬ ‫הי‬ ‫במפעלי‬ ‫לעבודה‬0/,‫בלבד‬ ‫שדרות‬ ‫כאנשי‬ ‫איש‬ ‫תעשייה‬ ‫אנחנו‬ ‫אלא‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫שדרות‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ‫אם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬
 4. 4. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 4 ‫אורי‬‫אדר‬: ‫הקרובים‬ ‫החודשים‬ ‫שלושת‬ ‫במהלך‬ ,‫שדרות‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬ ‫אם‬‫בישראל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫כאלף‬ ‫של‬ ‫פריפריאליים‬ ‫באזורים‬‫חלשה‬ ‫אוכלוסייה‬--- ‫מוחמד‬‫ברכה‬: ?‫חלקית‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫בכם‬ ‫תלויים‬ ‫האלף‬ ‫אורי‬‫אדר‬: .‫מלא‬ ‫באופן‬7/‫ועוד‬ ‫הזה‬ ‫הסריגה‬ ‫במפעל‬ ‫איש‬0/‫ועוד‬ ‫השני‬ ‫הסריגה‬ ‫במפעל‬ ‫איש‬10‫איש‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫למה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מדברים‬ ‫אתם‬-0/?‫שדרות‬ ‫של‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫רק‬ ‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬‫ה‬ ‫על‬-0/‫על‬ ‫מוצגים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫או‬ ‫בתקשורת‬ ‫מוצגים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ .‫שדרות‬ ‫של‬- ‫אחרים‬ ‫או‬ ‫כאלה‬ ‫אינטרסנטיים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬–‫זה‬‫של‬ ‫הכאב‬ ‫את‬ ‫לכאוב‬ ‫פה‬ ‫באתי‬ ‫אני‬ .‫אותי‬ ‫מעניין‬ ‫לא‬ .‫בענף‬ ‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫אני‬ .‫התעשייה‬ ‫שארית‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫את‬ ‫לכאוב‬ .‫מרפא‬ ‫למצוא‬ ‫אולי‬ ‫באת‬ ‫אתה‬ .‫הכאב‬ ‫את‬ ‫לכאוב‬ ‫באת‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫הכאב‬–‫לכאוב‬ ‫יכולת‬ .‫בבית‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫אני‬ .‫מרפא‬ ‫למצוא‬ ‫באתי‬ ‫אני‬ .‫צודק‬ ‫אתה‬‫שב‬ ‫אנשים‬ ‫חבורת‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫יושב‬‫כולם‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫שיחות‬ ‫בידיים‬ ‫נמצאים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ .‫לסייע‬ ‫ורצון‬ ‫והבנה‬ ‫אמפתיה‬ ‫הביעו‬.‫טובות‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫תעשייה‬ ‫אנחנו‬ .‫ליפול‬ ‫צריך‬ ‫שהאסימון‬ ‫חושב‬ ‫אני‬.‫בשדרות‬ ‫בודד‬ ‫מפעל‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫דיברת‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬ ?‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬.‫למיקרו‬ ‫תיכנס‬ .‫במקרו‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫אתה‬ ‫כלכלה‬ ‫בכל‬ ,‫תעשייתי‬ ‫ענף‬ ‫בכל‬ ‫לשרוד‬ ‫כדי‬‫אתה‬ ‫תחרותי‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ .‫תחרותי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ .‫שלך‬ ‫למתחרה‬ ‫דומים‬ ‫כלים‬ ‫לקבל‬ ‫צריך‬‫מתאי‬ ‫לא‬ ‫בכלים‬ ‫להילחם‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫שלצערי‬ ‫המצב‬ ‫וזה‬ ,‫מים‬ ,‫גבוהות‬ ‫מאוד‬ ‫מים‬ ‫תשומות‬ ,‫גבוהות‬ ‫מאוד‬ ‫אנרגיה‬ ‫תשומות‬ ‫בעקבות‬ ‫אליו‬ ‫נקלענו‬ ‫כתעשייה‬ ‫אנחנו‬ ,‫הרב‬ .‫גבוהה‬ ‫מאוד‬ ‫ארנונה‬ .‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫קיימות‬ ‫שלא‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫אדוני‬‫מספרים‬ ‫לנו‬ ‫תן‬ ,‫המנכ"ל‬–.‫הוצאות‬ ,‫הכנסות‬ ,‫עלויות‬‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫שנדע‬ .‫לדיון‬ ‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בין‬ ‫היו‬ ‫המפעל‬ ‫הכנסות‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ :‫המפעל‬ ‫הכנסות‬0/‫ל‬-00‫מיליון‬₪‫בשנה‬–‫המחזור‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫השנתי‬.‫מסוימת‬ ‫ברווחיות‬ ‫או‬ ‫בקוליבריום‬ ‫התנהל‬ ‫המפעל‬ ‫כזה‬‫הגדולה‬ ‫החשיפה‬ ‫עם‬‫של‬ ‫מאוד‬ ‫כיום‬ .‫וירדו‬ ‫הלכו‬ ‫הדברים‬ ‫מתחרה‬ ‫לייבוא‬ ‫הטקסטיל‬ ‫תעשיית‬‫של‬ ‫מחזור‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬10,11,1/‫מיליון‬ ‫שקל‬,‫בתשומות‬ ‫עלייה‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫דברים‬ ‫משני‬ ‫נובע‬ ‫זה‬ .‫בשנה‬‫ירידה‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬---
 5. 5. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 0 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫יחסים‬ ‫באילו‬ ‫אורי‬‫אדר‬: .‫לפלח‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫אתה‬?‫מוכר‬ ‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫גודל‬ ‫בסדרי‬ ‫היום‬ ‫מוכר‬ ‫אני‬‫של‬//‫ב‬ ‫ירדתי‬ .‫קודם‬ ‫שמכרתי‬ ‫ממה‬ ‫אחוז‬-4/-3/.‫אחוז‬ ‫מיקי‬‫רוזנטל‬: ‫ה‬‫ירידה‬?‫כללית‬ ‫היא‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫שאם‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫הבעיה‬ .‫כאלה‬ ‫ומוצרים‬ ‫כאלה‬ ‫מוצרים‬ ‫יש‬,‫היוקרתיים‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לוקח‬ ‫אני‬ ‫מרוו‬ ‫עוד‬ ‫אני‬ ‫אולי‬ ‫שבהם‬‫גם‬ ‫לקחת‬ ‫חייב‬ ‫אני‬ ‫אז‬ .‫בכלל‬ ‫מספיק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ,‫יח‬‫ואני‬ ,‫כאילו‬ ‫נחותים‬ ‫יותר‬ ‫מוצרים‬ .‫להתקיים‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫אם‬‫בהיק‬ ‫הירידה‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ‫לי‬‫עלייה‬ ‫בלי‬ ,‫המכירות‬ ‫פי‬‫תשומות‬ ‫של‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫גמרת‬ ‫איך‬ ?‫התשומות‬ ‫לך‬ ‫עלו‬ ‫כמה‬‫את‬0/11?‫המכירות‬ ‫לך‬ ‫היו‬ ‫כמה‬ ? ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בסביבות‬04-03.‫מיליון‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫קרה‬ ‫מה‬‫ב‬ ‫שירדת‬ ‫האחרונות‬ ‫וחצי‬ ‫בשנה‬-3/?‫במכירות‬ ‫אחוז‬ ‫אורי‬‫אדר‬: .‫בביקוש‬ ‫ירידות‬ ,‫מכסים‬ ‫ירידת‬‫בסדרי‬ ,‫בכסף‬ .‫חשמל‬ ‫מים‬ ,‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫בתשומות‬ ‫עלייה‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫של‬ ‫גודל‬00-0/.‫בממוצע‬ ‫אחוז‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫עכשיו‬ ‫לך‬ ‫עולה‬ ‫כמה‬ ,‫לך‬ ‫עלה‬ ‫כמה‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ,‫נניח‬ ,‫משלם‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬30/.‫לאנרגיה‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬‫משלם‬ ‫אני‬‫היום‬40/.‫לחודש‬ ,‫אנרגיה‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫מים‬–‫שילמתי‬11/,‫משלם‬ ‫אני‬ ‫היום‬14/‫חשמל‬ .–‫שילמתי‬7/‫אני‬ ‫היום‬ ,‫משלם‬10/‫למה‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ ‫אז‬ . ‫שתעשייה‬---
 6. 6. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 1 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫עם‬ ‫יחד‬‫במספרים‬ ‫לא‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬ ,‫זה‬,‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫במכירות‬ ‫הירידה‬ .‫גדולים‬ ‫פרופורציה‬ ‫שום‬ ‫בלי‬.‫נתת‬ ‫שלא‬ ,‫נתונים‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ .‫שאמרת‬ ‫למספרים‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫להבין‬ ‫צריך‬‫הרווחים‬ ‫נתח‬ ,‫ככה‬ ‫גם‬ ‫הזה‬ ‫הענף‬ .‫הזה‬ ‫הענף‬ ‫את‬‫שלנו‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫המכירות‬ ‫על‬ ‫אחוז‬ ‫כמה‬ .‫נמוך‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בין‬ ‫מפעל‬ ‫אני‬ ‫אם‬-‫עושה‬ ‫אני‬ ,‫לאומי‬1/.‫גולמי‬ ‫אחוז‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫תפעולית‬ ‫מאוזן‬ ‫אתה‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בין‬ ,‫תפעולית‬ ‫מפסיד‬ ‫אני‬ .‫לא‬ ‫כרגע‬0//‫ל‬-00/‫אלף‬‫יש‬ ‫אבל‬ .‫תפעולית‬ ‫בחודש‬ ‫שקל‬‫בקצה‬ ‫אור‬ ‫לנו‬ ‫המנהרה‬–‫הכניסה‬ .‫לישראל‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫כניסה‬‫אצלי‬ ‫שמונה‬ ‫כלכלי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫לפי‬ ,‫לישראל‬ ‫גז‬ ‫של‬‫על‬-‫ידי‬ ‫לסג‬ ‫אמורה‬ ,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬.‫הזה‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫ור‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫במקום‬40/‫לו‬ ‫יעלה‬0//. ‫יעקב‬‫מרגי‬: ‫דקות‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫אמרת‬–‫עלייה‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫באנרגיה‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫י‬ ‫הוא‬ .‫חשוב‬ ‫לא‬‫לו‬ ‫עלה‬ ‫האנרגיה‬ .‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫וזיל‬40/–‫לו‬ ‫יעלה‬0//‫הוא‬ ‫אז‬ .‫ה‬ ‫את‬ ‫מרוויח‬-00/ .‫התפעול‬ ‫של‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ,‫עבודה‬ ‫יותר‬ ‫אקבל‬ ,‫זול‬ ‫יותר‬ ‫שאהיה‬ ‫ברגע‬ ‫כי‬ ,‫הגלגל‬ ‫תחילת‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫אבל‬,‫יורדת‬ ‫שלי‬ ‫התקורה‬ ‫ואז‬ .‫עבודה‬ ‫יותר‬ ‫ולוקח‬ ‫יותר‬ ‫מתחרה‬ ‫ואני‬ ,‫גדלה‬ ‫שלי‬ ‫התחרות‬ ‫יכולת‬ ‫ה‬‫יו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬ ‫כלומר‬3‫שקל‬ ‫מיליון‬.‫בשנה‬ ‫אורי‬‫אדר‬: .‫לא‬3‫נקודה‬ ,‫שקל‬ ‫מיליון‬–,‫הגז‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫עד‬.‫וזהו‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ,‫שנתיים‬ ‫תוך‬ ,‫שנה‬ ‫תוך‬ ‫ייכנס‬ ‫הגז‬ ‫אם‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫שלוש‬ ‫תוך‬‫שתלויים‬ ‫דברים‬ ‫רק‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫באופן‬ ‫בי‬‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫מישהו‬ ‫בעוד‬ ‫תלוי‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫עצמאי‬.‫לך‬‫אומר‬ ‫שאתה‬ ‫זה‬3‫בשנה‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬---
 7. 7. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 / ‫אורי‬‫אדר‬: 3‫של‬ ‫בחלוקה‬ ,‫נקודה‬ ,‫שקל‬ ‫מיליון‬00/.‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫בבקשה‬ ,‫שדרות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫אדוני‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: ‫מ‬ ‫קיים‬ ‫הזה‬ ‫המפעל‬-7/‫התגלמות‬ ‫בו‬ ‫יש‬ .'‫מטורקיה‬ ‫שלו‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫שעקר‬ ‫יהודי‬ ‫זה‬ .‫ציונות‬ ‫של‬.‫יש‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ .‫משדרות‬ ‫אותם‬ ‫לנהל‬ ‫החליט‬ ‫הוא‬ .‫משם‬ ‫אותם‬ ‫לנהל‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫בטורקיה‬ ‫דומים‬ ‫עסקים‬ ‫לו‬ ‫הזה‬ ‫המפעל‬‫לרווחתם‬ ‫לדאוג‬ ‫וגם‬ ‫שדרות‬ ‫תושבי‬ ‫להעסיק‬ ‫גם‬ ‫הקפיד‬‫היתה‬ ‫לא‬ .‫ושום‬ ‫תעסוקה‬ ‫בעיית‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ .‫הזה‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫תעסוקתי‬ ‫משבר‬‫פעילות‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫מהבית‬ ‫כסף‬ ‫הביא‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫שנים‬ ‫כל‬ ‫היום‬ ‫המפעל‬ .‫לייבוא‬ ‫והחשיפה‬ ‫המכסים‬ ‫ירידת‬ ‫בגלל‬ ‫המפעל‬‫זקו‬ ‫והוא‬ ,‫למצוקה‬ ‫נלקע‬‫ל‬ ‫ק‬-3.‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫שהציע‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫כהלוואה‬ ‫אותם‬ ‫לקחת‬–‫קח‬‫לקחת‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫הבעלים‬ .‫הלוואה‬ .‫שיגשר‬ ‫סיוע‬ ‫אלא‬ ‫הלוואה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫הוא‬?‫הגז‬ ‫יגיע‬ ‫שנה‬ ‫שתוך‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫למה‬ .‫מגשר‬ ‫מענק‬ ‫רוצה‬?‫בשטח‬ ‫עובדים‬ ?‫הולכה‬ ‫יש‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: ‫אוקטובר‬ .‫הבאה‬ ‫שנה‬ ‫סוף‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הצפי‬‫המשרד‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫שוחחתי‬ ‫אתמול‬ .‫הצפי‬ ‫זה‬ ‫הבאה‬ ‫שנה‬ ‫מגשרת‬ ‫אפשרות‬ ‫עוד‬ ‫הציע‬ ‫הוא‬ .‫במחוז‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬–‫להקים‬‫את‬ ‫בינתיים‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫פאנלים‬ ‫חוות‬ ‫חודש‬ ‫כמו‬ ‫משהו‬ ‫לקחת‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ .‫החשמל‬ ‫אספקת‬-‫להניח‬ ‫קרקע‬ ‫של‬ ‫זמינות‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬ ,‫חודשיים‬‫עליה‬‫את‬ .‫הפאנלים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫העלויות‬ ‫מה‬.‫מהגז‬ ‫יותר‬ ‫שנה‬ ‫ייקח‬ ‫זה‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: ‫זה‬‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ,‫היום‬ ‫מציע‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ .‫זמן‬ ‫ייקח‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫העירייה‬ ‫מסייעת‬ ‫במה‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: ‫מוכן‬ ‫אני‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫המצוקה‬ ‫חרף‬‫היום‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫הארנונה‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫ו‬ ‫מיליון‬ ‫הם‬ ‫לשנה‬ ‫הארנונה‬ ‫תשלומי‬-1//‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מוכן‬ ‫אני‬ .‫לשנה‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬‫אנחנו‬ .‫הסכום‬ ‫מחצית‬ ‫נכונות‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫עצמי‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫באישור‬ ,‫לוותר‬ ‫מוכנים‬ ‫אנחנו‬ .‫במצוקה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מצדי‬1//‫שהעירייה‬ ‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫בשנה‬ ‫שקלים‬ ‫אלף‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫לדעתי‬ .‫למפעל‬ ‫מסייעת‬ .‫לסייע‬ ‫צריך‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫קשים‬ ‫יותר‬ ‫הם‬ ‫עכשיו‬ .‫קל‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ,‫תמ"ת‬ ‫היה‬ ‫כשזה‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: .‫אתך‬ ‫מסכים‬ ‫אני‬
 8. 8. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 7 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫שום‬ ‫דוד‬‫בוסקילה‬: ‫והסיוע‬ ,‫שונה‬ ‫השם‬ ,‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫המשרד‬ ,‫אגב‬‫גם‬ ‫למפעלים‬ ‫כאלה‬ ‫פתרונות‬ ‫נמצאו‬ .‫היום‬ ‫קשה‬ ‫יותר‬ ‫בשדרות‬‫ו‬‫של‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫אלא‬ ‫בשמיים‬ ‫גודל‬ ‫סדרי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫פה‬ ‫שמתבקש‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫גם‬00/-0// .‫בחודש‬ ‫שקלים‬ ‫אלף‬‫הכול‬ ‫סך‬3‫הזה‬ ‫מהסכום‬ ‫רבע‬ .‫שקלים‬ ‫מיליון‬–.‫להניח‬ ‫מוכנה‬ ‫העירייה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫לא‬ ?‫הבעלים‬ ‫מצד‬ ‫למפעל‬ ‫יהיו‬ ‫התחייבויות‬ ‫אילו‬‫יאשרו‬ ‫אם‬ ,‫אולי‬ ‫שלך‬ ‫הכסף‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫הכסף‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫שתע‬ ‫יודעים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫לך‬‫יהיה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫אם‬ .‫למיליון‬ ‫לה‬,‫פתאום‬ ‫רך‬,‫האוצר‬ ‫ומשרד‬ ,‫גדולים‬ ‫לא‬ ‫סכומים‬ ‫איזו‬ ‫לו‬ ‫נעשה‬.‫לוויסקונסין‬ ‫חלופה‬‫שיש‬ ‫לא‬ .‫בשנה‬ ‫ייגמר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫לפנות‬ ‫צריך‬‫נתונ‬ ‫לי‬‫את‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ .‫ים‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ,‫בישראל‬ ‫הרגולציה‬‫בחודש‬ ‫נגמר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫סולרי‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫היית‬ ‫שאם‬ ‫כמו‬ .‫הולך‬–‫גם‬ ‫זה‬ .‫בחודש‬ ‫מתחיל‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫שם‬ ‫אני‬ ‫גם‬ :‫לומר‬ ‫הבעלים‬ ‫צריך‬ .‫בשנה‬ ‫ייגמר‬ ‫לא‬ ‫גם‬‫גם‬ ,‫לשנה‬ ‫מעבר‬ .‫חלקי‬ ‫את‬ ,‫לבקש‬ ‫ונלך‬ ‫נבוא‬ ‫שאנחנו‬ ‫לא‬ .‫מממן‬ ‫אני‬‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ .‫שוב‬ ‫פה‬ ‫נשב‬ ‫שנה‬ ‫ובעוד‬‫לנסות‬–‫הזאת‬ ‫לוועדה‬ ‫השפעתנו‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫לנסות‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ .‫כזה‬ ‫בנושא‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ ,‫להחליט‬ ‫מנדט‬ ‫אין‬–‫כל‬‫שלו‬ ‫בדרכו‬ ‫אחד‬– .‫גדולים‬ ‫בסכומים‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫ואכן‬‫ציבור‬ ‫על‬ ‫גדולה‬ ‫שהשפעתו‬ ‫מפעל‬ ‫לסגור‬ ‫שצריך‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫העובדים‬ .‫עובדים‬ ‫הרבה‬ ‫זה‬ ‫איש‬ ‫ואלף‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫משפחות‬ ‫אלף‬ ‫זה‬. :‫קריאה‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫זה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫יודע‬ ‫ואני‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫דיבר‬‫הוא‬ ,‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫יודע‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ .‫אמר‬ ‫שהוא‬ ‫ממה‬‫מה‬ .‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫יודע‬ ?‫יודע‬ ‫לא‬ ‫המנכ"ל‬ ‫ארז‬‫בר‬-‫חיים‬: ‫מחברת‬ ,‫ארז‬ ‫שמי‬,‫השני‬ ‫המפעל‬ ‫ויש‬ ,‫עצמו‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ,‫הראשון‬ ‫המעגל‬ ‫יש‬ .‫בריטקס‬.‫אנחנו‬ ‫שהוא‬ ‫כ‬ ‫מייצג‬ ,‫למשל‬ ,‫אני‬-30/-3//‫המון‬ ‫של‬ ‫אב‬ ‫בתי‬‫ב‬ ‫הם‬ .‫טקסטיל‬ ‫מעצבי‬.‫ייצוא‬ ‫מביאים‬ ‫אמת‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫הוא‬ ‫לשנה‬ ‫מעבר‬ ,‫הבעלים‬ .‫תודה‬?‫כסף‬ ‫להכניס‬ ‫מוכן‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫כלכ‬ ‫יועץ‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ‫הזאת‬ ‫במסגרת‬,‫לי‬,‫ממט"י‬ ‫שקיבלנו‬‫הבראה‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫שוקדים‬ ‫כרגע‬ ‫שאנחנו‬ ‫השקעות‬ ‫לעשות‬ ‫התחייבנו‬ ,‫כלכלית‬.‫התקורה‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫אותו‬ ‫ולשפר‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫להשביח‬ ‫כדי‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫ציוד‬ ‫רכישת‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫הזזה‬.‫ציוד‬ ‫רכישת‬ ,‫ציוד‬ ‫השבחת‬ ,‫ציוד‬ ‫של‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫עובדים‬ ‫פיטורי‬ ‫כמה‬
 9. 9. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 9 ‫אורי‬‫אדר‬: ‫עובדים‬ ‫צמצומי‬‫הבכירים‬ ‫של‬ ‫בעיקר‬ ‫שכר‬ ,‫שלפיה‬ ‫תוכנית‬ ‫עשיתי‬ ‫כלומר‬ .‫בשכר‬ ‫בעיקר‬‫יותר‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדרי‬ ‫יצומצם‬00-0/‫הסכ‬ ‫יש‬ .‫אחוז‬‫של‬ ‫מה‬‫הזה‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫שרואים‬ ‫אנשים‬ ‫זה‬ .‫כולם‬ .‫כתף‬ ‫לתת‬ ‫ומוכנים‬ ,‫כבית‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫שכרם‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫שאתה‬ ‫אלה‬ ‫מרוויחים‬ ‫כמה‬‫ב‬-00?‫אחוז‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בין‬1/,///‫ל‬-0/.‫ברוטו‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫את‬ ‫שכר‬ ‫רמת‬ ‫ומאיזו‬?‫מוריד‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫שעובדים‬ ‫מכיוון‬ ,‫אצלי‬ .‫פלוס‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫תמיד‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ;‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫לי‬ ‫אין‬10‫מרוויחים‬ ,‫שעות‬ ‫כ‬-/,///,‫נטו‬ ‫לחודש‬ ‫שקל‬1,0//. ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫ברוטו‬ ‫אתי‬ ‫דבר‬ ‫אורי‬‫אדר‬: 7,///-/,0//.‫נוגע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫באלה‬ . ‫מיקי‬‫רוזנטל‬: ‫אפשר‬‫נצ‬ ‫לשמוע‬?‫העובדים‬ ‫של‬ ‫יג‬ ‫אשר‬‫אוחיון‬: ‫במפעל‬ ‫עובד‬ ‫אני‬ .‫שלום‬01‫אני‬ .‫שנה‬.‫המפעל‬ ‫של‬ ‫מחסנאי‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אשר‬‫אוחיון‬: .‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ .‫לא‬‫המפעל‬‫במפעל‬ ‫אני‬ .‫שלי‬ ‫השני‬ ‫הבית‬ ‫הוא‬10.‫שנה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫מייצג‬ ‫הוא‬ ‫מי‬ ‫את‬ .‫ועד‬ ‫אין‬ ‫אשר‬‫אוחיון‬: ‫בשם‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ .‫העובדים‬ ‫את‬.‫העובדים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫בשמם‬ ‫לדבר‬ ‫מנדט‬ ‫לך‬ ‫נתן‬ ‫מי‬
 10. 10. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 1/ ‫אשר‬‫אוחיון‬: ‫מדבר‬ ‫אני‬ .‫הפועלים‬ .‫ההנהלה‬‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫לרחוב‬ ‫נזרק‬ ‫אני‬ ,‫נסגר‬ ‫המפעל‬ ‫אם‬ .‫מכאב‬.‫אני‬‫הבית‬ ‫זה‬ ?‫לעשות‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫מה‬ .‫לעבודה‬ ‫וחוזר‬ ‫משהו‬ ‫אוכל‬ ,‫מתקלח‬ ,‫לבית‬ ‫הולך‬ ,‫העבודה‬ ‫את‬ ‫מסיים‬ ‫אני‬ .‫שלי‬‫אני‬ ‫אם‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫ואצטרך‬ ,‫לרחוב‬ ‫נזרק‬ ‫אני‬ ,‫הולך‬‫ל‬ .‫יחזרו‬ ‫המשכנתאות‬ ?‫אלך‬ ‫לאן‬ .‫ברחוב‬ ‫ולחיות‬‫יהיה‬ ‫א‬ .‫בבית‬ ‫אוכל‬.‫לכולם‬ ,‫לי‬ ‫תעזרו‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫העובדים‬ ‫מה‬ ‫אמרת‬ ‫לעכשיו‬ ‫נכון‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫אדוני‬‫יתרמו‬.‫תתרום‬ ‫ההנהלה‬ ‫מה‬ ‫אמרת‬ ‫לא‬ . ‫אורי‬‫אדר‬: ‫לפחות‬ ‫להשקיע‬ ‫מתכוונים‬ ‫אנחנו‬ ‫הראשון‬ ‫שבשלב‬ ‫אמרתי‬1//‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬–‫מדבר‬ ‫כשאני‬ ‫ועל‬ ‫שטח‬ ‫צמצום‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ ,‫ההתייעלות‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬‫של‬ ,‫מים‬ ‫של‬ ‫מחזור‬ ‫במערכת‬ ‫והשקעה‬ ‫ציוד‬ ‫שיפור‬ ‫פחות‬ .‫ביוב‬‫אם‬ ‫אז‬ ,‫אחוזים‬ ‫לי‬ ‫מוריד‬ ‫הוא‬ .‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫פחות‬ ,‫ארנונה‬‫עוד‬ ‫אצמצם‬ ‫בפועל‬ ,‫קטן‬ ‫יותר‬ ‫אהיה‬ ‫אני‬ .‫הארנונה‬ ‫את‬ ‫יותר‬‫אהיה‬ ‫אם‬ .‫גלובלי‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫יוריד‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מניח‬‫של‬ ‫בשטח‬1//,‫בשנה‬ ‫שקל‬ ‫אלף‬ ‫ואז‬ ,‫תישאר‬ ‫פרופורציה‬ ‫אותה‬.‫כסף‬ ‫עוד‬ ‫מרוויח‬ ‫אני‬ ‫מהסוג‬ ‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫כרגע‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫מראים‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ .‫ממט"י‬ ‫שקיבלתי‬ ‫יועץ‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫הזה‬ ‫שאחרי‬.‫יציב‬ ,‫רווחי‬ ‫במצב‬ ‫נהיה‬ ‫שנה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ,‫מהבית‬ ‫כסף‬ ‫להביא‬ ‫גם‬ ‫מוכן‬ ‫הבעלים‬‫עוד‬ ‫כי‬ ,‫מעבר‬ ‫כתקופת‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫ושם‬ ‫לוקח‬ ‫אני‬ :‫ולומר‬ ‫ונ‬ ‫יותר‬ ‫ונמכור‬ ,‫תעלה‬ ‫הרווחיות‬ ‫ואז‬ ,‫גז‬ ‫יגיע‬ ‫שנה‬?‫אנשים‬ ‫קלוט‬.‫בסדר‬ ‫אמרת‬ ‫הכול‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫ב‬-11‫מכיסו‬ ‫הזרים‬ ‫הבעלים‬ ‫האחרונים‬ ‫החודשים‬3‫מיליון‬‫ב‬ .‫המפעל‬ ‫לטובת‬ ‫שקלים‬-10‫השנה‬ ‫לא‬ ‫הבעלים‬ ‫האחרונות‬.‫אותו‬ ‫מממן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫פרטי‬ ‫שלו‬ ‫אלא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אינו‬ ‫והרכב‬ ,‫שכר‬ ‫אחת‬ ‫אגורה‬ ‫לקח‬ .‫אותו‬ ‫מממן‬ ‫הוא‬ ‫הי‬‫ו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫מה‬?‫החברה‬ ‫של‬ ‫הרווח‬ ‫עם‬ ‫עשו‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫חדש‬ ‫צביעה‬ ‫מכונות‬ ‫קנינו‬ .‫בחברה‬ ‫השקיעו‬,‫ות‬.‫דברים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ,‫דפוס‬ ‫מכונת‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫כסף‬ ‫להביא‬ ‫גם‬ ‫מוכן‬ ‫הבעלים‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫יביא‬ ‫הוא‬.‫כסף‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫ב‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫מוכן‬ ‫שהוא‬ ‫הבנו‬-00.‫אחוז‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בזה‬.‫מעורב‬ ‫לא‬ ‫הוא‬
 11. 11. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 11 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫המנכ"ל‬ ‫אתה‬–.‫הוא‬ ‫זה‬,‫לפה‬ ‫באים‬ ‫אנחנו‬‫לנו‬ ‫אין‬ .‫כסף‬ ‫להביא‬ ‫לנסות‬ ,‫לפנות‬ ‫נצטרך‬ ‫ואנחנו‬ ‫בוועדה‬.‫מפעל‬ ‫לך‬ ‫מממנים‬ ‫שאנחנו‬ ,‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫יכולת‬ ‫הזאת‬‫עם‬ ‫יחד‬‫א‬ ,‫זה‬‫האוצר‬ ‫לשר‬ ‫לפנות‬ ‫מתכונן‬ ‫ני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫אתו‬ ‫ולדבר‬‫הדמעות‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫להביא‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ‫אבל‬ ,‫אחד‬‫כי‬ ,‫ללב‬ ‫נוגע‬ ‫שזה‬ ‫כמה‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫רגישות‬ ‫אין‬ ‫באוצר‬.‫חברתית‬‫גם‬‫ואצטרך‬ .‫מתרגשים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫נבכה‬ ‫יחד‬ ‫כולנו‬ ‫אם‬.‫כלכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫להביא‬ ,‫מביאים‬ ‫הם‬ ,‫משקיעים‬ ‫הם‬ :‫לו‬ ‫לומר‬ ‫אצטרך‬‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫הגז‬ ‫יגיע‬ ‫שנה‬ ‫עוד‬ :‫לו‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫עתיד‬ ‫יש‬ .‫שנה‬ ‫עוד‬ ‫יגיע‬ ‫שלא‬ ‫יודע‬‫א‬ ‫ואני‬‫צטרך‬‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ .‫כסף‬ ‫להביא‬ ‫לנסות‬–‫שכר‬ ‫מרמת‬ ‫שעובדים‬ ‫אמרת‬ ‫יוותרו‬ ‫מסוימת‬–‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫שמרווחים‬ ‫אלה‬ .‫יופי‬‫מסודר‬ ‫דף‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫תביא‬ .‫מוותרת‬ ‫העירייה‬ .‫יוותרו‬ ‫לא‬ ‫של‬‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ ,‫שלך‬ ‫ההשקעות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ,‫שלך‬ ‫העלויות‬ ‫כל‬‫קם‬ ‫אתה‬ ‫למחרת‬ ‫ואיך‬ ,‫המעבר‬ ‫תקופת‬ ‫של‬ ‫בבוקר‬‫בוועדה‬ ‫שלנו‬ ‫המטרה‬ .‫כולם‬ ‫את‬ ‫שמפרנס‬ ‫מפעל‬ ‫ויש‬–‫שמחר‬‫לעבודה‬ ‫יבוא‬ ‫והוא‬ ,‫מפעל‬ ‫יהיה‬ ‫בבוקר‬ .‫איש‬ ‫אלף‬ ‫עוד‬ ‫וכמוהו‬ ,‫ויחייך‬ ‫לעבודה‬ ‫יחזור‬ ‫ולמחרת‬ ,‫הביתה‬ ‫ויחזור‬‫הכלים‬ .‫המטרה‬ ‫זו‬–‫נתת‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ .‫כלים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫לנו‬‫הו‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫כלים‬ ‫לנו‬ ‫לתת‬‫להביא‬ ‫לנסות‬ ,‫חשופות‬ ‫בידיים‬ ‫לכים‬‫זה‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫והוא‬ ,‫ברכה‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫שולח‬ ‫שאני‬ ‫לא‬‫ביקשת‬ :‫מחר‬ ‫חוזר‬3–‫קח‬/.‫שיגעת‬ ‫שלמה‬ ‫באמונה‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫ומצאת‬–.‫תאמין‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫רקע‬ ‫על‬ ‫לפה‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ‫כאילו‬ ‫נתפס‬ ‫אם‬ ,‫ברשותך‬‫מסכנות‬ ‫של‬–‫רואה‬ ‫אני‬ .‫הכוונה‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫בראש‬ ‫עצמי‬‫תוכנית‬ .‫בישראל‬ ‫רווחית‬ ‫כלכלה‬ ‫ולהחזיק‬ ‫להרוויח‬ ‫שצריך‬ ‫כלכלי‬ ‫כעסק‬ ‫ובראשונה‬‫ההבראה‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ,‫במים‬ ‫חיסכון‬ ,‫באנרגיה‬ ‫צמצומים‬ ‫כוללת‬ ‫שלנו‬‫זו‬ .‫הגז‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ,‫הארנונה‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ,‫השכר‬ ‫הול‬‫להיות‬ ‫כת‬‫על‬ ‫מונחית‬ ‫והיא‬ ,‫מסודרת‬ ‫מאוד‬ ‫תוכנית‬-‫בתחום‬ ‫זה‬ .‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫חיצוני‬ ‫כלכלן‬ ‫ידי‬ .‫הכלכלי‬ ‫מ‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫צריך‬ ‫תמיד‬ ,‫לזה‬ ‫עבר‬‫כסף‬ ‫מרוויחים‬ ‫כן‬ ‫שאולי‬ ,‫איש‬ ‫לאלף‬ ‫עוגן‬ ‫מפעל‬ ‫שאנחנו‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫שמחזיקים‬ ‫בזה‬ ‫ישראל‬ ‫לכלכלת‬ ‫תורמים‬ ‫כן‬ ‫והם‬ ,‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫מייצרים‬ ‫כן‬ ‫והם‬ ,‫היום‬ .‫בכבוד‬ ‫פרנסה‬ ‫להם‬ ‫ונותנים‬ ,‫בפריפריה‬ ‫מקצועיים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫מרוויחים‬ ‫לא‬ ,‫מרוויחים‬–‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫אותי‬ ‫מעניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬‫מהח"כים‬ ‫מישהו‬ ‫יש‬ .‫יתפרנסו‬ ‫שהם‬ .‫בבקשה‬ ?‫לדבר‬ ‫שרוצה‬ ‫עמר‬‫בר‬-‫לב‬: .‫עסק‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫חשוב‬ ‫הזה‬ ‫בהקשר‬ ‫אבל‬ ,‫חשובה‬ ‫הרווחיות‬ ‫גם‬ .‫העובדים‬ ‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫הדוגמה‬ ‫ממש‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ששדרות‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫בפריפריה‬ ‫תעסוקה‬ ‫מקומות‬ ‫לנו‬–‫שחי‬ ‫ואנשים‬ ,‫מפעל‬ ‫זה‬‫ים‬ .‫פריפריה‬ ‫וזה‬ ,‫הקסאמים‬ ‫איום‬ ‫תחת‬.‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫סמל‬ ‫הם‬ ‫הזה‬ ‫שבמובן‬ ‫חושב‬ ‫אני‬‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ ‫לתת‬ ‫חייבים‬ ‫אנחנו‬ .‫לבד‬ ‫אותם‬ ‫להשאיר‬ ‫יכולים‬‫זה‬ .‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫להם‬‫ברחבי‬ ‫משפחות‬ ‫אלף‬ ‫בעוד‬ ‫תומך‬ ‫גם‬ .‫בפריפריה‬ ‫שרובן‬ ,‫הארץ‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫מוכנה‬ ‫ההנהלה‬ .‫האנשים‬ ‫את‬ ‫שמענו‬‫דיבידנדים‬ ‫אחת‬ ‫אגורה‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫הבעלים‬ ,‫השכר‬ ‫השנים‬ ‫ומשהו‬ ‫בעשרים‬‫השקיע‬ ,‫האחרונות‬3‫להשקיע‬ ‫מוכן‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬–,‫לשאלתך‬ ‫מוכן‬ ‫שהוא‬ ,‫הצהרה‬ ‫שמענו‬ ‫אבל‬ ,‫מדויק‬ ‫מספר‬ ‫שמענו‬ ‫לא‬‫זו‬ ‫לזה‬ ‫שמעבר‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫בהתייעלות‬ ‫גם‬ ‫להשקיע‬ ,‫שלנו‬ ‫אחריות‬‫יושב‬ ,‫שלך‬ ‫בעיקר‬-‫וגם‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשכנע‬ ,‫הוועדה‬ ‫ראש‬‫לעזור‬ ,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫את‬ ‫למפעל‬ ‫לעזור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬.‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫אלא‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ .‫רבה‬ ‫תודה‬‫אילן‬.‫גילאון‬ ‫אילן‬‫גילאון‬: ‫ר‬ ‫אני‬‫שנדבר‬ ‫וצה‬‫של‬ ‫העתיד‬ ‫מה‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ ‫נשלה‬ ‫ולא‬ ,‫רחב‬ ‫ולא‬ ‫מאוד‬ ‫ממוקד‬ ‫דיבור‬ ‫כאן‬ ‫בסופו‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הטקסטיל‬ ‫תעשיית‬‫אנרגיה‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫יעזור‬ ‫לא‬ .‫מהבעיה‬ ‫חלק‬ ‫וזה‬ ,‫דבר‬ ‫של‬,‫ארנונה‬ ‫ולא‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ‫ולכן‬–‫האצבע‬ ‫את‬ ‫נשים‬ ‫בואו‬,‫מאוד‬ ‫מכאיבות‬ ‫סיבות‬ ‫שלוש‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫באמת‬ ‫הכואבת‬ ‫הנקודה‬ ‫על‬ ‫בשולח‬ ‫שכאן‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫האנשים‬ ‫אלף‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫המרכיב‬ :‫להתערב‬ ‫צריכה‬ ‫שהמדינה‬‫את‬ ‫להם‬ ‫ניתן‬ ‫הזה‬ ‫ן‬ ‫גיל‬ ‫שמעל‬ ‫אנשים‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ ‫והמרכיב‬ ;‫שדרות‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫המרכיב‬ ;‫הפתרון‬0/‫בין‬ ‫רובם‬ ,40‫ל‬-0/,1/,
 12. 12. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 10 ‫גיל‬ ‫שהוא‬ ‫גיל‬ ‫זה‬ .‫שהבנתי‬ ‫מה‬ ‫לפי‬‫ההתמקדו‬ ‫לכן‬ .‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫מבחינת‬ ‫קליני‬ ‫מוות‬ ‫של‬‫צריכה‬ ‫כאן‬ ‫ת‬ ‫אולי‬ ‫בדוגמתו‬ ‫מפעל‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מפעלים‬ ‫להצלת‬ ,‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫שהיתה‬ ‫כפי‬ ,‫קרן‬ ‫היתה‬ ‫לו‬ ,‫להיות‬‫של‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫חמור‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫במצב‬ ‫הוא‬ ,‫גליל‬ ‫פרי‬‫טקס‬.‫דרכה‬ ‫להציל‬ ‫יכולים‬ ‫היינו‬ ,‫כזאת‬ ‫קרן‬ ‫היתה‬ ‫לו‬ .‫טיל‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ,‫הפורמלית‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫צריכים‬ ‫עכשיו‬–‫הכמות‬ ‫את‬ ,‫לדעתי‬ ,‫מייצא‬ ‫שאינו‬ ‫מפעל‬ ‫זה‬ ‫ל‬ ‫שיכולה‬‫לו‬ ‫למצוא‬ ‫שיש‬ ‫מפעל‬ ‫זה‬ ,‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫ייצא‬‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫במסגרת‬ ‫איך‬ ,‫הדרך‬ ‫את‬ –‫אני‬‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫לא‬–‫לקבל‬ ‫יוכל‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫הממשלתיי‬ ‫למשרדים‬ ‫נעביר‬ ‫אולי‬.‫איך‬ ‫לנו‬ ‫שיגידו‬ ,‫ם‬ ‫אילן‬‫גילאון‬: ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫צריך‬ ‫אני‬‫אשר‬ ‫של‬ ‫מהסוג‬ ‫אנשים‬ ‫מציל‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫לדעת‬ ,‫המשפטית‬–‫לא‬ ‫ממוקד‬ ‫פתרון‬ ‫להיות‬ ‫לכן‬ .‫תפקידנו‬ ‫שזה‬ ‫מתוך‬ ;‫חלילה‬ ‫בחמלה‬ ‫מסתכלים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מתוך‬‫על‬ ‫לדבר‬ ‫ולא‬ ‫לנו‬ ‫יעזור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫גבוהה‬ ‫ציונות‬.‫כאן‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫בבקשה‬ ,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ .‫תודה‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫חשובה‬ ‫סוגייה‬ ‫בהחלט‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫טוב‬ ‫בוקר‬‫ולעובדים‬ ‫לתעשייה‬ ‫ונוגעת‬–‫הסוגייה‬ .‫הזה‬ ‫במפעל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫העיקרית‬‫מסר‬ ‫להעביר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫פרנסה‬ ‫היא‬ ‫היום‬ ‫בה‬ ‫עוסקים‬ ‫שאנחנו‬‫מ‬‫לא‬ ‫המשרד‬ :‫ומהמנכ"ל‬ ‫השר‬ .‫העובדים‬ ‫את‬ ‫יפקיר‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫דבריך‬ ‫את‬ ‫פרש‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫קודם‬‫איתות‬ ‫שעלה‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ,‫כל‬‫מנהל‬ ‫שם‬ ‫היה‬ .‫ממנו‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫ומאז‬ ,‫תעשיות‬ ‫מינהל‬‫השטח‬ ‫גורמי‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫המשרד‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬‫כפי‬ ,‫מנהל‬ ‫שאמר‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ‫להם‬ ‫סייענו‬ ,‫אותם‬ ‫מלווים‬ ‫אנחנו‬ .‫המפעל‬‫הפנינו‬ ,‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫יועץ‬ ‫לשלב‬ ‫הצענו‬ ,‫ייעוץ‬ ‫אליהם‬‫סיוע‬ ‫למפעל‬ ‫הצענו‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ספקי‬‫להלוואות‬ ‫לקרן‬ ‫בקשה‬ ‫בהגשת‬‫מלווים‬ ‫אנחנו‬ .‫מדינה‬ ‫בערבות‬ ‫הלב‬ ‫לתשומת‬ ‫עלה‬ ‫שהנושא‬ ‫מהרגע‬ ‫אותם‬‫לתמונה‬ ‫נכנס‬ ‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫גם‬ .‫שלנו‬--- ‫מוחמד‬‫ברכה‬: ?‫הדחוס‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫על‬ ‫שנאמר‬ ‫כפי‬ ,‫הנראה‬ ‫ככל‬ ,‫יודעים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ממה‬-‫ראש‬ ‫ידי‬‫תאפשר‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫ההובלה‬ ‫מערכת‬ ,‫העיר‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫הגעה‬‫סוף‬ ‫עד‬0/14‫שעוסקות‬ ‫מהחברות‬ ‫אחת‬ ‫לשם‬ ‫הפנינו‬ ‫אנחנו‬ .‫ש‬ ,‫דחוס‬ ‫גז‬ ‫בנושא‬‫הוא‬‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫עוד‬ ‫צריך‬ ;‫בשטח‬.‫חד‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אנחנו‬-‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫משמעי‬, ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫המפעל‬ ‫כי‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫להתאמה‬ .‫התאמה‬‫ההובלה‬ ‫במערכת‬ ‫גז‬ ‫זה‬ ‫לוקח‬ ,‫ההסעה‬ ‫מערכת‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫וגם‬‫אין‬ .‫רבים‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬‫מהמפעל‬ ‫נתונים‬ ‫בינתיים‬ ‫לנו‬–‫נמצאים‬ ‫ואנחנו‬ ‫שוטף‬ ‫בקשר‬ ‫אתם‬–‫נצטרך‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬.‫העובדים‬ ‫של‬ ‫והשמה‬ ‫הכשרה‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ‫להשקיע‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫אני‬ .‫בזמן‬ ‫קצרים‬ ‫אנחנו‬‫שלך‬ ‫הראשון‬ ‫למשפט‬ ‫לחזור‬ ‫רוצה‬–.‫אותם‬ ‫נפקיר‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬?‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ .‫לכסף‬ ‫תרגם‬
 13. 13. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 13 ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫מידע‬ ‫קיבלנו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫רגע‬ ‫עד‬‫בר‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫שהמפעל‬ ‫מהימן‬-‫ב‬ ‫אני‬ .‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫קיימא‬‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫טוח‬ ‫שעו‬ ‫למפעל‬ ‫לסייע‬ ‫עכשיו‬ ‫רוצה‬‫יהיה‬ ‫שנה‬ ‫ד‬?‫נכון‬ ,‫שוב‬ ‫פה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫לא‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ,‫עבודה‬ ‫לספק‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫המפעל‬ ,‫המספרים‬ ‫ואת‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫שומע‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ,‫גדולה‬ ‫ברווחיות‬‫אבל‬,‫עסק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫שהמדינה‬ ‫חברי‬ ‫גילאון‬ ‫אילן‬ ‫פה‬ ‫אמר‬ .‫איש‬ ‫לאלף‬ ‫פרנסה‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫מיליונים‬ ‫שיעלה‬ ,‫ויסקונסין‬ ‫בתוכנית‬ ‫לקבלנים‬ ‫השמה‬ ‫דמי‬ ‫ויחסוך‬ ‫אבטלה‬ ‫דמי‬ ‫יחסוך‬ ‫והוא‬ ‫ואנ‬ .‫כנראה‬ ,‫חשוב‬‫בכבוד‬ ‫ולהתפרנס‬ ,‫הזה‬ ‫האפסנאי‬ ‫כמו‬ ,‫לקום‬ ‫יוכלו‬ ‫שים‬–.‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫מיקי‬‫רוזנטל‬: ‫והמספרי‬,‫חלקו‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫והבעלים‬ ,‫חלקי‬ ‫את‬ ‫תורם‬ ‫אני‬ :‫ואומר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בא‬ ‫אם‬ .‫גדולים‬ ‫לא‬ ‫ם‬ ‫המשבר‬ ‫את‬ ‫ונעבור‬ ,‫קצת‬ ‫הכלכלה‬ ‫ומשרד‬ ‫קצת‬ ‫האוצר‬ ‫גם‬‫לשנה‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫נותן‬ ‫התמ"ת‬ ‫ומשרד‬ ‫קצת‬ ‫נותן‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫אם‬.‫למשהו‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ,‫קצת‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫לחלוטין‬ ‫אני‬.‫אתך‬ ‫מסכים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫נפקיר‬ ‫"לא‬ ,‫זה‬ ‫מה‬?"‫אותם‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫בר‬ ‫הוא‬ ‫שהמפעל‬ ‫שאומרים‬ ‫מספרים‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫שלנו‬ ‫הצד‬-.‫קיימא‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: .‫העבודה‬ ‫את‬ ‫שיסיימו‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫עוד‬47,‫שעות‬/0.‫הטיוטה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫גג‬ ‫שעות‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫מתי‬ ‫עד‬?‫סגורה‬ ‫הכנסת‬10.‫תחזרו‬ ‫אתם‬ .‫בחופש‬ ‫העובדים‬ ‫יום‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫ואם‬ ,‫רווחי‬ ‫יהיה‬ ‫המפעל‬ ‫אם‬ ,‫בעיקרון‬ .‫ביחד‬ ‫ונחשוב‬ ,‫נתונים‬ ‫לנו‬ ‫כשיהיו‬ ‫לחזור‬ ‫נשמח‬‫המנכ"ל‬ ‫אמר‬ ‫למה‬ ,‫שנה‬ ‫אחרי‬ ‫רווחי‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫שהמפעל‬‫המדינה‬.‫שאלה‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ?‫להתערב‬ ‫צריכה‬ ‫מרב‬‫מיכאלי‬: ‫הלוואה‬---
 14. 14. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 14 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫לנסות‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬?‫למספרים‬ ‫מחכים‬ ‫אתם‬ ?‫זה‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ,‫כן‬--- ‫אילן‬‫גילאון‬: ‫התייחסתם‬ ‫איך‬?‫דומה‬ ‫בתקדים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫בחוליות‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫סגרו‬ ‫מוחמד‬‫ברכה‬: ‫ועל‬ ‫התעסוקה‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫גם‬ ‫הוא‬.‫משם‬ ‫ישלם‬ ‫הוא‬ ,‫מכאן‬ ‫ישלם‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ .‫ויסקונסין‬ ‫יעקב‬‫מרגי‬: ‫מעניין‬ ‫לא‬.‫מוכן‬ ‫הוא‬ .‫אותו‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫ויסקונסין‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מוחמד‬‫ברכה‬: ‫של‬ ‫פי‬ ‫לו‬ ‫יעלה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫ושה‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫לא‬‫לכם‬ ‫אכפת‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ,‫שואלים‬ ‫ואני‬ ‫ברכה‬ ‫מוחמד‬ .‫אותו‬ ‫מעניין‬‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫השמה‬ ‫על‬ ‫לשלם‬,‫כסף‬ ,‫עובד‬ ‫אדם‬ ‫לכם‬ ‫כשיש‬?‫שלו‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬ ‫קטנה‬ ‫שבהשקעה‬ ‫מוחמד‬‫ברכה‬: ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫השמה‬ ‫רק‬ ‫ינון‬‫אלרועי‬: ‫לעבוד‬ ‫ימשיך‬ ‫שהמפעל‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ‫פה‬ ‫היושבים‬ ‫לכל‬ .‫לשם‬ ‫נגיע‬ ‫שלא‬ ‫מקווים‬ ‫מאוד‬ ‫אנחנו‬–.‫אחד‬ ‫למען‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬‫שנה‬ ‫כל‬ ‫נפתחים‬ ‫ישראל‬ ‫שבמדינת‬ ,‫הכוללת‬ ‫התמונה‬4/‫ונסגרים‬ ,‫עסקים‬ ‫אלף‬3/ .‫אלף‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫שנה‬ ‫עשרים‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫אבל‬.‫בבקשה‬ .‫האוצר‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫נעם‬‫שטרן‬: ‫מה‬ ‫על‬ ‫להוסיף‬ ‫הרבה‬ ‫לי‬ ‫אין‬.‫למנכ"ל‬ ‫המשנה‬ ‫שאמר‬
 15. 15. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 10 ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫ליפול‬ ‫להם‬ ‫תיתנו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫נעם‬‫שטרן‬: ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫לעכשיו‬ ‫נכון‬‫בר‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ,‫שלו‬ ‫התוכניות‬ ‫על‬ ,‫המפעל‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫שום‬-‫הוא‬ ‫האם‬ ,‫קיימא‬ ‫נכון‬ ‫שלא‬ ‫חושבים‬ ‫אנחנו‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫רווחי‬‫להשתמש‬ ‫אלא‬ ‫ספציפיים‬ ‫למפעלים‬ ‫נקודתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫היום‬ .‫המתאימים‬ ‫הכלים‬ ‫יש‬ ‫הכלכלה‬ ‫למשרד‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ .‫קיימים‬ ‫בכלים‬‫לגבי‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫לומר‬ ‫יודע‬ ‫שום‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫זה‬‫והמפעל‬ ,‫קיימים‬ ‫בכלים‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫היא‬ ‫המטרה‬ ‫עקרונית‬ ‫אבל‬ ,‫מידע‬ ,‫להתקיים‬ ‫להמשיך‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫הקיימים‬ ‫הכלים‬ ‫ובאמצעות‬ ,‫כלכלי‬,‫לא‬ ‫אם‬ .‫מצוין‬ ‫זה‬.‫לראות‬ ‫צריך‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫מבין‬ ‫אתה‬ ‫עכשיו‬ ‫מוחמד‬‫ברכ‬‫ה‬: ‫שתשובת‬ ‫לי‬ ‫נראה‬‫על‬ ‫אלא‬ ‫שלו‬ ‫במשרד‬ ‫נכתבה‬ ‫לא‬ ‫בכנסת‬ ‫הכלכלה‬ ‫שר‬-‫ידי‬.‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫משרד‬‫אתה‬ ‫או‬ ,‫כסף‬ ‫לתרום‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ,‫האנרגיה‬?‫סולריות‬ ‫לתרום‬ ‫יכול‬ ‫קונסטנטין‬‫בלוז‬: .‫לתרום‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫סולריות‬‫הגז‬ ,‫ראשית‬,‫הזמנים‬ ‫ללוחות‬ ‫בהתאם‬ ‫לשם‬ ‫להגיע‬ ‫אמור‬ ‫הטבעי‬ ‫אנ‬ ‫וכרגע‬‫ב‬ ‫לשם‬ ‫שיגיע‬ ‫מניעה‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫י‬-1‫בנובמבר‬0/14. ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫שום‬ ‫אין‬?‫סגירות‬ ,‫תשלומים‬ ,‫פרטיות‬ ‫אדמות‬ ‫של‬ ,‫הצינור‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫מכשולים‬ ‫קונסטנטין‬‫בלוז‬: .‫הוגשו‬ ‫התוכניות‬ .‫אותם‬ ‫לפתור‬ ‫שייקח‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫מכשולים‬ ‫רק‬ ‫יש‬.‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫תהליך‬ ‫זה‬ .‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫זה‬ .‫הרכבת‬ ,‫מע"צ‬ ‫יש‬‫אבל‬ .‫ממש‬ ‫ייסורים‬ ‫מסכת‬ ‫זה‬ ‫חלוקה‬ ‫רשיונות‬ ‫בעלי‬ ‫שעוברים‬ ‫מה‬‫לאט‬- ‫ירוחם‬ ,‫דימונה‬ .‫התחברו‬ ‫כבר‬ ‫אופקים‬ ,‫החודש‬ ‫מתחברת‬ ‫חובב‬ ‫רמת‬ ‫גם‬ ,‫קורה‬ ‫זה‬ ‫לאט‬-,‫אוגוסט‬ ‫בסוף‬ .‫ספטמבר‬ ‫תחילת‬ ‫שמתממנת‬ ‫חברה‬ ‫זו‬ .‫חלוקה‬ ‫רשיון‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫חייבים‬‫חברת‬ ‫זו‬ .‫הצרכנים‬ ‫באמצעות‬ ,‫גז‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ .‫בלבד‬ ‫תשתית‬.‫לחתום‬ ‫וחייבים‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫שנה‬ ‫עוד‬ ‫גמור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫קונסטנטין‬‫בלוז‬: ‫ש‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫לא‬ ,‫לדעתי‬ .‫להבטיח‬ ‫יכול‬ ‫לא‬-10‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫זה‬ ‫הללו‬ ‫החודשים‬‫לוח‬ ‫גם‬ ‫וזה‬ ,‫סביר‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫ברשיון‬ ‫שהיה‬ ‫הזמנים‬‫לרשת‬ ‫לחץ‬ ‫שמורידה‬ ,‫ההולכה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ,‫גז‬ ‫נתיבי‬ ‫של‬ ‫שהמתקנים‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫מוכנים‬ ‫יהיו‬ ,‫החלוקה‬‫פרק‬ ‫זה‬ .‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫לומר‬ ‫שרלטני‬ ‫לכן‬ .‫זה‬ ‫לפני‬,‫שיהיה‬ ‫הזמן‬‫ולזה‬ .‫להתחייב‬ ‫יכולים‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פחות‬ ‫אנחנו‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫תעביר‬ ‫מתי‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫אדוני‬?‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הכלכלה‬ ‫למשרד‬
 16. 16. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 11 ‫אורי‬‫אדר‬: ‫תוך‬/0‫הוא‬ ‫שעות‬.‫יקבל‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫אתם‬ ‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫אתה‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫המשא‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬‫מיני‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫נותן‬ ‫שהוא‬ ,‫קבועות‬ ‫בשבלונות‬ ‫פה‬ ‫דיבר‬ ‫הוא‬ .‫אתו‬ ‫ומתן‬ ‫אותן‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫הטבות‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫נותן‬ ‫שהוא‬ ;‫אותם‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫ייעוצים‬‫הגיע‬ .‫סוף‬ ‫שנשים‬ ‫הזמן‬ ‫אחרי‬ ‫דחוס‬ ‫גז‬ ‫של‬ ,‫עליו‬ ‫המליץ‬ ‫שהוא‬ ,‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫עם‬ ‫נפגשתי‬ .‫דחוס‬ ‫לגז‬ ‫אותי‬ ‫שלח‬ .‫לזה‬04‫מרגע‬ ‫שעות‬ ‫מהנושא‬ ‫רד‬ :‫לי‬ ‫אומר‬ ‫והוא‬ ,‫אליו‬ ‫אותי‬ ‫ששלח‬–‫ייק‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ .‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫לך‬ ‫ח‬14‫הגז‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫חודש‬ ‫ו‬ ,‫כך‬ ‫אם‬ ‫אז‬ .‫הדחוס‬-10‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לך‬ ‫ייקח‬ ‫חודש‬–.‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫לך‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫יקר‬ ‫יותר‬ ‫גם‬ ‫דחוס‬ ‫גז‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫הג‬ ‫הבעיה‬ ‫אבל‬ ,‫כן‬‫שדרות‬ ‫שבאזור‬ ,‫שלו‬ ‫ביותר‬ ‫דולה‬--- ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ?‫טבעי‬ ‫מגז‬ ‫הוא‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫אבל‬ ,‫העלות‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫לא‬.‫קסאמים‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫בשדרות‬ ‫גחוס‬ ‫לדז‬ ‫אישור‬ ‫לי‬ ‫ייתן‬ ‫לא‬ ‫דעת‬ ‫בר‬ ‫אף‬ .‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ,‫פציץ‬ ‫זה‬ ,‫חשוף‬ ‫זה‬ ‫אורלי‬‫לוי‬‫אבקסיס‬: ,‫לשם‬ ‫אותך‬ ‫ששלח‬ ,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬?‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: .‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫תעביר‬ ,‫לך‬ ‫נעזור‬ ‫שאנחנו‬ ‫רוצה‬ ‫ואתה‬ ‫לעצמך‬ ‫לעזור‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫בתוך‬/0.‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫שעות‬ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫הכנסת‬ ‫סגירת‬ ‫לפני‬ ‫דיון‬ ‫פה‬ ‫נקבע‬ ‫אנחנו‬–‫אד‬ .‫האוצר‬ ‫לשר‬ ‫אפנה‬ ‫אני‬ ,‫במקביל‬ .‫הודעה‬ ‫תקבלו‬‫בר‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫אתו‬‫ימשיך‬ ‫שהעסק‬ ‫כדי‬ ‫תמ"ת‬ ‫להיות‬ ‫לחזור‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫אולי‬ .‫תמ"ת‬ 7‫הכלכלה‬ ‫שר‬ ‫עם‬ ‫שידברו‬ ‫כמה‬ ‫לא‬ ,‫מופשט‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫כלכלה‬ .‫עובד‬ ‫לא‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫בינתיים‬ .‫לעבוד‬‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫אומר‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫שמע‬ .‫מוגדר‬ ‫מת‬.‫שלך‬ ‫השר‬ ‫אצל‬ ‫תתלונן‬ ,‫לך‬ ‫אים‬ ‫אורי‬‫אדר‬: ‫פה‬ .‫סגירה‬ ‫לכיוון‬ ‫אותנו‬ ‫מוביל‬ ‫שלנו‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ .‫הזמנים‬ ‫לוח‬ :‫אחת‬ ‫מאוד‬ ‫חשובה‬ ‫נקודה‬ ‫פה‬ ‫יש‬‫כל‬ ‫ה‬ ‫הדקה‬ ‫זה‬ ‫הזה‬ ‫העסק‬-9/‫להציל‬ ‫האפשרות‬ ‫של‬‫את‬.‫מטאפורית‬ ‫לשון‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הזה‬ ‫הענף‬
 17. 17. ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ,‫העבודה‬ ‫ועדת‬ 317//70/13 1/ ‫היו‬"‫ר‬‫חיים‬‫כץ‬: ‫כמיטב‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫ולא‬ ‫יכולתנו‬ ‫הכלכלית‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫והרווחה‬ ‫העבודה‬ ‫לוועדת‬ ‫גם‬ ‫בבקשה‬ ‫תעביר‬ ,‫החומר‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מעביר‬ ‫כשאתה‬ ,‫שלך‬‫בשכר‬ ,‫בעלויות‬ ‫הצמצומים‬ ‫את‬–‫כמה‬ ,‫ככה‬ ‫עובדים‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬‫הבעלים‬ ‫כמה‬ ,‫לחסוך‬ ‫הולך‬ ‫אתה‬ ‫גם‬ ‫בבקשה‬ ‫תעביר‬ ,‫לתמ"ת‬ ‫מעביר‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ .‫תחזית‬ ,‫עלויות‬ ,‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫תביא‬ .‫כסף‬ ‫להכניס‬ ‫מוכן‬ ‫בסנקציות‬ ‫שננקוט‬ ‫להגיד‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫הזה‬ ‫למפעל‬ ‫לעזור‬ ‫יכולתנו‬ ‫כמיטב‬ ‫נעשה‬ .‫והרווחה‬ ‫העבודה‬ ‫לוועדת‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫דרישות‬ ‫נגד‬‫מספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ,‫לכאורה‬ ,‫לכאורה‬ ‫שרוצים‬ ,‫ויסקונסין‬ ‫תוכנית‬ ‫להפעלת‬ ‫לסגירת‬ ‫גורמים‬ ‫הם‬ ‫כשבפועל‬ ,‫במשק‬ ‫המשרות‬‫מקומות‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬.‫במשק‬ ‫תודה‬.‫נעולה‬ ‫הישיבה‬ ,‫רבה‬ ‫בשעה‬ ‫ננעלה‬ ‫הישיבה‬71137.

כ"ד אב תשע"ג, 31/07/2013 08:15 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סכנת סגירת מפעל "נגב טקסטיל" בשדרות

Views

Total views

246

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×