Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12.07.2017 הצעת חוק האגודות העות'מאניות (רישום ופיקוח), התשע"ז–2017 117

36 views

Published on

הצעת חוק האגודות העות'מאניות (רישום ופיקוח), התשע"ז–2017 117

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12.07.2017 הצעת חוק האגודות העות'מאניות (רישום ופיקוח), התשע"ז–2017 117

 1. 1. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העותומניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬-2017 ‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬–2017 [/‫פ‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬4125/20‫נספחות‬ ;.] (‫ע‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ ‫הצעת‬‫לביא‬ ‫ליזה‬) ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫להצעת‬ ‫עוברים‬ ‫אנחנו‬ ,‫רבותי‬–2017‫חברת‬ ‫של‬ , ‫הצעת‬ ‫להנמקת‬ ‫דקות‬ ‫עשר‬ ‫עד‬ ‫לרשותך‬ ,‫בבקשה‬ ,‫לביא‬ ‫עליזה‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ .‫לביא‬ ‫עליזה‬ ‫הכנסת‬ ‫החוק‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫היושבת‬ ‫גברתי‬ ,‫תודה‬-‫אני‬ ,‫ראש‬‫אם‬ .‫בישראל‬ ‫שר‬ ‫פה‬ ‫אמר‬ ‫שכרגע‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫שלא‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫שצריכים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫לזעקה‬ ‫מענה‬ ,‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫חפצה‬ ‫הייתה‬ ‫נפשכם‬ ‫באמת‬ ‫באמת‬ ‫באמת‬–,‫וצריכות‬ ‫בעיקר‬–‫שלכם‬ ‫האצבעות‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫לספור‬ ‫ניסיון‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הקשבה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫פה‬ ‫רואים‬ ‫היינו‬ ,‫וסיוע‬ ‫עזרה‬ ‫כ‬ ‫אתם‬ ‫איפה‬ .‫הצעה‬ ‫להפיל‬ ‫כדי‬,‫ובשומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫גיור‬ ‫בתי‬ ‫להקים‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫הרי‬ ?‫השנתיים‬ ‫ל‬ ‫אני‬ ,‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ,‫שלכם‬ ‫הזאת‬ ‫הדבוקה‬ ‫ואת‬ ‫ההתלהבות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫היינו‬ ‫כבר‬ ‫מזמן‬ ‫להתפשר‬ ‫מוכנה‬–‫אבל‬ ,‫כלי‬ ‫לכם‬ ‫נותנים‬ ‫אנחנו‬ ,‫הנה‬ .‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫שיגיירו‬ ‫היישובים‬ ‫רבני‬ ‫את‬ ‫תקימו‬ ‫צא‬ ;‫משהו‬ ‫תעשו‬‫שלכם‬ ‫ומהעליבות‬ ‫שלכם‬ ‫מהאדישות‬ ‫ו‬. ‫ובאותו‬ ,‫נשימה‬ ‫ובאותה‬–‫אפשר‬ ‫אם‬ ,‫גברתי‬ .‫בליכוד‬ ‫לחברי‬ ‫טוב‬ ‫ערב‬ ‫מעט‬ ‫ועוד‬ ‫טובים‬ ‫וצהריים‬ ‫טוב‬ ‫בוקר‬ ‫הזה‬ ‫בבית‬ ‫הקשבה‬ ‫קצת‬ ‫אפשר‬ ‫ואם‬ ,‫שקט‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫וצוותים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ,‫חברים‬–‫עליזה‬ ,‫תודה‬ .‫לצוותים‬ ‫פונה‬ ‫אני‬.
 2. 2. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫היושב‬ .‫ברכות‬ .‫חדש‬ ‫יו"ר‬ ‫על‬ ‫טוב‬ ‫מזל‬ ‫לכם‬ ‫מגיע‬ ,‫בעבודה‬ ‫חברי‬ ,‫חדש‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫שחר‬ ‫אז‬-‫שלכם‬ ‫ראש‬ .‫שלנו‬ ‫היקרה‬ ‫לארץ‬ ,‫למדינה‬ ,‫לאנשים‬ ‫אוהב‬ ‫לב‬ ‫עם‬ ,‫טובים‬ ‫אנשים‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ .‫ראוי‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫שנבחר‬ ‫אז‬–‫אם‬ ‫היא‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫שואלת‬ ‫שאני‬ ‫השאלה‬ ‫אבל‬ ,‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫אווירה‬.‫הזה‬ ‫בבית‬ ‫בשורה‬ ‫יש‬ ‫באמת‬ ‫יושב‬ ‫האם‬-.‫רגע‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬ ?‫ישנות‬ ‫מנורמות‬ ‫להתנער‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ?‫חדש‬ ‫דם‬ ‫מביא‬ ‫חדש‬ ‫ראש‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫מעלה‬ ‫שוב‬ ‫אני‬ .‫שוב‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬–‫יש‬ ‫שבה‬ ‫הצעה‬ ,‫לי‬ ‫מאפשר‬ ‫שהתקנון‬ ‫כמו‬ ,‫נוספת‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫תיקון‬. ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬2017‫שלנו‬ ‫המדינה‬ ,–‫כבר‬70‫שנים‬,‫לאל‬ ‫תודה‬ ,‫לירושלים‬ ;‫חוגגים‬50,‫שלמות‬ ‫שנות‬ ,‫בטובתה‬ ‫ורוצים‬ ‫אוהבים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫כולנו‬ ‫שאנחנו‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫בעצמאות‬ ‫עוד‬ ‫ספק‬ ‫מטיל‬ ‫אינו‬ ‫איש‬ .‫יחד‬ ,‫איחוד‬ ‫שלה‬ ‫ובחוקים‬ ‫שלה‬ ‫בריבונות‬ ‫שמחים‬–‫מזמן‬ ‫שהם‬ ‫באמת‬ ,‫עזבו‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫והבריטים‬ .‫בכולם‬ ‫כמעט‬ ‫כבר‬ ‫בכלל‬ ,‫הטורקים‬ ,‫והעות'מאנים‬ ,‫עזבו‬‫בישראל‬ ,‫וחברותי‬ ‫חברי‬ ,‫אבל‬ .‫מהעולם‬ ‫חלפו‬ ,‫אתנו‬ ‫לא‬2017 ,‫כן‬ ,‫שמתחילות‬ ‫ארכאיות‬ ‫בנורמות‬ ,‫ביקורת‬ ‫ושל‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫שפטורים‬ ‫גופים‬ ‫לפעול‬ ‫ממשיכים‬ ‫אולי‬ ‫ונשמע‬ ,‫כבד‬ ‫הזה‬ ‫שהשם‬ ‫מכיוון‬ ‫אבל‬ .‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫קוראים‬ ‫הללו‬ ‫ולגופים‬ ,‫הקודמת‬ ‫במאה‬ ‫טרחני‬ ‫אפילו‬–‫ה‬ ‫מהמאה‬ ,‫כן‬‫הטורקים‬ ,‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ,‫יודעים‬ ‫אתם‬ ,‫קודמת‬–?‫ולטורקים‬ ‫לנו‬ ‫מה‬ ‫נורא‬ ‫באמת‬ ‫נשמע‬ ‫וזה‬ ‫דבר‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ?‫בכלל‬ ‫אלינו‬ ‫קשורים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫טורקית‬ ‫משעמם‬. ‫אגודות‬ .‫זוכרים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מכירים‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫גם‬ ,‫זה‬ ‫מה‬ ‫לומר‬ ,‫באמת‬ ,‫דקות‬ ‫בכמה‬ ‫מבקשת‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ‫אר‬ ‫זה‬ ‫עות'מאניות‬‫התאחדות‬ ,‫המלונות‬ ‫התאחדות‬ ‫זה‬ ,‫החדשה‬ ‫ההסתדרות‬ ‫זה‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫גונים‬ ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫המורים‬ ‫ארגון‬ ,‫הקבלנים‬ ‫התאחדות‬ ,‫התעשיינים‬–‫של‬ ,‫שלנו‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ,‫כאן‬ ,‫גופים‬ ‫אלפי‬ ‫שקיפות‬ ‫של‬ ,‫מינימליים‬ ,‫ראשוניים‬ ,‫בסיסיים‬ ‫סטנדרטים‬ ‫שום‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ,‫דיווח‬ ‫נותנים‬ ‫שלא‬ ,‫היום‬– ‫ש‬ ‫מה‬ ,‫שקיפות‬‫במקומות‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ .‫להביא‬ ‫מבקשים‬ ‫כולנו‬ ‫אנחנו‬–‫בימים‬ ,‫עכשיו‬ ‫רק‬ ?‫איפה‬ .‫נחקר‬ ‫בצה"ל‬ ‫אלוף‬ ,‫האחרונים‬–.‫קורה‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ,‫שקיפות‬ ‫שאין‬ ‫במקומות‬ ‫השקיפות‬–‫חטאת‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ‫זה‬–;‫שקיפות‬ ‫אין‬ ,‫קורה‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ :‫האלה‬ ‫העות'מאניות‬ ‫והאגודות‬ ‫מדווחו‬ ‫לא‬ ‫הן‬‫לנו‬ ‫מספרות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ;‫דבר‬ ‫שום‬ ‫ת‬. ,‫שלנו‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ,‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫ביותר‬ ‫החזקים‬ ‫הגופים‬ ,‫בשמו‬ ‫לילד‬ ‫לקרוא‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ‫אז‬ ‫וחלקם‬ ,‫תרומות‬ ‫ומקבלים‬ ,‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫מאות‬ ‫אבל‬ ,‫מאות‬ ‫על‬ ‫שחולשים‬ ‫גופים‬ ‫הם‬ ‫תמיכות‬ ‫על‬ ‫נשענים‬ ‫הם‬ ,‫כן‬ .‫מהממשלה‬ ‫תמיכות‬ ‫על‬ ‫נשענים‬‫בלי‬ ,‫בחושך‬ ‫מתנהלים‬ ‫הם‬ ‫אז‬ .‫מהממשלה‬ ‫אין‬ ,‫שמפקחת‬ ‫ציבורית‬ ‫עין‬ ‫אין‬ .‫שם‬ ‫קורה‬ ,‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ,‫באמת‬ ‫מה‬ ,‫יודע‬ ,‫רואה‬ ‫אחת‬ ‫ואף‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫שום‬ ‫אבל‬ ,‫שום‬ ‫ואין‬ ‫מילוליים‬ ‫דוחות‬ ‫אין‬ ,‫כספיים‬ ‫דוחות‬. ‫ו‬ ‫אתמול‬ ‫לא‬ ‫נוצר‬ ‫זה‬ .‫נוצר‬ ‫זה‬ ‫ומתי‬ ‫קרה‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫רגע‬ ‫בואו‬ ‫אז‬‫ב‬ ‫נוצר‬ ‫זה‬ ,‫היום‬ ‫לא‬-1909– 1909‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לפני‬ ,-100‫שנים‬–‫את‬ ‫שמסדיר‬ ,‫אגודות‬ ‫על‬ ‫עות'מאני‬ ‫חוק‬ ‫חוקק‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ,‫שפה‬ ‫ו‬ .‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫הללו‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ,‫שלהן‬ ‫ההקמה‬ ‫של‬ ,‫שלהן‬ ‫ההיווצרות‬ ‫של‬ ‫האופן‬-70 ‫ב‬ ‫שנחקק‬ ,‫העמותות‬ ‫חוק‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שנים‬-1980‫האפשר‬ ‫את‬ ‫מבטל‬ ,‫כי‬ ,‫חדשות‬ ‫אגודות‬ ‫להקים‬ ‫ות‬
 3. 3. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫לא‬ .‫ההרסניות‬ ‫ההשלכות‬ ‫מהן‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫במציאות‬ ‫לפעול‬ ‫שאסור‬ ,‫אגודות‬ ‫שתהיינה‬ ‫שאסור‬ ‫הבינו‬ ‫בעצם‬ ‫אבל‬ ?‫הולך‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫שמגלה‬ ‫אחת‬ ‫אור‬ ‫קרן‬ ‫שאין‬ ,‫הללו‬ ‫המקומות‬ ‫על‬ ‫בדיוק‬ ‫נפתחות‬ ‫חקירות‬ ‫מספיק‬ ,‫לפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫הללו‬ ‫לגופים‬ ‫מאפשרים‬ ,‫ידינו‬ ‫במו‬ ,‫אנחנו‬,‫כספים‬ ‫לגייס‬ ‫להמשיך‬ ,‫כספים‬ ‫לקבל‬ ‫להמשיך‬ ‫פיקוח‬ ,‫שום‬ ‫אבל‬ ,‫שום‬ ‫ללא‬ ,‫מהממשלה‬ ‫ולקבל‬ ,‫תרומות‬ ‫ולקבל‬. ‫עלולה‬ ,‫יכולה‬ ‫שבהם‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫מציאות‬ ‫פה‬ ‫נוצרה‬ .‫שוויון‬ ‫היעדר‬ ‫של‬ ‫מציאות‬ ‫כאן‬ ‫ונוצרה‬–‫נוצרת‬ ‫שבעו‬ ‫היא‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫והמשמעות‬ .‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫להיות‬ ‫אמורים‬ ‫שהיו‬ ‫מקומות‬ .‫שחיתות‬‫תאגיד‬ ‫כל‬ ‫ד‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ,‫וקפדני‬ ‫מדוקדק‬ ‫ברישום‬ ‫ובקרה‬ ‫ופיקוח‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫אחר‬ ‫מנגנון‬ ‫שום‬ ‫ואין‬ ,‫שקיפות‬ ‫ושל‬ ‫דיווח‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫כל‬ ,‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ,‫עליהן‬ ‫שחלה‬ ‫בלי‬ ,‫להתקיים‬ ‫ממשיכות‬ ‫קורה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫שמץ‬ ‫ואפילו‬ ,‫שמפקח‬ ‫יעיל‬. ‫יודעים‬ ‫שאנחנו‬ ‫וכמו‬‫ולאי‬ ‫לשחיתות‬ ‫מובילים‬ ,‫פיקוח‬ ‫היעדר‬ ,‫שקיפות‬ ‫היעדר‬ ,‫היטב‬ ‫היטב‬ ‫היטב‬-,‫סדרים‬ ,‫נכונה‬ ,‫טובה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ;‫וקואליציה‬ ‫אופוזיציה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫למנוע‬ ‫חייבים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫ואת‬ ‫הרגישים‬ ‫שבמנגנונים‬ ,‫בחקירה‬ ‫מדינה‬ ‫כשחצי‬ ,‫כעת‬ ‫שבמיוחד‬ ‫חושבת‬ ‫ואני‬ .‫יושרה‬ ‫של‬ ,‫יותר‬ ‫ראויה‬ ‫ביו‬‫הבכירים‬ ,‫סף‬ ‫ושומרי‬ ‫מפקחים‬ ‫בעצמם‬ ‫להיות‬ ‫שאמורים‬ ‫כאלה‬ ‫אפילו‬ ,‫עלינו‬ ‫לשמור‬ ‫אמורים‬ ‫שהיו‬ ,‫תר‬ ‫חברים‬ ,‫מתחיל‬ ‫זה‬ ‫ופה‬ ‫חקירות‬ ‫בחדרי‬ ‫תור‬ ,‫חקירות‬ ‫בחדרי‬ ‫בתור‬ ‫עומדים‬ ‫שבבכירים‬–‫פסולות‬ ‫מנורמות‬ ‫רוא‬ ‫אנחנו‬ ‫החוק‬ ‫בתוך‬ ‫אם‬ ‫אז‬ .‫לחוק‬ ‫שמחוץ‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ,‫בחוק‬ ‫שמעוגנות‬‫כמה‬ ‫ים‬ ‫הללו‬ ‫ובגופים‬ ?‫חברים‬ ,‫הללו‬ ‫בגופים‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫מתקיימות‬ ‫חקירות‬–‫קטנטונת‬ ‫עמותה‬ ‫איזו‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫במחשכים‬ ‫שעובדים‬ ,‫במשק‬ ‫מהגדולים‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫גופים‬ ‫אלא‬ ,‫שקיפות‬ ‫חובת‬ ‫יש‬ ‫שעליה‬. ‫קואליציוני‬ ‫משמעת‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫נגד‬ ‫יצביעו‬ ‫הרב‬ ‫שלצערי‬ ‫החברים‬ ‫לכל‬ ‫לומר‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬‫לא‬ ‫והם‬ ,‫ת‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫שההצעה‬ ,‫עובדים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫כמו‬ ‫כותרות‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫בשם‬ ,‫קיזוז‬ ‫למצוא‬ ‫יצליחו‬ ,‫תקין‬ ‫מינהל‬ ‫ולכללי‬ ‫לבקרה‬ ‫כפוף‬ ‫כשגוף‬ ‫כי‬ .‫כולו‬ ‫המשק‬ ‫בשביל‬ ,‫גופים‬ ‫אותם‬ ‫בשביל‬ ,‫העובדים‬ ‫בשביל‬ ‫אי‬ ‫פחות‬ ‫ועם‬ ‫הפרות‬ ‫ללא‬ ,‫ישר‬ ‫נשמר‬ ‫הוא‬ ,‫טהור‬ ‫נשמר‬ ‫הוא‬-‫שחיתוי‬ ‫ופחות‬ ‫סדרים‬‫הזה‬ ‫החוק‬ ‫ובעבר‬ ,‫ות‬ ‫עלה‬–‫שוב‬ ‫אותו‬ ‫ואעלה‬ ‫אמשיך‬ ‫ואני‬ ,‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫אותו‬ ‫מעלה‬ ‫כבר‬ ‫עצמי‬ ‫ואני‬ ,‫קודמות‬ ‫בכנסות‬ ‫עלה‬ ‫הוא‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫להניח‬ ‫עתידה‬ ‫שהיא‬ ,‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫שאומרת‬ ‫והתשובה‬ .‫ושוב‬–‫אנחנו‬ ,‫השרה‬ ‫גברתי‬ ‫אז‬ ‫ולמ‬ .‫מוקדם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫אז‬ ,‫ממשלתית‬ ‫הצעה‬ ‫להיות‬ ‫הולכת‬ ‫באמת‬ ‫שאם‬ ‫מבקשים‬‫חלפה‬ ‫הרי‬ ?‫שוב‬ ‫ה‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫אומרת‬ ‫את‬ ‫הרצליה‬ ‫בכנס‬ ,‫גברתי‬ ,‫זה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ .‫דבר‬ ‫שום‬ ‫שמענו‬ ‫ולא‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬–‫את‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫שמחתי‬ ‫וממש‬ ,‫רב‬ ‫בקשב‬ ‫אותך‬ ‫שמענו‬ ‫כולנו‬ ‫כי‬ ,‫אצטט‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫הדברים‬ ‫את‬ ‫אומרת‬ ‫ה‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫ותספרי‬ ‫בשורה‬ ‫אשת‬ ‫פה‬ ‫שתהיי‬ ‫מקווה‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ,‫מפיך‬ ‫יוצאים‬‫בדיון‬ ‫ששמענו‬ ‫מה‬ ‫כי‬ ,‫חוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ ,‫שפיר‬ ‫סתיו‬ ‫אצל‬ ‫השקיפות‬ ‫בוועדת‬ ‫שקיימנו‬–‫שמענו‬ ‫שבו‬ ,‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫דיון‬ ‫שקיימה‬ ‫בוועדה‬ ‫אצלך‬ ‫שקיימנו‬ ‫המעמיק‬ ‫הדיון‬ ‫על‬ ,‫גברתי‬ ,‫לך‬ ‫להודות‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ,‫רב‬ ‫בקשב‬–‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ושמענו‬ ‫וקידום‬ ‫מהבשלה‬ ‫בכלל‬ ‫רחוק‬ ‫שהחוק‬ ,‫המשפטים‬ ‫ממשרד‬. ‫קריאה‬: ‫נ‬‫כון‬– – –
 4. 4. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫בבקשה‬ ,‫לסיים‬ ‫נא‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫אני‬ ,‫השרה‬ ‫גברתי‬ .‫וקואליציה‬ ‫אופוזיציה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫שוב‬ .‫ומבקשים‬ ‫ומעלים‬ ‫מעלים‬ ‫אנחנו‬ ‫ושוב‬ ‫גברתי‬ ,‫תודה‬ .‫בשורה‬ ‫אשת‬ ‫שתהיי‬ ‫מאוד‬ ‫מקווה‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ,‫בבקשה‬ .‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫לנו‬ ‫תשיב‬ .‫לביא‬ ‫עליזה‬ ‫הכנסת‬ ‫לחברת‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫גברתי‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫לא‬ ,‫החוק‬ ‫נגד‬ ‫תצביע‬ ‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫בטח‬ ‫כי‬ ,‫לגיוס‬ ‫לחכות‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ ‫מניחה‬ ‫אני‬ ,‫ביטן‬? ‫קריאה‬: ‫ברור‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫ברור‬. ‫הא‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫טוב‬‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות'מאניות‬ ‫גודות‬–2017‫לביא‬ ‫עליזה‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ ‫של‬ , ‫ההצעה‬ .‫השוטפת‬ ‫והתנהלותן‬ ‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫בנוגע‬ ‫הוראות‬ ‫להסדיר‬ ‫נועדה‬ ,‫ואחרים‬ ‫הבדלים‬ ‫ומנציחה‬ ‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫וחברות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫ומובחן‬ ‫שונה‬ ‫פיקוח‬ ‫משטר‬ ‫לאגודות‬ ‫יוצרת‬
 5. 5. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫הצ‬ ‫להם‬ ‫שאין‬‫הכנסת‬ ‫לחברת‬ ‫אגיד‬ ‫אני‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫שלא‬ ‫שנועדו‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫עניינית‬ ‫דקה‬ ,‫האמת‬ ‫על‬ ‫נודה‬ ‫בואו‬ ‫אבל‬ .‫תיקון‬ ‫מצריך‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫של‬ ‫המצב‬ ‫היום‬ .‫צודקת‬ ‫את‬ :‫לביא‬ ‫עליזה‬ ‫והיא‬ ‫יבוא‬ ‫יום‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫ההסתדרות‬ ‫הם‬ ‫לזה‬ ‫שמתנגדים‬ ‫הראשונים‬ ‫ת‬‫קואליציה‬ ‫הם‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫שאולי‬ ‫היחידים‬ ,‫לכן‬ .‫הזאת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫מעבירה‬ ,‫בקואליציה‬ ‫היה‬ ‫כזאת‬. ‫שיקבע‬ ‫מודרני‬ ‫חוק‬ ‫להיות‬ ‫נועד‬ ‫הזה‬ ‫החוק‬ .‫חדש‬ ‫עמותות‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ‫שוקדים‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫ולהתנ‬ ‫רווח‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫תאגידים‬ ‫של‬ ‫תאגידי‬ ‫לממשל‬ ‫ביחס‬ ‫ומפורטים‬ ‫מלאים‬ ‫הסדרים‬‫הסדרי‬ ‫ויעגן‬ ‫הלותם‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ,‫זאת‬ .‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫תאגידים‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫לסוגים‬ ‫המותאמים‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫אפקטיבית‬ ‫הגנה‬ ‫להבטיח‬ ‫וכן‬ ,‫מטרותיהם‬ ‫הגשמת‬ ‫לשם‬ ‫אלה‬ ‫תאגידים‬ ‫של‬ ‫התקינה‬ ‫התנהלותם‬ ‫ב‬ ‫לתמוך‬ ‫תבקש‬ ‫שהממשלה‬ ‫ככל‬ .‫משירותם‬ ‫הנהנים‬ ‫ציבור‬ ‫ועל‬ ‫בידיהם‬ ‫המוחזקים‬ ‫ציבור‬‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫הזה‬ ‫החוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫ייבחן‬ ‫פעילותן‬ ‫והסדרת‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫נושא‬ ‫כי‬ ‫יהיה‬ ‫נכון‬ ,‫החדש‬. ‫החוק‬ ‫להצעת‬ ‫מתנגדת‬ ‫הממשלה‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫נוכח‬. ‫עכשיו‬– – – )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫לחוק‬ ‫מתנגדת‬ ‫ואת‬ ,‫שלנו‬ ‫המפלגה‬ ‫על‬ ‫טינפת‬ ,‫בקיצור‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫מיקי‬ ,‫נראה‬ ‫בוא‬– – – )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫יופי‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬:
 6. 6. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫שלך‬ ‫המפלגה‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫בוא‬. )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫כך‬ ‫כל‬ ‫צבועה‬ ‫את‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫כזה‬ ‫אתה‬– – – )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫שלך‬ ‫הצביעות‬‫צורחת‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫ושקרן‬ ‫צבוע‬ ‫כזה‬ ‫אתה‬– – )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫אני‬ .‫צורחת‬– – – ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: – –‫על‬ "‫"ג'וק‬ ‫אומר‬ ‫היה‬ ‫מהימין‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ,‫וחלילה‬ ‫חס‬ ,‫ואם‬ .‫לג'וקים‬ ‫כמו‬ ‫בממשלה‬ ‫לשרים‬ ‫מתייחס‬ ‫וגם‬ ‫לכולנו‬ ‫ואבוי‬ ‫אוי‬ ‫אז‬ ,‫פה‬ ‫שיושבים‬ ‫מהחברים‬ ‫אחד‬. )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬:
 7. 7. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫לא‬ ‫אני‬– – – ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: .‫טועה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ,‫זבוב‬ ‫אמרת‬ ‫אתה‬ ;‫חסון‬ ‫יואל‬ ‫אמר‬ ‫ג'וק‬‫מי‬ ,‫האמת‬ ‫על‬ ‫נודה‬ ‫בוא‬ ‫אז‬– – – )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫חצופה‬ ,‫מדברת‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אפילו‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫את‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬. )‫(הליכוד‬ ‫ברקו‬ ‫ענת‬: ‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫במבחני‬ ‫עסוק‬ ‫הוא‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫מה‬? )‫(הליכוד‬ ‫ברקו‬ ‫ענת‬: ‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫במבחני‬ ‫עסוק‬ ‫הוא‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬:
 8. 8. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 .‫האמת‬ ‫על‬ ‫נודה‬ ‫בוא‬ ,‫נגיד‬ ‫בוא‬ ,‫ההסתדרות‬ ‫זה‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫הזאת‬ ‫להצעה‬ ‫שמתנגד‬ ‫מי‬ .‫כן‬ ‫העמותות‬ ‫בכל‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫שאמורה‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫להצעת‬ ‫לחכות‬ ‫החליטה‬ ‫הקואליציה‬. ‫עתי‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬)‫ד‬: ‫מתי‬ ?‫מתי‬? ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫במשרד‬ ‫אצלי‬ ‫זה‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫גברתי‬ ,‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הצעת‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬: ‫של‬ ‫מהתוכנית‬ ‫חלק‬ ‫זה‬ .‫צודקת‬ ‫את‬2017–2018‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ימים‬ ‫תאריך‬ ‫הזאת‬ ‫שהקואליציה‬ ‫מכיוון‬ .2019, ‫תודה‬ .‫הקואליציה‬ ‫של‬ ‫ימיה‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫בקריאה‬ ‫הזה‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫נסיים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מעריכה‬ ‫אני‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫להצבעה‬ ‫נעבור‬ ‫אנחנו‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫רבותי‬ .‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫לשרה‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬. )‫הציוני‬ ‫(המחנה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬: ‫מבקש‬ ‫אני‬– – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬:
 9. 9. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫גברתי‬ ,‫רגע‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫על‬ ‫נצביע‬ ‫כעת‬– – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬: ‫גברתי‬ .‫רגע‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫קרה‬ ‫מה‬ .‫שמעתי‬ ‫לא‬ ,‫רגע‬? )‫(כולנו‬ ‫ארי‬ ‫בן‬ ‫מירב‬: ‫הצבעה‬ ‫אין‬. )‫(הליכוד‬ ‫ביטן‬ ‫דוד‬: – – – ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫מגיעים‬ ‫אתם‬ ‫למה‬ ?‫מה‬ ?‫מה‬ ?‫הצבעה‬ ‫אין‬? ‫קריאות‬:
 10. 10. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 – – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫השרה‬ ,‫שנייה‬ ‫רק‬– – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬: ‫השרה‬ ‫גברתי‬– – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫שתוך‬ ‫אומרת‬ ‫את‬ ,‫השרה‬– – – ‫(המ‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬)‫הציוני‬ ‫חנה‬: ‫מתכוונת‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫היא‬. ‫קריאות‬: – – – ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫שנייה‬ .‫הצבעה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫אולי‬ ,‫דקה‬ ?‫בקשות‬ ‫איזה‬. ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬:
 11. 11. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫לממשלתית‬ ‫תצמיד‬ ‫שהיא‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ?‫להצביע‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫למה‬ ?‫מה‬? ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫אני‬ ‫אז‬ ,‫הצבעה‬ ‫תהיה‬ ‫ולא‬ ‫למשהו‬ ‫מגיעים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫שמית‬ ‫הצבעה‬ ‫מבקשת‬ ‫הממשלה‬ ‫פשוט‬ .‫לא‬ ,‫לא‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫אכריז‬-‫שמית‬ ‫נצביע‬ ‫אז‬ ,‫לא‬ ‫אם‬ .‫הצבעה‬ ‫קיום‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬: ‫ביטן‬ ,‫ביטן‬ ,‫ביטן‬– – – ‫קריאות‬: – – – ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫הכנסת‬ ‫חברת‬ .‫נדחית‬ ‫ההצבעה‬–‫טוב‬ ,‫שמית‬ ‫לא‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לביא‬ ‫עליזה‬: ‫אמרו‬ ‫הם‬ ‫לי‬– – – )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬: ‫נכנסים‬ ‫אתם‬ ‫למה‬– – – ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬:
 12. 12. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫הצבעה‬ ‫יש‬ ?‫הצבעה‬ ‫יש‬ :‫ושואלת‬ ‫חוזרת‬ ‫אני‬ ?‫הצבעה‬ ‫יש‬ ?‫ביטול‬ ‫יש‬. ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫ביטלת‬ .‫שמית‬ ‫היא‬ ‫וההצבעה‬ ,‫כעת‬ ‫מצביעים‬ ‫אנחנו‬ ,‫רבותי‬– – – )‫(הליכוד‬ ‫ביטן‬ ‫דוד‬: ‫שמ‬ ‫לא‬‫ית‬. ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫אלקטרונית‬ ‫היא‬ ‫ההצבעה‬ .‫שמית‬ ‫לא‬. )‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫לוי‬ ‫מיקי‬: ‫בטענות‬ ‫תבואו‬ ‫אל‬. ‫קריאה‬: – – – ‫פלוסקוב‬ ‫טלי‬ ‫היו"ר‬: ‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬–2017?‫בעד‬ ‫מי‬ . ‫טרומית‬ ‫קריאה‬ .‫בבקשה‬ ,‫להצביע‬ ‫נא‬ .‫להצביע‬ ‫נא‬ ?‫נגד‬ ‫מי‬. '‫מס‬ ‫הצבעה‬16 ‫לוועדה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ההצעה‬ ‫בעד‬–15
 13. 13. ‫הכנסת‬ ‫דברי‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬253 12/07/2017 ‫מסדר‬ ‫להסיר‬ ‫ההצעה‬ ‫בעד‬-‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫היום‬–38 ‫נמנעים‬–‫אין‬ ‫הה‬‫התשע"ז‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫לוועדה‬ ‫להעביר‬ ‫צעה‬–2017‫לא‬ , ‫נתקבלה‬.

×