08 14 219b הוצאה לחינוך

215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08 14 219b הוצאה לחינוך

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הוד‬‫לתקשורת‬ ‫עה‬ :‫אתר‬www.cbs.gov.il:‫דוא"ל‬info@cbs.gov.il:‫פקס‬20-0401252 ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫ההוצאה‬ ‫חשבונות‬ ‫תחום‬ ,‫שטיינברג‬ ‫נעמה‬ :‫כתבה‬ : ‫בטל‬ ‫הדוברות‬ ‫יחידת‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫הסברים‬ ‫לקבלת‬20-5607256 _____________________________________________________________________________________________________________________ ‫ירושלים‬‫כג‬'‫באב‬‫תש‬‫ע‬‫"ד‬ 11‫ב‬‫אוגוסט‬0215 01120215 ‫בשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0202-0200 National Expenditure on Education in 2000-2002 ‫לוחות‬ ‫ראה‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:‫פרסום‬"‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0200-0650". ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫בשנת‬ ‫הסתכמה‬0212‫ב‬-42.5‫המהווים‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬9.1%‫הגולמי‬ ‫המקומי‬ ‫מהתוצר‬‫(לוח‬1.) )‫קבועים‬ ‫(במחירים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫בשנת‬ ‫עלתה‬0212‫ב‬-4.0%‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫בהמשך‬ ,9.9%‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ ‫ו‬-4.0%‫בשנת‬0211‫תרשים‬ (1‫,לוח‬5‫ב‬ ‫עלתה‬ ‫לנפש‬ ‫ההוצאה‬ .)-5.4%‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫בהמשך‬ ,0.2%‫בשנת‬0210‫(לוח‬5.) ‫ארעיים‬ ‫נתונים‬ * ‫תרשים‬ ‫לנתוני‬0 ‫בשנת‬0202 ‫הסתכמה‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫ב‬-2235‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬‫שהם‬736%‫הגולמי‬ ‫המקומי‬ ‫מהתוצר‬, ‫של‬ ‫עלייה‬532%‫שנת‬ ‫לעומת‬ ,‫קבועים‬ ‫במחירים‬ ,02003 ‫של‬ ‫עלייה‬532%‫לעומת‬ )‫קבועים‬ ‫(במחירים‬ ‫לנפש‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫בהוצאה‬0200‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫בהמשך‬ 032%‫בשנת‬0200‫שנת‬ ‫לעומת‬02003 ‫מימנו‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬06%‫לחינ‬ ‫הלאומית‬ ‫מההוצאה‬‫וך‬‫לעומת‬02%‫בשנת‬02003 ‫העלייה‬ ‫עם‬ ‫עולה‬ ‫לתלמיד‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬3‫החינוך‬ ‫בדרג‬‫בשנ‬‫ים‬2602-0200,‫של‬ ‫לימודיו‬ ‫עלות‬ ‫העל‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמיד‬ ‫של‬ ‫לימודיו‬ ‫מעלות‬ ‫שניים‬ ‫מפי‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫גבוה‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמיד‬-‫יסודי‬,‫מפי‬ ‫ויותר‬ ‫הקדם‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמיד‬ ‫של‬ ‫מהעלות‬ ‫שלושה‬-3‫יסודי‬
  2. 2. 2 ‫בשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0202-02000682280205 ‫מחינ‬ ,‫הדרגים‬ ‫בכל‬ ‫והפרטיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫בכל‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫הקדם‬ ‫וך‬- ‫חדשים‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫לבניית‬ ‫הוצאות‬ ‫וכן‬ ,'‫וכד‬ ‫לימוד‬ ‫ולספרי‬ ‫פרטיים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫הוצאות‬ ,‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫עד‬ ‫יסודי‬ .)‫קבועים‬ ‫בנכסים‬ ‫(השקעות‬ ‫ציוד‬ ‫ולרכישת‬ ‫לחינוך‬ ‫השוטפת‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫בשנת‬ ‫עלתה‬ ,‫קבועים‬ ‫במחירים‬ ,)‫קבועים‬ ‫בנכסים‬ ‫ההשקעה‬ ‫למעט‬ ‫ההוצאה‬ ‫כל‬ ‫(סך‬0212 ‫ב‬-0.4%‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫בהמשך‬ ,4.1%‫בשנת‬0210. ‫קבועים‬ ‫בנכסים‬ ‫השקעות‬‫ב‬ )‫קבועים‬ ‫(במחירים‬ ‫עלו‬ ,-1.0%‫בשנת‬0212‫של‬ ‫עלייה‬ ‫לאחר‬4.1%,19.2%‫ו‬-4.9%‫בשנים‬ 0211,0210‫ו‬-0212‫ב‬ ‫בהשקעות‬ ‫העליות‬ .‫בהתאמה‬-5‫קבועים‬ ‫בנכסים‬ ‫בהשקעות‬ ‫עליות‬ ‫בעיקר‬ ‫משקפות‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫ה‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬‫(לוח‬ ‫מקומיות‬5‫בשנת‬ .)0212‫מגיל‬ ‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫לתוקף‬ ‫כניסתו‬ ‫בשל‬ ‫חלה‬ ‫המשמעותית‬ ‫העלייה‬2. ‫מבצע‬ ‫מגזר‬ ‫לפי‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫(לוח‬1) ‫בשנת‬0212( ‫החינוך‬ ‫שירותי‬ ‫רוב‬42%‫מוסדות‬ ‫ושל‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ,‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫סופקו‬ ) ‫כוו‬ ‫ללא‬ ‫חינוך‬.)'‫וכו‬ ‫עמל‬ ‫רשת‬ ,"‫"אורט‬ ‫רשת‬ ,‫(האוניברסיטאות‬ ‫מהממשלה‬ ‫מימונם‬ ‫שרוב‬ ,‫רווח‬ ‫נת‬ ‫בשנת‬ ‫היה‬ ,‫פרטיים‬ ‫ממקורות‬ ‫מימונם‬ ‫שעיקר‬ ,‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שניתנו‬ ‫השירותים‬ ‫ערך‬02121% .‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫מההוצאה‬ ‫שירותים‬ :‫כגון‬ ,‫עסקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שסופקו‬ ‫החינוך‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫חלקם‬‫לתלמידי‬ ‫השלמה‬ ‫שיעורי‬ ‫(כולל‬ ‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬ ,‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫ב‬ ‫הסתכם‬ '‫וכו‬ ‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ,‫למבוגרים‬ ‫קורסים‬ ,)‫ספר‬ ‫בתי‬-1%. ‫ההוצאה‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ומוסדות‬ ‫מקומיות‬ ‫הרשויות‬ ,‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬‫(תרשים‬0)3 ‫בשנת‬0212,92%‫המקומי‬ ‫הרשויות‬ ,‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫מההוצאה‬‫היו‬ ‫החינוך‬ ‫שירותי‬ ‫על‬ ‫והמלכ"רים‬ ‫ות‬ ,‫עבודה‬ ‫הוצאות‬00%‫ו‬ ‫ושירותים‬ ‫סחורות‬ ‫של‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫הוצאות‬-4%.‫בלאי‬ ‫על‬ ‫תחשיביות‬ ‫הוצאות‬ ‫היו‬ ‫ארעיים‬ ‫*נתונים‬ ‫תרשים‬ ‫לנתוני‬0
  3. 3. 3 ‫בשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0202-02000682280205 ‫הלאומי‬ ‫ההוצאה‬ ‫מימון‬‫לחינוך‬ ‫ת‬‫(תרשים‬2‫לוח‬ ,2‫ולוח‬5) ‫בשנת‬0202‫כ‬ ‫מימנו‬ ‫ממשלתיים‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ומוסדות‬ ‫מקומיות‬ ‫,הרשויות‬ ‫הממשלה‬-91%‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬ ‫מכלל‬ –‫יותר‬ ‫נמוך‬‫בכ‬-0-9%‫לעומת‬‫השנים‬0221-0210.‫ידי‬ ‫על‬ ‫ישירות‬ ‫מומנה‬ ‫ההוצאה‬ ‫יתרת‬‫הבית‬ ‫משקי‬‫שכר‬ ‫תשלום‬ ‫באמצעות‬ ‫ספ‬ ‫קניית‬ ,‫לימוד‬.‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫שנתקבלו‬ ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ ‫ומענקים‬ ‫מתרומות‬ ‫וכן‬ ,'‫וכו‬ ‫לימוד‬ ‫רי‬ ‫לשנת‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬ ‫מימון‬ ‫על‬ ‫מפורטים‬ ‫נתונים‬0200‫מפורטים‬ ‫נתונים‬ ‫יש‬ ‫שעליה‬ ‫האחרונה‬ ‫(השנה‬1 )‫מראים‬ ‫הממשלתי‬ ‫שהמגזר‬‫מימן‬‫כ‬-90%‫ההוצאה‬ ‫מכלל‬‫הבית‬ ‫ומשקי‬‫מימנו‬‫כ‬-05%‫ההוצאה‬ ‫כל‬ ‫מסך‬‫ידי‬ ‫על‬ ,‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ .‫עסקיים‬ ‫מגופים‬ ‫כתיבה‬ ‫וצורכי‬ ‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ,‫שירותים‬ ‫קניית‬ ‫וכן‬ ‫ציבוריים‬ ‫ממוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫שירותי‬ ‫קניית‬ ‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫וממוסדות‬ ‫בית‬ ‫ממשקי‬ ‫תרומות‬‫מימנו‬0%‫מיועדות‬ ‫היו‬ ‫התרומות‬ ‫עיקר‬ .‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫מההוצאה‬ .‫לאוניברסיטאות‬ ‫ההוצאה‬ ‫מימון‬ ‫על‬ ‫הנתונים‬‫לפ‬‫חינוך‬ ‫דרג‬ ‫י‬‫לשנת‬0211‫מימנו‬ ‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫הממשלה‬ ‫כי‬ ‫מראים‬ ,19%‫מההוצאה‬ ,‫היסודי‬ ‫החינוך‬ ‫לשירותי‬ ‫השוטפת‬91%‫קדם‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫מההוצאה‬-‫ו‬ ‫יסודי‬-04%-‫על‬ ‫חינוך‬ ‫על‬-.‫יסודי‬ ‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫הממשלה‬ ‫מימנו‬ ‫עוד‬01%‫בנ‬ ‫המתוקצבים‬ ‫מחקרים‬ ‫(ללא‬ ‫האוניברסיטאות‬ ‫מהוצאות‬‫ו‬ )‫פרד‬-52% ‫על‬ ‫חינוך‬ ‫ומוסדות‬ ‫גבוה‬ ‫לחינוך‬ ‫אחרים‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫מההוצאה‬-‫תיכוניים‬. ‫תרשים‬ ‫לנתוני‬2 1 ‫לשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬ ‫של‬ ‫המוקדמים‬ ‫האומדנים‬1122,1121‫ו‬-1122‫(דו"חות‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫והכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫נתוני‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נערכו‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫מהמוסד‬ ‫שהתקבלו‬ ‫,נתונים‬ )‫הנ"ל‬ ‫לשנים‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬ ‫של‬ ‫כספיים‬‫והערכות‬ ,)‫(מלכ"רים‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫במוסדות‬ ‫העובדים‬ ‫ומספר‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫לשנת‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫הוצאות‬ ‫על‬ ‫גלובליות‬1121‫שנת‬ ‫היא‬ ‫מפורטים‬ ‫נתונים‬ ‫קיימים‬ ‫שלגביה‬ ‫האחרונה‬ ‫(השנה‬1122‫שירותי‬ ‫קניות‬ ‫על‬ ‫האומדנים‬ . ) ‫ש‬ ‫שנתיים‬ ‫סקרים‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫עסקיים‬ ‫מגופים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חינוך‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫הוצאות‬ ‫ל‬1121‫לשנת‬ ‫האומדן‬ .1122‫לשינויים‬ ‫בהתאם‬ ‫נערך‬ .‫נתונים‬ ‫התקבלו‬ ‫שלגביהם‬ ‫הפרטית‬ ‫הצריכה‬ ‫של‬ ‫דומים‬ ‫בסעיפים‬ ‫לשנת‬ ‫שוטפים‬ ‫במחירים‬ ‫האומדנים‬1122‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הוכנו‬ )‫המגזרים‬ ‫בכל‬ ‫מפורטים‬ ‫נתונים‬ ‫יש‬ ‫שלגביה‬ ‫(שנה‬‫וההכנסות‬ ‫ההוצאות‬ ‫סעיפי‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫ניתוח‬ ‫בדו‬‫"חות‬‫ה‬‫שעורכת‬ ,‫שנתי‬ ‫מסקר‬ ‫נתקבלו‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫המוסדות‬ ‫והכנסות‬ ‫הוצאות‬ .‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫הלאומיים‬ ‫המוסדות‬ ,‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫כספיים‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬
  4. 4. 4 ‫בשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0202-02000682280205 ‫חינוך‬ ‫דרג‬ ‫לפי‬ ‫השוטפת‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬‫(תרשים‬5‫לוח‬ ,0) ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬‫קדם‬-‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫לבתי‬ ,‫יסודי‬)‫השלמה‬ ‫שיעורי‬ ‫(כולל‬‫ועל‬-‫יסודיים‬,)‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬ ‫(כולל‬ ‫בשנת‬ ‫הגיעה‬0211‫ל‬-05.4%‫לחינוך‬ ‫השוטפת‬ ‫הלאומית‬ ‫מההוצאה‬–‫זה‬ ‫מכלל‬4.1%‫ק‬ ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ ‫הופנו‬‫דם‬-‫(מגיל‬ ‫יסודי‬ ,)‫שלוש‬22.1%‫ו‬ ‫יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬-00.4%‫חינוך‬ ‫למוסדות‬‫על‬-‫יסודי‬. ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ ‫ההוצאה‬‫על‬-‫ל‬ ‫ולמוסדות‬ ‫תיכוניים‬‫חינוך‬‫גבוה‬‫ל‬ ‫הגיעה‬-00.1%‫לחינוך‬ ‫השוטפת‬ ‫מההוצאה‬3 ‫לנ‬‫תרשים‬ ‫תוני‬5
  5. 5. 5 ‫בשנים‬ ‫לחינוך‬ ‫הלאומית‬ ‫ההוצאה‬0202-02000682280205 ‫לתלמיד‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬‫דרג‬ ‫לפי‬ ‫לתלמיד‬ ‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬ ‫התפלגות‬ ‫על‬ ‫הנתונים‬ .‫החינוך‬ ‫בדרג‬ ‫העלייה‬ ‫עם‬ ‫עולה‬ )‫א‬ ‫(לוח‬ ‫בשנים‬ ‫חינוך‬0211-0221‫גדולה‬ ‫גבוה‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמיד‬ ‫של‬ ‫לימודיו‬ ‫עלות‬ ‫כי‬ ,‫מראים‬‫יותר‬‫מ‬‫תלמיד‬ ‫של‬ ‫לימודיו‬ ‫מעלות‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫העל‬ ‫בחינוך‬-‫יסודי‬,‫ו‬‫מ‬ ‫יותר‬‫הקדם‬ ‫בחינוך‬ ‫תלמיד‬ ‫של‬ ‫מהעלות‬ ‫שלושה‬ ‫פי‬-.‫יסודי‬ 3‫א‬ ‫לוח‬-‫השוטפת‬ ‫ההוצאה‬0 ‫ומדד‬ ‫חינוך‬ ‫דרג‬ ‫לפי‬ ,‫לתלמיד‬ ‫קדם‬ ‫בחינוך‬ ‫לתלמיד‬ ‫(הוצאה‬-= ‫יסודי‬022) 0222-0200 ‫קדם‬ ‫חינוך‬-‫יסודי‬‫יסודי‬ ‫חינוך‬‫על‬ ‫חינוך‬-‫יסודי‬‫על‬ ‫חינוך‬-‫תיכון‬‫גבוה‬ ‫חינוך‬ ‫ש"ח‬ ‫אלפי‬‫מדד‬‫ש"ח‬ ‫אלפי‬‫מדד‬‫ש"ח‬ ‫אלפי‬‫מדד‬‫ש"ח‬ ‫אלפי‬‫מדד‬‫ש"ח‬ ‫אלפי‬‫מדד‬ 200011.4100.015.4122.519.2102.725.2197.439.7336.4 200112.4100.016.7124.720.6166.125.0179.842.4241.9 200213.4100.017.0120.921.7161.925.9167.241.2307.4 200312.6100.016.8131.711.8157.126.3172.240.1318.2 200413.5100.017.0126.902.3151.527.9156.752.8304.5 200512.4100.017.9131.102.9152.202.1154.839.4291.8 200615.1100.018.4143.221.6167.502.9168.641.4319.4 200712.8100.019.9155.522.8177.719.3150.840.8318.1 200813.7100.020.2147.725.0182.820.3148.545.2330.3 200914.0100.020.4145.821.4152.622.7162.147.6339.3 201013.5100.023.3173.321.5159.823.5174.248.7361.4 201113.7100.026.9196.121.0152.923.9174.150.9371.2 0 ,‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬ ‫כולל‬ ,‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫משלימות‬ ‫והוצאות‬ ‫החינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫שירותי‬ ‫על‬ ‫הוצאות‬ ‫כולל‬‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫שנקנו‬ ‫כתיבה‬ ‫וצורכי‬-3‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫ידי‬

×