Verkko- ja monimuoto-opetuksen työryhmä

693 views

Published on

Verkko- ja monimuoto-opetuksen työryhmän esitysmateriaali

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkko- ja monimuoto-opetuksen työryhmä

 1. 1. LUC Kielikeskus:Kielten ja viestinnän verkko-opetus <br /> <br /> <br />TYÖRYHMÄN RAPORTTI 27.1.2011<br />Sinikka Koivurova, Outi Kähkönen, Raimo Vähänikkilä<br />
 2. 2. Selvityksen taustaa<br />Toimeksianto:<br /><ul><li>olemassa olevien ja hyväksi todettujen verkkokurssien tai materiaalien hyödyntäminen sopimuspohjalta yksiköiden välillä?
 3. 3. hyötynäkymät ja vastavuoroisuus
 4. 4. selvittää alustojen ja työkalujen yhteensopivuus yhdessä konsernin muiden toimijoiden kanssa
 5. 5. verkko- ja monimuoto-opetuksen tarpeen täsmentäminen sekä jo toteutetun opetuksen ja yhteisen materiaalin kartoittaminen
 6. 6. materiaalien ja opetuksen tuottamisen suunnittelu
 7. 7. alustava esitys verkko- ja monimuoto-opetuksen käytön periaatteiksi kielten ja viestinnän opetuksessa</li></ul> <br />
 8. 8. Webropol-kysely - joulukuu 2010<br /><ul><li>Kyselyyn vastasi 28 opettajaa
 9. 9. Vastausaktiivisuus korkeakouluttain oli</li></ul> <br />        KTAMK 39,3%     11 vastaajaa<br />        LY          28,6%       8 vastaajaa<br />        RAMK    32,1%       9 vastaajaa<br />
 10. 10. TULOKSIAAlustojen ja työkalujen yhteensopivuus:<br /> <br /> <br />* KTAMK, LY, RAMK: LearnLinc :-)<br /> <br />* KTAMK: Moodle* LY, RAMK: Optima  :-[<br /> <br />Helpotusta:<br />-> yhteisten materiaalin työstäminen esim. GoogleDocsissa, wikissä<br />
 11. 11. Vastaajien kokemia verkko-opetuksen haasteita <br /><ul><li>soveltuu erittäin huonosti puheviestinnän opetukseen
 12. 12. ei välttämättä sovi kaikille. Kaikki opiskelijat eivät ole tarpeeksi itseohjautuvia opiskelemaan verkossa itsenäisesti
 13. 13. työlästä
 14. 14. kieltä pitää harjoitella henkilökohtaisessa kontaktissa, ei verkon välityksellä
 15. 15. kielen opettaminen verkossa on ristiriidassa kielitieteen ja pedagogiikan kanssa
 16. 16. eleet ja ilmeet eivät välity, ei niin leppoisaa kuin kontaktitunnilla
 17. 17.  välillä opiskelijat luulevat, että iLinc -sessiot ovat opettajan luentoja, joten riittää, kun he kuuntelevat nauhoitukset</li></ul> <br /> <br />
 18. 18. Vastaajien kokemia verkko-opetuksen haasteita<br /><ul><li>kontaktiopetus vähenee koko ajan. Työmäärä kasvaa ja yhä enemmän opiskeleminen ja opettaminen muuttuu kirjoittamiseksi ja lukemiseksi.
 19. 19. vuorovaikutustaitojen oppiminen vaatii vuorovaikutusta
 20. 20. verkko-opetus vaatii opettajalta sitoutumista, pelkkä tekniikan tuntemus ei riitä, vaan tarvitaan pedagogisen osaamisen jakamista
 21. 21. Mikä tahansa menetelmä valitaankin, sen täytyy olla tarkoituksenmukainen kuhunkin tilanteeseen</li></li></ul><li>Käytetyt muiden korkeakoulujen ym. verkko-opetusmateriaalit<br /><ul><li>Kielijelppi
 22. 22. Kielikompassi
 23. 23. Kirjoittajan ABC
 24. 24. Academic Writing in English
 25. 25. OWL Online Writing Lab
 26. 26. Using English for Academic Purposes (UEfAP)
 27. 27. Business English Podcasts (BEP)
 28. 28. Quick Help for Writing Abstracts
 29. 29. Nätfräsch
 30. 30. Bygg upp din svenska (BUD)
 31. 31. Språknät
 32. 32. Same but Different</li></ul>     Kaikki ovat vapaasti käytettäviä.<br />
 33. 33. Mitä välineitä käytät?<br /> <br />
 34. 34. Mitä välineitä käytät? <br /> <br />
 35. 35. Mitä suosittelisit muillekin?<br /><ul><li>Optima/Moodle
 36. 36. LearnLinc
 37. 37. HotPotatoes
 38. 38. blogit, wiki
 39. 39. SlideShare</li></ul> <br /><ul><li> Mitä vain, kunhan käyttö pohjautuu tietoisiin pedagogisiin ratkaisuihin.
 40. 40. En osaa eritellä, koska tarvitsen itsekin koulutusta verkkotyökalujen hallinnan parantamiseksi.</li></li></ul><li>Onko sinulla omaa materiaalia verkossa?<br /> <br />
 41. 41. Ajatuksia LearnLincistä<br /><ul><li>Toimii hyvin kun ryhmä ei ole suuri ja kun tekniikka pelaa.
 42. 42. Vaatii opettajalta paljon suunnittelua opiskelijoiden aktivoinnin kannalta.
 43. 43. Jotkut kurssit ja jotkut ryhmät sopivat sinne erinomaisesti ja jotkut kurssit ja ryhmät eivät sovi ollenkaan.
 44. 44. Ei voi korvata kokonaan kontaktiopetuksen tarvetta.
 45. 45. Järjestelmä ei tue oman alani sisältöjen oppimista riittävän hyvin.</li></ul> <br />
 46. 46. Tarvitsisitko muuta verkko-opetuksen saralla?<br /> <br />
 47. 47. Mitä materiaaleistasi olisit valmis jakamaan?<br />"Jos tekijänoikeudet antavat mahdollisuuden, periaatteessa kaiken, jos vastaavasti saan itse muita materiaaleja. "<br />"Olen innokas yhdessä kehittelemään."<br />"Olen ehdottomasti sitä mieltä, että materiaalit yhteiskäyttöön, koska emme tee niitä itsellemme."<br />"Vain, jos korvauksesta sovitaan." <br />
 48. 48. Oletko halukas opettamaan opintojaksoja, jotka olisivat LUC Kielikeskuksen yhteistarjonnassa?<br />12 kyllä<br />10 jos...<br />"resurssointi olisi kohdallaan ja saisin lisää koulutusta verkko-opettamiseen "<br />"aikaa vain riittää hyvään suunnitteluun"<br /> <br />"Verkko-opetus on varmasti tulevaisuuden juttu, mutta siihen tulisi järjestää sellaista koulutusta, joka ei tule kaiken tavanomaisen työmäärän lisäksi, vaan koulutusta olisi hyvä saada "työajan puitteissa", koska muuten aika, jaksaminen ja mielenkiinto riittävät kovin harvalla. "<br />
 49. 49. Sana on vapaa<br /><ul><li>Huolenaihe: resursseja koko ajan nipistetään esim. verkko-opetukseen vedoten
 50. 50. Olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä ja tuottaa materiaaleja yhdessä yhteiseen käyttöön
 51. 51. Verkkokursseilla saamme aikaan opiskelijoita, joilla kielitaito on olemassa ainoastaan paperilla, todellista valmiutta käyttää kieltä ei ole
 52. 52. Resurssointi on ollut liian tiukkaa
 53. 53. Tässä kyselyssäkin oli paljon sellaista, että en edes ymmärrä mistä on kyse
 54. 54. Monia onnistumisen hetkiä on liittynyt verkko-opetukseen, mutta myös turhautumista, kun mikään ei toimi</li></li></ul><li>Sana on vapaa<br /><ul><li>Verkko-opetukseen tulisi järjestää sellaista koulutusta, joka ei tule kaiken tavanomaisen työmäärän lisäksi, vaan koulutusta olisi hyvä saada "työajan puitteissa", koska muuten aika, jaksaminen ja mielenkiinto riittävät kovin harvalla
 55. 55. Käytän verkkomateriaaleja enintään artikkeleiden tai tietojen hakuun
 56. 56. Mikäli haluaa hyvin toteuttaa verkko-opetuksen, se edellyttää vähintään yhtä paljon resurssia kuin luokkaopetus
 57. 57. Suoran, kasvokkain tapahtuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyttä kielten ja viestinnän oppimisessa ei saa unohtaa  </li></li></ul><li> Alustava esitys<br /><ul><li>Koulutuksen järjestäminen
 58. 58. aiheiden priorisointi
 59. 59. resursointi
 60. 60. LUCin korkeakoulujen käytänteiden benchmarkkaus, jakaminen
 61. 61. Yhteistarjonnan tarpeen kartoittaminen
 62. 62. esim. "harvinaisia" kieliä, jotta olisi tarjontaa myös aikuisopiskelijoille, jotka asuvat ympäri Suomea ja jopa ulkomailla
 63. 63. esim. eLVa-projektissa"ICT-materiaalisalkku" Outi Kähkönen 80 h. Sisällöntuotantoa. KTAMK koordinoi.</li></li></ul><li>EHDOTUS: LUC Kielikeskukselle blogit käyttöön<br /><ul><li>Olisiko henkilökunnalla käyttöä tällaiselle?http://luckielikeskus.blogspot.com
 64. 64. ryhmäytyminen
 65. 65. osaamisen jakaminen
 66. 66. keskustelun jatkaminen täällä!</li></ul>  <br /><ul><li> Olisiko opiskelijoilla käyttöä tällaiselle?http://luc-language-centre.blogspot.com</li></ul> <br /> <br />MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?<br />

×