Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomi vieraana kielenä

Suomi vieraana kielenä -opetuksen työryhmän diat (LY ja K-TAMK).

 • Login to see the comments

Suomi vieraana kielenä

 1. 1. Suomi vieraana kielenä -opetus Työryhmä: Arja Issakainen RAMK Riitta Kontio LAY Kristiina Aine KTAMK
 2. 2. Asialista <ul><li>Peruskurssien tavoitteet ja tasot vs. eurooppalainen viitekehys </li></ul><ul><li>Sisällöt </li></ul><ul><li>Kurssien laajuudet </li></ul><ul><li>ECTS-pisteet </li></ul><ul><li>Arviointi </li></ul><ul><li>Opettajien koulutustarpeet </li></ul>
 3. 3. Peruskurssit <ul><li>LAY FFF 1 – FFF 4 </li></ul><ul><li>KTAMK FFF 1 – FFF 3 </li></ul><ul><ul><ul><li>FFF 4 tarjonnassa, ei toteutunut tänä vuonna </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Peruskurssien sisällöt ja laajuudet <ul><li>Tavoitteet, sisällöt ja ECTS-pisteet vastasivat toisiaan </li></ul><ul><li>Kontaktiopetuksen määrä: </li></ul><ul><ul><li>LAY 1 op = 12 t </li></ul></ul><ul><ul><li>KTAMK 1 op = 10-13 t </li></ul></ul>
 5. 5. Kurssitarjonta <ul><li>LAY 12 op (4 x 3 op = peruskurssit) </li></ul><ul><li>25 op jatko-opintoja </li></ul><ul><li>KTAMK 3 – 9 op </li></ul><ul><ul><ul><li>Ei jatko-opintoja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peruskurssit koulutusohjelman OPSissa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>BM 9 op </li></ul></ul><ul><ul><li>BIT 6 op </li></ul></ul><ul><ul><li>SOSTER 3-8 op </li></ul></ul>
 6. 6. Opetuksen painopisteet ja arviointi <ul><li>LAY </li></ul><ul><ul><li>Painopisteet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kielen rakenteet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suullinen kielitaito </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arviointi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kirjallinen koe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>50 % oikein </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arviointiasteikko 1-5/hylätty </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Opetuksen painopisteet ja arviointi <ul><li>KTAMK </li></ul><ul><ul><li>Painopisteet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suullinen kielitaito ( puhuminen, ymmärtäminen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rakenteet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arviointi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suullinen ja kirjallinen koe (BM ja BIT) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suullinen: Hyväksytty/hylätty </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kirjallinen: 40-50 % oikein, arviointi 1-5 </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Eurooppalainen viitekehys <ul><li>Arvioinnin pohjana molemmissa </li></ul><ul><li>Painopistealueet vaihtelevat </li></ul>
 9. 9. S2 -opettajat <ul><li>LAY </li></ul><ul><ul><ul><li>Useita S2 –opettajia </li></ul></ul></ul><ul><li>RAMK </li></ul><ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul></ul><ul><li>KTAMK </li></ul><ul><ul><ul><li>Tällä hetkellä 2 </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Opettajien koulutustarpeet <ul><li>Opetusmateriaalit ja kirjahankinnat </li></ul><ul><li>Kielitaidon arviointi ja taitotasot arvioinnissa </li></ul><ul><li>Opetuksen sopeuttaminen eritaustaisille opiskelijoille </li></ul><ul><li>Opintojaksojen suunnittelu ja toteutus verkossa </li></ul>
 11. 11. Kehittämiskohteet <ul><li>Kontaktiopetuksen tuntimäärien yhtenäistäminen 1 op 12 t </li></ul><ul><li>KTAMK:n opetustarjontaan mahdollisuus saavuttaa A2 –taso (FFF3 ja FFF4 sisällytettävä opetussuunnitelmiin) </li></ul><ul><li>Jatkokurssien tarjonta kaikille </li></ul><ul><li>Opetusta antavat vain S2-opettajat </li></ul>

×