Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FremføRing HøSt 08 3

617 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FremføRing HøSt 08 3

 1. 1. Muntlig eksamen 2008 pedagogikk 60 <ul><li>Refleksjon og faglig analyse av: </li></ul><ul><li>egne mappearbeid </li></ul><ul><li>mappens kommunikasjonsdesign </li></ul><ul><li>gjennomgått pensum </li></ul><ul><li>egen læringsprosess </li></ul><ul><li>medstudents mappe </li></ul>
 2. 2. Refleksjoner og analyse av egne mappearbeid <ul><li>Mappeoppgave 1. </li></ul><ul><li>Hvilke refleksjoner gjør jeg meg i møtet med studieplanen i pedagogikk? </li></ul><ul><li>Møte med studieplan </li></ul><ul><li>Styrke og svakheter </li></ul><ul><li>Vurdering av medstudent </li></ul>
 3. 3. Refleksjoner og analyse av egne mappearbeid <ul><li>Mappeoppgave 3 </li></ul><ul><li>Drøft sosialisering og identitetsskapning i dagens samfunn ut fra ulike pedagogiske arenaers påvirkning. Velg en eller to arenaer og bruk ulike teorier  i besvarelsen </li></ul><ul><li>Sosialisering og identitet </li></ul><ul><li>Berger og Luckmann </li></ul><ul><li>Pierre Bourdieu </li></ul><ul><li>Kunskapsløftet/LK06 </li></ul>
 4. 4. Strategiplan for læringsmiljø i grunnskolen (2005-08) <ul><li>” Det skal være likeverdige muligheter for alle til å kunne tilegne seg grunnleggende ferdigheter, faglig kompetanse og få sin opplæring i et godt og trygt læringsmiljø.” </li></ul><ul><li>” Videre skal opplæringen gi elevene og lærlingene kunnskaper om menneskerettigheter og demokrati, for på den måten å legge til rette for deltakelse i det demokratiske systemet” </li></ul>
 5. 5. Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjonsdesign <ul><li>Opplæring og bruk </li></ul><ul><li>Datakunnskaper </li></ul><ul><li>” Barnesykdommer” </li></ul><ul><li>Kunnskapsdeling </li></ul><ul><li>Publisering av egne arbeid </li></ul><ul><li>Ny erfaring </li></ul><ul><li>Inspirasjon </li></ul>
 6. 6. Refleksjon over gjennomgått pensum <ul><li>” Skrive for å lære”, Dyste, Hertzberg og Hoel </li></ul><ul><li>” Den samfunnsskapte virkelighet”, Berger og Luckmann </li></ul><ul><li>” Elev og menneske”, Nina B. J. Berg </li></ul><ul><li>” Adferdsproblemer, innføring i pedagogisk analyse”, Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik </li></ul>
 7. 7. Refleksjon over egen læringsprosess <ul><li>” Lære meg og lære” </li></ul><ul><li>Individuelt arbeid </li></ul><ul><li>Arbeid i grupper – Mappeoppgave 2, 5 og 6 </li></ul><ul><li>Fremføringer - Mappeoppgave 2 og 3 </li></ul><ul><li>Publisering av arbeid i digitale mapper </li></ul><ul><li>Veiledning </li></ul>
 8. 8. Vurdering av medstudents mappe <ul><li>Sylvia Engelbrethsen </li></ul><ul><li>God skriftlig fremstilling </li></ul><ul><li>Bruker teoriene og pedagogiske begreper </li></ul><ul><li>Viser en god faglig forståelse </li></ul>
 9. 9. Kilder <ul><li>Bråten, Ivar (2006) Læring, i sosialt, kognitivt og sosial-kognitivt perspektiv, Oslo, Capplens Akademiske Forlag </li></ul><ul><li>Berger, P.L. & Luckmann, T. (2006) Den samfunnsskapte virkelighet, Bergen, Fagbokforlaget </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Berg, N.B.J. (2007) Elev og menneske, Oslo, Gyldendal Akademisk </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Bourdieu, P. (1995) Distinksjonen, Oslo. Pax Forlag AS (Kompendiet) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aasen, P., Nordtug, B., Ertesvåg, S.K. & Leirvik, B. (2002) Adferdsproblemer, innføring i pedagogisk analyse. Oslo, Capplens Akademiske Forlag </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. Kilder <ul><li>Utdanningsdirektoratet(2005) LK06/Kunnskapsløftet www.utdanningsdirektoratet.no/upload/laringsmiljo.pdf </li></ul><ul><li>Studieplan for ped 60 2008-2009 </li></ul>

×