Ungmods tidsplan och uppgifter

353 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ungmods tidsplan och uppgifter

  1. 1. 25 november HEJ! Handledning Vilka: Alla Vad gör du? Var: Broängsskolan 27 november Handledning Vilka: Alla Var: Broängsskolan Metodkursens schema: UNGMODs 12 november 9 december Tema: Introduktion - Vad är forskning? Workshop Vilka: Alla Vilka: Kvantitativa gruppen Var: Broängsskolan Var: Xenter Södertörns Högskola - Broängsskolan 16 november 10 december Tema: Samla data - Etnografi Workshop Vilka: Kvalitativa gruppen Vilka: Kvalitativa gruppen Var: Södertörns Högskola Var: Xenter 17 november Kontakt: Tema: Samla data - Enkätstudier patrik.hernwall@sh.se Vilka: Kvantitativa gruppen mats.nilsson@sh.se Var: Broängsskolan annika.lindkvist@sh.se Information: 18 november Hemsida: Tema: Etik & anonymitet http://mt.sh.se/ungmods/ Klass 7 är indelade i två grupper, en kvalitativ Vilka: Kvalitativa gruppen Facebook: UNGMODs och en kvantitativ. Båda grupperna genomgår en Var: Södertörns Högskola metodkurs som ska resultera i datainsamling till forskningsprojektet UNGMODs. 24 november Uppdraget går ut på att genom forskning visa Tema: Genomförande & analys och berätta vad ni och andra ungdomar gör med Vilka: Kvantitativa gruppen digital teknik, både i och utanför skolan. Var: Broängsskolan

×