Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UNGMODs Lathund

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

UNGMODs Lathund

  1. 1. Intervjuguide HEJ! Vad brukar du göra? Vad gör du? Vad har du slutat att göra? Varför? Varför gör du så? Förklara! Gör du olika i skolan och på fritiden - och i så fall varför? Observation Intervjufrågor UNGMODs Beskriv miljön [ta gärna kort, eller rita] Hur ser det ut? (ljus, ljud, storlek, inredning, plats/ var, möblerat) Ungas multimodala gestaltning Vilka är närvarande? Namn, ålder, kön. Hur sitter/står osv de? Rör de sig? Sitter stilla? Känner de varandra sedan tidigare? Vad gör de? Vilka digitala medier använder de? [beskriv vilka medier, flera medier samtidigt?] Vad gör de med de digitala medierna? Varför? Hur använder de digitala medier? [ensamma, tillsammans, allvarliga, lekfulla, …] Lathund

×