Tillfälle 2 Tumba

724 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
278
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • Metodkursen går ut på att ge er en ”crash course” i vetenskaplig metod för att ni skall kunna hjälpa oss.
  Vi är intresserade av ert perspektiv på ert mediebruk.
  För att generera ny kunskap om ungas bruk av digital teknik - det finns mycket, både forskning och åsikter om just ungas bruk av digitala medier
  Vilket ni kanske sett då ni i skolan gör reseach i projektet media och jag - Vad har ni hittat för något? Vad står det om ungas bruk?

 • Det vi skall gå igenom under metodkursen grundar sig i hermenutiken, vilken står för tolkningslära.

  Lära sig att tolka situationer, händelser, uttryck och utsagor genom att försöka förstå och finna betydelser.

  Detta gör vi genom att använda oss av kvalitativa metoder - förmågan att strukturera och analysera

  Genom egna upplevelser kunna känna igen och förstå andra människors känslor och upplevelser - intersubjektivt och är inte testbara, vilket gör det svårt att bevisa om det är sant. Men det är lite av poängen - när man studerar människors upplevelser och tolkar deras utryck så är dessa inte alltid densamma för alla. Så det som är sant här för den som blir studerad och tolkad av dig behöver inte vara densamma i en annan situation med andra inbladade. Därför är det viktigt att förklara VAD som fått en att tolka situationen på just det sättet.

  De kvalitativa metoder vi skall gå igenom under metodkursen är intervjuer och observationer, idag är det observationer. • Etnografi handlar om att studera kulturer genom så kallade fältstudier
  Varpå fältstudier är de undersökningar man gör ute på fältet dvs. den miljö eller kontext som skall studeras.

  Grunden tanken inom Etnografi är inget kan förstås avskiljt och som oberoende av dess kontext - hur någon beter sig är inte enbart ett resultat av individen själv utan också hennes omgivning och hur hennes förstår och tolkar situationen, det finns många faktorer som spelar in.

  Det sägs att en observation kan vara deltagande eller icke deltagare,

  Säg att vi skall studera en grupp - tex. ett motorcykel gäng. Deltagande observationer är när man är med som vilken medlem som helst för att verkligen förstå alla koder och budskap som inte förstås av utomstående, och förstå hur kulturen ser ut och relationerna därinom. Kritik mot denna metod är att man påverkar [vilket man egentligen alltid gör] men man måste vara väldigt medveten om sin egen roll.

  Icke deltagande är när man som utomstående tittar på, lite avskilt. lite på håll och tittar vad som sker, hur folk beter sig och beskriver detta. det är viktigt att så objektivt och tydligt beskriva allt för att sedan kunna vara tydlig och redogöra för varför man tolkar situationen på just det sättet.

  Men se det som två ytterligheter på en skala; i verkligheten finns det en skala där emellan och man kan växla mellan de olika rollerna.
 • Dokumentation är jätte viktigt- beroende på var ni är och observerar kan olika insamlings metoder vara mer eller minde lämpliga-
  film, foto och ljud alla kan vara mer el. mindre användbara.
  Bra är dock att alltid komplettera med egna anteckningar - särskilt till ljud eller bild - där man missa mycket av sammanhanget.

  Hawthorne-effekten - man påverkar sin omgivning - är man med i motorcykelgruppen så är det klart att man som gruppmedlem påverkar.
  Men även i en icke deltagande observation så påverkar man - tänk er att ni sitter och tittar på ett par som äter middag - så fort de rör sig eller säger något så antecknar ni. Det kommer påverka vad paret vill och känner sig bekväma med att visa upp när du är närvarande. De kommer att anpassa sitt agerande till din närvaro.

  Etik - handlar om att vara ärlig och rättvis mot de observerade - man får inte fota, filma eller spela in ljud utan att innan fråga om det är okej, inget smygfilmande. Berätta i vilket sammanhang forskningen sker och vad det skall användas till. Berätta att allt anonymiseras och att ingen annan får veta vem det är som sagt eller gjort detta. Och tänk på att göra det också, använd alias och påhittade namn. men det är viktigt att det är samma åldersgrupp och samma bakgrund.
  Ta Mats som ex. [”Jonas”, Man, 40 års åldern, familj med barn, bor i innerstan, jobbar på högskola]. Svårt att veta att det är Mats.
  Men antecknar man okända människor på en offentlig plats så behöver man inte fråga, men tänk på att folk kan bete sig annorlunda om de märker att du tittar på dem.

 • Vi plockar informationen - tre i varje grupp och vi går runt.
  Skriver upp förslagen på tavlan
  Skolan är kopplat till en plats och hemma är kopplat till en plats. Men fritid och
  ”ofritid” är en abstraktion, baserad på upplevelser.
 • Tillfälle 2 Tumba

  1. 1. UNGMODs forskningsprojekt Metodkurs Tumba Gymnasium vt. 2010
  2. 2. Vi behöver er hjälp • Ert perspektiv på ert mediebruk • Generera ny kunskap • Hjälpa oss att problematisera och undersöka
  3. 3. Kvalitativ metod Hermeneutik - tolkningslära • Djupare förståelse Kvalitativ • Tolkar utifrån sin •betydelser egen förståelse •intervjuer, • Förklara observationer
  4. 4. Etnografi • Studera en kultur • Fältstudier • Observera -deltagande, -icke deltagande
  5. 5. Fältstudier • Dokumentation är viktigt -hur sker det? • Hawthorne-effekten - påverkar sin omgivning. • Etik
  6. 6. Skola/Fritid • UNGMODs - studera Ungas multimodala gestaltning i skola respektive fritid • Vad anser ni är skola och vad är fritid - vilka miljöer och aktiviteter tillhör skola och vilka tillhör fritid? • Diskutera, i grupp, vad som är fritid och vad som är skola? Vad är skillnaden? Och varför är det så? - 3 i varje grupp - I ca. 10 min. - Välj ut en i gruppen som antecknar. - Skriv också ner namnen på dem som ingår i gruppen, behåll dessa grupper under resten av metodkursen.
  7. 7. Vilka observations miljöer? • I vilka miljöer kan man studera ungas [folk i er ålder] bruk i digitala medier? • Tänk: När använder ni i digital teknik, och vart är ni? Vilka möjliga att observera [utan att ni stör]?
  8. 8. Analys • Hur används digitala teknik i denna miljö? • Bruket - Vem? -Vad? -När/I vilka sammanhang? -Hur? osv, • Anteckningarna • Etik
  9. 9. Ert uppdrag • Blir att välja tre miljöer där ni, individuellt, ska observera och noga dokumentera hur unga [jämnåriga] använder digital teknik, i den miljön. • Detta ska vara gjort tills tisdagen den 16 mars • Anteckna i observationsprotokollet, använd gärna andra metoder också men ta med er ALLT insamlat material tills nästa tillfälle. • Ert perspektiv är viktigt!
  10. 10. Observationsövning Cafeterian eller biblioteket • Hur används digitala teknik i denna miljö? • Bruket - Vem? -Vad? -När/I vilka sammanhang? -Hur? osv, • Anteckningarna och diskutera • Etik

  ×