Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NEA - The design way 22 jan 2015

725 views

Published on

NEA träff 22/1 2015 - "The Design Thinking - ett annat sätt att tänka"
Tomas Karlsson och Annika Klyver utifrån boken "The design thinking"

Published in: Business
 • Login to see the comments

NEA - The design way 22 jan 2015

 1. 1. the design way Intentional Change in an Unpredictable World Annika Klyver, IRM Tomas Karlsson, Omegapoint
 2. 2. The Design Way is… …a culture of inquery and action
 3. 3. Cultures of Inquery and Action • Design Thinking • Religion • Politiska åskådningar • Politiska system • Ekonomi • Science, svenska: naturvetenskap • Etc.
 4. 4. Design? Tänk inte… • …design av programvara så som ordet används i traditionell systemutveckling • …formgivning
 5. 5. System: Tänk inte… • …enbart på IT-system
 6. 6. Triggers for Change ”The dominant trigger for initiating change in human affairs is, today, primarily based on the existence of a clear and immediate understanding of a particular problem or set of problems. Political action, professional performance, economic decisions, social planning, and business choices are almost entirely justified on the grounds that life is a set of problems requiring practical , efficient, and effective solutions.”
 7. 7. Triggers for Change Design Thinking presenterar en helt annan uppfattning om vad det är som driver förändring och på vilket sätt det påverkar de människor som påverkas av förändringen.
 8. 8. Wicked Problems Tame Wicked Lätt Svårt ”The Design Way” sid. 17…
 9. 9. Wicked Problems • Mina förslag på översättningar: – tame problems -> tama (eller tämjda) problem – wicked problems -> vilda problem
 10. 10. Wicked Problems • Design Thinking adds value to wicked problems, but not that much value to tame problems • Dagens samhälle tenderar att – i mycket stor omfattning – använda metoder som är framtagna för att lösa tama problem för att istället lösa vilda problem • Nästan alla problem som involverar grupper av människor blir vilda problem
 11. 11. The Design Way: Agenda • The First Tradition • Foundations – The Ultimate Particular – Service – Systemics – The Whole • Fundamentals – Desiderata – Interpretation and Measurement – Imagination and Communication – Judgment – Composing and Connecting – Craft and Material • Metaphysics • A Drawing Together – Becoming a Designer – Being a Designer
 12. 12. The Ultimate Particular increasing level of simplicity increasing level of complexity increasing level of abstraction the real the true increasing level of concreteness
 13. 13. The Ultimate Particular • ”Design inquery is an emergent, compound form av inquery the is inclusive of the real, the true and the ideal.” • ”Design action is both a journey and a destination.” the true the real the ideal Design
 14. 14. Service • Att arbeta The Design Way är att tjäna någon, låt oss kalla denna någon för klienten • Klienten är alltid – på något sätt – en människa eller en grupp av människor • Relationen till klienten måste vara ömsesidig, jämbördig och respektfull
 15. 15. Thinking in Systems • Det finns bara ett system som har en naturlig och tydlig gräns: jorden • Systemgränser är – alltid – kulturella konstruktioner som innehåller ett visst mått av godtycke. Därmed fungerar inte systemgränser som en naturligt bra utgångspunkt för analys
 16. 16. Thinking in Systems • I rummet: Se alltid dig själv och din grupp som en del i ett större system • I tiden: Tänk alla tidsperspektiv samtidigt • Lås aldrig ditt perspektiv i tid eller rum • Övning att genomföra vid design: – Inkludera som en tankeövning lite mer, i rum eller tid, i ditt system – Genererar det någon ny feedback?
 17. 17. Thinking in Systems Dynamiska system med återkoppling har den unika egenskapen att kunna förbättra sig själva utan yttre påverkan
 18. 18. Thinking in Systems • ”Let’s face it, the universe is messy” • ”Dancing with Systems” • Lästips – Donella H. Meadows, ”Thinking in systems” – http://www.donellameadows.org/archives/dancing-with-systems/
 19. 19. The Design Way: Agenda • The First Tradition • Foundations – The Ultimate Particular – Service – Systemics – The Whole • Fundamentals – Desiderata – Interpretation and Measurement – Imagination and Communication – Judgment – Composing and Connecting – Craft and Material • Metaphysics • A Drawing Together – Becoming a Designer – Being a Designer
 20. 20. Desiderata • Som designer måste jag ha en uttrycklig önskan – en intension – att förändra den omgivning som jag befinner mig i • Metoder som inte fungerar så bra: – Kravinsamling: ”Vad vill ni ha? Säg det, så bygger vi det åt er” – Förstudier: Samla in all tillgänglig information först och stoppa in den i en algoritm som talar om vad jag ska göra – sen
 21. 21. Desiderata • ”Need-based design is founded on the erroneous assumption that a need or a problem is easily discerned. The reality of course is that needs are not clearly understood at all.” • “People desire to flourish and not just survive.”
 22. 22. Desiderata ”Reactive triggers to change – such as fear, hate, hurt, humiliation, anger, distress, and need – drain energy and hope from human potential. Desiderata create energy, and hope, fueling the generative capacity of humans individually and collectively.”
 23. 23. Interpretation and Measurement • ”Designers need to be able to observe, describe, and understand the context and environment of the design situation as adequately as possible.” • ”[T]he act of interpretation allows us to observe and understand the world through the lens of our design desiderata”
 24. 24. Imagination and Communication • ”Design is about bringing things into the world that have not existed before. It is about creating the not-yet-existing” • “Even a very restricted design situation […] requires a certain amount of imagination to create the right composition for that specific situation. This means that every ultimate particular design is envisioned through imaginative thinking. It can never be merely copied from a template or example”
 25. 25. ”Jeg vil dikte ett nytt och bedre Norge” Bjørnstjerne Bjørnson Imagination and Communication
 26. 26. Judgment increasing level of simplicity increasing level of complexity increasing level of abstraction the real the true increasing level of concreteness
 27. 27. Judgment • “The ability to make solid design judgments is often what distinguishes a stellar designer from a mediocre one” • Framgång är att – upprepade gånger – fatta rätt beslut på bristfälligt underlag • “Judgment knowledge cannot be stored in libraries of in databases. Colleagues in controlled experiments can’t replicate it” • Judgment makes it possible to avoid analysis paralysis
 28. 28. Judgment • Bedömningar i design kräver att man – som person – inte kompromissar med den egna integriteten • En designer har fullständigt personlig ansvar för sina bedömningar. Det går inte att flytta det ansvaret till en algoritm, metod eller motsvarande
 29. 29. Judgment • För att bli bättre på det här, så måste man analysera bedömningar som man själv har varit inblandad i. Mitt förslag: – Sammanfatta kända fakta inför en bedömning – Beskriv det beslut som tas – Sammanfatta resonemang bakom bedömningen, och resonemang kring förslag som har valts bort – Lägg i ett kuvert. Låt det ligga – När konsekvenserna är kända, ta fram kuvertet och ställ frågor till dig själv
 30. 30. Composing and Connecting • ”The ultimate valuation is prophesized by the designers and verified by the real world. The real value of a design is determined by its success in meeting the desires of the client and the intensions of the designers”
 31. 31. Craft and Material • ”Competent designers devote time and attention to developing a deep understanding of materials as well as crafting skills”
 32. 32. Exempel på designsituationer • • Norska landslaget i längdskidåkning • Hen
 33. 33. Avslutande diskussion

×