Successfully reported this slideshow.

110608Skanninge

487 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110608Skanninge

 1. 1. • Toppar globala IT‐index• 85 % av Sveriges befolkning över 16 år  har tillgång till internet i hemmet• Hälften av alla svenskar är med i  sociala nätverk• 56 % av svenskarna känner sig  delaktiga i informationssamhället (Svenskarna och Internet, World Internet Institute 2010)
 2. 2. Nästan halva svenska folket känner sig intedelaktiga i det nya informationssamhället…(World Internet Institute 2010)
 3. 3. En digital klyfta = 1 av 4 1,5 miljon från 12 år och uppåt använder  aldrig, eller mindre än en gång/månad,  internet  ca 1 miljon från 50 år och uppåt  ca ½ miljon yngre än 50 år 1,5 miljon använder endast enstaka  tjänster  Äldre svenskar och Internet. World Internet Insitute 2010
 4. 4. Att ha tillgång till är inte detsamma som att ha kunskap att använda.Gör vi ingenting återstår ca ½ miljon icke‐användare 50+ år 2020, med nuvarande spridningstaktSveriges snabba utveckling av e‐tjänster gör den digitala klyftan djupare.Växande informationsklyfta?
 5. 5. ÖstergötlandUndersökning om biblioteksvanor och användning avInternet vintern 2007/2008.Mer än varannan östgöteovan vid att använda Interneteller använder det inte alls.Stora skillnader mellan Biblioteks- och bokbussbesökarekommunerna: är mer vana internetanvändare än• Utbildningsnivå icke besökare• Utbyggnad av bredband
 6. 6. Många söker sig till biblioteken för att få hjälp: - Hur skickar jag e-post? - Hur bifogar man en fil? - Hur skannar jag ett dokument för att kunna söka uppehållstillstånd? - Hur betalar jag räkningarna via internet? Biblioteken erbjuder ett ökande antal e-tjänster
 7. 7. Vilka är samhällets digitala tjänster? Utbildning Arbetsliv Demokrati och  IntegrationVardagsnära  Vård och  sysslor omsorg Nöje Nöje Under‐ hållning
 8. 8. Du måste ha en e‐postadress för att kunna söka arbete…Försäkringskassan ger snabbare svar om du använder nättjänsten…Gratis att betala räkningen på webben, men kostar pengar i banklokalen…Tågbiljetten är billigare att beställa på nätet… Anmälan till barnomsorgen görs på webben…Bostadsbolag annonserar ut sina bostäder först på nätet…Barnens provschema finns på skolans hemsida…
 9. 9. En kampanj för digital  delaktighet i Sverige Ett nätverk för alla  som vill vara med och bidra till målet
 10. 10. Utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med minst 500 000 personer under treårsperioden 2011‐2013Specificerade åtgärder för att de som redan är på nätet ska bli än bättre på att ta tillvara samhällets e‐tjänsterEgna mål utifrån den egna organisationens roll
 11. 11. Hur ser det ut i vår region/vår kommun?Ser vi olika aktörer samma problematik?Vilka kunskaper och erfarenheter har vi?Vilka behöver vi nå med insatser?Vad kan vi vinna på att arbeta tillsammans?Vilka andra partners kan vi behöva för samverkan och analys?Vad kan vår region/vår kommun vinna?

×