Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015.06.26 Blijf Speler in het Spel AvL

103 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2015.06.26 Blijf Speler in het Spel AvL

  1. 1. Blijf speler in het spel! Innovatief programma voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de derde werkfase De nieuwe realiteit vraagt een nieuwe benadering Kort geleden betekende de derde werkfase: ontzien en afbouwen. Dat is weg. De oudere werknemer heeft ineens een volwaardige erde werkfase voor zich. Wie nu 50 is, heeft nog een derde van zijn loopbaan voor de boeg! Waar voorheen loyaliteit en zekerheid arbeidsrelaties kenmerkten, is het nu flexibele inzetbaarheid wat de klok slaat. Velen zijn – al dan niet onder druk - op zoek naar een nieuwe invulling. Gebleken is dat mensen die met Passie en Plezier hun werk doen, het meest Productief zijn. Mensen die weten wat ze willen en waar ze voor staan (“Wie ben ik? en Wat wil ik?”) vinden of creëren een passende plek. Zij presteren beter. Van waarde zijn is belangrijk in een tijd waarin de bedrijfseconomische realiteit tot een hoge werkloosheid heeft geleid. Als 50+er is het dus zaak dat je betaald werk hebt en houdt. Eenmaal werkeloos is het moeilijk opnieuw betaald werk te vinden. Voor wie? Voor mensen die zich herkennen in:  Mijn baan verdwijnt (mogelijk), wat nu?  Ik ben aan iets anders toe, maar wat?  Ik heb het niet meer naar mijn zin, wat doe ik daaraan?  Ik heb het naar mijn zin in mijn huidige baan, hoe hou ik dat zo?  Hoe kom ik tot een passende, plezierige, zinvolle en productieve invulling van mijn werkende leven tot pensioen of langer?  MBO++/HBO werk- en denkniveau  + 45 jaar of ouder.
  2. 2. Toelichting programma ´Blijf speler in het spel´ Pagina 2 van 4 Resultaat van het programma Deelnemers ontwerpen hun eigen (werk)toekomst. Ze ontwikkelen hun derde fase werkplan (10.000 dagenplan) om de komende jaren met Plezier, Passie en Productiviteit te werken en leven. Daarna voeren ze dit plan uit. Dat plan is gebaseerd op: o zelfkennis zodat je weet wat bij je past, wat je nog meer wilt en kunt o concrete plannen maken over volgende stappen o leidinggevende die de positie van 50+er begrijpt en meedenkt over invulling en uitvoering van 10.000-plan Deelnemers over dit programma  Verhelderend, eye-opener en shocking bewustmakend.  Ik heb mijn valkuilen onderkend en ga er wat aan doen.  Die bewustwording was nodig. Ik weet nu dat er wel degelijk markt voor mij is.  Dit is geen opknapbeurt met een nieuw verfje geven en je kan er weer tegenaan, maar een proces waar je doorheen gaat.  Zaken helder gekregen waar ik niet eerder over nadacht. Ik moet knopen doorhakken, eerder dan ik had verwacht. Het programma: 4 dagdelen en terugkoppeling 1. Wake-up call voor leidinggevenden Ook voor hen is er een nieuwe realiteit. Wat verandert er in het werkveld en wat betekent dat voor de eigen organisatie? Wat betekent dat voor onze medewerkers? Vanuit deze vragen, en het feit dat zij leiding geven aan mensen die hun vader of moeder hadden kunnen zijn, werken we er naar toe dat leidinggevenden toegerust zijn om de 50-plus medewerkers adequaat te begeleiden naar passende (invulling van) posities. De organisatie profiteert dan optimaal van hun ervaring en talenten van 50-plussers. 2. Wake-up call voor deelnemers De eerste bijeenkomst met de deelnemers is de wake-up call. Samen nemen we de maatschappelijke ontwikkelingen en trends door en bespreken wat dat voor een ieder betekent. We gaan in op beelden bij anderen en bij henzelf – terecht of onterecht – over 50-plus medewerkers. Resultaat van deze bijeenkomst is dan men zich bewust is van de situatie en gemotiveerd is de regie ook daadwerkelijk in eigen hand te nemen.
  3. 3. Toelichting programma ´Blijf speler in het spel´ Pagina 3 van 4 Voor de volgende bijeenkomst gaan deelnemers aan de slag met huiswerk. Hierdoor ontwikkelen ze zelfkennis over hun kwaliteiten en (on)mogelijkheden. 3. Wie ben ik en wat wil ik? De tweede bijeenkomst met de deelnemers staat in het teken van wie ben ik en wat wil ik? We staan stil bij fysieke en psychische veranderingen die horen bij de 3e werkfase. Je bent anders dan toen je 30 was. Huiswerk wordt uitgediept. Obstakels op weg naar nieuwe stappen worden opgehelderd. Herkenning, verbondenheid en stimulans ontstaat door het delen met collega’s. Meer duidelijkheid over wat een ieder te doen staat ontstaat. In de 2e bijeenkomst krijgen deelnemers opnieuw huiswerk mee. Zij gaan hun plan voor de komende 10.000 dagen maken. Opties: - Deelnemers die begeleiding willen bij ontwikkelen van zelfkennis of waar ze tegen aan lopen komen met één of twee individuele coachingsgesprekken verder. - Dit kan opgevolgd door een ‘Third age scan’ (assessment speciaal voor 50+). Dit geeft een gedegen 'profiel-foto' van de deelnemer. ‘Welke competenties heb je, hoe en waar kun je die inzetten?’ 4. Mijn 10.000 dagenplan Deelnemers hebben elkaars 10.000 dagenplan gelezen. Men helpt elkaar ieders plan zo concreet mogelijk te maken. Onder andere mbv tips en ideeën uit de eigen plek in de organisatie en het eigen netwerk. Deelnemers hebben nu hun eigen werktoekomst ontworpen in de vorm van een concreet en haalbaar 10.000 dagenplan. 5. Terugkoppeling leidinggevende – deelnemer Om te zorgen dat plannen ook worden uitgevoerd, onderzoeken we wat de deelnemers nodig hebben van de organisatie, hun leidinggevende en/of HR. (indien nodig) Opties: - Voor het verder ophelderen van persoonlijke thema's of vergroten van persoonlijke effectiviteit kan een individueel traject worden gestart. - Voor deelnemers die meer achtergrond en verdieping nodig hebben om tot hun 10.000 plan te komen kunnen deelnemen aan online-cursus ‘Wie ben ik? Wat wil ik?
  4. 4. Toelichting programma ´Blijf speler in het spel´ Pagina 4 van 4 Praktisch: 4 bijeenkomsten van één dagdeel, incl lunch (12-17) Doorlooptijd ca 8 weken: week 1: Wake-up call leidinggevenden week 1: Wake-up call medewerkers week 3: 2e bijeenkomst medewerkers week 6: 3e bijeenkomst medewerkers week 8: terugkoppeling deelnemer – leidinggevende (individueel) Aantal deelnemers: 4-16 Locatie: Opdrachtgever regelt een passende locatie Begeleiding: Annette Polman, (bedrijfskundige, trainer, coach), Atelier voor LevensKunst, www.ateliervoorlevenskunst.nl, www.wiebenikwatwilik.nl, 030-2733868, 06-49966463 Rogier Noordenbos, (psycholoog en organisatiedeskundige), Nestor Notabilis, www.nestornotabilis.nl Bas Hattink, (registerpsycholoog NIP/ arbeid en organisatie) Eavan Consultancy, www.eavanconsultancy.nl Investering: 4 Bijeenkomsten: € 3000 per trainer, max 5 deelnemers per trainer Terugkoppeling leidinggevende, HR, deelnemer met coach: € 140 per uur Aanvullende coaching: € 140 per uur Aanvullend assessment: € 1000 per deelnemer Aanvullende deelname online-cursus ‘Wie ben ik? Wat wil ik?’ € 387 per deelnemer Reiskosten € 0,43 per km (tarieven excl btw)

×