Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie personaprijs 2013: Over de (on)zin van persoonlijkheidtests

461 views

Published on

Presentatie gemaakt om mijn masterthesis voor te stellen aan de jury van de personaprijs.
Onderwerp: De relatie tussen persoonlijkheid en prestatie herbekeken. Een gecontextualiseerde studie.
Promoter: Prof.Dr.J. Hofmans
Begeleider: J.Debusscher
Conclusie: Gedrag is belangrijker dan 'vaste' persoonlijkheidstrekken. Ik pleit dan ook voor een persoonlijke benadering van sollicitanten en werknemers, waarbij je niet voor 100% steunt op (persoonlijkheids)-testen of algemene regels.
Werken 2.0 dus, nu ook wetenschappelijk ondersteund.

ps: Mijn respondenten zijn helden!

 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/g8Dno ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentatie personaprijs 2013: Over de (on)zin van persoonlijkheidtests

 1. 1. It’s not coincidence, it’s science. OVER DE (ON)ZIN VAN PERSOONLIJKHEIDSTESTS Presentatie Personaprijs -14 dec 2013 Annemie van Alphen
 2. 2. De relatie tussen persoonlijkheid en prestatie herbekeken. Een gecontextualiseerde studie. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van Master of Science in de psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel; afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie Promotor: Prof.Dr.J.Hofmans Begeleider: Debusscher, J. Afstudeerresultaat: Geslaagd, Magna cum Laude.
 3. 3. Origin Components Tips Results Formula
 4. 4. Origin We have many faces
 5. 5. Origin
 6. 6. Origin
 7. 7. Origin The Big Five Personality Traits Costa & McCrae, 1994)
 8. 8. Origin • Consciëntieusheid Taakgetrouwheid • Neuroticisme Emotionele stabiliteit
 9. 9. Persoonlijkheid = The set of psychological traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptins to, the intrapsychic, physical and social invironments. (Larsen & Buss, 2008)
 10. 10. Persoonlijkheid • Relatively enduring • Interactions Stabiliteit? Persoon-omgevings interactie Traitrelevantie bv op vakantie? (Tett & Guterman,2002) Narcisme/zelfbewustzijn/druk (Guekes et al., 2012) • Environment Physical, mental, social
 11. 11. em R 1 er d in
 12. 12. Persoonlijkheid - Prestatie • Weinig bewijs voor teruggevonden Tijdsdimensieproblematiek (Geukes et al.,2012) Trait activation (Guekes et al., 2012) Ik heb stress • Ik wil mijn taak goed afwerken Nuance in selectiecontext Consciëntiesheid en Neuroticisme
 13. 13. em R 2 er d in
 14. 14. Neuroticisme - Gedrag • neuroticisme + werkdruk = taakgericht (Boyes & French,2010) • neuroticisme + werkdruk = Frustratie (Rose et al.,2002)
 15. 15. Consciëntieusheid - Gedrag • Consciëntieusheid = Fouten (Brebner, 2001) • Wisselende omgeving = geen effect op cogn.taak (Chamorro-Premuzic et al.,2009)
 16. 16. Formula
 17. 17. Hypotheses H 1A trait neuroticisme heeft een modererend effect op de relatie tussen werkdruk enerzijds en neurotisch gedrag anderzijds H 1B Wanneer mensen minder emotioneel stabiel gedrag vertonen, zullen zij minder goed presteren dan wanneer zij meer emotioneel stabiel gedrag vertonen
 18. 18. Hypotheses H 2A Trait consciëntieusheid heeft geen modererend effect op de relatie tussen werkdruk enerzijds en consciëntieus gedrag anderzijds H 2B Wanneer mensen meer consciëntieus gedrag vertonen, zullen ze beter presteren dan wanneer ze minder consciëntieus gedrag vertonen
 19. 19. Components
 20. 20. Let’s talk facts About respondents 60 respondenten 52 bruikbaar Maximale responsvergaring 520 Effectieve responsvergaring 324 Responsrate 62,3 %
 21. 21. Let’s talk facts About demographics Gemiddelde leeftijd 32 jr # mannen 57,7 % # bedienden 86,5 % Telecom/ICT & internet sector 46,2 %
 22. 22. Let’s talk facts About procedures 1) Baselinevergaring via mail 2) 5D -> 2VM + 2NM 3) Antwoorden binnen 30 min 4) Analyse van datasets -> Timelag (richting) 5) Randomisatie van afnamemoment
 23. 23. Let’s talk facts About instruments Demografische variabelen Persoonlijkheid Werkdruk Prestatie (vertaald) Likertschalen (5-punt) Homemade NEO-FFI Van Veldhoven Anderson (1991) HO-HE
 24. 24. Results
 25. 25. Results
 26. 26. Results H 1A : geen bevestiging H 1B : geen bevestiging WEL : Werkdruk hft gn residueel effect op prestatie : Werkdruk hft sterk effect op Neur(st) : Sterke relatie tussen Neur(TR) en Neur(st)
 27. 27. Results
 28. 28. Results H 2A : bevestiging H 2B : bevestiging OOK : Werkdruk hft gn indirect effect op prestatie : Con(tr) weinig effect op CON(st) : Sterke relatie tussen werkdruk en Con(st)
 29. 29. Tips
 30. 30. Tips Wil je geen neurotisch gedrag zien, doe niet de moeite te selecteren op de persoonlijkheidstrek
 31. 31. Tips Meer aandacht voor situationele variabelen is nodig!
 32. 32. Tips Extra aandacht voor werkdruk en wat dat bij elke persoon precies is en teweegbrengt
 33. 33. Tips Intern onderzoek naar wat consciëntieus gedrag kan versterken is aan te raden
 34. 34. Accept
 35. 35. Accept
 36. 36. Conclusie
 37. 37. Questions?

×